Quiz Nederlands 1

32
QUIZ TEST JE KENNIS OVER HET ONTSTAAN VAN HET NEDERLANDS

Transcript of Quiz Nederlands 1

Page 1: Quiz Nederlands 1

QUIZTEST JE KENNIS OVER HET ONTSTAAN VAN HET NEDERLANDS

Page 2: Quiz Nederlands 1

A) MEERKEUZEVRAGEN

Page 3: Quiz Nederlands 1

MEERKEUZEVRAGEN

1) In hoeveel landen is het Nederlands de moedertaal?a. 2b. 3c. 5

Page 4: Quiz Nederlands 1

MEERKEUZEVRAGEN2) Duid de juiste Italische talen aan

a. Portugeesb.Roemeensc. Spaansd.Duitse.Engelsf. Hongaars

Page 5: Quiz Nederlands 1

MEERKEUZEVRAGEN3) Welke taal is dit?

‘e perdóanos as nosas ofensas como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido’

a. • Sanskrietb. • Latijn c. • Portugeesd. • Galicische. • Spaans

Page 6: Quiz Nederlands 1

MEERKEUZEVRAGEN

4)Wat was de bedoeling van de uitvinding van Esperanto?

a. • Om mensen met verschillende culturen te laten communiceren.

b. • Om makkelijker een andere taal te leren.

Page 7: Quiz Nederlands 1

MEERKEUZEVRAGEN5) Het Zuid-Afrikaans is het dochtertje van het Nederlands… Geef de vertaling van volgende woorden:

5a) Wat betekent zweefteef?a. • Vogelb. • Vliegtuigc. • Stewardessd. • Vlieg (vr.)

5b) Wat betekent hysbak?a. Liftb. Kraanc. Kruiwagend. Urinoir

5c) Wat betekent hansworst?a. Hotdogb. Duitse worstc. Clownd. Vreemde man

Page 8: Quiz Nederlands 1

B) VRAGEN MET AFBEELDING

Page 9: Quiz Nederlands 1

VRAGEN MET AFBEELDING 1) Van welk land/provincie is deze vlag?

a. Ruslandb. Frieslandc. Tsjechië

2) Welke taal past bij deze vlag?d. Welches Land oder Provinz ist dieses Flag?e. Vilket land eller provins är denna flaggaf. von welk loan is disse flagge?

Page 10: Quiz Nederlands 1

VRAGEN MET AFBEELDING

3) Bedenk de juiste vraag bij volgende afbeeldingen:

Page 11: Quiz Nederlands 1

C) GELUIDSFRAGMENTEN/VIDEOFRAGMENTEN

Page 12: Quiz Nederlands 1

GELUIDSFRAGMENTEN/VIDEOFRAGMENTEN

1) Welke taal is dit?a. Friesb. Surinaamsc. Afrikaans

2) Dit is een dochtertaal van:a. Nederlandsb. Duitsc. Engels

Page 13: Quiz Nederlands 1

GELUIDSFRAGMENTEN/VIDEOFRAGMENTEN

3) Welk dialect is dit?

Page 14: Quiz Nederlands 1

D) TAALKUNDIGE BEREKENING

Page 15: Quiz Nederlands 1

TAALKUNDIGE BEREKENING

1. Er zijn verschillende oertalen die onafhankelijk van elkaar ontstaan zijn op verschillende plaatsen.

2. Een vreemde taal die gebruikt wordt door sprekers met een verschillende moedertaal.

3. Een taal die in de 19de eeuw weer tot leven is gewekt en die nu de officiële taal is van een land.

4. Hiertoe behoren Engels en Noors.

Page 16: Quiz Nederlands 1

TAALKUNDIGE BEREKENING

Page 17: Quiz Nederlands 1

QUIZ OPLOSSINGENTEST JE KENNIS OVER HET ONTSTAAN VAN HET NEDERLANDS

Page 18: Quiz Nederlands 1

A) MEERKEUZEVRAGEN

Page 19: Quiz Nederlands 1

MEERKEUZEVRAGEN

1) In hoeveel landen is het Nederlands de moedertaal?a. 2b. 3c. 5

Page 20: Quiz Nederlands 1

MEERKEUZEVRAGEN2) Duid de juiste Italische talen aan

a.Portugeesb.Roemeensc. Spaansd.Duitse.Engelsf. Hongaars

Page 21: Quiz Nederlands 1

MEERKEUZEVRAGEN3) Welke taal is dit?

‘e perdóanos as nosas ofensas como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido’

a. • Sanskrietb. • Latijn c. • Portugeesd. • Galicische. • Spaans

Page 22: Quiz Nederlands 1

MEERKEUZEVRAGEN

4)Wat was de bedoeling van de uitvinding van Esperanto?

a. • Om mensen met verschillende culturen te laten communiceren.

b. • Om makkelijker een andere taal te leren.

Page 23: Quiz Nederlands 1

MEERKEUZEVRAGEN5) Het Zuid-Afrikaans is het dochtertje van het Nederlands… Geef de vertaling van volgende woorden:

5a) Wat betekent zweefteef?a. • Vogelb. • Vliegtuigc. • Stewardessd. • Vlieg (vr.)

5b) Wat betekent hysbak?a. Liftb. Kraanc. Kruiwagend. Urinoir

5c) Wat betekent hansworst?a. Hotdogb. Duitse worstc. Clownd. Vreemde man

Page 24: Quiz Nederlands 1

B) VRAGEN MET AFBEELDING

Page 25: Quiz Nederlands 1

VRAGEN MET AFBEELDING 1) Van welk land/provincie is deze vlag?

a. Ruslandb. Frieslandc. Tsjechië

2) Welke taal past bij deze vlag?d. Welches Land oder Provinz ist dieses Flag?e. Vilket land eller provins är denna flaggaf. von welk loan is disse flagge?

Page 26: Quiz Nederlands 1

VRAGEN MET AFBEELDING 3) Bedenk de juiste vraag bij volgende afbeeldingen:Wat is de top 5 van moedertaalsprekers ter wereld?

Page 27: Quiz Nederlands 1

C) GELUIDSFRAGMENTEN/VIDEOFRAGMENTEN

Page 28: Quiz Nederlands 1

GELUIDSFRAGMENTEN/VIDEOFRAGMENTEN

1) Welke taal is dit?a. Friesb. Surinaamsc. Afrikaans

2) Dit is een dochtertaal van:a. Nederlandsb. Duitsc. Engels

Page 29: Quiz Nederlands 1

GELUIDSFRAGMENTEN/VIDEOFRAGMENTEN

3) Welk dialect is dit?West vlaams

Page 30: Quiz Nederlands 1

D) TAALKUNDIGE BEREKENING

Page 31: Quiz Nederlands 1

TAALKUNDIGE BEREKENING1. Er zijn verschillende oertalen die onafhankelijk van elkaar ontstaan zijn op verschillende plaatsen.

Monogenese2. Een vreemde taal die gebruikt wordt door sprekers met een verschillende moedertaal.

Linguafranca 3. Een taal die in de 19de eeuw weer tot leven is gewekt en die nu de officiële taal is van een land.

Hebreeuws4. Hiertoe behoren Engels en Noors.

Germaans

Page 32: Quiz Nederlands 1

TAALKUNDIGE BEREKENING