Naar het einde van de wereld uuid:... verbonden aan TU Delft en Amsterdam Institute for Advanced...

download Naar het einde van de wereld uuid:... verbonden aan TU Delft en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan

If you can't read please download the document

 • date post

  06-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Naar het einde van de wereld uuid:... verbonden aan TU Delft en Amsterdam Institute for Advanced...

 • Voor een christelijk geluid in Europa

  NAAR HET EINDE VAN DE WERELD

  LUCHTVAARTVISIE APRIL 2020

 • Luchtvaartvisie

  April 2020

  Thomas van Arnhem Thom Hubers Met medewerking van: Eppo Bruins Don Ceder Gerjan van den Heuvel Michel Klein Rick Middel Laurens Wijmenga

 • Naar het einde van de wereld | Luchtvaartvisie | Pag. 2

  Inhoudsopgave

  Deel I - Speerpunten ............................................................................................................................... 4

  Deel II - Visiedocument ........................................................................................................................... 5

  1. Inleiding .............................................................................................................................. 5

  1.1. De Nederlandse luchtvaartsector - introductie ....................................................................... 5

  1.2. Afbakening ............................................................................................................................... 5

  1.3. Doelstelling en leeswijzer ........................................................................................................ 6

  2. De luchtvaartsector: een situatieschets ............................................................................... 7

  2.1. Directe economische waarde .................................................................................................. 7

  2.2. Indirecte economische waarde ............................................................................................. 10

  2.2.1. Economische waarde bestemmingennetwerk Schiphol ............................................. 11

  2.2.2. Regionale luchthavens: bereikbaarheid ...................................................................... 14

  2.3. Milieugevolgen en overlast ................................................................................................... 15

  2.3.1. Klimaat......................................................................................................................... 16

  2.3.2. Lokale milieugevolgen en geluidshinder ..................................................................... 18

  2.3.3. Spreiding ...................................................................................................................... 20

  2.3.4. Concentratie ................................................................................................................ 21

  2.3.5. Schiphol op zee ........................................................................................................... 23

  2.4. Juridisch kader ....................................................................................................................... 24

  2.4.1. Nederlands wettelijk kader ......................................................................................... 24

  2.4.2. Europees en internationaal recht ............................................................................... 25

  2.4.3. Soevereiniteitsbeginsel ............................................................................................... 26

  2.4.4. Verordening (EU) 1008/2008 ...................................................................................... 26

  2.4.5. Verordening (EG) 95/93 .............................................................................................. 27

  2.4.6. Tussenconclusie .......................................................................................................... 27

  2.4.7. Inspraak- en beroepsmogelijkheden voor burgers ..................................................... 28

  2.4.8. Inspraakmogelijkheden ............................................................................................... 28

  2.4.9. Beroepsmogelijkheden ............................................................................................... 30

  3. De toekomst: innovatie en alternatieve vervoersmogelijkheden ....................................... 32

  3.1. Innovatie ................................................................................................................................ 32

 • Naar het einde van de wereld | Luchtvaartvisie | Pag. 3

  3.2. Alternatief vervoer regionale vluchten ................................................................................. 33

  3.2.1. Trein ............................................................................................................................ 33

  3.2.2. Bus ............................................................................................................................... 34

  3.2.3. Auto ............................................................................................................................. 35

  4. Normatief kader ...................................................................................................................... 37

  4.1. De intrinsieke waarde van mobiliteit .................................................................................... 37

  4.1.1. Internationale mobiliteit in de Bijbel .......................................................................... 37

  4.1.2. In verbinding ............................................................................................................... 38

  4.1.3. Hypermobiliteit ........................................................................................................... 39

  4.2. De economische waarde van luchtvaart ............................................................................... 40

  4.2.1. Het Rijnlandse model .................................................................................................. 40

  4.2.2. Waarde en welzijn ....................................................................................................... 41

  4.2.3. Groei als status quo ..................................................................................................... 42

  4.2.4. Marktfalen in ticketprijzen rechtvaardigt overheidsingrijpen .................................... 42

  4.3. Mobiliteit en duurzaamheid .................................................................................................. 43

  4.3.1. Rentmeesterschap ...................................................................................................... 44

  4.3.2. Duurzaamheid ............................................................................................................. 45

  4.4. Waardevolle innovatie .......................................................................................................... 46

  4.4.1. Innovatie als waarde ................................................................................................... 46

  4.4.2. Gezonde luchtvaartinnovatie: casus elektrisch vliegen .............................................. 48

  4.5. Immateriële waarde luchtvaart ............................................................................................. 49

  5. Politieke vertaling .................................................................................................................... 51

  5.1. Het einde van de wereld ....................................................................................................... 51

  5.2. Groei in balans ....................................................................................................................... 52

  5.2.1. Economie ..................................................................................................................... 52

  5.2.2. Technologische vooruitgang ....................................................................................... 53

  5.2.3. Duurzaamheid ............................................................................................................. 53

  5.3. Uitgangspunten ..................................................................................................................... 54

  5.3.1. Uitgangspunt 1: Dienstbare luchtvaart ....................................................................... 54

  5.3.2. Uitgangspunt 2: Sturing op ontwikkeling .................................................................... 55

  5.3.3. Uitgangspunt 3: Draagvlak voor luchtvaart ................................................................ 56

  5.3.4. Uitgangspunt 4: Geen hypotheek op de toekomst ..................................................... 57

 • Naar het einde van de wereld | Luchtvaartvisie | Pag. 4

  Deel I - Speerpunten

  Op basis van een doordenking van onze politieke visie op de luchtvaart worden de volgende tien speerpunten gepresenteerd:

  1. Groei van de luchtvaart is geen status quo, de overheid dient actief te sturen op de omvang van de luchtvaart. Deze sturing zal gegeven de negatieve externe effecten en de stand van de techniek nu gericht moeten zijn op krimp in plaats van op groei.

  2. De CO2-emissie van de luchtvaartsector dient zowel binnen de doelstellingen van het

  Klimaatakkoord van Parijs als het Nederlandse Klimaatakkoord te worden gebracht. Het is essentieel dat ook de CO2-uitstoot van het vliegverkeer afneemt.

  3. Negatieve externe effecten als overlast en milieuschade moeten in de prijs van

  vliegtickets tot uiting komen,