Programma Papendal Sport Parade

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Programmaboekje Papendal Sport Parade

Transcript of Programma Papendal Sport Parade

 • Sport: vanvoorrechtnaar recht

 • 1Algemeen

  Voorwoord 2Ambassadeurs Mark en Marlou 4Over NOC*NSF 6Mijlpalen 100 jaar NOC 8Jeugdsportfonds 10Kinder Sport Parade 12Papendal Akkoorden 13Programmathemas 14Rondleidingen 15Lotto 61Sportroute 64Praktische informatie 70Catering 71

  Inhoud

  Locaties

  TentenHoofdpodium 16Sportcaf 22Spiegeltent 24

  Beijing House 52Pim Mulier 54

  Olympic Training CentreSporthal A 56Kleedkamer 1 58Kleedkamer 2 59Kleedkamer 3 60

  CongrescentrumAthene A 28Athene B/C 30Zaal 2 32Zaal 3 34Zaal 4 36Zaal 5 38Zaal 6/7 40Zaal 8 42Zaal 9 44Zaal 10 g/h 46Zaal 10 i/j 48

 • Voorwoord

  2

  Welkom bij NOC*NSF!

  Allereerst natuurlijk een hartelijk welkom bij de 100e verjaardagvan NOC*NSF. Vandaag zet NOC*NSF samen met de sportbondende deuren van Papendal open en houden we n grotesportparade.

  De Papendal Sport Parade is een sportfeest voor jong en oud meteen heel divers programma, waar iedereen aan mee kan doen:debatten, interviews, rondetafelgesprekken, literatuur, clinics,sportdemonstraties, muziek, documentaires en cabaret. Metspraakmakende gasten van binnen en buiten de sportwereld.Met de Papendal Sport Parade vieren wij graag met u dat 100 jaargeleden het Nederlands Olympisch Comit werd opgericht als eenboven de partijen staande instantie ter regeling van hetNederlandse sportwezen. Met als eerste voorzitter baron Fritsvan Tuijl van Serooskerken.Nu, vele jaren later groeit en bloeit NOC*NSF als nooit tevoren.

  Vandaag is er niet alleen plek voor het beleven van sport, maar ookvoor het politiek-inhoudelijke debat over de toekomst van sport inNederland. En natuurlijk komt het rijke en veelzijdigesportverleden van Nederland ruimschoots aan bod.Je ziet in die verhalen uit het verleden de ontwikkelingen die desport en het Olympisme de afgelopen 100 jaar hebbendoorgemaakt.

 • 3We zijn er nog niet, maar wassport in de beginjaren vanons bestaan nog echt eenvoorrecht voor enkelen, nukan je zeggen dat bijnaiedereen wel zou kunnensporten. Vandaar het mottovoor ons jublileum: Sport,van voorrecht naar recht!De afgelopen 100 jaar hebben laten zien wat je met sport allemaalteweeg kan brengen en dat inspireert ons zeer om in de komendejaren dat werk voort te zetten en van sport echt een recht te makenvoor iedereen in Nederland. Doet u mee?

  We wensen u een zeer plezierige en inspirerende dag toe!

  Andr Bolhuis en Gerard Dielessen

  Andr Bolhuis Gerard Dielessen

 • Ambassadeurs Mark en Marlou

  4

  Mark Huizinga, de Olympisch kampioen judo van 2000, en Marlouvan Rhijn, de kersverse Paralympisch kampioene op de 200 meter,zijn ht gezicht van de Papendal Sport Parade. Op 3 novemberzullen zij aanwezig zijn bij verschillende activiteiten. Dus heb je een echte kampioen altijd al een vraag willen stellen?Trek Mark of Marlou tijdens de Papendal Sport Parade gerust aanhun jasje en vraag ze het hemd van het lijf! Marlou van Rhijn: Ik ben erg enthousiast over de Papendal SportParade. Het wordt echt een mooie dag voor iedereen. Zelfs als jeniet zo veel van sport houdt, is er nog genoeg te beleven.

  Mark Huizinga is n van de drie Nederlandse judokas die op deOlympische Spelen goud weet te winnen. In 2000 in Sydney rekentHuizinga in de finale af met de Braziliaan Carlos Honorato. Vier

  jaar eerder wist de Nederlandsejudoka in Atlanta al de bronzenmedaille te bemachtigen en datkunstje herhaalt hij in 2004 op deOlympische Spelen van Athene. In 2008 neemt Mark Huizingaafscheid van het hoogste podium.Zijn poging om dat jaar op deOlympische Spelen van Beijing deeerste judoka te worden die op vieropeenvolgende Spelen een medaillewint, mislukt.

 • 5

  Ook nu is Huizinga nog betrokken bij de sport. Hij is in dienst bij dejudobond als bondcoach van de dames junioren. Daarnaast geefthij judoclinics, treedt hij op als spreker en zet hij voorverschillende stichtingen in als ambassadeur. Namens NOC*NSFwordt Mark Huizinga de chef de mission van het Youth OlympicTeam NL voor de Youth Olympic Games van 2014 in Nanjing.

  Marlou van Rhijn, ook wel de BladeBabe genoemd, wordt in 2010gebeld door de bondscoach van deParalympische atletiekploeg. Hijvraagt of ze Oscar Pistorius kent enzegt dat ze de ideale handicap heeftvoor atletiek. Een raartelefoongesprek, maar ze durft hetaan om een keer te gaan kijken bijde atletiekploeg. Van Rhijn, die tweeonderbenen mist, krijgt twee bladesom op te rennen en is gelijkverkocht. Sprinten, dat wordt haar nieuwe sport. En dat pakt goed uit, want een nieuwe sportheld is geboren. Op deParalympische Spelen in Londen wint ze zilver op de 100 meter enpakt het goud op de 200 meter in een nieuw wereldrecord. Na haar goud in Londen denkt Van Rhijn nog niet aan stoppen. Zegaat nog zeker door tot Rio. Daar hoopt ze wederom te schitteren!

 • Over NOC*NSF

  6

  Sport inspireert!

  Nederlands Olympisch Comit * Nederlandse Sport Federatie(NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport inNederland. De negentig aangesloten landelijke sport orga nisatiesvertegenwoordigen samen ongeveer 27.000 verenigingen met intotaal ruim 4,8 miljoen georganiseerde sporters. Sport inspireerten sport verbindt. Sport levert een belangrijke bijdrage aan deontwikkeling van de samenleving en ieder individu. NOC*NSF isdaarmee de federatie van sportbonden die samen staan voor eenopen, gezonde, aantrekkelijke, pluriforme en verantwoordelijkesportbranche, die toegankelijk is voor iedere Nederlander.

  NOC*NSF realiseert haar doelstellingen door gerichteondersteuning, onderlinge samenwerking en belangenbehartigingvan de aangesloten sportbonden. NOC*NSF zorgt voor deuitzending van topteams naar Olympische en Paralympische(Jeugd)Spelen en voor een ambitieus topsportprogramma.NOC*NSF draagt als expertisecentrum bij aan de kwaliteit van desport en vertegenwoordigt de Nederlandse sport nationaal eninternationaal in diverse samenwerkingsrelaties.

  Het is de ambitie van NOC*NSF om samen met de sportbonden desportparticipatie in Nederland te vergroten naar 75 procent enNederland in de top 10 van topsportlanden in de wereld tebrengen.

 • 7

 • Mijlpalen 100 jaar NOC

  8

  1912 NederlandsOlympisch Comitvan Nederland wordtopgericht in GrandHotel Krasnapolskyin Amsterdam.Eerste voorzitter isBaron van Tuijl vanSerooskerken.

  1928 OlympischeSpelen inAmster dam 28 juli - 12 augustus.

  1946 Het NOCwordt officieelover koepelendorgaan van deNederlandsesport.

  1985Amsterdam doeteen bid voororganisatie vande OlympischeSpelen van 1992.

  1987 AntonGeesinkwordt lidvan het IOC

  1991InstellingNOC-Atleten -commissie

  1993 NOC*NSFontstaat door de fusieNOC en NSF. Ir. F.W.Huijbregtsen wordt deeerste voorzitter enM.J. Kastermans(voorzitter NSF) wordtco-voorzitter.

  1912 1928 1946

  1985 1987 19931991

 • 91959 Oprichtingvan de Neder-landse SportFederatie (NSF).Het NOC legteen groot deelvan haaralgemenesporttaken bijde NSF neer.

  1961 Loterij-wet wordtaangenomenwaardoor desport een eigengeldstroomkrijgt.

  1983 NOC enNSF richten destichtingOprichting SportSupport op omextra bronnenvan inkomstenvoor de sportaan te boren.

  1984Eerstesponsor-contractwordtgeslotenmetPhilips.

  1998 PrinsWillemAlexanderwordt lidvan het IOC

  2007 NOC*NSF wordt lidvan het InternationaalParalympisch Comit enhiermeeverantwoordelijk voor deuitzending van desporters naar deParalympische Spelen.

  2012 100 jaar NOC*NSF

  1959 1961 1983 1984

  1998 2007 2012

 • Jeugdsportfonds

  10

  NOC*NSF richt zich met het jubileumop de toekomst. De kinderen van nuzijn de sporters van later. HetJeugdsportfonds heeft als doelsportkansen te creren voor kinderentot 18 jaar die leven in gezinnen waarde financile middelen ontbreken omlid te worden van een sportvereniging.Dankzij het Jeugdsportfonds kunnenzij hun sportdroom waar maken.NOC*NSF onderschrijft deze doelstelling van harte en heeftdaarom het Jeugdsportfonds als goed doel gekozen voor haarjubileum.

  Op diverse manieren wordt vandaag inhoudelijk aandacht besteedaan het Jeugdsportfonds. Zo doen voorzitter Kees Jansma endirecteur Trinko Keen mee aan debatten en rondetafelgesprekkenover het belang van hun stichting. Van 15.15 tot 15.45 uur vindt erop het hoofdpodium een veiling plaats ten bate van hetJeugdsportfonds, bovendien gaat van elk verkocht cateringproductvandaag 10 cent naar het Jeugdsportfonds.

  Wij doen vandaag ons best om zoveel mogelijk geld bijeen te halenvoor dit goede doel. Om een kind een jaar lang via hetJeugdsportfonds te laten sporten is 250 euro nodig. Help ons omzoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te geven om te sportenbij een sportvereniging. Mis vooral de veiling om 15.15 uur op hethoofdpodium niet!

  www.jeugdsportfonds.nl

 • Erica Terpstra Joop Alberda Ranomi Kromowidjojo

  Andr Kuipers Jack van Gelder

  11

  Veiling JeugdsportfondsHoofdpodium 15.15 15.45 uur

  Met Alexander Pechtold (veilingmeester) en Hein Vergeer (spreekstalmeester)Tijdens de veiling op het hoofdpodium kunt ueigenaar worden van unieke voorwerpen of eenbijzondere ervaring.

  Wat denkt u van een door Andr Kuipers verzorgderondleiding in Space Expo Noordwijk? Of de officilefakkel van de Olympische Spelen van London 2012?Of uw personeel trakteren op een inspirerende lezingvan Joop Alberda? Lunchen met Erica Terpstra? Altijd al een kijkjewillen nemen achter de schermen van Studio Voetbal? Of zelf hetzwembad in met de badmuts op van RanomiKromowidjojo? Dit is slechts een kleine greep uit de vele items diewij onder de hamer brengen. Genoeg reden om de veiling van dePapendal Sport Parade niet te missen!De opbrengst van deze veiling gaat naar het Jeugdsportfonds.

  Neem snel nog een kijkje op www.papendalsportparade.nl/veilingof vraag bij de stand van het Jeugdsportfonds naar hetveiling