Marketing toepassingen voor webinars

download Marketing toepassingen voor webinars

of 8

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Technology

 • view

  115
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Marketing toepassingen voor webinars

 • 1. Marketing toepassingen voor webinars Vrijblijvend advies? Bel gratis 0800-WEBINAR

2. Marketing toepassingen voor webinars Het bereiken van een specifiekedoelgroep kan een hele uitdaging zijn.Met behulp van een webinar kun je goedeen specifieke doelgroep bereiken en de juiste mensen aanspreken. In dezepresentatie kijken we naar watwebinars kunnen betekenen voor Demand generation Koopgedrag Verschillende kopers die zichbevinden in het besluitvormings-procesVrijblijvend advies? Bel gratis 0800-WEBINAR 3. 1. Demand Generation Demand generation is de focus vangerichte marketing programmas omnaamsbekendheid en interesse in eenbedrijfsproduct of dienst te verhogen Het beste van webinars voor demandgeneration is dat je harde analytischeinformatie hebt over je kijkers Je zult erachter komen wat de interesseszijn van je kijkers en hoe je het beste eenboodschap kan overbrengen op je kijkers.Kennis is macht en webinars stellen je instaat om zeer veel informatie (en duskennis) te krijgen van je kijkers Vrijblijvend advies? Bel gratis 0800-WEBINAR 4. 2. Koopgedrag Webinars kunnen ook uitkomst biedenbij producten of diensten waarvan deklanten weinig tot geen kennis vanhebben Uitgebreid probleemoplossendkoopgedrag zoals men dat noemt.Klanten ondervinden een probleem engaan daarvoor op zoek naar oplossingen Door middel van een webinar kun jeklanten op een juiste manier informerenover je product of dienst. De nadelentegen de voordelen afwegen en deklanten als het ware bijscholen. Vrijblijvend advies? Bel gratis 0800-WEBINAR 5. 3. Besluitvormingsproces In business to business marketing zal jerekening moeten houden met verschillendekoperspersoonlijkheden De n heeft meer macht dan de ander en den heeft een grote mate van invloed op metwelke partij er zaken wordt gedaan. Het is een kwestie van afwegen en welkemiddelen je daarvoor wilt inzetten Vrijblijvend advies? Bel gratis 0800-WEBINAR 6. 4. Kopertype Door middel van webinars kan je heelspecifiek je doelgroep selecteren en bereiken.Dus kan je ook je boodschap afstemmen opdeze doelgroep. Het ligt dan ook voor de hand om bepaaldethemas aan te houden die de verschillendekoperspersoonlijkheden aanspreken In marketing zijn er natuurlijk verschillendesoorten mogelijkheden om je doelgroep tebereiken en webinars is daar n van. Vrijblijvend advies? Bel gratis 0800-WEBINAR 7. Meer weten..?Het gehele artikel kun je hier teruglezen. In het artikelkrijg je aanvullende informatie over hoe je marketingtoepassingen voor webinars kan gebruiken.Meer informatie? Bekijk onze themawebsites over:Webinar.nlWebcast.nlWeblecture.nlOf bezoek onze algemene websitewww.companywebcast.nlVrijblijvend advies? Bel gratis 0800-WEBINAR 8. Bel gratis: 0800-WEBINAR Company Webcast BV / www.webinar.nl / www.webcast.nl / www.weblecture.nl / www.companywebcast.nl / info@companywebcast.nlVrijblijvend advies? Bel gratis 0800-WEBINAR