Qi in kloosters en tempels

22
Qi in Kloosters en Qi in Kloosters en Tempels Tempels Barend J. ter Haar Barend J. ter Haar

description

Presentation given in the Tropenmuseum, Amsterdam. About qi, energy, in Chinese religious culture by Barend ter Haar

Transcript of Qi in kloosters en tempels

Page 1: Qi in kloosters en tempels

Qi in Kloosters en Qi in Kloosters en Tempels Tempels

Barend J. ter HaarBarend J. ter Haar

Page 2: Qi in kloosters en tempels

““kloosters en tempels”kloosters en tempels”

beeldspraak voor de Chinese religieuze beeldspraak voor de Chinese religieuze cultuurcultuurvooral een Chinees begripvooral een Chinees begrip inheemse religieuze cultuurinheemse religieuze cultuur Daoïsme Daoïsme niet als zelfstandig begrip in Boeddhisme, wel niet als zelfstandig begrip in Boeddhisme, wel

als Chinese invloedals Chinese invloed

invloed op de cultuur in omringende invloed op de cultuur in omringende landen en (nu) verderlanden en (nu) verder

Page 3: Qi in kloosters en tempels

afgekorte karakterafgekorte karakter

volledige karaktervolledige karakter

de “werking” van Qide “werking” van Qi

Page 4: Qi in kloosters en tempels

Qi naar het WestenQi naar het Westen

de de qi qi inin QigongQigong 氣功 氣功 de de ki ki in in reiki reiki 靈氣靈氣 (therapie), Aikid(therapie), Aikidō ō 和氣和氣道道vgl. Starwar-cyclus en “the Force” vgl. Starwar-cyclus en “the Force” (60er jaren)(60er jaren)

acupunctuur , acupressuur, TCMacupunctuur , acupressuur, TCM

Feng Shui Feng Shui 風水 風水 kinderprogramma’s (Avatar)kinderprogramma’s (Avatar)

Page 5: Qi in kloosters en tempels

daoyin daoyin (reconstructie (reconstructie afbeelding uit afbeelding uit vroege 2e eeuw v.C.):vroege 2e eeuw v.C.):

Qigong vandaag de dag Qigong vandaag de dag (VRC)(VRC)

voorbeelden van Qigong (Youtube)voorbeelden van Falun gong

Page 6: Qi in kloosters en tempels

AikidōAikidō

ReikiReiki

Page 7: Qi in kloosters en tempels

““the force” in de Star Wars cyclusthe force” in de Star Wars cyclus

Page 8: Qi in kloosters en tempels

acupunctuur kaartacupunctuur kaart

Page 9: Qi in kloosters en tempels

geomantisch kompasgeomantisch kompas

Page 10: Qi in kloosters en tempels

Wat is Qi?Wat is Qi?concreet in deze ruimte!concreet in deze ruimte!principieel principieel etymologie etymologie 氣 氣 ““spul”, “stuff”, “energie”spul”, “stuff”, “energie”

levensenergie in kosmologisch systeemlevensenergie in kosmologisch systeem levensenergie op dagelijks niveaulevensenergie op dagelijks niveau

inmiddels basaal begrip in Chinese cultuurinmiddels basaal begrip in Chinese cultuur tentoonstelling is al een tour de force, laat tentoonstelling is al een tour de force, laat

staan een lezingstaan een lezing uitgangspunt is Chinese cultuur, niet onze uitgangspunt is Chinese cultuur, niet onze

toeeigening toeeigening

Page 11: Qi in kloosters en tempels

qiqi en offers: etymologie en offers: etymologie

wijnvat (wordt verwarmd)wijnvat (wordt verwarmd) vat voor graan of vleesvat voor graan of vlees

Page 12: Qi in kloosters en tempels

oudste forensische handboek: de aderen zeggen puffoudste forensische handboek: de aderen zeggen puff

Page 13: Qi in kloosters en tempels

Qi is een “los” conceptQi is een “los” concept

concept om over de kosmos en onze concept om over de kosmos en onze interactie na te denken interactie na te denken

niet onderdeel van één filosofische of niet onderdeel van één filosofische of religieuze traditiereligieuze traditie

geen instelling die de “ware” definitie geen instelling die de “ware” definitie behoedtbehoedt

Page 14: Qi in kloosters en tempels

de godenwereldde godenwereld

demonen en goden hebben ook demonen en goden hebben ook qi qi 氣 氣 ““dode”/dode”/yin qiyin qi 氣 氣 =>dreiging=>dreiging voeding (“bloedeten” of voeding (“bloedeten” of xueshi xueshi 血食 血食 => =>

shengqi shengqi 生氣 生氣 [hier niet: boos zijn]) => hulp [hier niet: boos zijn]) => hulp voor mensen voor mensen

Page 15: Qi in kloosters en tempels

Zhong Kui en de demonenZhong Kui en de demonen

Page 16: Qi in kloosters en tempels

Papiergeld verbranden voor de godenPapiergeld verbranden voor de goden

offers voor de Boeddha’s offers voor de Boeddha’s en hongerige geesten en hongerige geesten (Maleisie)(Maleisie)

bloemen op het water bloemen op het water met een olielampjemet een olielampje

Page 17: Qi in kloosters en tempels

Keizer Guan Keizer Guan 關帝關帝 gewelddadige dood in gewelddadige dood in

220 n.C. 220 n.C. demoon die helptdemoon die helpt verslaan van Chiyouverslaan van Chiyou populaire godheidpopulaire godheid

Page 18: Qi in kloosters en tempels

daoistische kosmologiedaoistische kosmologie

tijd en ruimtetijd en ruimteQi Qi 氣氣Yin Yin 陰 陰 en Yang en Yang 陽 陽 Acht Trigrammen Acht Trigrammen 八卦 八卦 Qian Qian 乾 乾 Kun Kun 坤 坤 Tien Stammen en Twaalf Takken Tien Stammen en Twaalf Takken 干支 干支 (tabel)(tabel)Vijf Fasen Vijf Fasen 五行 五行 Wederzijdse Voortbrenging Wederzijdse Voortbrenging 木火土金水 木火土金水 Wederzijdse Verovering Wederzijdse Verovering 木土水火金木土水火金

Page 19: Qi in kloosters en tempels

naspelen van de kosmosnaspelen van de kosmos

doeldoel zo lang leven als hemel en aarde (~onsterfelijkheid)zo lang leven als hemel en aarde (~onsterfelijkheid) gezondheid gezondheid

individueel (zie individueel (zie daoyin daoyin afbeelding)afbeelding)collectiefcollectief

IIndividue middelen:ndividue middelen: dieet (e.g. afwijzen Vijf Granen)dieet (e.g. afwijzen Vijf Granen) externe alchemieexterne alchemie interne alchemieinterne alchemie

collectieve middelencollectieve middelen Kosmische Vernieuwingsritueel (Kosmische Vernieuwingsritueel (jiao jiao 醮醮 ))

Page 20: Qi in kloosters en tempels

het interne landschaphet interne landschap

Page 21: Qi in kloosters en tempels

rituele kledingrituele kleding

Page 22: Qi in kloosters en tempels

InvloedInvloed nieuwe religieuze groepennieuwe religieuze groepen Falun GongFalun Gong NeonfucuanismeNeonfucuanisme WestenWesten