Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische...

21
Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars

Transcript of Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische...

Page 1: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de

antroposofische identiteit in zorginstellingen

Erik Baars

Page 2: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

• Vraag van Christophorus

• Doelstellingen:• aanvulling op gewone kwaliteitssystemen• 70% goed > aansluitend verder ontwikkelen• vrij te gebruiken door het AG veld• naast vragenlijst ook procedure

Ontstaan

Page 3: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

• Analyse van:• Literatuur• Expertkennis

• Concept voorleggen aan enkele experts (gezichtsvaliditeit)

Ontstaan

Page 4: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

• Zes domeinen met 99 vragen:1. Professionaliseren van de ontmoeting2. Bevorderen van gezondheid en de ontwikkeling3. Inzetten van antroposofische, menskundige

concepten4. Scheppen van een helende, dragende

omgeving5. Vormgeven van een eigentijds cultuureiland6. Inrichten van een passende organisatievorm

• Aanvullend:• Demografische gegevens• Oordeel over vragenlijst

Ontstaan

Page 5: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

• Voorbeeldvragen domeinen:1. Professionaliseren van de ontmoeting

De organisatie voert een helder scholingsbeleid voor de ontwikkeling van ‘tegenwoordigheid van geest’.

4. Scheppen van een helende, dragende omgevingDe organisatie verzorgt de verbinding van de medewerkers met de spirituele missie van de organisatie.

5. Vormgeven van een eigentijds cultuureilandStakeholders van buiten onze organisatie beschouwen ons als innovatief.

6. Inrichten van een passende organisatievormLeidinggevenden in de organisatie zijn in staat om creatief vanuit de spirituele missie leiding te geven.

Ontstaan

Page 6: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Orion

• Respons:• 52/278 = 18.7%• 18 mannen (34.6%) en 34 vrouwen (65.4%)• Aantal jaren in deze instelling en in de antroposofische zorg werkzaam:

Page 7: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Orion

Page 8: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Orion

Page 9: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Orion

• Domein 3 (“Inzetten van antroposofische, menskundige concepten”) het meest afwijkend.

• Vragen van domein 3: • Excel sheet• Bv. vraag 22.4 (scholingsbeleid t.a.v. ‘gevoel krijgen voor het karma’):

-19%: oneens-17%: ik weet het niet

Page 10: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Orion

• De 5 stellingen waar de respondenten het meest mee eens

waren, zijn:

1. Cliënten worden ondersteund en/of behandeld met gezondheid bevorderende therapieën voor hun psychosociale gezondheid. (44%) (domein 2, vraag 17.2)

2. Cliënten worden ondersteund en/of behandeld met gezondheid bevorderende therapieën voor hun fysieke gezondheid. (43%) (domein 2, vraag 17.1)

3. Wederzijdse ontwikkeling van cliënten en medewerkers. (41%) (domein 2, vraag 16)

4. Beleidskaders professionele ontmoetingen scheppen (41%) (domein 1, vraag 7)

5. Kennis en vaardigheden om professioneel terug te kunnen vallen op/gebruik maken van protocollen en richtlijnen (domein 1, vraag 10.4)

Page 11: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Orion

• De 5 stellingen waar de respondenten het minst mee eens

waren, zijn:

1. Stakeholders van onze organisatie beschouwen ons als innovatief. (6%) (domein 5, vraag 41)

2. Scholingsbeleid t.a.v. hygiënisch en therapeutisch omgaan met het thema 'karma en reïncarnatie': de Christusimpuls en het karma. (8%) (domein 3, vraag 22.3)

3. Binnen de organisatie wordt de sociale hoofdwet bewust ingezet. (11%) (domein 4, vraag 30)

4. De realisatie van de spirituele missie/visie in de organisatie stimuleren en levend houden. (12%) (domein 6, vraag 50.5)

5. Scholingsbeleid antroposofische geesteswetenschap: Goethe's fenomenologische methode. (12%) (domein 3, vraag 25.2)

Page 12: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Noorderhoeve

• Respons:• 11/21 = 52.4%• 6 mannen (54.5%) en 5 vrouwen (45.5%)• Aantal jaren in deze instelling en in de antroposofische zorg werkzaam:

Page 13: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Noorderhoeve

Page 14: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Noorderhoeve

Page 15: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Noorderhoeve

• Domein 3 (“Inzetten van antroposofische, menskundige concepten”) het meest afwijkend.

• Vragen van domein 3: • Excel sheet• Bv. vraag 24.3 (scholingsbeleid t.a.v. ‘antroposofische therapieën’):

-27%: ik weet het niet-18%: n.v.t.

Page 16: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Noorderhoeve

• De 5 stellingen waar de respondenten het meest mee eens

waren, zijn:

1. Beleidskaders professionele ontmoetingen scheppen. (100%) (domein 1, vraag 7)

2. Implementatie nieuwe organisatievormen. (100%) (domein 1, vraag 8) 3. Van elkaar leren op alle niveaus verzorgen. (100%) (domein 1, vraag 9) 4. Vaardigheden om van elkaar te leren, professioneel met elkaar om te gaan

en gebruik te maken van elkaars talenten. (100%) (domein 1, vraag 10.2) 5. Reflectieve vaardigheden om zelfsturend te kunnen werken. (100%)

(domein 1, vraag 10.3) 6. Education permanente verzorgen door: Het scholingsbeleid voortdurend

aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van de individuele medewerker. (100%) (domein 1, vraag 11.2)

7. De organisatie draagt zorg voor: De vitaliteit van de medewerkers. (100%) (domein 2, vraag 19.1)

8. De organisatie draagt zorg voor: De professionele zelfsturing van de medewerkers. (100%) (domein 2, vraag 19.3)

Page 17: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Resultaten: pilot Noorderhoeve

• De 5 stellingen waar de respondenten het minst mee eens

waren, zijn:

1. Stimuleren van methoden 'omgaan met geestelijke wereld': Meditatieve omgang met cliënten en therapieën. (36%) (domein 1, vraag 13.2)

2. Scholingsbeleid antroposofische geesteswetenschap: Goethe's fenomenologische methode. (36%) (domein 3, vraag 25.2)

3. Stimuleren van methoden 'omgaan met geestelijke wereld': Het 'omgaan met de nacht'. (27%) (domein 1, vraag 13.1)

4. Scholingsbeleid antroposofische diagnostiek: De kentheorie van Rudolf Steiner. (27%) (domein 3, vraag 25.1)

5. Scholingsbeleid antroposofische diagnostiek: Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie. (27%) (domein 3, vraag 25.3)

6. Scholingsbeleid antroposofische diagnostiek: De antroposofische scholingsweg. (27%) (domein 3, vraag 25.4)

Page 18: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Beoordeling vragenlijst

• Gemiddeld rapportcijfer:• Orion: 6.9• Noorderhoeve: 6.7

• Lagere cijfers:• Korter werkzaam• Niet leidinggevend

Page 19: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Conclusies

• Kwaliteit vragenlijst: voldoende.

• Duidelijke aangrijpingspunten voor beleid.

• Verbeterpunten:• Beter toegankelijk maken voor medewerkers die kort in de (AG) zorg werkzaam zijn.• Beter toegankelijk maken voor niet- leidinggevenden.

• Enkele onderwerpen toevoegen (op aandragen

van deelnemers).

Page 20: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Vooruitzicht

• Verbeterpunten doorvoeren.

• Jaarlijkse meting in alle AG instellingen met analyses en rapportage door lectoraat?

• Input geven voor vormgeven van beleid.

• Samenwerking tussen instellingen en lectoraat > optimaliseren antroposofische identiteit?

Page 21: Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Hartelijk dank voor uw aandacht!

Vragen?