National tenderday aanbesteder in moeilijkheden

of 18/18
Dirk Van Heuven 26/10/2017 National Tender Day (Brussel) Aanbesteder in moeilijkheden Hoe als aanbesteder te handelen bij een (dreigende) insolventie van je opdrachtnemer?
 • date post

  21-Jan-2018
 • Category

  Law

 • view

  124
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of National tenderday aanbesteder in moeilijkheden

 1. 1. Dirk Van Heuven 26/10/2017 National Tender Day (Brussel) Aanbesteder in moeilijkheden Hoe als aanbesteder te handelen bij een (dreigende) insolventie van je opdrachtnemer?
 2. 2. 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 2 1. Agenda Over ondernemingen in moeilijkheden Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij insolventie van de opdrachtnemer? Praktische tips voor het zo snel en goed mogelijk afwerken van de overheidsopdracht met zo min mogelijk negatieve, financile gevolgen Vanuit het perspectief van de aanbesteder!
 3. 3. 2. Over ondernemingen in moeilijkheden Nieuwe Insolventiewet van 11/8/17 (BS 11/9/17, inwerkingtreding 1/5/18) Faillissement De medecontractant die de overeenkomst met de gefailleerde heeft gesloten, kan de curatoren aanmanen om die beslissing binnen 15 dagen te nemen. Indien geen verlenging van termijn is overeengekomen of indien de curatoren geen uitdrukkelijke beslissing genomen hebben voor de termijn verstreken is, wordt de overeenkomst als beindigd beschouwd. De schuldvordering van de schade die eventueel verschuldigd zou zijn aan de medecontractant wegens deze beindiging, wordt opgenomen in de boedel. Indien de curatoren beslissen de overeenkomst uit te voeren, heeft de medecontractant recht, ten laste van de boedel, op de uitvoering van de verbintenis in zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na de datum van het vonnis tot faillietverklaring. 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 3
 4. 4. 2. Over ondernemingen in moeilijkheden Nieuwe Insolventiewet van 11/8/17 (BS 11/9/17) Gerechtelijke reorganisatie (ex WCO) De contractuele wanprestatie van de schuldenaar voorafgaand aan de toekenning van de opschorting maakt voor de schuldeiser geen grond uit voor de beindiging van de overeenkomst, in zoverre de schuldenaar deze wanprestatie ongedaan maakt door de overeenkomst uit te voeren binnen een termijn van vijftien dagen na hiervoor in gebreke te zijn gesteld door de schuldeiser in de opschorting. Vanaf de opening van de procedure kan de schuldenaar evenwel eenzijdig beslissen de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen op te schorten voor de duur van de opschorting met een mededeling aan de medecontractant wanneer de reorganisatie van de onderneming zulks noodzakelijkerwijs vereist. 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 4
 5. 5. 2. Over ondernemingen in moeilijkheden Nieuwe Insolventiewet van 11/8/17 (BS 11/9/17) Gerechtelijke ontbinding Vrijwillige vereffening Insolventie blijft zr vervelend voor de aanbesteder. 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 5
 6. 6. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 6 Het bestek Besef dat het mis kan lopen! Neem deze facultatieve uitsluitingsgrond van art. 69, eerste lid OO-Wet op in je bestek: wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, het voorwerp uitmaakt van een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie, of in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen Hanteer doeltreffende selectiecriteria aangaande de financile en economische draagkracht Voorzie de mogelijkheid van overdracht van de opdracht
 7. 7. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 7 Vr de gunning Beter voorkomen dan genezen: vermijd een gunning aan een onderneming in moeilijkheden Licht de kandidaat goed door vr gunning Pas de uitsluitingscriteria en selectiecriteria rigoureus toe op de onderneming in moeilijkheden De schuldvorderingen in de opschorting worden niet in aanmerking genomen in de regelgeving op de overheidsopdrachten om te bepalen of de schuldenaar al dan niet de nadere regels inzake de terugbetaling van de desbetreffende schulden naleeft. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of het bestuur van de belastingen maakt geen gewag van die schulden in de attesten die ze afleveren TIP: Abnormaal lage prijzen kunnen een onderneming in moeilijkheden verraden
 8. 8. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 8 Na de gunning, maar vr de aanvang der werken Opdracht nog niet gesloten? Intrekken! Opdracht gesloten maar vernietigingstermijn voor RvS nog niet verstreken of vernietigingsprocedure lopende? Intrekken, zo mogelijk Opdracht reeds gesloten n intrekkingstermijn verstreken? Te laat?
 9. 9. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 9 Na de gunning Voortzetting opdracht? Insolventie maakt immers niet van rechtswege einde aan de lopende overheidsopdracht Voordelen & nadelen Praktisch, maar loopt het goed af? Advies Enkel als het niet anders kan of als overheidsopdracht op zijn einde loopt
 10. 10. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 10 Na de gunning Overdracht van de overheidsopdracht Artikel 38/3, 2 AUR Voordelen & nadelen Praktisch, maar rechtsonzeker Advies Best mogelijkheid te voorzien in het bestek
 11. 11. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 11 Na de gunning Minnelijke beindiging overheidsopdracht Voordelen & nadelen Clean cut, maar wellicht minder voordelen als dwangmaatregelen? Advies Zeker te overwegen bij het prille begin van de opdracht
 12. 12. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 12 Na de gunning Eenzijdige verbreking aannemingsovereenkomst Artikel 1794 BW Voordelen & nadelen Rekening kan hoog oplopen! Advies Niet optimaal bij insolventie
 13. 13. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 13 Na de gunning Gerechtelijke ontbinding aannemingsovereenkomst wegens wanprestatie Artikel 1184 BW Voordelen & nadelen Traag Advies Enkel als fall back
 14. 14. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 14 Na de gunning Eenzijdige verbreking overheidsopdracht bij insolventie Artikel 62, 1 AUR Niet bij gerechtelijke organisatie! Voordelen & nadelen Clean cut, maar geen schadevergoeding Advies Als er weinig schade is Als er niets te rapen valt Als er geen tijd te verliezen is
 15. 15. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 15 Na de gunning Eenzijdige verbreking van de overheidsopdracht als ambtshalve maatregel wegens wanprestatie Artikel 47, 2, 1 AUR Voordelen & nadelen Clean cut Aanbesteder verwerft hoogstens borgsom, maar niets meer Zware procedure Advies Wanneer borgsom volstaat Pas op voor overcompensatie!
 16. 16. 3. Welke instrumenten staan ter beschikking van de aanbesteder bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of vereffening? 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 16 Na de gunning Vervangingsuitvoering als ambtshalve maatregel wegens wanprestatie Artikel 47, 2, 2 en 3 AUR Voordelen & nadelen Maximale schadegerechtigdheid Maximale compensatiemogelijkheid Zware procedure Advies Als er nog veel te presteren is Als er veel te compenseren is Als er veel dividend te verwachten is
 17. 17. 4. Praktische tips 26/10/17 Dirk Van Heuven / aanbesteder in moeilijkheden 17 Contacteer advocaat Sommeer de insolventiefunctionaris over al dan niet voortzetting opdracht Stel een tegensprekelijke staat der werken op Maximaliseer je schadeaanspraken Compenseer je schade Betaal de opdrachtnemer niet zomaar Betaal de rechtstreekse vorderingen van onderaannemers niet zomaar Beslis snel over de juiste (dwang)maatregel Vraag de borgstelling op Doe tijdig een aangifte van schuldvordering Schrijf nieuwe of afwerkende overheidsopdracht uit
 18. 18. Dirk Van Heuven www.publius.be - www. lokalebesturen.info www.overheidscontracten. info 26/10/2017 National Tender Day (Brussel) Vragen?