PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 2017-2020 1819/PTA/V5 PTA totaal DEF 280918.pdf ·...

of 19 /19
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 2017-2020 Editie september 2018 Aanpassingen voor de vakken Nederlands, Latijn, Duits, aardrijkskunde, wiskunde A en C, biologie, economie, M&O, kunstvak en de rekentoets. Laatst bijgewerkt op 28 september 2018

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 2017-2020 1819/PTA/V5 PTA totaal DEF 280918.pdf ·...

 • PROGRAMMA VAN

  TOETSING EN

  AFSLUITING

  VWO 2017-2020

  Editie september 2018

  Aanpassingen voor de vakken Nederlands, Latijn, Duits, aardrijkskunde, wiskunde A en C, biologie, economie, M&O,

  kunstvak en de rekentoets.

  Laatst bijgewerkt op 28 september 2018

 • Woord vooraf Beste leerling, In de loop van het schooljaar blijkt het soms nodig het PTA bij te stellen. Niet voor alle vakken is een aanpassing nodig geweest, dit jaar zijn er alleen wijzigingen bij de vakken Nederlands, Latijn, Duits, aardrijkskunde, wiskunde A en C, biologie, economie, M&O, kunstvak en de rekentoets. In dit overzicht vind je de aanpassingen voor het PTA VWO 2017-2020. Voor de overige vakken geldt het PTA zoals je dat in september 2017 van ons hebt gekregen. Je kunt de PTA’s ook terugvinden in Magister. Als je vragen hebt, kun je bij je docent terecht. Veel succes dit schooljaar! Met vriendelijke groet, Drs. M.C.L. Bakker examensecretaris

 • ERRATUM, september 2018

  Vak Nederlands

  4 VWO 2017-2018

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  5 VWO 2018-2019

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen Weging

  Eindrapportcijfer (R) 1

  6 VWO 2019-2020

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen Weging

  okt

  PWW 1

  PWW 2

  PWW 3

  SE 1 Argumenteren en

  Formuleren

  SE 2 Voorbereide schrijfopdracht

  SE 3 Spelling - dictee

  SE 4 Literatuur (mondeling)

  90’

  135’

  45’

  30’

  D

  C/D

  n.v.t.

  E1/E2/E3

  2

  3

  2

  3

  Berekening SE cijfer

  SE = (R+ 2xSE1 + 3xSE2 + 2x SE3 + 3xSE3)11

  Opmerking

  SE 4 is niet herkansbaar.

 • ERRATUM, september 2018

  Vak Latijn

  4 VWO 2017-2018

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  IV Handelingsdeel: Klassieken in het moderne leven

  B,D,E o/v

  5 VWO 2018-2019

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  PWW2 PWW3 PWW4 - -

  Schriftelijke toets Gelezen stof: Epistolografie (Plinius), incl. ongeziene vertaling Schriftelijke toets Gelezen stof: Epische poëzie (Ovidius) Incl. ongeziene vertaling Schriftelijke toets Gelezen stof: historiografie (Livius), Incl. ongeziene vertaling Handelingsdeel architectuur Handelingsdeel beeldende kunst Eindrapportcijfer V5 = SE1

  135’

  135’

  135’

  A, B, C

  A, B, C

  A, B, C

  A,B,C,E

  A,B,C,E

  0

  0

  0

  o/v/g

  o/v/g

  2

  6 VWO 2019-2020

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  PWW 2 PWW3

  SE II: Schriftelijk; Gelezen stof: Epische poëzie (Vergilius) Incl. ongeziene vertaling SE III: Schriftelijk; Gelezen stof: Epische poezie (Vergilius) Incl. ongeziene vertaling

  135’

  135’

  A, B, C

  A, B, C

  1

  1

 • ERRATUM, september 2018

  Vak Latijn (vervolg)

  Berekening SE cijfer

  SE = (2xSE1+ SE2 + SE3)

  4

 • ERRATUM, september 2018

  Vak Duits

  4 VWO 2017-2018

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen Weging

  Geen SE’s

  5 VWO 2018-2019

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  PWW4

  SE1 Literatuur

  90’

  E1

  1

  6 VWO 2019-2020

  periode omschrijving leerstof Tijd domeinen weging

  PWW 1

  PWW 2

  Jan.

  PWW 3

  SE2 Ondersteunende

  vaardigheden

  SE3 Brief

  SE4 Cito Kijk- en Luistertoets

  SE5 Mondeling

  90’

  90’

  90’

  20’

  A,D

  D1

  B

  C1,2

  1

  1

  1

  1

  Berekening SE cijfer

  SE1 + SE2 + SE3 + SE4 + SE5 : 5 = SE cijfer

  Opmerkingen

  Handelingsdeel: in de loop van het jaar moeten er 2 boeken gelezen worden, die

  voldoende afgesloten moeten worden.

  Voor spreekvaardigheid moet je 5 artikelen + 1 boek voorbereiden!

  SE4 en SE5 zijn niet herkansbaar.

 • ERRATUM, september 2018

  Vak Aardrijkskunde

  4 VWO 2017-2018

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  Eindcijfer klas 4 is SE (=R1)

  45’ of 90’

  A t/m F

  1

  5 VWO 2018-2019

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  Eindcijfer klas 5 is SE (= R2)

  45’ of 90’

  A t/m F

  2

  6 VWO 2019-2020

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  1

  2

  SE3 Zuid-Amerika (deels)

  (schriftelijk)

  SE4 Wonen in Nederland

  (schriftelijk)

  SE5 Gemiddelde proefwerken

  (schriftelijk)

  90’

  90’

  45’ of 90’

  A1,B1, B2,C1,

  C2,D1,D2

  A1,B2,C1,E1,

  E2

  A1,A2,B1,B2,

  C1,C2,D1,D2,

  E1,E2,F

  1

  1

  1

  Berekening SE cijfer

  6

  )51()41()31()22()11( xSExSExSExRxRcijferSE

 • ERRATUM, september 2018, vervolg

  Vak Aardrijkskunde

  Opmerkingen

  In klas 4,5,6 worden so’s en proefwerken gegeven die een verschillend gewicht

  hebben. In klas 6 kunnen de SE-toetsen herkanst worden.

  Onderwerpen in klas 5: Globalisering, Zuid-Amerika (deels)

  Onderwerpen in klas 4: Arm en rijk, klimaatveranderingen, Systeem aarde

 • ERRATUM, september 2018

  VAK Wiskunde A

  4 VWO 2017-2018

  planning Omschrijving leerstof tijd domeinen Weging

  H.1 t/m H.6

  A1, A2, A3, B1, B2, C, E1

  5 VWO 2018-2019

  planning Omschrijving leerstof tijd domeinen Weging

  H.7 t/m H.11 K: lineair programmeren SE 0: Eindcijfer rapport klas 5

  A1,A2 A3, C, D, H, D

  6 VWO 2019-2020

  planning Omschrijving leerstof tijd domeinen Weging

  PWW 1 PWW 2 PWW 3

  SE I (schriftelijk) H6:Machtsverbanden H8: Rijen en veranderingen H10: Differentiëren SE 2 H9: Kansverdelingen H11: Het Toetsen van Hypothesen H12: Exponenten en logaritmen SE 3 (schriftelijk) H13: Toepassing van de differentiaalrekening H14: Allerlei formules

  135’

  135’

  135’

  A1, A3, C, D,

  A1, A3, E5, E6,

  A1, A2, A3,D3 C

  3

  3

  3

  Berekening SE cijfer

  𝑺𝑬 𝒄𝒊𝒋𝒇𝒆𝒓 = 𝑺𝒆 𝟎 + ( 𝟑𝒙 𝑺𝒆 𝟏) + (𝟑𝒙 𝑺𝒆 𝟐) + (𝟑𝒙𝑺𝒆𝟑)

  𝟏𝟎

  Opmerking

  SE 0 kan niet worden herkanst

 • ERRATUM, september 2018

  VAK Wiskunde C

  4 VWO 2017-2018

  planning Omschrijving leerstof tijd domeinen Weging

  H.1 t/m H.6

  A1, A2, A3, B1, B2, C, E1

  5 VWO 2018-2019

  planning Omschrijving leerstof tijd domeinen Weging

  H.7 t/m H.11 K: lineair programmeren SE 0: Eindcijfer rapport klas 5

  A1,A2 A3, C, D, H, D

  6 VWO 2019-2020

  planning Omschrijving leerstof tijd domeinen Weging

  PWW 1 PWW 2 PWW 3

  SE I (schriftelijk) H6: Machtsverbanden H8: Regelmaat H10: Meetkunde SE 2 H9: Kansverdelingen H11: Statistiek H12: Logisch redeneren H10: Meetkunde H13: Allerlei formules H14: Meetkundige figuren

  135’

  135’

  135’

  A1, A3, C, D, G

  A1, A3, E5, E6, F, G, H

  A1, A2, A3, B1, B3, C, G

  3

  3

  3

  Berekening SE cijfer

  𝑺𝑬 𝒄𝒊𝒋𝒇𝒆𝒓 = 𝑺𝒆 𝟎 + ( 𝟑𝒙 𝑺𝒆 𝟏) + (𝟑𝒙 𝑺𝒆 𝟐) + (𝟑𝒙𝑺𝒆𝟑)

  𝟏𝟎

  Opmerking

  SE 0 kan niet worden herkanst

 • ERRATUM, september 2018

  Vak Biologie

  4 VWO 2017-2018

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  In dit jaar worden geen SE’s afgenomen

  5 VWO 2018-2019

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  Juli PO1 Diergedrag in Blijdorp Één dag

  A , D8 1

  6 VWO 2019-2020

  periode

  omschrijving leerstof

  tijd

  domeinen

  weging

  PWW 1 PWW 2 PWW 3 Hele jaar door

  Biologie voor jou deel 4a,b, 5 en 6 Boek Thema Onderwerp SE1 V6 1 Vertering V4a 1 Inleiding in de biologie 2 Voortplanting 3 Genetica V5 4 DNA V4b 4 Evolutie SE2 V6 2 Transport 3 Gasw en uitscheiding V4b 5 Ecologie 6 Mens en milieu V5 3 Stofwisseling in de cel SE3 V6 4 Afweer 5 Samenhang vd biologie V5 1 Regeling 2 Waarneming en gedrag 5 Planten PO 2,3,4,5 Practica (klassikaal of zelfst). Hierbij maak je verslagen, tekeningen en presentaties.

  135’

  135’

  135’

  10 uur

  B2, B3 B2,3, C2, F2 B4, C1, C2, D4, E1,2,3 B1, C1,2, E3, F1 B1, C1, D1,2, E3, F1 B2,3, C2, F1,2,3,4

  B3 B3,4 B2,3,8, C3, D5, F2,3 B8, C3, D5, F3 B1,2,3

  B5 B2,4,6, D2 B7, D3,8 B2,3,5, C2, D1,2, E2,3

  A, en andere, afhankelijk van het

  onderwerp.

  5 5 5 4

 • ERRATUM, september 2018, vervolg

  Vak Biologie

  Berekening SE cijfer

  SE cijfer = 5xSE1 + 5xSE2 + 5xSE3 + PO1 + PO2 + PO3 + PO4 + PO5 20

  Opmerking

  Dit vak wordt afgesloten met een Centraal Examen (180’).

 • ERRATUM, september 2018

  Vak Economie

  4 VWO 2018-2018

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  4 PO1

  Keuzeonderwerp: Ondernemingsplan Handelingsdeel: Experimenten

  1

  5 VWO 2018-2019

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  Eindrapportcijfer (R) Handelingsdeel: Experimenten

  B,C,D,E,F,G,H 1

  6 VWO 2019-2020

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  PWW1 SE1 PWW2 SE2 PWW3 SE3

  Katern 2, 3, 5 en 7 Katern 2, 3, 4, 6, 7 + Katern 8 t/m hoofdstuk 3 Katern 2 t/m 8 (CE leerstof) Handelingsdeel: Experimenten

  135’

  135’

  135’

  D,F,H

  D,E,G,H,I

  D,E,F,G,H,I

  3

  4

  4

  Berekening SE cijfer

  PO1x1+ Rx1 + SE1x3 + SE2x4 + SE3x4 SE = ---------------------------------------------------------- 13

  Opmerking

  Eindrapportcijfer (R) V5 gaat mee naar V6 en wordt het 1e SE cijfer in V6

 • ERRATUM, september 2018

  Vak Management & Organisatie

  4 VWO 2017-2018

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  5 VWO 2018-2019

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  PWW1

  PWW2

  PWW3

  PWW4

  Hoofdstuk 10 t/m 13,17 t/m 20,

  26 + 27 + basis rekenen

  Hoofdstuk 14 t/m 16, 22 t/m 25,

  28 t/m 30 + basis rekenen

  Hoofdstuk 5 t/m 9, 31 t/m 33 +

  basis rekenen

  Hoofdstuk 10 t/m 13, 22 t/m 26,

  34 t/m 36 + basis rekenen

  Handelingsdeel presentaties

  Eindrapportcijfer (R) gaat naar V6

  M&O

  90’

  90’

  90’

  90’

  A,C,D,E

  A,C, E

  A,B, E

  A, C, E, F

  1

  1

  1

  1

 • ERRATUM, september 2018

  Vak Management & Organisatie, vervolg

  6 VWO 2019-2020

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  SE1

  SE2

  SE3

  Hoofdstuk 2,3, 10 t/m 16,

  37 t/m 40 + basis rekenen

  Hoofdstuk 22 t/m 31, 41 t/m 44

  CE leerstof, hoofdstuk 2,3,10 t/m

  16, 22 t/m 34, 41 t/m 48 + basis

  rekenen

  Handelingsdeel presentaties

  135’

  135’

  135’

  A, C,E,F

  A, E, F

  A, C, E, G

  1

  1

  1

  Berekening SE cijfer

  R + SE1 + SE2 + SE3 SE cijfer = ---------------------------------- 4

  Opmerking

  Eindrapportcijfer (R) V5 gaat mee naar V6 en wordt het 1e SE cijfer in V6.

 • ERRATUM, september 2018

  Vak KUBV (Kunst Algemeen en Beeldende Vormgeving)

  4 VWO 2017-2018

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  5 VWO 2018-2019

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  Eindrapportcijfer (R5)

  A,B,C

  1

  6 VWO 2019-2020

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  PWW 1

  PWW 2

  PWW 3

  -SE 1 Toets: Kunst Algemeen

  (Cultuur van de kerk)

  -SE 2 Praktijk: Beeldende

  Opdracht en kunstdossier.

  -SE 3 Studie en beroep

  -SE 4 Toets: Kunst Algemeen

  (Gouden Eeuw/ Burgerlijke

  Cultuur in de 17e eeuw)

  -SE 5 Praktijk: Beeldende

  Opdracht en kunstdossier

  -SE 6 Toets: Kunst Algemeen

  ( Examenonderwerpen en

  Beeldaspecten)

  -SE 7 Praktijk: Beeldende

  Opdracht en kunstdossier

  - SE 8 Eindexamenexpositie en

  presentatie kunstdossier

  ( tot max. 0,3 bij laatste

  Beeldende opdracht)

  90’

  -

  15’

  90’

  -

  135’

  -

  30’

  A,B,C

  A,B,C

  A,B,C

  A,B,C

  A,B,C

  A,B,C

  A,B,C

  1

  2

  H

  1

  2

  1

  2

  H

 • ERRATUM, september 2018

  Vak KUBV (Kunst Algemeen en Beeldende Vormgeving), vervolg

  Berekening SE cijfer

  SE = R5 +SE 1 + (2x SE 2) + SE 4 + (2x SE 5) + SE 6 + (2x SE 7)

  ___________________________________________

  10

  Opmerking

  H: de handelingsdelen moeten voldoende worden afgerond.

 • AANVULLING, september 2018

  Vak Culturele en Kunstzinnige Vorming

  5 VWO 2018-2019

  Projecten + CAP’s CKV (tijdens ckv-godsdienstles)

  Overzicht opdrachten en verwerkingsblad Wol (Vla) 2018-

  2019

  1

  CAP 5 / Module Architectuur

  Opdrachten: Dat zijn de architectuuropdrachten uit

  klas 4 + aanvulling excursie Rotterdam

  Voltooid?

  2

  Excursie

  Rotterdam

  CAP 6 / Module Dans

  Opdrachten: Maak een danskrant. Zie lesbrief

  Danskrant

  Introductie; dvd dansen

  Sept/okt

  Inleverdatum:

  29 okt 2018

  3 CAP 7 vrije keuze

  Opdrachten:-bezoek en verwerk c.a.p. voor / tijdens

  / achteraf. Gebruik format CAP

  November/december

  Inleverdatum:

  21 jan 2019

  4

  Workshop

  CKC

  Muziek & technologie in CKC. Workshop 2x dagdeel

  Opdrachten: opdrachtenresultaten met toelichting in

  je dossier opnemen.

  December

  Inleverdatum:

  21 december 2018

  5 CAP 8 vrije keuze

  Opdrachten: bezoek en verwerk c.a.p. voor / tijdens /

  achteraf. Gebruik format CAP

  Januari/Februari

  Inleverdatum:

  18 februari 2019

  6 Module Geloof in de Kunst

  Opdrachten: maak de vragen en opdrachten van de

  lesbrief ‘geloof in de kunst’.

  Introductie: hoe wordt ‘het verhaal’ doorgegeven?

  Maart/april

  Inleverdatum:

  15 april 2019

  7 Mondeling afronding CKV + compleet CKV-

  Dossier. Volgens richtlijnen examendossier ckv

  17 juni 2019

 • Vak Rekentoets ERRATUM ,september 2018

  4 VWO 2017-2018

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  De rekentoets wordt in 6e leerjaar afgenomen.

  0

  5 VWO 2018-2019

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  De rekentoets wordt in 6e leerjaar afgenomen.

  0

  6 VWO 2019-2020

  periode omschrijving leerstof tijd domeinen weging

  Maart

  Rekentoets, niveau 3F

  120’

  1

  Opmerkingen

  Iedere leerling is verplicht de rekentoets te maken.

  Het eindresultaat telt niet mee bij de bepaling van de einduitslag van het examen maar wordt wel vermeld op de definitieve cijferlijst.

  De exacte datum van afname wordt in het examenjaar bekend gemaakt.

  Er is een herkansingsregeling.

  Leerlingen met een diploma HAVO worden vrijgesteld indien de toets met een 6 of hoger is afgesloten op de HAVO.