Publieke samenvoegingen

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  560
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Publieke samenvoegingen

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  1

  De organisatie van het publieke domein

  Over samenwerken en samenvoegen bij de overheid

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  2

  Wat gaan we doen?

  We kijken naar de dynamiek van het publieke domein

  We kijken naar de uitdaging die deze stelt

  We kijken naar elkaar

  We drinken nog wat

 • 3Collectieve herinnering

  OndernemenDoor toe te voegen

  Deelnemen

  De fusie als kans

  1Wat is aan de hand?

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  4

  We ambiren een kleine, krachtige overheid.

  We moeten bezuinigen!

  Dus:

  Worden we een zelfstandig bedrijf.

  Worden we n loket.

  Worden we n dienstverlener.

  Worden we n toezichthouder.

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  5

  Waarom gebeurt dat?

  De samenleving geeft de noodzaak aan:

  De burger vraagt om synergie. Efficintere en effectievere werking van de overheid. Begrijpelijker beeld van de overheid.

  De markt vraagt om een stevig speelveld. Schaalgrootte maakt opereren mogelijk. Sectorbenvloeding wordt mogelijk

  vanuit een dominante positie.

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  6

  Wanneer werkt dat?

  Als we een gemeenschappelijk beleidsterrein zien In kennis, dienstverlening, doelgroep, markt, model...

  Als de werking van de organisatie niet belemmerd wordt door haar omvang. Werkelijke synergie in kennis, dienstverlening, doelgroep, markt,

  model...

  Als de baten groter zijn dan de lasten. Concurrentie wordt bevorderd in plaats van voorkomen. De sector heeft baat bij de creativiteit van de organisatie. De sector heeft baat bij de kracht van de organisatie.

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  7

  Wanneer werkt dit?

  We worden we een zelfstandig bedrijf.

  We worden n loket.

  We worden n dienstverlener.

  We worden n toezichthouder.

  > Gemeenschappelijk beleidsterrein?

  > Kracht voor de sector?

  > Werking omvang?

  > Creativiteit voor de sector?

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  8

  2Ondertussen in de wereld

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  9

  De NMa is de kartelwaakhond De politie is er nooit als je m nodig hebt De VWA is van het rookverbod Als je hier van de steiger lazert heb je pech Die ambtenaren doen nooit wat

  Hoe krijgen we het beeld correct?

  Wie speelt welke rol?

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  10

  Het ontbreekt aan sturing?

  De samenleving horizontaliseerde in haar verhoudingen, terwijl het politieke bestuur goeddeels als vanouds - dus uitgaande van verticale, hirarchische gezagsverhoudingen - bleef opereren. Dat wringt. Vertrouwen op democratie, Rob, februari 2010

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  11

  Dus wat is aan de hand?

  De overheid kan het gesprek niet langer controleren en is nog niet gewend aan een rol als moderator.

  Toch zou de overheid de kwaliteit van het gesprek moeten bewaken.

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  12

  3Dynamiek in de publieke ruimte

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  13

  T

  OTAL

  PUB

  LIC

  discussieert

  diff

  eren

  tieer

  t

  faciliteertburger

  overheid

  markt

  Denkmodel 2011

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  14

  burger

  overheid

  markt

  dichtbij

  respons

  sociale cohesie

  vrijheid

  houvastmeetellen

  problemen moeten worden opgelost

  anderen verantwoordelijkheidlaten nemen

  structuur

  eenvoud

  Discussiren > participeren

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  15

  T

  OTAL

  PUB

  LIC

  burger

  overheid

  markt

  integratie

  samenwerken

  innovatie

  connectie crowdsourcing

  coherentie

  openheidrequirements

  ruimte crerenco creatie

  bewustwording

  overzicht

  Differentiren > dynamiseren

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  16

  T

  OTAL

  PUB

  LIC

  burger

  overheid

  markt

  structureren

  standaarden

  gedeelde verantwoordelijkheid

  samenwerken

  inzichtkaders digitaal

  duurzaam

  evaluatie

  Faciliteren > organiseren

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  17

  T

  OTAL

  PUB

  LIC

  participeert

  dyna

  mis

  eert

  organiseertburger

  overheid

  markt

  Denken vanuit de publieke ruimte

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  18

  T

  OTAL

  PUB

  LIC

  Denken vanuit de publieke ruimte= denken vanuit betekenis

  Niet de positie, maar de rol.

  Communicatie niet voorpositionering, maar als ontmoeting.

  Niet de afkomst,maar de verbinding.

  burger

  overheid

  markt

  betekenis

 • 19

  4Rollen

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  20

  Hoe telt dit nu allemaal op?

  In alle gevallen gaat het om herkenbaarheid.

  Stel de propositie anders: niet wat wij doen, maar wat daarvan de betekenis is.

  Het gaat niet om onze positie, maar om onze verbindingen. Het gaat niet om onze plek, maar om de ruimte om ons

  heen.

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  21

  Intervisie

  Niet: welke positie, maar: welke verbinding is de mijne?

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  22

  Intervisie: een voorbeeldoverheid:veiligheid producten

  consument: vertrouwen in markt en overheid

  producent:duidelijke norm en garantie voor de consument

  betekenis

  Niet: welke positie, maar: welke verbinding is de mijne?

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  23

  Intervisie: een voorbeeldoverheid:kennis controle & risicobeoordeling

  burger: signalering en wensen

  markt:randvoorwaarden en innovatie

  hoe voer ikhet gesprek?

  Niet: welke positie, maar: welke verbinding is de mijne?

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  24

  Intervisie: een voorbeeldoverheid: kennis controle & risicobeoordeling

  de burger: signalering en wensen

  markt:randvoorwaarden en innovatie

  het gesprek gaat over nu en later

  Niet: welke positie, maar: welke verbinding is de mijne?

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  25

  Intervisie-werkwijze

  Iemand stelt zijn case: dit doen wij nu positie De anderen stellen vragen De anderen bespreken De anderen suggereren We notuleren

  Stel de case: wat is er straks? bijdrage Wat wint de organisatie aan kracht en creativiteit? Wat zijn mogelijke rollen en bijdragen? Hoe wordt dus de publieke ruimte benvloed? Waarom is er dus een samenvoeging?

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  26

  Discussie: hier gaat het dus over

  participeert

  dyna

  mis

  eert

  organiseertburger

  overheid

  markt

  WAT IS HET ISSUE?

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  27

  Discussie: bijvoorbeeld

  wil prijs/kwaliteits-verhouding

  verw

  acht

  norm

  en

  formuleert eisen burger

  overheid

  markt

  ISSUE: KWALITEIT

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  28

  Discussie: nog een voorbeeld

  heeftingang

  ontw

  ikke

  lt

  kent het belang burger

  overheid

  markt

  ISSUE: CONSUMENT

 • T

  OTAL

  PUB

  LIC

  29

  Be public. Be inspired. Be seen.

  TOTAL PUBLIC