Neerpeltenaar editie mei 2014 nummer 3

download Neerpeltenaar editie mei 2014 nummer 3

of 7

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Duurzaamheid in een dozijn

Transcript of Neerpeltenaar editie mei 2014 nummer 3

 • Duurzaamheid in een dozijnUitgelichtNeerpelter praat02

  0906

  magazine 03mei 2014neerpeltenaar

 • 02 03

  De burgemeestersblik

  Op 9 mei deelde Vlaams minister Hilde Crevits mee dat zij op basis van een maatschappelijke kosten-baten-analyse kiest voor de omleidingsweg volgens het Gewestplantra, d.i. het meest noordelijke traject dat het verst van de bewoning ligt. Deze keuze is belangrijk omdat hiermee wordt vastgeklikt op n tra. Bovendien krijgt de Vlaamse administratie de opdracht om het dossier concreet uit te werken. En tenslotte en niet in het minst is het een sterk dossier omdat de natuur in het gebied erop vooruit gaat en mogelijkheden krijgt die ze nu niet heeft . Dus nu mr door, op weg naar meer leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum, op de Damsheide en op de Grote Heide!

  Schepenen: bevoegdheden en zitdagen:

  Leen Gielenruimtelijke ordening, sport, gezin, budgetdonderdag 17-18uof na afspraak

  Liesbeth Fransennatuur, verkeer en mobiliteit, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, toerismemaandag 09-12uof na afspraak

  Marc Geertsinformatisering, ontwikkelingssamen-werking en gelijke kansen, nancindinsdag 10-11uof na afspraak

  Tonny Kau mannlandbouw, integraal waterbeheer, openbaar groen, nutsvoorzienin-gen en patrimoniumwoensdag 11-12uof na afspraak

  Niels Valkenborghcultuur, jeugd, evenementen, markten en kermissen donderdag 17-18uof na afspraak

  Juul VrolixOCMW-voorzittersociale zaken, buurtontwikkeling (incl. straathoekwerk en buurtfeesten), kunstonderwijs na afspraak

  Welkom

  NEERPELTER PRAAT

  Bevoegd voor algemeen beleid, lokale economie (inclusief diensten, handel, horeca, middenstand, bedrijvigheid, tewerkstelling, sociale economie), wonen, informatie en communicatie, veiligheid, burgerlijke stand, personeel, kieszaken, erediensten, rechtszakenzaterdag 11-12u of na afspraak

  raf.drieskens@neerpelt.be twitter.com/rafdrieskens

  Neerpelt in geuren en kleuren

  COLOFONLayout & druk: Drukkerij VaesFotos door gemeente Neerpelt tenzij anders vermeld.Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij de communicatiedienst via frank.verheijden@neerpelt.be of 011 80 97 57Deze Neerpeltenaar wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier.Gemeente Neerpelt, Kerkplein 1, 3910 Neerpelt.Tel . +32 11 80 97 40 of info@neerpelt.beJe kan de Neerpeltenaar ook raadplegen via neerpelt.be/neerpeltenaar

  Kleur de tekening in en mail ze (foto of pdf) naar communicatie@neerpelt.be of breng ze binnen bij het onthaal van het gemeentehuis. Win een verrassingsbon van 10 euro!

  Openingsuren gemeentedienstenGemeentehuis I Kerkplein 1 tel. 011 80 97 40Maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag: 9 12 uurDonderdag: 9 12 en 17 20 uur

  Toeristische dienst I Kerkplein 1 tel. 011 80 97 46Maandag-dinsdag-woensdag: 9 12 en 13.30 17 uurDonderdag: 9 12 en 13.30 20 uurVrijdag: 9 12 uur

  OCMWMaandag-dinsdag-woensdag-vrijdag 9 11.30 uurDinsdag donderdag 18 19.30 uur

  Politiekantoor I Energiestraat 3 tel. 011 44 08 20Recyclagepark I Heuvelerweg 26 3910 Neerpelt tel. 011 39 89 39Kmo-Zone Heikesveld

  1. Verslag van de vergadering van 17.03.2014 van de commissie betre ende de afstemming van het gemeentebeleid met het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : ter kennisgeving

  2. Herziening pachtprijzen landbouwgronden3. Kennisname machtiging van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid4. Verkoop perceel grond aan de consoorten Van Looveren Koning

  Boudewijnplein5. Vestiging van een recht van publieke doorgang tussen de Stationsstraat

  en de Dommel6. Aanvaarding gratis grondafstand verkaveling Onze Lieve Vrouwestraat7. Goedkeuring lokaal toewijzingsreglement sociale huisvesting

  65-plussers8. Aanvullend politiereglement betre ende de invoering van snelheids-

  zones op gemeentewegen en de afbakening van bebouwde kommen : invoering van een dynamische zone 30 in de Stationsstraat

  9. Doorbraak 63 herklassering onbevaarbare waterlopen10. Projectvereniging Erfgoed Limburgse Kempen : instemming met de

  ontbinding11. Goedkeuring overeenkomst met Syntra Limburg betre ende de bouw

  van kantoren voor externe diensten12. Goedkeuring streekpact Limburg 2014-201913. Pontes : voordracht voor de raad van bestuur. Vertegenwoordiging op de

  algemene vergaderingen van Inter Media en Inter Energa.

  Facebookpagina politieWist je dat onze lokale politie HANO ook een facebookpagina heeft ? Je krijgt er regelmatig handige tips en weetjes over allerlei onderwerpen.Let op: deze pagina is wel niet bedoeld om meldingen door te geven!

  www.facebook.com/politiezone.HANO

  Wil je met ons in contact komen via facebook? En adres: www.facebook.com/gemeenteneerpelt

  Twitter: twitter.com/3910neerpelt

  Van 1 april tot 25 oktober 2014 zomeruurregeling in recyclageparken @limburgnet. De adressen van de parken: http://bit.ly/1 NXX7 - @Limburgnet

  @wbeke @Katrienkenis @RafDrieskens onderweg naar #neerpelt voor bezoek aan @emjfestival. Winnaar cultuurprijs amateurkunsten vorig jaar. - @JokeSchauvliege

  @3910Neerpelt Een internationaal rijbewijs aanvragen... Hoe doe je dat? - @geertalders @geertalders Kom langs tijdens de openingsuren en breng n pasfoto en 16 euro mee. Uw internationaal rijbewijs wordt meteen gemaakt. - @3910neerpelt

  @3910Neerpelt Bedankt voor de info. Ik kom binnenkort langs! - @geertalders

  Meer info nodig over onze gemeentediensten of andere diensten die wij aanbieden? Surf naar www.neerpelt.be/diensten

  Winnares tekenwedstrijd neerpeltenaar maart: Pro ciat Zita Croenen! Jij mag de Neerpeltse Verrassingsbon komen afhalen bij de dienst onthaal van het gemeentehuis.

  Dagorde gemeenteraad 28 april 2014

 • 04 05

  5

  30.000 mensen bezoeken Neerpelt tijdens Europees Muziekfestival voor de Jeugd. Het 62e EMJ-festival was opnieuw een schot in de roos. Maar liefst 30.000 personen haalden hun muzikaal en internationaal hartje op van 1 tot 5 mei. Wij bundelden heel wat info en fotos voor je op www.neerpelt.be/emj2014

  SYNTRA en Welzijnsregio Noord-Limburg onder n dak.VZW SYNTRA Limburg plant een uitbreiding van de opleidings-infrastructuur op de huidige campus te Neerpelt. Eerder heeft SYNTRA hiervoor reeds de grond aangekocht van de gemeente Neerpelt.

  Nu vinden beide partijen elkaar om samen een nieuwbouw op te richten aan de Hoekstraat. Hiermee realiseert de gemeente in n klap zijn doelstelling om de diensten van Welzijnsregio Noord-Limburg een modern en passend onderdak te bieden.

  Vraag van de burgerWaar kan ik materiaal ontlenen om een evenement te organiseren?Verenigingen kunnen terecht op www.neerpelt.be/uitleendienst voor een overzicht. In ons gemeentehuis staat Miet Swusten van de technische dienst voor je klaar met meer info.

  Neerpelts nieuws Neerpelt bezwijkt ... voor Boseind

  In een prachtige groene setting tussen groenten en fruit ontmoeten we Pierre Huybers, Ilse Witters en Lief Van Baelen voor een gesprek over Volkstuintjes Dn goeien oard.

  Vertel eens wat meer over de Volks-tuintjes? Hoe groot zijn ze? Wie kan zich kandidaat stellen? Met hoeveel tuinders zijn jullie? Wat wordt er geteeld?Pierre: In 2009 hebben compostmeesters Wim Winkelmolen en Johan Cardinaels het initiatief genomen om volkstuintjes in te richten op Boseind. In 2010 kwam er een oproep voor deelnemers. Volkstuintjes Dn goeien oard zijn in 2011 gestart met 18 tuinders. De tuinders hebben toen alles mee helpen aanleggen. De percelen zijn tussen 1 en 1,5 are.Pierre: Momenteel zijn we met 28. Wie interesse heeft om mee te doen kan zich nog steeds kandidaat stellen bij Anja Snoekx, duurzaamheidsambtenaar bij de gemeente. Ieder kiest zelf wat hij wil telen. De meeste tuinders kiezen voor een variatie van groenten en fruit.

  Heeft het onderhoud van een volks-tuintje veel voeten in de aarde?Lief: Sowieso maak je als tuinder wekelijks tijd vrij om in je tuintje te werken, maar de tijd die je nodig hebt is ook afhankelijk van de gewassen die je teelt en de oppervlakte van je tuintje. Het varieert van een paar uur per week tot enkele uren per dag.Je kan beter dagelijks 30 minuten komen dan slechts 1 keer per week verschillende uren. Onkruid wieden is veel werk en dit kan je best elke dag bijhouden.Lief: Naast je eigen perceeltje is er ook een gemeenschappelijk gedeelte. Hier staan bloemen, kruiden en randbeplanting. De looppaden tussen de perceeltjes vragen ook de nodige aandacht. Iedere tuinder staat mee in voor het onderhoud van het gemeenschappelijke stuk. Pierre: We hebben ook kippen die ons helpen het afval te verwerken. Met de opbrengst van de eieren kopen we aanvullend voer.

  Verkopen jullie ook groenten of zijn ze enkel voor eigen gebruik? Lief: We hebben een gemeenschappelijk gedeelte binnen de Volkstuintjes waar pompoenen op staan. Als we hier overschot van hebben verkopen we dit op de Teuten-markt in Sint-Huibrechts-Lille. De opbrengst gaat naar onze kas.

  Kan je een kijkje komen nemen bij de volkstuintjes?Pierre: Natuurlijk! Als er iemand aanwezig is kan hij uitleg geven. Als je zeker wil zijn dat er iemand is, kan je je best even melden. We hebben in het verleden al rondleidingen gegeven aan Vorming Plus Limburg, Ziekenzorg en scholen.

  Wat is er zo leuk aan een volkstuintje?Pierre: Zeker en vast, het sociaal contact Het klikt goed tussen de tuinders, ook al is het een gemengd publiek van ouderen en jongeren. Iemand die net begint met een tuintje kan voor raad altijd terecht bij de ervaren tuinders.Vanaf de eerste lentezon tot eind oktober vind je hier altijd wel iemand. Bovendien wordt er elke eerste zaterdag van de maand samen gewerkt aan de gemeenschappelijke percelen. Achteraf blijven we altijd hangen om nog wat te buurten.Lief: Vanuit het bestuur organiseren we jaarlijks een nieuwjaarsborrel, een oogst-feest en