Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

11
Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien www.rechtenonline.nl

Transcript of Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

Page 1: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

Pleit voorbereid

Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien

Page 2: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

Onderdelen pakket

• – het interactieve programma Pleit voorbereid

• – het theorieboek Pleit voorbereid• – de handleiding voor Pleit voorbereid

Page 3: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

Programma• Virtuele stage op advocatenkantoor• het bijwonen van een werkoverleg, het voeren van gesprekken

met diverse deskundigen, het bijwonen van een pleitforum, het bestuderen van relevante literatuur en het analyseren van pleidooien.

• Stagiair krijgt opdrachten ('het gericht bestuderen van een dossier', 'het maken van een pleitnotitie', 'het oefenen' en het 'uiteindelijk houden van een pleidooi‘)

• Vaste structuur met mogelijkheden voor stagiair om volgorde informatie te bepalen

• Naast digitaal programma pleitoefeningen• Studiebelasting ongeveer 25 uur• Na afloop certificaat stagiair en bericht docent

Page 4: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

Leerdoelen

• Opdoen van theoretische kennis over pleiten • Weten wat de kenmerken van een goed pleidooi

zijn• ervaring opgedaan met het op systematische

wijze aanpakken van het voorbereiden en houden van een pleidooi

• geleerd ordening aan te brengen in een authentieke en complexe probleemsituatie

• opzetten van een onderbouwd pleidooi

Page 5: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

Personen en hulpmiddelen• Raadplegen personen (secretaresse, mentor, andere

kantoorgenoten en externe deskundigen)• Hulpmiddelen gebruiken• – archiefkast• – dossierkast• – ELNO (het ELektronisch NOtitieboekje)• – informatie & PR brochure‐• – instructieboekje• – intern Postvak IN• – taakoverzicht• – videospeler• – werkplek pc.‐

Page 6: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

De plattegrond binnen het programma laat alle beschikbare werkplekken zien. De werkplekken die op een bepaald moment werkelijk toegankelijk zijn hangen af van hoe ver u binnen het programma bent gevorderd. Werkplekken die (tijdelijk) niet toegankelijk zijn worden met behulp van een wazig fotootje weergegeven.

Page 7: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

MethodiekIn deel 1 : wat is pleiten en wat is een goed pleidooi? • virtuele pleidooien bijwonen, • Ervaren rechtsbijstandverleners hiernaar te vragen • literatuur te bestuderenIn deel 2 : hoe kom ik zelf tot een goed pleidooi?• – verzamelen, ordenen en vertrouwd raken met het dossier• – bestuderen van de gespreksinformatie• – analyseren van de context waarin u zult pleiten• – bepalen van de strategie voor het pleidooi• – schrijven van een pleitnotitie• – terugbrengen van de pleitnotitie tot aantekeningen als houvast• – oefenen van het pleidooi• – houden van het pleidooi• – terugblikken op het gehouden pleidooi.Zelftoetstentamen

Page 8: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

Opdrachten

• Bestuderen theorie pleiten en beoordelen pleidooien• Verzamelen, ordenen en bestuderen van de dossier• Bijwonen pleitforum• Leren beoordelen pleidooien• Bepalen van de strategie voor intakegesprek• Opstellen van het gespreksplan voor intakegesprek• Simuleren van pleidooi (buiten programma)• Voeren van pleidooi (buiten programma• Evalueren en beoordelen van gehouden pleidooi

(buiten programma)

Page 9: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

Gesprekken mentor

Page 10: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

Pleitforum

Page 11: Pleit voorbereid Online instructieprogramma voor het leren houden van pleidooien .

www.rechtenonline.nl

Website

https://www.pleitvoorbereid.nl/