Ondernemend Noordoost Fryslan - editie Dantumadiel december 2012

of 40/40
De potentie van deze regio wordt onderschat QGESLAAGDE RENOVATIE ELECTRO WORLD TALSMA QOP BEDRIJFSBEZOEK BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS Q‘WE ZIJN ER VOORAL VOOR DE ‘K’ IN HET MKB’ QBOUWBEDRIJF KOOISTRA: ‘VISITEKAARTJE DICHT BIJ HUIS’ Ondernemend NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012
 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân echt mooi’ en de daarbij horende slogan ‘Dwaande’. Een gemeenschappelijk regionaal ondernemersmagazine is een logisch vervolg. De vijf afzonderlijke gemeenten vinden het belangrijk dat binnen het regionale concept de eigen identiteit nadrukkelijk overeind wordt gehouden. Daarom zal per gemeente een eigen editie verschijnen. Achtkarspelen, Dongeradeel, Tytsjerksterdiel, Dantumadeel en de gemeente Kollumerland zijn deelnemer in het magazine Ondernemend Noordoost Fryslân. Dit is de digitale versie van de december 2012 editie.

Transcript of Ondernemend Noordoost Fryslan - editie Dantumadiel december 2012

 • De potentie van deze regio wordt onderschat

  QGESLAAGDE RENOVATIE ELECTRO WORLD TALSMAQOP BEDRIJFSBEZOEK BIJ CAF DE HOSSEBOSQWE ZIJN ER VOORAL VOOR DE K IN HET MKBQBOUWBEDRIJF KOOISTRA: VISITEKAARTJE DICHT BIJ HUIS

  OndernemendNOORDOOST FRYSLN

  EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012

 • INHOUD

  4 Arie Aalberts, burgemeester Dantumadiel: Ik denk dat de potentie van deze regio nog wel eens wordt onderschat;

  7 Geslaagde renovatie Electro World Talsma in De Westereen

  8 Op bedrijfsbezoek

  9 Duurzaamheid (column Dicky van der Meer, Bedrijvencontactfunctionaris)

  NO 1 Kort regio nieuws

  NO 2 Gedeputeerde Hans Konst: Frysln wordt niet vergeten

  NO 5 Streekhs Noardeast Frysln onder grote belangstelling geopend

  NO 7 Kafee NOF ook in 2013!

  NO 9 Project Visie Waterrecreatie Noordoost Frysln

  NO 11 Ambassadeurs zetten zich in voor Noordoost Frysln

  NO 13 Hoekstra Suwld: Sleutelen aan energie

  NO 14 Crisis? Misschien is dit wel de nieuwe werkelijkheid

  NO 18 Ambassadeurs van de regio

  11 Kort nieuws

  13 We zijn er vooral voor de k in het MKB

  15 Bouwbedrijf Kooistra (De Falom) bouwt mfc n landhuis in Broeksterwld

  11 Kort nieuws

  Gemeente DantumadielHynsteblom 4, 9104 BR DamwldPost: Postbus 22, 9104 ZG DamwldTelefoon: 14 0511Fax: (0511) 423 139E-mail: [email protected]: @dantumadiel

  W W W. D A N T U M A D I E L . E U

  07 08 15

  2 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

  QV O L G O N S N U O O K V I A E N

 • ColofonUitgeverijOF BV / NOVEMA BV i.s.m.Gemeente Dantumadiel BladmanagementOF/NOVEMA BVEd Klijnman Advertentie-exploitatieAdministratie Novema BVTussendiepen 219206 AA DrachtenTel. 0512-366326Contactpers.: Tina van der Weg Contactgegevens gemeente Dantumadiel:Dicky Boomsma-van der MeerWim OosterhuisHynsteblom 4, Postbus 229104 ZG [email protected] RedactieMenno Bakker (hoofdredacteur)Ingrid van Damme, Max van den Broek, Peter de Wit FotografieEd Klijnman, Frans Fazzi VormgevingSprog | strategie + communicatie Sneek DrukDrukkerij van der Eems

  De potentie van deze regio wordt onderschat

  QGESLAAGDE RENOVATIE ELECTRO WORLD TALSMAQOP BEDRIJFSBEZOEK BIJ CAF DE HOSSEBOSQWE ZIJN ER VOORAL VOOR DE K IN HET MKBQBOUWBEDRIJF KOOISTRA: VISITEKAARTJE DICHT BIJ HUIS

  OndernemendNOORDOOST FRYSLN

  EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012

  Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

  Geachte ondernemers,

  In het laatste nummer van dit jaar van Ondernemend

  Noordoost Frysln vindt u naast het regionale nieuws ook weer

  lokale wetenswaardigheden op het gebied van economie en

  bedrijvigheid.

  Uit de reacties op dit nieuwe ondernemersblad blijkt dat het

  zeer wordt gewaardeerd door de mensen waarvoor het wordt

  gemaakt: de ondernemers uit de gemeente Dantumadiel.

  Daarmee zijn wij natuurlijk zeer ingenomen en wij hopen ook

  in de toekomst een blad van hoog niveau te kunnen blijven uitgeven. Daarbij kunnen wij uiteraard niet

  zonder de positieve medewerking van de ondernemers zelf!

  In deze editie een interview met onze burgemeester, waarin hij aangeeft dat de potentie van de regio

  nogal eens wordt onderschat en dat de sociale verbondenheid de kracht is van de regio Noordoost

  Frysln.

  Daarnaast aandacht voor een bedrijf uit onze gemeente, Electro World Talsma uit de Westereen.

  Verder staat deze editie van Ondernemend Noordoost Frysn weer vol met informatie uit en over onze

  regio. Ook de eigen regiomarketingcampagne Dwaande komt uitgebreid aan bod.

  Uw nieuws, opmerkingen en tips stellen wij zeer op prijs, deze kunt u sturen naar:

  [email protected]

  Veel leesplezier toegewenst!

  Wim Oosterhuis

  Senior adviseur/accountmanager bedrijfsleven

  VOORWOORD

  3 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

 • Als je kijkt naar het aantal inwoners, het aantal full time banen

  en het aantal bedrijven, dan doen wij beslist niet onder voor

  de zogeheten F4 gemeenten in de provincie: Leeuwarden,

  Smallingerland, Heerenveen en Sdwest Frysln, zegt Aalberts.

  Met ruim 125.000 inwoners, bijna 32.000 fulltime banen

  en circa 9000 bedrijven spelen wij als plattelandseconomie

  wel degelijk een rol van betekenis in Frysln. Wanneer je

  buitenstaanders met deze cijfers confronteert, dan zijn ze vaak

  stomverbaasd. Ik denk dat de potentie van deze regio nog wel

  eens wordt onderschat. Misschien vertellen we te weinig wat

  ARIE AALBERTS, BURGEMEESTER DANTUMADIEL:

  Ik denk dat de potentie van eens wordt onderschat

  Arie Aalberts (60) heeft het naar zijn zin in De Wlden. Hij is inmiddels acht jaar eerste

  burger van de gemeente Dantumadiel. Ik ben wel een plattelandsmens, zegt hij.

  Je staat hier heel dicht bij de mensen en dat spreekt mij aan. Ik wil niet op een niveau

  opereren waar de mensen waar het om gaat niet meer in zicht zijn. Een gesprek over

  kansen, toegevoegde waarde, samenwerking en herinrichting.

  4 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

  QV O L G O N S N U O O K V I A E N

 • ProfielARIE AALBERTS

  Arie Aalberts, op 27 juni 1952

  geboren in Loosdrecht, combineerde

  aanvankelijk het veehouderschap

  met bestuurlijke functies, onder

  andere in het jeugd- en jongerenwerk.

  In zijn bestuurlijke loopbaan

  was hij verder voorzitter van de

  zuivelcoperatie Friesland Frico Domo

  (tegenwoordig FrieslandCampina). In

  deze functie bezocht hij regelmatig

  dochterondernemingen in een

  groot aantal Aziatische landen. Een

  geweldige ervaring, klinkt het. Het is

  buitengewoon inspirerend en leerzaam

  om in andere culturen te werken.

  Voordat hij in 2004 burgemeester

  van Dantumadiel werd, was Aalberts

  bestuurder bij het Wetterskip Frysln.

  we allemaal doen en kunnen. Dat is ook een

  beetje de cultuur van de streek. We zijn best

  trots, maar naar buiten toe zijn we bescheiden.

  Sociale verbondenheid

  Volgens Aalberts beschikt de

  plattelandseconomie over bijzondere krachten

  in de vorm van een sterke sociale component.

  Als een bedrijf het hier moeilijk heeft, dan

  wordt er alles aan gedaan om de mensen aan

  boord te houden. Management en medewerkers

  proberen om met elkaar brood op de plank te

  houden. Het bedrijfsleven staat hier dichtbij de

  samenleving. Mensen kennen elkaar niet alleen

  uit de werksituatie, maar ook via de sportclub,

  de toneelvereniging, het muziekkorps, de kerk.

  Die sociale verbondenheid vind ik ook een kracht

  van dit gebied. De mens als kern. De economie

  als middel. En niet andersom.

  Gebiedsgerichte aanpak

  Samen met de gemeenten Achtkarspelen,

  Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel

  en Tytsjerksteradiel en de provincie Frysln

  werkt Dantumadiel aan de verdere sociaal

  economische ontwikkeling van Noordoost

  Frysln (Netwerk Noordoost). Door samen

  te werken in een integrale, gebiedsgerichte

  aanpak kunnen we regionale n lokale ambities

  realiseren, zegt Aalberts. Onze gezamenlijke

  ambitie: Noordoost Frysln als vitale en

  veerkrachtige regio, centraal in het stedelijk

  netwerk tussen Drachten, Leeuwarden en

  Groningen.

  Evenwichtige mix

  Namens Dantumadiel is Aalberts ook betrokken

  bij Vital Rural Area. Dit project is gericht op de

  leefbaarheid van platteland, onder andere door

  de effecten van vergrijzing en het vertrek van

  hoger opgeleiden tegen te gaan. Belangrijk is

  een goede ontsluiting langs drie sporen. Over

  de weg in de vorm van de Centrale As, digitaal

  door het aanleggen van de snelle glasvezelkabel

  en over het spoor door de verdubbeling van

  het traject Leeuwarden Groningen. Als je vier

  keer per uur naar HBO stad Leeuwarden en

  universiteitsstad Groningen kunt reizen, dan

  vergroot je de opleidingsmogelijkheden voor

  jongeren in dit gebied. Omgekeerd wordt het

  voor mensen uit Groningen en uit Leeuwarden

  interessanter om in deze regio aan het werk te

  gaan of hier een bedrijf te starten. En dat kan

  weer leiden tot een evenwichtige mix van hoger

  en lager opgeleiden in je regio.

  Transferium

  Deze geschetste veranderingen vragen tevens

  om de herinrichting en een facelift van dorpen,

  zo vervolgt Aalberts. Dat geldt bijvoorbeeld

  voor Feanwlden. Hier willen we een transferium

  realiseren, waarvan geheel Noordoost Frysln

  de vruchten kan plukken. Mensen kunnen hier

  de auto parkeren en met het openbaar vervoer

  hun weg vervolgen. Het is overigens niet alleen

  aantrekkelijk voor mensen die elke dag de route

  van huis naar werk afleggen, maar ook voor

  toeristen en dagjesmensen. We hopen dat er

  rond het transferium ook bedrijvigheid ontstaat.

  Voor dienstverlenende bedrijven kan het

  interessant zijn om zich op een knooppunt van

  verbindingen te vestigen.

  deze regio nog wel

  5ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

 • VISSERaccountantska

  ntoor

  Wij kunnen u bijstaan en adviseren bij o.a.:

  Inrichten van uw administratieKiezen van een rechtsvormStarten van een ondernemingInvesteringsbeslissingenSamenstellen jaarrekeningBijwerken administratieFiscale aangiftenSalarisadministratieBelastingaangiften (ook voor particulieren

  Visser AccountantskantoorT.E. Teunissenweg 49104 ER Damwoudet. 0511 - 42 12 97f. 0511 - 42 47 94e. [email protected] www.accountantskantoorvisser.nl

  al 20 jaar het adres van boeken en kaarten (oud en nieuw)

  Het Vergeet-Mij-Nietje Haadstrjitte 20 Feanwlden

  www.boekennietje.nloude ansichtkaarten gevraagd

  al 20 jaar het adres van boeken en kaarten (oud en nieuw)

  Het Vergeet-Mij-Nietje Het Vergeet-Mij-Nietje Haadstrjitte 20 Feanwlden

  www.boekennietje.nloude ansichtkaarten gevraagd

 • ProfielTHOMAS LOONSTRA

  Mede-eigenaar van Electro World Talsma

  Dokkum en De Westereen.

  LEEFTIJD 52 jaar.

  WOONPLAATS Westergeest.

  BURGERLIJKE STAND Gehuwd,

  twee kinderen.

  HOBBYS Muziek, ik speel in een

  hobbyband, en voetbal (passief ).

  FAVORIETE BOEKEN Ik lees vooral

  biografien over voetballers.

  FAVORIETE FILM Alle Die Hards.

  ALS JE TWEE UUR MET IEMAND OP

  EEN TERRAS MAG ZITTEN. WIE ZOU

  DAT DAN ZIJN EN WAAROM?

  Met Johan Cruyff. Om over voetbal te

  praten.

  GROOTSTE WENS ALS ONDERNEMER

  Dat het de winkels goed gaat en de

  gezondheid ook in orde blijft.

  JAN TALSMA

  Mede-eigenaar van Electro World Talsma

  Dokkum en De Westereen.

  LEEFTIJD 41 jaar.

  WOONPLAATS Dokkum.

  BURGERLIJKE STAND Gehuwd,

  twee kinderen.

  HOBBYS Voetbal en autosport

  (passief ), darten (in competitieverband).

  FAVORIETE BOEKEN Thrillers.

  FAVORIETE FILM Actiefilms.

  ALS JE TWEE UUR MET IEMAND OP

  EEN TERRAS MAG ZITTEN. WIE ZOU

  DAT DAN ZIJN EN WAAROM?

  Hans Teeuwen, wordt volgens mij

  lachen.

  GROOTSTE WENS ALS ONDERNEMER

  Gezond bedrijf hebben en houden.

  Je kunt de hand wel op de knip houden, maar

  dan verandert er verder helemaal niks, reageert

  Jan Talsma op de vraag of renoveren in crisistijd

  wel een slimme zet is. Wij zien meteen dat

  de verbouwing effect heeft. Er is veel meer

  aanloop dan voorheen. Dat heeft echt met de

  nieuwe uitstraling te maken, want die zorgt voor

  vertrouwen. Bovendien zegt het ook wel iets

  over ons dat we in crisistijd onze winkel konden

  vernieuwen. De reacties zijn allemaal positief! De

  mensen vinden het een aanwinst voor het dorp.

  Kunststukje

  De verbouwing van het winkelbedrijf in beeld

  en geluid, wassen en drogen, koelen en vriezen,

  huishoudelijke apparatuur, computers en telefonie

  was een waar kunststukje. Bouwbedrijf Van der

  Haak en Bijlstra uit Westergeest bracht eerst het

  nieuwe dak aan en brak daarna van binnenuit

  het oude af. Zo ging dat ook met de buitengevels

  van De Haan Westerhoff uit Drachten. De winkel

  moest gedurende de verbouwing wel open

  blijven, hadden wij aangegeven. Daar hebben deze

  bedrijven goed over nagedacht, vertelt Talsma.

  Aan de binnenkant werd de winkel een stuk

  ruimtelijker en overzichtelijker gemaakt door de

  keuken, die voorheen precies in het midden stond,

  te slopen en naar achteren te verplaatsen. Het

  assortiment is uitgebreid met laptops, printers en

  mobiele telefonie.

  Veel mooier geworden

  De eerste plannen voor de verbouwing dateren

  overigens al van heel wat jaartjes terug. Echter,

  tot drie keer toe werden de ontwerpen door

  Hs en Hiem Welkstandsadvisering afgewezen.

  Achteraf is Loonstra daar wel blij om. Een

  van de mensen bij Hs en Hiem maakte bij

  de derde sessie een schets en hiermee kwam

  onze architect Rinze Riemersma tot het huidige

  ontwerp, dat echt veel mooier geworden is dan

  we aanvankelijk in gedachten hadden.

  GESLAAGDE RENOVATIE ELECTRO WORLD TALSMA IN DE WESTEREEN

  MetamorfoseRenoveren in crisistijd. Is dat wel zo verstandig? Over die vraag moesten ze bij Electro World Talsma in De Westereen wel even nadenken voor ze twee jaar terug besloten de winkel aan de Kerkstraat te faceliften. Het oude pand was op, de indeling achterhaald. Ze gingen voor de verbouwing. Inmiddels staat er een nieuwe, frisse en overzichtelijke winkel, met een uitgebreider assortiment. Een geslaagde zet, zo blijkt nu. We hebben veel meer aanloop dan voorheen, zeggen mede-eigenaren Jan Talsma en Thomas Loonstra.

  7ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

 • Discus Dierenspeciaalzaak te Damwld:

  Timmerfabriek MEWO te Wlterswld:

  Caf De Hossebos in De Westereen:

  8 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

  QV O L G O N S N U O O K V I A E N

  Op bedrijfsbezoekWethouder Siepie Hylkema en bedrijvencontactfunctionaris Dicky van der Meer gaan regelmatig

  samen op bedrijfsbezoek.De afgelopen tijd waren zij onder meer te gast bij:

  Meer fotos en informatie van bedrijfsbezoeken vindt u op de

  gemeentelijke website: www.dantumadiel.eu onder de kop

  bedrijven / bedrijfsbezoeken.

 • COLUMN

  Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. Duurzame

  ontwikkeling in brede zin is een ideaal evenwicht tussen

  ecologische, economische en sociale belangen. Alle

  ontwikkelingen die op technologisch, economisch,

  ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een

  gezonde aarde met welvarende bewoners en goed

  functionerende ecosystemen zijn als duurzaam aan te

  merken.

  Dit verhaal is ons allemaal bekend, maar waar het

  uiteindelijk om gaat is bewust worden en gewoon don!

  Heel recent was ik bij een inspiratiedag met als thema

  Duurzaamheid, georganiseerd door de gemeente

  Dantumadiel voor een grote groep medewerkers. Naast

  meer algemene informatie kwamen hier ook allerlei

  praktische en minder voor de hand liggende zaken aan

  bod die we graag met de ondernemers in onze gemeente

  willen delen. Bij voldoende belangstelling zullen wij

  komend voorjaar als gemeente een inspiratieavond

  Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord

  Ondernemen organiseren. Heeft u ideen voor het

  programma van deze avond, dan zijn deze van harte

  welkom op het hieronder genoemde e-mailadres.

  Enkele tips waarmee u direct kunt beginnen:

  Schakel met uw bedrijf over op groene energie. Hiermee

  geeft u de duurzame energiemarkt een impuls. Uw

  bedrijf maakt zo alleen nog maar gebruik van schone

  opgewekte energie uit wind, zon of waterkracht.

  Bijna alle energiebedrijven bieden groene stroom

  aan. Bovendien loont het vaak ook fi nancieel om uw

  energiecontract te herzien.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft als

  resultaat dat ook de mens en de minder bevoorrechte

  landen meetellen. Door Fairtrade producten in te kopen

  draagt u bij aan de ontwikkeling van bedrijven en de

  levensstandaard in die landen.

  We kunnen er niet meer omheen: duurzaam leven

  en ondernemen zijn we verplicht aan onszelf en

  toekomstige generaties. Bekijk maar eens het fi lmpje van

  Severn Suzuki op youtube:

  (http://www.youtube.com/watch?v=oJJGuIZVfLM) en

  luister wat dit 12-jarig meisje te zeggen had op het eerste

  duurzaamheidscongres van de Verenigde Naties in 1992

  in Rio de Janeiro, en hoe actueel dit nu na 20 jaar nog

  steeds is

  Dicky van der Meer

  Bedrijvencontactfunctionaris gemeente Dantumadiel

  [email protected]

  Duurzaamheid, bewust worden en doen!

  9ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

 • l d A. v/d Meulenstr j i t te 12-14

  9271 BL De Westereen

  Tel . 0511 44 38 40

  [email protected]

  www.DVEN.nl

  Second opinion?

  Kri jgt u a l s ( s tartende) ondernemer wel het ju i ste advies en begele i -

  d ing? Geen goed gevoel of gewoon behoefte aan een second opinion?

  Maak een afspraak met een spec ia l i s t ! Het eerste consult i s grat i s . Samen op pad voor een

  gezonde bedr i j f svoer ing!

  De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen

  (QNHOHYDQRQ]HGDJWRFKWHQLQ*DDVWHUODQGHQ:HHUULEEHQ :RHQVGDJMXOL SS9HOXZHHQ(OEXUJ :RHQVGDJDXJ SS3RUVHOHLQHQ/DQGYDQ%DUWMH :RHQVGDJDXJ SS

  2Q]HGDJWRFKWHQ]LMQLQFOEXVYHUYRHUHQWUHHVHQGLQHU

  (QNHOHYDQRQ]HPHHUGDDJVHUHL]HQLQ

  =ZHGHQHQ'HQHPDUNHQ GJQ SS6DNVHQ GJQ SS:HVHUEHUJODQG GJQ SS'RORPLHWHQ GJQ SS=LOOHUWDO GJQ SS1RRUG%UDEDQW=HHODQG GJQ SS

  2Q]HUHL]HQ]LMQREYYROSHQVLRQLQFOHQWUHHVH[FXUVLHVHQ]

  9RRUPHHULQIRDDQYUDDJUHLVJLGVRIDDQPHOGLQJHQ

  &RQUDGL9HHQODQGVWUMLWWHD%1'DPZkOG7HO

  ZZZELUZDQOLQIR#ELUZDQO

  Kolkensloane 4, 9114 AG DriezumPostbus 2, 9114 ZP Driezum

  Telefoon 0511 42 45 00*Fax 0511 42 43 43

  E-mail [email protected] www.damstra.nl

  GaswateWeSverlichtingElektrotechniekRegeltechniekVerwarmingLuchtbehandelinLeSventilatieLaagspanningsystemenTelefooSeSdataverkeerZonnepaneleSeSzonneboilersBlusinstallatiesWarmtepompeSeSwarmtekrachtEnergiebesparendJtechniekenNoodstroom-aggregatenInbraakeSbrandbeveiligingKoeleSeSvriezen5ersluchYeSmenggasNE3keuringenLogistiePeSSpeciaaltransporYZwembadtechniek

 • QOndernemerscyclus Dwaande met je bedrijf afgerond

  Bijna vijftig startende ondernemers hebben aan n of

  meerdere onderdelen deelgenomen van de onderne-

  merscyclus Dwaande met je bedrijf. De meeste onderne-

  mers waren net met een eigen bedrijf begonnen, maar er

  waren ook mensen die nog moesten starten.

  In zes modules kregen de startende ondernemers inzicht

  in hun sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten

  en regels, effectieve marketing, financin en belastingen.

  In de laatste bijeenkomst die een middag en avond duurde

  passeerden de diverse onderwerpen nogmaals de revue

  en werd gewerkt aan het eigen ondernemersplan. Op

  deze manier is geprobeerd ondernemers praktisch op weg

  te helpen. Doordat de meeste ondernemers meerdere

  avonden bijwoonden, leerden ze elkaar kennen en konden

  ze van elkaar leren. Na de avonden was er in alle gevallen

  nog ruimte om met elkaar na te praten. Hierdoor is er een

  netwerk van starters ontstaan.

  Uit de evaluatie aan het einde is gebleken dat het starters-

  netwerk zeer gewaardeerd wordt. Dit is een duidelijk

  signaal en in de regio kijken we dan ook naar een mogelijk

  behoud en vervolg hiervan. Verder zijn de deelnemers

  zeer tevreden over de inhoud van de startersavonden: dit

  blijkt uit een ruime 8 die de avonden kregen als score. In

  de evaluatie is ook gevraagd op welke manier de regio nog

  meer startende ondernemers kan steunen. Dit is input voor

  het nieuwe jaar, naast de algemene startersavonden die in

  het voorjaar plaatsvinden en de cyclus die zeker volgend

  jaar een vervolg krijgt. De cyclus Dwaande met je bedrijf

  is georganiseerd door Netwerk Noordoost, bestaande uit

  de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel,

  Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, in

  samenwerking met de Kamer van Koophandel.

  Q Geen BCD voor Netwerk NoordoostDe gemeenten in Noordoost Frysln zullen in 2013 niet met een

  gemeenschappelijk ondernemersplein deelnemen aan de Bedrijven Contactdagen.

  De gemeenten hebben deze conclusie getrokken na een enqute onder de

  ondernemers die het afgelopen jaar hebben meegedaan. Daaruit bleek dat er bij de

  ondernemers onvoldoende belangstelling is.

  De laatste jaren is de animo voor deelname onder de ondernemers aan de jaarlijkse

  ondernemersbeurs in Leeuwarden al tanende. Door de crisis is de focus bij

  ondernemers nog sterker komen te liggen op kostenbeheersing.

  Uiteraard kunnen individuele ondernemers, of een groep ondernemers, zelf

  het initiatief nemen om wel deel te nemen aan de volgende editie van de BCD.

  Contactpersoon is de heer Willem van Muylwijck (050-5260392).

  Q Vital Rural Area, november 2012Half november 2012 is er een vergadering geweest van het Europese project Vital Rural

  Area in Badhoevedorp. Dit project is gericht op de sociaal economische versterking van

  plattelandsregios. Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. zijn

  leadpartner van dit project. De 13 partners uit Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk,

  Noorwegen, Denemarken en Belgi hebben ruim 40 pilots in uitvoering op de volgende

  gebieden: versterking bedrijfsleven en arbeidsmarkt, regiomarketing en optimalisering

  van voorzieningen. Binnen Noordoost Frysln wordt gewerkt aan pilots zoals: innovatieve

  starters, regiomarketing (o.a. Dwaande campagne, ambassadeursnetwerk), kenniswerk-

  plaats, kenniskaart, Agenda Netwerk Noordoost, virtueel loket en klasseglas. Het doel is om

  instrumenten te ontwikkelen voor een vitaal platteland die ook in andere regios toegepast

  kunnen worden. Zie voor meer informatie op: www.vitalruralarea.eu

  NO 1ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

  KORT REGIONIEUWS

 • Het is een misvatting dat de provincie Frysln bij het opstellen van de economische beleidsvisie de regio

  Noordoost Frysln is vergeten. Dat zegt gedeputeerde Hans Konst. De regio wordt weliswaar niet expliciet

  genoemd, maar dat geldt voor meer regios. In de visie ligt de nadruk ook niet langer op gebieden die moeten worden ontwikkeld, maar juist op markten

  waar wij groeikansen zien. Ook het Noordoosten profiteert daarvan, benadrukt hij met klem.

  GEDEPUTEERDE HANS KONST VERKLAART ECONOMISCHE BELEIDSVISIE FRYSLN

  Noordoost Frysln

  wordt niet vergeten

  ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

  QV O L G O N S N U O O K V I A E N

  NO 2

 • De gemeenten in Noordoost Frysln vinden dat

  de regio in de beleidsvisie wordt onderbelicht.

  De focus zou vooral liggen op initiatieven in

  steden als Leeuwarden, Heerenveen en Sneek

  en de gemeente Smallingerland. En dat terwijl

  het Noordoosten de afgelopen jaren juist zo

  goed heeft samengewerkt met de provincie met

  betrekking tot de Agenda Netwerk Noordoost.

  Dat we die plaatsen expliciet hebben vermeld,

  heeft vooral te maken met de rol die ze al

  vervullen, vertelt Hans Konst. Daar zijn de

  meeste banen en die zorgen ervoor dat er elke

  ochtend vanuit de omliggende gemeenten

  mensen naartoe rijden om te werken. Zo reist

  een groot deel van het Noordoosten dagelijks

  naar hun werk in Leeuwarden. Maar dat wil niet

  zeggen dat we onze prioriteiten alleen maar

  in die steden leggen. De regios daaromheen

  kunnen juist meeprofiteren. Het gaat ons niet om

  gebieden, maar om specifieke markten.

  Voldoende kansen

  Zo wil de provincie de komende jaren vooral

  projecten rond duurzame energie, toerisme

  en recreatie, watertechnologie, voeding en

  gezondheid en zorgeconomie stimuleren. Konst

  benadrukt dat op al deze vlakken ook voldoende

  kansen liggen in het Noordoosten. We moeten

  de beleidsvisie nog verder uitwerken, maar

  er zijn volop aanknopingspunten, zegt hij.

  Neem duurzame energie. Dat is iets waar

  wij als provincie heel veel mee willen. In

  Noordoost Frysln zitten enkele vooraanstaande

  installateurs en bouwondernemingen, die

  landelijk toonaangevend zijn. Die kunnen op dit

  vlak dus een grote rol spelen.

  Profiteren

  Hetzelfde geldt volgens de gedeputeerde

  eveneens voor de andere speerpunten.

  Leeuwarden is het centrum van de

  watertechnologie, maar elders in Frysln

  zijn er nog veel meer ondernemingen hierin

  gespecialiseerd. En die profiteren mee, zegt

  Konst. En wat voeding betreft: in Hallum werken

  achthonderd mensen in de bakkerij. Ik noem een

  Hellema, een Helwa en Van der Meulen. De hele

  landbouwketen is eveneens vertegenwoordigd

  in Noordoost Frysln. Het toerisme en recreatie

  zou nog wel een push kunnen krijgen, maar ook

  daar zijn we mee bezig. Denk aan het uitdiepen

  van de Sd Ie.

  De aanleg van snel internet is wel een vereiste,

  vindt Konst. Naast een goede en snelle

  bereikbaarheid over asfalt, zoals het streven is

  met de Centrale As, moeten Friese ondernemers

  - en dus ook die in het Noordoosten - tevens via

  de digitale snelweg te vinden zijn. Wie een goed

  product heeft kan zo de hele wereld bereiken.

  We moeten af van het Calimero-gevoel, vindt

  hij. Stoppen met zeggen dat we ergens buiten

  vallen. Ondernemers in het Noordoosten moeten

  juist de kansen zien die er liggen. Die regio heeft

  een ongelooflijk ondernemende bevolking. Uit

  gesprekken met deze ondernemers begrijp ik dat

  ze vooral behoefte hebben aan goed geschoold

  personeel. Dat is ook iets wat we als provincie

  gaan oppakken, in samenwerking met het

  onderwijs en de ondernemers.

  Consortia

  De provincie wil de regionale economie ook

  versterken door het stimuleren van consortia.

  Verschillende bedrijven die zich gezamenlijk

  presenteren aan potentile klanten staan sterker.

  In Tytsjerksteradiel staat een goed voorbeeld.

  Daar is een voormalige hoofdmeesterwoning

  omgebouwd tot voorbeeldwoning, waarin aan

  de bouw gerelateerde ondernemingen laten

  zien wat er op het gebied van duurzaamheid

  mogelijk is. Dat was vooral een initiatief van de

  gemeente. Wij hebben dat opgepakt en ook

  elders in de provincie al gestimuleerd.

  ProfielHANS KONST

  Gedeputeerde provincie Frysln

  LEEFTIJD

  54 jaar.

  WOONPLAATS

  Joure.

  BURGERLIJKE STAAT

  Gehuwd, vier kinderen.

  HOBBYS

  Wandelen en kunstgeschiedenis.

  FAVORIETE FILM

  In de ban van de ring.

  WELKE BOEK LIGT ER OP HET

  NACHTKASTJE

  Detectives.

  ALS JE TWEE UUR MET IEMAND OP

  EEN TERRAS MAG ZITTEN. WIE ZOU

  DAT DAN ZIJN EN WAAROM?

  Met mijn vrouw. Zorgen jullie dan wel

  voor lekker weer? Het lijkt mij heerlijk

  om zomaar eens twee uren ongestoord

  met haar te kunnen bijkletsen. Normaal

  zijn we aangewezen op het weekend

  en vakanties.

  ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS NO 3

 • Dokkum

  Heerenveen

  Leeuwarden

  Groningen

  Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099

  Fax (058) 21 27 055

  Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00

  Fax (0513) 63 16 24

  Dokkum P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25

  Fax (0519) 29 23 22 E-mail: [email protected]

  Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070

  Fax (050) 54 70 079

  IJzersterk in Noord Nederland

 • De opening vond plaats tijdens een bijeenkomst voor

  bestuurders, raads- en Statenleden en andere betrokkenen

  in Noordoost Frysln. De ruim 170 aanwezige bezoekers

  lieten zich door deze bijeenkomst informeren over de

  projecten en de samenwerking voor de toekomst van

  de regio.

  Streekhs

  Het Streekhs Noardeast Frysln biedt ruimte voor

  ontmoeting en is een flexibele werkplek voor allen

  die een bijdrage leveren aan de Agenda Netwerk

  Noordoost. Vertegenwoordigers van maatschappelijke

  organisaties, betrokkenen bij een project, deelnemers

  aan werkgroepen, medewerkers van instanties, provincie,

  Wetterskip en gemeenten, werken er gezamenlijk aan

  projecten.

  In het Streekhs zitten: Gebiedsontwikkeling De Centrale

  As, Netwerk Noordoost, Noardlike Fryske Wlden,

  Kenniswerkplaats, Plattelnsprojekten en ANWB/VVN.

  ANNO

  Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen

  met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage

  leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor

  Noordoost Frysln. In 2030 is het goed wonen in de regio,

  zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk

  Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten

  Achtkarspelen, Dantumadiel , Dongeradeel, Ferwerderadiel,

  Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en de provincie Frysln.

  Symbool voor samenwerking

  Volgens gedeputeerde Kramer staat het Streekhuis symbool

  voor de samenwerking: Mei-inoar hawwe wy yn Noardeast de

  koers foar de kommende 20 jier fst steld, dat yn oparbeidzjen

  yn in ynvestearringsprogramma foar de earste fi if jier twurke

  is. It is no de keunst om mei in maksimale ynset fan alle

  belutsenen dizze plannen fi erder t te wurkjen en t te fi eren.

  Sa geane wy it meast effi sjint mei it jild om en krije wy droegen

  plannen klear, wrt de minsken yn Noardeast Frysln belang

  by ha. It Streekhs stiet symboal foar dizze gearwurking!

  Streekhs Noardeast Frysln onder grote belangstelling geopendOp maandag 5 november heeft gedeputeerde Johannes Kramer het Streekhs Noardeast Frysln als eerste streekhuis in Frysln geopend. Dit deed hij samen met de burgemeester van Tytsjerksteradiel, Eric ter Keurs, namens de gemeenten in Noordoost Frysln en de voorzitter van de Ondernemers Federatie (ONOF) Henri Geursen.

  FOTOS: JAN KAMMINGA, RT V KANAAL 30 NO 5ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

 • Watercampus Leeuwarden

  Dt is de toekomst van watertechnologie

  Meer informatie? Kijk op www.wetsus.nl of www.wateralliance.nl

  kijkdat is t mooie vanleeuwarden

  Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo

  vanzelf sprekend, maar het is d uit daging voor

  de toekomst. De beschikbaarheid van zoet water

  staat wereldwijd onder druk terwijl de water behoefte

  explosief groeit. Dit vraagt in de hele watersector om

  innovatieve oplossingen en nieuwe technieken.

  De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het

  voor touw. Wetenschappers uit alle delen van de

  wereld doen op de Watercampus onderzoek naar

  oplossingen op het gebied van o.a. drinkwater-

  productie en afvalwaterzuivering.

  De Watercampus biedt bedrijven, kennisinstituten

  en onderwijsinstellingen alle voorwaarden om

  kennis te bundelen en innovatie mogelijk te maken.

  Hiermee is Leeuwarden hard op weg om de Europese

  hoofdstad van watertechnologie te worden.

  YDQGHUHHPVGLUHFWQO

  Proteer van de extra service van Van der Eems

  Nu direct online uw drukwerk bestellen

  Zien is geloven

  Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering

  www.vandereems.nl OFFSET DRUKWERK | DIGITAAL DRUKWERK | WAREHOUSING | DTP/OPMAAK | AFWERKING

 • Kafee NOF, het initiatief vanuit ondernemers om maandelijks een netwerkbijeenkomst te organiseren, krijgt ook in 2013 een vervolg! De opzet wijzigt in die zin dat een aantal ondernemers heeft aangegeven behoefte te hebben om kort zaken met aanwezigen te delen. Elke laatste donderdag van de maand is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis te delen, ideen te bespreken, te brainstormen of samen te werken. Gewoon ontspannen netwerken dus.

  Iedere maand

  Kafee Noordoost vindt elke laatste donderdag van de maand plaats van 16.00-18.00 uur op een wisselende locatie. Kafee NOF reist

  door de hele regio. De volgende Kafee NOFs worden via twitter @KafeeNOF bekendgemaakt. Iedereen is welkom!

  Kafee NOF ook in 2013!

  Tijdens een feestelijke bijeenkomst van Kafee NOF op

  donderdag 27 september jl. in Burdaard is de nieuwe

  website www.dwaande.nl gelanceerd door de burgemeesters

  Waanders van Dongeradeel en Van den Berg van

  Ferwerderadiel.

  Overzichtelijk en fris

  De nieuwe Dwaande.nl is een overzichtelijke website met

  een frisse uitstraling die bewoners, bezoekers en bedrijven

  informatie biedt over Noordoost Frysln. Naast toeristische

  informatie, is er informatie over woningbouwlocaties,

  bedrijventerreinen, projecten in de regio, de Agenda Netwerk

  Noordoost, netwerkbijeenkomsten en evenementen op deze

  site te vinden. De site is ook als mobiele versie beschikbaar.

  Waarom een nieuwe site?

  Begin 2011 is de vorige website www.dwaande.nl live gegaan.

  Doel van deze website was om zoveel mogelijk toeristen te

  verleiden tot een bezoek aan Noordoost Frysln. Op deze

  site was daarom de belangrijkste toeristische informatie over

  Noordoost Frysln te vinden met mooie beelden. Al snel

  bleek de behoefte vanuit de regio met betrekking tot de

  site breder te zijn dan alleen de toeristische informatie. Ook

  Netwerk Noordoost, het samenwerkingsverband tussen de zes

  Noordoost Friese gemeenten en de provincie, beschikte over

  een eigen website www.netwerknoordoost.nl die informatie

  gaf over de projecten binnen de Agenda Netwerk Noordoost.

  Gelet op de relatie en het belang tussen regiomarketing

  en Netwerk Noordoost lag het voor de hand om een

  gezamenlijke website te realiseren.

  Samen

  Deze website is een goede basis om de komende tijd verder

  uit te breiden. Niet een zoveelste nieuwe website, maar n

  waardoor bestaande sites, initiatieven en partijen bij elkaar

  gebracht worden om gezamenlijk de digitale bezoeker via

  n portal over de regio te informeren. Om dit te realiseren, is

  samenwerking met diverse partijen in de regio noodzakelijk. In

  overleg met ondernemers en samenwerkende partijen wordt

  de portal voor Noordoost Frysln de komende tijd verder

  uitgebreid, waarbij ook de sociale media worden meegenomen.

  De nieuwe website Dwaande.nl is ontwikkeld door Sterc,

  bureau voor internet & marketing uit Surhuisterveen en

  Dwaande-ambassadeur.

  www.dwaande.nl

  NO 7ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

 • 1RRUGRRVW)U\VOQKHHIWKDDUHLJHQ]DNHOLMNHNDEHOPDDWVFKDSSLM.DEHOQRRUG=DNHOLMN,Q'RQJHUDGLHO'DQWXPDGLHOHQ.ROOXPHUODQGOHYHUW.DEHOQRRUG=DNHOLMNLQWHUQHWYLDJODVYH]HOHQFRD[,QGHJHPHHQWHQ$FKWNDUVSHOHQHQ7\WVMHUNVWHUDGLHOELHGHQZLMGHPRJHOLMNKHLGRPDDQWHVOXLWHQRSRQVJURHLHQGHJODVYH]HOQHWZHUNLQRD%XLWHQSRVWHQ%XUJXP0HHUZHWHQRYHUHHQDDQVOXLWLQJELMXZUHJLRQDOHNDEHOPDDWVFKDSSLM"1HHPFRQWDFWPHWPLMRS,NVWDYRRUXNODDU*HHUW+RRJVWHHQ

  G L A S V E Z E L E N C O A X

  www.kabelnoordzakelijk.nl

  Pier Prinslaan 21, Dokkum . Telefoon (0519) 701 701

 • Doelstelling

  De doelstelling van het project Visie Waterrecreatie

  Noordoost Frysln is tweeledig:

  1. Het opstellen en ontwikkelen van een integrale visie

  op waterrecreatie in Noordoost Frysln. De visie moet

  bijdragen aan het versterken van de recreatieve sector en

  het recreatieve aanbod in de regio.

  2. Het samenstellen van een boek met projecten, die leiden

  tot meer waterrecreanten die langer in de regio verblijven

  en meer bestedingen aan de wal doen.

  Atelier toekomstbeeld

  Tot dusverre is met vele ondernemers en andere betrokkenen

  bij de ontwikkeling van waterrecreatie in Noordoost Frysln

  gesproken over hun ambities en inzichten in de kansen die

  er liggen voor de regio. Deze informatie, aangevuld met

  beleidsnotas en onderzoeksrapporten, is samengebracht

  in een discussienotitie. Na bespreking met de projectgroep

  vormde deze notitie de input voor het atelier toekomstbeeld.

  Op het atelier waren zon 40 personen aanwezig namens

  de bedrijven en organisaties in de waterrecreatiesector. De

  vertegenwoordiging op het atelier vormde daarmee een

  goede en evenredige afspiegeling van de regionale belangen.

  In gezamenlijkheid is er nagedacht over het perspectief van

  waterrecreatie in economisch goede en slechte tijden. Daarbij

  is gekeken naar de situatie op het water en de verbinding

  met het land.

  Projectenprogramma

  De volgende stap is om met alle beschikbare informatie

  de strategische lijnen naar het toekomstbeeld uit te zetten

  en te vertalen naar een concreet projectenprogramma. De

  uitvoering van de projecten moet er voor zorgen dat het

  einddoel van de visie wordt bereikt. Voordat het defi nitieve

  projectenprogramma wordt aangeboden, zal het eerst

  worden teruggekoppeld aan alle deelnemers, zodat zij

  zich ervan kunnen verzekeren dat de relevante projecten

  ook daadwerkelijk een plaats in het programma hebben

  gekregen. De visie zal begin 2013 bestuurlijk worden

  vastgesteld.

  Camper- en sloepvaarders

  Het zal geen verbazing oproepen dat de camper- en

  sloepvaarders als voornaamste doelgroepen naar voren komen

  uit het voorlopige toekomstbeeld. De spreekwoordelijke

  nautische habitat leent zich hier uitstekend voor. Het vormt

  als het ware een natuurlijke tegenhanger van het zeilsport-

  georinteerde Zuidwest Frysln. De keuze voor deze

  doelgroep betekent dat ook andere kleine watersporters meer

  mogelijkheden zullen krijgen.

  Bijzonder

  Noordoost Frysln heeft een bijzondere en eigenzinnige

  landschappelijke kwaliteit, een refl ectie van haar wording

  uit de zee. Daar kan aan toegevoegd worden dat de regio

  min of meer begrensd wordt door drie nationale parken,

  een nationaal landschap en de Waddenzee met haar

  werelderfgoedstatus. Er zijn regios die het met veel minder

  moeten doen!

  Tiede Boorsma, gemeente Kollumerland c.a.

  ambtelijk trekker Project Visie Waterrecreatie Noordoost Frysln

  Project Visie Waterrecreatie Noordoost FryslnDe gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel werken samen met provincie Frysln aan een visie op de waterrecreatie in Noordoost Frysln. Zij worden daarbij ondersteund door de bureaus Schmeink Recreatie en NL RNT.

  NO 9ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

 • Zuiderschans 4,Postbus 100,9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl

  - financile administratie- loonadministratie- belastingaangiften- fiscale adviezen- organisatie adviezen- startersbegeleiding- interim ondersteuning

  Betrokkenheid... is een

  must voor een degelijke

  financile dienstverlening.

  Onze ervaren experts

  leggen u graag uit wat zij

  daarmee bedoelen!

  Bel voor een afspraak of

  kom langs in Dokkum!

  Altijd dichtbij: uw kennis in financile zaken.

  Verhuisbedrijf PrinsenPrijsopgave vooraf,

  geen verrassingen achteraf!

  Tel: 0512 515000www.verhuisbedrijfprinsen.nl

  Verhuizingen Opslag Transport

  OOK W BEDRIJF KAN EXTRA VERKOOPPOWER GEBRUIKEN!

  www.metzpoint.com Reclame & CommunicatieMetzPoint

 • Tijdens een bijeenkomst van de Dwaande-ambassadeurs in Rabobank de Lauwers in Surhuisterveen werd op maandag 15 oktober besproken hoe de ambassadeurs zich in gaan zetten voor Noordoost Frysln. De ambassadeurs zijn enthousiast over de Dwaandecampagne, hebben opbouwende kritiek meegegeven en geven aan dat de basis die er nu ligt veel kansen biedt. De ambassadeurs willen zelf graag een steentje bijdragen aan de campagne.

  Samen bouwen aan een sterk merk

  De ambassadeurs vormen het visitekaartje van de regio.

  Ze zijn geworteld in Noordoost Frysln en hebben een

  gerenommeerde naam opgebouwd. Bovendien beschikken

  ze over een groot netwerk. De bedrijven kunnen hiermee

  helpen bij het bouwen aan een sterk merk Noordoost

  Frysln. Hier kan elk bedrijf een eigen invulling aan geven.

  Zo zal het ene bedrijf in bedrijfspresentaties over de regio

  en Dwaande vertellen, weer een ander plakt stickers op de

  vrachtautos of plaatst een bord bij het kantoor, een derde

  voegt het Dwaande-logo op het briefpapier en folders toe

  en een vierde organiseert een Dwaandedag of brengt een

  Dwaandeproduct op de markt.

  Sterc en Avek nu ook ambassadeur

  Dertien toonaangevende bedrijven waren al

  ambassadeur. De afgelopen maand zijn ook

  het internet- en marketingbedrijf Sterc uit

  Surhuisterveen en Avek Slaapsystemen

  uit Surhuisterveen ambassadeur van

  Noordoost Frysln

  geworden.

  Lokale omroepen zetten zich in

  voor Noordoost Frysln

  De lokale omroepen Kanaal 30 en RTV NOF gaan zich

  samen met Dwaande inzetten voor de verdere profi lering

  van Noordoost Frysln. De kabelkranten, de radiozenders

  en de websites van de omroepen worden ingezet om

  inwoners en ondernemers in de regio te informeren over de

  regiomarketingcampagne en de economische projecten die

  binnen de Agenda Netwerk Noordoost worden opgepakt.

  Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld met betrekking

  tot de evenementenkalenders om zo op de verschillende

  websites en de kabelkranten een compleet overzicht te

  kunnen bieden van alle activiteiten en evenementen in

  Noordoost Frysln. De lokale omroepen hebben onder de

  inwoners en ondernemers een groot bereik en zijn dan ook

  bij uitstek geschikt om de informatie over Dwaande en alle

  projecten in de regio onder de aandacht te brengen.

  Dwaande in de draaideur

  In de maand november staat Dwaande in de goede doelen

  draaideur van Jumbo Foodtheater in Dokkum. Doel van

  deze actie is om de inwoners van Noordoost Frysln uitleg te

  geven over Dwaande. Bovendien wordt er met deze actie een

  goed doel gesteund.

  Ambassadeurs zetten zich in voor Noordoost Frysln

  'ZDDQGH(HQFDPSDJQHRP1RRUGRRVW)U\VOkQPHHUEHNHQGKHLGWHJHYHQ(HQFDPSDJQHRPPHHUWRHULVWHQQDDUGHUHJLRWHWUHNNHQ2PWHLQVSLUHUHQHQPRWLYHUHQWRWQLHXZHLQLWLDWLHYHQVDPHQZHUNLQJHQQLHXZRQGHUQHPHUVFKDS

  .LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUGHFDPSDJQHRSZZZGZDDQGHQO

  NO 11ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

 • ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS NO 12

  QV O L G O N S N U O O K V I A E N

 • ProfielPIET GOSSE HOEKSTRA

  Samen met vrouw Gelbrig DGA van

  Hoekstra Suwld

  LEEFTIJD

  51 jaar.

  WOONPLAATS

  Suwld.

  BURGERLIJKE STAAT

  Gehuwd, twee kinderen.

  HOBBYS

  De motorsport. Ik bouw zelf motoren

  en rij er graag op. Techniek is mijn

  passie. Daarnaast train ik bij voetbalclub

  BCV in Burgum, die wij ook sponsoren.

  GROOTSTE WENS ALS ONDERNEMER

  Dat het bedrijf nog heel lang mag

  bestaan en zijn maatschappelijke

  en sociale rol mag vervullen voor

  werknemers en klanten.

  Vraag Piet Gosse Hoekstra naar de kwaliteiten van Hoekstra Suwld en het antwoord rolt zonder problemen van zijn tong. Op installatiegebied zijn wij erg sterk in het bedenken van betrouwbare oplossingen die onze klanten minder geld kosten en meer rendement opleveren, zegt de eigenaar van het bedrijf. Juist door bestaande installaties te koppelen aan nieuwe technieken kunnen bedrijven, instellingen en particulieren met een relatief kleine investering aanzienlijk besparen op hun energiekosten.

  HOEKSTRA SUWLD

  Sleutelen aan energie

  Zo heeft een van Hoekstras klanten in

  Drouwenermond een machinefabriek met

  een lasrobot. Deze lasrobot wordt gekoeld

  met water. Wij hebben ervoor gezorgd dat dit

  opgewarmde water nu hergebruikt wordt om

  het kantoor te verwarmen, vertelt Piet Gosse.

  Het is slechts n van de voorbeelden die Piet

  Gosse oplepelt. Ondernemers hebben soms

  geen idee hoeveel ze op hun energiekosten

  kunnen besparen. Het is druk en ze staan

  er verder niet bij stil. Ons doel is ze daarin te

  adviseren. Zo kun je bijvoorbeeld overstappen

  op zonne-energie, zegt hij.

  Het installatiewerk is slechts n van de

  bedrijfstakken van Hoekstra Suwld. Ze

  zitten ook al tientallen jaren in de zonne- en

  windenergie. De installatiebranche maakt

  moeilijke tijden door. Er wordt nog maar weinig

  gebouwd. Het installatiewerk verschuift nu

  vooral naar inspectie, onderhoud en reparatie

  van bestaande installaties. Daarnaast monitoren

  we 24/7 de installaties van bedrijven. Zo

  grijpen we meteen in als er iets aan de hand is.

  Meedenken met klanten en ze zo goed mogelijk

  adviseren over de mogelijkheden: dat vindt Piet

  Gosse heel belangrijk. Je moet niet als eerste

  aan je eigen omzet denken, maar aan het belang

  van de klant, stelt hij. Zo had een concurrent

  berekend dat de installatie van een potentile

  klant moest worden vervangen. Wij hebben

  de klus voor 50.000 euro opgeknapt. Hoe dat

  kan? Wij maken eerst een goede analyse van de

  bestaande installatie. We kijken naar wat er echt

  moet worden vervangen en wat gerepareerd of

  gerenoveerd kan worden. Bovendien hebben we

  er wat nieuwe techniek aan toegevoegd.

  Bestaande installaties hergebruiken en koppelen

  met de nieuwste technieken, vindt Piet Gosse

  nog het allerleukste. En het mooie daarvan voor

  de klant is dat hij ook weer volledige garantie

  over de installatie heeft.

  Wopke Bijker en Lico Kielstra van L+W Vastgoed:

  In het najaar van 2011 en de eerste drie

  maanden van 2012 heeft Hoekstra-Suwld

  het installatiewerk voor ons verricht bij de

  nieuwbouw van Huisartsen- en Tandartspraktijk

  it Pelderhs te Burgum. Wij zijn positief

  en ruim tevreden over de samenwerking,

  het installatiewerk, de zonneboiler, de

  klimaatinstallatie en de WTW-ventilatie. De

  monteurs van Hoekstra vallen op door hun

  vakkennis en praktische aanpak. Alle afspraken

  zijn efficint uitgevoerd volgens de offerte.

  De monteurs van Hoekstra vallen op door hun vakkennis en praktische aanpak

  ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS NO 13

 • De opmerking van Sjoerd Wind over de nieuwe werkelijkheid

  krijgt bijval van de anderen aan tafel. Volgens offi cile cijfers

  gingen in het derde kwartaal van dit jaar in Friesland alleen

  al 59 ondernemingen failliet, waarvan er 18 in de bouw- en

  nijverheid. En daar zijn er vandaag weer drie bijgekomen,

  verzucht Durk van der Meulen, terwijl hij zijn koffi e roert.

  Klaas Meindertsma (Bouma Technisch Installatiebedrijf,

  Sumar), Durk van der Meulen (Timmerfabriek MEWO,

  Wlterswld), Jan Kempenaar (Houthandel Barkmeijer,

  Kollum), Hein Adema (Bouwbedrijf D. Adema, Westergeest)

  knikken instemmend. De ondernemers hebben een gelaten

  blik in de ogen. Een blik die onderstreept dat ze dondersgoed

  beseff en hoe slecht het momenteel werkelijk is gesteld met

  de economie. En er volgen nog veel meer faillissementen,

  verwacht Kempenaar. De reserves zijn op en dan komen

  de wintermaanden er nog aan. Dat is traditioneel toch de

  periode dat er weinig wordt verdiend.

  Maanden waarin de vaste lasten wel gewoon doorgaan,

  weet Klaas Meindertsma van Bouma Installatie in Sumar uit

  eigen ervaring. Als dan het vlees van de botten is, heb je

  Bedrijven vallen om, werknemers staan op straat. Vooral in de bouwsector vallen harde

  klappen. Brancheondernemers uit Noordoost Frysln gaan eveneens gebukt onder de

  recessie. Vier ondernemers en Sjoerd Wind van de brancheorganisatie Bouwend Nederland

  praten op een kille najaarsavond openhartig over de soms dramatische gevolgen van de

  economische crisis voor hun onderneming. Maar kun je nog wel van een crisis spreken?

  Misschien is dit wel de nieuwe werkelijkheid, stelt Sjoerd Wind.

  BOUWONDERNEMERS ZIEN LICHTPUNTJES, OOK AL IS DE LUCHT NOG STEEDS GITZWART

  Crisis? Misschien is ditwel de nieuwe werkelijkheid

  ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

  QV O L G O N S N U O O K V I A E N

  NO 14

 • echt een probleem. Hij ondervond begin vorig jaar hoe snel

  het tij kan keren. De wintermaanden waren stil, maar ik had

  uitzicht op drie werken. En daarvan ging niet door omdat de

  bank weigerde met geld over de brug te komen. De andere

  opdrachten waren voor scholen, waarvan de geldpot leeg

  bleek, blikt Meindertsma terug. Weg was de ingecalculeerde

  omzet van 700.000 euro. En we hadden het al krap. Er moest

  tien man uit. Ik wilde dat in goede harmonie regelen, maar de

  bonden speelden het hard. Die zaaiden onrust bij sommige

  jongens, wilden dat zij een hogere ontslagvergoeding

  zouden eisen. Uiteindelijk heb ik vier jongens kunnen

  behouden. Maar de opstelling van de vakbond heeft mij zeer

  gedaan.

  Bedenkelijke rol

  Niet alleen de bonden spelen een bedenkelijke rol als

  bedrijven het water tot aan de lippen staat en overgaan

  tot een ontslagprocedure. Het UWV werkt eveneens tegen,

  hebben alle vier de ondernemers inmiddels ondervonden.

  Allemaal hebben ze de afgelopen jaren mensen op straat

  moeten zetten. In onze business ben je al blij als je twee

  maanden vooruit kunt kijken. Als je dan ontdekt dat er over

  twee maanden echt geen werk meer is, wordt het door de

  huidige regels heel moeilijk om op zon korte termijn mensen

  te ontslaan, leggen ze uit.

  De ontslagprocedure die ondernemers moeten volgen,

  neemt al snel een maand of zes in beslag. En dan mogen ze

  nog blij zijn als ze in het gelijk worden gesteld. Want moeten

  ze vervolgens ook nog een ruime ontslagvergoeding betalen,

  dan betekent dat vaak de nekslag voor het bedrijf. Veel

  ondernemingen hebben geen reserves meer en de ontslagen

  zijn noodzakelijk om te overleven. Geloof ons nou, zegt

  Durk van der Meulen. Er is echt niemand hier aan tafel die

  voor zijn plezier personeel ontslaat. We proberen allemaal zo

  lang mogelijk onze mensen in dienst te houden, maar daar

  worden we nu voor gestraft.

  Dramas

  Mensen beseff en niet hoeveel stress dit een werkgever

  oplevert, reageert Kempenaar. Die ontslagen raken ons

  allemaal. Wj kennen elk gezin dat achter een ontslag

  schuilgaat. We weten welke dramas zich daar in huis afspelen.

  Je ligt er s nachts wakker van.

  Bij familiebedrijven als Bouwbedrijf D. Adema en Houthandel

  Barkmeijer behoren werknemers soms ook letterlijk tot de

  familie. Gedwongen ontslag is dan extra zuur. Wij moesten

  anderhalf jaar geleden afscheid nemen van een oom. Hij had

  zijn hele leven bij ons gewerkt, vertelt Hein Adema. Maar we

  hadden te weinig werk. Ik heb hem de situatie uitgelegd. Dan

  moet ik er maar een tijdje uit, gaf hij zelf aan. Helaas hebben

  we hem nog steeds niet opnieuw in dienst kunnen nemen. Er

  is voor hem gelukkig een acceptabele regeling getroff en met

  het UWV.

  De ontslagen raken ons allemaal. Wj kennen de gezinnen en weten welke dramas zich daar in huis afspelen

  Sjoerd WindPeter de Wit (interviewer) en

  Frederik Kamstra. Durk van der Meulen

  ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS NO 15

 • elektra

  rdakbedekkingcvrrgasrriolerinHrwaterr

  Toewijdingintechniek...

  Grienewei52-9137SBOosternijkerkTel.(0519)241888-www.faber-installaties.nl

  'H37+*URHSELHGWYDQXLWGULHEHGULMYHQHHQFRPSOHWHRSORVVLQJYRRUDXGLRYLVXHOHFRPPXQLFDWLH

  37+$9,&7%LHGWFRPPXQLFDWLHRSORVVLQJHQPHWGHV\QHUJLHYDQDXGLRYLVXHOHLQIRUPDWLHHQFRPPXQLFDWLHWHFKQLHN

  37+67$',21)$&,/,7,(6,QVWDOOHHUWHQEHKHHUW]RZHOGHSHUPDQHQWHDOVWLMGHOLMNH$9IDFLOLWHLWHQLQKHW$EH/HQVWUD6WDGLRQ6SRUWVWDGHQ7KLDOI

  37+5(17$/2QGHUVWHXQWDOXZHYHQHPHQWHQPHWDXGLRYLVXHOHIDFLOLWHLWHQ8KHHIWGHERRGVFKDSZLMGHWHFKQLHN

  7)ZZZSWKJURHSQO_LQIR#SWKJURHSQO

  ^d

  Adverteren in OF?

  Juist n!Stel niet uit en neem n contact met ons.

  Bel 0512 36 63 26 of mail via [email protected] en vraag naar de mogelijkheden.

 • Moordende concurrentie

  Om iedereen in dienst te kunnen houden, moet er voldoende

  werk zijn. Maar hoe haal je opdrachten binnen in een tijd dat

  iedereen om werk verlegen zit? De concurrentie is moordend

  en potentile opdrachtgevers weten dat. Het aantal

  bedrijven dat voor een aanbesteding staat te calculeren is

  verdubbeld. Bij een werk van een beetje omvang staan al

  snel 25 potentile bouwers en installateurs op de stoep,

  vertelt Meindertsma. Ook wij maken dan toch maar weer

  een berekening in de hoop dat werk te krijgen. Dure uren die

  voor de meesten vrijwel niets opleveren.

  Wat je nu veel ziet is dat bouwbedrijven onder de kostprijs

  werken, geeft Sjoerd Wind van brancheorganisatie Bouwend

  Nederland aan. Bij aanbestedingen is het nu zo dat een paar

  bedrijven ongeveer op de kostprijs uitkomen, eentje daar net

  boven zit en een ander er tien procent onder duikt. Die laatste

  heeft bij eerdere aanbestedingen steeds naast de klus gegrepen

  en wil het werk deze keer per se pakken.

  Bouwbedrijven en installateurs ondervinden ook oneerlijke

  concurrentie van startende zzpers. Dat zijn vaak ontslagen

  bouwvakkers die in de WW zijn terechtgekomen en via het UWV

  de gelegenheid krijgen om met behoud van hun uitkering een

  eigen onderneming op te zetten. De eerste 26 weken moeten

  de inkomsten vanuit de onderneming worden verrekend met de

  uitkering, dat werkt prijsdumping in de hand, vindt Wind.

  Lichtpuntjes

  Ondanks de vele zwarte bladzijden die ze de afgelopen

  jaren stuk voor stuk hebben moeten schrijven, zien de

  vier ondernemers ook lichtpuntjes. Geld voor nieuwbouw

  ontbreekt, maar er is wel volop werk in het verduurzamen

  (energiezuiniger en levensloopbestendig maken) van

  bestaande woningen, winkel- en bedrijfspanden. Als we

  die allemaal aan een optimaal energielabel moeten helpen,

  kunnen we nog wel even vooruit, meldt Meindertsma.

  Natuurlijk, het is een flinke investering, zowel voor de

  woningcorporaties als particuliere huiseigenaren, maar

  deze betaalt zich in tien jaar terug dankzij de besparing

  op de energielasten, zegt hij. De overheid moet hierin een

  stimulerende rol vervullen, vinden de ondernemers.

  Lokaal aanbesteden

  Gemeenten en woningcorporaties in Noordoost Frysln

  zouden bij aanbestedingen ook nog vaker het werk aan lokale

  ondernemers moeten gunnen. Bij kleine opdrachten gebeurt

  dat al wel, ziet Adema, maar zodra het werk omvangrijker

  wordt, kijken gemeenten en woningcorporaties al snel ook

  naar bedrijven buiten de regio. Maar in samenwerkingsverband

  kunnen lokale bedrijven dat werk uitstekend uitvoeren.

  Een positieve uitzondering hierop was de bouw van het MFC in

  Westergeest, weet Van der Meulen. De gemeente Kollumerland

  had als eis gesteld dat de hoofdaannemer moest werken

  met onderaannemers die binnen een bepaalde straal zijn

  gehuisvest. Dat is een goede zaak.

  Om te kunnen overleven hadden bedrijven, indien mogelijk,

  al maatregelen moeten nemen, zegt Hein Adema. Als de

  branche zich in zijn geheel aan de huidige economische situatie

  aanpast en de markt stabieler wordt, kunnen we misschien

  langzamerhand met elkaar weer uit het dal klimmen.

  Wij hebben in 2009 actie ondernomen, vertelt Jan Kempenaar.

  Houthandel Barkmeijer had toen nog een keukencentrum en

  houthandel. De eerste werd, zeg maar, gesponsord door de

  laatste, vertelt Jan Kempenaar. Dat kon zo niet doorgaan.

  Dus hebben we het keukencentrum afgestoten en voor twee

  medewerkers van de houthandel ontslag aangevraagd. Dankzij

  die maatregelen konden we weer vooruit.

  Met deze maatregel is Kempenaar klaar voor de nieuwe

  werkelijkheid.

  Jan KempenaarHein AdemaDicky van der Meer en Klaas Meindertsma

  NO 17ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

 • In maart 2012 is een aantal toonaangevende bedrijven uit Noordoost Frysln ambassadeur van de regio geworden. Het doel van het ambassadeursnetwerk

  is om op bijzondere wijze de regiomarketingcampagne te ondersteunen en Noordoost Frysln te promoten. Het is aan de bedrijven zelf hoe ze dit doen. Het

  ene bedrijf plakt stickers op bedrijfsautos, een ander plaatst een bord bij het kantoor en een derde voegt het Dwaandelogo toe op het briefpapier en folders.

  De ambassadeurs zijn trots op Noordoost Frysln. Het doel is dat ze dit ook uitstralen naar buiten toe.

  Ambassadeurs van de regio

  NO 18 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

  QV O L G O N S N U O O K V I A E N

 • Wie zijn deze ambassadeurs en wat doen zij eigenlijk

  voor de regio? In deze editie vertellen Tom de Boer van

  Rabobank Burgum-De Lauwers e.o. en Danil Pijnacker van

  aannemingsmaatschappij Danil Pijnacker b.v. over hun

  ambassadeurschap.

  Rabobank Burgum-De Lauwers e.o.

  Tom de Boer is directeur Bedrijven bij Rabobank Burgum-

  De Lauwers e.o. De Rabobank is een coperatieve bank, dit

  betekent dat het belang van onze klanten voorop staat. Wij

  staan open voor ideen van de klanten en de omgeving. Als

  het met de omgeving goed gaat, gaat het met onze klanten

  ook goed.

  Als bestuurder zit De Boer in veel ondernemersnetwerken,

  die als doel hebben de omgeving en de regio krachtiger te

  maken: Daarom zijn wij ook ambassadeur van Noordoost

  Frysln. Dwaande sluit precies aan op onze idealen om de

  regio te versterken. Samen staan we sterk en aan dat doel

  willen wij graag samen met andere ambassadeurs een

  bijdrage leveren.

  Danil Pijnacker b.v.

  Danil Pijnacker is directeur van aannemingsmaatschappij

  Danil Pijnacker b.v. uit Kollum en verricht werkzaamheden

  op het gebied van de grond,- weg,- en waterbouw in Frysln,

  Groningen en Drenthe. Aanleg en bouw van wegen en

  onderhoud van de wegen en vaarwegen in deze provincies

  horen bij zijn werkzaamheden. Pijnacker vindt het belangrijk

  dat het goed gaat met de regio en zet zich daarom graag in

  als ambassadeur: Ons bedrijf is van oudsher gevestigd in

  Noordoost Frysln, ik heb feeling met deze regio.

  De ambassadeurs komen zon vier keer per jaar bij elkaar.

  Tijdens deze bijeenkomsten worden ideen besproken over

  hoe we met elkaar Noordoost Frysln sterker en bekender

  kunnen maken. Zo gaat Bennie Miedema van de Dokkumer

  Vlaggencentrale aan de slag met een Dwaandedag, vertelt

  De Boer.

  Pijnacker vertelt dat hij door het ambassadeurschap de

  regio beter leert kennen. Ik ga steeds vaker in Noordoost

  Frysln shoppen, omdat ik nu weet wat er valt te halen. Het

  is belangrijk dat iedere ondernemer in Noordoost Frysln

  weet wat andere ondernemers aanbieden. Onbekend maakt

  onbemind geldt ook in onze regio.

  Rabobank Burgum-De Lauwers e.o. zet zich in om nieuwe

  initiatieven vanuit de regio te stimuleren. Bijvoorbeeld

  financiering van kleine ondernemers, waardoor deze

  ondernemers de kans krijgen om te groeien.

  We dragen nieuwe mogelijke bedrijven aan voor het

  ambassadeursnetwerk. En door de Dwaandesticker laten

  we in elk kantoor zien dat we meedoen aan Dwaande.

  Rabobank moet ook nog groeien in haar ambassadeurrol.

  De komende jaren zullen we steeds duidelijker in onze

  communicatiemiddelen laten zien dat we ambassadeur zijn.

  Bijvoorbeeld tijdens onze ledendag in 2013.

  Dwaandegevoel

  Volgens Pijnacker is het Dwaandegevoel er altijd geweest,

  maar krijgt het nu structuur door het merk Dwaande. Maar

  niet alleen wij zijn ambassadeurs van de Noordoost Frysln,

  ook de inwoners zijn ambassadeur. Laat zien dat je trots bent

  op de regio en vertel hoe mooi het hier is!, aldus Pijnacker.

  NO 19ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

 • Nieuwe kansen

  Want een nieuwe koers is voor vele ondernemers noodzaak

  voor het voortbestaan. Een familiebedrijf dat al heel lang

  bestaat moet ineens meer doen aan zijn naamsbekendheid

  en imago om zich staande te houden. Ze kunnen niet

  gewoon hun bedrijf voortzetten zoals heit en pake het

  vroeger deden. De huidige tijd vraagt lef en initiatief om het

  anders te doen. Winkeliers bijvoorbeeld zijn aan het kijken

  hoe ze sfeer en beleving aan hun winkels kunnen toevoegen

  om de klanten te lokken en te koesteren. Het online gebeuren

  en social media halen zij steeds meer als aanvulling binnen.

  Er zijn ook ontwikkelingen om als collectief van winkeliers

  samen het hele dorp te gaan promoten in plaats van als

  winkelier afzonderlijk. Burgum is daar een voorbeeld van.

  Opvallen, juist nu!

  Maar voor alle ondernemers geldt: juist in deze tijd moet

  je opvallen. Anders word je over het hoofd gezien. Dus

  zichtbaar zijn voor je klanten. Online via website en social

  media. Offline via regelmatige publicaties of een goede

  brochure. En heel belangrijk: via persoonlijk contact. Wat ook

  weer via online kanalen kan zijn, zoals een goede Facebook-

  bedrijfspagina.

  Communicatie

  Het lokken en verleiden van de klant draait om

  communicatie, reclame en promotie. Juist in deze tijden is het

  nodig om als ondernemer op de juiste wijze bij de klant in

  beeld te komen en je te onderscheiden van je concurrenten.

  Wilt u meer naamsbekendheid, promoten van uw product,

  meer omzet? MetzPoint kan u daarbij helpen. Van campagnes

  tot en met online en offline middelen.

  Bel: 06 2939 7633 of mail: [email protected]

  www.metzpoint.com

  Juist nu noodzaak om op te vallen

  Veel bedrijven, horeca en detailhandel hebben het momenteel lastig. De klanten geven minder snel hun geld uit of besteden het online en buiten de regio. Meer dan voorheen vraagt het echt ondernemen om in te spelen op het veranderende koopgedrag van consumenten, op de economische omstandigheden en wijzigende regelgeving. Waar zitten nog de kansen, hoe bepaal je een nieuwe koers?

  ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN REGIONIEUWS

  QV O L G O N S N U O O K V I A E N

  NO 20

 • Nieuwe wetten app van Antwoord voor bedrijven

  Deze app attendeert u op wetswijzigingen en nieuwe

  regels. U krijgt een melding wanneer iets verandert

  dat voor u belangrijk is.Belastingzaken, personeel of verkoop? Kies

  zelf de onderwerpen die voor u relevant zijn. De app geeft u een

  melding op maat. Voor Iphone en Android.

  ZZP-app voor zelfstandigen

  De ZZP app voor ZZPers en freelancers met het

  laaste ZZP nieuws, handige informatie, tips en links

  over allerlei aspecten van het zelfstandig ondernemen voor de

  ZZPer, freelancer en mensen die een eigen bedrijf, eenmanszaak

  of onderneming willen starten.

  Verzuimapp

  Samen met ondernemers ontwikkelde Achmea

  Vitale daarom de Verzuimapp. Met deze handige

  app kun je herinneringen instellen die je een seintje geven als actie

  nodig is van jouw kant, maak je jouw eigen checklist, heb je inzicht

  in alle aspecten van verzuimreductie en preventie, ben je snel

  weer bij op het gebied van wet- en regelgeving.

  Evernote

  Evernote is een eenvoudig te gebruiken, gratis ap-

  plicatie waarmee het gemakkelijk wordt om alles te

  onthouden over de apparaten die u gebruikt. Blijf georganiseerd,

  sla uw ideen op en verbeter de productiviteit. Met Evernote kunt

  u aantekeningen noteren, fotos maken en te-doen lijsten maken,

  gesproken herinneringen opnemen en hiermee kunnen deze

  aantekeningen gemakkelijk gezocht worden, ongeacht u thuis, op

  het werk of onderweg bent.

  Hootsuite

  Onmisbaar als u zich actief bezighoudt met social

  media is Hootsuite. Deze applicatie komt erg goed

  van pas bij het updaten en managen van uw profielen op Twitter,

  Facebook en FourSquare. U kunt onder andere uw berichtgeving

  plannen (nu een tweet formuleren en deze pas drie uur later

  plaatsen), het klikgedrag van uw volgers analyseren, bestanden

  delen met andere gebruikers en zelfs berichten vertalen (in meer

  dan vijftig talen). Hootsuite werkt op vrijwel alle smartphones,

  waaronder de iPhone, Blackberry en een Android-toestel.

  Q Handige apps voor de ondernemer

  De revitaliseringswerkzaamheden zijn begin december afgerond.

  De revitalisering betekent een algehele kwaliteitsverbetering van de

  infrastructuur op het bedrijventerrein. Deels is de open verharding

  vervangen door een gesloten verharding. De nieuwe keerlus moet er

  voor zorgen dat er minder vrachtverkeer over De Swette gaat rijden.

  De lus biedt tevens parkeermogelijk heden voor vrachtwagens.

  De afwatering van het gebied is sterkt verbeterd door de afkoppeling

  van het hemelwater en door deels gebruik te maken van infiltratie.

  De Feintensloane is opgeknapt en hier en daar zijn nieuwe

  groenvoorzieningen aangebracht. Met deze revitalisering ligt het

  bedrijventerrein er weer prachtig bij! Het project is mede gefinan-

  cierd door de provincie Frysln.

  Q Revitalisering bedrijventerrein De Swette Feanwlden

  Qbedrijventerrein Oostersingel II

  Op het mooie kleinschalige bedrijventerrein Oostersingel II in De

  Westereen wordt de laatste hand gelegd aan de voorzieningen en

  verrijzen de contouren van de eerste bedrijfsloods.

  Er zijn nog kavels te koop: 50,= per m2 voor de niet-zichtlocaties en

  75,= per m2 voor de zichtlocaties. Deze prijzen zijn exclusief BTW.

  Informatie bij de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente:

  Dicky van der Meer, per e-mail te bereiken via

  [email protected]

  11 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

  KORT NIEUWS

 • Stationsweg 1, 9269 PG Veenwouden, de poort naar Noord Oost- Friesland tel: 0511- 471885 - www.lotusplaza.nl

  Parkeerplaatsen voor en achter t.o. het treinstation. (ook bereikbaar per spoor)

  :RN7HSSDQ\DNL*ULOO5HVWDXUDQW

  0HQX$//,1)ULVGUDQNHQELHUZLMQHQNRIHWKHHSURVHFFRHQELQQHQODQGVJHGHVWLOHHUG

  6XVKLHQVDODGHEXIIHW6RHSEXIIHW

  $]LDWLVFKHQ(XURSHHVZDUPEXIIHW2QEHSHUNWZRNNHQ

  *ULOOEXIIHW7HSSDQ\DNLWDIHO-DSDQVHEDNSODDW

  +HHUOLMNHGHVVHUWEXIIHW

  3ULM]HQ9ROZDVVHQHQPDDQGDJWPGRQGHUGDJ YULMGDJWP]RQGDJHQIHHVWGDJHQ

  9ROZDVVHQHQ$//,1PDDQGDJWPGRQGHUGDJXXU$//,1 XXU$//,1 YULMGDJWP]RQGDJHQ)HHVWGDJHQXXU$//,1 XXU$//,1

  %LMKHW$//,1DUUDQJHPHQW]LWWHQGHYROJHQGHGUDQNHQLQEHJUHSHQIULVGUDQNHQELHUZLMQHQNRIHWKHHSURVHFFRHQELQQHQODQGVHJHGHVWLOOHHUG

  YRRUDOOHOLNHXUHQHQEXLWHQODQGVJHGHVWLOOHHUGEHWDDOGXVOHFKWVHHQPHHUSULMVYDQ

  SHUJODV%HVOXLWXWRFKLHWVODQJHUWHZLOOHQEOLMYHQ"

  'DWNDQ9RRULHGHUH[WUDKDOIXXUEHUHNHQHQZLM

  VOHFKWVSS.LQGHUHQMDDU *UDWLVMDDU SHUOHHIWLMGVMDDU$//,1 SSSHUOHHIWLMGVMDDU

  2SHQLQJVWLMGHQ$IKDDOPDDQGDJWPZRHQVGDJ

  GRQGHUGDJWP]RQGDJ

  HQIHHVWGDJHQ

  2SHQLQJVWLMGHQOXQFKGRQGHUGDJWP]RQGDJ

  2SHQLQJVWLMGHQGLQHUGDJHOLMNVYDQPDDQGDJ

  WP]RQGDJ

  79$'64179$#4'2#460'4+0*176$179

  .GXGTGPCNNGUQQTVGPDQWYOCVGTKCNGP

  *QWVKUUHGGTYCTOVGGGPRTCEJVKIPCVWWTRTQFWEV*QWVDQWYKUFQGNOCVKIQPFGTJQWFUXTKGPFGNKLMGPGZKDGN

  $QWYUGTXKEG8GGPYQWFGPKUJQWVDQWYURGEKCNKUV8CPJQWVGPDGTIKPIGPUEJWWTVQVICTCIGGPVWKPJWKULG/CCVYGTMQHFQGJGV\GNH

  1PFGTJQWFUXTKGPFGNKLMGJQWVGPEQPUVTWEVKGUMYCNKVGKVURTQFWEVGPWKVUVGMGPFGUGTXKEG

  $QWYUGTXKEG8GGPYQWFGPDKGFVMYCNKVGKVVGIGPEQPEWTTGTGPFGRTKL\GP8QQTDGFTKLXGPGPRCTVKEWNKGTGP

  KPHQ"DQWYUGTXKEGXGGPYQWFGPPN9GTMRNCCVU&G5YGVVG(GCPYNFGP

 • ProfielLYKELE WOLTERS

  Eigenaar Accountantskantoor Visser

  LEEFTIJD

  61 jaar.

  WOONPLAATS

  Damwld.

  BURGERLIJKE STAAT

  Gehuwd, twee kinderen.

  HOBBYS

  Kom ik helaas niet aan toe, maar als ik

  tijd heb, lees ik een boek.

  FAVORIETE BOEK

  Ik lees graag spannende verhalen. Dat

  hoeven niet per se thrillers te zijn.

  GROOTS IN KLEINSCHALIGHEID

  We zijn er vooral voor de k in het MKBGroots zijn door bij jezelf te blijven, dus vooral het werk doen waarin je het sterkst bent. Dat is de kracht van Accountantskantoor Visser in Damwld. De medewerkers, onder aanvoering van eigenaar en accountant Lykele Wolters, staan allen met hun voeten in de Friese klei, of beter gezegd, de Friese Wlden. Wij zijn er vooral voor de k in het MKB, maar ook bedrijven met twintig tot dertig man personeel kunnen door ons worden bediend.

  Het zijn vooral de kleinschaligheid,

  laagdrempeligheid, het Friese karakter

  en de tweetaligheid die de klanten in

  Accountantskantoor Visser waarderen. Dat

  schept een band en vertrouwen. En omdat

  wij vrijwel geen overheadkosten hebben, zijn

  onze tarieven structureel lager dan die van de

  grotere kantoren, vertelt Wolters. Dat maakt ons

  aantrekkelijk voor de kleine ondernemers, die

  minder geld te besteden hebben.

  Online boekhouden

  Het kantoor doet er alles aan om de kosten zo

  laag mogelijk te houden. Zo is het sinds een

  aantal jaren mogelijk dat klanten zelf online hun

  boekhouding bijhouden. Dat kwam langzaam

  van de grond, maar begint steeds meer bodem

  te krijgen, ziet Wolters. Voor veel kleine

  ondernemers is het een manier om te besparen

  op de kosten. Het is ook geen ingewikkelde klus,

  gewoon een kwestie van oefenen met invullen

  van de gegevens. Een voordeel is dat klanten

  direct zien wat de fi nancile gevolgen zijn van

  hun uitgaven.

  Gezonde visvijver

  Accountantskantoor Visser verzorgt onder

  meer de jaarrekeningen, fi scale aangiften

  en salarisadministratie voor klanten die

  werkzaam zijn in de bouwnijverheid, horeca,

  detailhandel en agrarische sector. De

  adviserende rol wordt steeds belangrijker. Het

  valt Wolters op dat steeds meer zzpers bij het

  kantoor aankloppen. Daarnaast verzorgen

  we veel belastingaangiften voor particulieren.

  Dat is een gezonde visvijver, want daar komen

  vaak nieuwe zakelijke klanten uit voort, legt

  Wolters uit.

  Hoewel we ons altijd heel bescheiden

  opstellen en weinig reclame maken, hebben

  we in Noordoost Friesland inmiddels wel een

  goede naam opgebouwd, vervolgt Wolters.

  Onze fi losofi e is dat ons werk zichzelf moet

  verkopen. Zolang wij onze klanten goed

  bedienen, blijven ze ons trouw. En zolang het

  onze klanten goed gaat, hebben ook wij niet

  te klagen.

  13 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

 • A.J. van CampenM +31 6 14 18 94 65

  Voorweg 99104 BS DamwoudeT +31 85 273 52 [email protected] ow.nlwww.ener ow.nl

  Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak

  MANAGEMENT & ADVIESTECHNISCHE ONDERSTEUNING

  'HVPDQ6HUYLFHGHDOHUStationsweg 1, 9269 PG Veenwouden, de poort naar Noord Oost- Friesland

  tel: 0511- 471885 - www.lotusplaza.nlParkeerplaatsen voor en achter t.o. het treinstation. (ook bereikbaar per spoor)

  :RN7HSSDQ\DNL*ULOO5HVWDXUDQW

  0HQX$//,1)ULVGUDQNHQELHUZLMQHQNRIHWKHHSURVHFFRHQELQQHQODQGVJHGHVWLOHHUG

  6XVKLHQVDODGHEXIIHW6RHSEXIIHW

  $]LDWLVFKHQ(XURSHHVZDUPEXIIHW2QEHSHUNWZRNNHQ

  *ULOOEXIIHW7HSSDQ\DNLWDIHO-DSDQVHEDNSODDW

  +HHUOLMNHGHVVHUWEXIIHW

  3ULM]HQ9ROZDVVHQHQPDDQGDJWPGRQGHUGDJ YULMGDJWP]RQGDJHQIHHVWGDJHQ

  9ROZDVVHQHQ$//,1PDDQGDJWPGRQGHUGDJXXU$//,1 XXU$//,1 YULMGDJWP]RQGDJHQ)HHVWGDJHQXXU$//,1 XXU$//,1

  %LMKHW$//,1DUUDQJHPHQW]LWWHQGHYROJHQGHGUDQNHQLQEHJUHSHQIULVGUDQNHQELHUZLMQHQNRIHWKHHSURVHFFRHQELQQHQODQGVHJHGHVWLOOHHUG

  YRRUDOOHOLNHXUHQHQEXLWHQODQGVJHGHVWLOOHHUGEHWDDOGXVOHFKWVHHQPHHUSULMVYDQ

  SHUJODV%HVOXLWXWRFKLHWVODQJHUWHZLOOHQEOLMYHQ"

  'DWNDQ9RRULHGHUH[WUDKDOIXXUEHUHNHQHQZLM

  VOHFKWVSS.LQGHUHQMDDU *UDWLVMDDU SHUOHHIWLMGVMDDU$//,1 SSSHUOHHIWLMGVMDDU

  2SHQLQJVWLMGHQ$IKDDOPDDQGDJWPZRHQVGDJ

  GRQGHUGDJWP]RQGDJ

  HQIHHVWGDJHQ

  2SHQLQJVWLMGHQOXQFKGRQGHUGDJWP]RQGDJ

  2SHQLQJVWLMGHQGLQHUGDJHOLMNVYDQPDDQGDJ

  WP]RQGDJ

  %RXHQWLPPHUEHGULXZ$-YG0(8/(1EY$FKWHUZHL%:kOWHUVZkOG

 • Bouwbedrijf Kooistra in De Falom gaf dit jaar dicht bij huis een visitekaartje af met twee opvallende projecten: het dorpshuis n een kapitale villa, beiden in Broeksterwld.

  De eerste vernieuwingsfase van het sterk verouderde

  dorpshuis in Broeksterwld is meteen na de zomer afgerond.

  Zo kon het verenigingsleven het winterseizoen in dit nieuwe

  multifunctioneel centrum De Pipegael starten met een

  sporthal, kinderopvang, ouderensteunpunt, kinderdagverblijf

  en een heus theater. Het ontwerp is van Bouwkundig

  ontwerpburo Tseard Broos in Jannum en voor Bouwbedrijf

  Kooistra was dit zeker een mooie opdracht. Voor Oane

  Kooistra was dit project zo dicht bij huis echt een uitdaging.

  Met vaste medewerkers in dienst en een netwerk van

  specialisten om zich heen, durfde hij het project aan. Voor

  de aanbesteding meldden zich vier aannemers. Wij wilden

  deze opdracht graag hebben om ons te bewijzen. Ik ben

  daarom blij dat we deze kans gekregen hebben en we zijn

  er trots op dat het gelukt is, zegt Kooistra. Hij is enthousiast

  over de samenwerking met de vrijwilligers, die met 3500 uren

  zelfwerkzaamheid een deel van de kosten terug moesten

  verdienen.

  Volgens Kooistra toont de bouw van dit multifunctioneel

  centrum aan hoe een relatief kleine aannemer die zich richt

  BOUWBEDRIJF KOOISTRA DE FALOM BOUWT MFC N LANDHUIS IN BROEKSTERWLD

  Visitekaartje dicht bij huis

  15ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

 • Plussen en minnen bepalen altijd het verschil van de som...

  ...maar ieder zijn vak; elke goede ondernemer beperkt zich tot

  datgene waar hij of zij goed in is. En toevallig zijn wij goed in

  cijfers. Wij helpen u daarom graag uw bedrijfsadministratie

  op orde te houden en u hierin te adviseren. kunt zich dan

  blijven concentreren op datgene waar goed in bent.

 • ProfielOANE KOOISTRA

  Aannemer, Bouwbedrijf Kooistra

  WOONPLAATS

  De Falom.

  LEEFTIJD

  40 jaar.

  BURGERLIJKE STAND

  Gehuwd, 2 kinderen

  LOOPBAAN

  Na vakopleidingen werkzaam bij BBF

  en Lont; 1995 bouwbedrijf Kinderman

  in Damwld overgenomen; 2000 start

  Bouwbedrijf Kooistra.

  HOBBYS

  Skin, lezen.

  AMBITIE IN HET WERK

  Iets moois en liefst unieks afleveren en

  graag leren van anderen.

  LINDA KOOISTRA-VAN DER

  ZWAAG

  Mede-eigenaar Bouwbedrijf Kooistra.

  WOONPLAATS:

  De Falom.

  LEEFTIJD

  37 jaar.

  BURGERLIJKE STAND

  Gehuwd, 2 kinderen.

  LOOPBAAN

  Werkzaam in verzekeringsbranche; 2000

  administratie bouwbedrijf Kooistra.

  HOBBYS

  Hardlopen, skin, motorrijden.

  AMBITIE IN HET WERK

  Samen zorgen dat de klant tevreden is.

  op nieuw- en verbouw, renovatie, onderhoud

  van woningen en natuurlijk utiliteitsbouw, ook

  grote projecten aan kan. Hij hoopt dat meer

  opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld gemeenten,

  daar in de toekomst vaker rekening mee houden

  i.v.m. hun aanbestedingsbeleid.

  Lage overhead

  Concurreren in de bouw begint al met een lage

  overhead, weet Oane Kooistra. Het bedrijf is op

  de Hegewl gevestigd en werkoverleg wordt

  gedaan met echtgenote Linda, zij doet in het

  bedrijf veel meer dan alleen de administratie.

  Wij hebben korte lijnen en dat houden we

  graag ook zo richting opdrachtgever en mensen

  op de bouwplaats. Daarom is de bouw van het

  dorpshuis in Broeksterwld ook op een bijzonder

  prettige manier verlopen. De wijze waarop wij

  in dit project hebben samengewerkt met het

  stichtingsbestuur en de vele vrijwilligers, past in

  onze denkwijze om met elkaar tot iets moois te

  komen. Voor Kooistra staat kwaliteit in de bouw

  altijd voorop en hij weigert daarin concessies te

  doen. Voor hem is het daarom steeds weer een

  uitdaging om iedereen daarvan te overtuigen.

  Dat geldt in de voorbereiding op een project,

  de organisatie en het aansturen van alle

  betrokkenen.

  Het is bij Kooistra, die in 2000 van start ging met

  zijn bouwbedrijf, dan ook een bewuste keuze

  dat hij voor grotere projecten niet zelf meer

  personeel aanneemt. Zijn ervaring is dat de inzet

  van specialisten concurrerend werkt en de risicos

  voor het bouwbedrijf zowel tijdens de bouw als

  na de oplevering minimaliseert.

  Kooistra werd met deze werkwijze steeds

  meer een projectbegeleider dan een bouwer,

  maar dat maakt het werk volgens hem niet

  minder interessant. Wij huren gedurende

  het bouwtraject verschillende deskundige

  onderaannemers in. Het is tijdens het

  bouwproces aan ons om er in die wisselwerking

  voor te zorgen dat de puzzelstukjes op hun

  plaats vallen.

  17ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

 • 18 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN DANTUMADIEL

  QV O L G O N S N U O O K V I A E N

  Column

  ALBERT BIJMA

  Bedrijven Adviseur Rabobank Noordoost

  Friesland

  De toekomst van de detailhandelEr was eens. een wereld zonder internet. Het lijkt een verhaal dat u zo uit een groot sprookjesboek

  aan uw (klein) kinderen zou kunnen vertellen. Een wereld zonder internet: het lijkt bijna onwerkelijk

  ver weg. Internet heeft ons leven veranderd. De wijze waarop we communiceren en hoe we aan onze

  informatie komen is veranderd. Weten hoe je moet zoeken is in de plaats gekomen van het weten.

  Winkelen ondergaat hierdoor een revolutionaire verandering. Steeds vaker nemen we de

  koopbeslissing thuis, op de bank. Met de laptop of iPad op schoot vergelijken we aanbieders en

  maken we een keuze. En vaak bestellen we ook direct, zodat we er niet op uit hoeven. Enkele jaren

  geleden vooral boeken en CDs, maar tegenwoordig steeds meer producten: van kleding en schoenen

  tot elektronica en vakanties.

  Dit nieuwe koopgedrag heeft grote gevolgen voor het winkelbestand. Zo wordt wel eens voorspeld

  dat n op de drie winkels zal verdwijnen. Dit vraagt om nieuwe initiatieven van de ondernemer.

  Klanten moeten nieuwsgierig worden gemaakt. Bezoek aan winkels heeft steeds minder te maken

  met boodschappen doen en steeds meer met fun. Winkelen is recreatie. Consumenten doen dat

  graag in een gezellige omgeving, met veel horeca en winkels waar iets te beleven valt. De uitdaging

  voor de ondernemer is om ervoor te zorgen dat zijn winkel de moeite van het bezoek waard is.

  Niet iedereen hoeft een webwinkel te beginnen. Maar het is wel essentieel dat uw klanten u via

  internet weten te vinden. De website moet een aantrekkelijke en interactieve etalage zijn die de

  identiteit van de winkel uitstraalt. En de ondernemer moet alle mogelijke kanalen aangrijpen om

  te communiceren met zijn klanten. Netwerken als Facebook, Twitter en YouTube zijn veel meer dan

  aardige speeltjes voor computerfanaten. Ze bepalen in steeds grotere mate de manier waarop de

  samenleving functioneert. Bedrijven die hier niet voldoende op inspelen gaan de slag mogelijk

  missen.

  V' ,.$%(Bedrijven Adviseur Rabobank Noordoost Friesland