Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

47
DINS DAG 22 NOVE MBER 20 16 NETWERKB I JEENKOMST WELKOM Duurzaam Ondernemen

Transcript of Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Page 1: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

DINSDAG 22 NOVEMBER 2016

NETWERKBIJEENKO

MSTWELKOM

Duurzaam Onderneme

n

Page 2: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

PROGRAMMA

18:45 Opening Welkomstwoord door Michiel Verbeek

18:50 Gastcollege Niels Faber19:30 Pitches19:40 Buffet en Duurzaamheid

tafeldiscussies20:30 Plenaire afsluiting en napraat21:00 Einde

Duurzame netwerken verbinden

Page 3: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

OH NETWERK

Nieuwe leden• Bunders Advies en Proj. Malko Swelheim• Prana Haren Ingrid Schoonveld• Ster Uitvaart Planner Suzanne ZijlstraIntroducés• Dunning Makelaardij Betty de Groot• Praktijk Blijf op Maat Ineke Vlaar• Zelfoogsttuin Gijs Nauta

Duurzame netwerken verbinden

Page 4: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

WETHOUDER

O.a. portefeuille duurzaamheid

MICHIEL

VERBEE

K

Basisnotitie duurzaamheid gemeente Haren 2015-2017

Page 5: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

POSTILLION HOTEL HAREN - GRONINGEN• Begrip in Haren• Partner van Ondernemend Haren• Green Key keurmerk• Besparingen op energie en milieu

Wat kunnen we hiervan leren?

Page 6: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

GASTCOLLEGE

Onderzoeker en voormalig lector met specialisatie duurzame innovatie

NIELS FA

BER

Trends & ontwikkelingenmet tastbare voorbeeldenvan nieuwe businessmodellen

Page 7: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Bewust Duurzaam ondernemen

Ondernemend Haren22 november 2016, Postillion Hotel (Haren)

Niels Faber (Radboud Universiteit Nijmegen, Hanzehogeschool Groningen)

Page 8: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Wat geschiedenis

8

Page 9: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

9

Page 10: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

1962-nu1798

800-500 BC

0

10

Page 11: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Kyoto protocol

11

Page 12: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

12

Page 13: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

13

Page 14: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

14

Page 15: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Winst en verliesrekening (profit)

Inkomsten Verkopen € 1000

Overige baten € 10.000

Rente € 400

Totaal € 11.400

Uitgaven Interestkosten € 2.000

Onderhoud € 3.000

Overig € 1.000

Totaal € 6.000

Winst/verlies

€ 5.400

Winst en verliesrekening (planet)

Uitgaven Hout 1.000 CO2-eq

Olie 20.000 CO2-eq

Totaal 21.000 CO2-eq

Inkomsten Nieuwe aanplant

4.000 CO2-eq

CO2-certificaten

10.000 CO2-eq

Totaal 14.000 CO2-eq

Winst/verlies

-/- 7.000 CO2-eq

Winst en verliesrekening (people)

Inkomsten Nieuw personeel

1200 HPI

Community building

1000 HPI

Training en scholing

10 HPI

Totaal 2210 HPI

Uitgaven Community destruction

2.000 HPI

Ontslagen personeel

20 HPI

Reorganisatie 10 HPI

Totaal 2.030 HPI

Winst/verlies

180 HPI

TRIPLE BOTTOM LINE

15

Page 16: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

In de praktijk

16

Page 17: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

17

Page 18: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

EisenMilieuManagement + personeelCommunicatie met gastenWaterSchoonmaakAfvalEnergieVoedsel + DrankGroen + RuimteMilieubewust vervoerBedrijfsgebouwen en LeveranciersMaatschappelijke betrokkenheid

AntwoordenSponsoring (Kika-run, Stichting Humanitas, Huize Maarwold)Slimme apparatenTerugdringing verpakkingen

Stichting Green KeyPeriodieke bijstelling normenVerslaglegging activiteitenNadruk: product en energieDaarnaast mens en omgeving

Brons, Zilver, Goud

18

Page 19: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Waarom?- Hoge kosten

+ Kostenbesparing+ Sociale waarde+ Samenwerking

Beter nu beginnen dan dat het straks wordt opgelegd

19

Page 20: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Nieuwe ontwikkelingen

20

Page 21: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Megatrends

Bron: PWC Global CEO Survey, 2014

21

Page 22: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Internetof Things

(IOT)/Internet of

Services (IOS)

CirculaireEconomie

FunctioneleEconomie

Bio-basedEconomieCollaboratieve

Economie

DeelEconomie

Zelf-productieEconomie

22

Page 24: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Vier Business Modellen

Page 25: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

25

Page 26: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Bouwstenen BMCE

Kringlopen

Waardecreatie

Strategie (5s)

Organisatiemodellen

Verdienmodellen

26

Page 27: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Discussie

Duurzaamheid is heel erg nodig …

maar niet eenvoudig

We weten nog niet zoveel, dus vooral

veel proberen…

Nieuwe economieën vragen om

nieuwe business modellen

Veel is nog eco-efficiëntie

27

Page 28: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Nationaal onderzoekbusiness models circulaire economieDeelnemen?http://bit.ly/2dSu9S8

Uw aandacht voor het volgende

28

Page 29: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

PASSIE VAN

manager at Haren-Tynaarlose Uitdaging

Gerni L

uttikh

uis

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen

Page 30: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Duurzaam Ondernemen in Haren

met de

Buffetbijeenkomst Ondernemend Haren, 22 november 2016

Page 31: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

De Haren-Tynaarlose Uitdaging is, sinds 19 mei 2016:

een ondernemersnetwerk dat bedrijven ondersteunt en stimuleert

om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen

in concrete acties

die de lokale samenleving versterken

Page 32: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Bundelen van krachten:

• Aanvragen van maatschappelijke organisaties coördineren, uitdiepen en als concrete aanvraag aanbieden aan het bedrijfsleven

• Ondernemers en het bedrijfsleven uitdagen op o.a. menskracht, materialen en middelen

• Een win-winsituatie creëren voor alle betrokken partijen

• Bewerkstelligen van matches en projecten

Page 33: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Matches sinds oprichting 19 mei 2016 (rood=Haren)

Page 34: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Founders

Initiatief: Stichting Societeit Dickens Room

Page 35: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Uitdagingen in Nederland Uitdagingen in de regio:

• Groningse• Haren-Tynaarlose• Noord-Groningse• Midden-Groningse• Asser

In oprichting:

• Oost-Groningse• en 9 andere

Page 36: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Page 37: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

PASSIE VAN

Coördinator at Noorden Duurzaam

Peter B

ootsm

a

In dit netwerk werken bedrijven, instellingen, overheden, netwerken en particulieren samen om duurzame ontwikkeling te versnellen.

Page 38: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

:| :):| :| :( :|:| :|:| :) :| :|:|:| :|

:) :|:| :| :| :|:| :|:) :| :( :|:|:) :|

:| :):| :| :( :|:| :|:| :) :| :|:|:| :|

:) :|:| :| :| :|:| :|:) :| :( :|:|:) :|

Transitie – hoe doe je dat?

KENNIS• Wetenschap • Innovatie• LCA, MER• Marktonderzoek• Opiniepeiling• Etc.

DRAAGVLAK• Koplopers • Icoonproject• Campagne• Manifestatie• Lobby• Etc.

CONSOLIDATIE • Marktregulering• Documentatie• Certificatie• Wetgeving• Educatie• Etc.OMSLAG

• Manifest• Ketenconvenant• Green Deal• Crowdfunding• Etc.+

++

:)

:|:| :| :|:| :):| :| :|

:| :):| :| :( :|:| :|:| :) :| :|:|:| :|

:|

:) :):) :)

:|:| :| :|:| :):| :| :|:|:| :| :|:| :):| :| :|

:|:| :| :|:| :):| :| :|:|:| :| :|:| :):| :| :|

Page 39: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

PASSIE VAN

Initiatiefnemer van CoöperatieDuurzaam Haren i.o.

Jeroe

n Groothuis

Een lokale organisatie, opgezet door en voor Harenaars, die zelfstandig bepaalt waarin en hoe duurzaam te investeren en waarvan de leden zelf uitmaken op welke wijze de gerealiseerde opbrengsten worden benut.

Page 40: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

Ameland

Page 41: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

25% BESPARING

Page 42: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

ZONNEWEIDE

Page 43: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

DAT KUNNEN WIJ OOK

Page 44: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

ZONNEPARK MIKKELHORST

DOE JE MEE!

Page 45: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

TAFELGESPREKKEN MET THEMA’S• Harense-Tynaarlose Uitdaging• Noorden Duurzaam• Coöperatie Duurzaam Haren• Maatschappelijk Betrokken Ondernemen• Zorg & Welzijn• Bouwen• Electrische mobiliteit• Voedsel• Circulaire Economie

Gespreksleider6 tot 8 personen aan tafel

Page 46: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

SPONSOREN 2016

Zonder sponsoren niet mogelijk

Page 47: Ondernemend Haren Duurzaamheid bijeenkomst

RESTEREND PROGRAMMA

06-12 Rietschans

Netwerkborrel met een verrassend product van Harense bodem.

Vanaf 19:00 uur tot …. ??

Opgave via www.ondernemendharen.nl