Pp hub 19 10 12

download Pp hub 19 10 12

of 15

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  109
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Pp hub 19 10 12

 • 1. PRESENTATIE HUB19.10.2012Jongeren en publieke ruimte in Brussel OBSERVATIE Gwendoline Daems (Buurthuis Bonnevie) Caroline Claus (JES vzw Yota!)

2. VRAGEN1.WELKE PLAATS NEMEN LOKALE JONGEREN IN DE PUBLIEKERUIMTE IN?2.HOE PARTICIPEREN LOKALE JONGEREN AAN VERANDERINGEN INDIE PUBLIEK RUIMTE?3.WELKE RELATIE HEBBEN LOKALE JONGEREN MET ANDEREBUURTBEWONERS? HOE KIJKEN ZIJ NAAR JONGEREN? 3. OBSERVATIE 4. STADSVERNIEUWING 5. STADSVERNIEUWING 6. CONTEXT 7. CONTEXT 8. CONTEXT 9. POSITIE VAN JONGEREN IN DE PUBLIEKE RUIMTE 10. DE POSITIE VAN JONGEREN IN DE PUBLIEKE RUIMTE...hangt samen met hun positie in anderedomeinen CULTUURWERK & OPLEIDINGMOBILITEIT STAD HUISVESTING POSITIE IN DE PUBLIEKE RUIMTE COHESIE VRIJE TIJD 11. JEUGDPARTICIPATIE BIJ VERANDERINGEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE PROJET AXE MOBILITEParticipatie georganiseerd door de gemeente: DOUCE SUEDE 36 PCGO / AV Workshops (punctueel)WEINIG TOT GEEN PARTICIPATIE VAN JONGEREN Initiatief Buurthuis Bonnevie & JES vzwPro-actief traject In situActiegericht Intergnrationel INSPRAAK IN HET ONTWERPPROCES 12. RELATIE MET ANDERE BUURTBEWONERSRelatie tussen jongeren en bewoners: Geen of een gespannen relatie van de kant van bewoners, ze durven niet met jongeren praten. Geen relatie: jongeren praten niet met bewoners, ze voelen zich negatief bekeken en hebben het gevoel overal verjaagd te worden door ingrepen in openbare ruimte (bv afsluiten met hekken, frietkot verplaatsen, enz)Perceptie van bewoners op jongeren/kinderen in openbare ruimte vaak negatief Wie zijn deze bewoners? Eigenaars van hun woning, soms woning met tuin, unifamiliale woningen, maar ook huurappartementen. Bewoners die een goede opvoeding wensen en geven aan hun kinderen, controle hebben over hun kinderen, in een betere woon-en leefsituatie vertoeven. Bewoners die hun kinderen niet of zelden gebruik laten maken van openbare ruimte voor hun huis, kinderen spelen in tuin of nemen deel aan buitenhuise activiteiten/jeugdhuis. Bewoners die neerkijken op ouders (moeders) die met hun kinderen aanwezig zijn op openbare plekken en die volgens hun geen toezicht houden en kinderen niet aanspreken op fout gedrag enz.Hoe zien zij de jongeren die rondhangen op openbare plekken en straten? Slecht opgevoede jongeren en kinderen die alleen gelaten worden zonder ouders in openbare ruimte Jongeren die rondhangen op openbare pleinen en wiet smoren en dealen zijn een slecht voorbeeld voor hun kleine kinderen die opgroeien en die voor nachtlawaai zorgen, waardoor ze niet kunnen slapen. Onveiligheidsgevoel omdat ze in groepjes snachts rondhangen (sommige klagen van poging tot inbraken). 13. TOT SLOTAANBEVELINGEN+ Participatie op maat van jongeren > actief betrekken+ Ruimte, Infrastructuur & Activiteiten voor jongeren 14++ Aandacht voor randvoorwaarden Mobiliteit+ Animatie in de publieke ruimte+ Bouwen aan relaties tussen jongeren en andere buurtbewoners+ Realistisch Beeld op Stedelijk Wonen