Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

14

Transcript of Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Page 1: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?
Page 2: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Page 3: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Mensen vechten Mensen vechten voor rechten maar voor rechten maar

zwichten voor zwichten voor plichtenplichten

Page 4: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Morgen is Morgen is altijd de altijd de drukste drukste

dag van de dag van de week.week.

Page 5: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Relaties gaan niet

stuk als de ruzie

begint,maar pas als

het praten ophoudt.

Page 6: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Sommige Sommige schreeuweschreeuwe

n het n het uit,juist uit,juist

door door zwijgen.zwijgen.

Twee Twee halve halve

waarhedewaarheden maken n maken een hele een hele leugen.leugen.

Page 7: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Wie de kern van Wie de kern van de waarheid de waarheid

zoekt,zoekt,

heeft de liefde heeft de liefde in zichzelf in zichzelf gevonden .gevonden .

Page 8: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Hoe Hoe gerechtvaardigd gerechtvaardigd ze ook mogen ze ook mogen

zijn,harde zijn,harde woorden bijten woorden bijten

altijd.altijd.

Page 9: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Sommige mensen Sommige mensen gaan harder rijden gaan harder rijden

om eerder een om eerder een tankstation te tankstation te

bereiken dan de bereiken dan de brandstof op is.brandstof op is.

Page 10: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Je kunt beter een Je kunt beter een nachtje slapen over nachtje slapen over

wat je van plan bent,wat je van plan bent,dan wakker te liggen dan wakker te liggen over wat je gedaan over wat je gedaan

hebt.hebt.

Page 11: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Tijd is een raar iets: Tijd is een raar iets: niemand heeft niemand heeft

het,maar iedereen het,maar iedereen kan het maken.kan het maken.

Page 12: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Ware woorden Ware woorden zijn zelden zijn zelden mooi,mooie mooi,mooie

woorden woorden zelden waar.zelden waar.

Page 13: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?

Ze beginnen het Ze beginnen het jounaal altijd met jounaal altijd met goeden avond en goeden avond en leggen daarna uit leggen daarna uit waarom het niet waarom het niet

zo is!zo is!

Page 14: Mag een vegerarier vlinders in zijn buik hebben?