Reshape: duurzame financiering van innovatie

download Reshape: duurzame financiering van innovatie

of 28

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  436
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Voor de reshape Academy heeft CbusineZ een presentatie gehouden over de visie van verzekeraar op innovatie en hoe te komen tot een duurzaam businessmodel

Transcript of Reshape: duurzame financiering van innovatie

 • 1. Duurzame financieringvan innovatiesThink things through - then follow throughEddie Rickenbacker, WWI flying ace

2. 79 miljard2 3. 79 miljard Zorgverzekerings- OverigAWBZWMO wet + AV (wo bedrijfszorg)Zorgverzekeraar ZorgkantoorGemeentenBedrijvenDiverse ZZP Per uur (hbH)Abonnementsystematiekeninterventies3 4. Zelfs binnen zorgverzekeringswet en AWBZ heeftieder segment zijn eigen systematiek!Huisarts Abonnement en consult (+ evt innovatiemodules)ZorggroepGemiddelde DBC voor chronische zorg (mn DM2)ParamedischPer uur (evt begrensd in aantal behandeling of bedrag)Hulpmiddelen Per stuk (op basis aanbesteding)Apotheek Receptregel en/of per uur (+ inkoopkorting)GGZTarief per behandeling1e lijnDBC op basis van aantal minuten inzet professional2e lijnZiekenhuis B segment: DBC Op weg naar Transparantie (DOT) A segment: vaste prijzen 4 5. InhoudsopgaveInnovaties crashDuurzame businessmodellenInnovaties en verzekeraars.. 5 6. Herkent u deze situaties? Subsidie op wie betaalt nu? Goed plan maar wie investeert?Met subsidie wordt een mooi project Een goed plan: verbetert kwaliteit engedraaid.. Maar als subsidie op is, verlaagt kosten..komt er geen geld binnen om door te Maar wie gaat initiele investering doen?gaan en stopt het idee6 7. InhoudsopgaveInnovaties crashDuurzame businessmodellenintroductiebusinessmodelfinancieringInnovaties en verzekeraars.. 7 8. De waarde van nieuwe ventures ontwikkelt zichfasegewijs waarbij steeds andere focus ligt Nieuwe innovaties en producten Managen bestaand en innovatie Professionalisering organisatieDoorontwikkeling productenGewenst marktaandeelWaarde van de Venture Processen staan Product verbeterdKritische massaaan klanten Organisatie staat Product v1.0 Launching customersBPOpstartOpschalen Expansie Uitbouw volwassen venture 9. Stel je wil een eHealth behandeling depressie en angst software maken en gaan aanbiedenVoordat je live kan..Om draaiend te houdenProjectleiderDirecteurPsychiaters/ Salespsychologen Beheer & ITIT-ers PschyologenHardware OverigOverig 3,6 mln eenmalig 800.000 per jaar 9 10. Kosten en uitgaven zijn twee perspectieven(boekhouder en bankier)Kosten: opgeofferde middelen toegerekend naar een periode 66K 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 operationeel0666666666666666666666666 100k bouw0102 03040506070809101112 afschrijvingUitgaven: daadwerkelijke betaling (cash) 58k vaste uitgaven3,6 mln585858108 585858108 585858582x 50K voorbouw marketing10 11. InhoudsopgaveInnovaties crashDuurzame businessmodellenintroductiebusinessmodelfinancieringInnovaties en verzekeraars.. 11 12. Duurzame innovatie vereist solide businessmodelen solide financieringCumulatief cash verloop ()Welke klanten !!1.000.000!!bedienen we? !!&!!!!2012! 2013!2014!2015!2016! 2017!!!1.000.000&! Hoe moeten we ons!!2.000.000&! Welke waarde organiseren om de leveren we?!!3.000.000&! waarde te leveren? Businessmodel !!4.000.000&!!!5.000.000&!Cashoverschot!!6.000.000&! AanloopHoe onderscheiden weHoe genereren we geld?Investering voor het verliezenons van de opbouwen van hetconcurrentie?bedrijf 12 13. De basis: er moet voldoende klanten zijn dievoor het product/dienst willen betalen Gebruiker Venture Product/ (initiatief) serviceKlant prijsLET OP: verschil tussen gebruikende klant en betalende klantStart met de vraag: Wie is de klant die ervoor gaat betalen?13 14. Een businessmodel geeft antwoord op de 5kernvragen Welke klanten bedienen we?Hoe moeten we onsWelke waardeorganiseren om deleveren we?waarde te leveren?Business model Hoe onderscheiden weHoe genereren we geld? ons van de concurrentie?Source: Hamel 14 15. Ken de wensen van je klanten...Familie metgehandicapt kindBeschikbaarheid van dienst 15Ken de wensen van je 15 Laagste prijsklanten 15Snelheid van reageren Ga in gesprek met potentiele 15Merknaamklanten over hun problemen, 15 wensen en eisen Zorg op maat 15 Deskundigheid 15Info en presentatie 15 P.S. Ben je echt een Tijd voor zorgSteve Jobs??? 15 Admie ondersteuningZo niet, praat metEigen KLANTEN potentiele klanten !!inschatting15 16. speel met de betaalwijze en klanten om tekijken wat kan werken in de marktVerschillende klanten en betaalmodellenHAWGeHealtheHealtheHealthDirect leveren vanLeveren van dienst aanLeveren van preventie enehealth behandeling HA. Die levert aaninterventie aan werkgeveraan patint patint voor burnoutEigen DBC Tarief per behandelingDeels ZV wet + WGmoduleVerschillende klanten kunnen leiden tot verschillende betaalmodellen Kun je ze combineren? Moet je ze prioriteren?16 17. Hoe ontwikkelen de kosten zich als deklantenbase groeit? organisatie klanten Processen Activatijd - Wat gebeurt er met organisatie, processen en activa alsaantal klanten stijgen? - Wat betekent dat voor de kosten?17 18. Vertaal je business idee in financile termenen check (eerlijk): Kan dit wel?1 2 KlantenVertaal je business Waarde propositie Doe een realityidee in financilechecktermenOnderneming Kan dit wel? Waarde-leverend systeem20132014201520162017 GGZ#klant 1015354042 eHealth#per#GGZ#klant300 600 700 720 730 prijs125 125 125 125 125Omzet################ 375.000 ######## 1.125.000 ######## 3.062.500 ######## 3.600.000 ######## 3.832.500 Kosten#############2.800.000 ########2.800.000 ########2.800.000 ########2.800.000 ########2.800.000 Resultaat222222222222222 0 2222222222222.425.0000 22222222 1.675.0000 22222222222262.500 22222222222800.000 222222221.032.50018 19. A revenue/cost tree is created by analysing the determining factors and their determining factors 1 2 3 Analyse determining Are the factors known figures Is the tree factors or is another level neededsensible?Number offline customers Number of customers% which will use the net Revenue from-Operation- subscriptions Price per customerSubscription isPrice is determined in plan The determining factor in % user can bedetermined byNumber of customers is notthis case is the % of offline found in literature yet known, add an extra level customers using the net or experienceCustomer X price 20. Controleer de haalbaarheid van uw waarde-propositie KlantenperspectiefOndernemings-perspectief Is de waardepropositie Is de De uitwerking van uw mooi ideeexpliciet en gefocust? klantendoelgroep voldoende Is er bewijs van een gespecificeerd?ConcurrentieCompetitionredelijke Klanten winstgevendheid? Is het duidelijk Waarde propositie dat klanten Is de waardepropositie de propositieOndernemingbereikbaar? waarderen?Waarde-leverend systeem Is dit de beste waarde- Is er bewijs vanpropositie voor de voldoende onderneming? vraag? Concurrentie perspectief Is de waardepropositie haalbaar gezien de proposities van de concurrentie?Source: M. Lanning20 21. Solide financieringCumulatief cash verloop ()Welke klanten !!1.000.000!!bedienen we? !!&!!!!2012! 2013!2014!2015!2016! 2017!!!1.000.000&! Hoe moeten we ons!!2.000.000&! Welke waarde organiseren om de leveren we?!!3.000.000&! waarde te leveren? Businessmodel !!4.000.000&!!!5.000.000&!Cashoverschot!!6.000.000&! AanloopHoe onderscheiden weHoe genereren we geld?Investering voor het verliezenons van de opbouwen van hetconcurrentie?bedrijf 21 22. Typisch cash verloop van een startendeonderneming Cumulatief cash verloop () !!1.000.000!! !!&!!!! 2012! 2013!2014!2015!2016! 2017!!!1.000.000&!!!2.000.000&!!!3.000.000&!!!4.000.000&!!!5.000.000&! Cash overschot!!6.000.000&!AanloopInvestering voor hetverliezen opbouwen van het bedrijf22 23. Zelfs als initiatief winstgevend is... Kan het zijn dater nog cash nodig is... Break !!2.000.000!! even !!1.000.000!! !!&!!!!2012! 2013! 2014!2015! 2016! 2017! !!1.000.000&! !!2.000.000&!Cash !!3.000.000&!positief !!4.000.000&! !!5.000.000&! !!6.000.000&!ResultaatCumulatief cash 24. Bepaal de hoeveelheidcash die nodig is enwelke bronnen je gaat gebruiken Bepaal hoeveel cash nodig is.... ... Bepaal de financieringsbronnen!!1.000.000!!!!395.000!!Eigen vermogen!!)!!!!Aandelenkapitaal 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017!Reserve (winst)!!1.000.000)!!!2.000.000)!Vreemd vermogen!!3.000.000)!Obligaties!!4.000.000)!LeningenBankkrediet!!5.000.000)!Crediteuren!!6.000.000)!Liquide middelen 5.3 mln(wo via subsidies) 24 25. Conclusie: denk zowel je businessmodel als jefinanciering doorCumulatief cash verloop () Welke klanten!!1.000.000!! bedienen we?!!&!!!! 2012!2013!2014!2015!2016! 2017! !!1.000.000&!Hoe moeten we ons!!2.000.000&!Welke waardeorganiseren om deleveren we?!!3.000.000&!waarde te leveren?Business model !!4.000.000&! !!5.000.000&! Cashoverschot !!6.000.000&! Aanloop Hoe onderscheiden weHoe genereren we geld?Investering voor hetverliezen ons van de opbouwen van het concurrentie?bedrijf Geen idee wie de klanten zijn? Niet boos worden bij kritische vragen! Geen idee wie gaat betalen?doordenken Geen idee hoeveel cash nodig is?25 26. InhoudsopgaveInnovaties crashDuurzame businessmodellenInnovaties en verzekeraars.. 26 27. Verzekeraars zijn net mensen..Verzekeraars zijn net.... Begin met de juiste attitudemensen.... Erkenning als persoon Hun positie snappen (zou het leuk zijn om als wandelende portemonnee gezien te worden) Whats in for them?27 28. Verschillende rollen betekent andereWijinnovaties waarop wordt gefocust moetenook beter Inkoop-rolRegie-rolinnovatie-rolInkopen vanBijdragen aan betaalbaar Realiseren van innovatiesbehandelingenen toegankelijk houden die bijdragen aan strategiebinnen van gezondheidszorg- en gezondheidszorg-financieringssystemensysteemsysteemZoeken innovaties, die Interesse in innovaties, Verschillende soorten: Vanuit betaaltitel Systeem veranderen RVVZ-fondsen gefinancierd kunnendoor nieuwe ketens, zorgdoorbraak gelden worden benchmarks, 1 lijn Corporate Venturing Leiden tot lagere Duidelijke bijdrage aan Private Equity kosten LT doelen zorg- (geen on top off) of verzekeraarsFocus verschilt per fonds evidente voordelen binnen sector28