Pink Ribbon 2015 (NL)

16
Pink Ribbon

Transcript of Pink Ribbon 2015 (NL)

Page 1: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon

Page 2: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

INHOUD

1. Waarom Pink Ribbon Belgium?2. Historiek3. Strategische doelstellingen4. Impact5. Actieplan 2015

Page 3: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

1. Waarom Pink Ribbon België

1.1. Missie

- Publiek sensibiliseren voor de strijd tegen borstkanker- Fondsen verzamelen voor projecten die de medische zorg

voor en levenskwaliteit van patiënten verbeteren- Pink Ribbon richt zich tot alle personen die in België met

borstkanker te maken kunnen krijgen

Page 4: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

1. Waarom Pink Ribbon België

1.2. Pijlers- Communicatie

- Grootschalig mediaproject in de borstkankermaand, dat zich richt naar het grote publiek

- Continue dialoog met getroffenen en hun omgeving via sociale media

Page 5: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

1. Waarom Pink Ribbon België?

1.2. Pijlers- Projecten van Pink Ribbon Fonds

- Verbeteren van de medische en de psychosociale zorg

- Verhogen van de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving

Page 6: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

1. Waarom Pink Ribbon België?

- Pink Ribbon geeft voorlichting- Pink Ribbon werft fondsen- 26 nieuwe gevallen per dag- Pink Ribbon financiert medische en psychosociale projecten- Kwaliteit van leven neemt toe, maatschappelijke kosten nemen af- Mensen leven met borstkanker langer en beter, de mortaliteit

neemt af

Page 7: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

2. Historiek

Pink Ribbon- In 1992, gelanceerd in de VS door Evelyn Lauder- In 2007, gelanceerd in België als mediaproject van Sanoma- In 2011, oprichting van het Pink Ribbon Fonds in de schoot

van de Koning Boudewijnstichting- In 2013, oprichting van de vzw Pink Ribbon

Page 8: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

3. Strategische doelstellingen

3.1. Jaarlijkse, nationale mediacampagne

- In oktober- Met medewerking van Sanoma-tijdschriften en digitale

mediapartners- Met oog op verbeteren van preventie en tijdige opsporing

Page 9: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

3. Strategische doelstellingen

3.2. Dialoog met de achterban versterken

- Digitale conversatie intensifiëren via Pink-Ribbon.be, Facebook en Instagram

- Een netwerk van vrijwilligers uitbouwen

Page 10: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

3. Strategische doelstellingen

3.3. Inkomstengroei voor het Pink Ribbon Fonds via fondsenwerving

- Offline- en online-systemen voor fondsenwerving bij particulieren ontwikkelen

- Sterke focus op de verkoop van het Pink Ribbon-lintje

Page 11: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

3. Strategische Doelstellingen

3.4. Inkomstengroei voor het Pink Ribbon Fonds dankzij steunverlening

- Steunverlening zoeken bij het bedrijfsleven en de overheid

- Het aantal partners verhogen, evenals hun exploitaties

Page 12: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

4. Impact

4.1. Communicatie

- Nationale persconferentie- Pink Ribbon Magazine (nationale uitgave)- Verkocht via dagbladhandels- Geretourneerde tijdschriften naar 100 borstklinieken, zodat

bereik gewaarborgd is

Page 13: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

4. Impact

4.1. Communicatie

- Campagne via digitale media- Website: pink-ribbon.be- Facebook: 15.000 fans- Nieuwsbrief naar Pink Ribbon-boezemvriendinnen- ‘She Deals’ mailing- Andere acties, evenementen, year round

Page 14: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

5. Actieplan 2015

Nationale Pink Ribbon-campagne (vanaf 29 september)

- Nationale persconferentie- Lancering fondsenwerving via de verkoop van het Pink

Ribbon-lintje- Voorstelling woordvoerders van de Pink Ribbon campagne- Voorstelling Pink Ribbon-magazine- Media-ondersteuning in Sanoma-tijdschriften- Digitale ondersteuning via eigen media en via partners

Page 15: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015

Verkoop van Pink Ribbon-producten / merchandising

- De Pink Ribbon-agenda

- Pink Ribbon-kerstballen

Page 16: Pink Ribbon 2015 (NL)

Pink Ribbon 2015Nationaal NL FR

2/1 € 10 780 € 7 000 € 4 0001/1 € 5 390 € 3 500 € 2 000Cover 2 € 8 085 € 5 250 € 3 000Cover 4 € 8 624 € 5 600 € 3 200

Verschijningsdatum : 23/09/2015Deadline reservaties : 03/08/2015Deadline materiaal : 21/08/2015