Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

20
Evaluatie Integrale JGZ Utrecht-West 19 januari 2016

Transcript of Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Page 1: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

EvaluatieIntegrale JGZ Utrecht-West

19 januari 2016

Page 2: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Gemeente ambtenaren

JGZ-medewerkers

JGZ- managers

Bedrijfsarts en HR-

adviseur

Keten-partners

Page 3: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Thema’s

Copyright © 2016 iResearch 3

Integratieproces JGZ 0 – 18 jaar Positionering &

Samenwerking

Page 4: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Belangrijkste conclusieIntegratieproces

Copyright © 2016 iResearch 4

Integratie is in de basis goed verlopen

Page 5: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Copyright © 2016 iResearch 5

Page 6: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Copyright © 2016 iResearch 6

Begeleiding in de basis goed

Teamgevoel

Warm welkom

Persoonlijke

Verrijking

+

+

+

+

Page 7: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Copyright © 2016 iResearch 7

Veelomvattend

Werkdruk hoog

-

-

Beleving van werk

-

Page 8: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Copyright © 2016 iResearch 8

Veelomvattend

Werkdruk hoog

-

-

Beleving van werk

-1x/maand een reflectiemoment

Focus aanbrengen en

begeleiden bij prioritering

Informatievoorziening en

kwaliteitshandboek beknopt en

duidelijk

Follow-up scholingen

Grote vervangpool

Ruimte creëren

Page 9: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Belangrijkste conclusieJGZ 0-18 jaar

Copyright © 2016 iResearch 10

Integratie komt JGZ ten goede

Page 10: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Copyright © 2016 iResearch 11

+ Doorlopende zorglijn

+ Kruisbestuiving

+ Vertrouwde relatie

+ Gezinsbreed

Meerwaarden van integratie voor JGZ 0 - 18

+ Overgang team 0 – 12 naar 12 – 18

+ Ruimte voor medewerkers

Aandachtspunten

Page 11: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Copyright © 2016 iResearch 12

+ Doorlopende zorglijn

+ Kruisbestuiving

+ Vertrouwde relatie

+ Gezinsbreed

Meerwaarden van integratie voor JGZ 0 - 18

+ Overgang team 0 – 12 naar 12 – 18

+ Ruimte voor medewerkers

Aandachtspunten

Page 12: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Belangrijkste conclusiePositionering & Samenwerking

Copyright © 2016 iResearch 13

Uitdagingen op gebied van

positionering en samenwerking

in het sociale domein

Page 13: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Positionering

Copyright © 2016 iResearch 14

• Voorveld, preventieve gebied

• Invulling van deze rol onvoldoende

duidelijk

• Sterke punten van de JGZ komen

onvoldoende tot uiting

Page 14: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Zichtbaarheid

Copyright © 2016 iResearch 15

• Nu nog onvoldoende zichtbaar

• Hoe kunnen we ons het beste

presenteren?

Page 15: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Samenwerking

Copyright © 2016 iResearch 16

• Vooral samenwerking met scholen

• Welzijnsorganisaties

• Sociale wijkteams

Page 16: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Copyright © 2016 iResearch 17

Visie op rolopvatting en

taakafbakening

Positionering

Rolopvatting en

taakafbakening van de JGZ

Page 17: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Copyright © 2016 iResearch 18

Visie op rolopvatting en

taakafbakening

Positionering

Communicatie

Rolopvatting en

taakafbakening van de JGZ

Page 18: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Copyright © 2016 iResearch 19

Visie op rolopvatting en

taakafbakening

Positionering Samenwerking

Zichtbaarheid Communicatie

Rolopvatting en

taakafbakening van de JGZ

Page 19: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Copyright © 2016 iResearch 22

Goede positionering Goede zichtbaarheid Goede samenwerking in het sociale domein

Ruimte creëren voor JGZ medewerkers

Rolopvatting en taakafbakening van JGZ in het sociale domein breed uitdragen

Communicatie

Prioritering / focus Intervisie / reflectie

Gezond en veilig opgroeien van het

kind

Sterkere Integrale JGZ

Page 20: Presentatie medewerkers evaluatieonderzoek Integrale JGZ regio Utrecht West

Bedankt

Rapport is binnenkort ook te downloaden via www.iresearch.nl/GGDregioUtrecht

Copyright © 2016 iResearch 23