Portfolio Woningbouw

68
Woningbouw

description

De visie van Team V Architectuur op woningbouw, met een selectie van gerealiseerde woningbouwprojecten.

Transcript of Portfolio Woningbouw

Page 1: Portfolio Woningbouw

Woningbouw

Page 2: Portfolio Woningbouw
Page 3: Portfolio Woningbouw

3

Teamwork als uitgesproken benadering 4

Woningbouw 8

Westerdokseiland* 12

Bibliotheek Almere* 20

NieuwPeil* 28

De Steven* 32

Einde van de Wereld* 36

Monnikenhuizen* 40

GWL terrein* 44

Kwadrantwoningen Jasonpark* 48

Landgoed Sparrendaal 52

Kromhout Kazerne* 58

Ons Team 64

*Opgeleverd bij MVSA Meyer en van Schooten Architecten

Inhoudsopgave

Page 4: Portfolio Woningbouw

4

Page 5: Portfolio Woningbouw

5

Team V Architectuur is een jong, maar ervaren architectenbureau, opgericht

op 1 juli 2013 door Jeroen van Schooten, Do Janne Vermeulen en Gerard van

Hoorn. Het woord Team zit niet zomaar in onze bureaunaam. We zijn echte

teamspelers: niet alleen binnen het bureau maar juist ook met alle partijen die

samenwerken in een project: de kracht van individuele talenten gebundeld in

een team.

Omdat we niet het ontwerp en uiteindelijk ook niet het gebouw maar het

gebruik van het gebouw als eindresultaat zien, passen de nieuwe vormen

van integraal aanbesteden, zoals PPS en Total Engineering erg goed bij ons.

Als architect nemen wij het voortouw in het teamwerk. We verkennen de

opgave met het hele team en zetten daarna lijnen uit. We stellen vragen

en luisteren goed om op basis daarvan de beste vertaling naar ruimte,

vorm en materiaal te maken.

Teamwork als uitgesproken benadering

Page 6: Portfolio Woningbouw

6

Integratie van techniek en ontwerp

Teamwork binnen ons bureau betekent dat er geen onderscheid is tussen

ontwerpers en de tekenkamer. Iedereen zit in één grote open ruimte. Bij

ons doen ontwerpers net zo goed de oplevering en zijn bouwkundigen al

be trokken bij het schetsontwerp. Techniek staat hierbij voor ons aan de basis

van elk plan, en is geen toevoeging achteraf. Onze ontwerpen ontstaan in

een dialoog tussen mensen, door te praten, luisteren, vormgeven en tekenen.

Zonder te kiezen voor gebaande paden zoeken wij naar mogelijkheden die

zowel realistisch als gedurfd zijn.

Projecten op maat

Dit integrale werken staat voorop bij Team V. Wij maken niet alleen ontwerpen

maar ook gebouwen. Met oog voor de levensduur, het dagelijkse gebruik en

het onderhoud. Het ontwerp komt tot stand met anderen. Hoe breder het

perspectief op de opgave is en hoe dieper de kennis, des te preciezer en

scherper de oplossing zal zijn.

Page 7: Portfolio Woningbouw

7

Het is onze ervaring dat pionieren in nieuwe processen leidt tot saamhorigheid:

teamspirit zorgt ervoor dat iedereen onderdeel is – en zich ook onderdeel voelt –

van het succes van een project en het enthousiasme deelt over wat tot stand komt.

Jong en ervaren

Een groot deel van de medewerkers van Team V heeft eerder gewerkt bij

Meyer en Van Schooten Architecten, een groot en veelzijdig bureau waarvan

Jeroen van Schooten mede-oprichter was. Zij werkten hier zowel aan grote

en complexe projecten als aan klein en fijn werk, waarvan enkele voorbeelden

worden getoond in dit boekje. Het bureau begint dus niet uit het niets,

maar met een aantoonbaar track record aan projecten, ervaring en kennis.

Tegelijkertijd hebben we de flexibiliteit en wendbaarheid van een jong bureau,

dat optimaal kan inspelen op nieuwe kansen in deze veranderende tijden.

Page 8: Portfolio Woningbouw

8

Page 9: Portfolio Woningbouw

9

Maar liefst negentig procent van de stad bestaat uit woningen. Dat maakt het

tot een zeer belangrijke – zo niet de belangrijkste - schakel in een succesvol

stedelijk weefsel. En dat is precies waar wij graag onze bijdrage aan willen leveren.

Met in ons portfolio een wisselende reeks aan woningbouwprojecten, variërend

van (sociale) huurwoningen (NieuwPeil) en gemengde bouw (Wester doks-

eiland) tot particuliere woningen (Landgoed Sparrendaal), beheersen we een

breed scala aan woningbouwtypologieën.

Integrale aanpak

Naast woningbouw zijn we betrokken geweest bij het ontwerp van groot-

schalige publieke gebouwen en PPS projecten, zoals de renovatie van het

Ministerie van Financiën in Den Haag, de transformatie van Rotterdam

Centraal Station en de nieuwbouw van De Nieuwe Bibliotheek in Almere.

Woningbouw

Page 10: Portfolio Woningbouw

10

Hierdoor zijn we gewend om tijdens het ontwerpproces met veel verschillen-

de belanghebbenden te communiceren – van opdrachtgevers tot gebruikers

– en integraal te ontwerpen voor intensief gebruik.

Onze integrale aanpak uit zich in een robuuste materialisering en zorg vuldige

detaillering van al onze ontwerpen, waarbij onderhoud, binnenklimaat en kosten-

beheersing net zo hard meewegen als ruimtelijke en esthetische kwaliteit.

Woonkwaliteit en leefomgeving

Woonkwaliteit en stedelijke ruimte staan centraal in al onze woningbouw-

projecten. Een goed woningbouwproject dat aansluit op het stedelijk weefsel

levert een positieve bijdrage aan de stad. Het ontwerp van de publieke ruimte

vormt daarom een wezenlijk onderdeel van de opgave.

Door weloverwogen positionering van de ontsluiting, de integratie van verlich-

ting en het mee-ontwerpen van parkeeroplossingen wordt een sociaal veilige

leefomgeving gecreëerd.

Page 11: Portfolio Woningbouw

11

Omgekeerd maken onze ontwerpen optimaal gebruik van de aanwezige

ruimtelijke omgevingskwaliteiten. Een zorgvuldig georiënteerde buitenruimte,

goed uitzicht en gebruiksvriendelijke plattegronden zijn voor ons vanzelfsprek-

ende woonkwaliteiten.

Nieuwe woningbouwopgave

Wij geloven dat er de komende jaren een grote, interessante opgave ligt in

de woningbouw. De uitdaging ligt voornamelijk in de herbestemming van

de bestaande voorraad. Door onze brede ervaring met woningbouw, trans-

formaties en geïntegreerde contracten en onze specifieke benadering van

teamwork – zoals hiervoor beschreven – kan onze aanpak hier zeker een

toegevoegde waarde in hebben.

Elke opgave is uniek, elk ontwerp vormgegeven naar zijn specifieke situatie.

We verplaatsen ons in de gebruikers en maken woningen waar we zelf

graag zouden willen wonen.

Page 12: Portfolio Woningbouw
Page 13: Portfolio Woningbouw

13

Westerdokseiland*

STEDELIJKE COMPLEXITEIT,

TYPOLOGISCHE VERSCHEIDENHEID

EN HELDERE ARCHITECTUUR

Westerdokseiland is een woningbouw-

complex met een hoge dichtheid van 300

wo ningen per hectare en een grote verschei-

denheid aan woningtypen: groot en klein,

koop en huur, duur en goedkoop.

De woningen liggen gegroepeerd rond drie

binnenplaatsen, met elk een eigen sfeer en

identiteit. Door elke woning een balkon of

(gemeenschappelijk) dakterras en zo veel

mogelijk uitzicht te geven, is het resultaat

grootstedelijk en ontspannen tegelijk.

Page 14: Portfolio Woningbouw

14 Westerdokseiland

In 2000 is voor het Zuidblok een masterplan

gemaakt waarbij de circa 250 woningen,

2.500 m2 bedrijfsruimte en een parkeergarage

op een beperkt oppervlak zijn gesitueerd.

De uitkomst van de massastudie was een

gesloten blok met drie binnenhoven (cours).

Met speciaal geplaatste openingen in de

buitenmuren worden uitzichten in en uit de

cours mogelijk en krijgen zoveel mogelijk wo-

ningen een uitzicht, ondanks de hoge dichheid.

Om het uitzicht en de ruimtelijkeheid te opti-

maliseren zijn de hogere bouw volumes vanaf

de drie binnenhoven als peri scopen omgebo-

gen tot over de randbebouwing.

Aan het Westerdoksplein liggen op de bega-

ne grond bedrijfsruimten en een horecagele-

genheid. Vanaf de drie gemeenschappelijke

dakterrassen op de zevende verdieping is er

uitzicht over de oude stad en het IJ.

Page 15: Portfolio Woningbouw

15

Page 16: Portfolio Woningbouw

16

Page 17: Portfolio Woningbouw

17

Page 18: Portfolio Woningbouw

18 Westerdokseiland

Page 19: Portfolio Woningbouw

19

Locatie

Westerdok, Amsterdam

Programma

253 appartementen (koop- en huurwoningen),

circa 2.500 m2 bedrijfsruimte (inclusief broed-

plaatsen en horeca), ondergrondse parkeerga-

rage met 263 parkeerplaatsen.

Ca. 46.800 m2 bvo.

In samenwerking met Heren 5 architecten BV,

en De Architekten Cie.

Opdrachtgever

City Cour Combination

Oplevering

2007

Prijzen

• BNA Gebouw van het Jaar 2008 –

Regio Noord-West/Centrum

• NEPROM Award 2009

(voor regionale en stedelijke ontwikkeling)

Page 20: Portfolio Woningbouw
Page 21: Portfolio Woningbouw

Bibliotheek Almere*

EEN STEDELIJK GEBOUW MET EEN

UITGESPROKEN PUBLIEK KARAKTER

De bibliotheek, vandaag de dag een van de

belangrijkste openbare gebouwen van de

stad, is geordend rond een groot atrium en

een binnentuin. De bibliotheek is onderdeel

van een groter complex dat ook winkels,

woningen en de rechtbank Almere bevat.

De bezoeker wordt door de geleidelijke

opeenvolging van ruimtes steeds hoger in de

bibliotheek gevoerd, via trappen, roltrappen en

oplopende ruimtes..

Page 22: Portfolio Woningbouw

22

De uitnodigende hoofdentree ligt aan het

Stadhuisplein, maar de bibliotheek is zicht baar

langs alle gevels van het blok.

De gesloten geveldelen bestaan uit betonnen

elemen ten met natuursteen toeslag en een

reliëf met verschillende afwerkingen. De glazen

pui van de publieke route is iets naar buiten

geplaatst, terwijl de ramen van kantoren en

woningen juist terugliggen.

De appartementen zijn een duidelijk te onder-

scheiden geheel, maar zijn tegelijkertijd een

integraal onderdeel van het bouwblok. Op de

zuidoosthoek hebben zij een ruim uitzicht van

het stadhuis tot aan het Weerwater.

Aan de andere zijde grenzen de woningen

aan de binnentuin. Hier bevinden zich brede

gallerijen, waarop bewoners in de avondzon

kunnen zitten. De gallerijen zorgen tevens voor

de nodige afstand tussen het publiek van de

bibliotheek en de privacy van de woningen.

Bibliotheek Almere

Page 23: Portfolio Woningbouw

23

Page 24: Portfolio Woningbouw

24

Page 25: Portfolio Woningbouw

25

Page 26: Portfolio Woningbouw

26 Bibliotheek Almere

Page 27: Portfolio Woningbouw

27

Programma

Openbare bibliotheek ca. 11.000 m2, winkels ca.

2.200 m2, strategische reserve ca. 3.000 m2,

30 (koop) appartementen met 2- of 3-kamers.

Opdrachtgever

Bibliotheek: Gemeente Almere

Winkels: MAB

Woningen: Blauwhoed

Oplevering

2009

Prijzen

•2010 winnaar Architectuurprijs Almere

•2010 winnaar Bibliotheek van het jaar

Page 28: Portfolio Woningbouw
Page 29: Portfolio Woningbouw

29

NieuwPeil*

HUURWONINGEN MET EEN FRISSE

MEDITERANE UITSTRALING

Het appartementencomplex NieuwPeil is

onderdeel van de Geuzenbaan, een omvang-

rijk herstructureringsgebied in Amsterdam.

Het gebouw is opgetrokken uit langwerpige

witte betonstenen met toeslag van Noors

graniet. Alle appartementen hebben een

buitenruimte; een terras,, een balkon of een

loggia. De schijnbaar willekeurig geplaatste

balkons aan de zuidzijde zijn voorzien van

zachtgroen glas.

De galerijen aan de noordkant worden afge-

bakend door geweven metalen matten, die

balustrades overbodig maken.

Page 30: Portfolio Woningbouw

30 NieuwPeil

Page 31: Portfolio Woningbouw

31

Locatie

Nicolaas Ruychaverstraat, Amsterdam

Programma

78 woningen (9 sociale huurwoningen, 69 vrije

sector huurwoningen), 1 bedrijfsruimte en 24

parkeerplaatsen (ondergronds)

Opdrachtgever

De Key/De Principaal, Amsterdam

Woonstichting De Key, Amsterdam

Oplevering

2006

Page 32: Portfolio Woningbouw

32

Page 33: Portfolio Woningbouw

33

De Steven*

HERINNERING AAN LAADPERRONS

Appartementencomplex ‘De Steven’ is gesitu-

eerd op een voormalig industrieterrein aan de

Zaan. Het ritme van de drie verdiepingen hoge

oostgevel refereert aan een rij oude huisjes:

verticale bakstenen stroken worden afgewis-

seld met naar voren springende glasstroken.

De zuidgevel is met vijf verdiepingen groter

in schaal. Om lichtheid in de gevel te behou-

den, is deze geheel bekleed met een glazen

huid. Aan de westzijde, aan de Zaan, wordt de

schaal maximaal. Hier is het gebouw bekleed

met een donkere bakstenen gevel, waaraan

grote stalen balkons hangen. De gevelcom-

positie doet denken aan de laadperrons van

de pakhuizen die er ooit hebben gestaan.

Page 34: Portfolio Woningbouw

34 De Steven

Page 35: Portfolio Woningbouw

35

Locatie

Oostzijde, Zaandam

Programma

83 appartementen: 65 koop en 18 huur,

Ca. 9.000 m2 bvo

Opdrachtgever

Nelis Project Maatschappij, Haarlem en Sean

Wonen Woningbouwvereniging, Zaandam

Oplevering

2002

Page 36: Portfolio Woningbouw
Page 37: Portfolio Woningbouw

37

Einde van de wereld*

RUIMTE, UITZICHT EN DOORZICHT

Elke woning in dit negen verdiepingen hoge

gebouw heeft anderhalve etage. Zo ontstaat

een dubbele oriëntatie op zowel het IJ als de

binnentuinen op het zuiden. De maisonnet-

tes worden ontsloten door drie corridors; op

de tweede, vijfde en achtste verdieping. Zij

bieden elk een ander uitzicht.

De auberginekleurige gevel is opengesneden

voor een hoge poort en een loggia op de vijfde

verdieping. De binnenkanten daarvan zijn

bekleed met rode beplating. Op de begane

grond liggen twee bedrijfsruimten. In de glazen

uitbouw aan de binnentuin ligt een restaurant.

Page 38: Portfolio Woningbouw

38 Einde van de wereld

Page 39: Portfolio Woningbouw

39

Locatie

Sumatrakade, Java Eiland, Amsterdam

Programma

29 koopappartementen, 2 bedrijfsruimtes,

1 restaurant, ondergronds parkeren

Opdrachtgever

Woningstichting Olympus Groep, Amsterdam

Latei, Amersfoort

Oplevering

2000

Page 40: Portfolio Woningbouw
Page 41: Portfolio Woningbouw

41

Monnikenhuizen*

TWEE WONINGPROJECTEN IN ÉÉN

De twee delen van de nieuwe woonwijk op

het voormalige voetbalterrein van Vitesse zijn

gescheiden door een ecologische helling.

Het complex ‘Apollo’, op het hoger gelegen

deel, bestaat uit drie blokken van twee ten

opzichte van elkaar verschoven bouw-

volumes, die zijn verbonden door een glazen

trappenhuis. De 24 appartementen hebben

een open plattegrond, met een vaste ‘natte

cel’ voor douche, keuken en toilet.

De ‘Minerva’ gebouwen liggen loodrecht op

een helling aan de rand van het lager gelegen

terrein. Elk complex bestaat uit drie flats en

vier maisonnettes. De buitenruimtes en gale-

rijen zijn binnen de bouwvolumes geplaatst.

Page 42: Portfolio Woningbouw

42 Monnikenhuizen

Page 43: Portfolio Woningbouw

43

Locatie

Franciscanerstraat en Dominicanenweg,

Arnhem

Programma

66 appartementen in dure sector, in 9 woon-

gebouwen van twee typen:

‘Minerva’ – 42 appartementen

(Dominicanenweg)

‘Apollo’ – 24 appartementen

(Franciscanerstraat)

Opdrachtgever

Johan Matser Projectontwikkeling BV,

Hilversum

Oplevering

2001

Prijzen

Nepromprijs 2001

Page 44: Portfolio Woningbouw

44

Page 45: Portfolio Woningbouw

45

GWL terrein*

ECO-VRIENDELIJKE EN AUTOLUWE

STEDELIJKE WOONWIJK

Het voormalige terrein van de Gemeentewa-

terleidingen (GWL) is getransformeerd in een

eco-vriendelijke en autoluwe woonwijk met

een dichtheid van 100 woningen per hectare.

Alle woningen hebben een buitenruimte: een

tuintje, een terras of een balkon.

Er werden hoge eisen gesteld op het gebied

van duurzaam en energiezuinig bouwen.

Zoveel mogelijk materiaal van de gesloopte

GWL-gebouwen is hergebruikt. De woonblok-

ken hebben vegetatiedaken. Het regenwater

wordt opgevangen, opgeslagen in de kelders

van de gebouwen en gebruikt voor het spoe-

len van de toiletten.

Page 46: Portfolio Woningbouw

46 GWL terrein

Page 47: Portfolio Woningbouw

47

Locatie

GWL terrein, Amsterdam

Programma

119 appartementen: 78 sociale huurwoningen

en 41 koopwoningen.

Ouderenwoningen (blok 5), bedrijfsruimte,

groepsruimte voor een woongroep, gemeen-

schappelijke ruimte. Totaal ca. 11.050 m2

Opdrachtgever

Stichting Ecoplan, Amsterdam

Oplevering

1998

Prijzen

Merkelbachprijs, Amsterdamse cultuurprijs,

2000

Page 48: Portfolio Woningbouw
Page 49: Portfolio Woningbouw

49

Kwadrantwoningen Jasonpark*

ORIENTATIE NAAR ALLE KANTEN

In de nieuwbouwwijk Jasonpark in het noor-

den van Rotterdam zijn vijf blokken met in

totaal twintig woningen gebouwd. De dicht bij

elkaar geplaatste blokken vormen samen een

stedenbouwkundige wand.

Elk blok bevat vier ruime woningen van drie

verdiepingen die rondom een centrale leiding-

schacht spiraalsgewijs omhoog klimmen.

Hierdoor zijn ze op alle windrichtingen georiën-

teerd en is de bezonning gelijkwaardig over

de woningen verdeeld. Door de trapsgewijze

stapeling, verdraaiing en gedeeltelijke overlap-

ping van de bouwlagen ontstaan interessante

ruimtelijke relaties en zichtlijnen.

Page 50: Portfolio Woningbouw

50 Jasonpark

Page 51: Portfolio Woningbouw

51

Locatie

Ismenestraat / Hilligersberg, Rotterdam

Programma

20 woningen, elk 100-150 m2

Opdrachtgever

Bontenbal Bouw bv, Reeuwijk

Oplevering

1999

Prjizen

Bouwprijs Rotterdam, 1999

Page 52: Portfolio Woningbouw
Page 53: Portfolio Woningbouw

Nieuw Sparrendaal

DE LUXE VAN PRIVACY EN

ELEGANTE ARCHITECTUUR

Landgoed Nieuw Sparrendaal in het zuiden

van Nederland is ontworpen met een grote

aandacht voor detail, toegesneden op de

specifieke wensen van de bewoners. Het is

zorgvuldig gesitueerd in het landschap, dat is

ontworpen door Michael van Gessel.

Het buiten, waar vroeger het klooster Nieuw

Sparrendaal stond, bestaat uit twee perce-

len aan weerszijden van een lange laan die

toegankelijk is voor wandelaars.

Page 54: Portfolio Woningbouw

54

Aan de ene zijde van de laan ligt het woon-

huis en aan de andere kant een paviljoen. De

75 cm hoge haag langs de laan, de strate-

gisch geplaatste bomen en de asymmetrisch

gepositioneerde opritten naar beide gebou-

wen waarborgen de privacy van de bewoners.

Het woonhuis bestaat uit een robuust,

blokvormig volume dat is bekleed met grote

platen natuursteen die verschillen in maat,

dikte, textuur en kleur. Het blok is doorsneden

door vier glazen assen, die het huis in negen

volumes verdelen. Elk volume heeft een

geheel eigen sfeer en inrichting.

De assen functioneren als intermediaire ruim-

tes en zijn ingericht als entree, verkeersruimte

of serre. Zij bieden naar alle kanten uitzicht op

het omringende landschap. Een van de assen

wordt gevormd door het zwembad; een lang-

werpige waterpartij die uit het huis ontspringt.

Nieuw Sparrendaal

Page 55: Portfolio Woningbouw

55

Page 56: Portfolio Woningbouw

56 Nieuw Sparrendaal

Page 57: Portfolio Woningbouw

57

Locatie

Vught

Programma

Landschap, woonhuis en paviljoen

Opdrachtgever

Privé

Oplevering

2013

Page 58: Portfolio Woningbouw
Page 59: Portfolio Woningbouw

*Kromhout Kazerne

ARCHITECTUUR DIE IS GEMAAKT

MET MILITAIRE PRECISIE

Het hoofdkwartier van de Nederlandse land-

macht (Kromhout Kazerne) is een werkom-

geving voor 3.400 mensen, geïntegreerd in het

landschap en met respect voor de aanwezige

historische monumenten. In dit project is een

consortium verantwoordelijk voor het totaal

van design, building, financing, maintenance

and operation.

op het complex zijn 150 accommodatie-

eenheden gebouwd. Ze zijn ontworpen voor

een kort verblijf van legermedewerkers en

geschikt voor studentenhuisvesting, mocht

dat in de toekomst nodig zijn.

Page 60: Portfolio Woningbouw

60 Kromhout Kazerne

Page 61: Portfolio Woningbouw

61

Page 62: Portfolio Woningbouw

62 Kromhout Kazerne

Page 63: Portfolio Woningbouw

63

Locatie

Utrecht

Programma

Hoofdkwartier Landmacht en CDC (totaal

terrein 19 ha): kantoren (ca. 78.000 m2), verga-

dercentrum, legering voor 150 werknemers,

sport faciliteiten, gezondheidscentrum, restau-

rant (samen ca. 14.200 m2) en ondergrondse

parkeergarage (20.000 m2). Restauratie van

drie nationale monumenten van de Nieuwe

Hollandse Waterlinie.

Opdrachtgever

Komfort (Ballast Nedam, Strukton, John Laing)

In samenwerking met

Karres en Brands Landschapsarchitecten,

Architectenbureau Fritz, Arup

Oplevering

2012

Prijzen

• BNA gebouw van het jaar 2012 – genomi-

neerd voor regio Noord-West/Centrum

• PPS-prijs 2011, beste technisch team – eerste

prijs

Page 64: Portfolio Woningbouw

64

Jeroen van Schooten

Do Janne Vermeulen

Gerard van Hoorn

Irène Horvers

Frank Bouwman

Robert Chamski

Fleur Kay

Janneke Koppendraaier

Job Stuijt

Jan van Wel

Alexia Burgering

Charlot Klinkhamer

Huub Larink

Ruben Smits

Barry van Waveren

Francine van Loon

Tim Bakker

Joeri Apontoweil

Renate van Schaik

Marcel Kramer

Ons Team

Page 65: Portfolio Woningbouw

65

Page 66: Portfolio Woningbouw

Tekst

Team V Architectuur, Hans Ibelings

Fotografie

Ineke Oostveen, Rob Hoekstra, Jeroen Musch,

Wim Ruigrok, Allard van der Hoek, Luuk

Kramer, Jannes Linders, Aeroview

Grafisch ontwerp

Studio Verreijt (Heleen Verreijt in samen-

werking met Erik olde Hanhof), Amsterdam

Colofon

Page 67: Portfolio Woningbouw

67

Page 68: Portfolio Woningbouw

Team V ArchitectuurSeptember 2014

INIT Gebouw

Jacob Bontiusplaats 9

1018 LL Amsterdam

T 020 344 95 00

[email protected]

www.teamv.nl