NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... ·...

9
KVK NINOVE “De ploeg van ‘t stad” Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer : 2373 NIEUWSBRIEF 8 – SEIZOEN 2019-2020 We zijn al aan nieuwsbrief 8 van dit seizoen. Wat vliegt de tijd razendsnel voorbij. Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de versterking van onze sportieve structuur zodat we onze trainers en onze spelers de nodige ondersteuning kunnen bieden om onze sportieve ambitie op het veld te vertalen. Wij kunnen met trots zeggen dat de sportieve structuur versterkt wordt door een aantal toppers en dat we vol vertrouwen de rest van het seizoen verderzetten en hard werken om de start van volgend seizoen goed voor te bereiden. Veel leesplezier. UPDATE VANUIT DE SPORTIEVE CEL KVK Ninove blijft inspanningen doen om haar jeugdwerking verder uit te bouwen zodat we een kwalitatieve speler kunnen worden op interprovinciaal niveau met een duidelijk en aantrekkelijk project. Het deed deugd te merken dat er veel interesse was voor onze functies voor jeugdcoördinator onderbouw en middenbouw. We zijn tevreden dat 2 toptrainers binnen onze club, met name Steven Linthoudt en Davy De Feyter, een nieuwe rol binnen onze jeugdwerking willen opnemen. Daarnaast hebben we het geluk dat Robin Laureyns, voormalig TVJO binnen de jeugdwerking van Dikkelvenne ervoor kiest om onze sportieve omkadering te versterken. Hieronder schetsen we de sportieve cel in zijn huidige vorm en zetten we de wijzigingen op een rijtje: Johan Hertveldt - TVJO Johan is de sterke man achter ons sportief project. Johan heeft ontzettend veel ervaring binnen de voetbalwereld en brengt nieuwe impulsen binnen onze club. Op die manier zijn we vol vertrouwen dat we ons goed voorbereiden op de doorlichting die volgend seizoen gepland is in het kader van het label voor interprovinciaal voetbal. Meer en meer zal een uniforme sportieve visie sterker zichtbaar worden van de onderbouw tot de bovenbouw. Daarbij wordt niet alleen ingezet op een bepaald spelconcept en -opbouw, maar ook op de brede en persoonlijke ontwikkeling van onze jeugdspelers rond diverse aspecten: technisch, fysiek en spelinzicht. Johan zal het gebruik van videoanalyse waarvoor onze club reeds de nodige investeringen deed, verder ingang laten vinden binnen onze werking.

Transcript of NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... ·...

Page 1: NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... · 2020-02-12 · Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer : 2373 Robin Laureyns wordt jeugdcoördinator

KVK NINOVE

“De ploeg van ‘t stad”

Aangesloten bij de K.B.V.B.

Stamnummer : 2373

NIEUWSBRIEF 8 – SEIZOEN 2019-2020

We zijn al aan nieuwsbrief 8 van dit seizoen. Wat vliegt de tijd razendsnel voorbij. Er is de afgelopen

weken hard gewerkt aan de versterking van onze sportieve structuur zodat we onze trainers en onze

spelers de nodige ondersteuning kunnen bieden om onze sportieve ambitie op het veld te vertalen.

Wij kunnen met trots zeggen dat de sportieve structuur versterkt wordt door een aantal toppers en

dat we vol vertrouwen de rest van het seizoen verderzetten en hard werken om de start van volgend

seizoen goed voor te bereiden. Veel leesplezier.

UPDATE VANUIT DE SPORTIEVE CEL

KVK Ninove blijft inspanningen doen om haar jeugdwerking verder uit te bouwen zodat we een

kwalitatieve speler kunnen worden op interprovinciaal niveau met een duidelijk en aantrekkelijk

project. Het deed deugd te merken dat er veel interesse was voor onze functies voor

jeugdcoördinator onderbouw en middenbouw.

We zijn tevreden dat 2 toptrainers binnen onze club, met name Steven Linthoudt en Davy De Feyter,

een nieuwe rol binnen onze jeugdwerking willen opnemen. Daarnaast hebben we het geluk dat

Robin Laureyns, voormalig TVJO binnen de jeugdwerking van Dikkelvenne ervoor kiest om onze

sportieve omkadering te versterken. Hieronder schetsen we de sportieve cel in zijn huidige vorm en

zetten we de wijzigingen op een rijtje:

Johan Hertveldt - TVJO

Johan is de sterke man achter ons sportief project. Johan heeft ontzettend veel ervaring binnen de

voetbalwereld en brengt nieuwe impulsen binnen onze club. Op die manier zijn we vol vertrouwen

dat we ons goed voorbereiden op de doorlichting die volgend seizoen gepland is in het kader van het

label voor interprovinciaal voetbal. Meer en meer zal een uniforme sportieve visie sterker zichtbaar

worden van de onderbouw tot de bovenbouw. Daarbij wordt niet alleen ingezet op een bepaald

spelconcept en -opbouw, maar ook op de brede en persoonlijke ontwikkeling van onze jeugdspelers

rond diverse aspecten: technisch, fysiek en spelinzicht. Johan zal het gebruik van videoanalyse

waarvoor onze club reeds de nodige investeringen deed, verder ingang laten vinden binnen onze

werking.

Page 2: NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... · 2020-02-12 · Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer : 2373 Robin Laureyns wordt jeugdcoördinator

KVK NINOVE

“De ploeg van ‘t stad”

Aangesloten bij de K.B.V.B.

Stamnummer : 2373

Deze sportieve ambitie kan Johan natuurlijk niet alleen realiseren, daarom heeft hij naast de

jeugdopleiders een sportieve cel waarin hij nauw samenwerkt met 3 jeugdcoördinatoren voor

respectievelijk onderbouw, middenbouw en bovenbouw, voor alles wat de sportieve werking van

onze club betreft. Daarnaast coördineert hij ook alle praktische, organisatorische en administratieve

aspecten van onze club, waarvoor hij nauw samenwerkt met de AVJO, het bestuur en de vele

vrijwilligers binnen KVK Ninove. Daarnaast werkt Johan in de toekomst ook nauw samen met Dimitri

Vellemans en Bart De Boitselier. De samenwerking met Dimitri betreft de coördinatie van alle

jeugdtornooien, zodat we kunnen verzekeren dat alle ploegen doorheen het jaar kunnen deelnemen

aan een aantal uitdagende tornooien en we sterke tegenstanders kunnen verzekeren op ons eigen

jeugdtornooi. Bart De Boitselier is het hoofd van onze scoutingcel. Hij zorgt ervoor dat nieuw talent

wordt geïdentificeerd en coördineert de organisatie en opvolging van onze Talentendagen, in nauwe

samenwerking met onze partnerclub KAA Gent.

David De Troyer - jeugdcoördinator bovenbouw (U14-U19)

David was bij de start van dit seizoen jeugdcoördinator voor U11 tot en met U19. Naar aanleiding van

de komst van de nieuwe coördinator middenbouw, zal David in de loop van dit seizoen de overdracht

regelen naar de nieuwe coördinator voor de middenbouw. Hij zal de coördinatie van onze

bovenbouw blijven opnemen. David is een vaste waarde binnen onze club, brengt zijn rijke ervaring

mee als speler en trainer en toont naast een groot hart voor voetbal een bijzonder groot engagement

voor onze club.

Page 3: NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... · 2020-02-12 · Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer : 2373 Robin Laureyns wordt jeugdcoördinator

KVK NINOVE

“De ploeg van ‘t stad”

Aangesloten bij de K.B.V.B.

Stamnummer : 2373

Robin Laureyns wordt jeugdcoördinator middenbouw (U10-U13)

Robin Laureyns behaalde een bachelor Lichamelijke Opvoeding en Techniek en is leraar in het

secundair onderwijs. Hij heeft een diploma Uefa B en behaalde ook een getuigschrift als physcial

coach niveau 1, TVJO niveau 1 en Talentscout. Zijn ervaring als trainer heeft hij voornamelijk

opgedaan binnen Olsa Brakel als jeugdopleider binnen de middenbouw en bovenbouw. Hij trainde 1

jaar de elite U11 van Zulte Waregem en deed ervaring op als TVJO. Robin is sterk gemotiveerd om

binnen onze sportieve structuur een meerwaarde te bieden voor onze middenbouw. Hij zal zich de

komende weken meteen in deze nieuwe rol inwerken en nauw samenwerken met de trainers binnen

onze middenbouw met het oog op een positieve evolutie bij al onze spelers. Wij verwelkomen Robin

van harte binnen onze club en wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Page 4: NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... · 2020-02-12 · Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer : 2373 Robin Laureyns wordt jeugdcoördinator

KVK NINOVE

“De ploeg van ‘t stad”

Aangesloten bij de K.B.V.B.

Stamnummer : 2373

Steven Linthoudt wordt jeugdcoördinator onderbouw (U7-U9)

Steven is regent Lichamelijke Opvoeding. Hij behaalde het diploma van UEFA B. Hij heeft reeds een

lange carrière als jeugdopleider bij KVK Ninove, FCV Dender en bij SK Terjoden-Welle. Daarnaast was

hij ook 2 jaar trainer van de Nationale U11 van KAA Gent. Steven kan ook een mooie ervaring

voorleggen als jeugdcoördinator voor de onderbouw binnen SK Terjoden-Welle. Binnen deze club

heeft hij op een paar jaar tijd knappe sportieve resultaten geboekt en heeft hij een kwaliteitsvolle

bijdrage geleverd aan de jeugdopleiding. Sinds vorig jaar heeft Steven ervoor gekozen om terug te

keren naar KVK Ninove en sindsdien is hij een versterking als trainer voor onze U9. Dat Steven een

passie heeft voor voetbal blijkt ook uit het feit dat hij naast zijn rol als jeugdopleider, 2 jaar trainer

was binnen de structuur van de voetbalschool jeugdacademie-net te Aalst. Hij heeft veel kennis die

hij graag deelt met spelers en trainers. Hij helpt spelers beter te maken door hen constructieve en

eerlijke, maar directe feedback te geven. Hij is enorm gemotiveerd om de spelers van de onderbouw

de basistechniek aan de voet op jonge leeftijd bij te brengen. Hij zal daar in zijn rol als

jeugdcoördinator voor de onderbouw sterk op inzetten. Daarnaast zal hij de trainers van de

onderbouw ondersteunen met als doel alle spelers hun talent te maximaliseren. Steven is leerkracht

en heeft veel ervaring met de begeleiding van jonge kinderen en hun ouders, wat binnen deze rol

een grote troef zal zijn. Tot het einde van dit seizoen zal Steven zijn rol als coördinator combineren

met de rol als trainer voor U9.

Page 5: NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... · 2020-02-12 · Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer : 2373 Robin Laureyns wordt jeugdcoördinator

KVK NINOVE

“De ploeg van ‘t stad”

Aangesloten bij de K.B.V.B.

Stamnummer : 2373

Davy De Feyter wordt AVJO (Administratief Verantwoordelijke Jeugd Opleiding) binnen onze

jeugdwerking

Davy studeerde in 1993 af als regent Lichamelijke Opvoeding. Hij speelde voetbal bij de jeugd van

KVK Ninove en later koos hij voor zaalvoetbal. Toen zijn zoon begon te voetballen bij Osta Meerbeke

verlegde hij zijn grenzen en startte hij zijn carrière als trainer bij Osta Meerbeke. Daarna was hij 5

jaar trainer bij FC Dender, zowel binnen de onderbouw als binnen de middenbouw. Davy is een

topper in zijn vak, hij heeft niet alleen een hart voor voetbal, maar is een trainer die jeugdvoetballers

beter maakt en bekend staat voor zijn sterke pedagogische kwaliteiten. Sinds 2019 is hij trainer

geworden bij KVK Ninove bij de U10. Ook dit jaar traint hij een U10 ploeg. Hij richtte de

voetbalschool “voetbalateljee vzw” op die later werd omgevormd tot de Smart Soccer School. Davy

zal ook volgend seizoen trainer blijven binnen de middenbouw, maar zal zijn rol als trainer binnen de

club combineren met een rol als AVJO. De rol van AVJO is nieuw binnen onze jeugdwerking. Het is

een rol die belangrijk is om een efficiënte ondersteuning van onze sportieve staf te verzekeren zodat

de jeugdcoördinatoren maximaal tijd kunnen doorbrengen op het veld, met de trainers en de

spelers. De AVJO zal ook mee vorm geven aan de uitbouw van de ouderraad en de spelersraad.

Page 6: NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... · 2020-02-12 · Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer : 2373 Robin Laureyns wordt jeugdcoördinator

KVK NINOVE

“De ploeg van ‘t stad”

Aangesloten bij de K.B.V.B.

Stamnummer : 2373

We wensen Steven, Robin en Davy heel veel succes toe in hun nieuwe rol en zijn ervan overtuigd dat

deze 3 toppers de juiste personen zijn om onze sportieve werking te versterken. Steven en Robin

plannen op korte termijn een kennismaking met de ouders van elke ploeg per U. Voor de onderbouw

zal dit georganiseerd worden op dinsdag 18 februari en wel als volgt:

• 18 uur: U6

• 18u30: U7

• 19u: U8

Voor de U9 en de middenbouw zal deze kennismaking ook georganiseerd worden na de

krokusvakantie. We willen Robin eerst een paar weken de kans geven om zich in te werken en onze

club te leren kennen.

We voelen binnen onze nieuwe sportieve structuur een groot engagement en een grote

samenwerkingsbereidheid om jaar na jaar verder te kunnen blijven evolueren. We rekenen op het

vertrouwen van onze spelers en hun ouders. Ouders kunnen zich bij bepaalde vragen steeds wenden

tot onze coördinatoren via ProSoccerData.

UPDATE OMTRENT HET PARTNERSHIP MET KAA GENT

Op 5 februari kwamen 140 jeugdspelers van ver buiten Ninove naar de Kloppers om het beste van

zichzelf te geven tijdens de Blue White Talent Day van KAA Gent. Een 15-tal spelers werd

geselecteerd om de komende weken binnen de werking van KAA Gent deel te nemen aan

integratietrainingen op basis waarvan zal geëvalueerd worden of ze op eliteniveau aansluiting

kunnen vinden binnen het Buffalo Talent Center. Ook uit onze eigen club werden reeds diverse

spelers uitgenodigd om deel te nemen aan de vorige Blue White Talent Day die door KAA Gent werd

georganiseerd. We zijn tevreden dat veel jeugdspelers van ver buiten Ninove hun ambitie toonden

en hun kans waagden en dat we daar als club konden toe bijdragen.

BEVRAGING SPELERS

Er wordt een vragenlijst uitgewerkt die bedoeld is om van onze spelers en hun ouders te weten te

komen hoe ze naar de jeugdopleiding op KVK Ninove kijken. De link naar deze bevraging zal

opgenomen worden in de volgende nieuwsbrief en zal gebruikt worden om actiepunten voor het

Page 7: NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... · 2020-02-12 · Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer : 2373 Robin Laureyns wordt jeugdcoördinator

KVK NINOVE

“De ploeg van ‘t stad”

Aangesloten bij de K.B.V.B.

Stamnummer : 2373

volgende seizoen te formuleren met het jeugdbestuur en de sportieve cel. De resultaten zullen ook

op de agenda komen van de ouder- en spelersraad die zal worden opgestart.

CARNAVALSTRAINING VRIJDAG 28 FEBRUARI

Naar jaarlijkse traditie vindt ook dit jaar een carnavalstraining plaats op de laatste dag van de

krokusvakantie. Spelers kunnen die avond verkleed aan de training deelnemen. De concrete planning

voor alle ploegen en het al dan niet wegvallen van een andere training in de loop van die week,

zullen aangekondigd worden via PSD.

Uitzonderlijk en tegen de principes van “gezonde voeding” in, zullen we na deze carnavalstraining

onze spelers een lekker frietje aanbieden. Ouders en andere aanwezigen, kunnen een KVK Ninove

frietje kopen voor 2 €.

KVK NINOVE JEUGD QUIZ OP VRIJDAG 6 MAART 2020

KVK Ninove jeugdwerking organiseert een spannende quiz. Deelname is nog steeds mogelijk en kost

25 € per ploeg van 4 deelnemers. Inschrijven kan via [email protected]. Tom Vandenbulcke,

SPORZA radiopresentator, zal de quizmaster met dienst zijn. We doen graag nogmaals een warme

oproep aan elke jeugdploeg om minstens één quizploeg af te vaardigen.

PAASSTAGE

Van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 april 2020 voorzien wij een vrijblijvende driedaagse stage

op “De Kloppers” voor de lichtingen U7 tot en met U16. Het inschrijvingsgeld voor deze stage

bedraagt 100 €. Inschrijven kan via het eenvoudig inschrijvingsformulier op onze website.

Uw inschrijving is pas definitief na het overschrijven van 100 € op rekeningnummer: BE82 7360 0343

4268 met de vermelding: "PAASSTAGE": naam & voornaam + geboortejaar.

Alle voetballers (jongens en meisjes) met geboortejaar van 2004 tot 2013 die lid zijn of willen worden

van KVK Ninove of Osta Meerbeke mogen deelnemen. De stage is niet verplicht voor spelers van KVK

Ninove, maar wel aan te raden.

Page 8: NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... · 2020-02-12 · Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer : 2373 Robin Laureyns wordt jeugdcoördinator

KVK NINOVE

“De ploeg van ‘t stad”

Aangesloten bij de K.B.V.B.

Stamnummer : 2373

18 APRIL: FEEST IN DE MAURITZ “NIE ZIEVERE …. SPEILE”

Aan de mama’s en de papa’s willen we alvast vragen om 18 april in jullie agenda’s te blokkeren. Die

avond organiseren we een mega event waar iedereen van harte zal kunnen genieten met alle KVK

Ninove sympathisanten. En alle vrijwilligers zullen die avond zelf mee kunnen feesten want voor de

organisatie wordt gezorgd met een partner van formaat. Er zijn ook VIP arrangementen voor wie zich

eens helemaal in de watten wil laten leggen.

ZOMERSTAGE

Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 augustus 2020 voorzien wij onze zomerstage op “De Kloppers”

voor de lichtingen U7 tot en met U16. Het inschrijvingsgeld voor deze stage bedraagt 100 €. De

laatste dag zal net als vorig jaar afgerond worden met een gezellige familiebarbecue. Voordien zullen

onze spelers zich kunnen inschrijven om een parcours af te leggen met mama of papa om zo samen

eens een voetbalervaring te beleven. Meer nieuws volgt later.

Page 9: NIEUWSBRIEF 8 - 2019-2020- v5kvkninove-jeugd.weebly.com/uploads/2/0/9/8/20980734/nieu... · 2020-02-12 · Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer : 2373 Robin Laureyns wordt jeugdcoördinator

KVK NINOVE

“De ploeg van ‘t stad”

Aangesloten bij de K.B.V.B.

Stamnummer : 2373

NIEUW: VOETBALKAMP

Aan het eind van de zomervakantie organiseert KVK Ninove een zomerkamp voor alle voetballers of

voor spelers die eens willen proeven van het voetbalspel. Voetbal zal afgewisseld worden met leuke

activiteiten. Je kan je inschrijven per 2 dagen. Er zijn 2 mini voetbalkampen gepland op:

• 20 en 21 augustus 2020

• 27 en 28 augustus 2020

Een voetbalkamp van 2 dagen kost 50 €. Er wordt geen warme maaltijd voorzien. Inschrijven voor

beide periodes is mogelijk.

Meer informatie en een link om je in te schrijven, vind je binnenkort op onze website en op sociale

media. De doelgroep voor het voetbalkamp zijn jongens en meisjes van 6 jaar (1ste

leerjaar) tot 14

jaar (derde middelbaar). Spelers worden ingedeeld per leeftijd en niveau. Er wordt een fiscaal attest

voorzien.

Sportieve groeten,

Johan Hertveldt Jeugdbestuur

TVJO – KVK Ninove KVK Ninove