Linia tres 24ok

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  4

Embed Size (px)

description

http://comunicacio21.cat/images/liniatres/pdf/linia_tres_24ok.pdf

Transcript of Linia tres 24ok

 • Eleccions pgs 3, 10, 22 i 26Lnia Tres parla amb els candidats i analitzalescenari del 24M

  Cultura pg 24El Brujo exaltar lart flamenc al Rodoreda de Sant Joan el 5 de juny

  redacci: continguts@comunicacio21.com | anunciat: 619 13 66 88 - publicitat@comunicacio21.com | administraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniatres liniatres.catesplugues sant joan desp sant just desvern Difusi OJD-PGD: 10.025 exemplars mensuals 09/05/2015 Nm. 24

  Sant Just pg 20Donen els excedents dels mens escolars a persones sense recursos

  Infraestructures pg 28Els alcaldes presenten ala Generalitat el projectede la futura B-23

  Sostenibilitat pg 12Installen llums eficients a tres ponts dEsplugues

  Esports pg 29La Primavera en bici omple Sant Joan de ciclistes

  Sant Joan esdev per uns dies lacapital catalana dels Tres TombsLa ciutat acull dem la cloenda de la tradicional festa amb una cercavila de ms de 100 carros i 400 cavalls pg 24

  El Firespluguesimpulsa el comer

  Especial quadernet central (pgs 15-17)

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88| 2 lniatres.cat 9 maig 2015

 • 3 | lniatres.cat9 maig 2015Anlisi

  Trencar lhegemonia socialista.Aquest sembla que ser el leit-motiv que animar la campanyaelectoral per a les eleccions mu-nicipals del 24 de maig a Esplu-gues, Sant Joan i Sant Just, tresmunicipis on el vermell encara se-gueix sent el color consistorialpredominant.

  Els temps canvien, per, i arales possibilitats que un canvi decolor fructifiqui estan ms ober-tes que mai, fruit de la situacieconmica, poltica i social deli-cada que viu la comarca del BaixLlobregat des de fa uns anys.Caldr veure, aix s, si el vermellsintensifica o agafa tonalitats di-ferents. De moment, i segons una

  enquesta publicada per El Llo-bregat que analitza la intenci devot dels 580.000 electors de la co-marca, els socialistes seguiriensent, amb el 25%, la fora polti-ca ms votada al Baix, per se-guida de prop per Ciutadans,amb el 20%, i Podem, amb el 12%.

  En el cas dEsplugues, la ciu-tat compta amb 9 candidatures,de les quals 5 tenen actualmentregidors al Ple: PSC, ICV, CiU, PPi ERC amb representaci iCiutadans, Canviem Esplu-gues on sintegra lagrupacidEUiA al municipi, CUP iPxC sense representaci.

  Lalcaldessa socialista i can-didata a la reelecci, Pilar Daz, haestat governant en minoria durantaquesta legislatura amb 10 regi-dors dels 21 totals desprs deperdre la histrica majoria a lesdarreres municipals, arribant a

  pactes puntuals amb la resta deforces al Ple en un escenari com-plex per on un govern alternatiude loposici era certament com-plicat. Daz va heretar el crrec el2006 desprs que el seu anteces-

  sor, Lorenzo Palacn, deixs lal-caldia. Pel que fa a la resta de par-tits amb representaci, destaca elfet que tant ICV Ldia Ibezcom CiU Albert Comellas pre-senten nous candidats.

  Ms tranquilla, aparentment,

  ha estat la legislatura per a AntoniPoveda (PSC), alcalde de SantJoan i candidat a la reelecci.Amb una majoria absoluta de 13regidors sobre 21, Poveda hagovernat la ciutat amb un curistripartit que engloba socialistes,convergents i ecosocialistes. Decara al 24 de maig, els santjoa-nencs podran escollir batlle entreles 9 candidatures que es pre-senten: PSC, ICV-EUiA, CiU, PP,ERC, S que es pot amb mem-bres de Podem, Societat JustaDesp, Ciutadans i la CUP.

  MS EMOCI A SANT JUSTEn el cas de Sant Just, la pugnaper assolir lalcaldia ser msigualada. Lalcalde socialista icandidat a la reelecci, JosepPerpiny amb un perfil mssensible nacionalment parlant,ha governat amb noms 6 regi-

  dors dels 17 possibles, fent un al-tre tripartit amb ICV-EUiA 2 re-gidors i ERC 1 regidor. A lo-posici es va quedar CiU, queamb 5 regidors ser el principalrival del PSC per obtenir lalcal-dia de Sant Just.

  Una de les cares que es tro-baran a faltar en la campanya aSant Just ser Montserrat Ne-brera, exdiputada del PP al Par-lament, que va renunciar a en-capalar la llista convergent almunicipi a mitjans de febrer des-prs dhaver-se imposat a les pri-mries locals de la coalici na-cionalista mesos abans.

  Amb tot, a Sant Just es pre-senten 7 candidatures, 6 de lesquals compten amb regidors alPle PSC, PP, CiU, ICV-EUiA,ERC i Via Democrtica i una al-tra, Ciutadans, que intentar pertercera ocasi entrar-hi.

  Trencar lhegemonia El PSC intentar mantenir lalcaldia dEsplugues, Sant Just i Sant Joan desprs danys de predomini La pugna per escollir nou batlle ser ms igualada a Sant Just, on el marge socialista s ms estret

  F. Javier RodrguezBAIX LLOBREGAT

  Els ajuntaments de Sant Just, Esplugues i Sant Joan, tres feus tradicionals del PSC. Fotos: Arxiu

  Els alcaldes

  dEsplugues, Sant

  Joan i Sant Just

  opten a la reelecci

 • | 4Opinilniatres.cat 9 maig 2015

  publicitat 619 13 66 88

  Les cartes dopini es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

  Lnia Tres no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: continguts@comunicacio21.com publicitat: publicitat@comunicacio21.comadministraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniatres.cat

  Dipsit legal: B 12320-2013

  amb el suport de:Difusi controlada

  10.025 exemplars mensuals

  Un diari plural Un diari participatiu

  Actualitat a la xarxa

  Vet aqu, que sha desfermat unaallau de pasteres que travessen laMediterrania, fugint de la mi-seria i la desesperacio de noveure un millor futur possible.Grecia i Italia son els estats que,amb mes impotencia, viuenaquesta contnua arribada depasteres amb molts joves, donesembarassades i criatures amun-tegats en embarcacions sense lesmnimes garanties de poder ferla travessa sense cap ensurt i totsovint amb problemes de segu-retat entre els mateixos embar-cats i arribant amb greus pro-blemes de manca de beguda ialiments, no diguem higieni-ques. Europa, una vegada mes,ha fet lorni davant dun greuproblema humanitari, amb mi-lers de cossos negats a les aiguesdel nostre dissortat mar.

  Quina hipocresia! Hi ha di-ners per salvar els bancs i el res-cat destats de rebot, amb mi-lers de milions, i no nhi ha perajudar a uns desgraciats que en laseva desesperaci, sense pensar-sho ni una mica, desafiant el pe-rill duna travessa perillosssimai amb una arribada carregadadincognites, emprenen laven-tura amb lesperanca dun futursegur que molt dur, pero moltmillor que no el que estan vivintals seus pasos. Tambe entren enaquest terrible joc dinteressosles mafies que sencarreguen detransportar a canvi dimportantsquantitats de diners, explotant ladesesperacio dels que volen mar-xar i arrunant les famlies querecapten diners per enviar al seuparent a la terra promesa.

  Al pas que anem a la Medi-terrania acabarem anomenant-la Mare Sinistrum

  4Mare sinistrumper Jordi Lleal

  #PerSotaDeLaMitjana #VidaSana

  4Madresper David Creus

  A hores dara ja ens trobem amenys dun mes per a les elec-cions municipals, les eleccionstransversals i territorials perexcellncia, per que enguanypoden representar haurien derepresentar una primera vol-ta de les eleccions plebiscitries,una preparaci per al gran com-bat democrtic del 27-S. De fet,el 9 de maig dia en qu siniciaoficialment la campanya de lesmunicipals del 24M comenauna carrera contrarellotge dequatre mesos de molta intensi-tat poltica.

  Les municipals del 24 demaig tindran lloc en un momenten qu cal que ens repolititzemi adquirim ms conscincia so-cial i nacional. Molts dels pro-blemes dels nostres pobles, vilesi ciutats no es podran resoldresatisfactriament si la poltica, enmajscules, no pren una altra di-mensi; un caire transformador,sempre tenint en compte que el24M exercirem un doble vot: pelterritori per la nostra localitati per al pas catal en el seu con-junt. Per altra banda, el 24Mtamb estarem votant el que joanomeno les institucions terri-torials intermdies; s a dir, elsconsells comarcals i les diputa-cions. Les eleccions municipalsdel 24 de maig no deixen de re-presentar una altra oportunitatper exercir la nostra sobirania

  poltica. Aquestes haurien de serles eleccions de la primaveracatalana, uns comicis que enstornin a mobilitzar de deb i, al-hora, que puguem respondreals reptes de la poltica de pro-ximitat. Les municipals tambsn unes eleccions molt geo-grfiques i complicades de ges-tionar; en cada un del 947 mu-nicipis de Catalunya sha deplantejar una campanya diferenti, a vegades, resulta difcil com-putar-ne els resultats i fer-ne unaanlisi acurada. En qualsevolcas, s que s important des-mentar que en aquestes elec-cions caldria sancionar, pena-litzar les llistes i els candidatssense vinculaci amb els muni-cipis. s lleig presentar-se a laciutadania, en la festa de la de-mocrcia duna forma fraudu-lenta, sense respecte pels mu-nicipis que vols representar, no-ms per inters electoral.

  En sntesi, en aquesta pre-campanya del 24M ja es pot dirque, de nou, ens dirigim versuna campanya permanentmolt dura. Caldr estar prepa-rats i, sobretot, caldr fer ungran esfor, de sacrifici perso-nal i collectiu, per compro-metres per lluitar per millorarla situaci social i nacional. El24M pot comenar una novaprimavera catalana: depn detots nosaltres.

  per Josep Loste

  4El 24M i la primavera catalana

  Mi corazn se siente tan agra-decido que tiene muy claro quedonde no puedo fallar comohijo es en comprender que unTe quiero os debe ser dicho los365 das del ao. Vuestro amorhacia nosotros es incondicionaly lo luchis con uas y dientesseamos como seamos. Luchispor nosotros con las palabrasque solo es capaz de escribir ysentir vuestro corazn, sois ver-daderas princesas de un cuen-to en el que siempre vens a nu-estro rescate.

  Nunca nos dejis solosmientras recorremos ese viajemuchas veces tortuoso por nu-estra conducta de hijos, deamarnos por habernos parido yhacernos sentir que somos laparte ms important