Profielen 120

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Onafhankelijk blad en site van de Hogeschool Rotterdam.

Transcript of Profielen 120

 • ISSUE #120 JUNI 2015

  ECHTE VRIENDEN: ALS WE ELKAAR ZIEN, BEGINNEN WE GELIJK TE LACHEN

  ONDERWIJSVERNIEUWING BIJ DE SOCIALE OPLEIDINGENWE GAAN SAMEN MET HET WERKVELD OPLEIDEN

  ENGELS ALS VOERTAAL, IS DAT EEN GOED IDEE?

 • In memoriam In memoriam

  Fedor van Dongen

  Martijn FlorisStudent civiele

  techniek

  < ELLEN OUDE GRIEPVertaalbureau PerfectProfielen is sinds kort ook deels in het Engels te lezen op profielen.hr.nl. Klik op de Engelse vlag voor een selectie vertaalde artikelen.

  Fotograaf & stylist

  In 2009 afgestudeerd aan de WdKA, richting

  lifestyle & design. Voor dit nummer fotogra-

  feerde ze studenten en docenten met hun tas

  (plus inhoud), p.8.

  Aan dit nummer werkten mee:

  Profielen is het redactioneel onafhankelijke informatie- en opinieblad van de Hogeschool Rotterdam, bestemd voor alle studenten en medewerkers van de hogeschool en gratis verkrijgbaar op alle locaties. Profielen wordt ook digitaal gearchiveerd. Profielen verschijnt zevenmaal per jaar.

  twitter.com/profielen facebook.com/Profielen profielen.hr.nl

  COLOFON Verschijningsdatum Profielen 120 9 juni 2015 Hoofdredacteur Dorine van Namen Eindredacteur Esm van der Molen Redactie Olmo Linthorst, Jos van Nierop, Darice de Cuba, Demian Janssen (stagiair beeld), Femke Radder (stagiair journalistiek) Corrector Marco Prins Medewerkers aan dit nummer Pim Bijl, Ernest van der Kwast, Jonathan van Noord, Tosca Sel, Bart Siebelink, Hoger Onderwijs Persbureau [HOP] Redactieraad Japke-d. Bouma (voorzitter) Foto's Joshua Bakarbessy, Wouter le Duc, Fred Ernst, Bob van der Vlist, Levien Willemse Illustraties Tycho van der Klip, Demian Janssen, Annet Scholten Vormgeving Magazinestudio.nl Evelien van Vugt, i.s.m. Maxime Biekmann Coverfoto Maxime Biekmann Redactieadres Museumpark 40, hoogbouw bg, kamer MP.H.00.035. Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam. Telefoon (010) 794 45 75. profielen@hr.nl. Open: ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur Advertenties Via profielen.hr.nl Druk Efficinta, Krimpen a/d IJssel Jaargang 26 ISSN 1385-6677 Profielen 121 verschijnt op 20 augustus 2015 HET IS VERBODEN ZONDER TOESTEMMING VAN DE HOOFDREDACTEUR ARTIKELEN OF ILLUSTRATIES GEHEEL OF GEDEELTELIJK OVER TE NEMEN.

  Verdrietig en verslagen hebben wij kennisgenomen van het plotselinge

  overlijden van onze student civiele techniek Martijn Floris

  Hakkesteegt.

  Martijn was aan het afstuderen in de richting waar zijn hart lag:

  de railbouw. De verslagenheid bij zijn medestudenten, docenten en medewerkers van de opleiding is groot. Wij wensen zijn vader, moeder en zus, verdere familie en vrienden veel sterkte met het

  dragen van dit grote verlies.

  Directie, docenten en medewerkers van de opleiding civiele techniek,

  Hogeschool Rotterdam

  Fedor van Dongen is er niet meer. Plotse-ling, volkomen onverwacht en veel te vroeg, overleden aan een hartstilstand op de ochtend van 6 mei, tussen keuken en ontbijttafel.Wie met hem heeft samengewerkt, door hem is gedoceerd of gecoacht, heeft het ondervonden: Fedor kon je laten zien en laten bedenken hoe het anders kon. Studenten anders naar hun studie laten kijken, niet als een moetje, maar als iets waar je zelf vorm aan kunt geven. Hoe vind je de motivatie, of hoe vind je haar terug? Een opleiding op een andere manier vormgeven en organiseren, de regels en het beleid eerder als richtlijn dan als wet. Altijd de vraag: dat zeggen ze nou wel, maar is dat wel slim? Altijd intens, soms over de grens. Bedrijfseconoom van origine maar steeds meer filosoof, ethicus,

  organisatiedenker en verbinder.Zelf heb ik Fedor leren kennen in 2002, bij het opzetten van Industrieel Product Ontwerpen. Als pioniers van IPO zijn we hem tot op de dag van vandaag erken-telijk voor de manier waarop hij ons als eigenwijs clubje inspiratie, vertrouwen en vrijheid heeft gegeven, en onze ideen behendig langs de klippen van kritische directeuren en cvb heeft geleid.Fedor maakte het zichzelf en anderen niet altijd gemakkelijk, maar juist daarin lag ook zijn kracht en charisma. Met het overlijden van Fedor verliest de Hoge-school Rotterdam na vele decennia een belangrijk inspirator, dwars- en vrijdenker.

  Mark SmitDocent IPO

  FOLLOW US:

 • The RESULTS

  are in BATTLE with the

  THEORY16

  INHOUD

  07 Column: Tosca gaat SCHUIFELDATEN11 TENTAMENBOETE mag van minister22 ECHTE VRIENDEN: HR-studenten verklaren elkaar de vriendschap

  #120

  VERDER: 06 Kort08 Beeldreportage: Tassen12 Reisvirus: Stage en minor in buitenland15 Bij de les: Things are talking30 Afgestudeerd: Martik Petrosjan

  32 Bart Siebelink: De mastermythe32 De uitspraak: Handschriftonderzoek33 Jonathan: Terrassen34 Wie ben jij dan: Osama Rachid35 Ernest: Dood

  BUITENWERELD VERANDERT,

  ISO OP DE SCHOP

  18

  NIEUWS:04 Infographic: Vrienden05 Serious game voor jongeren met autisme14 Watermanagement Indonesi

  26

  ENGELS RUKT OP IN HET HBO

  INTERVIEWKUNSTENAAR MARCEL VAN DEN BERG

  3PROFIELEN

 • VRIENDSCHAPPEN ZIJN ZELDEN BEWUST GEKOZEN VERBANDEN. Sociologen denken dat de kans op vriendschap groter is als de tijd die mensen met elkaar doorbrengen groter is. In werk, sport, fami-lie, kerk of vereniging worden mensen min of meer gedwongen tot vriendschappen. Net als op school. Niet alleen deel je op school veel ervaringen met studiegenoten, je wordt ook regelmatig gevraagd

  met elkaar samen te werken. En je leert elkaar kennen in tijden van deadlinestress, bij introkamp, in tussenuur of op studentenfeest. En als je dan vriend bent, zie je elkaar iedere dag, ga je samen stu-deren, stappen en sigaretjes roken sommigen hebben zelfs een eigen taal. Kijk maar naar de beeldreportage op pagina 22 van dit nummer.O Olmo Linthorst

  INFOGRAPHIC

  INFO

  GR

  AP

  HIC

  : VIS

  ION

  ELLE

  , TY

  CH

  O V

  AN

  DE

  R K

  LIP

  VriendenMet wie je belangrijke persoonlijkezaken bespreekt

  Met wie je op internetrondhangt...

  En met wie jelater steedsminder tijddoorbrengt.

  (Nederland, jongeren 16 tot 26)

  Bron: EUROPEAN SOCIAL SURVEY, 2012

  Bron: PEW RESEARCH CENTER, 2013

  Bron: CBS, 2012

  met niemand

  1,1%

  n persoon

  8,7%4,9%

  2 3 4-6 7-9 meer dan 10 personen

  13% 25% 42,4% 4,9%

  15 - 24jarigen

  25 - 34jarigen

  35 - 44jarigen

  45 - 54jarigen

  55 - 64jarigen

  65 - 74jarigen

  > 75jaar

  Ik hebdagelijkscontact

  Ik zie henzelden

  of nooit

  minstens eens per maand

  minder dan 1x per maand

  minstens eens per week

  18 - 29 jarigen 30 - 49 jarigen 50 - 64 jarigen 65-plussers

  300

  200

  7530

  18%

  53%

  15%18%

  78%

  3%

  (Nederland, contactfrequentievrienden)

  (Facebookvrienden, naarleeftijd, wereldwijd)

  4 PROFIELEN

 • NIEUWS

  IN 2011 KREGEN 26 DUIZEND NEDERLANDSE KINDEREN VOLGENS HET CBS EEN BEHANDELING VOOR AUTISMESPECTRUMPROBLEMATIEK. Deze kinderen hebben problemen met communicatie, omgang met anderen en vertonen stereotiep gedrag. Grote veranderingen maken het nog eens ex-tra moeilijk. De overgang naar het voortgezet onderwijs is zon moment. Geen vaste leerkracht meer, geen vast lokaal, roosterwijzigingen, huiswerk plannen, elke dag andere boeken inpakken, een nieuwe groep leren ken-nen en chaos op de trappen bij de wisseling van lesuren. Voor veel jonge-ren met autisme gaan de seinen dan op rood.

  PROBLEMATISCHE OVERGANG Volgens de initiatiefnemers van het HR-project FLOW verloopt deze tran-sitie bij het merendeel van de jongeren met autisme problematisch. Kim Bul, projectcordinator van FLOW: Doordat zij minder flexibel zijn, voelen ze zich vaak angstig in de nieuwe situatie. Ze hebben minder zelfvertrou-wen en vinden het moeilijk om hun huiswerk te plannen en organise-ren. De opgebouwde frustratie kan op onverwachte momenten escaleren. Anderen trekken zich juist terug. Regelmatig gaan ook de schoolprestaties achteruit en soms leidt het zelfs tot schooluitval.

  Hoewel bekend is dat de overgang heel lastig is, zijn er nauwelijks Nederlandse programmas om jongeren bij de overstap naar het voorgezet onderwijs te helpen, vertelt Bul: Daarom willen wij voor deze groep een serious game ontwikkelen waarin ze vaardigheden kunnen oefenen die ze daarbij nodig hebben. Tegelijkertijd maken we professionaliseringsmo-dules voor docenten en onderwijsbegeleiders. Vervolgens zullen wij de effectiviteit van de game wetenschappelijk toetsen. Op die manier hopen wij evidence-based oplossingen op te leveren.

  E-HEALTH Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat jongeren met autisme gek zijn op gadgets: iPads, computers, games en tv. Ze brengen het me-rendeel van hun vrije tijd achter een scherm door. Door digitale middelen in te zetten in de begeleiding sluiten we aan bij hun interesse en leveren we een bijdrage aan efficiency in de zorg. Sinds de stelselwijziging in de jeugdzorg die dit jaar inging, ligt de financiering van de zorg bij gemeen-ten. Zij zetten in op preventie; e-Health, zoals telepsychiatrie, internetthe-rapie en serious gaming, kan daarbij een geschikt middel zijn. Bovendien vragen zorgverzekeraars al van ggz-instellingen dat een bepaald percen-tage van de behandelingen online plaatsvindt.

  E-Health is in opkomst. Volgens Kim Bul zijn er aanwijzingen dat deze vorm van hulpverlening effectief is. Beschikbaar onderzoek, en dat is er nog niet veel, laat zien dat e-Health bij bepaalde stoornissen goed werkt en even effectief is als een face-to-facebehandeling. Via games kun je vaardigheden als plannen oefenen of flexibiliteit trainen. Ik ben nu zelf bij ggz-instelling Yulius en de Erasmus Universiteit aan het promoveren op een serious game voor kinderen met ADHD.

  FL