Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens...

of 23 /23
Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond... ...gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat te knippen... ...zo, dat de randen van uw foto overeenkomen met de randen van de achtergrondfoto... ...uw foto staat nu in de plaats van de achtgrondfoto welke in de presentatie niet meer zichtbaar is! MILIEU EN KLIMAAT Kansen in de gemeente Schiedam! Het milieu- en klimaatbeleid

Embed Size (px)

Transcript of Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens...

 • Dia 1
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat te knippen......zo, dat de randen van uw foto overeenkomen met de randen van de achtergrondfoto......uw foto staat nu in de plaats van de achtgrondfoto welke in de presentatie niet meer zichtbaar is! MILIEU EN KLIMAAT Kansen in de gemeente Schiedam! Het milieu- en klimaatbeleid
 • Dia 2
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat te knippen......zo, dat de randen van uw foto overeenkomen met de randen van de achtergrondfoto......uw foto staat nu in de plaats van de achtgrondfoto welke in de presentatie niet meer zichtbaar is! 2 Programma Stadserf 20.00 Inleiding Jan Vroonhof, Royal Haskoning 20.05 Film afval=voedsel 20.15 Milieubeleid Resie Beulen, gemeente Schiedam 20.25 Klimaatbeleid Rob van Huis, gemeente Schiedam 20.35 Discussie 21.10 Afsluiting
 • Dia 3
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 3 Inleiding Jan Vroonhof, Royal Haskoning Doel vanavond Cradle to Cradle Belangrijk voor uw woonomgeving en gezondheid Wereldwijd / Nederland Verminderen van en aanpassen aan klimaatverandering geluidoverlast luchtvervuiling stankoverlast bodemvervuiling (zwerf)afval veiligheid watervervuiling klimaat Milieubeleid
 • Dia 4
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 4 Wat is Cradle to Cradle? Van wieg-tot-wieg ofwel afval = voedsel Niet minder vuil, maar gewoon schoon - Floriade 2012 - Almere Principles
 • Dia 5
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 5 Milieubeleid 2009-2012 Resie Beulen, gemeente Schiedam Milieubeleidsplan 2002-2006 aan vernieuwing toe Verandering in wetgeving en beleid
 • Dia 6
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 6 Ambitie Vasthouden en uitbouwen milieuverbetering - waterkwaliteit - bodemkwaliteit Goede balans verstedelijking en kwaliteit leefomgeving - voldoende groen in de woonomgeving - overlastgevende bedrijven uit woongebieden weren Leidende principes: Leefbaarheid, Duurzaamheid en Cradle to Cradle.
 • Dia 7
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 7 Onderwerpen milieubeleid Milieuthemas: (Zwerf)afval Bodemkwaliteit (Externe) veiligheid Geluid Klimaat/duurzaam bouwen Interne milieuzorg Luchtvervuiling Communicatie natuur en milieu Vergunningverlening en handhaving Water
 • Dia 8
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 8 Onderwerpen milieubeleid Milieu in andere beleidsterreinen: Ruimtelijke ontwikkeling Natuur en Groen Verkeer en vervoer Dierenwelzijn Milieu en gezondheid
 • Dia 9
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 9 Voorbeelden (Zwerf)afval - plaatsing ondergrondse containers - onderzoek inzameling kunststofafval Externe veiligheid - vervoer gevaarlijke stoffen - opslag gevaarlijke stoffen bij bedrijven
 • Dia 10
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 10 Voorbeelden Luchtvervuiling - verkeer - industrie Communicatie natuur en milieu - natuur- en milieueducatie op scholen - voorlichting
 • Dia 11
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 11 Klimaatbeleid Rob van Huis, gemeente Schiedam Nieuwe weg in slaan Motie Cradle to Cradle
 • Dia 12
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 12 Doelstellingen Korte termijn Nieuw klimaatbeleid voor 4 jaar Wijziging structuur beleid Schiedam Klimaat Neutraal - Cradle to Cradle Lange termijn 80% klimaatneutraal in 2040 100% klimaat neutrale gemeentelijke gebouwen in 2015
 • Dia 13
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 13 Klimaatneutraal Geen uitstoot van broeikasgassen: - CO 2 (koolstofdioxide) - CH 4 (methaangas) - N 2 O (lachgas) - Fluorverbindingen Pijler: duurzaam energiegebruik
 • Dia 14
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 14 Gemeentelijke gebouwen Warmte koude opslag Zonneboilers Zonnepanelen Duurzame energiebronnen
 • Dia 15
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 15 Onderwerpen klimaatbeleid 1.Ruimtelijke ordening en klimaat 2.Wonen 3.Mobiliteit 4.Ondernemen en werken 5.Gemeentelijke organisatie 6.Schiedam Klimaat Neutraal
 • Dia 16
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 16 Voorbeelden 1.Ruimtelijke ordening en klimaat - Nieuwbouw op de zon richten - Optimalisering openbaar vervoer 2.Wonen - Nieuwbouwprojecten (energiezuinig) - Bestaande bouw (besparingsmaatregelen)
 • Dia 17
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 17 Voorbeelden 3.Mobiliteit - Stimuleren lopen en fietsen - Huurfietsen op strategische plekken 4.Ondernemen en werken - Energiebesparing bij bedrijven stimuleren - Herontwikkeling oude ziekenhuislocatie
 • Dia 18
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 18 Procedure milieu- en klimaatbeleid 2009-2012 StartnotitiesGereed2008 Evaluatie milieubeleidsplan 2002-2006Gereed2008 Uw inputStadserf2008 Opstellen concept beleidsplannenOktober 2008 InspraakJanuari2009 Vaststellen B&W en gemeenteraadFebruari 2009 Vaststellen definitief beleidsplannenMaart2009
 • Dia 19
 • Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 19 Uw input Twee vragen Twee stellingen
 • Dia 20
 • Een onderwerp dat voorrang moet krijgen in het milieubeleid is..
 • Dia 21
 • Ik wil graag duurzaam bouwen, maar binnen de gemeente mis ik .
 • Dia 22
 • De binnenstad van Schiedam moet autovrij worden.
 • Dia 23
 • Cradle to Cradle is d oplossing voor het milieuprobleem!