planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in...

30
planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Transcript of planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in...

Page 1: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Page 2: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

VastgoedadviesD&M Properties geeft vastgoedadvies met betrekking tot de haalbaarheid van vastgoedprojecten en begeleidt de processen die nodig zijn om uw project te doen slagen.

“Het realiseren van vastgoed is bouwen aan de toekomst!”

D&M Properties ontwikkelt, realiseert en adviseert over

vastgoed waarbij de gebruiker maatgevend is voor de

gekozen oplossing. D&M Properties is actief op drie

gebieden: advies, management en planontwikkeling.

Wij onderscheiden ons door creatieve maar maakbare

en heldere oplossingen. Wij maken uw ideeën tastbaar,

ontzorgen u met betrekking tot de uitvoering en zorgen

voor een duidelijk financieel plan. Ons werk is geslaagd

zodra de gekozen oplossing zijn waarde in de samenle-

ving bewijst. Waarde is voor ons niet het gebouw alleen,

maar vooral een geslaagde inpassing in de structuur van

de stad of een toevoeging aan het karakter van het land-

schap.

Wij bouwen graag met u aan de toekomst,

(handtekening)

Heine van Nieuwenhuijze

Planontwikkeling D&M Properties ontwikkelt met een menselijke maat. Verrassende en eigen-tijdse concepten, zorgvuldige inpassing in de omgeving, haalbare planningen, solide financiële onderbouwingen en rapportages maakt ons anders dan in de markt gebruikelijk is.

VastgoedmanagementD&M Properties verzorgt op interim of projectbasis het management van organisaties, bedrijfsonderdelen en projectorganisaties.

‘Mogen wij ons even voorstellen’:

Wat kunt u van D&M Properties verwachten?

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Page 3: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

PlanontwikkelingOp alle plaatsen in een organisatie waarin een visie ontwikkeld moet worden, het management versterkt moet worden of daar waar duidelijk opdrachtgeverschap een voorwaarde voor succes is, kunnen wij een rol spelen. D&M Properties heeft veel ervaring die bijzonder waardevol is gebleken bij de (her)ontwikkeling van com-plexe opgaven zoals; maatschappelijk vastgoed, cultureel erfgoed, industriële gebouwen en landschappelijke waardevolle gebieden en gronden. Wij helpen met het realiseren van goede ideeën.

BudgetgarantieBij een nieuw project wilt u natuurlijk niet dat het beschikbare bud-get overschreden wordt. Wij zijn in staat om vroegtijdig zekerheid te geven over de bouwkosten, alle honoraria, maar ook voor de huur-inkomsten of de verkoop aan een belegger.

RisicomanagementWij adviseren u graag over het identificeren, kwantificeren en be-heersen van de risico’s in uw projecten. Het omgaan met risico’s is een vast onderdeel van ons dagelijks werk. Daarom zijn wij als geen ander in staat om u terzijde te staan bij het implementeren van ri-sico management in uw organisatie. Wij passen onze risicoanalyses toe op projectniveau, bekijken de facetten én de samenhang tussen alle facetten. Onze risicoanalyses strekken zich uit van gebiedsex-ploitaties en vastgoedportefeuilles tot en met de risicoanalyse op bedrijfsniveau.

Planontwikkeling

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

‘Wij passen onze risicoanalyses toe op projectniveau’

Page 4: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

VastgoedmanagementD&M Properties kan voor u een rol spelen op alle plaatsen waar het management ver-sterkt moet worden, een visie ontwikkeld moet worden of waar uw rol als opdracht-gever een voorwaarde voor succes is. Wij hebben de kennis in huis om te besturen vanaf de eerste stappen tot en met het begeleiden van pasklare (her)huisvesting. Wij zijn daarbij in staat om professionele projectmanagers en interim bestuurders voor kortere of langere perioden aan uw organisatie toe te voegen, wanneer deze niet voorhanden zijn binnen uw organisatie. D&M Properties adviseert u niet alleen bij een nieuwe strategie, maar helpt u ook om deze te realiseren. Als opdrachtgever heeft u bij D&M Properties meerdere mogelijkheden. Wij bieden professionele projectmanagers en interim managers die uw management komen ver-sterken. Maar u kunt ook bij D&M Properties terecht wanneer u totaal ontzorgd wil worden. Wij bieden de zogeheten PPS-structuur waarbij de marktkennis optimaal benut wordt en u ontzorgd wordt in de coördinatie.

Publiek Private Samenwerkingen (PPS)In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in staat om te focussen op kernprocessen en tegelijkertijd benut u de kennis van de markt maximaal. Het PPS-model vormt een excellente wijze van samenwerken en voorziet in oplossingen die bij de traditionele vorm van samenwerken niet mogelijk zijn gebleken. Publiek Private Samenwerkingen zijn een aanbestedingsvorm. Samen met u zet D&M Properties een gespecificeerde opdracht uit. Marktpartijen (architecten, aannemers, adviseurs etc.) bundelen hun krachten en vormen een aanbestedingspand. De marktpartijen zetten hun beste mensen in op uw opdrachten én u weet in een vroeg stadium precies waar u aan toe bent. D&M Properties kan de mensen voor een PPS-organisatie voor kortere of langere periode aan uw organisatie toevoegen. Dit doen wij vanaf het moment waarop u de eerste beleidskeuzes maakt tot het opstellen van scenario’s, het nemen van investe-ringsbeslissingen of de beginfase van complexe projecten.

Wij begeleiden u graag bij het toepassen van deze structuur, zodat hij perfect bij uw bedrijf past!

Vastgoedmanagement

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

‘In de PPS-structuur houdt u de regie in

handen’

Page 5: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Vastgoedadvies D&M Properties voorziet u van realistische en concrete adviezen op het gebied van haal-baarheid van vastgoedprojecten. Wij verschaffen inzicht, bieden creatieve oplossingen en brengen de benodigde partijen bij elkaar. Daarnaast begeleiden wij de processen die noodzakelijk zijn om maakbare oplossingen daadwerkelijk te realiseren. Onze adviezen strekken zich uit van het berekenen van planschades, het opstellen van haalbaarheidsanalyses, het plannen van grote programma’s, het ontwikkelen van scena-rio’s, het formuleren van investeringsbeslissingen en het tastbaar maken van maatschap-pelijke meerwaarde. Door onze rol in de planontwikkeling staan wij midden in de praktijk. D&M Properties is thuis in alle soorten vastgoedadvies, naast de ‘standaard adviezen’ kunt u bij ons ook terecht met specifieke en minder voorkomende vragen. Wij treden on-der andere op als intermediair in voorkomende geschillen, zijn inzetbaar bij de stroomlij-ning van uw werkprocessen of de inrichting van uw projectorganisatie. Onderstaand vindt u enkele voorbeelden van onze specialismen:

InvesteringsanalyseWanneer en in wat kunt u het beste investeren? Wij verschaffen u advies op basis van een vergelijking tussen de diverse investeringen, betrouwbare prognoses van kosten en op-brengsten en op basis van doorrekening van diverse economische scenario’s. Zo zijn onze adviezen gebaseerd op heldere en transparante criteria die in overleg met u tot stand komen. Onze investeringsanalyses vormen vaak de basis voor beleidsbeslissingen, lange termijn prognoses en aan-, en verkoopbeslissingen.

RisicomanagementHet managen van risico’s is tegenwoordig niet meer van de bestuurstafel weg te denken. Het identificeren, sturen en beheersen van projectrisico’s behoort tot de primaire taken in uw bedrijf. Vragen als: Heb ik zicht op de risico’s? Is het omgaan met risico’s goed ver-ankerd in mijn organisatie? Heb ik goede beheersmaatregelen genomen? beantwoordt D&M Properties voor u! Onze risicoanalyses worden toegepast op projectniveau en strek-ken zich uit tot gebiedsexploitaties, vastgoedportefeuilles tot en met de risicoanalyse op bedrijfsniveau.

OndernemingsplanningBedrijven met een consistente strategie zijn aantoonbaar succesvoller dan minder doel-gerichte collega’s. Wij helpen u om uw missie en visie te vertalen naar een waardevolle strategie en deze herkenbaar te maken op de werkvloer. Zo krijgt u een strategie die dicht-bij uw bedrijf staat en werkelijk past bij de identiteit van uw organisatie. Deze strategie wordt voor u en al uw medewerkers ‘voelbaar’ tot op iedere werkplek.

Vastgoedadvies

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

‘Het managen van risico’s is tegen-

woordig niet meer van de bestuurstafel

weg te denken’

Page 6: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Projecten

planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Page 7: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Advies en on the job training voor verbetering van wijkgericht werken.

Adres: Bos en Lommerplein, AmsterdamSoort: Sociale huisvestingTijd: oktober 2013 – april 2014Programma: Wijkgericht werken voor 8 wijken en 40.000 verhuurbare eenheden

In samenwerking met Kgotla Company is in opdracht van woningcorporatie Rochdale het proces van werken in de wijk geanalyseerd en verbeterd. Door gebruik te maken van elementen uit de Zuid Afrikaanse cultuur en de inzet van metaforen ter ondersteuning van teksten is in een korte tijd een bijzonder resultaat behaald.

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Rochdale, wijktafelsAmsterdam

Page 8: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Studiehuis VincentiusNijmegen

Verbouwing bestaand klooster tot zorgcomplex voor opvang van jongeren.

Adres: Ubbergseweg Nijmegen.Soort: Woonzorg complex.Tijd: 2013 – heden.Programma: 33 wooneenheden, 3 Bijeenkomstruimten, 250 m2 kantoren.

Voormalig missiehuis St. Vincentius a Paola is verlaten door de congregatie, maar in gebruik genomen door IrisZorg als opvanghuis voor jongeren. Zo is een monumentaal gebouw behouden en in al haar glorie op eigentijdse wijze weer in gebruik.

Page 9: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

De WerkplaatsNijmegen

Verbouwing historische bedrijfshal tot wooncomplex.

Adres: Nieuwe Nonnendaalseweg Nijmegen.Soort: Wooncomplex.Programma: 7 zelfstandige wooneenheden.

Wat doe je met een oude ingestorte werkplaats, midden in een vooroorlogse woonwijk ? Het antwoord is herstellen met aandacht voor de kenmerkende details en transformeren tot kleinschalige woonruimte voor studerende jongeren.

Page 10: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Reeuwijkse HoutReeuwijk

Herontwikkeling bestaande camping tot recreatiepark en centrale voorzieningen.

Adres: Oude weg Reeuwijk.Soort: Recreatiepark.Tijd: 2006 – heden.Programma: 285 recreatiewoningen,  1.830 m2 voorzieningen met

informatiecentrum, restaurant, gemakswinkel, zwembad en sportfaciliteit.

De Reeuwijkse Hout is een magistraal onderdeel van het Groene Hart van Nederland. Aan de flanken van dit natuur-, en recreatiegebied is een oude camping getransformeerd tot een recreatiepark dat zich prachtig voegt in het Zuid Hollandse slagenlandschap.

Page 11: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

La ForetZwitserland

Herontwikkeling bestaand hotel en appartementencomplex.

Locatie: Morgins, Zwitserland.Soort: Hotel.Tijd: 2012-Heden.Programma: Herontwikkeling tot

appartementenhotel met 54 eenheden .

Na jarenlang een “place to be” voor vele Nederlanders te zijn geweest willen de eigenaren hun hotel in het Zwitserse Morgins in goede handen achterlaten. De begeleiding van de verkoop blijkt een opgave waar een combinatie van kennis van hotellerie en ontwikkelen zeer waardevol is.

Page 12: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Fifty Two DegreesNijmegen

Ontwikkeling 2e fase plangebied.

Locatie: Nijmegen.Soort:  Stedelijke ontwikkeling.Tijd:  2006-2009.Programma: 25.000 m2 Kantoren, 7.500

m2 Entertainment, 2.500 m2 ondersteunende detailhandel, 130 hotelkamers en 220 woningen

Het stedelijk ontwikkelingsgebied FiftyTwoDegrees is een omvangrijk multifunctioneel zaken- en ontwikkelcentrum van internationale allure met het zwaartepunt op kennis-economie

Page 13: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Versterking KernwinkelapparaatVenlo

Revitalisering kernwinkelapparaat.

Adres: Centrum Venlo.Soort: Binnenstedelijk.Tijd: 2012-2013.

Beoordeling en waardering van diverse initiatieven ter ondersteuning van het kernwinkelapparaat van de gemeente Venlo.

Page 14: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

II - 02

ZICHT VANUIT HET CENTRUM

STADSONTWERP KAZERNEKWARTIER VENLO - MODEL DE LIJNSTAD XDGA

STADSONTWERP KAZERNEKWARTIER VENLO - MODEL DE LIJNSTAD XDGA

IN HET STADION

II - 04

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

MFC de KazerneVenlo

Ontwikkeling nieuw multifunctioneel voetbalstadion, sportcomplex en bijeenkomstgebouw.

Locatie:  VenloSoort:  Sportcomplex.Tijd:  2010-2012.Programma: Advies, begeleiding en

haalbaarheidsanalyse van de ontwikkeling van een nieuw stadioncomplex op het voormalig kazerneterrein in Venlo.

De Voetbalclub VVV – Venlo wil met haar partners het sportieve hart vormen van de nieuwe ontwikkeling op het voormalig kazerneterrein aan de westelijke maasoever van Venlo. Het resultaat is een gebouw dat geschikt is voor een scala sportvoorzieningen, educatie, bijeenkomsten, evenementen. Een voorbeeld van een project waarbij de hoofdactiviteit voetballen een katalysator is, een nieuwe gebiedsontwikkeling.

Page 15: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Veltumse KleffenVenray

Herontwikkeling gedateerd winkelcentrum tot nieuw hoofdwijkwinkelcentrum met woningen en parkeergarage.

Adres: Veltumse Kleffen Venray.Soort:  Winkelcentrum.Tijd: 2007-2011.Programma: 3.500 m2 winkelruimte 16

huurappartementen 12 koopappartementen 30 gebouwde parkeerplaatsen.

Wat begon met een gedateerd winkelcentrum, met leegstand en onveilige situaties is nu het trotse nieuwe hart van de wijk met een nieuw hoofdwijkwinkelcentrum een verscheidenheid aan woningen, parkeerfuncties en zorgvoorzieningen.

Page 16: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

TT WorldAssen

Ontwikkeling activiteitenterrein van TT Circuit.

Locatie: Assen.Soort: Thematisch bedrijventerrein.Tijd: 2009-2013.Programma:   Advies, begeleiding en

haalbaarheidsanalyse van thematisch activiteitenterrein als onderdeel van het TT Circuit.

Ontwikkeling activiteitenterrein van TT Circuit

Tribunes TT Assen

20 januari 2010

Page 17: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Valkhof & DonjonNijmegen

Herinrichting rijksmonumentaal park en herbouw historische donjon.

Locatie: Valkhofpark Nijmegen.Soort: Herbouw in historisch perspectief.Tijd: 2007-heden.Programma:  1.650 m2 torengebouw en

binnenstadspark.

Het Nijmeegse Valkhof is eeuwenlang een symbool van het Karolingische verleden van de stad geweest tot dat de resten van de burcht in 1895 ! gesloopt zijn en hier een van de eerste stadparken van Nederland is aangelegd. Op deze historisch waardevolle plek wordt met veel gevoel het park in ere hersteld en tegelijkertijd de donjon herbouwd en in het park opgenomen als herinnering aan het roemrijke verleden.

Page 18: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Intratuin MaldenMalden

Advies ruimtelijke ontwikkeling grootschalig tuincentrum.

Adres: Rijksweg, Malden.Soort: Detailhandel.Tijd: 2012.Programma: Haalbaarheidsanalyse thematisch

winkelconcept met indoor en outdoor verkoopruimte, educatie en marktplaats voor streekproducten.

Buitenleven wordt een steeds vanzelfsprekender onderdeel van onze thuisomgeving. Intratuin speelt hier op in door in haar winkels steeds meer ruimte te geven voor natuurlijk leven, regionale producten onder de aandacht te brengen en haar kennis aan de jeugd over te dragen. Het inpassen van nieuwe winkelconcepten in gebieden waar dit mogelijk is, vraagt om ondersteuning op het gebied van procedures, planningen en haalbaarheidsanalyses.

Page 19: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

KanaalzoneMalden

Uitwerking stedelijk model en berekening haalbaarheid langjarige grondexploitatie.

Locatie: Malden.Type: Stedelijke ontwikkeling.Tijd: 2007.Programma: 625 woningen inclusief openbare

infrastructuur en parkeergelegenheid.

Wanneer een tweetal beton industrieën en een sportcomplex een obstructie vormen voor de groei van de kern en een bezonde waterkant afschermen, dan ligt de conclusie voor de hand. Maar hoe krijg je hier beweging in ? Goede en realistische analyses, openheid en vroegtijdig duidelijkheid naar alle partijen bleken de belangrijkste factoren voor succes. Het plan is gebouwd op een visie die economische tegenwind kan doorstaan, die heeft geresulteerd in een grondexploitatie waarbij de risico’s evenwichtig verdeeld zijn.

Page 20: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Beproefd concept

The Boxx® Utrecht, Rijnsweerd, 2007 (studie)

Kenmerkend

• kleinschalig; menselijke maat

• alternatief aanwendbaar

• grote verdiepingshoogten

• korte realisatietijd

• hergebruik van bestaande materialen (liefst lokaal te verwerven)

• minimaal gebruik maken van installaties

• betonkernactivering

• ruim parkeren, maar parkeerplaatsen uit het zicht

• groen teruggeven aan de omgeving

The Boxx® Hoofddorp, Beukenhorst-Oost, 200

6

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

The BOXXconcept

Primera

Gezondheid en Zorg

Horeca / Grand cafeOntmoetingsplaats

Kinderopvang

Flexwerken / Businessfacilities

e-shopping outlet

Fitness

De tijd van de grootschalige gebiedsontwikkelingen ligt achter ons.

De economie stagneert en de vastgoedsector is hard getroffen.

De huidige leegstandspercentages en verschraling van het aanbod in

alle geledingen zijn tekenend voor deze situatie.

Nieuwe investeringen in de (openbare) ruimte blijven achter als

gevolg van ombuigingsopgaven en beperkte financiële armslag.

Deze ontwikkelingen zijn een rechtstreekse bedreiging voor de

kwaliteit van de (gebouwde) omgeving en de vitaliteit van de

Nederlandse steden.

The Boxx® is een multifunctioneel paviljoen dat voorzieningen

toevoegt aan woonwijken, kantorenparken en bedrijventerreinen.

Het vormt een stimulans voor de revitalisering en opwaardering van

wijken en gebieden waar levendigheid ontbreekt en die gekenmerkt

worden door een monotone aaneenrijging van gelijksoortige functies.

The Boxx® combineert functies en voorzieningen, nauwkeurig af-

gestemd op de “couleur locale”, in een kleinschalig en uiterst duur-

zaam paviljoen. Een nieuwe impuls in de strijd tegen de gevolgen van

de grootschalige, monofunctionele gebiedsontwikkelingen.

2

Concept met centrumvoorzieningen voor woonwijken en hoogwaardige bedrijventerreinen.

Adres: Utrecht, Hoofddorp, NijmegenSoort: CentrumvoorzieningTijd: 2008 -hedenProgramma: Ontwikkeling van multi-indeelbaar

centrumgebouw als hart van een woonwijk of kantorenlocatie.

In veel woonwijken en kantorenparken ontbreken de voorzieningen of zijn deze door de jaren heen verloren gegaan. Het concept “The Boxx” biedt de mogelijkheid om met een multifunctioneel gebouw kleinschalige voorzieningen in een gebied of woonwijk terug te brengen.

Page 21: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Topsport & Innovatie parkNijmegen

Ontwikkeling nieuw multifunctioneel voetbalstadion, sportcomplex en thematisch bedrijfsverzamelgebouw.

Adres: NijmegenSoort: SportcomplexTijd: 2007 - 2010Programma: Advies, begeleiding en

haalbaarheidsanalyse van de ontwikkeling van een nieuw stadioncomplex en bedrijfsverzamelgebouw gericht op preventieve gezondheidszorg in Goffertpark.

Het Goffert park en stadion zijn een markante en monumentale voorziening voor de hele stad. Voetbalclub NEC en de grote gezondheidsinstituten willen het stadion uitbreiden, meer sporten mogelijk maken alle activiteiten op het gebied van preventieve gezondheidszorg aan het complex toevoegen. Planning en continue financiële monitoring van mogelijke scenario’s bleken van groot belang voor de investeringsbeslissing.

Page 22: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Rio SaltoCosta Rica

Grondexploitatie en verkavelingsmodel voor gebied van 180 ha.

Adres: Costa RicaSoort: GrondontwikkelingTijd: 2008 -hedenProgramma: Ontwikkeling van ca. 180 ha. oerwoud

tot natuurpark met woningkavels

Centraal in Costa Rica en aan de Rio Salto ligt dit prachtig heuvelachtig natuurlandschap. Na afsplitsing van een groot gedeelte van de aanvankelijke 650 ha. is een gebied van ruim 180 ha. overgebleven waar zeer ruime kavels op gecreëerd zijn en gebruik gemaakt wordt van alle duurzame technieken om zo wonen op een unieke locatie voor de lokale markt mogelijk te maken.

Page 23: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Autocare Center HeyendaalNijmegen

Herontwikkeling bestaand garagebedrijf tot autocare center met bandenservice, carwash, schadeherstel, tankstation en verhuurbedrijf.

Locatie: Heyendaalseweg, Nijmegen.Soort: Bedrijfsverzamelgebouw.Tijd: 2008-heden.Programma: Bandenservice 850 m2, Carwash 1.1.50

m2, Verhuur 250 m2.

De panden van een voormalig traditioneel garagebedrijf zijn heringedeeld en opgewaardeerd om zo “autocare center” te creëren waar serviceverlening van diverse ondernemers onder een dak kan plaatsvinden.

Page 24: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

BottelstraatNijmegen

Herontwikkeling 7 vervallen binnenstadspanden en voormalige graansilo.

Adres: Bottelstraat 2 t&m 9, NijmegenSoort: Binnenstedelijke herontwikkelingTijd: maart 2015-hedenProgramma: 25 kleine zelfstandige eenheden, 8 grondgebonden woningen, 6 stads- appartementen, horeca en bedrijfs- ruimte.

De Nijmeegse “benedenstad” en het industriële “Waalfront” ontwikkelen zich snel tot geliefd binnen-stedelijk wonen. De Bottelstraat is een van de oudste stadstraten en bevindt zich in het hart hiervan. De 7 winkelpanden aan de Bottelstraat zijn al ruim 10 jaar verlaten en vormen een troosteloos geheel. Door de herontwikkeling wordt er een bonte mengeling van ruim 30 woningen plus een kleinschalige winkelruimte en een werkplaats toegevoegd aan de levendige binnenstad. Bovendien worden een ruim 50 jaar(!) leegstaande betonsilo en een historisch stadspand in oude luister hersteld.    

Page 25: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

WaalpanoramaNijmegen

Nieuwbouw woontoren en detailhandel en openbare parkeergarage.

Adres: Voorstadslaan, NijmegenSoort: Binnenstedelijke nieuwbouwTijd: mei 2012-hedenProgramma: 210 appartementen, stadstuin, 1.650 m2 detailhandel en 850 plaatsen in P-garage.

Page 26: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

De SmederijGroesbeek

Herontwikkeling voormalige smederij en woonhuis tot kleine zelfstandige eenheden, winkel en bedrijfs-ruimte.

Adres: Dorpsstraat 7, GroesbeekSoort: Herontwikkeling in dorpskern.Tijd: Juni 2015 – juli 2016Programma: 5 zelfstandige eenheden, 45 m2 winkelruimte en 155 m2 bedrijfshal.

Drie generaties lang vormde de smederij een vanzelf-sprekendheid in de kern van het dorp. Toen voort-zetting onmogelijk bleek was een andere invulling noodzakelijk. Door een fijnmazige herontwikkeling is er een nieuwe toekomst voor deze locatie, met 5 kleinere woningen, een plek voor detailhandel en een opwaardering van de bedrijfshal met ruimte voor nieuwe ambachtelijke functies.    

Page 27: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Hafen Offenbach - HOOffenbach, Duitsland

Planwijziging Hafen Offenbach

Adres: Offenbach, DuitslandSoort: StadsdeelontwikkelingTijd: 2008-2010Programma: 1.300 woningen 500 hotelkamers 22.000 m2 winkelruimten 5.000 m2 maatschappelijk vastgoed

De Rijnhaven van Offenbach is altijd door de zware industrie gebruikt. Inmiddels is dit in onbruik geraakte gebied door het gemeentelijk ontwikkelbedrijf herontwikkeld voor de uitgifte woon- en winkelprojecten. Gezien de strategische ligging, direct tegen de kern van Offenbach aan, heeft de gemeente besloten om een grondige analyse door een derde partij te laten uitvoeren. De doorrekening van alternatieve scenario’s en het gecombineerde stedenbouwkundige en planeconomische advies heeft tot planwijzigingen geleid die dit stadsdeel in de toekomst sterker zullen maken.

Page 28: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

IncubatorNijmegen

Ontwikkeling en haalbaarheidsberekening voor Universitair ondernemerscentrum op het gebied van moleculaire geneeskunde.

Adres: NijmegenSoort: BedrijfsruimteTijd: 2007Programma: Ontwikkeling bedrijfverzamelgebouw voor high tech industrie.

De opgave was de ontwikkeling van een “kraamkamer” voor wetenschappers met ondernemerszin op het gebied van moleculaire geneeskunde. Tegelijkertijd vormt het project een platform voor ondernemers met de behoefte aan wetenschappelijke ondersteuning. Met een locatie midden op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen is bijzondere aandacht besteed aan herkenbaarheid en identiteit van het concept.

Page 29: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

Planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement

Natuurrecreatiepark EnnerveldWapenveld

Herontwikkeling 18 ha. natuurgebied en vuilstort-plaats in ecologische hoofdstructuur tot weidegron-den en recreatiewoningen.

Adres: WapenveldSoort: RecreatieTijd: 2008 - 2012Programma: 184 recreatiewoningen 450 m2 ontvangstgebouw

De locatie bevindt zich te midden van de ecologische verbinding tussen de IJssel en de Veluwe en is een voormalige vuilstort. Vanwege de grote ecologische betekenis is de herontwikkeling geheel gebaseerd op het herstel en de versterking van de natuurwaarden. De uitgewerkte recreatiewoningen zijn op een bijzondere manier en met een hele lage dichtheid ingepast in het landschap. Zo ontstaat een nieuw natuurgebied en een unieke verblijfplaats voor rust- en natuurzoekende toeristen.

3. Inric

htingstr

ategie

Samen

hang

ende

strat

egie

met Geld

ersch

Land

scha

p

Aanslu

iten o

p heid

eresta

nten L

andg

oed P

etrea

1. Probleem opgave: plangeschiedenis

Page 30: planontwikkeling | vastgoedadvies | vastgoedmanagement...In de PPS-structuur houdt u de regie in handen, maar zet u de operationele proces-sen op grotere afstand. Hierdoor bent u in

D&M Properties B.V.

Laantje 2, 6581KK MaldenT +31(0)24-3881992F +31(0)24-3881994M +31(0)6-55845482E [email protected] www.dmproperties.nl