Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

of 16 /16
Haarlemse ondernemers willen lokale economie vergroenen MKB-Haarlem zoekt partners voor duurzame ambities Kennismaken met Hein van der Steur, campagnecoördinator Haarlem “Haarlem is belangrijk voor de uitslag op 12 september.” Zomercampagne voor een groen, eerlijk Nederland Geen vakantie voor actieve GroenLinksers Juni 2012, 23ste jaargang, nr. 2 Blad voor en door leden van GroenLinks Haarlem

description

In deze editie: De zomercampagne is begonnen; MKB-Haarlem wil duurzame ondernemers samen brengen en nieuws uit de stad.

Transcript of Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

Page 1: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

Haarlemse ondernemers willen lokale economie vergroenenMKB-Haarlem zoekt partners voor duurzame ambities

Kennismaken met Hein van der Steur campagnecooumlrdinator Haarlem ldquoHaarlem is belangrijk voor de uitslag op 12 septemberrdquo

Zomercampagne voor een groen eerlijk Nederland Geen vakantie voor actieve GroenLinksers

Juni 2012 23ste jaargang nr 2Blad voor en door leden van GroenLinks Haarlem

2 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

03 Voorwoord en bestuurszaken04 Doe mee met de campagne06 Fractienieuws08 Mirjam Fopma neemt afscheid van bestuur10 Groen werkt duurzaamheidsscan en MKB Haarlem12 Je mening telt uitslag enquecircte communicatie14 Welkom bij GroenLinks Merel Zuurbier

COLOFON

23e jaargang nr2 juni 2012Ledenblad GroenLinks Haarlemwwwgroenlinkshaarlemnl

REDACTIEPostbus 30392001 DA HAARLEMtelefoon 06-55162295ledenbladgroenlinkshaarlemnl

REDACTIELEDENEls AdamsDaphne HuyssePeter van der MarkHeleen RonnerChantal LindersAnita de Jong (interim)

COOumlRDINATOR BEZORGINGHans Metz

GROENLINKS HAARLEM FRACTIEPa Prinsenhof fractiekamer GLHGrote Markt 22011 RD Haarlemglhhaarlemnlhaarlemgroenlinksnlwwwtwittercomgroenlinksh

AFDELINGSBESTUURAnita de Jong (voorzitter)Ruud Mesman (penningmeester)Peter van der Mark

GEMEENTERAADSFRACTIETenda Hoffmans (fractievoorzitter)Lukas MulderDik BolAbid AzannayDaphne HuysseHessel KruismanCora-Yfke Sikkema

STEUNFRACTIEJohn Mittendorf (technisch voorzitter fractieverga-dering)Pieter Postmus (Fractiemedewerker023 ndash 5269038)

LEDENBLAD OOK DIGITAALDit blad verschijnt ook digitaal Wilt u geen papieren versie meer ont-vangen Laat het ons weten via ledenbladgroenlinkshaarlemnl

In dit nummer4 10-11

14 12

ldquoIk wil weten wat devisie isrdquo Welkom Merel Zuurbier

Doe meemet de campagne

Haarlems MKB wordt groener

VergaderingenCommissies 14-6 21-6 12-7Raad 28-6 2 tot 5 juli Kadernota 19-7

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn Voor volledige infor-matie aanvangstijden en stukken wwwhaarlemnlvergaderschema

Het schijnt een sportzomer te zijn Met EK Ronde van Frankrijk Wimbledon en Olympische Spelen Leuk voor de sportliefhebbers Spelen om de crisis te vergeten

Het schijnt ook een thuiszomer te zijn Steeds meer Nederlanders kunnen niet op vakantie En dat zijn vooral zij die zich geen vertiertjes kunnen permit-teren Darsquos bitter voor hen Voor actieve GroenLink-sers is het vooral een verkiezingszomer Hun sport rennen en vliegen en organiseren De vakantie wordt omgeboekt in een campagnetour

Darsquos partijliefde

De toekomst van Nederland staat op het spel Wordt het weer een kabinet waarbij rechts zrsquon vingers kan aflikken Darsquos een toekomst waar ik geen zin in heb Of is er kans op een (centrum)links kabinet Met een hoog duurzaamheidsgehalte Met vakantieperspec-tieven voor iedereen Met een wezenlijke inbreng van GroenLinks Darsquos een toekomst waar ik zin in heb

Peter van der Mark

3

Voorwoord

GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

De Ripper was op 27 maart even helemaal Groen-Links Zorsquon 35 leden bezochten de Algemene Leden-vergadering die geleid werd door Anita de Jong Centraal stond het jaarverslag en het financieumlle jaarverslag Deze werden allebei goedgekeurd Het bestuur nam afscheid van oud-voorzitter Mirjam Fop-ma en bedankte haar voor haar inzet voor de afde-ling De leden benoemden het nieuwe bestuur dat nu bestaat uit Anita de Jong (voorzitter) Ruud Mesman (penningmeester) en Peter van der Mark (secretaris) De bijeenkomst werd opgeluisterd door voordrachten van wethouder Rob van Doorn en plaatsvervangend fractievoorzitter Lukas Mulder

Het bestuur zoekt leden die willen helpen om de ambitieuze plannen voor de komende jaren te re-aliseren Ondertussen hebben drie kandidaten hun medewerking toegezegd Voor de continuiumlteit van het bestuur (en de partijorganisatie) zien we graag nog meer aanmeldingen Dit geldt ook voor verschillende commissies die de plannen moeten organiseren of uitvoeren Aanmelden kan bij Anita de Jong anitade-jongpoltrainhetnetnl

In het kader van de Kamerverkiezingen worden ook eacuteeacuten of twee politieke cafeacutes voorbereid Let dus goed op uw digitale postvak

Bestuurszaken

Doe mee met de campagne Wil jij ook dat GroenLinks bij de verkiezingen van 12 september sterk uit de bus komt En wil je (iets) meacuteeacuter doen dan alleen je stem uitbrengen De campagnecommissie kan je hulp goed gebruiken

Meld je aan bij de campagnecommissie via Hein van der Steurhein_van_der_steurhotmailcomLees meer op pagina 5

Er groeit iets in HaarlemldquoLaten we duurzame kennis lokaal delenldquo

Faridah Azimullah MKB-Haarlem (pagina 10)

Haarlems kamerlid Bruno Braakhuis stoptldquoOnze manrdquo in Den Haag keert niet terug in de Tweede Kamer na de verkiezingen Haarlemmer Bruno Braakhuis is nu woordvoerder financieumln en economische zaken voor GroenLinks Braakhuis zorgde onder andere voor een meerderheid voor de zogenaamde netneutraliteit Telecomaanbied-ers mogen geen extra kosten meer rekenen voor gebruik van hun netwerk Ook pakte hij belasting-ontwijking aan In de debatten over de financieumlle crisis zette Braakhuis zich in voor meer democ-ratische controle op de Europese besluitvormingBraakhuis is dit keer geen kandidaat ldquoDit werk heeft prachtige kanten en ik ben buitengewoon dankbaar dat GroenLinks me de kans heeft geboden om dit werk te mogen doen Maar ik verlang tegelijkertijd ook terug naar het bedrijfsleven waar ik ook van-daan komrdquo Braakhuis noemt in het persbericht het enorme beslag dat het kamerwerk legt op tijd en aandacht ldquoDan moet je zoveel van dit vak houden dat je dat er voor over hebt Dat heb ik niet in die materdquo

Braakhuis ldquoIk ben trots op wat ik heb bereikt en dat draag ik graag over aan mijn opvolgerrdquo

Bron wwwgroenlinksnl foto Bob Bronshof

4 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Een groener socialer NederlandMaak GroenLinks sterk

Jolande Sap is als absolute winnaar uit de strijd om het lijstrekkerschap gekomen en stort zich nu vol in de zomercampagne Op 30 juni wordt het verkie-zingsprogramma vastgesteld tijdens het congres Dit programma ldquoGroene kansen voor Nederlandrdquo laat zien dat het kan het financieel en ecologisch in bal-ans brengen van onze economie en het behouden eacuten creeumlren van banen met gelijke kansen voor iedereenWil je je inzetten voor de campagne deze zomer Dan kun je je melden bij de campagnecommissie in Haarlem (zie het artikel hiernaast) Maar ook is het natuurlijk goed om social media en de landellijke site in de gaten te houden voor acties nieuws en artikelen Een paar tipsWebactiefgroenlinksnlwwwgroenlinksnlagendaTwittergroenlinksjesseklaver (campagneleider)anitadehorde (hoofd persvoorlichting)

5GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Hebben we je mailadres welVan zestig Haarlemse leden heeft GroenLinks geen e-mailadres Juist nu is het handig om het bestand compleet te hebben Zo blijft iedereen op de hoogte van acties en evenementen En het scheelt portokosten en extra handelingen Je mailadres doorgeven kan via ledenadmingroenlinksnl (landelijk) Vermeld dan naam adres woonplaats eventueel ledennummer Of pas je gegevens aan via mijngroenlinksnl

Doe mee met de campagneDe campagnecommissie van Haarlem is op stoom Een aantal actieve leden en raadsleden komt al regelmatig samen om plannen te bedenken en om mensen te mobiliseren om ze uit te voeren Kers-verse campagnecooumlrdinator Hein van der Steur voorziet dat GroenLinks op heel veel lokale even-ementen aanwezig zal zijn ldquoEr zijn al veel leuke ideeeumln En iedereen die iets wil doen kan iets doen En als je niet direct iets kunt verzinnen dan ver-zinnen we samen wat We kunnen echt alle hulp gebruikenrdquo

Hein van der Steur meldde zich een paar weken geleden aan voor de campagne via actiefgroenlinksnl Hij is in het dagelijks leven communicatieadviseur bij UWV Uitkeringen en woont sinds een paar jaar in Haarlem Zijn mail trok direct de aandacht van het bestuur die hem vroeg om campagnecoordinator te worden ldquoIk wil heel graag met mijn frisse blik en ideeeumln een bijdrage te leveren aan een positieve goede campagne in Haarlem Daarbij hoop ik veel leuke enthousiaste mensen te betrekken We sluiten gewoon aan bij wat er landelijk bedacht is maar kijken natuurlijk heel goed naar de kansen die er hier lokaal zijn voor acties en evenementenrdquo Naast Van der Steur zijn ook actieve leden Johan Schrama en Johan de Boer en raadsleden Daphne Huysse en Hessel Kruisman al betrokken bij de campagne En de groep breidt zich nog uit

Hallo wij zijn links GroenLinksJesse Klaver kamerlid en campagneleider is al wel even langsgeweest bij de campagnecommissie van Haarlem ldquoHij heeft ons bijgepraat over de strategie en bijvoorbeeld het opgefriste logo laten zien Dat zag er heel goed uit en geeft echt hoop en inspiratie voor de komende tijdrdquo zegt Van der Steur ldquoHaarlem is een GroenLinks-bolwerk en onze lokale campagne kan echt een mooi effect hebben op de verkiezings-uitslagrdquo Natuurlijk ging het niet alleen over de vorm maar ook over de inhoud ldquoWe onderscheiden ons in het linkse politieke spectrum van de rest en dat wil-len we ook uitdragen Staan voor een groen sociaal Nederlandrdquo

Iedereen kan iets doenGroenLinks Haarlem gaat deze zomer de straat op naar het strand maar ook langs de deuren Het past niet bij Van der Steur om de gesprekken met potien-tieumlle kiezers te zwaar te maken ldquoBij het overdragen van je idealen moet je oppassen dat je geen docent wordt Discussieumlren met humor en luchtigheid daar hou ik wel vanrdquo Die luchtigheid geldt ook voor het antwoord op de vraag wat je nou precies moet doen als je campagne wilt voeren deze zomer ldquoWe zullen bijvoobeeld via de emailings Twitter en Facebook leden op de hoogte houden van wat we gaan doen en wat er moet gebeuren Maar je kunt ook gewoon bellen of mailen om zelf iets te verzinnen of om alleen iets kleins te doen Echt alles kan want het werkt het beste als mensen iets doen dat ook echt bij ze pastrdquo

Meld je aan bij de campagnecommissiehein_van_der_steurhotmailcom06-24770067 (bij voorkeur lsquos avonds weekend)Volg het nieuws over acties en activiteiten viahaarlemgroenlinksnlgroenlinkshfacebookcomgroenlinkshaarlem

Voor iedereen die (iets) meer wil doen dan stemmen

Hein van der Steur Foto Bas Evers

6 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Nieuws van de fractie

Parkeervisie Met de Parkeervisie heeft het college van BampW een discussiestuk gemaakt voor het parkeerbeleid in Haarlem Tot 31 mei konden Haarlemmers hun mening geven en daar is goed gebruik van gemaakt De conceptvisie is een eerste aanzet waar het college en de raad na weging en verwerking van alle zienswijzen opnieuw over zullen discussieren en uiteindelijk besluiten Daphne Huyssse schreef onlangs een blog over de parkeervisie op haarlemgroenlinksnl over de parkeervisie ldquoGroenLinks vindt gereguleerd parkeren in Haarlem als onderdeel van het complete verkeersbeleid belangrijk omdat de gemeente daarmee (deels) het auto- en fietsverkeer in de stad kan sturen En dat is nodig voor een leefbare stad een schone stad en een vitale stadrdquo De conceptvisie is wat de fractie betreft een ldquohoopvolle aanzetldquo

WaarderbrugDe Waarderbrug blijft zorgen voor felle discussies in de raadzaal en ver daarbuiten Voor wie de reuring gemist heeft De Waarderbrug is nu vanuit eacuteeacuten kant open voor autoverkeer Dat moet volgens een groot deel van de raad anders Er zijn nu verschillende varianten uitgewerkt waarbij de goedkoopste variant de voorkeur heeft van een raadsmeerderheid Dit is de zogenaamde Catherijne-variant vernoemd naar de brug bij Molen de Adriaan Die is om en om voor twee richtingen opengesteld GroenLinks is als enige fractie voor het behouden van de status-quo namelijk eacuteeacutenrichtingsverkeer Dit standpunt heeft GroenLinks al sinds de planvorming voor de Schoterbrug Met de komst van deze brug is de Waarderbrug minder belangrijk geworden voor het verkeer van en naar de Waarderpolder Verkeer vooral over de Schoterbrug leiden past volgens GroenLinks ook bij de ambitie om van de Spaarndamseweg een rustige boulevard langs het Spaarne te maken

KadernotaOp 2 4 en 5 juli vergadert de raad over de Kadernota 2012 In de kadernota staat hoe het met de financieumln gaat en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente Op 5 juli stelt de raad de kadernota vast De fractie van GroenLinks maakt zich opnieuw hard voor de sociale en groene kant van de onvermijdelijke bezuiigingen Hoe kunnen we de pijn op deze terreinen verzachten Dit jaar was ook een zogenaamd herijkingsjaar De raad en het college bespreken hoe het ervoor staat met bezuiniging van 35 miljoen die de gemeente over een periode van 8 jaar moet bezuinigen Het college stelt nu voor om dit bedrag nog verder te verhogen De fractie van GroenLinks kijkt kritisch naar de uitgaven van de gemeente Daarbij is het met name belangrijk dat de raad niet steeds achteraf de rekening krijgt gepresenteerd Met een motie heeft GroenLinks - met andere partijen - het college onlangs opgeroepen om tekorten en oorzaken daarvan eerder te melden Meer informatie wwwhaarlemnlbestuur-en-organisatiedocumenten-en-cijfersfinanciele-stukkenkader-notakadernota-2012

Unilocatie van de baan En nu Het scheelde niet veel of er zou een unilocatie voor daklozen en verslaafden komen in Klein Heiligland Het collegevoorstel hiertoe is door de gemeenteraad afgewezen Ook GroenLinks was tegen Daarbij speelden de bezwaren van de bewoners een belangrijke maar geen doorslaggevende rol De fractie hield steeds voor ogen wat het doel moet zijn van een nieuwe opvang voor verslaafden en dak- en thuislozen betere zorg en facilitei-ten Het is voor GroenLinks geen bewezen zekerheid dat een unilocatie hiervoor de beste oplossing biedt Ook in het verkiezingsprogramma heeft GroenLinks zich uitgesproken voor gescheiden opvang De (on)veiligheid van de buurt en de kosten versterkten de fractie bij het besluit om tegen te stemmen De vraag is nu wat is wel een goede oplossing voor de opvang van verslaafden en dak- en thuislozen Daarover is het laatste woord nog niet gesproken

Aanwezig zijn bij een fractievergadering Iets te bespreken Kom langsElke maandag van 1930 tot 2000 uur heeft de fractie spreekuur Aansluitend is de fractievergadering Wilt u iets bespreken Stuur een mail met als onderwerp ldquospreektijd bezoekrdquo naar fractiemedewerker Pieter Postmus glhaarlemgmailcom of bel 023 5269038

7GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Elmar Kal verlaat raad

ldquoEigenlijk ben ik altijd al politiek geiumlnteresseerd geweest Nu speelt ook zeker mee dat mijn vader vroeger in de gemeenteraad (Ben Kal red) heeft gezeten voor de Groenen dus in die zin heb ik het wel van huis uit meegekregen Ik had al jong een mening over veel onderwerpen en ontdekte dat die in veel gevallen samen-viel met de gezichtspunten van GroenLinks Vandaar dat ik bij deze partij uitkwamrdquo

OrieumlntatieToen hij twintig was zat de PVV behoorlijk in de lift ldquoDat heeft zeker meegespeeld om actief te worden die opkomst van de PVV Dat was niet echt fijnrdquo Dus mailde hij naar de lokale afdeling van GroenLinks met de vraag of hij eens langs kon komen om zich wat beter te kunnen orieumlnteren Vanaf dat moment werd hij actief Hij bezocht zo veel mogelijk vergaderingen was aanwezig bij commissies en leerde spelenderwijs de regels van het politieke spel Hij ontdekte hoe procedures werken wie belangrijke contactpersonen zijn en hoe je iets op de agenda kunt zetten Of hij zijn leeftijd wel eens als een belemmering heeft ervaren Elmar ldquoIk voelde me eigenlijk wel geaccepteerd door iedereen Ik ben niet bang om het woord te nemen om mijn visie te geven Gelukkig is de sfeer in de fractie erg prettig Ieder fractielid heeft een eigen stijl natuurlijk maar ik heb nooit interne spanningen gevoeld Het was altijd een mooie balans tussen gezellig maar ook serieusrdquo Spanning voor KinderpardonZijn actieve opstelling bleef niet onopgemerkt Hij kwam op de kandidatenlijst en werd uiteindelijk steun-fractielid Dit betekende dat hij de gekozen raadsleden ondersteunde bij hun taken Toen fractievoorzitter Tenda Hoffmans met zwangerschapsverlof ging nam hij haar plek als raadslid tijdelijk over Daarna werd hij schaduwraadslid in de commisie samenleving Elmar ldquoNatuurlijk vond ik het best spannend maar ik heb geen seconde geaarzeld toen het speelde Ik maakte deel uit van de commissie Samenleving dat behelst Welzijn Sport en Jeugd Ik ben daarmee veel met de WMO bezig geweest In mijn periode zijn er geen grote besluiten gevallen Wel werd ik ermee geconfronteerd dat de speelruimte op lokaal niveau soms beperkt is De Rijks-overheid neemt besluiten die wij dan maar moeten uitvoeren De val van het kabinet heeft natuurlijk ook veel ontwikkelingen weer onzeker gemaaktrdquo Heeft hij wel eens ergens wakker van gelegen Nadenkend ldquoHet kin-derpardon dat was echt heel spannend om in te brengen Ik was heel zenuwachtig Gelukkig ging het goedrdquo

Politiek actiefZijn nieuwe baan is bij Heliomare in Wijk aan Zee waar hij zal meewerken aan onderzoek naar nieuwere betere bewegingstechnieken en hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke handicap Verwacht hij dat zijn vertrek het einde is van zijn politieke carriegravere Beslist ldquoNee ik vind het veel te leuk Ik hoop echt dat ik te zijner tijd mijn werk kan combineren met politieke activiteiten Ik hoop ooit weer in de raad te kunnen komen En ik zal sowieso zoveel mogelijk actief blijven bij de partij al is het maar met flyeren of andere actiesrdquo

ldquoIk blijf actief ook al is het maar met flyerenrdquoTekst Els AdamsWie Elmar Kal (24) in de stad tegenkomt zal niet snel vermoeden dat deze lange vriendelijke en open ogende student al een behoorlijke geschiedenis als gemeenteraadslid achter de rug heeftHet idee was om in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in ieder kwartaal in het ledenblad wat verder door te praten met een raadslid Eerste kandidaat Elmar Kal het raadslid dat voorzitter Tenda Hofmans verving tijdens haar zwangerschapsverlof Hij zou als jong talent vast ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 verschijnen De werkelijkheid heeft ons ingehaald Een van de eerste dingen die Elmar me meedeelt als hij binnenkomt is dat hij uit de politiek stapt Hij heeft een full time baan gevonden en hij wil geen half werk leveren Hij geeft zelf direct al aan hoezeer het hem spijt en dat de fractie uiteraard niet blij was met de mededeling ldquoMaar het gaat nu echt niet andersrdquo

Raadslid of niet ik blijf natuurlijk nieuwsgierig naar zijn motivatie om zich al op zo jonge leeftijd in de politieke lsquoslangenkuilrsquo te werpen Hoe komt een 24-jarige ertoe om zich beschikbaar te stellen

8 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Paswerk in de mailHet zijn onzekere tijden voor mensen die lastig toegang

tot de arbeidsmarkt hebben Het ledenblad wordt al jaren lokaal gedrukt door Paswerk Grafisch onderdeel van re-

integratiebedrijf Paswerk In onderstaand artikel stelt directeur Cees Boon zijn bedrijf voor

Zij verdienen hetPaswerk Wie kent de naam niet En wie komt niet af en toe of zelfs elke dag langs ons bedrijfscomplex in Cruquius rijden Maar weet u ook waar Paswerk voor staat Wie er werken Wat ze daar doen En van wie Paswerk eigenlijk is Onbekendheid of misverstanden

Paswerk is het re-integratiebedrijf van de regio Zuid-Kennemerland Het woord re-integratiebedrijf vind ik ei-genlijk niet meer voldoende dekkend Wij hebben het in onze ambities liever over een mensontwikkelbedrijf Pretentieus Ja en nee Wij voeren voor de vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit Wij proberen bijna 1000 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben werk te bieden in zo veel mogelijke lsquogewone banenrsquo bij zoveel mogelijk lsquogewone werkgeversrsquo Steeds meer Paswerk medewerkers werken voor werkgevers (bv op basis van detachering of begeleid werken) en voor opdrachtgevers (die diensten uitbesteden aan Paswerk leerwerkbedrijven) En in het algemeen tot volle tevredenheid Een baan betekent regelmaat sociale contacten werkplezier discipline en natuurlijk inkomen Hoe belangrijk en positief onze medewerkers en hun werkgevers de goed match vinden kunt u zien en horen op You Tube (trefwoord Paswerk)

Naast de sociale werkvoorziening doen wij personeelsbemiddeling in opdracht Zo hebben wij in de afgelopen zes jaren veel werkzoekenden uit de bijstand mogen helpen bij het opnieuw vinden van een baan Niet de ge-makkelijkste doelgroep maar het lukt vaak Niet met simpelweg eventjes praten en een enkel e-mailtje Nee wij kennen de doelgroep goed en weten dat je past kunt slagen als je alle professionele middelen goed hebt ingezet intake informatie selectie eventuele trainingen proefdraaien en nazorg En dat werpt zrsquon vruchten af Wij scoren in de landelijke benchmark bovengemiddeld Maar het is bepaald niet de tijd om achter over te leunen Zware bezuinigingen nieuwe wetgeving een arbeidsmarkt onder grote recessiedruk Als ik bestuurders en politici in deze regio om steun vraag in deze tijden dan doen wij dat voor de Paswerk medewerkers die ook een plek in de economie en op de arbeidsmarkt verdienen

Cees Boon directeur Paswerk

9GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

GroenLinks Haarlem zwaait ex-voorzitter uit Mirjam Fopma bedankt

Mirjam Fopma voor velen een bekend gezicht binnen GroenLinks Haarlem Afgelopen maart nam ze met een beetje weemoed afscheid als bestuursvoorzitter om meer tijd te hebben voor haar kinderen Portret van een realist met een flink portie verantwoordelijkheidsgevoel

Lang voordat ze zich bij GroenLinks Haarlem meldde dis-cussieerde Mirjam Fopma al actief mee in het lande-lijk netwerk van ambtenaren Ook hield ze zich bezig met de Tweede Kamer verkiezingen Allemaal heel leuk maar Utrecht was ook ver Tijd om in de buurt te kijken

Via een buurman kwam ze binnen bij het bestuur van Groen-Links Een paar keer keek ze mee en vervolgens rolde ze er eigenlijk tijdens de voorbereiding van een campagne een beetje in Vrij direct maakte ze kennis met een taak die op haar lijf geschreven leek campagneleider voor de verkiezin-gen Het samenwerken met een leuke enthousiaste groep mensen die zich allemaal betrokken voelen Die hun handen uit de mouwen willen steken om zo goed mogelijk te scoren met verkiezingen Dat geeft een enorm saamhorigheids-gevoel

Al snel - heel snel - werd ze voorzitter en zo kreeg eacuteeacuten van de beweegredenen om actief binnen de gemeente te worden vorm Die beweegreden was het meer betrokken voelen bij de stad en er concreet iets voor kunnen betekenen

Tip van Mirjam ldquoWord bestuurslid nog voor de verkiezingenrdquoMirjam Fopma ldquoDe periode voor verkiezingen is een heel interessante en leuke tijd om in het bestuur te zitten De taken zijn erg divers en je voegt daadwerkelijk veel toe Een sterk bestuur kan er voor zorgen dat het dynamisch is en blijft Politieke cafeacutes excursies met en voor nieuwe leden en andere activiteiten prikkelen leden en zorgen voor inspiratierdquo

Heb jij ambities binnen GroenLinks Een start in het bestuur is een heel goede Je leert de partij van binnen en buiten kennen Meer informatie bij Anita de Jong E-mail anitadejongpoltrainhetnetnl

Eeacuten van de hoogtepunten van de periode in het bestuur was de verkiezingsuitslag waarbij GroenLinks 7 zetels haalde Die mooi verdiende zetels zorgden voor vele onderhandelingsgesprekken en fractie-overleggen die zo twee avonden in de week en een zaterdag in beslag namen En toch De spanning de betrokkenheid en deel uitmaken van een gezamenlijk team met dezelfde ideeeumln maakt dat ze enkel achteraf soms denktpfff het was best hectisch en veel Ze had het niet willen missen

Het leren onderhandelen het steeds meer begrijpen hoe besturen soms een tactisch spel is en het blijven aantrekken van nieuwe enthousiaste mensen zijn aspecten waar Mirjam met veel plezier op terug kijkt Voor het huidige bestuur hoopt ze dat het net zo sterk en prettig is als in haar tijd

Mirjam bedankt voor je inzet en enthousiasme

Tekst Chantal Linders

10GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Duurzaamheidsscan WaarderpolderB en W hebben dinsdag 12 juni ingestemd met een pilotproject voor duurzaamheidsscans in de Waarderpolder Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijventerrein moeten een duurzaam-heidsscan laten uitvoeren Het plan voor deze pilot komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Waarderpolder uit 2011 Deze scan licht een bedrijf door op vijf themarsquos energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit en toekomstwaarde Het is overigens aan de ondernemer om eventuele maatregelen voor eigen kosten uit te voeren In 2012 komen de kos-ten voor zorsquon scan voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) de belangenbehartiger van de Waarder-polder om bedrijven te helpen tot energiebesparing te komen Door de scan ziet een onder-nemer hoe hij geld kan besparen in zijn bedrijfsvoering Energiekosten kunnen in veel gevallen bijvoorbeeld omlaag Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook gunstig voor de concurrentiepositie van bedrijven In de Waarderpolder wordt al veel gebruik gemaakt van de Energiecoach een project dat loopt tot eind 2012 Bedrijven die willen weten hoe ze kunnen besparen op hun energiekosten kunnen bij de Energiecoach vragen om een energieonderzoek

De gratis duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Deze richtlijn wordt al veelvuldig in Haarlem gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe woningen te bepalen De richtlijn is kortgeleden aangepast zodat nu ook kantoren en bedrijfsgebouwen op duurzaamheid beoordeeld kunnen worden De gemeente Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid In het coalitieakkoord is duurzaam ondernemen een aandachtspunt Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn

Meer informatie over de duurzaamheidscan staat op wwwwaarderpoldernl of wwwdegroenemugnl (Bron De Groene Mug)

Eco-bestseller van Paul Gilding in Haarlems jasjeHet werd een instant klassieker in duurzame kringen het boek The Great Disruption van Paul Gilding uit 2011 In zijn boek constateert Gilding een aantal feitelijkheden (bijvoorbeeld bevolkingsgroei klimaatverandering grondstoffentekort financieumlle crises) en probeert een antwoord te geven op de vraag waarom er onvoldoende politieke aandacht en soms zelfs tegenwerking bestaat om problemen in hun samen-hang te zien en aan te pakken Hij beschrijft ook de sociologische processen die daaraan ten grondslag liggen Vrolijk word je daar niet van want uiteindelijk zal dit leiden tot enorme rampspoed Echter daarna komt de onvoorwaardelijke samen-werking die nodig is om de strijd te winnen van de ldquonieuwe vijandrdquo Haarlemse ecoprominent Maurist Groen van consultancy bedrijf mauritsgroenbullmgmc besloot het boek in het Nederlands uit te geven Titel Helden uit Noodzaak GroenLinks raadslid Hessel Kruisman hielp bij de vertaling van dit boek Het is voor 25 euro te koop via wwwmgmcnl (Ten overvloede het raadslid ontvangt geen royalties)

groenwerkt

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 2: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

2 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

03 Voorwoord en bestuurszaken04 Doe mee met de campagne06 Fractienieuws08 Mirjam Fopma neemt afscheid van bestuur10 Groen werkt duurzaamheidsscan en MKB Haarlem12 Je mening telt uitslag enquecircte communicatie14 Welkom bij GroenLinks Merel Zuurbier

COLOFON

23e jaargang nr2 juni 2012Ledenblad GroenLinks Haarlemwwwgroenlinkshaarlemnl

REDACTIEPostbus 30392001 DA HAARLEMtelefoon 06-55162295ledenbladgroenlinkshaarlemnl

REDACTIELEDENEls AdamsDaphne HuyssePeter van der MarkHeleen RonnerChantal LindersAnita de Jong (interim)

COOumlRDINATOR BEZORGINGHans Metz

GROENLINKS HAARLEM FRACTIEPa Prinsenhof fractiekamer GLHGrote Markt 22011 RD Haarlemglhhaarlemnlhaarlemgroenlinksnlwwwtwittercomgroenlinksh

AFDELINGSBESTUURAnita de Jong (voorzitter)Ruud Mesman (penningmeester)Peter van der Mark

GEMEENTERAADSFRACTIETenda Hoffmans (fractievoorzitter)Lukas MulderDik BolAbid AzannayDaphne HuysseHessel KruismanCora-Yfke Sikkema

STEUNFRACTIEJohn Mittendorf (technisch voorzitter fractieverga-dering)Pieter Postmus (Fractiemedewerker023 ndash 5269038)

LEDENBLAD OOK DIGITAALDit blad verschijnt ook digitaal Wilt u geen papieren versie meer ont-vangen Laat het ons weten via ledenbladgroenlinkshaarlemnl

In dit nummer4 10-11

14 12

ldquoIk wil weten wat devisie isrdquo Welkom Merel Zuurbier

Doe meemet de campagne

Haarlems MKB wordt groener

VergaderingenCommissies 14-6 21-6 12-7Raad 28-6 2 tot 5 juli Kadernota 19-7

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn Voor volledige infor-matie aanvangstijden en stukken wwwhaarlemnlvergaderschema

Het schijnt een sportzomer te zijn Met EK Ronde van Frankrijk Wimbledon en Olympische Spelen Leuk voor de sportliefhebbers Spelen om de crisis te vergeten

Het schijnt ook een thuiszomer te zijn Steeds meer Nederlanders kunnen niet op vakantie En dat zijn vooral zij die zich geen vertiertjes kunnen permit-teren Darsquos bitter voor hen Voor actieve GroenLink-sers is het vooral een verkiezingszomer Hun sport rennen en vliegen en organiseren De vakantie wordt omgeboekt in een campagnetour

Darsquos partijliefde

De toekomst van Nederland staat op het spel Wordt het weer een kabinet waarbij rechts zrsquon vingers kan aflikken Darsquos een toekomst waar ik geen zin in heb Of is er kans op een (centrum)links kabinet Met een hoog duurzaamheidsgehalte Met vakantieperspec-tieven voor iedereen Met een wezenlijke inbreng van GroenLinks Darsquos een toekomst waar ik zin in heb

Peter van der Mark

3

Voorwoord

GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

De Ripper was op 27 maart even helemaal Groen-Links Zorsquon 35 leden bezochten de Algemene Leden-vergadering die geleid werd door Anita de Jong Centraal stond het jaarverslag en het financieumlle jaarverslag Deze werden allebei goedgekeurd Het bestuur nam afscheid van oud-voorzitter Mirjam Fop-ma en bedankte haar voor haar inzet voor de afde-ling De leden benoemden het nieuwe bestuur dat nu bestaat uit Anita de Jong (voorzitter) Ruud Mesman (penningmeester) en Peter van der Mark (secretaris) De bijeenkomst werd opgeluisterd door voordrachten van wethouder Rob van Doorn en plaatsvervangend fractievoorzitter Lukas Mulder

Het bestuur zoekt leden die willen helpen om de ambitieuze plannen voor de komende jaren te re-aliseren Ondertussen hebben drie kandidaten hun medewerking toegezegd Voor de continuiumlteit van het bestuur (en de partijorganisatie) zien we graag nog meer aanmeldingen Dit geldt ook voor verschillende commissies die de plannen moeten organiseren of uitvoeren Aanmelden kan bij Anita de Jong anitade-jongpoltrainhetnetnl

In het kader van de Kamerverkiezingen worden ook eacuteeacuten of twee politieke cafeacutes voorbereid Let dus goed op uw digitale postvak

Bestuurszaken

Doe mee met de campagne Wil jij ook dat GroenLinks bij de verkiezingen van 12 september sterk uit de bus komt En wil je (iets) meacuteeacuter doen dan alleen je stem uitbrengen De campagnecommissie kan je hulp goed gebruiken

Meld je aan bij de campagnecommissie via Hein van der Steurhein_van_der_steurhotmailcomLees meer op pagina 5

Er groeit iets in HaarlemldquoLaten we duurzame kennis lokaal delenldquo

Faridah Azimullah MKB-Haarlem (pagina 10)

Haarlems kamerlid Bruno Braakhuis stoptldquoOnze manrdquo in Den Haag keert niet terug in de Tweede Kamer na de verkiezingen Haarlemmer Bruno Braakhuis is nu woordvoerder financieumln en economische zaken voor GroenLinks Braakhuis zorgde onder andere voor een meerderheid voor de zogenaamde netneutraliteit Telecomaanbied-ers mogen geen extra kosten meer rekenen voor gebruik van hun netwerk Ook pakte hij belasting-ontwijking aan In de debatten over de financieumlle crisis zette Braakhuis zich in voor meer democ-ratische controle op de Europese besluitvormingBraakhuis is dit keer geen kandidaat ldquoDit werk heeft prachtige kanten en ik ben buitengewoon dankbaar dat GroenLinks me de kans heeft geboden om dit werk te mogen doen Maar ik verlang tegelijkertijd ook terug naar het bedrijfsleven waar ik ook van-daan komrdquo Braakhuis noemt in het persbericht het enorme beslag dat het kamerwerk legt op tijd en aandacht ldquoDan moet je zoveel van dit vak houden dat je dat er voor over hebt Dat heb ik niet in die materdquo

Braakhuis ldquoIk ben trots op wat ik heb bereikt en dat draag ik graag over aan mijn opvolgerrdquo

Bron wwwgroenlinksnl foto Bob Bronshof

4 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Een groener socialer NederlandMaak GroenLinks sterk

Jolande Sap is als absolute winnaar uit de strijd om het lijstrekkerschap gekomen en stort zich nu vol in de zomercampagne Op 30 juni wordt het verkie-zingsprogramma vastgesteld tijdens het congres Dit programma ldquoGroene kansen voor Nederlandrdquo laat zien dat het kan het financieel en ecologisch in bal-ans brengen van onze economie en het behouden eacuten creeumlren van banen met gelijke kansen voor iedereenWil je je inzetten voor de campagne deze zomer Dan kun je je melden bij de campagnecommissie in Haarlem (zie het artikel hiernaast) Maar ook is het natuurlijk goed om social media en de landellijke site in de gaten te houden voor acties nieuws en artikelen Een paar tipsWebactiefgroenlinksnlwwwgroenlinksnlagendaTwittergroenlinksjesseklaver (campagneleider)anitadehorde (hoofd persvoorlichting)

5GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Hebben we je mailadres welVan zestig Haarlemse leden heeft GroenLinks geen e-mailadres Juist nu is het handig om het bestand compleet te hebben Zo blijft iedereen op de hoogte van acties en evenementen En het scheelt portokosten en extra handelingen Je mailadres doorgeven kan via ledenadmingroenlinksnl (landelijk) Vermeld dan naam adres woonplaats eventueel ledennummer Of pas je gegevens aan via mijngroenlinksnl

Doe mee met de campagneDe campagnecommissie van Haarlem is op stoom Een aantal actieve leden en raadsleden komt al regelmatig samen om plannen te bedenken en om mensen te mobiliseren om ze uit te voeren Kers-verse campagnecooumlrdinator Hein van der Steur voorziet dat GroenLinks op heel veel lokale even-ementen aanwezig zal zijn ldquoEr zijn al veel leuke ideeeumln En iedereen die iets wil doen kan iets doen En als je niet direct iets kunt verzinnen dan ver-zinnen we samen wat We kunnen echt alle hulp gebruikenrdquo

Hein van der Steur meldde zich een paar weken geleden aan voor de campagne via actiefgroenlinksnl Hij is in het dagelijks leven communicatieadviseur bij UWV Uitkeringen en woont sinds een paar jaar in Haarlem Zijn mail trok direct de aandacht van het bestuur die hem vroeg om campagnecoordinator te worden ldquoIk wil heel graag met mijn frisse blik en ideeeumln een bijdrage te leveren aan een positieve goede campagne in Haarlem Daarbij hoop ik veel leuke enthousiaste mensen te betrekken We sluiten gewoon aan bij wat er landelijk bedacht is maar kijken natuurlijk heel goed naar de kansen die er hier lokaal zijn voor acties en evenementenrdquo Naast Van der Steur zijn ook actieve leden Johan Schrama en Johan de Boer en raadsleden Daphne Huysse en Hessel Kruisman al betrokken bij de campagne En de groep breidt zich nog uit

Hallo wij zijn links GroenLinksJesse Klaver kamerlid en campagneleider is al wel even langsgeweest bij de campagnecommissie van Haarlem ldquoHij heeft ons bijgepraat over de strategie en bijvoorbeeld het opgefriste logo laten zien Dat zag er heel goed uit en geeft echt hoop en inspiratie voor de komende tijdrdquo zegt Van der Steur ldquoHaarlem is een GroenLinks-bolwerk en onze lokale campagne kan echt een mooi effect hebben op de verkiezings-uitslagrdquo Natuurlijk ging het niet alleen over de vorm maar ook over de inhoud ldquoWe onderscheiden ons in het linkse politieke spectrum van de rest en dat wil-len we ook uitdragen Staan voor een groen sociaal Nederlandrdquo

Iedereen kan iets doenGroenLinks Haarlem gaat deze zomer de straat op naar het strand maar ook langs de deuren Het past niet bij Van der Steur om de gesprekken met potien-tieumlle kiezers te zwaar te maken ldquoBij het overdragen van je idealen moet je oppassen dat je geen docent wordt Discussieumlren met humor en luchtigheid daar hou ik wel vanrdquo Die luchtigheid geldt ook voor het antwoord op de vraag wat je nou precies moet doen als je campagne wilt voeren deze zomer ldquoWe zullen bijvoobeeld via de emailings Twitter en Facebook leden op de hoogte houden van wat we gaan doen en wat er moet gebeuren Maar je kunt ook gewoon bellen of mailen om zelf iets te verzinnen of om alleen iets kleins te doen Echt alles kan want het werkt het beste als mensen iets doen dat ook echt bij ze pastrdquo

Meld je aan bij de campagnecommissiehein_van_der_steurhotmailcom06-24770067 (bij voorkeur lsquos avonds weekend)Volg het nieuws over acties en activiteiten viahaarlemgroenlinksnlgroenlinkshfacebookcomgroenlinkshaarlem

Voor iedereen die (iets) meer wil doen dan stemmen

Hein van der Steur Foto Bas Evers

6 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Nieuws van de fractie

Parkeervisie Met de Parkeervisie heeft het college van BampW een discussiestuk gemaakt voor het parkeerbeleid in Haarlem Tot 31 mei konden Haarlemmers hun mening geven en daar is goed gebruik van gemaakt De conceptvisie is een eerste aanzet waar het college en de raad na weging en verwerking van alle zienswijzen opnieuw over zullen discussieren en uiteindelijk besluiten Daphne Huyssse schreef onlangs een blog over de parkeervisie op haarlemgroenlinksnl over de parkeervisie ldquoGroenLinks vindt gereguleerd parkeren in Haarlem als onderdeel van het complete verkeersbeleid belangrijk omdat de gemeente daarmee (deels) het auto- en fietsverkeer in de stad kan sturen En dat is nodig voor een leefbare stad een schone stad en een vitale stadrdquo De conceptvisie is wat de fractie betreft een ldquohoopvolle aanzetldquo

WaarderbrugDe Waarderbrug blijft zorgen voor felle discussies in de raadzaal en ver daarbuiten Voor wie de reuring gemist heeft De Waarderbrug is nu vanuit eacuteeacuten kant open voor autoverkeer Dat moet volgens een groot deel van de raad anders Er zijn nu verschillende varianten uitgewerkt waarbij de goedkoopste variant de voorkeur heeft van een raadsmeerderheid Dit is de zogenaamde Catherijne-variant vernoemd naar de brug bij Molen de Adriaan Die is om en om voor twee richtingen opengesteld GroenLinks is als enige fractie voor het behouden van de status-quo namelijk eacuteeacutenrichtingsverkeer Dit standpunt heeft GroenLinks al sinds de planvorming voor de Schoterbrug Met de komst van deze brug is de Waarderbrug minder belangrijk geworden voor het verkeer van en naar de Waarderpolder Verkeer vooral over de Schoterbrug leiden past volgens GroenLinks ook bij de ambitie om van de Spaarndamseweg een rustige boulevard langs het Spaarne te maken

KadernotaOp 2 4 en 5 juli vergadert de raad over de Kadernota 2012 In de kadernota staat hoe het met de financieumln gaat en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente Op 5 juli stelt de raad de kadernota vast De fractie van GroenLinks maakt zich opnieuw hard voor de sociale en groene kant van de onvermijdelijke bezuiigingen Hoe kunnen we de pijn op deze terreinen verzachten Dit jaar was ook een zogenaamd herijkingsjaar De raad en het college bespreken hoe het ervoor staat met bezuiniging van 35 miljoen die de gemeente over een periode van 8 jaar moet bezuinigen Het college stelt nu voor om dit bedrag nog verder te verhogen De fractie van GroenLinks kijkt kritisch naar de uitgaven van de gemeente Daarbij is het met name belangrijk dat de raad niet steeds achteraf de rekening krijgt gepresenteerd Met een motie heeft GroenLinks - met andere partijen - het college onlangs opgeroepen om tekorten en oorzaken daarvan eerder te melden Meer informatie wwwhaarlemnlbestuur-en-organisatiedocumenten-en-cijfersfinanciele-stukkenkader-notakadernota-2012

Unilocatie van de baan En nu Het scheelde niet veel of er zou een unilocatie voor daklozen en verslaafden komen in Klein Heiligland Het collegevoorstel hiertoe is door de gemeenteraad afgewezen Ook GroenLinks was tegen Daarbij speelden de bezwaren van de bewoners een belangrijke maar geen doorslaggevende rol De fractie hield steeds voor ogen wat het doel moet zijn van een nieuwe opvang voor verslaafden en dak- en thuislozen betere zorg en facilitei-ten Het is voor GroenLinks geen bewezen zekerheid dat een unilocatie hiervoor de beste oplossing biedt Ook in het verkiezingsprogramma heeft GroenLinks zich uitgesproken voor gescheiden opvang De (on)veiligheid van de buurt en de kosten versterkten de fractie bij het besluit om tegen te stemmen De vraag is nu wat is wel een goede oplossing voor de opvang van verslaafden en dak- en thuislozen Daarover is het laatste woord nog niet gesproken

Aanwezig zijn bij een fractievergadering Iets te bespreken Kom langsElke maandag van 1930 tot 2000 uur heeft de fractie spreekuur Aansluitend is de fractievergadering Wilt u iets bespreken Stuur een mail met als onderwerp ldquospreektijd bezoekrdquo naar fractiemedewerker Pieter Postmus glhaarlemgmailcom of bel 023 5269038

7GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Elmar Kal verlaat raad

ldquoEigenlijk ben ik altijd al politiek geiumlnteresseerd geweest Nu speelt ook zeker mee dat mijn vader vroeger in de gemeenteraad (Ben Kal red) heeft gezeten voor de Groenen dus in die zin heb ik het wel van huis uit meegekregen Ik had al jong een mening over veel onderwerpen en ontdekte dat die in veel gevallen samen-viel met de gezichtspunten van GroenLinks Vandaar dat ik bij deze partij uitkwamrdquo

OrieumlntatieToen hij twintig was zat de PVV behoorlijk in de lift ldquoDat heeft zeker meegespeeld om actief te worden die opkomst van de PVV Dat was niet echt fijnrdquo Dus mailde hij naar de lokale afdeling van GroenLinks met de vraag of hij eens langs kon komen om zich wat beter te kunnen orieumlnteren Vanaf dat moment werd hij actief Hij bezocht zo veel mogelijk vergaderingen was aanwezig bij commissies en leerde spelenderwijs de regels van het politieke spel Hij ontdekte hoe procedures werken wie belangrijke contactpersonen zijn en hoe je iets op de agenda kunt zetten Of hij zijn leeftijd wel eens als een belemmering heeft ervaren Elmar ldquoIk voelde me eigenlijk wel geaccepteerd door iedereen Ik ben niet bang om het woord te nemen om mijn visie te geven Gelukkig is de sfeer in de fractie erg prettig Ieder fractielid heeft een eigen stijl natuurlijk maar ik heb nooit interne spanningen gevoeld Het was altijd een mooie balans tussen gezellig maar ook serieusrdquo Spanning voor KinderpardonZijn actieve opstelling bleef niet onopgemerkt Hij kwam op de kandidatenlijst en werd uiteindelijk steun-fractielid Dit betekende dat hij de gekozen raadsleden ondersteunde bij hun taken Toen fractievoorzitter Tenda Hoffmans met zwangerschapsverlof ging nam hij haar plek als raadslid tijdelijk over Daarna werd hij schaduwraadslid in de commisie samenleving Elmar ldquoNatuurlijk vond ik het best spannend maar ik heb geen seconde geaarzeld toen het speelde Ik maakte deel uit van de commissie Samenleving dat behelst Welzijn Sport en Jeugd Ik ben daarmee veel met de WMO bezig geweest In mijn periode zijn er geen grote besluiten gevallen Wel werd ik ermee geconfronteerd dat de speelruimte op lokaal niveau soms beperkt is De Rijks-overheid neemt besluiten die wij dan maar moeten uitvoeren De val van het kabinet heeft natuurlijk ook veel ontwikkelingen weer onzeker gemaaktrdquo Heeft hij wel eens ergens wakker van gelegen Nadenkend ldquoHet kin-derpardon dat was echt heel spannend om in te brengen Ik was heel zenuwachtig Gelukkig ging het goedrdquo

Politiek actiefZijn nieuwe baan is bij Heliomare in Wijk aan Zee waar hij zal meewerken aan onderzoek naar nieuwere betere bewegingstechnieken en hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke handicap Verwacht hij dat zijn vertrek het einde is van zijn politieke carriegravere Beslist ldquoNee ik vind het veel te leuk Ik hoop echt dat ik te zijner tijd mijn werk kan combineren met politieke activiteiten Ik hoop ooit weer in de raad te kunnen komen En ik zal sowieso zoveel mogelijk actief blijven bij de partij al is het maar met flyeren of andere actiesrdquo

ldquoIk blijf actief ook al is het maar met flyerenrdquoTekst Els AdamsWie Elmar Kal (24) in de stad tegenkomt zal niet snel vermoeden dat deze lange vriendelijke en open ogende student al een behoorlijke geschiedenis als gemeenteraadslid achter de rug heeftHet idee was om in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in ieder kwartaal in het ledenblad wat verder door te praten met een raadslid Eerste kandidaat Elmar Kal het raadslid dat voorzitter Tenda Hofmans verving tijdens haar zwangerschapsverlof Hij zou als jong talent vast ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 verschijnen De werkelijkheid heeft ons ingehaald Een van de eerste dingen die Elmar me meedeelt als hij binnenkomt is dat hij uit de politiek stapt Hij heeft een full time baan gevonden en hij wil geen half werk leveren Hij geeft zelf direct al aan hoezeer het hem spijt en dat de fractie uiteraard niet blij was met de mededeling ldquoMaar het gaat nu echt niet andersrdquo

Raadslid of niet ik blijf natuurlijk nieuwsgierig naar zijn motivatie om zich al op zo jonge leeftijd in de politieke lsquoslangenkuilrsquo te werpen Hoe komt een 24-jarige ertoe om zich beschikbaar te stellen

8 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Paswerk in de mailHet zijn onzekere tijden voor mensen die lastig toegang

tot de arbeidsmarkt hebben Het ledenblad wordt al jaren lokaal gedrukt door Paswerk Grafisch onderdeel van re-

integratiebedrijf Paswerk In onderstaand artikel stelt directeur Cees Boon zijn bedrijf voor

Zij verdienen hetPaswerk Wie kent de naam niet En wie komt niet af en toe of zelfs elke dag langs ons bedrijfscomplex in Cruquius rijden Maar weet u ook waar Paswerk voor staat Wie er werken Wat ze daar doen En van wie Paswerk eigenlijk is Onbekendheid of misverstanden

Paswerk is het re-integratiebedrijf van de regio Zuid-Kennemerland Het woord re-integratiebedrijf vind ik ei-genlijk niet meer voldoende dekkend Wij hebben het in onze ambities liever over een mensontwikkelbedrijf Pretentieus Ja en nee Wij voeren voor de vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit Wij proberen bijna 1000 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben werk te bieden in zo veel mogelijke lsquogewone banenrsquo bij zoveel mogelijk lsquogewone werkgeversrsquo Steeds meer Paswerk medewerkers werken voor werkgevers (bv op basis van detachering of begeleid werken) en voor opdrachtgevers (die diensten uitbesteden aan Paswerk leerwerkbedrijven) En in het algemeen tot volle tevredenheid Een baan betekent regelmaat sociale contacten werkplezier discipline en natuurlijk inkomen Hoe belangrijk en positief onze medewerkers en hun werkgevers de goed match vinden kunt u zien en horen op You Tube (trefwoord Paswerk)

Naast de sociale werkvoorziening doen wij personeelsbemiddeling in opdracht Zo hebben wij in de afgelopen zes jaren veel werkzoekenden uit de bijstand mogen helpen bij het opnieuw vinden van een baan Niet de ge-makkelijkste doelgroep maar het lukt vaak Niet met simpelweg eventjes praten en een enkel e-mailtje Nee wij kennen de doelgroep goed en weten dat je past kunt slagen als je alle professionele middelen goed hebt ingezet intake informatie selectie eventuele trainingen proefdraaien en nazorg En dat werpt zrsquon vruchten af Wij scoren in de landelijke benchmark bovengemiddeld Maar het is bepaald niet de tijd om achter over te leunen Zware bezuinigingen nieuwe wetgeving een arbeidsmarkt onder grote recessiedruk Als ik bestuurders en politici in deze regio om steun vraag in deze tijden dan doen wij dat voor de Paswerk medewerkers die ook een plek in de economie en op de arbeidsmarkt verdienen

Cees Boon directeur Paswerk

9GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

GroenLinks Haarlem zwaait ex-voorzitter uit Mirjam Fopma bedankt

Mirjam Fopma voor velen een bekend gezicht binnen GroenLinks Haarlem Afgelopen maart nam ze met een beetje weemoed afscheid als bestuursvoorzitter om meer tijd te hebben voor haar kinderen Portret van een realist met een flink portie verantwoordelijkheidsgevoel

Lang voordat ze zich bij GroenLinks Haarlem meldde dis-cussieerde Mirjam Fopma al actief mee in het lande-lijk netwerk van ambtenaren Ook hield ze zich bezig met de Tweede Kamer verkiezingen Allemaal heel leuk maar Utrecht was ook ver Tijd om in de buurt te kijken

Via een buurman kwam ze binnen bij het bestuur van Groen-Links Een paar keer keek ze mee en vervolgens rolde ze er eigenlijk tijdens de voorbereiding van een campagne een beetje in Vrij direct maakte ze kennis met een taak die op haar lijf geschreven leek campagneleider voor de verkiezin-gen Het samenwerken met een leuke enthousiaste groep mensen die zich allemaal betrokken voelen Die hun handen uit de mouwen willen steken om zo goed mogelijk te scoren met verkiezingen Dat geeft een enorm saamhorigheids-gevoel

Al snel - heel snel - werd ze voorzitter en zo kreeg eacuteeacuten van de beweegredenen om actief binnen de gemeente te worden vorm Die beweegreden was het meer betrokken voelen bij de stad en er concreet iets voor kunnen betekenen

Tip van Mirjam ldquoWord bestuurslid nog voor de verkiezingenrdquoMirjam Fopma ldquoDe periode voor verkiezingen is een heel interessante en leuke tijd om in het bestuur te zitten De taken zijn erg divers en je voegt daadwerkelijk veel toe Een sterk bestuur kan er voor zorgen dat het dynamisch is en blijft Politieke cafeacutes excursies met en voor nieuwe leden en andere activiteiten prikkelen leden en zorgen voor inspiratierdquo

Heb jij ambities binnen GroenLinks Een start in het bestuur is een heel goede Je leert de partij van binnen en buiten kennen Meer informatie bij Anita de Jong E-mail anitadejongpoltrainhetnetnl

Eeacuten van de hoogtepunten van de periode in het bestuur was de verkiezingsuitslag waarbij GroenLinks 7 zetels haalde Die mooi verdiende zetels zorgden voor vele onderhandelingsgesprekken en fractie-overleggen die zo twee avonden in de week en een zaterdag in beslag namen En toch De spanning de betrokkenheid en deel uitmaken van een gezamenlijk team met dezelfde ideeeumln maakt dat ze enkel achteraf soms denktpfff het was best hectisch en veel Ze had het niet willen missen

Het leren onderhandelen het steeds meer begrijpen hoe besturen soms een tactisch spel is en het blijven aantrekken van nieuwe enthousiaste mensen zijn aspecten waar Mirjam met veel plezier op terug kijkt Voor het huidige bestuur hoopt ze dat het net zo sterk en prettig is als in haar tijd

Mirjam bedankt voor je inzet en enthousiasme

Tekst Chantal Linders

10GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Duurzaamheidsscan WaarderpolderB en W hebben dinsdag 12 juni ingestemd met een pilotproject voor duurzaamheidsscans in de Waarderpolder Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijventerrein moeten een duurzaam-heidsscan laten uitvoeren Het plan voor deze pilot komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Waarderpolder uit 2011 Deze scan licht een bedrijf door op vijf themarsquos energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit en toekomstwaarde Het is overigens aan de ondernemer om eventuele maatregelen voor eigen kosten uit te voeren In 2012 komen de kos-ten voor zorsquon scan voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) de belangenbehartiger van de Waarder-polder om bedrijven te helpen tot energiebesparing te komen Door de scan ziet een onder-nemer hoe hij geld kan besparen in zijn bedrijfsvoering Energiekosten kunnen in veel gevallen bijvoorbeeld omlaag Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook gunstig voor de concurrentiepositie van bedrijven In de Waarderpolder wordt al veel gebruik gemaakt van de Energiecoach een project dat loopt tot eind 2012 Bedrijven die willen weten hoe ze kunnen besparen op hun energiekosten kunnen bij de Energiecoach vragen om een energieonderzoek

De gratis duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Deze richtlijn wordt al veelvuldig in Haarlem gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe woningen te bepalen De richtlijn is kortgeleden aangepast zodat nu ook kantoren en bedrijfsgebouwen op duurzaamheid beoordeeld kunnen worden De gemeente Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid In het coalitieakkoord is duurzaam ondernemen een aandachtspunt Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn

Meer informatie over de duurzaamheidscan staat op wwwwaarderpoldernl of wwwdegroenemugnl (Bron De Groene Mug)

Eco-bestseller van Paul Gilding in Haarlems jasjeHet werd een instant klassieker in duurzame kringen het boek The Great Disruption van Paul Gilding uit 2011 In zijn boek constateert Gilding een aantal feitelijkheden (bijvoorbeeld bevolkingsgroei klimaatverandering grondstoffentekort financieumlle crises) en probeert een antwoord te geven op de vraag waarom er onvoldoende politieke aandacht en soms zelfs tegenwerking bestaat om problemen in hun samen-hang te zien en aan te pakken Hij beschrijft ook de sociologische processen die daaraan ten grondslag liggen Vrolijk word je daar niet van want uiteindelijk zal dit leiden tot enorme rampspoed Echter daarna komt de onvoorwaardelijke samen-werking die nodig is om de strijd te winnen van de ldquonieuwe vijandrdquo Haarlemse ecoprominent Maurist Groen van consultancy bedrijf mauritsgroenbullmgmc besloot het boek in het Nederlands uit te geven Titel Helden uit Noodzaak GroenLinks raadslid Hessel Kruisman hielp bij de vertaling van dit boek Het is voor 25 euro te koop via wwwmgmcnl (Ten overvloede het raadslid ontvangt geen royalties)

groenwerkt

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 3: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

Het schijnt een sportzomer te zijn Met EK Ronde van Frankrijk Wimbledon en Olympische Spelen Leuk voor de sportliefhebbers Spelen om de crisis te vergeten

Het schijnt ook een thuiszomer te zijn Steeds meer Nederlanders kunnen niet op vakantie En dat zijn vooral zij die zich geen vertiertjes kunnen permit-teren Darsquos bitter voor hen Voor actieve GroenLink-sers is het vooral een verkiezingszomer Hun sport rennen en vliegen en organiseren De vakantie wordt omgeboekt in een campagnetour

Darsquos partijliefde

De toekomst van Nederland staat op het spel Wordt het weer een kabinet waarbij rechts zrsquon vingers kan aflikken Darsquos een toekomst waar ik geen zin in heb Of is er kans op een (centrum)links kabinet Met een hoog duurzaamheidsgehalte Met vakantieperspec-tieven voor iedereen Met een wezenlijke inbreng van GroenLinks Darsquos een toekomst waar ik zin in heb

Peter van der Mark

3

Voorwoord

GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

De Ripper was op 27 maart even helemaal Groen-Links Zorsquon 35 leden bezochten de Algemene Leden-vergadering die geleid werd door Anita de Jong Centraal stond het jaarverslag en het financieumlle jaarverslag Deze werden allebei goedgekeurd Het bestuur nam afscheid van oud-voorzitter Mirjam Fop-ma en bedankte haar voor haar inzet voor de afde-ling De leden benoemden het nieuwe bestuur dat nu bestaat uit Anita de Jong (voorzitter) Ruud Mesman (penningmeester) en Peter van der Mark (secretaris) De bijeenkomst werd opgeluisterd door voordrachten van wethouder Rob van Doorn en plaatsvervangend fractievoorzitter Lukas Mulder

Het bestuur zoekt leden die willen helpen om de ambitieuze plannen voor de komende jaren te re-aliseren Ondertussen hebben drie kandidaten hun medewerking toegezegd Voor de continuiumlteit van het bestuur (en de partijorganisatie) zien we graag nog meer aanmeldingen Dit geldt ook voor verschillende commissies die de plannen moeten organiseren of uitvoeren Aanmelden kan bij Anita de Jong anitade-jongpoltrainhetnetnl

In het kader van de Kamerverkiezingen worden ook eacuteeacuten of twee politieke cafeacutes voorbereid Let dus goed op uw digitale postvak

Bestuurszaken

Doe mee met de campagne Wil jij ook dat GroenLinks bij de verkiezingen van 12 september sterk uit de bus komt En wil je (iets) meacuteeacuter doen dan alleen je stem uitbrengen De campagnecommissie kan je hulp goed gebruiken

Meld je aan bij de campagnecommissie via Hein van der Steurhein_van_der_steurhotmailcomLees meer op pagina 5

Er groeit iets in HaarlemldquoLaten we duurzame kennis lokaal delenldquo

Faridah Azimullah MKB-Haarlem (pagina 10)

Haarlems kamerlid Bruno Braakhuis stoptldquoOnze manrdquo in Den Haag keert niet terug in de Tweede Kamer na de verkiezingen Haarlemmer Bruno Braakhuis is nu woordvoerder financieumln en economische zaken voor GroenLinks Braakhuis zorgde onder andere voor een meerderheid voor de zogenaamde netneutraliteit Telecomaanbied-ers mogen geen extra kosten meer rekenen voor gebruik van hun netwerk Ook pakte hij belasting-ontwijking aan In de debatten over de financieumlle crisis zette Braakhuis zich in voor meer democ-ratische controle op de Europese besluitvormingBraakhuis is dit keer geen kandidaat ldquoDit werk heeft prachtige kanten en ik ben buitengewoon dankbaar dat GroenLinks me de kans heeft geboden om dit werk te mogen doen Maar ik verlang tegelijkertijd ook terug naar het bedrijfsleven waar ik ook van-daan komrdquo Braakhuis noemt in het persbericht het enorme beslag dat het kamerwerk legt op tijd en aandacht ldquoDan moet je zoveel van dit vak houden dat je dat er voor over hebt Dat heb ik niet in die materdquo

Braakhuis ldquoIk ben trots op wat ik heb bereikt en dat draag ik graag over aan mijn opvolgerrdquo

Bron wwwgroenlinksnl foto Bob Bronshof

4 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Een groener socialer NederlandMaak GroenLinks sterk

Jolande Sap is als absolute winnaar uit de strijd om het lijstrekkerschap gekomen en stort zich nu vol in de zomercampagne Op 30 juni wordt het verkie-zingsprogramma vastgesteld tijdens het congres Dit programma ldquoGroene kansen voor Nederlandrdquo laat zien dat het kan het financieel en ecologisch in bal-ans brengen van onze economie en het behouden eacuten creeumlren van banen met gelijke kansen voor iedereenWil je je inzetten voor de campagne deze zomer Dan kun je je melden bij de campagnecommissie in Haarlem (zie het artikel hiernaast) Maar ook is het natuurlijk goed om social media en de landellijke site in de gaten te houden voor acties nieuws en artikelen Een paar tipsWebactiefgroenlinksnlwwwgroenlinksnlagendaTwittergroenlinksjesseklaver (campagneleider)anitadehorde (hoofd persvoorlichting)

5GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Hebben we je mailadres welVan zestig Haarlemse leden heeft GroenLinks geen e-mailadres Juist nu is het handig om het bestand compleet te hebben Zo blijft iedereen op de hoogte van acties en evenementen En het scheelt portokosten en extra handelingen Je mailadres doorgeven kan via ledenadmingroenlinksnl (landelijk) Vermeld dan naam adres woonplaats eventueel ledennummer Of pas je gegevens aan via mijngroenlinksnl

Doe mee met de campagneDe campagnecommissie van Haarlem is op stoom Een aantal actieve leden en raadsleden komt al regelmatig samen om plannen te bedenken en om mensen te mobiliseren om ze uit te voeren Kers-verse campagnecooumlrdinator Hein van der Steur voorziet dat GroenLinks op heel veel lokale even-ementen aanwezig zal zijn ldquoEr zijn al veel leuke ideeeumln En iedereen die iets wil doen kan iets doen En als je niet direct iets kunt verzinnen dan ver-zinnen we samen wat We kunnen echt alle hulp gebruikenrdquo

Hein van der Steur meldde zich een paar weken geleden aan voor de campagne via actiefgroenlinksnl Hij is in het dagelijks leven communicatieadviseur bij UWV Uitkeringen en woont sinds een paar jaar in Haarlem Zijn mail trok direct de aandacht van het bestuur die hem vroeg om campagnecoordinator te worden ldquoIk wil heel graag met mijn frisse blik en ideeeumln een bijdrage te leveren aan een positieve goede campagne in Haarlem Daarbij hoop ik veel leuke enthousiaste mensen te betrekken We sluiten gewoon aan bij wat er landelijk bedacht is maar kijken natuurlijk heel goed naar de kansen die er hier lokaal zijn voor acties en evenementenrdquo Naast Van der Steur zijn ook actieve leden Johan Schrama en Johan de Boer en raadsleden Daphne Huysse en Hessel Kruisman al betrokken bij de campagne En de groep breidt zich nog uit

Hallo wij zijn links GroenLinksJesse Klaver kamerlid en campagneleider is al wel even langsgeweest bij de campagnecommissie van Haarlem ldquoHij heeft ons bijgepraat over de strategie en bijvoorbeeld het opgefriste logo laten zien Dat zag er heel goed uit en geeft echt hoop en inspiratie voor de komende tijdrdquo zegt Van der Steur ldquoHaarlem is een GroenLinks-bolwerk en onze lokale campagne kan echt een mooi effect hebben op de verkiezings-uitslagrdquo Natuurlijk ging het niet alleen over de vorm maar ook over de inhoud ldquoWe onderscheiden ons in het linkse politieke spectrum van de rest en dat wil-len we ook uitdragen Staan voor een groen sociaal Nederlandrdquo

Iedereen kan iets doenGroenLinks Haarlem gaat deze zomer de straat op naar het strand maar ook langs de deuren Het past niet bij Van der Steur om de gesprekken met potien-tieumlle kiezers te zwaar te maken ldquoBij het overdragen van je idealen moet je oppassen dat je geen docent wordt Discussieumlren met humor en luchtigheid daar hou ik wel vanrdquo Die luchtigheid geldt ook voor het antwoord op de vraag wat je nou precies moet doen als je campagne wilt voeren deze zomer ldquoWe zullen bijvoobeeld via de emailings Twitter en Facebook leden op de hoogte houden van wat we gaan doen en wat er moet gebeuren Maar je kunt ook gewoon bellen of mailen om zelf iets te verzinnen of om alleen iets kleins te doen Echt alles kan want het werkt het beste als mensen iets doen dat ook echt bij ze pastrdquo

Meld je aan bij de campagnecommissiehein_van_der_steurhotmailcom06-24770067 (bij voorkeur lsquos avonds weekend)Volg het nieuws over acties en activiteiten viahaarlemgroenlinksnlgroenlinkshfacebookcomgroenlinkshaarlem

Voor iedereen die (iets) meer wil doen dan stemmen

Hein van der Steur Foto Bas Evers

6 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Nieuws van de fractie

Parkeervisie Met de Parkeervisie heeft het college van BampW een discussiestuk gemaakt voor het parkeerbeleid in Haarlem Tot 31 mei konden Haarlemmers hun mening geven en daar is goed gebruik van gemaakt De conceptvisie is een eerste aanzet waar het college en de raad na weging en verwerking van alle zienswijzen opnieuw over zullen discussieren en uiteindelijk besluiten Daphne Huyssse schreef onlangs een blog over de parkeervisie op haarlemgroenlinksnl over de parkeervisie ldquoGroenLinks vindt gereguleerd parkeren in Haarlem als onderdeel van het complete verkeersbeleid belangrijk omdat de gemeente daarmee (deels) het auto- en fietsverkeer in de stad kan sturen En dat is nodig voor een leefbare stad een schone stad en een vitale stadrdquo De conceptvisie is wat de fractie betreft een ldquohoopvolle aanzetldquo

WaarderbrugDe Waarderbrug blijft zorgen voor felle discussies in de raadzaal en ver daarbuiten Voor wie de reuring gemist heeft De Waarderbrug is nu vanuit eacuteeacuten kant open voor autoverkeer Dat moet volgens een groot deel van de raad anders Er zijn nu verschillende varianten uitgewerkt waarbij de goedkoopste variant de voorkeur heeft van een raadsmeerderheid Dit is de zogenaamde Catherijne-variant vernoemd naar de brug bij Molen de Adriaan Die is om en om voor twee richtingen opengesteld GroenLinks is als enige fractie voor het behouden van de status-quo namelijk eacuteeacutenrichtingsverkeer Dit standpunt heeft GroenLinks al sinds de planvorming voor de Schoterbrug Met de komst van deze brug is de Waarderbrug minder belangrijk geworden voor het verkeer van en naar de Waarderpolder Verkeer vooral over de Schoterbrug leiden past volgens GroenLinks ook bij de ambitie om van de Spaarndamseweg een rustige boulevard langs het Spaarne te maken

KadernotaOp 2 4 en 5 juli vergadert de raad over de Kadernota 2012 In de kadernota staat hoe het met de financieumln gaat en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente Op 5 juli stelt de raad de kadernota vast De fractie van GroenLinks maakt zich opnieuw hard voor de sociale en groene kant van de onvermijdelijke bezuiigingen Hoe kunnen we de pijn op deze terreinen verzachten Dit jaar was ook een zogenaamd herijkingsjaar De raad en het college bespreken hoe het ervoor staat met bezuiniging van 35 miljoen die de gemeente over een periode van 8 jaar moet bezuinigen Het college stelt nu voor om dit bedrag nog verder te verhogen De fractie van GroenLinks kijkt kritisch naar de uitgaven van de gemeente Daarbij is het met name belangrijk dat de raad niet steeds achteraf de rekening krijgt gepresenteerd Met een motie heeft GroenLinks - met andere partijen - het college onlangs opgeroepen om tekorten en oorzaken daarvan eerder te melden Meer informatie wwwhaarlemnlbestuur-en-organisatiedocumenten-en-cijfersfinanciele-stukkenkader-notakadernota-2012

Unilocatie van de baan En nu Het scheelde niet veel of er zou een unilocatie voor daklozen en verslaafden komen in Klein Heiligland Het collegevoorstel hiertoe is door de gemeenteraad afgewezen Ook GroenLinks was tegen Daarbij speelden de bezwaren van de bewoners een belangrijke maar geen doorslaggevende rol De fractie hield steeds voor ogen wat het doel moet zijn van een nieuwe opvang voor verslaafden en dak- en thuislozen betere zorg en facilitei-ten Het is voor GroenLinks geen bewezen zekerheid dat een unilocatie hiervoor de beste oplossing biedt Ook in het verkiezingsprogramma heeft GroenLinks zich uitgesproken voor gescheiden opvang De (on)veiligheid van de buurt en de kosten versterkten de fractie bij het besluit om tegen te stemmen De vraag is nu wat is wel een goede oplossing voor de opvang van verslaafden en dak- en thuislozen Daarover is het laatste woord nog niet gesproken

Aanwezig zijn bij een fractievergadering Iets te bespreken Kom langsElke maandag van 1930 tot 2000 uur heeft de fractie spreekuur Aansluitend is de fractievergadering Wilt u iets bespreken Stuur een mail met als onderwerp ldquospreektijd bezoekrdquo naar fractiemedewerker Pieter Postmus glhaarlemgmailcom of bel 023 5269038

7GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Elmar Kal verlaat raad

ldquoEigenlijk ben ik altijd al politiek geiumlnteresseerd geweest Nu speelt ook zeker mee dat mijn vader vroeger in de gemeenteraad (Ben Kal red) heeft gezeten voor de Groenen dus in die zin heb ik het wel van huis uit meegekregen Ik had al jong een mening over veel onderwerpen en ontdekte dat die in veel gevallen samen-viel met de gezichtspunten van GroenLinks Vandaar dat ik bij deze partij uitkwamrdquo

OrieumlntatieToen hij twintig was zat de PVV behoorlijk in de lift ldquoDat heeft zeker meegespeeld om actief te worden die opkomst van de PVV Dat was niet echt fijnrdquo Dus mailde hij naar de lokale afdeling van GroenLinks met de vraag of hij eens langs kon komen om zich wat beter te kunnen orieumlnteren Vanaf dat moment werd hij actief Hij bezocht zo veel mogelijk vergaderingen was aanwezig bij commissies en leerde spelenderwijs de regels van het politieke spel Hij ontdekte hoe procedures werken wie belangrijke contactpersonen zijn en hoe je iets op de agenda kunt zetten Of hij zijn leeftijd wel eens als een belemmering heeft ervaren Elmar ldquoIk voelde me eigenlijk wel geaccepteerd door iedereen Ik ben niet bang om het woord te nemen om mijn visie te geven Gelukkig is de sfeer in de fractie erg prettig Ieder fractielid heeft een eigen stijl natuurlijk maar ik heb nooit interne spanningen gevoeld Het was altijd een mooie balans tussen gezellig maar ook serieusrdquo Spanning voor KinderpardonZijn actieve opstelling bleef niet onopgemerkt Hij kwam op de kandidatenlijst en werd uiteindelijk steun-fractielid Dit betekende dat hij de gekozen raadsleden ondersteunde bij hun taken Toen fractievoorzitter Tenda Hoffmans met zwangerschapsverlof ging nam hij haar plek als raadslid tijdelijk over Daarna werd hij schaduwraadslid in de commisie samenleving Elmar ldquoNatuurlijk vond ik het best spannend maar ik heb geen seconde geaarzeld toen het speelde Ik maakte deel uit van de commissie Samenleving dat behelst Welzijn Sport en Jeugd Ik ben daarmee veel met de WMO bezig geweest In mijn periode zijn er geen grote besluiten gevallen Wel werd ik ermee geconfronteerd dat de speelruimte op lokaal niveau soms beperkt is De Rijks-overheid neemt besluiten die wij dan maar moeten uitvoeren De val van het kabinet heeft natuurlijk ook veel ontwikkelingen weer onzeker gemaaktrdquo Heeft hij wel eens ergens wakker van gelegen Nadenkend ldquoHet kin-derpardon dat was echt heel spannend om in te brengen Ik was heel zenuwachtig Gelukkig ging het goedrdquo

Politiek actiefZijn nieuwe baan is bij Heliomare in Wijk aan Zee waar hij zal meewerken aan onderzoek naar nieuwere betere bewegingstechnieken en hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke handicap Verwacht hij dat zijn vertrek het einde is van zijn politieke carriegravere Beslist ldquoNee ik vind het veel te leuk Ik hoop echt dat ik te zijner tijd mijn werk kan combineren met politieke activiteiten Ik hoop ooit weer in de raad te kunnen komen En ik zal sowieso zoveel mogelijk actief blijven bij de partij al is het maar met flyeren of andere actiesrdquo

ldquoIk blijf actief ook al is het maar met flyerenrdquoTekst Els AdamsWie Elmar Kal (24) in de stad tegenkomt zal niet snel vermoeden dat deze lange vriendelijke en open ogende student al een behoorlijke geschiedenis als gemeenteraadslid achter de rug heeftHet idee was om in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in ieder kwartaal in het ledenblad wat verder door te praten met een raadslid Eerste kandidaat Elmar Kal het raadslid dat voorzitter Tenda Hofmans verving tijdens haar zwangerschapsverlof Hij zou als jong talent vast ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 verschijnen De werkelijkheid heeft ons ingehaald Een van de eerste dingen die Elmar me meedeelt als hij binnenkomt is dat hij uit de politiek stapt Hij heeft een full time baan gevonden en hij wil geen half werk leveren Hij geeft zelf direct al aan hoezeer het hem spijt en dat de fractie uiteraard niet blij was met de mededeling ldquoMaar het gaat nu echt niet andersrdquo

Raadslid of niet ik blijf natuurlijk nieuwsgierig naar zijn motivatie om zich al op zo jonge leeftijd in de politieke lsquoslangenkuilrsquo te werpen Hoe komt een 24-jarige ertoe om zich beschikbaar te stellen

8 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Paswerk in de mailHet zijn onzekere tijden voor mensen die lastig toegang

tot de arbeidsmarkt hebben Het ledenblad wordt al jaren lokaal gedrukt door Paswerk Grafisch onderdeel van re-

integratiebedrijf Paswerk In onderstaand artikel stelt directeur Cees Boon zijn bedrijf voor

Zij verdienen hetPaswerk Wie kent de naam niet En wie komt niet af en toe of zelfs elke dag langs ons bedrijfscomplex in Cruquius rijden Maar weet u ook waar Paswerk voor staat Wie er werken Wat ze daar doen En van wie Paswerk eigenlijk is Onbekendheid of misverstanden

Paswerk is het re-integratiebedrijf van de regio Zuid-Kennemerland Het woord re-integratiebedrijf vind ik ei-genlijk niet meer voldoende dekkend Wij hebben het in onze ambities liever over een mensontwikkelbedrijf Pretentieus Ja en nee Wij voeren voor de vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit Wij proberen bijna 1000 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben werk te bieden in zo veel mogelijke lsquogewone banenrsquo bij zoveel mogelijk lsquogewone werkgeversrsquo Steeds meer Paswerk medewerkers werken voor werkgevers (bv op basis van detachering of begeleid werken) en voor opdrachtgevers (die diensten uitbesteden aan Paswerk leerwerkbedrijven) En in het algemeen tot volle tevredenheid Een baan betekent regelmaat sociale contacten werkplezier discipline en natuurlijk inkomen Hoe belangrijk en positief onze medewerkers en hun werkgevers de goed match vinden kunt u zien en horen op You Tube (trefwoord Paswerk)

Naast de sociale werkvoorziening doen wij personeelsbemiddeling in opdracht Zo hebben wij in de afgelopen zes jaren veel werkzoekenden uit de bijstand mogen helpen bij het opnieuw vinden van een baan Niet de ge-makkelijkste doelgroep maar het lukt vaak Niet met simpelweg eventjes praten en een enkel e-mailtje Nee wij kennen de doelgroep goed en weten dat je past kunt slagen als je alle professionele middelen goed hebt ingezet intake informatie selectie eventuele trainingen proefdraaien en nazorg En dat werpt zrsquon vruchten af Wij scoren in de landelijke benchmark bovengemiddeld Maar het is bepaald niet de tijd om achter over te leunen Zware bezuinigingen nieuwe wetgeving een arbeidsmarkt onder grote recessiedruk Als ik bestuurders en politici in deze regio om steun vraag in deze tijden dan doen wij dat voor de Paswerk medewerkers die ook een plek in de economie en op de arbeidsmarkt verdienen

Cees Boon directeur Paswerk

9GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

GroenLinks Haarlem zwaait ex-voorzitter uit Mirjam Fopma bedankt

Mirjam Fopma voor velen een bekend gezicht binnen GroenLinks Haarlem Afgelopen maart nam ze met een beetje weemoed afscheid als bestuursvoorzitter om meer tijd te hebben voor haar kinderen Portret van een realist met een flink portie verantwoordelijkheidsgevoel

Lang voordat ze zich bij GroenLinks Haarlem meldde dis-cussieerde Mirjam Fopma al actief mee in het lande-lijk netwerk van ambtenaren Ook hield ze zich bezig met de Tweede Kamer verkiezingen Allemaal heel leuk maar Utrecht was ook ver Tijd om in de buurt te kijken

Via een buurman kwam ze binnen bij het bestuur van Groen-Links Een paar keer keek ze mee en vervolgens rolde ze er eigenlijk tijdens de voorbereiding van een campagne een beetje in Vrij direct maakte ze kennis met een taak die op haar lijf geschreven leek campagneleider voor de verkiezin-gen Het samenwerken met een leuke enthousiaste groep mensen die zich allemaal betrokken voelen Die hun handen uit de mouwen willen steken om zo goed mogelijk te scoren met verkiezingen Dat geeft een enorm saamhorigheids-gevoel

Al snel - heel snel - werd ze voorzitter en zo kreeg eacuteeacuten van de beweegredenen om actief binnen de gemeente te worden vorm Die beweegreden was het meer betrokken voelen bij de stad en er concreet iets voor kunnen betekenen

Tip van Mirjam ldquoWord bestuurslid nog voor de verkiezingenrdquoMirjam Fopma ldquoDe periode voor verkiezingen is een heel interessante en leuke tijd om in het bestuur te zitten De taken zijn erg divers en je voegt daadwerkelijk veel toe Een sterk bestuur kan er voor zorgen dat het dynamisch is en blijft Politieke cafeacutes excursies met en voor nieuwe leden en andere activiteiten prikkelen leden en zorgen voor inspiratierdquo

Heb jij ambities binnen GroenLinks Een start in het bestuur is een heel goede Je leert de partij van binnen en buiten kennen Meer informatie bij Anita de Jong E-mail anitadejongpoltrainhetnetnl

Eeacuten van de hoogtepunten van de periode in het bestuur was de verkiezingsuitslag waarbij GroenLinks 7 zetels haalde Die mooi verdiende zetels zorgden voor vele onderhandelingsgesprekken en fractie-overleggen die zo twee avonden in de week en een zaterdag in beslag namen En toch De spanning de betrokkenheid en deel uitmaken van een gezamenlijk team met dezelfde ideeeumln maakt dat ze enkel achteraf soms denktpfff het was best hectisch en veel Ze had het niet willen missen

Het leren onderhandelen het steeds meer begrijpen hoe besturen soms een tactisch spel is en het blijven aantrekken van nieuwe enthousiaste mensen zijn aspecten waar Mirjam met veel plezier op terug kijkt Voor het huidige bestuur hoopt ze dat het net zo sterk en prettig is als in haar tijd

Mirjam bedankt voor je inzet en enthousiasme

Tekst Chantal Linders

10GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Duurzaamheidsscan WaarderpolderB en W hebben dinsdag 12 juni ingestemd met een pilotproject voor duurzaamheidsscans in de Waarderpolder Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijventerrein moeten een duurzaam-heidsscan laten uitvoeren Het plan voor deze pilot komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Waarderpolder uit 2011 Deze scan licht een bedrijf door op vijf themarsquos energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit en toekomstwaarde Het is overigens aan de ondernemer om eventuele maatregelen voor eigen kosten uit te voeren In 2012 komen de kos-ten voor zorsquon scan voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) de belangenbehartiger van de Waarder-polder om bedrijven te helpen tot energiebesparing te komen Door de scan ziet een onder-nemer hoe hij geld kan besparen in zijn bedrijfsvoering Energiekosten kunnen in veel gevallen bijvoorbeeld omlaag Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook gunstig voor de concurrentiepositie van bedrijven In de Waarderpolder wordt al veel gebruik gemaakt van de Energiecoach een project dat loopt tot eind 2012 Bedrijven die willen weten hoe ze kunnen besparen op hun energiekosten kunnen bij de Energiecoach vragen om een energieonderzoek

De gratis duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Deze richtlijn wordt al veelvuldig in Haarlem gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe woningen te bepalen De richtlijn is kortgeleden aangepast zodat nu ook kantoren en bedrijfsgebouwen op duurzaamheid beoordeeld kunnen worden De gemeente Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid In het coalitieakkoord is duurzaam ondernemen een aandachtspunt Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn

Meer informatie over de duurzaamheidscan staat op wwwwaarderpoldernl of wwwdegroenemugnl (Bron De Groene Mug)

Eco-bestseller van Paul Gilding in Haarlems jasjeHet werd een instant klassieker in duurzame kringen het boek The Great Disruption van Paul Gilding uit 2011 In zijn boek constateert Gilding een aantal feitelijkheden (bijvoorbeeld bevolkingsgroei klimaatverandering grondstoffentekort financieumlle crises) en probeert een antwoord te geven op de vraag waarom er onvoldoende politieke aandacht en soms zelfs tegenwerking bestaat om problemen in hun samen-hang te zien en aan te pakken Hij beschrijft ook de sociologische processen die daaraan ten grondslag liggen Vrolijk word je daar niet van want uiteindelijk zal dit leiden tot enorme rampspoed Echter daarna komt de onvoorwaardelijke samen-werking die nodig is om de strijd te winnen van de ldquonieuwe vijandrdquo Haarlemse ecoprominent Maurist Groen van consultancy bedrijf mauritsgroenbullmgmc besloot het boek in het Nederlands uit te geven Titel Helden uit Noodzaak GroenLinks raadslid Hessel Kruisman hielp bij de vertaling van dit boek Het is voor 25 euro te koop via wwwmgmcnl (Ten overvloede het raadslid ontvangt geen royalties)

groenwerkt

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 4: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

Haarlems kamerlid Bruno Braakhuis stoptldquoOnze manrdquo in Den Haag keert niet terug in de Tweede Kamer na de verkiezingen Haarlemmer Bruno Braakhuis is nu woordvoerder financieumln en economische zaken voor GroenLinks Braakhuis zorgde onder andere voor een meerderheid voor de zogenaamde netneutraliteit Telecomaanbied-ers mogen geen extra kosten meer rekenen voor gebruik van hun netwerk Ook pakte hij belasting-ontwijking aan In de debatten over de financieumlle crisis zette Braakhuis zich in voor meer democ-ratische controle op de Europese besluitvormingBraakhuis is dit keer geen kandidaat ldquoDit werk heeft prachtige kanten en ik ben buitengewoon dankbaar dat GroenLinks me de kans heeft geboden om dit werk te mogen doen Maar ik verlang tegelijkertijd ook terug naar het bedrijfsleven waar ik ook van-daan komrdquo Braakhuis noemt in het persbericht het enorme beslag dat het kamerwerk legt op tijd en aandacht ldquoDan moet je zoveel van dit vak houden dat je dat er voor over hebt Dat heb ik niet in die materdquo

Braakhuis ldquoIk ben trots op wat ik heb bereikt en dat draag ik graag over aan mijn opvolgerrdquo

Bron wwwgroenlinksnl foto Bob Bronshof

4 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Een groener socialer NederlandMaak GroenLinks sterk

Jolande Sap is als absolute winnaar uit de strijd om het lijstrekkerschap gekomen en stort zich nu vol in de zomercampagne Op 30 juni wordt het verkie-zingsprogramma vastgesteld tijdens het congres Dit programma ldquoGroene kansen voor Nederlandrdquo laat zien dat het kan het financieel en ecologisch in bal-ans brengen van onze economie en het behouden eacuten creeumlren van banen met gelijke kansen voor iedereenWil je je inzetten voor de campagne deze zomer Dan kun je je melden bij de campagnecommissie in Haarlem (zie het artikel hiernaast) Maar ook is het natuurlijk goed om social media en de landellijke site in de gaten te houden voor acties nieuws en artikelen Een paar tipsWebactiefgroenlinksnlwwwgroenlinksnlagendaTwittergroenlinksjesseklaver (campagneleider)anitadehorde (hoofd persvoorlichting)

5GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Hebben we je mailadres welVan zestig Haarlemse leden heeft GroenLinks geen e-mailadres Juist nu is het handig om het bestand compleet te hebben Zo blijft iedereen op de hoogte van acties en evenementen En het scheelt portokosten en extra handelingen Je mailadres doorgeven kan via ledenadmingroenlinksnl (landelijk) Vermeld dan naam adres woonplaats eventueel ledennummer Of pas je gegevens aan via mijngroenlinksnl

Doe mee met de campagneDe campagnecommissie van Haarlem is op stoom Een aantal actieve leden en raadsleden komt al regelmatig samen om plannen te bedenken en om mensen te mobiliseren om ze uit te voeren Kers-verse campagnecooumlrdinator Hein van der Steur voorziet dat GroenLinks op heel veel lokale even-ementen aanwezig zal zijn ldquoEr zijn al veel leuke ideeeumln En iedereen die iets wil doen kan iets doen En als je niet direct iets kunt verzinnen dan ver-zinnen we samen wat We kunnen echt alle hulp gebruikenrdquo

Hein van der Steur meldde zich een paar weken geleden aan voor de campagne via actiefgroenlinksnl Hij is in het dagelijks leven communicatieadviseur bij UWV Uitkeringen en woont sinds een paar jaar in Haarlem Zijn mail trok direct de aandacht van het bestuur die hem vroeg om campagnecoordinator te worden ldquoIk wil heel graag met mijn frisse blik en ideeeumln een bijdrage te leveren aan een positieve goede campagne in Haarlem Daarbij hoop ik veel leuke enthousiaste mensen te betrekken We sluiten gewoon aan bij wat er landelijk bedacht is maar kijken natuurlijk heel goed naar de kansen die er hier lokaal zijn voor acties en evenementenrdquo Naast Van der Steur zijn ook actieve leden Johan Schrama en Johan de Boer en raadsleden Daphne Huysse en Hessel Kruisman al betrokken bij de campagne En de groep breidt zich nog uit

Hallo wij zijn links GroenLinksJesse Klaver kamerlid en campagneleider is al wel even langsgeweest bij de campagnecommissie van Haarlem ldquoHij heeft ons bijgepraat over de strategie en bijvoorbeeld het opgefriste logo laten zien Dat zag er heel goed uit en geeft echt hoop en inspiratie voor de komende tijdrdquo zegt Van der Steur ldquoHaarlem is een GroenLinks-bolwerk en onze lokale campagne kan echt een mooi effect hebben op de verkiezings-uitslagrdquo Natuurlijk ging het niet alleen over de vorm maar ook over de inhoud ldquoWe onderscheiden ons in het linkse politieke spectrum van de rest en dat wil-len we ook uitdragen Staan voor een groen sociaal Nederlandrdquo

Iedereen kan iets doenGroenLinks Haarlem gaat deze zomer de straat op naar het strand maar ook langs de deuren Het past niet bij Van der Steur om de gesprekken met potien-tieumlle kiezers te zwaar te maken ldquoBij het overdragen van je idealen moet je oppassen dat je geen docent wordt Discussieumlren met humor en luchtigheid daar hou ik wel vanrdquo Die luchtigheid geldt ook voor het antwoord op de vraag wat je nou precies moet doen als je campagne wilt voeren deze zomer ldquoWe zullen bijvoobeeld via de emailings Twitter en Facebook leden op de hoogte houden van wat we gaan doen en wat er moet gebeuren Maar je kunt ook gewoon bellen of mailen om zelf iets te verzinnen of om alleen iets kleins te doen Echt alles kan want het werkt het beste als mensen iets doen dat ook echt bij ze pastrdquo

Meld je aan bij de campagnecommissiehein_van_der_steurhotmailcom06-24770067 (bij voorkeur lsquos avonds weekend)Volg het nieuws over acties en activiteiten viahaarlemgroenlinksnlgroenlinkshfacebookcomgroenlinkshaarlem

Voor iedereen die (iets) meer wil doen dan stemmen

Hein van der Steur Foto Bas Evers

6 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Nieuws van de fractie

Parkeervisie Met de Parkeervisie heeft het college van BampW een discussiestuk gemaakt voor het parkeerbeleid in Haarlem Tot 31 mei konden Haarlemmers hun mening geven en daar is goed gebruik van gemaakt De conceptvisie is een eerste aanzet waar het college en de raad na weging en verwerking van alle zienswijzen opnieuw over zullen discussieren en uiteindelijk besluiten Daphne Huyssse schreef onlangs een blog over de parkeervisie op haarlemgroenlinksnl over de parkeervisie ldquoGroenLinks vindt gereguleerd parkeren in Haarlem als onderdeel van het complete verkeersbeleid belangrijk omdat de gemeente daarmee (deels) het auto- en fietsverkeer in de stad kan sturen En dat is nodig voor een leefbare stad een schone stad en een vitale stadrdquo De conceptvisie is wat de fractie betreft een ldquohoopvolle aanzetldquo

WaarderbrugDe Waarderbrug blijft zorgen voor felle discussies in de raadzaal en ver daarbuiten Voor wie de reuring gemist heeft De Waarderbrug is nu vanuit eacuteeacuten kant open voor autoverkeer Dat moet volgens een groot deel van de raad anders Er zijn nu verschillende varianten uitgewerkt waarbij de goedkoopste variant de voorkeur heeft van een raadsmeerderheid Dit is de zogenaamde Catherijne-variant vernoemd naar de brug bij Molen de Adriaan Die is om en om voor twee richtingen opengesteld GroenLinks is als enige fractie voor het behouden van de status-quo namelijk eacuteeacutenrichtingsverkeer Dit standpunt heeft GroenLinks al sinds de planvorming voor de Schoterbrug Met de komst van deze brug is de Waarderbrug minder belangrijk geworden voor het verkeer van en naar de Waarderpolder Verkeer vooral over de Schoterbrug leiden past volgens GroenLinks ook bij de ambitie om van de Spaarndamseweg een rustige boulevard langs het Spaarne te maken

KadernotaOp 2 4 en 5 juli vergadert de raad over de Kadernota 2012 In de kadernota staat hoe het met de financieumln gaat en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente Op 5 juli stelt de raad de kadernota vast De fractie van GroenLinks maakt zich opnieuw hard voor de sociale en groene kant van de onvermijdelijke bezuiigingen Hoe kunnen we de pijn op deze terreinen verzachten Dit jaar was ook een zogenaamd herijkingsjaar De raad en het college bespreken hoe het ervoor staat met bezuiniging van 35 miljoen die de gemeente over een periode van 8 jaar moet bezuinigen Het college stelt nu voor om dit bedrag nog verder te verhogen De fractie van GroenLinks kijkt kritisch naar de uitgaven van de gemeente Daarbij is het met name belangrijk dat de raad niet steeds achteraf de rekening krijgt gepresenteerd Met een motie heeft GroenLinks - met andere partijen - het college onlangs opgeroepen om tekorten en oorzaken daarvan eerder te melden Meer informatie wwwhaarlemnlbestuur-en-organisatiedocumenten-en-cijfersfinanciele-stukkenkader-notakadernota-2012

Unilocatie van de baan En nu Het scheelde niet veel of er zou een unilocatie voor daklozen en verslaafden komen in Klein Heiligland Het collegevoorstel hiertoe is door de gemeenteraad afgewezen Ook GroenLinks was tegen Daarbij speelden de bezwaren van de bewoners een belangrijke maar geen doorslaggevende rol De fractie hield steeds voor ogen wat het doel moet zijn van een nieuwe opvang voor verslaafden en dak- en thuislozen betere zorg en facilitei-ten Het is voor GroenLinks geen bewezen zekerheid dat een unilocatie hiervoor de beste oplossing biedt Ook in het verkiezingsprogramma heeft GroenLinks zich uitgesproken voor gescheiden opvang De (on)veiligheid van de buurt en de kosten versterkten de fractie bij het besluit om tegen te stemmen De vraag is nu wat is wel een goede oplossing voor de opvang van verslaafden en dak- en thuislozen Daarover is het laatste woord nog niet gesproken

Aanwezig zijn bij een fractievergadering Iets te bespreken Kom langsElke maandag van 1930 tot 2000 uur heeft de fractie spreekuur Aansluitend is de fractievergadering Wilt u iets bespreken Stuur een mail met als onderwerp ldquospreektijd bezoekrdquo naar fractiemedewerker Pieter Postmus glhaarlemgmailcom of bel 023 5269038

7GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Elmar Kal verlaat raad

ldquoEigenlijk ben ik altijd al politiek geiumlnteresseerd geweest Nu speelt ook zeker mee dat mijn vader vroeger in de gemeenteraad (Ben Kal red) heeft gezeten voor de Groenen dus in die zin heb ik het wel van huis uit meegekregen Ik had al jong een mening over veel onderwerpen en ontdekte dat die in veel gevallen samen-viel met de gezichtspunten van GroenLinks Vandaar dat ik bij deze partij uitkwamrdquo

OrieumlntatieToen hij twintig was zat de PVV behoorlijk in de lift ldquoDat heeft zeker meegespeeld om actief te worden die opkomst van de PVV Dat was niet echt fijnrdquo Dus mailde hij naar de lokale afdeling van GroenLinks met de vraag of hij eens langs kon komen om zich wat beter te kunnen orieumlnteren Vanaf dat moment werd hij actief Hij bezocht zo veel mogelijk vergaderingen was aanwezig bij commissies en leerde spelenderwijs de regels van het politieke spel Hij ontdekte hoe procedures werken wie belangrijke contactpersonen zijn en hoe je iets op de agenda kunt zetten Of hij zijn leeftijd wel eens als een belemmering heeft ervaren Elmar ldquoIk voelde me eigenlijk wel geaccepteerd door iedereen Ik ben niet bang om het woord te nemen om mijn visie te geven Gelukkig is de sfeer in de fractie erg prettig Ieder fractielid heeft een eigen stijl natuurlijk maar ik heb nooit interne spanningen gevoeld Het was altijd een mooie balans tussen gezellig maar ook serieusrdquo Spanning voor KinderpardonZijn actieve opstelling bleef niet onopgemerkt Hij kwam op de kandidatenlijst en werd uiteindelijk steun-fractielid Dit betekende dat hij de gekozen raadsleden ondersteunde bij hun taken Toen fractievoorzitter Tenda Hoffmans met zwangerschapsverlof ging nam hij haar plek als raadslid tijdelijk over Daarna werd hij schaduwraadslid in de commisie samenleving Elmar ldquoNatuurlijk vond ik het best spannend maar ik heb geen seconde geaarzeld toen het speelde Ik maakte deel uit van de commissie Samenleving dat behelst Welzijn Sport en Jeugd Ik ben daarmee veel met de WMO bezig geweest In mijn periode zijn er geen grote besluiten gevallen Wel werd ik ermee geconfronteerd dat de speelruimte op lokaal niveau soms beperkt is De Rijks-overheid neemt besluiten die wij dan maar moeten uitvoeren De val van het kabinet heeft natuurlijk ook veel ontwikkelingen weer onzeker gemaaktrdquo Heeft hij wel eens ergens wakker van gelegen Nadenkend ldquoHet kin-derpardon dat was echt heel spannend om in te brengen Ik was heel zenuwachtig Gelukkig ging het goedrdquo

Politiek actiefZijn nieuwe baan is bij Heliomare in Wijk aan Zee waar hij zal meewerken aan onderzoek naar nieuwere betere bewegingstechnieken en hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke handicap Verwacht hij dat zijn vertrek het einde is van zijn politieke carriegravere Beslist ldquoNee ik vind het veel te leuk Ik hoop echt dat ik te zijner tijd mijn werk kan combineren met politieke activiteiten Ik hoop ooit weer in de raad te kunnen komen En ik zal sowieso zoveel mogelijk actief blijven bij de partij al is het maar met flyeren of andere actiesrdquo

ldquoIk blijf actief ook al is het maar met flyerenrdquoTekst Els AdamsWie Elmar Kal (24) in de stad tegenkomt zal niet snel vermoeden dat deze lange vriendelijke en open ogende student al een behoorlijke geschiedenis als gemeenteraadslid achter de rug heeftHet idee was om in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in ieder kwartaal in het ledenblad wat verder door te praten met een raadslid Eerste kandidaat Elmar Kal het raadslid dat voorzitter Tenda Hofmans verving tijdens haar zwangerschapsverlof Hij zou als jong talent vast ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 verschijnen De werkelijkheid heeft ons ingehaald Een van de eerste dingen die Elmar me meedeelt als hij binnenkomt is dat hij uit de politiek stapt Hij heeft een full time baan gevonden en hij wil geen half werk leveren Hij geeft zelf direct al aan hoezeer het hem spijt en dat de fractie uiteraard niet blij was met de mededeling ldquoMaar het gaat nu echt niet andersrdquo

Raadslid of niet ik blijf natuurlijk nieuwsgierig naar zijn motivatie om zich al op zo jonge leeftijd in de politieke lsquoslangenkuilrsquo te werpen Hoe komt een 24-jarige ertoe om zich beschikbaar te stellen

8 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Paswerk in de mailHet zijn onzekere tijden voor mensen die lastig toegang

tot de arbeidsmarkt hebben Het ledenblad wordt al jaren lokaal gedrukt door Paswerk Grafisch onderdeel van re-

integratiebedrijf Paswerk In onderstaand artikel stelt directeur Cees Boon zijn bedrijf voor

Zij verdienen hetPaswerk Wie kent de naam niet En wie komt niet af en toe of zelfs elke dag langs ons bedrijfscomplex in Cruquius rijden Maar weet u ook waar Paswerk voor staat Wie er werken Wat ze daar doen En van wie Paswerk eigenlijk is Onbekendheid of misverstanden

Paswerk is het re-integratiebedrijf van de regio Zuid-Kennemerland Het woord re-integratiebedrijf vind ik ei-genlijk niet meer voldoende dekkend Wij hebben het in onze ambities liever over een mensontwikkelbedrijf Pretentieus Ja en nee Wij voeren voor de vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit Wij proberen bijna 1000 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben werk te bieden in zo veel mogelijke lsquogewone banenrsquo bij zoveel mogelijk lsquogewone werkgeversrsquo Steeds meer Paswerk medewerkers werken voor werkgevers (bv op basis van detachering of begeleid werken) en voor opdrachtgevers (die diensten uitbesteden aan Paswerk leerwerkbedrijven) En in het algemeen tot volle tevredenheid Een baan betekent regelmaat sociale contacten werkplezier discipline en natuurlijk inkomen Hoe belangrijk en positief onze medewerkers en hun werkgevers de goed match vinden kunt u zien en horen op You Tube (trefwoord Paswerk)

Naast de sociale werkvoorziening doen wij personeelsbemiddeling in opdracht Zo hebben wij in de afgelopen zes jaren veel werkzoekenden uit de bijstand mogen helpen bij het opnieuw vinden van een baan Niet de ge-makkelijkste doelgroep maar het lukt vaak Niet met simpelweg eventjes praten en een enkel e-mailtje Nee wij kennen de doelgroep goed en weten dat je past kunt slagen als je alle professionele middelen goed hebt ingezet intake informatie selectie eventuele trainingen proefdraaien en nazorg En dat werpt zrsquon vruchten af Wij scoren in de landelijke benchmark bovengemiddeld Maar het is bepaald niet de tijd om achter over te leunen Zware bezuinigingen nieuwe wetgeving een arbeidsmarkt onder grote recessiedruk Als ik bestuurders en politici in deze regio om steun vraag in deze tijden dan doen wij dat voor de Paswerk medewerkers die ook een plek in de economie en op de arbeidsmarkt verdienen

Cees Boon directeur Paswerk

9GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

GroenLinks Haarlem zwaait ex-voorzitter uit Mirjam Fopma bedankt

Mirjam Fopma voor velen een bekend gezicht binnen GroenLinks Haarlem Afgelopen maart nam ze met een beetje weemoed afscheid als bestuursvoorzitter om meer tijd te hebben voor haar kinderen Portret van een realist met een flink portie verantwoordelijkheidsgevoel

Lang voordat ze zich bij GroenLinks Haarlem meldde dis-cussieerde Mirjam Fopma al actief mee in het lande-lijk netwerk van ambtenaren Ook hield ze zich bezig met de Tweede Kamer verkiezingen Allemaal heel leuk maar Utrecht was ook ver Tijd om in de buurt te kijken

Via een buurman kwam ze binnen bij het bestuur van Groen-Links Een paar keer keek ze mee en vervolgens rolde ze er eigenlijk tijdens de voorbereiding van een campagne een beetje in Vrij direct maakte ze kennis met een taak die op haar lijf geschreven leek campagneleider voor de verkiezin-gen Het samenwerken met een leuke enthousiaste groep mensen die zich allemaal betrokken voelen Die hun handen uit de mouwen willen steken om zo goed mogelijk te scoren met verkiezingen Dat geeft een enorm saamhorigheids-gevoel

Al snel - heel snel - werd ze voorzitter en zo kreeg eacuteeacuten van de beweegredenen om actief binnen de gemeente te worden vorm Die beweegreden was het meer betrokken voelen bij de stad en er concreet iets voor kunnen betekenen

Tip van Mirjam ldquoWord bestuurslid nog voor de verkiezingenrdquoMirjam Fopma ldquoDe periode voor verkiezingen is een heel interessante en leuke tijd om in het bestuur te zitten De taken zijn erg divers en je voegt daadwerkelijk veel toe Een sterk bestuur kan er voor zorgen dat het dynamisch is en blijft Politieke cafeacutes excursies met en voor nieuwe leden en andere activiteiten prikkelen leden en zorgen voor inspiratierdquo

Heb jij ambities binnen GroenLinks Een start in het bestuur is een heel goede Je leert de partij van binnen en buiten kennen Meer informatie bij Anita de Jong E-mail anitadejongpoltrainhetnetnl

Eeacuten van de hoogtepunten van de periode in het bestuur was de verkiezingsuitslag waarbij GroenLinks 7 zetels haalde Die mooi verdiende zetels zorgden voor vele onderhandelingsgesprekken en fractie-overleggen die zo twee avonden in de week en een zaterdag in beslag namen En toch De spanning de betrokkenheid en deel uitmaken van een gezamenlijk team met dezelfde ideeeumln maakt dat ze enkel achteraf soms denktpfff het was best hectisch en veel Ze had het niet willen missen

Het leren onderhandelen het steeds meer begrijpen hoe besturen soms een tactisch spel is en het blijven aantrekken van nieuwe enthousiaste mensen zijn aspecten waar Mirjam met veel plezier op terug kijkt Voor het huidige bestuur hoopt ze dat het net zo sterk en prettig is als in haar tijd

Mirjam bedankt voor je inzet en enthousiasme

Tekst Chantal Linders

10GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Duurzaamheidsscan WaarderpolderB en W hebben dinsdag 12 juni ingestemd met een pilotproject voor duurzaamheidsscans in de Waarderpolder Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijventerrein moeten een duurzaam-heidsscan laten uitvoeren Het plan voor deze pilot komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Waarderpolder uit 2011 Deze scan licht een bedrijf door op vijf themarsquos energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit en toekomstwaarde Het is overigens aan de ondernemer om eventuele maatregelen voor eigen kosten uit te voeren In 2012 komen de kos-ten voor zorsquon scan voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) de belangenbehartiger van de Waarder-polder om bedrijven te helpen tot energiebesparing te komen Door de scan ziet een onder-nemer hoe hij geld kan besparen in zijn bedrijfsvoering Energiekosten kunnen in veel gevallen bijvoorbeeld omlaag Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook gunstig voor de concurrentiepositie van bedrijven In de Waarderpolder wordt al veel gebruik gemaakt van de Energiecoach een project dat loopt tot eind 2012 Bedrijven die willen weten hoe ze kunnen besparen op hun energiekosten kunnen bij de Energiecoach vragen om een energieonderzoek

De gratis duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Deze richtlijn wordt al veelvuldig in Haarlem gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe woningen te bepalen De richtlijn is kortgeleden aangepast zodat nu ook kantoren en bedrijfsgebouwen op duurzaamheid beoordeeld kunnen worden De gemeente Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid In het coalitieakkoord is duurzaam ondernemen een aandachtspunt Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn

Meer informatie over de duurzaamheidscan staat op wwwwaarderpoldernl of wwwdegroenemugnl (Bron De Groene Mug)

Eco-bestseller van Paul Gilding in Haarlems jasjeHet werd een instant klassieker in duurzame kringen het boek The Great Disruption van Paul Gilding uit 2011 In zijn boek constateert Gilding een aantal feitelijkheden (bijvoorbeeld bevolkingsgroei klimaatverandering grondstoffentekort financieumlle crises) en probeert een antwoord te geven op de vraag waarom er onvoldoende politieke aandacht en soms zelfs tegenwerking bestaat om problemen in hun samen-hang te zien en aan te pakken Hij beschrijft ook de sociologische processen die daaraan ten grondslag liggen Vrolijk word je daar niet van want uiteindelijk zal dit leiden tot enorme rampspoed Echter daarna komt de onvoorwaardelijke samen-werking die nodig is om de strijd te winnen van de ldquonieuwe vijandrdquo Haarlemse ecoprominent Maurist Groen van consultancy bedrijf mauritsgroenbullmgmc besloot het boek in het Nederlands uit te geven Titel Helden uit Noodzaak GroenLinks raadslid Hessel Kruisman hielp bij de vertaling van dit boek Het is voor 25 euro te koop via wwwmgmcnl (Ten overvloede het raadslid ontvangt geen royalties)

groenwerkt

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 5: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

5GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Hebben we je mailadres welVan zestig Haarlemse leden heeft GroenLinks geen e-mailadres Juist nu is het handig om het bestand compleet te hebben Zo blijft iedereen op de hoogte van acties en evenementen En het scheelt portokosten en extra handelingen Je mailadres doorgeven kan via ledenadmingroenlinksnl (landelijk) Vermeld dan naam adres woonplaats eventueel ledennummer Of pas je gegevens aan via mijngroenlinksnl

Doe mee met de campagneDe campagnecommissie van Haarlem is op stoom Een aantal actieve leden en raadsleden komt al regelmatig samen om plannen te bedenken en om mensen te mobiliseren om ze uit te voeren Kers-verse campagnecooumlrdinator Hein van der Steur voorziet dat GroenLinks op heel veel lokale even-ementen aanwezig zal zijn ldquoEr zijn al veel leuke ideeeumln En iedereen die iets wil doen kan iets doen En als je niet direct iets kunt verzinnen dan ver-zinnen we samen wat We kunnen echt alle hulp gebruikenrdquo

Hein van der Steur meldde zich een paar weken geleden aan voor de campagne via actiefgroenlinksnl Hij is in het dagelijks leven communicatieadviseur bij UWV Uitkeringen en woont sinds een paar jaar in Haarlem Zijn mail trok direct de aandacht van het bestuur die hem vroeg om campagnecoordinator te worden ldquoIk wil heel graag met mijn frisse blik en ideeeumln een bijdrage te leveren aan een positieve goede campagne in Haarlem Daarbij hoop ik veel leuke enthousiaste mensen te betrekken We sluiten gewoon aan bij wat er landelijk bedacht is maar kijken natuurlijk heel goed naar de kansen die er hier lokaal zijn voor acties en evenementenrdquo Naast Van der Steur zijn ook actieve leden Johan Schrama en Johan de Boer en raadsleden Daphne Huysse en Hessel Kruisman al betrokken bij de campagne En de groep breidt zich nog uit

Hallo wij zijn links GroenLinksJesse Klaver kamerlid en campagneleider is al wel even langsgeweest bij de campagnecommissie van Haarlem ldquoHij heeft ons bijgepraat over de strategie en bijvoorbeeld het opgefriste logo laten zien Dat zag er heel goed uit en geeft echt hoop en inspiratie voor de komende tijdrdquo zegt Van der Steur ldquoHaarlem is een GroenLinks-bolwerk en onze lokale campagne kan echt een mooi effect hebben op de verkiezings-uitslagrdquo Natuurlijk ging het niet alleen over de vorm maar ook over de inhoud ldquoWe onderscheiden ons in het linkse politieke spectrum van de rest en dat wil-len we ook uitdragen Staan voor een groen sociaal Nederlandrdquo

Iedereen kan iets doenGroenLinks Haarlem gaat deze zomer de straat op naar het strand maar ook langs de deuren Het past niet bij Van der Steur om de gesprekken met potien-tieumlle kiezers te zwaar te maken ldquoBij het overdragen van je idealen moet je oppassen dat je geen docent wordt Discussieumlren met humor en luchtigheid daar hou ik wel vanrdquo Die luchtigheid geldt ook voor het antwoord op de vraag wat je nou precies moet doen als je campagne wilt voeren deze zomer ldquoWe zullen bijvoobeeld via de emailings Twitter en Facebook leden op de hoogte houden van wat we gaan doen en wat er moet gebeuren Maar je kunt ook gewoon bellen of mailen om zelf iets te verzinnen of om alleen iets kleins te doen Echt alles kan want het werkt het beste als mensen iets doen dat ook echt bij ze pastrdquo

Meld je aan bij de campagnecommissiehein_van_der_steurhotmailcom06-24770067 (bij voorkeur lsquos avonds weekend)Volg het nieuws over acties en activiteiten viahaarlemgroenlinksnlgroenlinkshfacebookcomgroenlinkshaarlem

Voor iedereen die (iets) meer wil doen dan stemmen

Hein van der Steur Foto Bas Evers

6 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Nieuws van de fractie

Parkeervisie Met de Parkeervisie heeft het college van BampW een discussiestuk gemaakt voor het parkeerbeleid in Haarlem Tot 31 mei konden Haarlemmers hun mening geven en daar is goed gebruik van gemaakt De conceptvisie is een eerste aanzet waar het college en de raad na weging en verwerking van alle zienswijzen opnieuw over zullen discussieren en uiteindelijk besluiten Daphne Huyssse schreef onlangs een blog over de parkeervisie op haarlemgroenlinksnl over de parkeervisie ldquoGroenLinks vindt gereguleerd parkeren in Haarlem als onderdeel van het complete verkeersbeleid belangrijk omdat de gemeente daarmee (deels) het auto- en fietsverkeer in de stad kan sturen En dat is nodig voor een leefbare stad een schone stad en een vitale stadrdquo De conceptvisie is wat de fractie betreft een ldquohoopvolle aanzetldquo

WaarderbrugDe Waarderbrug blijft zorgen voor felle discussies in de raadzaal en ver daarbuiten Voor wie de reuring gemist heeft De Waarderbrug is nu vanuit eacuteeacuten kant open voor autoverkeer Dat moet volgens een groot deel van de raad anders Er zijn nu verschillende varianten uitgewerkt waarbij de goedkoopste variant de voorkeur heeft van een raadsmeerderheid Dit is de zogenaamde Catherijne-variant vernoemd naar de brug bij Molen de Adriaan Die is om en om voor twee richtingen opengesteld GroenLinks is als enige fractie voor het behouden van de status-quo namelijk eacuteeacutenrichtingsverkeer Dit standpunt heeft GroenLinks al sinds de planvorming voor de Schoterbrug Met de komst van deze brug is de Waarderbrug minder belangrijk geworden voor het verkeer van en naar de Waarderpolder Verkeer vooral over de Schoterbrug leiden past volgens GroenLinks ook bij de ambitie om van de Spaarndamseweg een rustige boulevard langs het Spaarne te maken

KadernotaOp 2 4 en 5 juli vergadert de raad over de Kadernota 2012 In de kadernota staat hoe het met de financieumln gaat en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente Op 5 juli stelt de raad de kadernota vast De fractie van GroenLinks maakt zich opnieuw hard voor de sociale en groene kant van de onvermijdelijke bezuiigingen Hoe kunnen we de pijn op deze terreinen verzachten Dit jaar was ook een zogenaamd herijkingsjaar De raad en het college bespreken hoe het ervoor staat met bezuiniging van 35 miljoen die de gemeente over een periode van 8 jaar moet bezuinigen Het college stelt nu voor om dit bedrag nog verder te verhogen De fractie van GroenLinks kijkt kritisch naar de uitgaven van de gemeente Daarbij is het met name belangrijk dat de raad niet steeds achteraf de rekening krijgt gepresenteerd Met een motie heeft GroenLinks - met andere partijen - het college onlangs opgeroepen om tekorten en oorzaken daarvan eerder te melden Meer informatie wwwhaarlemnlbestuur-en-organisatiedocumenten-en-cijfersfinanciele-stukkenkader-notakadernota-2012

Unilocatie van de baan En nu Het scheelde niet veel of er zou een unilocatie voor daklozen en verslaafden komen in Klein Heiligland Het collegevoorstel hiertoe is door de gemeenteraad afgewezen Ook GroenLinks was tegen Daarbij speelden de bezwaren van de bewoners een belangrijke maar geen doorslaggevende rol De fractie hield steeds voor ogen wat het doel moet zijn van een nieuwe opvang voor verslaafden en dak- en thuislozen betere zorg en facilitei-ten Het is voor GroenLinks geen bewezen zekerheid dat een unilocatie hiervoor de beste oplossing biedt Ook in het verkiezingsprogramma heeft GroenLinks zich uitgesproken voor gescheiden opvang De (on)veiligheid van de buurt en de kosten versterkten de fractie bij het besluit om tegen te stemmen De vraag is nu wat is wel een goede oplossing voor de opvang van verslaafden en dak- en thuislozen Daarover is het laatste woord nog niet gesproken

Aanwezig zijn bij een fractievergadering Iets te bespreken Kom langsElke maandag van 1930 tot 2000 uur heeft de fractie spreekuur Aansluitend is de fractievergadering Wilt u iets bespreken Stuur een mail met als onderwerp ldquospreektijd bezoekrdquo naar fractiemedewerker Pieter Postmus glhaarlemgmailcom of bel 023 5269038

7GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Elmar Kal verlaat raad

ldquoEigenlijk ben ik altijd al politiek geiumlnteresseerd geweest Nu speelt ook zeker mee dat mijn vader vroeger in de gemeenteraad (Ben Kal red) heeft gezeten voor de Groenen dus in die zin heb ik het wel van huis uit meegekregen Ik had al jong een mening over veel onderwerpen en ontdekte dat die in veel gevallen samen-viel met de gezichtspunten van GroenLinks Vandaar dat ik bij deze partij uitkwamrdquo

OrieumlntatieToen hij twintig was zat de PVV behoorlijk in de lift ldquoDat heeft zeker meegespeeld om actief te worden die opkomst van de PVV Dat was niet echt fijnrdquo Dus mailde hij naar de lokale afdeling van GroenLinks met de vraag of hij eens langs kon komen om zich wat beter te kunnen orieumlnteren Vanaf dat moment werd hij actief Hij bezocht zo veel mogelijk vergaderingen was aanwezig bij commissies en leerde spelenderwijs de regels van het politieke spel Hij ontdekte hoe procedures werken wie belangrijke contactpersonen zijn en hoe je iets op de agenda kunt zetten Of hij zijn leeftijd wel eens als een belemmering heeft ervaren Elmar ldquoIk voelde me eigenlijk wel geaccepteerd door iedereen Ik ben niet bang om het woord te nemen om mijn visie te geven Gelukkig is de sfeer in de fractie erg prettig Ieder fractielid heeft een eigen stijl natuurlijk maar ik heb nooit interne spanningen gevoeld Het was altijd een mooie balans tussen gezellig maar ook serieusrdquo Spanning voor KinderpardonZijn actieve opstelling bleef niet onopgemerkt Hij kwam op de kandidatenlijst en werd uiteindelijk steun-fractielid Dit betekende dat hij de gekozen raadsleden ondersteunde bij hun taken Toen fractievoorzitter Tenda Hoffmans met zwangerschapsverlof ging nam hij haar plek als raadslid tijdelijk over Daarna werd hij schaduwraadslid in de commisie samenleving Elmar ldquoNatuurlijk vond ik het best spannend maar ik heb geen seconde geaarzeld toen het speelde Ik maakte deel uit van de commissie Samenleving dat behelst Welzijn Sport en Jeugd Ik ben daarmee veel met de WMO bezig geweest In mijn periode zijn er geen grote besluiten gevallen Wel werd ik ermee geconfronteerd dat de speelruimte op lokaal niveau soms beperkt is De Rijks-overheid neemt besluiten die wij dan maar moeten uitvoeren De val van het kabinet heeft natuurlijk ook veel ontwikkelingen weer onzeker gemaaktrdquo Heeft hij wel eens ergens wakker van gelegen Nadenkend ldquoHet kin-derpardon dat was echt heel spannend om in te brengen Ik was heel zenuwachtig Gelukkig ging het goedrdquo

Politiek actiefZijn nieuwe baan is bij Heliomare in Wijk aan Zee waar hij zal meewerken aan onderzoek naar nieuwere betere bewegingstechnieken en hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke handicap Verwacht hij dat zijn vertrek het einde is van zijn politieke carriegravere Beslist ldquoNee ik vind het veel te leuk Ik hoop echt dat ik te zijner tijd mijn werk kan combineren met politieke activiteiten Ik hoop ooit weer in de raad te kunnen komen En ik zal sowieso zoveel mogelijk actief blijven bij de partij al is het maar met flyeren of andere actiesrdquo

ldquoIk blijf actief ook al is het maar met flyerenrdquoTekst Els AdamsWie Elmar Kal (24) in de stad tegenkomt zal niet snel vermoeden dat deze lange vriendelijke en open ogende student al een behoorlijke geschiedenis als gemeenteraadslid achter de rug heeftHet idee was om in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in ieder kwartaal in het ledenblad wat verder door te praten met een raadslid Eerste kandidaat Elmar Kal het raadslid dat voorzitter Tenda Hofmans verving tijdens haar zwangerschapsverlof Hij zou als jong talent vast ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 verschijnen De werkelijkheid heeft ons ingehaald Een van de eerste dingen die Elmar me meedeelt als hij binnenkomt is dat hij uit de politiek stapt Hij heeft een full time baan gevonden en hij wil geen half werk leveren Hij geeft zelf direct al aan hoezeer het hem spijt en dat de fractie uiteraard niet blij was met de mededeling ldquoMaar het gaat nu echt niet andersrdquo

Raadslid of niet ik blijf natuurlijk nieuwsgierig naar zijn motivatie om zich al op zo jonge leeftijd in de politieke lsquoslangenkuilrsquo te werpen Hoe komt een 24-jarige ertoe om zich beschikbaar te stellen

8 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Paswerk in de mailHet zijn onzekere tijden voor mensen die lastig toegang

tot de arbeidsmarkt hebben Het ledenblad wordt al jaren lokaal gedrukt door Paswerk Grafisch onderdeel van re-

integratiebedrijf Paswerk In onderstaand artikel stelt directeur Cees Boon zijn bedrijf voor

Zij verdienen hetPaswerk Wie kent de naam niet En wie komt niet af en toe of zelfs elke dag langs ons bedrijfscomplex in Cruquius rijden Maar weet u ook waar Paswerk voor staat Wie er werken Wat ze daar doen En van wie Paswerk eigenlijk is Onbekendheid of misverstanden

Paswerk is het re-integratiebedrijf van de regio Zuid-Kennemerland Het woord re-integratiebedrijf vind ik ei-genlijk niet meer voldoende dekkend Wij hebben het in onze ambities liever over een mensontwikkelbedrijf Pretentieus Ja en nee Wij voeren voor de vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit Wij proberen bijna 1000 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben werk te bieden in zo veel mogelijke lsquogewone banenrsquo bij zoveel mogelijk lsquogewone werkgeversrsquo Steeds meer Paswerk medewerkers werken voor werkgevers (bv op basis van detachering of begeleid werken) en voor opdrachtgevers (die diensten uitbesteden aan Paswerk leerwerkbedrijven) En in het algemeen tot volle tevredenheid Een baan betekent regelmaat sociale contacten werkplezier discipline en natuurlijk inkomen Hoe belangrijk en positief onze medewerkers en hun werkgevers de goed match vinden kunt u zien en horen op You Tube (trefwoord Paswerk)

Naast de sociale werkvoorziening doen wij personeelsbemiddeling in opdracht Zo hebben wij in de afgelopen zes jaren veel werkzoekenden uit de bijstand mogen helpen bij het opnieuw vinden van een baan Niet de ge-makkelijkste doelgroep maar het lukt vaak Niet met simpelweg eventjes praten en een enkel e-mailtje Nee wij kennen de doelgroep goed en weten dat je past kunt slagen als je alle professionele middelen goed hebt ingezet intake informatie selectie eventuele trainingen proefdraaien en nazorg En dat werpt zrsquon vruchten af Wij scoren in de landelijke benchmark bovengemiddeld Maar het is bepaald niet de tijd om achter over te leunen Zware bezuinigingen nieuwe wetgeving een arbeidsmarkt onder grote recessiedruk Als ik bestuurders en politici in deze regio om steun vraag in deze tijden dan doen wij dat voor de Paswerk medewerkers die ook een plek in de economie en op de arbeidsmarkt verdienen

Cees Boon directeur Paswerk

9GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

GroenLinks Haarlem zwaait ex-voorzitter uit Mirjam Fopma bedankt

Mirjam Fopma voor velen een bekend gezicht binnen GroenLinks Haarlem Afgelopen maart nam ze met een beetje weemoed afscheid als bestuursvoorzitter om meer tijd te hebben voor haar kinderen Portret van een realist met een flink portie verantwoordelijkheidsgevoel

Lang voordat ze zich bij GroenLinks Haarlem meldde dis-cussieerde Mirjam Fopma al actief mee in het lande-lijk netwerk van ambtenaren Ook hield ze zich bezig met de Tweede Kamer verkiezingen Allemaal heel leuk maar Utrecht was ook ver Tijd om in de buurt te kijken

Via een buurman kwam ze binnen bij het bestuur van Groen-Links Een paar keer keek ze mee en vervolgens rolde ze er eigenlijk tijdens de voorbereiding van een campagne een beetje in Vrij direct maakte ze kennis met een taak die op haar lijf geschreven leek campagneleider voor de verkiezin-gen Het samenwerken met een leuke enthousiaste groep mensen die zich allemaal betrokken voelen Die hun handen uit de mouwen willen steken om zo goed mogelijk te scoren met verkiezingen Dat geeft een enorm saamhorigheids-gevoel

Al snel - heel snel - werd ze voorzitter en zo kreeg eacuteeacuten van de beweegredenen om actief binnen de gemeente te worden vorm Die beweegreden was het meer betrokken voelen bij de stad en er concreet iets voor kunnen betekenen

Tip van Mirjam ldquoWord bestuurslid nog voor de verkiezingenrdquoMirjam Fopma ldquoDe periode voor verkiezingen is een heel interessante en leuke tijd om in het bestuur te zitten De taken zijn erg divers en je voegt daadwerkelijk veel toe Een sterk bestuur kan er voor zorgen dat het dynamisch is en blijft Politieke cafeacutes excursies met en voor nieuwe leden en andere activiteiten prikkelen leden en zorgen voor inspiratierdquo

Heb jij ambities binnen GroenLinks Een start in het bestuur is een heel goede Je leert de partij van binnen en buiten kennen Meer informatie bij Anita de Jong E-mail anitadejongpoltrainhetnetnl

Eeacuten van de hoogtepunten van de periode in het bestuur was de verkiezingsuitslag waarbij GroenLinks 7 zetels haalde Die mooi verdiende zetels zorgden voor vele onderhandelingsgesprekken en fractie-overleggen die zo twee avonden in de week en een zaterdag in beslag namen En toch De spanning de betrokkenheid en deel uitmaken van een gezamenlijk team met dezelfde ideeeumln maakt dat ze enkel achteraf soms denktpfff het was best hectisch en veel Ze had het niet willen missen

Het leren onderhandelen het steeds meer begrijpen hoe besturen soms een tactisch spel is en het blijven aantrekken van nieuwe enthousiaste mensen zijn aspecten waar Mirjam met veel plezier op terug kijkt Voor het huidige bestuur hoopt ze dat het net zo sterk en prettig is als in haar tijd

Mirjam bedankt voor je inzet en enthousiasme

Tekst Chantal Linders

10GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Duurzaamheidsscan WaarderpolderB en W hebben dinsdag 12 juni ingestemd met een pilotproject voor duurzaamheidsscans in de Waarderpolder Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijventerrein moeten een duurzaam-heidsscan laten uitvoeren Het plan voor deze pilot komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Waarderpolder uit 2011 Deze scan licht een bedrijf door op vijf themarsquos energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit en toekomstwaarde Het is overigens aan de ondernemer om eventuele maatregelen voor eigen kosten uit te voeren In 2012 komen de kos-ten voor zorsquon scan voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) de belangenbehartiger van de Waarder-polder om bedrijven te helpen tot energiebesparing te komen Door de scan ziet een onder-nemer hoe hij geld kan besparen in zijn bedrijfsvoering Energiekosten kunnen in veel gevallen bijvoorbeeld omlaag Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook gunstig voor de concurrentiepositie van bedrijven In de Waarderpolder wordt al veel gebruik gemaakt van de Energiecoach een project dat loopt tot eind 2012 Bedrijven die willen weten hoe ze kunnen besparen op hun energiekosten kunnen bij de Energiecoach vragen om een energieonderzoek

De gratis duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Deze richtlijn wordt al veelvuldig in Haarlem gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe woningen te bepalen De richtlijn is kortgeleden aangepast zodat nu ook kantoren en bedrijfsgebouwen op duurzaamheid beoordeeld kunnen worden De gemeente Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid In het coalitieakkoord is duurzaam ondernemen een aandachtspunt Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn

Meer informatie over de duurzaamheidscan staat op wwwwaarderpoldernl of wwwdegroenemugnl (Bron De Groene Mug)

Eco-bestseller van Paul Gilding in Haarlems jasjeHet werd een instant klassieker in duurzame kringen het boek The Great Disruption van Paul Gilding uit 2011 In zijn boek constateert Gilding een aantal feitelijkheden (bijvoorbeeld bevolkingsgroei klimaatverandering grondstoffentekort financieumlle crises) en probeert een antwoord te geven op de vraag waarom er onvoldoende politieke aandacht en soms zelfs tegenwerking bestaat om problemen in hun samen-hang te zien en aan te pakken Hij beschrijft ook de sociologische processen die daaraan ten grondslag liggen Vrolijk word je daar niet van want uiteindelijk zal dit leiden tot enorme rampspoed Echter daarna komt de onvoorwaardelijke samen-werking die nodig is om de strijd te winnen van de ldquonieuwe vijandrdquo Haarlemse ecoprominent Maurist Groen van consultancy bedrijf mauritsgroenbullmgmc besloot het boek in het Nederlands uit te geven Titel Helden uit Noodzaak GroenLinks raadslid Hessel Kruisman hielp bij de vertaling van dit boek Het is voor 25 euro te koop via wwwmgmcnl (Ten overvloede het raadslid ontvangt geen royalties)

groenwerkt

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 6: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

6 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Nieuws van de fractie

Parkeervisie Met de Parkeervisie heeft het college van BampW een discussiestuk gemaakt voor het parkeerbeleid in Haarlem Tot 31 mei konden Haarlemmers hun mening geven en daar is goed gebruik van gemaakt De conceptvisie is een eerste aanzet waar het college en de raad na weging en verwerking van alle zienswijzen opnieuw over zullen discussieren en uiteindelijk besluiten Daphne Huyssse schreef onlangs een blog over de parkeervisie op haarlemgroenlinksnl over de parkeervisie ldquoGroenLinks vindt gereguleerd parkeren in Haarlem als onderdeel van het complete verkeersbeleid belangrijk omdat de gemeente daarmee (deels) het auto- en fietsverkeer in de stad kan sturen En dat is nodig voor een leefbare stad een schone stad en een vitale stadrdquo De conceptvisie is wat de fractie betreft een ldquohoopvolle aanzetldquo

WaarderbrugDe Waarderbrug blijft zorgen voor felle discussies in de raadzaal en ver daarbuiten Voor wie de reuring gemist heeft De Waarderbrug is nu vanuit eacuteeacuten kant open voor autoverkeer Dat moet volgens een groot deel van de raad anders Er zijn nu verschillende varianten uitgewerkt waarbij de goedkoopste variant de voorkeur heeft van een raadsmeerderheid Dit is de zogenaamde Catherijne-variant vernoemd naar de brug bij Molen de Adriaan Die is om en om voor twee richtingen opengesteld GroenLinks is als enige fractie voor het behouden van de status-quo namelijk eacuteeacutenrichtingsverkeer Dit standpunt heeft GroenLinks al sinds de planvorming voor de Schoterbrug Met de komst van deze brug is de Waarderbrug minder belangrijk geworden voor het verkeer van en naar de Waarderpolder Verkeer vooral over de Schoterbrug leiden past volgens GroenLinks ook bij de ambitie om van de Spaarndamseweg een rustige boulevard langs het Spaarne te maken

KadernotaOp 2 4 en 5 juli vergadert de raad over de Kadernota 2012 In de kadernota staat hoe het met de financieumln gaat en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente Op 5 juli stelt de raad de kadernota vast De fractie van GroenLinks maakt zich opnieuw hard voor de sociale en groene kant van de onvermijdelijke bezuiigingen Hoe kunnen we de pijn op deze terreinen verzachten Dit jaar was ook een zogenaamd herijkingsjaar De raad en het college bespreken hoe het ervoor staat met bezuiniging van 35 miljoen die de gemeente over een periode van 8 jaar moet bezuinigen Het college stelt nu voor om dit bedrag nog verder te verhogen De fractie van GroenLinks kijkt kritisch naar de uitgaven van de gemeente Daarbij is het met name belangrijk dat de raad niet steeds achteraf de rekening krijgt gepresenteerd Met een motie heeft GroenLinks - met andere partijen - het college onlangs opgeroepen om tekorten en oorzaken daarvan eerder te melden Meer informatie wwwhaarlemnlbestuur-en-organisatiedocumenten-en-cijfersfinanciele-stukkenkader-notakadernota-2012

Unilocatie van de baan En nu Het scheelde niet veel of er zou een unilocatie voor daklozen en verslaafden komen in Klein Heiligland Het collegevoorstel hiertoe is door de gemeenteraad afgewezen Ook GroenLinks was tegen Daarbij speelden de bezwaren van de bewoners een belangrijke maar geen doorslaggevende rol De fractie hield steeds voor ogen wat het doel moet zijn van een nieuwe opvang voor verslaafden en dak- en thuislozen betere zorg en facilitei-ten Het is voor GroenLinks geen bewezen zekerheid dat een unilocatie hiervoor de beste oplossing biedt Ook in het verkiezingsprogramma heeft GroenLinks zich uitgesproken voor gescheiden opvang De (on)veiligheid van de buurt en de kosten versterkten de fractie bij het besluit om tegen te stemmen De vraag is nu wat is wel een goede oplossing voor de opvang van verslaafden en dak- en thuislozen Daarover is het laatste woord nog niet gesproken

Aanwezig zijn bij een fractievergadering Iets te bespreken Kom langsElke maandag van 1930 tot 2000 uur heeft de fractie spreekuur Aansluitend is de fractievergadering Wilt u iets bespreken Stuur een mail met als onderwerp ldquospreektijd bezoekrdquo naar fractiemedewerker Pieter Postmus glhaarlemgmailcom of bel 023 5269038

7GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Elmar Kal verlaat raad

ldquoEigenlijk ben ik altijd al politiek geiumlnteresseerd geweest Nu speelt ook zeker mee dat mijn vader vroeger in de gemeenteraad (Ben Kal red) heeft gezeten voor de Groenen dus in die zin heb ik het wel van huis uit meegekregen Ik had al jong een mening over veel onderwerpen en ontdekte dat die in veel gevallen samen-viel met de gezichtspunten van GroenLinks Vandaar dat ik bij deze partij uitkwamrdquo

OrieumlntatieToen hij twintig was zat de PVV behoorlijk in de lift ldquoDat heeft zeker meegespeeld om actief te worden die opkomst van de PVV Dat was niet echt fijnrdquo Dus mailde hij naar de lokale afdeling van GroenLinks met de vraag of hij eens langs kon komen om zich wat beter te kunnen orieumlnteren Vanaf dat moment werd hij actief Hij bezocht zo veel mogelijk vergaderingen was aanwezig bij commissies en leerde spelenderwijs de regels van het politieke spel Hij ontdekte hoe procedures werken wie belangrijke contactpersonen zijn en hoe je iets op de agenda kunt zetten Of hij zijn leeftijd wel eens als een belemmering heeft ervaren Elmar ldquoIk voelde me eigenlijk wel geaccepteerd door iedereen Ik ben niet bang om het woord te nemen om mijn visie te geven Gelukkig is de sfeer in de fractie erg prettig Ieder fractielid heeft een eigen stijl natuurlijk maar ik heb nooit interne spanningen gevoeld Het was altijd een mooie balans tussen gezellig maar ook serieusrdquo Spanning voor KinderpardonZijn actieve opstelling bleef niet onopgemerkt Hij kwam op de kandidatenlijst en werd uiteindelijk steun-fractielid Dit betekende dat hij de gekozen raadsleden ondersteunde bij hun taken Toen fractievoorzitter Tenda Hoffmans met zwangerschapsverlof ging nam hij haar plek als raadslid tijdelijk over Daarna werd hij schaduwraadslid in de commisie samenleving Elmar ldquoNatuurlijk vond ik het best spannend maar ik heb geen seconde geaarzeld toen het speelde Ik maakte deel uit van de commissie Samenleving dat behelst Welzijn Sport en Jeugd Ik ben daarmee veel met de WMO bezig geweest In mijn periode zijn er geen grote besluiten gevallen Wel werd ik ermee geconfronteerd dat de speelruimte op lokaal niveau soms beperkt is De Rijks-overheid neemt besluiten die wij dan maar moeten uitvoeren De val van het kabinet heeft natuurlijk ook veel ontwikkelingen weer onzeker gemaaktrdquo Heeft hij wel eens ergens wakker van gelegen Nadenkend ldquoHet kin-derpardon dat was echt heel spannend om in te brengen Ik was heel zenuwachtig Gelukkig ging het goedrdquo

Politiek actiefZijn nieuwe baan is bij Heliomare in Wijk aan Zee waar hij zal meewerken aan onderzoek naar nieuwere betere bewegingstechnieken en hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke handicap Verwacht hij dat zijn vertrek het einde is van zijn politieke carriegravere Beslist ldquoNee ik vind het veel te leuk Ik hoop echt dat ik te zijner tijd mijn werk kan combineren met politieke activiteiten Ik hoop ooit weer in de raad te kunnen komen En ik zal sowieso zoveel mogelijk actief blijven bij de partij al is het maar met flyeren of andere actiesrdquo

ldquoIk blijf actief ook al is het maar met flyerenrdquoTekst Els AdamsWie Elmar Kal (24) in de stad tegenkomt zal niet snel vermoeden dat deze lange vriendelijke en open ogende student al een behoorlijke geschiedenis als gemeenteraadslid achter de rug heeftHet idee was om in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in ieder kwartaal in het ledenblad wat verder door te praten met een raadslid Eerste kandidaat Elmar Kal het raadslid dat voorzitter Tenda Hofmans verving tijdens haar zwangerschapsverlof Hij zou als jong talent vast ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 verschijnen De werkelijkheid heeft ons ingehaald Een van de eerste dingen die Elmar me meedeelt als hij binnenkomt is dat hij uit de politiek stapt Hij heeft een full time baan gevonden en hij wil geen half werk leveren Hij geeft zelf direct al aan hoezeer het hem spijt en dat de fractie uiteraard niet blij was met de mededeling ldquoMaar het gaat nu echt niet andersrdquo

Raadslid of niet ik blijf natuurlijk nieuwsgierig naar zijn motivatie om zich al op zo jonge leeftijd in de politieke lsquoslangenkuilrsquo te werpen Hoe komt een 24-jarige ertoe om zich beschikbaar te stellen

8 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Paswerk in de mailHet zijn onzekere tijden voor mensen die lastig toegang

tot de arbeidsmarkt hebben Het ledenblad wordt al jaren lokaal gedrukt door Paswerk Grafisch onderdeel van re-

integratiebedrijf Paswerk In onderstaand artikel stelt directeur Cees Boon zijn bedrijf voor

Zij verdienen hetPaswerk Wie kent de naam niet En wie komt niet af en toe of zelfs elke dag langs ons bedrijfscomplex in Cruquius rijden Maar weet u ook waar Paswerk voor staat Wie er werken Wat ze daar doen En van wie Paswerk eigenlijk is Onbekendheid of misverstanden

Paswerk is het re-integratiebedrijf van de regio Zuid-Kennemerland Het woord re-integratiebedrijf vind ik ei-genlijk niet meer voldoende dekkend Wij hebben het in onze ambities liever over een mensontwikkelbedrijf Pretentieus Ja en nee Wij voeren voor de vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit Wij proberen bijna 1000 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben werk te bieden in zo veel mogelijke lsquogewone banenrsquo bij zoveel mogelijk lsquogewone werkgeversrsquo Steeds meer Paswerk medewerkers werken voor werkgevers (bv op basis van detachering of begeleid werken) en voor opdrachtgevers (die diensten uitbesteden aan Paswerk leerwerkbedrijven) En in het algemeen tot volle tevredenheid Een baan betekent regelmaat sociale contacten werkplezier discipline en natuurlijk inkomen Hoe belangrijk en positief onze medewerkers en hun werkgevers de goed match vinden kunt u zien en horen op You Tube (trefwoord Paswerk)

Naast de sociale werkvoorziening doen wij personeelsbemiddeling in opdracht Zo hebben wij in de afgelopen zes jaren veel werkzoekenden uit de bijstand mogen helpen bij het opnieuw vinden van een baan Niet de ge-makkelijkste doelgroep maar het lukt vaak Niet met simpelweg eventjes praten en een enkel e-mailtje Nee wij kennen de doelgroep goed en weten dat je past kunt slagen als je alle professionele middelen goed hebt ingezet intake informatie selectie eventuele trainingen proefdraaien en nazorg En dat werpt zrsquon vruchten af Wij scoren in de landelijke benchmark bovengemiddeld Maar het is bepaald niet de tijd om achter over te leunen Zware bezuinigingen nieuwe wetgeving een arbeidsmarkt onder grote recessiedruk Als ik bestuurders en politici in deze regio om steun vraag in deze tijden dan doen wij dat voor de Paswerk medewerkers die ook een plek in de economie en op de arbeidsmarkt verdienen

Cees Boon directeur Paswerk

9GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

GroenLinks Haarlem zwaait ex-voorzitter uit Mirjam Fopma bedankt

Mirjam Fopma voor velen een bekend gezicht binnen GroenLinks Haarlem Afgelopen maart nam ze met een beetje weemoed afscheid als bestuursvoorzitter om meer tijd te hebben voor haar kinderen Portret van een realist met een flink portie verantwoordelijkheidsgevoel

Lang voordat ze zich bij GroenLinks Haarlem meldde dis-cussieerde Mirjam Fopma al actief mee in het lande-lijk netwerk van ambtenaren Ook hield ze zich bezig met de Tweede Kamer verkiezingen Allemaal heel leuk maar Utrecht was ook ver Tijd om in de buurt te kijken

Via een buurman kwam ze binnen bij het bestuur van Groen-Links Een paar keer keek ze mee en vervolgens rolde ze er eigenlijk tijdens de voorbereiding van een campagne een beetje in Vrij direct maakte ze kennis met een taak die op haar lijf geschreven leek campagneleider voor de verkiezin-gen Het samenwerken met een leuke enthousiaste groep mensen die zich allemaal betrokken voelen Die hun handen uit de mouwen willen steken om zo goed mogelijk te scoren met verkiezingen Dat geeft een enorm saamhorigheids-gevoel

Al snel - heel snel - werd ze voorzitter en zo kreeg eacuteeacuten van de beweegredenen om actief binnen de gemeente te worden vorm Die beweegreden was het meer betrokken voelen bij de stad en er concreet iets voor kunnen betekenen

Tip van Mirjam ldquoWord bestuurslid nog voor de verkiezingenrdquoMirjam Fopma ldquoDe periode voor verkiezingen is een heel interessante en leuke tijd om in het bestuur te zitten De taken zijn erg divers en je voegt daadwerkelijk veel toe Een sterk bestuur kan er voor zorgen dat het dynamisch is en blijft Politieke cafeacutes excursies met en voor nieuwe leden en andere activiteiten prikkelen leden en zorgen voor inspiratierdquo

Heb jij ambities binnen GroenLinks Een start in het bestuur is een heel goede Je leert de partij van binnen en buiten kennen Meer informatie bij Anita de Jong E-mail anitadejongpoltrainhetnetnl

Eeacuten van de hoogtepunten van de periode in het bestuur was de verkiezingsuitslag waarbij GroenLinks 7 zetels haalde Die mooi verdiende zetels zorgden voor vele onderhandelingsgesprekken en fractie-overleggen die zo twee avonden in de week en een zaterdag in beslag namen En toch De spanning de betrokkenheid en deel uitmaken van een gezamenlijk team met dezelfde ideeeumln maakt dat ze enkel achteraf soms denktpfff het was best hectisch en veel Ze had het niet willen missen

Het leren onderhandelen het steeds meer begrijpen hoe besturen soms een tactisch spel is en het blijven aantrekken van nieuwe enthousiaste mensen zijn aspecten waar Mirjam met veel plezier op terug kijkt Voor het huidige bestuur hoopt ze dat het net zo sterk en prettig is als in haar tijd

Mirjam bedankt voor je inzet en enthousiasme

Tekst Chantal Linders

10GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Duurzaamheidsscan WaarderpolderB en W hebben dinsdag 12 juni ingestemd met een pilotproject voor duurzaamheidsscans in de Waarderpolder Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijventerrein moeten een duurzaam-heidsscan laten uitvoeren Het plan voor deze pilot komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Waarderpolder uit 2011 Deze scan licht een bedrijf door op vijf themarsquos energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit en toekomstwaarde Het is overigens aan de ondernemer om eventuele maatregelen voor eigen kosten uit te voeren In 2012 komen de kos-ten voor zorsquon scan voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) de belangenbehartiger van de Waarder-polder om bedrijven te helpen tot energiebesparing te komen Door de scan ziet een onder-nemer hoe hij geld kan besparen in zijn bedrijfsvoering Energiekosten kunnen in veel gevallen bijvoorbeeld omlaag Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook gunstig voor de concurrentiepositie van bedrijven In de Waarderpolder wordt al veel gebruik gemaakt van de Energiecoach een project dat loopt tot eind 2012 Bedrijven die willen weten hoe ze kunnen besparen op hun energiekosten kunnen bij de Energiecoach vragen om een energieonderzoek

De gratis duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Deze richtlijn wordt al veelvuldig in Haarlem gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe woningen te bepalen De richtlijn is kortgeleden aangepast zodat nu ook kantoren en bedrijfsgebouwen op duurzaamheid beoordeeld kunnen worden De gemeente Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid In het coalitieakkoord is duurzaam ondernemen een aandachtspunt Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn

Meer informatie over de duurzaamheidscan staat op wwwwaarderpoldernl of wwwdegroenemugnl (Bron De Groene Mug)

Eco-bestseller van Paul Gilding in Haarlems jasjeHet werd een instant klassieker in duurzame kringen het boek The Great Disruption van Paul Gilding uit 2011 In zijn boek constateert Gilding een aantal feitelijkheden (bijvoorbeeld bevolkingsgroei klimaatverandering grondstoffentekort financieumlle crises) en probeert een antwoord te geven op de vraag waarom er onvoldoende politieke aandacht en soms zelfs tegenwerking bestaat om problemen in hun samen-hang te zien en aan te pakken Hij beschrijft ook de sociologische processen die daaraan ten grondslag liggen Vrolijk word je daar niet van want uiteindelijk zal dit leiden tot enorme rampspoed Echter daarna komt de onvoorwaardelijke samen-werking die nodig is om de strijd te winnen van de ldquonieuwe vijandrdquo Haarlemse ecoprominent Maurist Groen van consultancy bedrijf mauritsgroenbullmgmc besloot het boek in het Nederlands uit te geven Titel Helden uit Noodzaak GroenLinks raadslid Hessel Kruisman hielp bij de vertaling van dit boek Het is voor 25 euro te koop via wwwmgmcnl (Ten overvloede het raadslid ontvangt geen royalties)

groenwerkt

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 7: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

7GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Elmar Kal verlaat raad

ldquoEigenlijk ben ik altijd al politiek geiumlnteresseerd geweest Nu speelt ook zeker mee dat mijn vader vroeger in de gemeenteraad (Ben Kal red) heeft gezeten voor de Groenen dus in die zin heb ik het wel van huis uit meegekregen Ik had al jong een mening over veel onderwerpen en ontdekte dat die in veel gevallen samen-viel met de gezichtspunten van GroenLinks Vandaar dat ik bij deze partij uitkwamrdquo

OrieumlntatieToen hij twintig was zat de PVV behoorlijk in de lift ldquoDat heeft zeker meegespeeld om actief te worden die opkomst van de PVV Dat was niet echt fijnrdquo Dus mailde hij naar de lokale afdeling van GroenLinks met de vraag of hij eens langs kon komen om zich wat beter te kunnen orieumlnteren Vanaf dat moment werd hij actief Hij bezocht zo veel mogelijk vergaderingen was aanwezig bij commissies en leerde spelenderwijs de regels van het politieke spel Hij ontdekte hoe procedures werken wie belangrijke contactpersonen zijn en hoe je iets op de agenda kunt zetten Of hij zijn leeftijd wel eens als een belemmering heeft ervaren Elmar ldquoIk voelde me eigenlijk wel geaccepteerd door iedereen Ik ben niet bang om het woord te nemen om mijn visie te geven Gelukkig is de sfeer in de fractie erg prettig Ieder fractielid heeft een eigen stijl natuurlijk maar ik heb nooit interne spanningen gevoeld Het was altijd een mooie balans tussen gezellig maar ook serieusrdquo Spanning voor KinderpardonZijn actieve opstelling bleef niet onopgemerkt Hij kwam op de kandidatenlijst en werd uiteindelijk steun-fractielid Dit betekende dat hij de gekozen raadsleden ondersteunde bij hun taken Toen fractievoorzitter Tenda Hoffmans met zwangerschapsverlof ging nam hij haar plek als raadslid tijdelijk over Daarna werd hij schaduwraadslid in de commisie samenleving Elmar ldquoNatuurlijk vond ik het best spannend maar ik heb geen seconde geaarzeld toen het speelde Ik maakte deel uit van de commissie Samenleving dat behelst Welzijn Sport en Jeugd Ik ben daarmee veel met de WMO bezig geweest In mijn periode zijn er geen grote besluiten gevallen Wel werd ik ermee geconfronteerd dat de speelruimte op lokaal niveau soms beperkt is De Rijks-overheid neemt besluiten die wij dan maar moeten uitvoeren De val van het kabinet heeft natuurlijk ook veel ontwikkelingen weer onzeker gemaaktrdquo Heeft hij wel eens ergens wakker van gelegen Nadenkend ldquoHet kin-derpardon dat was echt heel spannend om in te brengen Ik was heel zenuwachtig Gelukkig ging het goedrdquo

Politiek actiefZijn nieuwe baan is bij Heliomare in Wijk aan Zee waar hij zal meewerken aan onderzoek naar nieuwere betere bewegingstechnieken en hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke handicap Verwacht hij dat zijn vertrek het einde is van zijn politieke carriegravere Beslist ldquoNee ik vind het veel te leuk Ik hoop echt dat ik te zijner tijd mijn werk kan combineren met politieke activiteiten Ik hoop ooit weer in de raad te kunnen komen En ik zal sowieso zoveel mogelijk actief blijven bij de partij al is het maar met flyeren of andere actiesrdquo

ldquoIk blijf actief ook al is het maar met flyerenrdquoTekst Els AdamsWie Elmar Kal (24) in de stad tegenkomt zal niet snel vermoeden dat deze lange vriendelijke en open ogende student al een behoorlijke geschiedenis als gemeenteraadslid achter de rug heeftHet idee was om in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in ieder kwartaal in het ledenblad wat verder door te praten met een raadslid Eerste kandidaat Elmar Kal het raadslid dat voorzitter Tenda Hofmans verving tijdens haar zwangerschapsverlof Hij zou als jong talent vast ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 verschijnen De werkelijkheid heeft ons ingehaald Een van de eerste dingen die Elmar me meedeelt als hij binnenkomt is dat hij uit de politiek stapt Hij heeft een full time baan gevonden en hij wil geen half werk leveren Hij geeft zelf direct al aan hoezeer het hem spijt en dat de fractie uiteraard niet blij was met de mededeling ldquoMaar het gaat nu echt niet andersrdquo

Raadslid of niet ik blijf natuurlijk nieuwsgierig naar zijn motivatie om zich al op zo jonge leeftijd in de politieke lsquoslangenkuilrsquo te werpen Hoe komt een 24-jarige ertoe om zich beschikbaar te stellen

8 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Paswerk in de mailHet zijn onzekere tijden voor mensen die lastig toegang

tot de arbeidsmarkt hebben Het ledenblad wordt al jaren lokaal gedrukt door Paswerk Grafisch onderdeel van re-

integratiebedrijf Paswerk In onderstaand artikel stelt directeur Cees Boon zijn bedrijf voor

Zij verdienen hetPaswerk Wie kent de naam niet En wie komt niet af en toe of zelfs elke dag langs ons bedrijfscomplex in Cruquius rijden Maar weet u ook waar Paswerk voor staat Wie er werken Wat ze daar doen En van wie Paswerk eigenlijk is Onbekendheid of misverstanden

Paswerk is het re-integratiebedrijf van de regio Zuid-Kennemerland Het woord re-integratiebedrijf vind ik ei-genlijk niet meer voldoende dekkend Wij hebben het in onze ambities liever over een mensontwikkelbedrijf Pretentieus Ja en nee Wij voeren voor de vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit Wij proberen bijna 1000 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben werk te bieden in zo veel mogelijke lsquogewone banenrsquo bij zoveel mogelijk lsquogewone werkgeversrsquo Steeds meer Paswerk medewerkers werken voor werkgevers (bv op basis van detachering of begeleid werken) en voor opdrachtgevers (die diensten uitbesteden aan Paswerk leerwerkbedrijven) En in het algemeen tot volle tevredenheid Een baan betekent regelmaat sociale contacten werkplezier discipline en natuurlijk inkomen Hoe belangrijk en positief onze medewerkers en hun werkgevers de goed match vinden kunt u zien en horen op You Tube (trefwoord Paswerk)

Naast de sociale werkvoorziening doen wij personeelsbemiddeling in opdracht Zo hebben wij in de afgelopen zes jaren veel werkzoekenden uit de bijstand mogen helpen bij het opnieuw vinden van een baan Niet de ge-makkelijkste doelgroep maar het lukt vaak Niet met simpelweg eventjes praten en een enkel e-mailtje Nee wij kennen de doelgroep goed en weten dat je past kunt slagen als je alle professionele middelen goed hebt ingezet intake informatie selectie eventuele trainingen proefdraaien en nazorg En dat werpt zrsquon vruchten af Wij scoren in de landelijke benchmark bovengemiddeld Maar het is bepaald niet de tijd om achter over te leunen Zware bezuinigingen nieuwe wetgeving een arbeidsmarkt onder grote recessiedruk Als ik bestuurders en politici in deze regio om steun vraag in deze tijden dan doen wij dat voor de Paswerk medewerkers die ook een plek in de economie en op de arbeidsmarkt verdienen

Cees Boon directeur Paswerk

9GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

GroenLinks Haarlem zwaait ex-voorzitter uit Mirjam Fopma bedankt

Mirjam Fopma voor velen een bekend gezicht binnen GroenLinks Haarlem Afgelopen maart nam ze met een beetje weemoed afscheid als bestuursvoorzitter om meer tijd te hebben voor haar kinderen Portret van een realist met een flink portie verantwoordelijkheidsgevoel

Lang voordat ze zich bij GroenLinks Haarlem meldde dis-cussieerde Mirjam Fopma al actief mee in het lande-lijk netwerk van ambtenaren Ook hield ze zich bezig met de Tweede Kamer verkiezingen Allemaal heel leuk maar Utrecht was ook ver Tijd om in de buurt te kijken

Via een buurman kwam ze binnen bij het bestuur van Groen-Links Een paar keer keek ze mee en vervolgens rolde ze er eigenlijk tijdens de voorbereiding van een campagne een beetje in Vrij direct maakte ze kennis met een taak die op haar lijf geschreven leek campagneleider voor de verkiezin-gen Het samenwerken met een leuke enthousiaste groep mensen die zich allemaal betrokken voelen Die hun handen uit de mouwen willen steken om zo goed mogelijk te scoren met verkiezingen Dat geeft een enorm saamhorigheids-gevoel

Al snel - heel snel - werd ze voorzitter en zo kreeg eacuteeacuten van de beweegredenen om actief binnen de gemeente te worden vorm Die beweegreden was het meer betrokken voelen bij de stad en er concreet iets voor kunnen betekenen

Tip van Mirjam ldquoWord bestuurslid nog voor de verkiezingenrdquoMirjam Fopma ldquoDe periode voor verkiezingen is een heel interessante en leuke tijd om in het bestuur te zitten De taken zijn erg divers en je voegt daadwerkelijk veel toe Een sterk bestuur kan er voor zorgen dat het dynamisch is en blijft Politieke cafeacutes excursies met en voor nieuwe leden en andere activiteiten prikkelen leden en zorgen voor inspiratierdquo

Heb jij ambities binnen GroenLinks Een start in het bestuur is een heel goede Je leert de partij van binnen en buiten kennen Meer informatie bij Anita de Jong E-mail anitadejongpoltrainhetnetnl

Eeacuten van de hoogtepunten van de periode in het bestuur was de verkiezingsuitslag waarbij GroenLinks 7 zetels haalde Die mooi verdiende zetels zorgden voor vele onderhandelingsgesprekken en fractie-overleggen die zo twee avonden in de week en een zaterdag in beslag namen En toch De spanning de betrokkenheid en deel uitmaken van een gezamenlijk team met dezelfde ideeeumln maakt dat ze enkel achteraf soms denktpfff het was best hectisch en veel Ze had het niet willen missen

Het leren onderhandelen het steeds meer begrijpen hoe besturen soms een tactisch spel is en het blijven aantrekken van nieuwe enthousiaste mensen zijn aspecten waar Mirjam met veel plezier op terug kijkt Voor het huidige bestuur hoopt ze dat het net zo sterk en prettig is als in haar tijd

Mirjam bedankt voor je inzet en enthousiasme

Tekst Chantal Linders

10GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Duurzaamheidsscan WaarderpolderB en W hebben dinsdag 12 juni ingestemd met een pilotproject voor duurzaamheidsscans in de Waarderpolder Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijventerrein moeten een duurzaam-heidsscan laten uitvoeren Het plan voor deze pilot komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Waarderpolder uit 2011 Deze scan licht een bedrijf door op vijf themarsquos energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit en toekomstwaarde Het is overigens aan de ondernemer om eventuele maatregelen voor eigen kosten uit te voeren In 2012 komen de kos-ten voor zorsquon scan voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) de belangenbehartiger van de Waarder-polder om bedrijven te helpen tot energiebesparing te komen Door de scan ziet een onder-nemer hoe hij geld kan besparen in zijn bedrijfsvoering Energiekosten kunnen in veel gevallen bijvoorbeeld omlaag Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook gunstig voor de concurrentiepositie van bedrijven In de Waarderpolder wordt al veel gebruik gemaakt van de Energiecoach een project dat loopt tot eind 2012 Bedrijven die willen weten hoe ze kunnen besparen op hun energiekosten kunnen bij de Energiecoach vragen om een energieonderzoek

De gratis duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Deze richtlijn wordt al veelvuldig in Haarlem gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe woningen te bepalen De richtlijn is kortgeleden aangepast zodat nu ook kantoren en bedrijfsgebouwen op duurzaamheid beoordeeld kunnen worden De gemeente Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid In het coalitieakkoord is duurzaam ondernemen een aandachtspunt Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn

Meer informatie over de duurzaamheidscan staat op wwwwaarderpoldernl of wwwdegroenemugnl (Bron De Groene Mug)

Eco-bestseller van Paul Gilding in Haarlems jasjeHet werd een instant klassieker in duurzame kringen het boek The Great Disruption van Paul Gilding uit 2011 In zijn boek constateert Gilding een aantal feitelijkheden (bijvoorbeeld bevolkingsgroei klimaatverandering grondstoffentekort financieumlle crises) en probeert een antwoord te geven op de vraag waarom er onvoldoende politieke aandacht en soms zelfs tegenwerking bestaat om problemen in hun samen-hang te zien en aan te pakken Hij beschrijft ook de sociologische processen die daaraan ten grondslag liggen Vrolijk word je daar niet van want uiteindelijk zal dit leiden tot enorme rampspoed Echter daarna komt de onvoorwaardelijke samen-werking die nodig is om de strijd te winnen van de ldquonieuwe vijandrdquo Haarlemse ecoprominent Maurist Groen van consultancy bedrijf mauritsgroenbullmgmc besloot het boek in het Nederlands uit te geven Titel Helden uit Noodzaak GroenLinks raadslid Hessel Kruisman hielp bij de vertaling van dit boek Het is voor 25 euro te koop via wwwmgmcnl (Ten overvloede het raadslid ontvangt geen royalties)

groenwerkt

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 8: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

8 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Paswerk in de mailHet zijn onzekere tijden voor mensen die lastig toegang

tot de arbeidsmarkt hebben Het ledenblad wordt al jaren lokaal gedrukt door Paswerk Grafisch onderdeel van re-

integratiebedrijf Paswerk In onderstaand artikel stelt directeur Cees Boon zijn bedrijf voor

Zij verdienen hetPaswerk Wie kent de naam niet En wie komt niet af en toe of zelfs elke dag langs ons bedrijfscomplex in Cruquius rijden Maar weet u ook waar Paswerk voor staat Wie er werken Wat ze daar doen En van wie Paswerk eigenlijk is Onbekendheid of misverstanden

Paswerk is het re-integratiebedrijf van de regio Zuid-Kennemerland Het woord re-integratiebedrijf vind ik ei-genlijk niet meer voldoende dekkend Wij hebben het in onze ambities liever over een mensontwikkelbedrijf Pretentieus Ja en nee Wij voeren voor de vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit Wij proberen bijna 1000 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben werk te bieden in zo veel mogelijke lsquogewone banenrsquo bij zoveel mogelijk lsquogewone werkgeversrsquo Steeds meer Paswerk medewerkers werken voor werkgevers (bv op basis van detachering of begeleid werken) en voor opdrachtgevers (die diensten uitbesteden aan Paswerk leerwerkbedrijven) En in het algemeen tot volle tevredenheid Een baan betekent regelmaat sociale contacten werkplezier discipline en natuurlijk inkomen Hoe belangrijk en positief onze medewerkers en hun werkgevers de goed match vinden kunt u zien en horen op You Tube (trefwoord Paswerk)

Naast de sociale werkvoorziening doen wij personeelsbemiddeling in opdracht Zo hebben wij in de afgelopen zes jaren veel werkzoekenden uit de bijstand mogen helpen bij het opnieuw vinden van een baan Niet de ge-makkelijkste doelgroep maar het lukt vaak Niet met simpelweg eventjes praten en een enkel e-mailtje Nee wij kennen de doelgroep goed en weten dat je past kunt slagen als je alle professionele middelen goed hebt ingezet intake informatie selectie eventuele trainingen proefdraaien en nazorg En dat werpt zrsquon vruchten af Wij scoren in de landelijke benchmark bovengemiddeld Maar het is bepaald niet de tijd om achter over te leunen Zware bezuinigingen nieuwe wetgeving een arbeidsmarkt onder grote recessiedruk Als ik bestuurders en politici in deze regio om steun vraag in deze tijden dan doen wij dat voor de Paswerk medewerkers die ook een plek in de economie en op de arbeidsmarkt verdienen

Cees Boon directeur Paswerk

9GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

GroenLinks Haarlem zwaait ex-voorzitter uit Mirjam Fopma bedankt

Mirjam Fopma voor velen een bekend gezicht binnen GroenLinks Haarlem Afgelopen maart nam ze met een beetje weemoed afscheid als bestuursvoorzitter om meer tijd te hebben voor haar kinderen Portret van een realist met een flink portie verantwoordelijkheidsgevoel

Lang voordat ze zich bij GroenLinks Haarlem meldde dis-cussieerde Mirjam Fopma al actief mee in het lande-lijk netwerk van ambtenaren Ook hield ze zich bezig met de Tweede Kamer verkiezingen Allemaal heel leuk maar Utrecht was ook ver Tijd om in de buurt te kijken

Via een buurman kwam ze binnen bij het bestuur van Groen-Links Een paar keer keek ze mee en vervolgens rolde ze er eigenlijk tijdens de voorbereiding van een campagne een beetje in Vrij direct maakte ze kennis met een taak die op haar lijf geschreven leek campagneleider voor de verkiezin-gen Het samenwerken met een leuke enthousiaste groep mensen die zich allemaal betrokken voelen Die hun handen uit de mouwen willen steken om zo goed mogelijk te scoren met verkiezingen Dat geeft een enorm saamhorigheids-gevoel

Al snel - heel snel - werd ze voorzitter en zo kreeg eacuteeacuten van de beweegredenen om actief binnen de gemeente te worden vorm Die beweegreden was het meer betrokken voelen bij de stad en er concreet iets voor kunnen betekenen

Tip van Mirjam ldquoWord bestuurslid nog voor de verkiezingenrdquoMirjam Fopma ldquoDe periode voor verkiezingen is een heel interessante en leuke tijd om in het bestuur te zitten De taken zijn erg divers en je voegt daadwerkelijk veel toe Een sterk bestuur kan er voor zorgen dat het dynamisch is en blijft Politieke cafeacutes excursies met en voor nieuwe leden en andere activiteiten prikkelen leden en zorgen voor inspiratierdquo

Heb jij ambities binnen GroenLinks Een start in het bestuur is een heel goede Je leert de partij van binnen en buiten kennen Meer informatie bij Anita de Jong E-mail anitadejongpoltrainhetnetnl

Eeacuten van de hoogtepunten van de periode in het bestuur was de verkiezingsuitslag waarbij GroenLinks 7 zetels haalde Die mooi verdiende zetels zorgden voor vele onderhandelingsgesprekken en fractie-overleggen die zo twee avonden in de week en een zaterdag in beslag namen En toch De spanning de betrokkenheid en deel uitmaken van een gezamenlijk team met dezelfde ideeeumln maakt dat ze enkel achteraf soms denktpfff het was best hectisch en veel Ze had het niet willen missen

Het leren onderhandelen het steeds meer begrijpen hoe besturen soms een tactisch spel is en het blijven aantrekken van nieuwe enthousiaste mensen zijn aspecten waar Mirjam met veel plezier op terug kijkt Voor het huidige bestuur hoopt ze dat het net zo sterk en prettig is als in haar tijd

Mirjam bedankt voor je inzet en enthousiasme

Tekst Chantal Linders

10GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Duurzaamheidsscan WaarderpolderB en W hebben dinsdag 12 juni ingestemd met een pilotproject voor duurzaamheidsscans in de Waarderpolder Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijventerrein moeten een duurzaam-heidsscan laten uitvoeren Het plan voor deze pilot komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Waarderpolder uit 2011 Deze scan licht een bedrijf door op vijf themarsquos energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit en toekomstwaarde Het is overigens aan de ondernemer om eventuele maatregelen voor eigen kosten uit te voeren In 2012 komen de kos-ten voor zorsquon scan voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) de belangenbehartiger van de Waarder-polder om bedrijven te helpen tot energiebesparing te komen Door de scan ziet een onder-nemer hoe hij geld kan besparen in zijn bedrijfsvoering Energiekosten kunnen in veel gevallen bijvoorbeeld omlaag Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook gunstig voor de concurrentiepositie van bedrijven In de Waarderpolder wordt al veel gebruik gemaakt van de Energiecoach een project dat loopt tot eind 2012 Bedrijven die willen weten hoe ze kunnen besparen op hun energiekosten kunnen bij de Energiecoach vragen om een energieonderzoek

De gratis duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Deze richtlijn wordt al veelvuldig in Haarlem gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe woningen te bepalen De richtlijn is kortgeleden aangepast zodat nu ook kantoren en bedrijfsgebouwen op duurzaamheid beoordeeld kunnen worden De gemeente Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid In het coalitieakkoord is duurzaam ondernemen een aandachtspunt Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn

Meer informatie over de duurzaamheidscan staat op wwwwaarderpoldernl of wwwdegroenemugnl (Bron De Groene Mug)

Eco-bestseller van Paul Gilding in Haarlems jasjeHet werd een instant klassieker in duurzame kringen het boek The Great Disruption van Paul Gilding uit 2011 In zijn boek constateert Gilding een aantal feitelijkheden (bijvoorbeeld bevolkingsgroei klimaatverandering grondstoffentekort financieumlle crises) en probeert een antwoord te geven op de vraag waarom er onvoldoende politieke aandacht en soms zelfs tegenwerking bestaat om problemen in hun samen-hang te zien en aan te pakken Hij beschrijft ook de sociologische processen die daaraan ten grondslag liggen Vrolijk word je daar niet van want uiteindelijk zal dit leiden tot enorme rampspoed Echter daarna komt de onvoorwaardelijke samen-werking die nodig is om de strijd te winnen van de ldquonieuwe vijandrdquo Haarlemse ecoprominent Maurist Groen van consultancy bedrijf mauritsgroenbullmgmc besloot het boek in het Nederlands uit te geven Titel Helden uit Noodzaak GroenLinks raadslid Hessel Kruisman hielp bij de vertaling van dit boek Het is voor 25 euro te koop via wwwmgmcnl (Ten overvloede het raadslid ontvangt geen royalties)

groenwerkt

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 9: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

9GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

GroenLinks Haarlem zwaait ex-voorzitter uit Mirjam Fopma bedankt

Mirjam Fopma voor velen een bekend gezicht binnen GroenLinks Haarlem Afgelopen maart nam ze met een beetje weemoed afscheid als bestuursvoorzitter om meer tijd te hebben voor haar kinderen Portret van een realist met een flink portie verantwoordelijkheidsgevoel

Lang voordat ze zich bij GroenLinks Haarlem meldde dis-cussieerde Mirjam Fopma al actief mee in het lande-lijk netwerk van ambtenaren Ook hield ze zich bezig met de Tweede Kamer verkiezingen Allemaal heel leuk maar Utrecht was ook ver Tijd om in de buurt te kijken

Via een buurman kwam ze binnen bij het bestuur van Groen-Links Een paar keer keek ze mee en vervolgens rolde ze er eigenlijk tijdens de voorbereiding van een campagne een beetje in Vrij direct maakte ze kennis met een taak die op haar lijf geschreven leek campagneleider voor de verkiezin-gen Het samenwerken met een leuke enthousiaste groep mensen die zich allemaal betrokken voelen Die hun handen uit de mouwen willen steken om zo goed mogelijk te scoren met verkiezingen Dat geeft een enorm saamhorigheids-gevoel

Al snel - heel snel - werd ze voorzitter en zo kreeg eacuteeacuten van de beweegredenen om actief binnen de gemeente te worden vorm Die beweegreden was het meer betrokken voelen bij de stad en er concreet iets voor kunnen betekenen

Tip van Mirjam ldquoWord bestuurslid nog voor de verkiezingenrdquoMirjam Fopma ldquoDe periode voor verkiezingen is een heel interessante en leuke tijd om in het bestuur te zitten De taken zijn erg divers en je voegt daadwerkelijk veel toe Een sterk bestuur kan er voor zorgen dat het dynamisch is en blijft Politieke cafeacutes excursies met en voor nieuwe leden en andere activiteiten prikkelen leden en zorgen voor inspiratierdquo

Heb jij ambities binnen GroenLinks Een start in het bestuur is een heel goede Je leert de partij van binnen en buiten kennen Meer informatie bij Anita de Jong E-mail anitadejongpoltrainhetnetnl

Eeacuten van de hoogtepunten van de periode in het bestuur was de verkiezingsuitslag waarbij GroenLinks 7 zetels haalde Die mooi verdiende zetels zorgden voor vele onderhandelingsgesprekken en fractie-overleggen die zo twee avonden in de week en een zaterdag in beslag namen En toch De spanning de betrokkenheid en deel uitmaken van een gezamenlijk team met dezelfde ideeeumln maakt dat ze enkel achteraf soms denktpfff het was best hectisch en veel Ze had het niet willen missen

Het leren onderhandelen het steeds meer begrijpen hoe besturen soms een tactisch spel is en het blijven aantrekken van nieuwe enthousiaste mensen zijn aspecten waar Mirjam met veel plezier op terug kijkt Voor het huidige bestuur hoopt ze dat het net zo sterk en prettig is als in haar tijd

Mirjam bedankt voor je inzet en enthousiasme

Tekst Chantal Linders

10GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Duurzaamheidsscan WaarderpolderB en W hebben dinsdag 12 juni ingestemd met een pilotproject voor duurzaamheidsscans in de Waarderpolder Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijventerrein moeten een duurzaam-heidsscan laten uitvoeren Het plan voor deze pilot komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Waarderpolder uit 2011 Deze scan licht een bedrijf door op vijf themarsquos energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit en toekomstwaarde Het is overigens aan de ondernemer om eventuele maatregelen voor eigen kosten uit te voeren In 2012 komen de kos-ten voor zorsquon scan voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) de belangenbehartiger van de Waarder-polder om bedrijven te helpen tot energiebesparing te komen Door de scan ziet een onder-nemer hoe hij geld kan besparen in zijn bedrijfsvoering Energiekosten kunnen in veel gevallen bijvoorbeeld omlaag Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook gunstig voor de concurrentiepositie van bedrijven In de Waarderpolder wordt al veel gebruik gemaakt van de Energiecoach een project dat loopt tot eind 2012 Bedrijven die willen weten hoe ze kunnen besparen op hun energiekosten kunnen bij de Energiecoach vragen om een energieonderzoek

De gratis duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Deze richtlijn wordt al veelvuldig in Haarlem gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe woningen te bepalen De richtlijn is kortgeleden aangepast zodat nu ook kantoren en bedrijfsgebouwen op duurzaamheid beoordeeld kunnen worden De gemeente Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid In het coalitieakkoord is duurzaam ondernemen een aandachtspunt Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn

Meer informatie over de duurzaamheidscan staat op wwwwaarderpoldernl of wwwdegroenemugnl (Bron De Groene Mug)

Eco-bestseller van Paul Gilding in Haarlems jasjeHet werd een instant klassieker in duurzame kringen het boek The Great Disruption van Paul Gilding uit 2011 In zijn boek constateert Gilding een aantal feitelijkheden (bijvoorbeeld bevolkingsgroei klimaatverandering grondstoffentekort financieumlle crises) en probeert een antwoord te geven op de vraag waarom er onvoldoende politieke aandacht en soms zelfs tegenwerking bestaat om problemen in hun samen-hang te zien en aan te pakken Hij beschrijft ook de sociologische processen die daaraan ten grondslag liggen Vrolijk word je daar niet van want uiteindelijk zal dit leiden tot enorme rampspoed Echter daarna komt de onvoorwaardelijke samen-werking die nodig is om de strijd te winnen van de ldquonieuwe vijandrdquo Haarlemse ecoprominent Maurist Groen van consultancy bedrijf mauritsgroenbullmgmc besloot het boek in het Nederlands uit te geven Titel Helden uit Noodzaak GroenLinks raadslid Hessel Kruisman hielp bij de vertaling van dit boek Het is voor 25 euro te koop via wwwmgmcnl (Ten overvloede het raadslid ontvangt geen royalties)

groenwerkt

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 10: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

10GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Duurzaamheidsscan WaarderpolderB en W hebben dinsdag 12 juni ingestemd met een pilotproject voor duurzaamheidsscans in de Waarderpolder Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijventerrein moeten een duurzaam-heidsscan laten uitvoeren Het plan voor deze pilot komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Waarderpolder uit 2011 Deze scan licht een bedrijf door op vijf themarsquos energie milieu gezondheid gebruikskwaliteit en toekomstwaarde Het is overigens aan de ondernemer om eventuele maatregelen voor eigen kosten uit te voeren In 2012 komen de kos-ten voor zorsquon scan voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem (IKH) de belangenbehartiger van de Waarder-polder om bedrijven te helpen tot energiebesparing te komen Door de scan ziet een onder-nemer hoe hij geld kan besparen in zijn bedrijfsvoering Energiekosten kunnen in veel gevallen bijvoorbeeld omlaag Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook gunstig voor de concurrentiepositie van bedrijven In de Waarderpolder wordt al veel gebruik gemaakt van de Energiecoach een project dat loopt tot eind 2012 Bedrijven die willen weten hoe ze kunnen besparen op hun energiekosten kunnen bij de Energiecoach vragen om een energieonderzoek

De gratis duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Deze richtlijn wordt al veelvuldig in Haarlem gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe woningen te bepalen De richtlijn is kortgeleden aangepast zodat nu ook kantoren en bedrijfsgebouwen op duurzaamheid beoordeeld kunnen worden De gemeente Haarlem heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid In het coalitieakkoord is duurzaam ondernemen een aandachtspunt Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn

Meer informatie over de duurzaamheidscan staat op wwwwaarderpoldernl of wwwdegroenemugnl (Bron De Groene Mug)

Eco-bestseller van Paul Gilding in Haarlems jasjeHet werd een instant klassieker in duurzame kringen het boek The Great Disruption van Paul Gilding uit 2011 In zijn boek constateert Gilding een aantal feitelijkheden (bijvoorbeeld bevolkingsgroei klimaatverandering grondstoffentekort financieumlle crises) en probeert een antwoord te geven op de vraag waarom er onvoldoende politieke aandacht en soms zelfs tegenwerking bestaat om problemen in hun samen-hang te zien en aan te pakken Hij beschrijft ook de sociologische processen die daaraan ten grondslag liggen Vrolijk word je daar niet van want uiteindelijk zal dit leiden tot enorme rampspoed Echter daarna komt de onvoorwaardelijke samen-werking die nodig is om de strijd te winnen van de ldquonieuwe vijandrdquo Haarlemse ecoprominent Maurist Groen van consultancy bedrijf mauritsgroenbullmgmc besloot het boek in het Nederlands uit te geven Titel Helden uit Noodzaak GroenLinks raadslid Hessel Kruisman hielp bij de vertaling van dit boek Het is voor 25 euro te koop via wwwmgmcnl (Ten overvloede het raadslid ontvangt geen royalties)

groenwerkt

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 11: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

Wie zijn de koplopersWelk bedrijf kan een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers in de stad De redactie is nieuwsgierig naar bedrijven die volgens de leden Haarlem groener maken Tips ledenbladgroenlinkshaarlemnl

10 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

MKB-Haarlem wil duurzamerLokaal kennisdelen voor echte innovatie

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het vergroenen van de stad Faridah Azimullah is bestuurslid van MKB-Haarlem en voorzitter van MKB Innovatie Zij is optimistisch over de progressie bij de ondernemers in de stad en zoekt naar mogelijkheden om deze te versnellen Bijvoorbeeld door koplopers in de stad bij elkaar te brengen en ze hun kennis te laten delen MKB-Haarlem ziet de gemeente als belang-rijke partner bij het vergroenen van de lokale economie ldquoDat gaat over meer dan subsidieregelingenrdquoTekst Heleen Ronner

MKB-Haarlem zet hoog in De belangenorganisatie voor ondernemers in de regio wil ldquoinzetten op het positio-neren van Haarlem als eacuteeacuten van Nederlands meest duurzame amp innovatieve steden van Nederlandrdquo Een ambitie die rondzingt in vrijwel alle (middel)grote steden van Nederland Ook in steden die grote kenniscen-tra of technologische bedrijven binnen de grenzen hebben Vraag is dus hoe zorg je dat zorsquon groene ambitie concrete vooruitgang oplevert en niet verzandt in hip gedoe Faridah Azimullah is realistisch ldquoDe ambitie is er maar wij denken niet in termen van een omwenteling alleen Vaak leveren kleine stappen uiteindelijk meer op Juist ook bij het midden- en kleinbedrijfrdquo

MKB-Haarlem kan de kennis en ervaring van adviseur en bestuurslid Maurits Groen benutten bij het ontwik-kelen van handvatten voor ondernemers Zij focussen nu vaak op bestaande activiteiten en soms zelfs puur op overleven Tijd en geld voor innovatie ontbreekt MKB-Haarlem wil in kaart brengen en uitdragen dat duur-zaamheid wat oplevert In ondernemerstermen spreekt het MKB dan over ldquolsquoreturn on investmentrsquo besparin-gen nieuwe marktmogelijkheden en vernieuwde samenwerkingrdquo Azimullah ldquoldquoHet is een uitdagende tijd en dat vraagt veel van de ondernemer Investeren is lastig Wij willen ook in samenwerking met de gemeente menukaarten ontwikkelen die laten zien welke kleine concrete stappen je als ondernemer kunt nemen Dat wordt echt maatwerk want per branche en type bedrijf zijn er andere mogelijkheden Door lokaal de kennis beter te delen profiteer je van elkaars inzichten Best practices van vakgenoten die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming Wij willen instrumenten aanreiken waarmee je als bedrijf morgen mee kunt beginnenrdquo DuurzaamheidscommunityMKB-Haarlem gaat dus partijen bij elkaar brengen die kunnen bijdragen aan de vergroening van de lokale economie Maar hoe kunnen de koplopers elkaar helpen Bedrijven moeten dan zien dat het delen van ken-nis ook met concurrenten van waarde is De belangenorganisatie wil heel zorgvuldig kijken wie die koplopers zijn Op dit moment wil Azimullah dan ook nog geen lichtende voorbeelden noemen ldquoZowel kleine als grotere bedrijven zetten vaak zelf al goede stappen Wij willen een podium geven aan indiviuele ideeeumln van onderne-mers die een groter effect krijgen als ze nagevolgd worden door anderen Dat kan veel opleverenrsquorsquo

Gemeente Haarlem als partnerOp haar website roept het MKB de gemeente Haarlem op om ondernemers te steunen bij hun duurzame ambities ldquoBelangrijk is dat we verder kijken dan subsidieregelingen want de oplossing komt niet van de over-heidldquo zegt Azimullah ldquoHet levert wat op als je elkaar structureel kunt vinden in de samenwerking Wij willen een duurzaamheidscommunity oprichten waarbij de gemeente ook een partner is We hebben al een aantal positieve ontmoetingen gehadrdquo Het MKB spreekt dan natuurlijk met lokale bestuurders maar ook raadsleden kunnen ook samen met het MKB de themarsquos agenderen De fractie van GroenLinks juicht de groene ambitie toe en blijft het college scherp houden op dit thema

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 12: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

12 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Tekst Marcel Heeremans

Partijraad GroenLinksldquoJe voert gesprekken die er echt toe doenrdquo

Sinds 2010 ben is Haarlemmer Marcel Heeremans lid van de landelijke partijraad waarin GroenLinks-leden uit alle regiorsquos en geledingen van de partij elkaar ontmoeten 2011 was voor de raad een bewogen jaar Namens GroenLinks Haarlem heb ik in 2011 vier bijeenkomsten van de partijraad bezocht In die peri-ode heeft de partijraad met zichzelf geworsteld maar is zij ook weer bovengekomen

HoogtepuntVoordat het besluit over Kunduz werd genomen kwam de partijraad bijeen Dit was op 18 januari 2011 en ik zag de partijdemocratie op zijn best de partijraad riep Jolande Sap op om de Kunduz-missie niet te steunen Na een uitgebreid gesprek vertelde zij dat zij dit advies ndashvoorlopig- niet wilde of kon overnemen Teleurstellend voor de aanwezigen maar deze eerste lsquorichtinggevende discussiersquo eenbelangrijke rol voor de vernieuwde partijraad gaf wel vertrouwen in het nut ervan

DieptepuntDit hoogtepunt werd gevolgd door enkele die-ptepunten de partijraad van 18 juni mondde bijvoor-beeld uit in een nikserige discussie over culturele en religieuze diversiteit Dit terwijl het verbod op onverdoofd ritueel slachten op dat moment lsquohotrsquo was en alle kansen voor een goed debat bood zeker voor een partij als GroenLinks Het leek alsof het partijraadsbestuur er alles aan had gedaan om te voorkomen dat de bijeenkomst een helder standpunt zou opleveren wellicht nog uit angst voor de enorme publiciteit die de Kunduz-discussie had opgeleverd Partijraad GroenLinks tegen missie in Kunduz Maar angst is vrijwel altijd een slechte raadgever zo ook in dit geval

Goed thema verkeerd publiekOp 8 oktober 2011 ging het over gemeentelijk beleid en bestuurlijke ongehoorzaamheid Een goed thema dat aansloot bij de plannen van Rutte om veel be-zuinigingen via de gemeentelijke begrotingen te laten lopen De dag was goed voorbereid en inhoudelijk best interessant zeker voor de partijraadsleden die ook wethouder of gemeenteraadslid waren Mijn inbreng in de discussies was gering maar ik nam me voor om dit soort themarsquos in het vervolg voor te bespreken met lokale politici

Eind goed alhellipHet jaar 2011 eindigde positief met een bijeenkomst die heel rijk en interessant was Dit was zeker ook te danken aan de inbreng van Tweede Kamerlid Linda Voortman Het thema was Euthanasie bij een vol-tooid leven De gesprekken waren goed voorbereid en werden geleid door experts die de morele me-dische juridische en politieke kanten van het eutha-nasiedebat goed toelichtten Na afloop werden deze gesprekken goed samengevat door Linda Voortman Zij gaf ook aan dat de belangrijkste punten door haar zouden worden meegenomen naar het debat en zij heeft ons vervolgens goed op de hoogte gehouden van het vervolgtraject Op dit soort dagen is het lid-maatschap van de partijraad zeer de moeite waard de gevoerde gesprekken doen er echt toe

Uitwisseling met GroenLinks HaarlemHelaas is het in 2011 nog niet goed gelukt om veel GroenLinks-leden te interesseren voor de Haarlemse voorbereidingsbijeenkomsten van de partijraad hoe-wel de drukke werkzaamheden van lokale politici en partijleden zeker ook een rol speelden Tijdens de bijeenkomsten van eind september en begin de-cember was de opkomst minimaal Een optimist zou kunnen zeggen lsquoit takes only two to tangorsquo (inside joke) en de gevoerde gesprekken hebben mij zeker geholpen om tot beter doordachte standpunten te komen Toch houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties om tot een betere uitwisseling te komen tussen GroenLinkse Haarlemmers en hun vertegen-woordiger in de partijraad

Marcel HeeremansHeeremans2gmailcom

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 13: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

13GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Je mening telt

De enquecircte kon uit praktische redenen alleen per e-mail gehouden worden Dat betekent dat we 373 leden hebben benaderd Daarvan hebben 106 leden de enquecircte ingevuld Een prima resultaat Veruit de meeste leden zijn lid van GroenLinks vanwege lokale (en landelijke) politiek

Een greep uit de reactiesldquoHet gaat hier over lokale politiek En die komt wat mij betreft goed uit de verf Landelijk ben ik een beetje uitgekeken op Groenlinks vooral na de Kunduzkwestie Een on-gl-besluit Toen wilde ik er even uitstappen Ik ben tegen dat soort lsquoontwikkelingshulprsquo Jullie laten lokaal in de raad de stem van Groenlinks goed klinken Dus blijf ik vooral lid vanwege jullie positieve werkrdquo

ldquoHet ledenblad mag wat mij betreft meer gericht zijn op voortgang van dos-siers bijvoorbeeld wat wil Groenlinks bereiken op het gebied van de WMO wat voor info wil Groenlinks van zijn leden korte voorbeelden of voorbeeld-cases (wat betekent dit in de praktijk) van leden die met deze problematiek worstelen In een aantal artikelen gebeurt dit alrdquo

ldquoIk ben niet zo zeer interesseerd in de eventuele successen van GL (uitgedrukt in zetelaantallen etcetera) maar in de mogelijkheid progressieve politiek te bedrijven en daarmee lokaal maar ook provinciaal en landelijk iets te bereik-en Er zou een mogelijkheid moeten komen voor leden om zich meer direct uit te spreken over heikele lokale en landelijke kwestiesrdquo

ConclusiesDe overgrote meerderheid van de leden is tevreden met de huidige informa-tievoorzieningen vanuit de lokale afdeling Wel willen de leden meer profiel visie en standpunten terugzien in de diverse media De redactie van het ledenblad bekijkt hoe de opmerkingen en wensen vorm kunnen krijgen in volgende edities

AanbevelingenDe opstellers van de enquecircte hebben enkele aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de fractie voor een (nog) betere communicatie met de leden Daaronder het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstvisie het beter verwoorden van standpunten over actuele kwesties het duidelijker zijn over fractieresultaten (successen en onhaalbaarheden) Mogelijk dat je die aanbevelingen al snel vertaald ziet in concrete veranderingen Wij zijn je in elk geval dankbaar voor je deelname aan de enquecircte en de suggesties Heb je meer suggesties Laat het ons weten ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Enquete over communicatie afdeling HaarlemIn april kon je deelnemen aan een enquecircte over de diverse publicaties die je van GroenLinks Haarlem ontvangt Hier vind je de resultaten en de aanbevelingen voor het bestuur en de fractie

Tekst Peter van der Mark

UITKOMSTENAlgemeenbull De leden vinden de hoeveelheid informatie voldoendebull Iets minder dan de helft wil meer informatie over actuele politieke kwesties fractiestandpunten en toekomstvisie

Ledenbladbull 93 leest het blad 49 altijd bull De leden waarderen het huidige ledenblad bull 75 wil het blad niet missenbull Het blad moet in digitale en in gedrukte vorm verschijnen pdf- versus printvoorkeur 5050 bull Een kwart wil meer achtergrond-artikelen discussies inspirerende artikelen richtinggevende columns fractiestandpunten

Fractienieuwsbriefbull Leden lezen in overgrote meer-derheid (80) de fractienieuws-brief en houden zich daarmee mede op de hoogte van de lokale politiek bull De leden willen de fractienieuws-brief niet missen

Websitebull De meeste leden bezoeken de website vooral via de fractienieu-wsbriefbull De helft wil website niet missen

Social mediabull 76 hoeft geen info via social mediabull 13 wil wel info via Facebookbull 5 wil Facebook niet missen 5 wil Twitter niet missen en 3 wil LinkedIn niet missen

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 14: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

14 GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

Welkom In deze rubriek worden Haarlemmers geiumlnterviewd die onlangs lid geworden zijn van GroenLinks Wat zijn hun beweegredenen Wie zijn ze Tips of aanmelden ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Tekst Els AdamsldquoZorsquon boerkaverbod Waar gaacuteaacutet dat nou helemaal overrdquo

bij

ldquoJa we moeten nodig een naambordje ophangenrdquo zegt Merel Zuurbier verontschuldigend als we de trap oplopen nadat ik wat besluiteloos voor de deur heb gestaan met twee bellen zoacutender naambordjes De leuning van de trap is halverwege gebroken maar dat maacuteg in een anti-kraakwoning waar je als studente voor een prikkie woont in een van de mooiste buurten van Haarlem met uitzicht op een gracht De bovenwoning waar ze met haar vriend samenwoont heeft een grote groene daktuin swingfeesten kun je er beter niet geven maar op zonnige dagen is het een ideale plek om in alle rust buiten te zitten Merel praat makkelijk heeft een open vriendelijke oogopslag wisselt al naar gelang het onderwerp een serieuze toon af met een schaterlach

KunduzMet ouders die ook een linkse signatuur hebben komt een stem voor GroenLinks misschien niet helemaal uit de lucht vallen al weet Merel niet zeker of haar ouders na alle turbulentie van de afgelopen periode nog steeds GroenLinks stemmen Of het Kunduz akkoord en de perikelen ron-dom het lijsttrekkerschap van Jolande Sap en Tofik Dibi haar aan het twijfelen hebben gebracht Ze lacht dat het misschien maar goed is dat ze al lid was want aacutendershellip Dan serieuzer legt ze uit dat ze eigenlijk hartstikke trots is dat GroenLinks zorsquon prominente rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Lente Akkoord En ja eacuterg jammer dat Tofik Dibi vervolgens alle aandacht naar zich toetrok Ze is blij dat de partij een overtuigend mandaat aan Jolande Sap heeft gegeven

SalafismeMerel Zuurbier is geboren in Haarlem en is na omzwervingen in Deventer Utrecht en Amsterdam uiteindelijk toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond Ze studeert culturele antropologie en wil volgend jaar aan haar masters beginnen Gepassioneerd ldquoIk ben ontzettend geiumlnteresseerd in de Islam en de rol van het Salafisme en andere islamitische richtingen in onze samenleving Ik hoop binnen deze groepen veldonderzoek te kunnen doen Die interesse is met name ontstaan door een reis die ik heb gemaakt door landen als Turkije Libanon en Syrieuml De mensen daar hebben mrsquon hart geraakt In Nederland dragen politiek en media zo bij aan de polarisatie tussen moslims en niet-moslims Ik zou willen strijden om islamofobie uit de wereld te helpenrdquo Ze heeft zich intensief ver-diept in het onderwerp ldquoIk ben overigens wel wat genuanceerder geworden vroeger waren mrsquon opvattingen meer zwart-wit Maar ik blijf er bij dat we toleranter moeten zijn naar mensen met andere culturen en achtergronden Bin-nen de Nederlandse cultuur zie je toch ook veel onderlinge verschillenrdquo

PrioriteitenZe is blij dat GroenLinks niet moeilijk doet over twee paspoorten en teacutegen het boerkaverbod is ldquoWaar gaacuteaacutet dat nou helemaal over Die paar vrouwen die er meestal zelf voor kiezen Alsof er geen andere prioriteiten zijnrdquoGroenLinks is voor haar de partij die het meest staat voor de dingen die er voor haar wezenlijk toe doen in het leven Ze somt op groene gezonde economie voacuteoacuter Europa solidair gelijke kansen Al geeft ze toe dat ze de 60 belast-ing voor hoge inkomens wel eacuterg hoog vindt Ze sluit niet uit dat ze nog wel eens een actievere rol in de politiek wil gaan spelen Misschien na het afronden van haar studie ldquoIk heb onlangs deelgenomen aan een door DWARS geor-ganiseerde introductiedag voor nieuwe jonge ledenrdquo Ze vertelt enthousiast over de lsquospeed datersquo met GroenLinks bestuursleden en een bezoek aan de plenaire zaal

Of haar wens om ooit nog eens in het buitenland te gaan werken een carriegravere in de Nederlandse politiek in de weg zal staan zal moeten blijken Nu heeft GroenLinks Haarlem er in elk geval een nieuw enthousiast lid bij gekregen

Naam Merel ZuurbierLeeftijd 23 jaarBeroep studenteWijk KoninginnebuurtBurgerlijke staat samenwonend

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 15: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

15GROENLINKSHAARLEM Juni 2012

DuurzaamheidscentrumEen recent persbericht van de gemeente over het besluit over de Kleverlaanzone begint met een gerusstelling maar met name bij omwonenden is momenteel veel zorg over welke ontwikkeling de gemeente uiteindelijk kiest voor het gebied rondom de Kweektuin ldquoHet gebied van de voormalige Stadskweektuin de Kleverlaanzone behoudt zijn groene karakter Op 12 juni heb-ben B en W een besluit genomen over de toekomstige invulling van het gebied Naar aanleiding van het participa-tieproces zijn voor de Kleverlaanzone vier mogelijke scenariorsquos geschetst een waterverbinding tussen Ripperdag-racht en de Delft een oost-west wandelroute extra entrees voor de begraafplaats en het op termijn autoluw of autovrij maken van de Ter Spijtstraat Parallel aan de gebiedsvisie is een haalbaarheidsonderzoek naar een duur-zaamheidscentrum verricht Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Haarlem kunnen de verschillende onderdelen nader worden uitgewerkt en uitgevoerdrdquo Er is dus nog geen definitieve keuze gemaakt Wel ligt er nu een variant op tafel waarbij toch wellicht woningen worden gebouwd De fractie van GroenLinks zet zich in om het groene karakter te behouden en zoekt naar andere manieren dan woningbouw om de ontwik-keling van het gebied haalbaar te maken Bijvoorbeeld te zoeken naar partners voor de variant met het Duur-zaamheidscentrum Dit Duurzaamheidscentrum was ooit het initiatief van GroenLinksers Anita de Jong en Mirjam Fopma Dit centrum ziet ook de huidige fractie nog steeds als een belangrijke aanwinst voor de stad

De wethouder blogtldquoWie ooit heeft bedacht dat er sprake is van een groeiende kloof tussen samenleving en politiek moet maar eens in Haarlem op bezoek komen Mensen zijn kritisch lezen ambtelijke notarsquos en komen voor hun mening uit De politiek is ook druk bezig Het college bereidt de notarsquos voor en de raad beslist zodra de stad is gehoord De uitvoering volgt daarna En dan blijkt dat politiek tijd en geld kost en ook nog eens keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is Discussies laaien soms op Onze inwoners zijn mondiger kritischer en zien alternatieven Zij gaan rechtstreeks met de politiek in debat De afstand tussen burgers en politiek blijkt in

de afgelopen decennia kleiner te zijn geworden Dertig jaar geleden ging het primair om bestaand vertrouwen in het stadsbestuurders Zij regelden het Nu moet je als stadsbestuurder dat vertrouwen meer dan toen verdienen Elke dag weer En daarvoor is communicatie van essentieel belang Toelichten uitleggen discussieumlren debatteren overtuigen of aanpassen De politiek is rijker geworden

Lees meer op de blog van Rob van Doorn wethouder-robvandoornblogspotnl

Fijne zomer ldquoHet is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk GroenLinks investeert nu in een schone en groene toekomstrdquo

Uit het concept- verkiezingsprogramma voor2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl

Page 16: Ledenblad GroenLinks Haarlem Juni 2012

ADRESOOK GROENOOK LINKS

Schrijf ook iets voor het ledenblad editie september 2012De deadline voor het volgende nummer is 1 september Wij overleggen graag al wat eerder over grotereartikelen vanwege de beperkte ruimte Mail naar ledenbladgroenlinkshaarlemnl

Joint Venture AmsterdamTijdens Joint Venture in Pakhuis de Zwijger komen goede grassroots initiatieven in de hoofdstad samen Het motto ldquoburgers maken de stadldquo Aan bod komen onder andere ruilhandelsystemen en urban farming Een tip van Transition Town Haarlem Joint Venture

3 juli va 1930 in Pakhuis de Zwijgerwwwdezwijgernl

Burendag 201222 september is het burendag Heb je een goed plan om iets bijzonders te doen in de wijk of met de straat Willen jullie iets doen om de saamhorigheid te vergroten Goede plannen komen in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds Meer informatie wwwburendagnl

Tip koop nu zonnepanelenEr zijn twee nieuwe regionale initiatieve voor groepsaankoop van zonnepanelen SamenZonneEnergie wwwSamenZonneEnergienl een initiatief van de gemeente Haarlem Ook niet-woningeigenaren kun-nen natuurlijk profiteren van de kortingen En er is wwwroutedusoleilnl een initiatief van Milieudienst IJmond

Doe mee met de campagne enmaak GroenLinks sterkKijk op pagina 4 en 5 of

op actiefgroenlinksnl

LedenbladgroenlinkshaarlemnlOp deze achterpagina vindt u initiatieven evenement-en acties of activiteiten die voor u interessant kunnen zijn Zaken over een groener socialer of rechtvaardiger Haarlem Heeft u iets te melden dat uw stads- en partijgenoten niet mogen missen Stuur ons een mail ledenbladgroenlinkshaarlemnl

7 juli 2012 Haarlem Roze StadOp 7 juli viert Haarlem Roze Zaterdag op grootse wijze Overal in de stad zijn activitei-ten podia en feesten Ook is er een parade De markten openen om 11 uur en de feesten gaan tot diep in de nacht door Meer infowwwhaarlemrozestadnl