Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

12
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam

description

Multifunctionele kering Science Park Amsterdam. Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam. Totstandkoming. Casestudie Terpendijk Tiel Trapdijk Rotterdam Klimaatdijk Kampen Multikering Katwijk Dakpark Rotterdam ZuidasDok Amsterdam Gebiedsanalyse Programma van eisen Variantenstudie - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Page 1: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Ricardo Estevez24-04-2012, Amsterdam

Page 2: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Totstandkoming

Casestudie• Terpendijk Tiel• Trapdijk Rotterdam• Klimaatdijk Kampen• Multikering Katwijk• Dakpark Rotterdam• ZuidasDok Amsterdam

Gebiedsanalyse Programma van eisen Variantenstudie

• Terpendijk• Trapdijk• Diepwand• Datacenter

Page 3: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Terpendijk

Page 4: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Terpendijk

Voordelen Makkelijk te beheren en onderhouden Relatief eenvoudig te realiseren variant Makkelijk op te hogen in de toekomst, extra breedte kan gaan fungeren als

binnenberm. Een verbinding voor auto’s met het Flevopark is makkelijk te realiseren in de

toekomst. Wanneer de behoefte aan woningen minder is dan het aantal geplande woningen

kan ervoor gekozen worden om een deel van de kering een andere functie te geven. De kering is dus flexibel wat betreft de invulling van de functies.

 Nadelen Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt

worden. De grote hoeveelheid benodigde klei zorgt voor veel transportbewegingen Indien er daadwerkelijk tuinen bij de huizen gerealiseerd worden dienen er

duidelijke geboden en verboden voor de bewoners opgesteld te worden om de waterveiligheid te kunnen garanderen.

De waterkering maakt geen deel meer uit van de ecologische hoofdstructuur

Page 5: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Trapdijk

Page 6: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Trapdijk

Voordelen Ruimte van de waterkering wordt maximaal benut omdat er geen taluds

aanwezig zijn. Door middel van het park op de onderste trede wordt de ecologische

hoofdstructuur in stand gehouden. De treden zijn ook geschikt voor andere functies, hierdoor is de trapdijk net als

de terpendijk flexibel qua functies.

 Nadelen Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt

worden. Lastig op te hogen in de toekomst omdat de breedte van de kruin al vastgesteld

is en wordt begrenst door de bebouwing op de tweede trede.. Wanneer de damwandschermen vervangen moeten worden gaan alle functies op

de dijk verloren. Alle kabels en leidingen die in het huidige tracé liggen dienen omgelegd te

worden.

Page 7: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Diepwand

Page 8: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Diepwand

Voordelen Volledige traject wordt eenduidig versterkt Weinig tot geen zetting vanwege de plaatsing van de diepwand in diepe

zandlagen. Combinatie van veel functies mogelijk, flexibel op dit gebied. Ecologische hoofdstructuur wordt niet aangetast

 Nadelen Erg dure oplossing. Lastig op te hogen in de toekomst (eenmalig mogelijk m.b.v. schotbalken). Maatschappelijk belang van zo’n dure oplossing is moeilijk aan te tonen. Kruisingen van Kabels en Leidingen (K&L) met diepwand zijn niet mogelijk. Erg lastig om de diepwand te vervangen, zonder achterliggende functies te

moeten opofferen als de levensduur van de diepwand verstreken is

Page 9: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Datacenter

Page 10: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Datacenter

Voordelen Inefficiënt ruimtegebruik van de kavels binnen het Science Park wordt

tegengegaan. Bespaard energie door waterkoeling van de servers. Ecologische hoofdstructuur wordt grotendeels gehandhaafd. De glasvezelkabels die in de dijk gesitueerd zijn kunnen na de aanleg van de

datacenters teruggeplaatst worden aangezien de datacenters zelf ook gebruik maken van deze voorzieningen.

 Nadelen Relatief lastig te inspecteren Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt

worden. De bebouwing is niet flexibel ingericht, wanneer een andere functie in de

gebouwen gewenst is dienen de gebouwen hier eerst geschikt voor gemaakt te worden.

Er zijn aanvullende maatregelen nodig om uitspoeling bij de overgangen van constructie naar grondlichaam te voorkomen.

Page 11: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Afwegingskader

Multicriteria analyse Flexibiliteit qua functies Verwachte kosten Beheerbaarheid Mogelijkheid tot versterken Faalmechanismen

  Terpendijk Trapdijk Diepwand DatacenterFlexibiliteit qua functies ++ ++ + 0Kosten + 0 -- -Beheerbaarheid ++ 0 0 0Mogelijkheid tot versterken ++ - - +Faalmechanismen 0 + ++ -

Page 12: Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Vragen of opmerkingen?