SCHOOLJAAR 2021 - 2022

36
SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Transcript of SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Page 1: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Page 2: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Samen leren, leven en werken

Kansen

Goede voorbereidingop hogere studiesen arbeidsmarkt

Denkers,doeners

en durvers

Creativiteitstimuleren

Medewerkersmaken het verschil

Ruimdenkend

De leerlingstaat centraal

Leerlingenkomen er graag

Christelijkelevensvisie

Opencommunicatie

ParticipatieZowel jongens

als meisjesvoelen zich thuis

Regionaleverankering

STEM

Veel aandachtvoor leerlingen

Bouwen aan een leefbareen rechtvaardige wereld

Samen schoolmaken

Respect

Deskundigeleerkrachten

Samenwerkingmet de industrie

Page 3: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

De stap naar de school waar je secundair onderwijs wil volgen, is een erg cruciale keuze. Je wilt toch een richting kiezen die jouw interesses, jouw plannen en jouw mogelijkheden 100% kan waarmaken! Dus zowel voor denkers, voor durvers als voor doeners. En dat in een school waar je je goed voelt in je vel.

Onze school voor wetenschap en techniek maakt deel uit van de Ieperse Sint-Maartenscholen en biedt een eigen mix van studierichtingen. Van grondige wetenschappelijke studie over technische kennis en toepassingen naar diverse praktische realisaties. De sterk theoretisch wetenschappelijke richtingen zijn de ideale springplank naar voortgezet onderwijs aan een hogeschool of universiteit. Daarnaast stomen onze technische en beroepsopleidingen jou helemaal klaar voor een interessante job op de arbeidsmarkt. En daar is bijzonder véél vraag naar… Daarom beschikt ons VTI over goed uitgeruste vaklokalen, labo’s, moderne meetapparatuur en een uitgebreid machinepark.

Het Ieperse VTI combineert een oerdegelijke opleiding met veel aandacht voor de klassfeer en de totale ontplooiing van zowel jongens als meisjes. Om de overstap van het lager naar onze ‘grote’ school iets makkelijker te maken, vormt de 1ste graad een aparte groep, met een eigen schoolgebouw en speelplaats. Op die manier creëert het VTI een optimale leer- en leefomgeving, met extra nadruk op studiebegeleiding, (les) omkadering, zorg, groepssport en spelmomenten.

Met deze brochure willen wij graag alle accenten van ons VTI belichten. Je mag alleszins een school verwachten met aandacht voor een eigentijdse opvoeding en degelijk technisch onderwijs in een groene omgeving.

Onze leerkrachten en opvoeders staan alvast te popelen om je te verwelkomen. We helpen je graag in je zoektocht om de juiste stap te zetten.

De directie, leerkrachten en opvoeders van het VTI

Welkom aan denkers, durvers en doeners

3

Page 4: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Sinds 1 september 2019 vormen Heilige Familie, Immaculata, Lyceum en VTI samen een eerstegraadsschool. De info over de werking en de lessentabel vind je op deze website: https://eerstegraad.smsi.be en in onze specifieke eerstegraadsfolder.

In de eerste graad zijn er 32 lesuren per week.

Eerste graad 2021 - 2022

1e leerjaar A

2e leerjaar A

1e leerjaar B

2e leerjaar B

ALGEMENE VORMING27 UUR

ALGEMENE VORMING25 UUR

ALGEMENE VORMING27 UUR

ALGEMENE VORMING20 UUR

KOMPAS1U

KOMPAS1U

KOMPAS1U

KOMPAS1U

LEERPAD2 UUR

LEERPAD5 UUR

LEERPAD4 UUR

LEERPAD10 UUR

HORIZON 1HORIZON 2HORIZON 3

2 UUR

UPGRADE/UPDATE1 UUR

UPGRADE/UPDATE1 UUR

4

Page 5: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

7

Algemene vormingIn de lesuren algemene vorming kom je in aanraking met cultuur, economie, godsdienst, maatschappelijke vorming, geschiedenis, natuurwetenschappen en techniek, sociale vorming, sport, talen en wiskunde. Zo word je aangesproken op je interesses en mogelijkheden en kan je ontdekken in welke domeinen je verder wil.

KompasIn de eerste graad krijg je tijd en ruimte om op verkenning en ontdekking te gaan. Het kompasuur is hierbij je houvast. Doorheen de verkenningstocht van het leerpad en de gekozen horizons volgt je klassenleraar je op de voet. In dit lesuur staan we regelmatig even stil en nemen we de tijd om te zien hoever je staat.

We gaan na waar je interesses en talenten liggen en waar je misschien nog niet helemaal op koers zit. We denken samen met jou na over je leertraject (leren leren) en ontdekken waar je sterk in bent of sterker in wil worden (leren kiezen). We werken aan het groepsgevoel, we dragen zorg voor onszelf en elkaar (leren leven).

Met behulp van een GPS-portfolio brengen wij je talenten en interesses in kaart. Op deze manier helpen we jou te Groeien in Persoonlijk Succes. In het kompasuur laten we je groeien zodat je helemaal klaar bent om een succesvolle overstap naar het tweede jaar te maken.

GROEIEN IN PERSOONLIJK SUCCES5

Page 6: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

6

Vanuit je interesses en talenten kies je een leerpad.Je volgt dit leerpad een volledig schooljaar 2 lesuren per week.

Leerpad 1A

STEM – Wetenschappen/EngineeringBen je gebeten door wiskunde, wetenschappen en techniek? Ontwerp je graag? Wil je de theorie achter technologische processen onderzoeken? Dan is het leerpad STEM-Wetenschappen/ Engineering echt iets voor jou!In dit leerpad werk je projectmatig in een technologische omgeving met ruimte voor onderzoek in 4 technische domeinen: Bouw, Hout, Elektriciteit en Mechanica. Dit leerpad wordt onderbouwd met een stevige basis Wiskunde.

STEM – TechniekenWord je steevast geprikkeld door de vraag hoe moderne techniek precies werkt en hoe je huishoudelijke of industriële technologie maakt, toepast, installeert of kunt optimaliseren? Kies dan resoluut voor het leerpad STEM - Technieken. Dat kan in 4 technische domeinen: Bouw, Hout, Elektriciteit of Mechanica. Aan de hand van uitdagende werkstukken en totaalprojecten krijg je alle finesses en skills van techniek in de vingers.

6

Algemene vorming1A STEM - Wetenschappen/Engineering

1A STEM - Technieken

Engels 1

Frans 3

Nederlands 4

Wiskunde (STEM) 4

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 2

Natuurwetenschappen (STEM) 2

Geschiedenis 1

Mens & Samenleving 2

Techniek 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Beeld 1

Leerpad 2

Kompas 1

Horizon 2

32

Page 7: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

7

#denkslim Leer kritisch denken en filosofeer over levensvragen.

A puppet on a string Spelend creëren met textiel, da’s (s)tof! Creëer jouw eigen origineel textielproject.

Artistiek talent gespot! ‘I’m an artist, welcome to my mind’… artistiek en creatief

pootjebaden, zowel manueel als digitaal.

Bestemming zkt. Toerist! Ontdek de reismicrobe in jezelf door een visueel onlineverhaal te

maken over coole bestemmingen.

Da Vinci 2.0: Make(s) it happen! Ontdek je technisch vernuft als uitvinder en ontwerper en creëer

je eigen (voer)tuig voor op het land, ter zee of in de lucht.

Expeditie ruimte Verken de ruimte en ga op missie zoals een echte astronaut.

Explo Natuur Ontdek de wondere wereld van de levende en niet levende natuur.

Express yourself! Impress another! Uit je gedachten en gevoelens op een creatieve manier.

Foodlab Experimenteer op een wetenschappelijke manier met voeding.

Volg je het leerpad 1A, dan kies je 3 horizons uit een aanbod van 18 horizons die over de campussen van onze scholengemeenschap heen aangeboden worden. Je volgt de gekozen horizon tweewekelijks op woensdagvoormiddag, in de school waar jouw horizon georganiseerd wordt.

Horizon 1A

7

Page 8: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Sport & Gezondheid Verleg je sportieve grenzen met aandacht voor een

fitte, gezonde levensstijl.

Un dîner presque parfait ‘Proef’ de Franse taal en cultuur aan de hand van al

je zintuigen.

Open je blik? Waarom ontwikkelt iedereen zich anders? Pluis het

uit in de wereld van gedragswetenschappen. En bericht over je onderzoek via sociale media.

Gamification Programmeer je eigen Minecraftwereld en zet zo je

eerste stappen als ondernemer.

Geluksvogels Ontwikkel je mentale veerkracht via creativiteit,

mindfulness ... Ontdek de sleutels tot geluk in jezelf en de wereld om je heen.

Port-a-fort Stap mee in de wereld van talrijke bouwberoepen

en bouw je eigen vogelrestaurant.

Secrets of nature Film en monteer een Engelstalige

natuurdocumentaire in de stijl van National Geographic.

Sociaal? Vaardig! Ontdek jezelf als schakel in de wereld om je heen.

Solar Challenge Creëer je eigen zon-aangedreven voertuig met de

nieuwste technieken.

Voor meer informatie over de horizons verwijzen we je door naar de website

https://eerstegraad.smsi.be en onze eerstegraadsfolder.

8

Page 9: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Leerpad 1B

Vanuit je interesses en talenten kies je een leerpad. Je volgt dit leerpad een volledig schooljaar 4 lesuren per week. In dit leerpad en het vak techniek proef je op een praktische manier van verschillende domeinen om een goede keuze te kunnen maken voor het 2e jaar.

STEM - TechniekenDankzij uitdagende en realistische werkstukjes maak je in dit leerpad kennis met de achtergrond, de basis en de materiaalsoorten van 4 technische domeinen: Bouw, Elektriciteit, Hout en Mechanica.

Je oefent volop handvaardigheid en maakt allerlei praktische realisaties in kleine groepen. Via toepassingen binnen elk domein ontdek je of dit leerpad wel je ware roeping is. Je maakt kennis met gereedschappen, machines en materialen.

In het domein Bouw ga je aan de slag met eenvoudige metselwerkjes en leer je ook technische tekeningen lezen.

In Elektriciteit leer je elektrische schakelingen maken en toepassen. Je oefent allerlei technieken om houtconstructies te maken en originele werkstukken te realiseren in het domein Hout.

In Mechanica maak je gebruik van allerlei machines om zelfbedachte werkstukjes in diverse materialen te maken.

Algemene vorming 1B STEM - Technieken

Engels 1

Frans 2

Nederlands 4

Wiskunde (STEM) 4

Godsdienst 2

Natuur & Ruimte 3

Maatschappelijke vorming 3

Techniek 4

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Beeld 1

Leerpad 4

Kompas 1

32

9

Page 10: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Na het 1e leerjaar A stroom je door naar het 2e leerjaar A waar je leerpad 5 lesuren per week zal omvatten. We bieden in het VTI Ieper 2 leerpaden 2A aan.

STEM - Wetenschappen/EngineeringIn dit leerpad werk je projectmatig in een technologische omgeving met ruimte voor onderzoek in 4 technische domeinen: Bouw, Hout, Elektriciteit en Mechanica. Je verkent de interessegebieden mechatronica (Mechanica- Elektriciteit), communicatie –en informatietechnologie en constructies en ruimtelijke ontwikkeling (Bouw-Hout). Dit alles met een stevig pakket wiskunde.

De nadruk ligt heel sterk op onderzoekend leren, probleemoplossend denken en doen, theoretische analyse en studie, engineering en doelgericht teamwork. Je leert ideeën omzetten in een prototype en vanuit onderzoek oplossingen te ontwerpen die voldoen aan vooropgestelde criteria. Op die manier ontwikkel je inzicht in onderzoeks– en ontwerpmethoden en hun wisselwerkingen. Het leerpad STEM-WETENSCHAPPEN Engineering is per definitie ook sterk gericht op meisjes. Zij zijn immers broodnodig voor een evenwichtige invulling van de arbeidsmarkt en minstens even (of méér?) getalenteerd om de vooropgestelde uitdagingen krachtdadig aan te pakken.

Profiel• je haalt uitstekende cijfers voor wiskunde• je ontwikkelt een bijzondere belangstelling voor techniek

en allerlei wetenschappen• je bent bereid en gemotiveerd om regelmatig te studeren• je kunt vlot theorie verwerken en die in

praktische oefeningen toepassen• je wilt later hogere studies volgen

Wat leer je?• ruim aanbod van Nederlands, Frans en Engels • doorgedreven studie van wiskundige

bewerkingen, omvormingen en vraagstukken • theoretische basisbeginselen van wetenschappen,

mechanica, elektriciteit, hout en bouw • studie en uitvoering van mechanische /

elektrische schakelingen en overbrengingen • technische experimenten en studie van diverse

soorten materialen en grondstoffen • totaalprojecten rond groene energie, mobiliteit

leefmilieu, assembleren en programmeren van robots…

• studie en uitvoering van bouw-en houtconstructies

Leerpad 2A

10

Page 11: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

STEM - Technieken: pakket Elektriciteit-Mechanica /pakket Bouw-HoutAan de hand van uitdagende werkstukken en totaalprojecten krijg je alle finesses en skills van techniek in de vingers. Dat kan in 2 pakketten: Bouw - Hout en Elektriciteit- Mechanica. Vanuit het onderzoek van een gegeven ontwerp bepaal je een productieproces met daarbij horende hulpmiddelen om een werkstuk te realiseren. Je leert realisaties testen in functie van behoeften en criteria en leert voorstellen doen om het ontwerp of het productieproces te verbeteren. Op die manier ontwikkel je inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken en hun wisselwerkingen.

Profiel• algemene vakken schrikken je niet af• je hebt aanleg voor techniek en talent voor

praktische toepassingen • je kunt theoretische leerstof goed verwerken en

bent bereid om regelmatig te studeren • je bent graag met je handen en allerlei soorten

gereedschappen of machines bezig • je wilt zowel de poort van het hoger onderwijs als

die van de arbeidsmarkt open houden • je hebt interesse voor de basiskennis van bouw &

hout of elektriciteit & mechanica

Wat leer je?• een brede algemene vorming: talen, wiskunde,

geschiedenis, natuurwetenschappen, … • technologische achtergrond en basisbeginselen van

bouw & hout of elektriciteit & mechanica• studie van de diverse materiaalsoorten en grondstoffen • bewerkingen en toepassingen van diverse soorten

materialen • handvaardigheden in allerlei praktische toepassingen • de veiligheidsvoorschriften respecteren • je bedenkt, ontwikkelt en maakt zelf een aantal

originele werkstukken

11

Page 12: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

12

Page 13: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Lessentabel leerpad 2A

Algemene vormingSTEM

Wetenschappen/Engineering

STEMTechniekenBouw-Hout

STEMTechnieken

Electriciteit-Mechanica

Engels 2 2 2

Frans 3 3 3

Nederlands 4 4 4

Wiskunde (STEM) 4 4 4

Godsdienst 2 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1

Natuurwetenschappen (STEM) 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2

Techniek 2 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2

Muziek 1 1 1

Beeld 1 1 1

25 25 25

STEM

Leerpad STEM Wetenschappen/Engineering 5

Leerpad STEM Technieken Bouw-Hout 5

Leerpad STEM Technieken Elektriciteit-Mechanica 5

Upgrade Wiskunde 1

Upgrade / Update Techniek 1 1

Kompas 1 1 1

32 32 32

13

Page 14: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Na het 1e leerjaar B stroom je door naar het 2e leerjaar B waar je leerpad 10 lesuren per week zal omvatten.

STEM - Technieken: pakket Elektriciteit-Mechanica / pakket Bouw-Hout Dankzij uitdagende en realistische werkstukjes maak je in dit leerpad verder kennis met de achtergrond, de basis en de materiaalsoorten van 4 technische domeinen: bouw, elektriciteit, hout en mechanica. Je oefent volop handvaardigheid en maakt allerlei praktische realisaties in kleine groepen.

Vanaf het 2e jaar splitsen we op in 2 pakketten: Elektriciteit-Mechanica en Bouw-Hout.Je maakt kennis met technische systemen, constructies en installaties. Bij dit leerproces ontwikkel je je digitale vaardigheden en pas je deze toe in opdrachten. Je leert de eigenschappen van verschillende materialen en producten goed kennen om de werking van technische systemen en constructies goed te begrijpen. Je leert materialen, gereedschappen, machines en toestellen duurzaam en veilig gebruiken.

Profiel• je bent creatief en vooral een ‘doener’ • je werkt veel liever met je handen dan je hoofd te breken over theoretische problemen• taal en wiskunde zijn niet echt je ding • je wilt later een vak uitoefenen of zelf een eigen zaak opstarten • je hebt interesse voor de basiskennis van bouw & hout of

elektriciteit & mechanica

Wat leer je?• op je eigen tempo werken en leren in kleine(re) klasgroepen • in de lessen maak je kennis met de technologische achtergrond

van bouw/hout of metaal/elektriciteit • je zet stappen naar een goede handvaardigheid in allerlei

praktische toepassingen • je ontwikkelt en maakt zelf een aantal originele werkstukken

In het pakket Elektriciteit-Mechanica krijg je een theoretische basisvorming om mechanische onderdelen te vervaardigen en om elektrische installaties en machines te onderhouden. In de lessen praktijk ga je aan de slag met eenvoudige elektrische schakelingen. Je maakt zelf originele werkstukjes in diverse soorten metalen en kunststoffen. Naast de focus op de vakgebieden Mechanica en Elektriciteit maak je ook geïntegreerd kennis met vakgebieden Bouw, Hout, Land-en tuinbouw, Schilderen en decoratie en Printmedia.

Leerpad 2B

14

Page 15: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

13

In het pakket Bouw-Hout krijg je theorie over gereedschappen, machines en materiaalsoorten. In de lessen praktijk ga je aan de slag met eenvoudige metselwerkjes en houtconstructies. Je leert ook ‘technische’ tekeningen lezen. Naast de focus op de vakgebieden Bouw en Hout maak je ook geïntegreerd kennis met vakgebieden Mechanica, Elektriciteit, Land-en tuinbouw, Schilderen en decoratie en Printmedia.

Lessentabel leerpad 2B

Algemene vormingSTEM

Technieken Bouw-Hout

STEMTechnieken

Electriciteit-Mechanica

Engels 1 1

Frans 2 2

Nederlands 3 3

Wiskunde (STEM) 3 3

Godsdienst 2 2

Natuur & Ruimte 1 1

Maatschappelijke Vorming 2 2

Techniek 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Muziek 1 1

Beeld 1 1

STEM

Leerpad STEM Technieken Bouw-Hout 10

Leerpad STEM Technieken Elektriciteit-Mechanica 10

Upgrade / Update Techniek 1 1

Kompas 1 1

32 32

15

Page 16: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Bovenbouw vanaf 2021-2022

Vanaf het schooljaar 2021-2022 start ook in het VTI Ieper de modernisering van het secundair onderwijs in de bovenbouw op met een vernieuwd aanbod in onze school voor wetenschap en techniek. We bieden in de toekomst richtingen aan in het domein STEM in 3 finaliteiten die duidelijk aangeven waarvoor een leerling wordt voorbereid.

Doorstroom finaliteit (D): doorstromen naar het hoger onderwijs, gericht op verder studerenJe behaalt op het einde van de 3de graad een diploma secundair onderwijs met onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs.

Dubbele finaliteit (D/A): doorstromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt, gericht op verder studeren of instap in het werkveld.Je behaalt op het einde van de 3de graad een diploma secundair onderwijs met onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs.

Arbeidsmarkt finaliteit (A): doorstromen naar de arbeidsmarkt, gericht op een instap in het werkveld Je behaalt op het einde van de 3de graad een diploma secundair onderwijs met onderwijskwalificatie 3. Dit geeft toegang tot specifieke graduaatsopleidingen (HBO5), maar geen toegang tot professionele bachelors of hoger.

Vanuit de A-stroom in de eerste graad kies je logisch voor een richting in de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit.Vanuit de B-stroom in de eerste graad kies je logisch voor een richting in de arbeidsmarkfinaliteit.

16

Page 17: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Profiel • je bent gebeten om alles te weten over wiskunde en technologische wetenschappen • je hebt een sterke interesse in de wondere wereld van de techniek • je gaat graag exploratief en probleemoplossend aan de slag • je wil leren ontwerpen en de theorie àchter de processen onderzoeken• je wil je talenkennis en algemene vorming een stevige boost geven• je bent in staat de leerstof aan een vrij hoog tempo te verwerken

2de graad• Technologische wetenschappen, optie engineering• Technologische wetenschappen, optie mechatronica• Bouwwetenschappen

3de graad• Technologische wetenschappen & engineering• Mechatronica• Informatie- en communicatiewetenschappen (HFI)• Bouw- en houtwetenschappen

D-finaliteit domein STEM

Stap naar ...• Professionele & academische bachelor of master in het

hoger onderwijs • Niet alleen technisch georiënteerde studies want onze oud-

leerlingen uit onze wetenschappelijke richtingen studeren af als bachelor in de bouwtechnologie, accountancy, verpleegkunde, maatschappelijk werk, ... of als master in de architectuur, psychologie, industriële wetenschappen en ingenieurswetenschappen.

Alle nieuwe studierichtngsprofielen van 2de graad D vind je op https://vtiieper.smsi.be/aanbod of scan de QR-code.

LEERPAD STEM-WETENSCHAPPEN / ENGINEERING

TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

OPTIE ENGINEERING

TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

& ENGINEERING

INFORMATIE- ENCOMMUNICATIE-

WETENSCHAPPEN(HFI)

MECHATRONICA

BOUWWETENSCHAPPEN

BOUW- EN HOUTWETENSCHAPPEN

1STE G

RAAD

2DE G

RAAD

3DE G

RAAD

1A

3 (2021 - 2022)

D FINALITEIT

5 (2023 - 2024)

2A

4 (2022 - 2023)

6 (2024 - 2025)

17

TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPENOPTIE MECHATRONICA

Page 18: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Profiel • je wil de technologische achtergrond van bouw, hout, elektriciteit of mechanica beheersen• je wordt graag vaardig in het proces van ontwerp tot realisatie.• je krijgt aan de hand van uitdagende werkstukken de finesses van techniek in de vingers,

wat een straffe troef is op de arbeidsmarkt• je wil ook een stevige kennis van algemeen vormende vakken

2de graad• Bouwtechnieken• Houttechnieken• Elektromechanische technieken• Mechanische technieken

3de graad• Bouwtechnieken• Houttechnieken• Elektrotechnieken• Autotechnieken• Mechanische vormgevingstechnieken

D/A-finaliteit domein STEM

LEERPAD STEM - TECHNIEKEN

BOUWTECHNIEKEN

BOUWTECHNIEKEN

HOUTTECHNIEKEN ELEKTROMECHANISCHETECHNIEKEN

MECHANISCHE TECHNIEKEN

MECHANISCHEVORMGEVINGS-

TECHNIEKENHOUTTECHNIEKEN ELEKTRO-

TECHNIEKENAUTO-

TECHNIEKEN

1STE G

RAAD

2DE G

RAAD

3DE G

RAAD

1A

3 (2021 - 2022)

D / A FINALITEIT

5 (2023 - 2024)

2A

4 (2022 - 2023)

6 (2024 - 2025)

LEERPAD STEM-TECHNIEKEN BOUW - HOUT LEERPAD STEM-TECHNIEKEN ELEKTRICITEIT - MECHANICA

Stap naar ...• Een job in de brede sector van je opleiding • Een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep)• Hoger onderwijs als professionele bachelor

Alle nieuwe studierichtngsprofielen van 2de graad D/A vind je op https://vtiieper.smsi.be/aanbod of scan de QR-code.

18

Page 19: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

19

Page 20: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Profiel • je krijgt graag praktijkgerichte lessen in kleinere groepen• je wil graag in functie van de realisatie van een project je technisch-operationele vaardigheden verder ontwikkelen• je wil bij uitdagende projecten en werkstukken meteen aan de slag met allerlei materialen en machines• je wil tijdens de vele uren praktijk vooral een goede werkkracht worden in alle toepassingen van jouw vak

2de graad• Bouw• Hout• Elektriciteit• Mechanica

A-finaliteit domein STEM

Stap naar ...• Een job in de brede branche van je vakgebied• Een statuut als startende zelfstandige (eventueel in bijberoep)• Beroepsgerichte Se-n-Se (Secundair na secundair): behalen

van extra beroepskwalificaties• Hoger onderwijs als graduaat ( HBO5)• Se-n-Se (secundair na secundair) hoger onderwijs: leidt

tot een onderwijskwalificatie 4 dat toegang geeft tot het volledige hoger onderwijs

LEERPAD STEM-TECHNIEKEN

LEERPAD STEM-TECHNIEKEN BOUW - HOUT

LEERPAD STEM-TECHNIEKEN ELEKTRICITEIT - MECHANICA

BOUW

RUWBOUW /AFWERKING

BOUWELEKTRISCHEINSTALLATIES

ELEKTRICITEITHOUT MECHANICA

BINNEN- EN BUITENSCHRIJNWERK /

INTERIEUR

SANITAIRE ENVERWARMINGS-

INSTALLATIES

ONDERHOUDS-MECHANICA

AUTOMECHANISCHEVORMGEVING LOGISTIEK

1STE G

RAAD

2DE G

RAAD

3DE G

RAAD

1B

3 (2021 - 2022)

A FINALITEIT

BEROEPSGERICHTE SE-N-SE (SECUNDAIR NA SECUNDAIR)

5 (2023 - 2024)

6 (2024 - 2025)

2B

4 (2022 - 2023)

3de graad• Ruwbouw / Afwerking bouw• Binnen- en buitenschrijnwerk / Interieur• Elektrische installaties• Onderhoudsmechanica auto• Sanitaire en verwarmingsinstallaties• Mechanische vormgeving• Logistiek

7 (2025 - 2026)

20

Alle nieuwe studierichtngsprofielen van 2de graad A kan je vinden op https://vtiieper.smsi.be/aanbod of scan de QR-code.

Page 21: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Vanaf schooljaar 2021-2022 starten we met het 3e jaar in de modernisering van onze bovenbouw en schuiven we ieder volgend schooljaar gradueel op. In het schooljaar 2021-2022 bieden we dus nog het 4e tot en met het 7e jaar aan in de oude structuur.

Belangrijk: • na het 6de jaar BSO in de oude structuur behaal je het getuigschrift SO.• na het 7de jaar BSO in de oude structuur behaal je het diploma SO,

dat toegang geeft tot het hoger onderwijs (HBO5 & professionele bachelor).

Alle studierichtngsprofielen van de oude structuur kan je vinden op https://vtiieper.smsi.be/aanbod of scan de QR-code.

Overzicht studieaanbod oude structuur

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN

BOUWTECHNIEKEN

BOUW

RENOVATIE BOUW INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT

HOUTTECHNIEKEN

HOUT

INTERIEURINRICHTING INDUSTRIEEL ONDERHOUD

ELEKTROTECHNIEKEN

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

MECHANISCHE TECHNIEKEN

MECHANICA

ELEKTRICITEIT - ELEKTRONICA ELEKTROMECHANICA

2DE G

RAAD

2DE G

RAAD

2DE G

RAAD

3DE G

RAAD

3DE G

RAAD

3DE G

RAAD

4

4

4

WETENSCHAPPELIJKE OPLEIDINGEN

TECHNOLOGISCHE OPLEIDINGEN

VAKGERICHTE OPLEIDINGEN

6

6

6

7

5

5

5

BOUWTECHNIEKEN

RUWBOUW ELEKTRISCHEINSTALLATIES

HOUTTECHNIEKEN

HOUTBEWERKING AUTO CENTRALE VERWARMING& SANITAIRE INSTALLATIES

ELEKTRISCHEINSTALLATIE-TECHNIEKEN

AUTO-TECHNIEKEN

MECHANISCHE VORMGEVINGS-

TECHNIEKEN

21

Page 22: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

VTI een bruisende school

LeerlingenraadZowel in de 1ste graad als in de bovenbouw bruisen onze leerlingen van de ideeën en voorstellen om ‘hun’ school te verbeteren. Die komen terecht bij de 2 leerlingenraden, die geregeld vergaderen om allerlei suggesties te bespreken èn om te zetten in concrete plannen en realisaties. Deze inspraak heeft de jongste jaren o.a. geleid tot muziek over de middag, groter aanbod van middagsporten, betere spreiding van proefwerken, gebruiksvriendelijker fietsenstalling, gebruik van leenfietsen, leerlingenkluisjes, organisatie ‘Warmste Week’en festival Stressfactor.

MiddagactiviteitenEen gezonde geest hoort in een gezond lichaam. Daarom voorziet de school een breed gamma aan middagactiviteiten. Onze leerlingen kunnen zich zo uitleven èn ontspannen in voetbal- en basketcompetities, gezelschapsspellen, filmvoorstellingen, schaakwedstrijden met levensgrote spelers, filmvoorstellingen, kaarttornooien… Een paar keer per jaar zorgen de sportwedstrijden tussen leerkrachten en leerlingen voor véél inzet, nog méér publiek en een dolle sfeer. Muzikale leerlingen èn leerkrachten repeteren en treden op met onze schoolharmonie “De Kerels”.

Culturele activiteitenNaast de film- en toneelopvoeringen die in allerlei leerplannen voorzien zijn, organiseren onze leerkrachten nog tal van culturele uitstappen en initiatieven. Zo is er de jaarlijkse cultuurdag voor de 1ste graad en literaire dag voor de leerlingen van het 1ste t.e.m. het 3de jaar, kan de 1ste graad massaal op zomerkamp voor een fietsvakantie, trekken leerlingen van het 4de jaar naar Rijsel, gaat 4BSO op studiebezoek naar de VRT-studio’s, fietsen de 4des naar de Pool-of-Peace en andere oorlogsrelicten, gaan de oudere leerlingen aan de slag met Kranten in de Klas of maken ze een opdracht voor Gedichtendag, verlenen klassen hun technische kennis bij de opbouw van massaspektakels, is er ondersteuning van humanitaire solidariteitsacties…

22

Page 23: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Onze school = een groene oaseOns VTI-domein aan de verkeersluwe buitenrand van de stad is bijna 8 hectare groot, met zeeën van ruimte voor sportvelden, een centraal park met vijver èn fontein, veel plaats voor bomen in groei en struiken in bloei, afzonderlijke grote speelplaatsen en lokalen in gescheiden, lage gebouwen. Dat zorgt echt voor een groene oase vol ademruimte, plaats om te bewegen en deugddoende verpozing.

De meisjesraad Nijverheidstechnisch onderwijs en meisjes zijn niet altijd een vanzelfsprekende combinatie. Gelukkig mogen we steeds meer meisjes verwelkomen op onze school! Daarom wordt er extra aandacht besteed aan het welbevinden en een goede integratie van uw dochter binnen ons VTI. Onze meisjes komen één keer per week over de middag samen om wat te kletsen, gezelschapsspelletjes te spelen, een film te bekijken, ... . Met een ‘girls only’ activiteit sluiten we het schooljaar met glans af.

Buitenlandse reizenJaarlijks organiseren diverse VTI-werkgroepen een aantal buitenlandse reizen die op steeds meer bijval mogen rekenen. Ze zijn dan ook stuk voor stuk logistiek uitstekend uitgekiend, bijzonder budgetvriendelijk en vakkundig begeleid. Op het vlak van één- of méérdaagse reizen heeft onze school de jongste jaren ècht een stevige reputatie opgebouwd. Een kleine selectie: een 3-daagse naar de oorlogsstranden van Normandië voor 6BSO, een 3-daagse naar Londen voor 5TSO, een 3-daagse naar Parijs voor 6TSO, een 10-daagse Italiëreis voor de bovenbouw tijdens de paasvakantie, 3-daagse uitstap naar keuze voor 7BSO, 3-daagse naar Chatam voor 3TSO...…

23

Page 24: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

24

Ouderraad Wie zijn we?De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die 4 à 5 keer per jaar bijeenkomt, samen met de directie. Ieder jaar organiseren we een aantal activiteiten die aansluiten bij het schoolgebeuren.

Wat is onze rol?De ouderraad wil een schakel zijn tussen ouders en school en streeft een actieve betrokkenheid na bij het schoolgebeuren. De ouderraad wil alle ouders vertegenwoordigen en wil een aanspreekpunt zijn voor de ouders. De ouderraad organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zowel op het niveau van de school, als op het niveau van de scholengemeenschap. Alle voorgestelde activiteiten worden steeds met de directie besproken. Een open communicatie met de directie zorgt al jaren voor een aangename en boeiende samenwerking!

Onze activiteitenVolgende activiteiten staan elk jaar op stapel:• Fietsactie Ride ‘n Shine voor de leerlingen

van de eerste graad• De beroepenavond (voor alle zesdes van de

scholengemeenschap)• Een drankje bij het oudercontact in

december • BBQ Open Dag• Samenwerking met de leerlingenraad voor

bepaalde activiteiten (vb. Warmste Week)• Meehelpen denken en zoeken naar projecten

die het schoolgebeuren aangenamer maken (vb. waterfonteintjes, nieuwe tafels studie,...)

We nodigen je graag uit…We doen een warme oproep aan alle ouders: Je bent meer dan welkom op de activiteiten die we voor ouders organiseren! Voor iedere activiteit krijg je een uitnodiging.

Wil je ook graag mee-denken, mee-organiseren of mee-werken aan een school waar jouw kind zich thuis voelt? Spreek ons aan op een van onze activiteiten of stuur een mailtje: [email protected]! In ruil voor jouw inzet leer je heel wat mensen kennen en geniet je mee van veel gezellige momenten.op een van de activiteiten of contacteer een van ons! via e-mail: [email protected]

Page 25: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

23

Zorgbeleid

Met het hele lerarenkorps en onze leerlingbegeleiders staan we klaar om al onze leerlingen met de beste zorgen te omringen en met raad en daad bij te staan. Wij willen elke leerling alle kansen bieden, ook een leerling met een beperking of een hulpvraag. Daarom hebben we een zorgbeleid opgesteld. Dit is een samenwerking tussen school, leerling en ouders.

InschrijvingsprocedureOm een gepast aanbod te kunnen doen voor leerlingen met hulpvragen is het eerst en vooral belangrijk om te weten over welke hulpvragen het gaat. Bij de inschrijving wordt daarom gevraagd naar mogelijke problemen en vroegere begeleiding. We vragen aan ouders om de nodige achtergrondinformatie (BASO-fiche, attesten, gemotiveerde verslagen) mee te brengen.

ZorgbeleidBasismaatregelen en individuele maatregelenLeerlingen met bepaalde leerproblemen, al dan niet met een diagnose, hebben recht op redelijke aanpassingen. In ons zorgbeleid werken we met basismaatregelen (voor iedereen) en individuele maatregelen (voor de afzonderlijke leerling).

Basismaatregelen zijn maatregelen waarvan we overtuigd zijn dat deze elke leerling ten goede komen. Individuele maatregelen zijn maatregelen die nodig zijn bij bepaalde problemen, maar die niet voor elke leerling nodig zijn.

Toekennen van maatregelenNiet iedereen kan zomaar om het even welke individuele maatregel krijgen. Elke beperking, elk leerprobleem en elke leerling is anders. Elke situatie wordt individueel bekeken rekening houdend met de studierichting. Dit gebeurt in overleg met leerkrachten, leerlingbegeleiding, directie en eventueel het CLB.

We willen leerlingen stapsgewijs stimuleren in hun groei tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit is positief voor hun competentiegevoel en zelfvertrouwen. Een maatregel die nodig is in een eerste jaar kan soms niet meer nodig zijn in een tweede jaar. De individuele maatregelen zijn daarom geldig voor één schooljaar.

25

Page 26: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Engagement van de school

Basismaatregelen voor iedereenElke school van onze scholengemeenschap engageert zich om onderstaande maatregelen voor elke leerling waar te maken.

STRUCTUUR IN DE KLAS• Duidelijk bordschema• Rustige omgevingINSTRUCTIES• Duidelijke instructies voor de leerlingen, indien

nodig opgesplitst in deelinstructies• Zoveel mogelijk afwisseling in de manier hoe

de leerstof aangeboden wordtAANGEBODEN TEKSTMATERIAAL• Duidelijke bladspiegel• Duidelijk lettertype• Aandacht voor paginanummering en

inhoudstafelTAKEN, OPDRACHTEN, TOETSEN, EXAMENS• Haalbare opdrachten (aangepast aan leeftijd en

gevolgde richting)• Tijdige planning voor taken, opdrachten,

toetsen en examens• Duidelijke vraagstelling• Voldoende tijd bij toetsen en examens• Enkel aanrekenen van spelfouten bij taalvakken

(bij andere vakken worden ze aangeduid)• Gerichte feedback na evaluatiesGESCHREVEN NOTITIES DOOR DE LEERLING• Aandacht voor kwaliteit en tempo van het

noterenAGENDA• Aanleren van efficiënt werken met de

planningsagenda• Taken en opdrachten worden niet enkel

gedicteerd, maar ook op het bord genoteerd.

LEREN EN STUDEREN• Aanbieden van tips om te leren studeren• Duidelijk maken van de verwachtingen voor

elk afzonderlijk vak• Aanreiken van middelen om het vergeten van

zaken te vermijdenGEVOEL VAN BASISVEILIGHEID• Stimuleren van goede contacten in de klas en

een goede klassfeer• Ondersteuning bieden bij conflicten• Eénduidig toepassen van de regels

POSITIEVE BETROKKENHEID EN POSITIEVE BEKRACHTIGING• Aanmoedigen van de leerlingen• Geven van taakgerichte commentaren en

concrete werkpunten• Geven van positieve opmerkingen en

bevestigen van positief gedrag

Individuele maatregelenVoor ernstige problematieken zijn individuele maatregelen nodig. De leerlingbegeleiding waakt hierover, in samenspraak met de directie, de klassenraad en het CLB. De aanpak en de maatregelen worden aangepast aan de gevolgde richting en aan de leeftijd. Enkele voorbeelden van individuele maatregelen: • de leerling zit vooraan in de klas;• de leerling mag voor examens met de

computer werken (een leerling met dyslexie kan bijvoorbeeld met voorleessoftware werken);

• de leerling mag bepaalde hulpmiddelen gebruiken (een leerling met dyscalculie mag bijvoorbeeld een eenvoudig rekentoestel gebruiken);

• de leerling krijgt extra tijd voor het maken van een examen;

• ...

2426

Page 27: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Engagement van de leerling• De leerling engageert zich tot het goed functioneren in de klas.• De leerling werkt actief mee aan wat de school en de leerkrachten proberen op te bouwen.• De leerling maakt, indien nodig, afspraken met de klassenleraar en/of leerlingbegeleiding en komt deze afspraken na.

Hij/zij signaleert tijdig moeilijkheden die zich bij bepaalde vakken voordoen.

Engagement van de ouders• De ouders maken de vraag om extra zorg bij de aanmelding/inschrijving bekend en motiveren deze vraag.• De ouders volgen het schoolwerk van hun zoon/dochter op en nemen bij moeilijkheden contact op met de klassenleraar.• De ouders steunen wat de school en de leerkrachten proberen op te bouwen. Zij erkennen de taak en bevoegdheid van

de leerkracht en de praktische beperkingen bij het uitvoeren van bepaalde maatregelen.

Vanwege onze grote aandacht voor specifieke, persoonsgebonden zorg verwijzen wij graag naar ons uitgebreid zorgbeleid op vtiieper.smsi.be > Aanbod > Zorg- en leerbegeleiding.

27

Page 28: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Dagindeling 1STE EN 2DE GRAADMaandag, dinsdag, donderdag en vrijdag08.35 – 10.15 uur 2 lestijden10.15 – 10.30 uur pauze10.30 – 12.10 uur 2 lestijden12.10 – 13.20 uur middagpauze13.20 – 15.00 uur 2 lestijden15.00 – 15.10 uur pauze15.10 – 16.00 uur 1 lestijd16.00 – 16.50 uur 1 lestijd (op maandag en dinsdag voor 3TW/BW & 4EE/EM/IW)

Woensdag08.35 – 10.15 uur 2 lestijden10.15 – 10.25 uur pauze10.25 – 12.05 uur 2 lestijden

3DE GRAADMaandag, dinsdag08.35 – 10.15 uur 2 lestijden10.15 – 10.30 uur pauze10.30 – 12.10 uur 2 lestijden12.10 – 13.20 uur middagpauze13.20 – 15.00 uur 2 lestijden15.00 – 15.10 uur pauze15.10 – 16.50 uur 2 lestijden Woensdag08.35 – 10.15 uur 2 lestijden10.15 – 10.25 uur pauze10.25 – 12.05 uur 2 lestijdenDonderdag en vrijdag08.35 – 10.15 uur 2 lestijden10.15 – 10.30 uur pauze10.30 – 12.10 uur 2 lestijden12.10 – 13.20 uur middagpauze13.20 – 15.00 uur 2 lestijden15.00 – 15.10 uur pauze15.10 – 16.00 uur 1 lestijd (voor 5/6 EE/EM/IW)

1 septemberOp de eerste schooldag voorzien we voor onze leerlingen een onthaalmoment met de klassenleraar. Ze leren hun klasgenoten kennen, krijgen een grote schoolrondleiding en allerlei praktische informatie over het dagelijkse reilen en zeilen.

1ste jaar: Volledige dag.2de en 3de jaar: De eerste 3 lesuren.4de tem 7de jaar: De eerste 2 lesuren.

OpeningsurenOp hele schooldagen:van 8 tot 12 uur & van 13 tot 17 uur.Op woensdag: van 8 tot 12.30 uur.Wie door ziekte of andere redenen niet naar school kan komen, verwittigt vóór 8.30 uur: 057 20 12 13.

Studie 1ste graadMaandag – dinsdag - donderdag:16.10 – 17.10 uurVrijdag: 16 – 17 uur 2de en 3de graadMaandag – dinsdag:16.10 – 17.00 uur / 17 – 18 uurDonderdag: 15.10 – 16.00 uur / 16.10 – 17.00 uurVrijdag: 16 – 17 uur

Onthaal en begeleiding

28

Page 29: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

BoekenVoor onze eerstejaars worden de boekenpakketten door de school zèlf samengesteld, besteld en klaargelegd. Onze nieuwkomers hoeven dus niks te doen.

Alle “niet-eerstejaars” bestellen hun boeken via de klasgebonden boekenlijsten op onze site vtiieper.smsi.be.De boekenverkoop gaat door voor alle leerlingen op woensdag 25 augustus.

Vanaf de tweede graad krijgt elke leerling ook een materialenlijst. Die bevat al het opleidingsgebonden gereedschap dat nodig is om de technische en praktische vakken te kunnen volgen (bvb: waterpas, beitelset, multimeter…)

MaaltijdenIn samenspraak met de ouders is elke leerling vrij om zelf een lunchpakket te voorzien of om een maaltijd in ons schoolrestaurant te nemen. Daar krijg je in buffetvorm de keuze uit een warme dagschotel of belegde broodjes.Ook om 10.15u voorzien we een gezond tussendoortje: soep, belegde broodjes of ontbijtgranen. Alle aankopen in het schoolrestaurant gebeuren met een persoonlijk betaalpasje.

Kledij voor praktijklessen en Lichamelijke OpvoedingVoor de lessen LO draagt iedereen uniforme sportkledij (groen broekje + witte T-shirt met logo). Vanaf de tweede graad is tijdens de praktijklessen iedereen verplicht tot het dragen van aangepaste werkkledij en/of andere veiligheidsvoorzieningen (helm, gehoorbescherming, …). Deze kledij wordt op school aangekocht en verdeeld. Bij afhaling van het boekenpakket (eind augustus) krijg je hierover alle nodige informatie.

KluisjesAlle eerstejaarsleerlingen kunnen hun boeken en schoolspullen opbergen in een persoonlijk kluisje van hun klaslokaal. Leerlingen van de 2de en 3de graad kunnen jaarlijks een afsluitbare locker huren.

RekeningenIedere leerling krijgt in de loop van het schooljaar vier schoolrekeningen. Alle kosten voor schoolbenodigdheden, schoolse activiteiten, e.a. worden uitsluitend via de schoolrekening betaald. De betalingen gebeuren via domiciliëring of met het overschrijvingsformulier dat aan de rekening is gehecht.

Openbaar vervoerAlle bussen (of treinen) stoppen aan het Ieperse station. Elke ochtend staan er 3 lijnbussen klaar om onze leerlingen veilig naar het VTI te brengen. ’s Avonds verloopt dat traject in omgekeerde richting.Veel leerlingen kiezen ervoor om te voet naar school te komen. Dat kan veilig en vlot via het autovrije scholierenpad.

Praktisch

29

Page 30: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

SmartschoolOp onze school werken leerlingen en leraren met het digitale leerplatform ‘Smartschool’. Via een gebruikersnaam en een individueel paswoord kan de leerling via de computer thuis of op school toegang krijgen tot dit leerplatform. De leerling vindt er bijvoorbeeld oefeningen, illustraties en presentaties. Leraren versturen via Smartschool berichten naar hun leerlingen. Op Smartschool staat de schoolkalender. De leerlingen krijgen op het einde van elk trimester een rapport, dat geraadpleegd kan worden op Smartschool.

Ook de ouders van onze leerlingen krijgen bij het begin van het schooljaar een gebruikersnaam en paswoord om in te loggen op Smartschool. Via Smartschool hebben de ouders snel toegang tot berichten en andere relevante info van hun kind. Ouders met kinderen in verschillende scholen van onze scholengemeenschap kunnen alle info via Smartschool bundelen in één overzichtelijk scherm. De ouders kunnen ook het rapport bekijken via Smartschool. In de loop van het schooljaar kunnen ouders en leerlingen permanent de cijfers opvolgen in het digitale puntenboek ‘Skore’, dat een onderdeel is van Smartschool.

Via een handige en gebruiksvriendelijke app kan Smartschool ook op de smartphone gebruikt worden.

Communicatie met oudersBelangrijke mededelingen, sancties komen ook in de schoolagenda en/of op Smartschool. Daarnaast zijn er in de loop van het schooljaar een aantal oudercontacten, waar de resultaten, de toekomstplannen, maar ook de leefhouding van onze leerlingen besproken worden.

SchoolinformatieNuttige informatie, verslagen van activiteiten en de leukste foto’s van onze leerlingen zetten we ook graag op onze website https://vtiieper.smsi.be en op onze Facebookpagina of Instagram.

Smartschool en communicatie met ouders

30

Page 31: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

CLB

Het Centrum voor LeerlingenBegeleiding draagt zorg voor het welbevinden van onze leerlingen op 4 domeinen:- het leren en studeren- de onderwijsloopbaan- de preventieve gezondheidszorg- het psychisch en sociaal functioneren

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen zèlf en hun ouders kunnen altijd aankloppen bij het CLB voor advies, feedback en studie-informatie.

Contactpersoon voor onze school is mevrouw Tamara [email protected] Ieper, Bukkersstraat 38, 8900 Ieper, 057 21 60 [email protected] - www.vrijclb.be/vrij-clb-westhoek

31

Page 32: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Je thuis tijdens de schoolweekDe Sint-Maartensscholen bieden jongens en meisjes uit de scholengroep de mogelijkheid om tijdens de schoolweek op het internaat te verblijven. Op ons internaat streven we ernaar om een warme en hartelijke thuis te zijn voor leerlingen die tijdens de schoolweek niet naar huis gaan. Onze opvoeders en begeleiders hebben veel ervaring in het begeleiden van jongeren. Die ervaring stellen we graag ten dienste van jou als leerling. We volgen niet enkel je studies op. Neen, ook voor een goeie babbel of sport en spel gooien we graag alles in de strijd.

Samenleven = samen leven Op internaat leef, eet en studeer je samen met je medeleerlingen. Verschillende mensen, achtergronden en scholen: het samenzijn werkt verrijkend. Het dagelijks omgaan met elkaar leert je open te staan voor anderen en rekening te houden met wie je samenleeft.

Een moderne leefomgevingJe eigen kamer heeft een moderne look. Ook alle comfort is er te vinden. Op deze manier voel je je er vlug een beetje thuis. In de leefruimte kun je een gezellige zithoek vinden met breedbeeldprojectie, nieuwe laptops en een muziekinstallatie. En ja, de volumeknop mag soms een tandje hoger. Een voetbal-, volley- en basketveld, een sportruimte, een filmzaal, een leesruimte en verschillende andere hoekjes zorgen ervoor dat je alles binnen handbereik hebt om je nooit te vervelen.

Leuke activiteiten Leuke activiteiten kleuren je dagen. Ben je sportief en hou je van een gezonde uitdaging? Heb je zin om een partijtje te voetballen, een rondje te joggen, te badmintonnen of te dansen? Op het internaat zijn er steeds genoeg kandidaten die op een leuke en sportieve manier met jou in zee willen gaan. Ook buiten het internaat kun je sportieve en culturele uitdagingen aangaan. Door samen te sporten, te spelen, te zijn, verleg je de grenzen van jezelf en anderen.

Op internaat?

32

Page 33: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Je zoon/dochter inschrijven, kan:• op het infoweekend van 23 en 24 april 2021• op de Open Dag (pinkstermaandag 24 mei 2021)• elke schooldag vanaf 26 april tijdens de kantooruren (liefst na afspraak)• elke werkdag van de zomervakantie, behalve tijdens de administratieve sluiting (zie website)

Deze data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de duur van de maatregelen en richtlijnen door de coronacrisis.

Er is een mogelijkheid tot voorinschrijving via de link op onze website https://vtiieper.smsi.be

Om organisatorische redenen raden wij aan om uiterlijk tegen 2 juli in te schrijven.

Mee te brengen bij inschrijving:• identiteitskaart• kopie van het laatste rapport,• de BASO-fiche voor de eerstejaars• kopie getuigschrift / attest lager onderwijs voor de eerstejaars• eventueel verslag van CLB

Inschrijving is pas definitief als:• het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend• ouders en leerling(en) instemmen met ons opvoedingsproject en schoolreglement• bovenstaande inschrijfformulieren correct zijn afgeleverd

Inschrijven

33

Page 34: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Contactgegevens en situering

ContactgegevensSint-Maartensscholen IeperVTI Augustijnenstraat 58 - 8900 Ieper057 20 12 [email protected]://vtiieper.smsi.be

BeleidsteamDirecteur: Pieter Roets [email protected]: Bjorn Lefere [email protected]: Jan Witdouck [email protected]ördinator technische en praktische vakken: Danny Hondeghem [email protected]ördinator algemene vakken: Davy Bequoye [email protected]

LeerlingbegeleidersEerste graad: Frieke Lemahieu [email protected] Marieke Robaeys [email protected]

Tweede graad: Steven Monteyne [email protected] Frederik Thieuw [email protected]

Derde graad: Bart Depuydt [email protected] Kim Develter [email protected]

34

Page 35: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

35

Page 36: SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Augustijnenstraat 588900 Iepertel. 057 20 12 [email protected]://vtiieper.smsi.be

Augustijnenstraat 58/608900 Iepertel. 057 21 95 [email protected]://rijschoolvti-ieper.smsi.be

Eigenheerdstraat 88900 Iepertel. 0497 44 61 [email protected]://internaatieper.smsi.be

Augustijnenstraat 608900 Iepertel. 057 21 21 [email protected]://www.smsi.be