LANDarchitecten bvba GIL 14 · 2020. 10. 26. · mob. 0476/58 02 30 -...

1
Eigenaar: L. Deroye - ... Wulmersumsesteenweg 310 3300 Hakendover (Tienen) Tienen 11de Afd. Hakendover, sectie C nr. 113g Eigenaar: G. Kinnaert - ... Wulmersumsesteenweg 332 3300 Hakendover (Tienen) Tienen 11de Afd. Hakendover, sectie C nr. 113s voortuin: gras voortuin: gras WONING TYPE B type 3/4(5/7) terreinoppervlakte + 2a 94ca WONING TYPE B type 3/4(5/7) terreinoppervlakte + 2a 94ca WONING TYPE A type 3/4(5/7) terreinoppervlakte + 3a 33ca WONING TYPE C type 3/4(5/7) terreinoppervlakte + 3a 13ca LOT 5 HOOGSTAMBOOMGAARD terreinoppervlakte + 12a 00ca paal- en draadafsluiting paal- en draadafsluiting BEPLANTING TUIN gras paal- en draadafsluiting paal- en draadafsluiting OPRIT 19,20 in waterdoorlatende klinkers OPRIT 17,65 in waterdoorlatende klinkers OPRIT 17,90 in waterdoorlatende klinkers OPRIT 30,10 in waterdoorlatende klinkers TERRAS 14,50 in waterdoorlatende klinkers TERRAS 13,40 in waterdoorlatende klinkers TERRAS 14,50 in waterdoorlatende klinkers TERRAS 17,65 in waterdoorlatende klinkers helling 2cm/m helling 2cm/m RWA RWA helling 2cm/m helling 2cm/m RWA RWA plat dakdakkapel plat dakdakkapel plat dakdakkapel plat dakdakkapel RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA LOT 1 huisnr. 322 LOT 2 huisnr. 324 TE BOUWEN: 4 WONINGEN HELLEND DAK: horizontale dakopp. 273,30 m² LOT 3 huisnr. 326 LOT 4 huisnr. 328 PLAT DAK TOEGANG: dakopp. 21,60 PLAT DAK TOEGANG: dakopp. 21,60 DAKKAPEL (4x): horizontale dakopp. 5,70 WONING NR. 322 WONING NR. 324 WONING NR. 326 WONING NR. 328 - + 7.95 - - + 5.85 - + 5.85 - + 5.56 - + 11.33 - + 13.14 - + 26.50 - + 18.19 - + 18.34 - + 18.50 - + 5.66 - + 0.73 - + 5.45 - + 10.00 - + 30.00 - + 32.46 - + 32.61 - + 32.77 - + 5.90 - + 5.89 - + 5.89 - + 6.70 - + 39.15 - + 30.20 - + 64.26 Eigenaar: Gilicon NV gevolgmachtigd door Christophe Gilis Wulmersumsesteenweg 326 3300 Hakendover (Tienen) Tienen 11de Afd. Hakendover, sectie C nr. 113b²-113c²-113e² ca. 24a 32ca terreinprofiel A terreinprofiel A' as van de rijweg (asfalt) WULMERSUMSESTEENWEG gemeenteweg goot borduur goot voetpad: betondallen borduur RWA RWA DWA elektriciteits-/ verlichtingspaal voetpad: betondallen H2O H2O H2O H2O H2O H2O hydrant elektriciteits-/ verlichtingspaal terreinprofiel B' terreinprofiel B foto 2 3 4 foto 1 foto 5 foto 6 7 8 10 11 foto 9 foto +012 +012 +000 +000 +082 +045 +088 +045 +111 +045 +136 +045 +125 +045 +109 +045 +099 +045 +111 +111 +094 +094 +097 +097 +061 +061 -001 -001 +049 +049 +089 +089 +093 +093 +075 +075 +011 +011 -012 -012 -017 -017 -094 -094 +058 +058 +037 +037 -025 -025 -071 -071 -043 -043 +021 +021 +014 +014 -062 -062 -068 -068 -092 -092 -088 -088 +004 +004 -010 -010 -018 -018 +007 +007 +016 +016 +002 +002 +012 +012 +001 +001 +051 +019 +004 +004 +002 +002 -014 -014 -012 -012 +002 +002 +029 +029 +014 +014 +014 +014 +013 +013 +028 +028 +014 +014 +028 +028 +037 +037 +051 +050 +051 +050 +062 +050 +062 +050 +057 +050 +110 +50 0-peil straatwoningen tov referentie landmeting +050 +035 +035 +035 +087 +087 +108 +108 +106 +106 -015 -015 -029 -029 -026 -026 +032 +032 +048 +048 +041 +041 -014 -014 -022 -022 N 5000 403 434 300 1210 420 175 203 20 130 30 241 300 1630 175 502 338 253 253 285 48 48 285 253 253 390 40 112 590 585 585 682 112 2555 690 571 571 573 730 585 585 557 10 302 270 270 303 400 100 100 386 270 270 301 400 230 230 WONING nr. 310 WONING nr. 332 INPLANTING - nieuwe toestand- schaal 1.250

Transcript of LANDarchitecten bvba GIL 14 · 2020. 10. 26. · mob. 0476/58 02 30 -...

Page 1: LANDarchitecten bvba GIL 14 · 2020. 10. 26. · mob. 0476/58 02 30 - karel.medart@landarchitecten.be bvkeuken LANDarchitecten bvba projectmedewerker: Vincent Marteau PLANNEN VOORONTWERP

Eigenaar:L. Deroye - ...

Wulmersumsesteenweg 3103300 Hakendover (Tienen)

Tienen 11de Afd. Hakendover,sectie C nr. 113g

Eigenaar:G. Kinnaert - ...

Wulmersumsesteenweg 3323300 Hakendover (Tienen)

Tienen 11de Afd. Hakendover, sectie C nr. 113s

voortuin: grasvoortuin: gras

WONING TYPE Btype 3/4(5/7)

terreinoppervlakte+ 2a 94ca

WONING TYPE Btype 3/4(5/7)

terreinoppervlakte+ 2a 94ca

WONING TYPE Atype 3/4(5/7)

terreinoppervlakte+ 3a 33ca

WONING TYPE Ctype 3/4(5/7)

terreinoppervlakte+ 3a 13ca

LOT 5HOOGSTAMBOOMGAARD

terreinoppervlakte+ 12a 00ca

paal- en draadafsluiting

paal- en draadafsluiting

BEPLANTING TUINgras

paal- en draadafsluiting

paal- en draadafsluiting

OPRIT19,20 m²

inwaterdoorlatende

klinkers

OPRIT17,65 m²

inwaterdoorlatende

klinkers

OPRIT17,90 m²

inwaterdoorlatende

klinkers

OPRIT30,10 m²

inwaterdoorlatende

klinkers

TERRAS14,50 m²

inwaterdoorlatende

klinkers

TERRAS13,40 m²

inwaterdoorlatende

klinkers

TERRAS14,50 m²

inwaterdoorlatende

klinkers

TERRAS17,65 m²

inwaterdoorlatende

klinkers

helling 2cm/mhe

lling

2cm

/m

plat dak buitenberging

RW

A

RW

A

helling 2cm/mhe

lling

2cm

/m

plat dak buitenberging

RW

A

RW

A

plat dak dakkapelplat dak dakkapelplat dak dakkapel plat dak dakkapel

RW

A

RW

A

RW

A

RW

AR

WA

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

LOT 1huisnr. 322

LOT 2huisnr. 324

TE BOUWEN: 4 WONINGENHELLEND DAK:

horizontale dakopp.273,30 m²

LOT 3huisnr. 326

LOT 4huisnr. 328

PLAT DAK TOEGANG:dakopp.21,60 m²

PLAT DAK TOEGANG:dakopp.21,60 m²

DAKKAPEL (4x):horizontale dakopp.

5,70 m²

WONINGNR. 322

WONINGNR. 324

WONINGNR. 326

WONINGNR. 328

- + 7.95 -- + 5.85- + 5.85- + 5.56

- + 11.33

- + 13.14

- + 26.50

- + 1

8.19

- + 1

8.34

- + 1

8.50

- + 5.66

- + 0.73

- + 5.45

- + 10.00

- + 30.00

- + 32.46

- + 32.61

- + 32.77

- + 5.90- + 5.89- + 5.89- + 6.70

- + 39.15

- + 3

0.20

- + 64.26

Eigenaar:Gilicon NV

gevolgmachtigd doorChristophe Gilis

Wulmersumsesteenweg 3263300 Hakendover (Tienen)

Tienen 11de Afd. Hakendover,sectie C nr. 113b²-113c²-113e²

ca. 24a 32ca

terr

einp

rofie

l A

terreinprofiel A'

as van de rijweg (asfalt)

WULMERSUMSESTEENWEGgemeenteweg

goot

borduur

goot

voetpad: betondallen

borduurRWA

RWA

DWA

elektriciteits-/verlichtingspaal

voetpad: betondallen

H2OH2OH2O

H2O

H2O

H2O

hydrant

elektriciteits-/verlichtingspaal

terreinprofiel B'terreinprofiel B

foto2 3 4

foto 1 foto 5

foto6 7 8

1011

foto 9

foto

+012+012

+000+000

+082+045

+088+045

+111+045

+136+045

+125+045

+109+045

+099+045

+111+111

+094+094

+097+097

+061+061

-001-001

+049+049

+089+089

+093+093

+075+075

+011+011

-012-012

-017-017

-094-094

+058+058

+037+037

-025-025

-071-071

-043-043

+021+021

+014+014

-062-062

-068-068

-092-092

-088-088

+004+004

-010-010

-018-018

+007+007

+016+016

+002+002

+012+012

+001+001

+051+019

+004+004

+002+002

-014-014

-012-012

+002+002+029

+029

+014+014

+014+014

+013+013

+028+028

+014+014+028

+028+037+037

+051+050

+051+050

+062+050

+062+050

+057+050

+110+50

0-peil straatwoningentov referentie landmeting +050

+035 +035+035

+087+087

+108+108

+106+106

-015-015

-029-029

-026-026

+032+032

+048+048

+041+041

-014-014

-022-022

N

5000

403

434

300

1210

420

175

203

2013

030

241

300

1630

175

502

338 253 253 285 48 48 285 253 253 390 40 112

590 585 585 682 112

2555

690

571

571

573

730 585 585 557 10

302270

270 303

400

10010

0

386270

270301

400

23023

0

WONING nr. 310

WONING nr. 332

LANDarchitecten bvba

1/50

DO

SS

IER BOUWEN VAN 4 EENGEZINSWONINGEN NA HET SLOPEN VAN DE BESTAANDE HOEVE

Gilicon NVgevolmachtigd door Christophe GilisEzemaalstraat 32, 3300 Tienen0477/42.64.53 (C)[email protected]

OU

WH

EE

RB

OU

WP

AR

TNE

RS

Wulmersumsesteenweg 322-324-326-328 te 3300 Hakendover (Tienen)KADASTER: Tienen 11de Afd. Hakendover, sectie C nrs. 113b²-113c²-113e²

Ingenieur Stabiliteit: IWS stabiliteit bvba, Ir. Ignaz WuestenbergsIngenieur Technieken: LANDarchitecten bvba, architect Karel MedartVeiligheidscoördinatie: ALL PLAN, Joren KemelsEPB-verslaggever: ALL PLAN, Joren KemelsAannemer: Gilicon NV, projectleider Tim Sebregts

PLANNR. 1/3

FASE VOORONTWERP BOUWAANVRAAG UITVOERING AS BUILT

bvO

NTW

ER

PE

R

GIL 14

Grote Steenweg 104, 3400 Eliksem (Landen)tel 016/78 20 88 - fax 016/78 20 90vertegenwoordigd door Karel Medart, architectmob. 0476/58 02 30 - [email protected]

bv LANDarchitecten bvba

projectmedewerker: Vincent Marteau

PLANNEN VOORONTWERP

1/50

N

1/3

INPLANTING (nieuwe toestand), TERREINSNEDES (nieuwe toestand),PLANNEN (-1/+0)

PLANNEN BOUWAANVRAAG17/09/201421/08/2014

INVOER LEIDINGEN- water Ø 110- T.V. Ø 50- telefoon Ø 50- elektriciteit Ø 75

- gas Ø 110

wac

htbu

is tu

inve

rlich

ting/

-ber

ging

1xØ

75

wac

htbu

is tu

inve

rlich

ting/

-ber

ging

1xØ

75

INLE

IDIN

G N

UTS

LEID

ING

EN

INVOER LEIDINGEN- water Ø 110- T.V. Ø 50- telefoon Ø 50- elektriciteit Ø 75

- gas Ø 110

wac

htbu

is tu

inve

rlich

ting/

-ber

ging

1xØ

75

wac

htbu

is tu

inve

rlich

ting/

-ber

ging

1xØ

75

INLE

IDIN

G N

UTS

LEID

ING

EN

VOLLE GROND VOLLE GROND

badkamer +1

wc +1 wc +0

keuken +0

cont

role

decantatieput

Ø 1

10 D

WA

RO

OD

Ø 1

10 D

WA

RO

OD

Ø 1

25 D

WA

RO

OD

berging +1 / badkamer +2

berging +0

DWA

DWAØ 160

badkamer +1

wc +1

berging +1 / badkamer +2

wc +0

keuken +0

cont

role

decantatieput

Ø 1

10 D

WA

RO

OD

Ø 1

10 D

WA

RO

OD

Ø 1

25 D

WA

RO

OD

berging +0

DWA

DWAØ 160

badkamer +1

wc +1 wc +0

keuken +0

cont

role

decantatieput

Ø 1

10 D

WA

RO

OD

Ø 1

25 D

WA

RO

OD

berging +1 / badkamer +2

berging +0

DWA

DWAØ 160

badkamer +1

keuken +0

wc +0

wc +1

cont

role

decantatieput

Ø 1

10 D

WA

RO

OD

Ø 1

25 D

WA

RO

OD

berging +1 / badkamer +2

berging +0

DWA

DWAØ 160

RWA

RWAØ 160

RW

A

RW-pomp:- 2 wc's- 2 dienstkr.

controle

RW

A A

AN

ZUIG

LEID

ING

Ø90

PE

VO

ED

ING

PO

MP

Ø90

PE

HE

RV

ULL

EID

ING

Ø75

PV

C

Ø 1

10 R

WA

GR

IJS

Ø 1

10 R

WA

GR

IJS

filte

r

EC

O G

SV

com

bipu

t6.

000

R5

RW

A

ACODRAIN

over

loop

eve

ntue

el a

ante

slu

iten

op d

eop

enba

re ri

oler

ing

(ges

chei

den

stel

sel)

RW

A

RW

A

TP

DR

AIN

AG

EB

UIS

IN K

IEZE

LBE

D

VO

OR

FUN

DE

RIN

GS

VO

CH

T

filte

r

EC

O G

SV

com

bipu

t6.

000

R5

RW

A

ACODRAIN

over

loop

eve

ntue

el a

ante

slu

iten

op d

eop

enba

re ri

oler

ing

(ges

chei

den

stel

sel)

RWA

RWAØ 160

RW

A

RW-pomp:- 2 wc's- 2 dienstkr.

controle

RW

A A

AN

ZUIG

LEID

ING

Ø90 P

EV

OE

DIN

G P

OM

P Ø

90 PE

HE

RV

ULLE

IDIN

G Ø

75 PV

C

Ø 1

10 R

WA

GR

IJS

Ø 1

10 R

WA

GR

IJS

RW

A

RW

A

filte

r

EC

O G

SV

com

bipu

t6.

000

R5

RW

A

ACODRAIN

over

loop

eve

ntue

el a

ante

slu

iten

op d

eop

enba

re ri

oler

ing

(ges

chei

den

stel

sel)

RW

A A

AN

ZUIG

LEID

ING

Ø90

PE

VO

ED

ING

PO

MP

Ø90

PE

HE

RV

ULL

EID

ING

Ø75

PV

C

RWA

RWAØ 160

RW-pomp:- 2 wc's- 2 dienstkr.

controle

Ø 1

10 R

WA

GR

IJS

Ø 1

10 R

WA

GR

IJS

RW

A

RW

AR

WA

filte

r

EC

O G

SV

com

bipu

t6.

000

R5

RW

A

RW

A A

AN

ZUIG

LEID

ING

Ø90 P

EV

OE

DIN

G P

OM

P Ø

90 PE

HE

RV

ULLE

IDIN

G Ø

75 PV

C

Ø 1

10 R

WA

GR

IJS

RWA

RWAØ 160

RW

A

controle

Ø 1

10 R

WA

GR

IJS

RW

A

ACODRAIN

over

loop

eve

ntue

el a

ante

slu

iten

op d

eop

enba

re ri

oler

ing

(ges

chei

den

stel

sel)

RW-pomp:- 2 wc's- 2 dienstkr.

TP

DR

AIN

AG

EB

UIS

IN K

IEZE

LBE

D

VO

OR

FUN

DE

RIN

GS

VO

CH

T

RW

A

420

30

420

30

3011

5030

3011

5030

35 +/- 334 445 340 45 340 445 +/- 404 35

A

A'

B

B'

+/- 2555

+/- 338 505 665 505 +/- 390 +/- 152

1210

420

1630

perceelsgrens

perceelsgrens

perceelsgrens

perceelsgrens

5 30 +/- 2401 +/- 30

+/- 147

73 20

+/- 516

+/- 170 +/- 175

30+/

- 850

+/- 3

0030

1287 45 +/- 1068 35

+/- 1065 +/- 935

+/- 940 +/- 780

+/- 320 +/- 345

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

ACODRAIN ACODRAIN ACODRAIN ACODRAIN RW

A

RW

A

RW

A

RW

A

RW-pomp:- 2 wc's- 2 dienstkr.

gas

1

2

3

4

5

6

7

8

telefoonkabel

meterkastelektriciteit

watermeter

INKOM

WC

metalen profiel

HO

P :

260

cm

HO

P :

260

cm

HO

P :

260

cmH

OP

: 26

0 cm

HOP : 260 cm

BUITEN-BERGING

LEEFRUIMTE

100 x 240

80 x

217

80 x

217

130 x 240

trapo

peni

ng95

x 4

50

KEUKEN

BERGING 1

rookmelder

+000

90 x 240

badkamer +1

wc +1

berging +1 / badkamer +2

verl. rooster 150,32 m³/h

ventilatie

ventilatie

ventilatie

HO

P :

260

cm

gas

telefoonkabel

meterkastelektriciteit

watermeter

badkamer +1

1

2

3

4

5

6

7

8

rookmelder

trapo

peni

ng95

x 4

50

BERGING 1

INKOM

KEUKEN

WC

metalen profiel

HO

P :

260

cm

HO

P :

260

cm

HO

P :

260

cmH

OP

: 26

0 cm

RW-pomp:- 2 wc's- 2 dienstkr.

130 x 240

BUITEN-BERGING

LEEFRUIMTE

100 x 240

80 x

217

80 x

217

120 x 240berging +1 / badkamer +2

wc +1

verl. rooster 150,52 m³/h

ventilatie

ventilatie

ventilatie

+000

HO

P :

260

cmH

OP

: 26

0 cm

gas

telefoonkabel

meterkastelektriciteit

watermeter

badkamer +1

1

2

3

4

5

6

7

8

rookmelder

trapopening

95 x 450

BERGING 1

INKOM

KEUKEN

WC

metalen profiel

HO

P :

260

cm

HO

P :

260

cm

HO

P :

260

cmH

OP

: 26

0 cm

RW-pomp:- 2 wc's- 2 dienstkr.

130 x 240

BUITEN-BERGING

LEEFRUIMTE

100 x 240

80 x

217

80 x

217

120 x 240berging +1 / badkamer +2

wc +1

verl. rooster 150,52 m³/h

ventilatie

ventilatie

ventilatie

+000

HO

P :

260

cmH

OP

: 26

0 cm

RW-pomp:- 2 wc's- 2 dienstkr.

gas

telefoonkabel

meterkastelektriciteit

watermeter

badkamer +1

1

2

3

4

5

6

7

8

HO

P :

260

cmH

OP

: 26

0 cm

BUITEN-BERGING

HO

P :

260

cm

HOP : 260 cm

BERGING 1

INKOM

KEUKEN

WC

HO

P :

260

cm

80 x

217

120 x 240

100 x 240

130 x 240

80 x

217

LEEFRUIMTE

rookmelder

+000

metalen profiel

trapopening

95 x 450

berging +1 / badkamer +2

wc +1

verl. rooster 150,52 m³/h

ventilatie

ventilatie

ventilatie

HO

P :

260

cmH

OP

: 26

0 cm

perceelsgrens

perceelsgrens

3582

015

125

1016

015

130

1026

540

40 195 35 195 40

3572

515

390

40

95 100 10 155 10 180

1560

8060

1018

040

9515

145

8070

1513

010

265

40

195 175 120 60

9515

145

8070

1513

010

265

40

+/- 553

1560

8060

1018

040

3582

015

125

1016

015

130

1026

540

3582

015

125

1016

015

130

1026

540

9515

9580

3080

1015

130

1026

540

1528

010

100

40

95 100 10 150 10 178

35 195 40

3572

515

390

+/- 605

+/- 2555

9560

100

165

9560

100

165

100

100 95

6010

016

5

100

9560

165

100

100

+/- 102 500 185 410 165 410 185 380 +/- 65

+/- 63 120 175 195

+/- 182 10 155 10 100 95

+/- 338 505 665 505 +/- 390 +/- 152

+/- 113 80 145 505 145 100 175 100 145 505 200 100 +/- 90 +/- 102 +/- 50

+/- 69 15 5

45 225 10 90 10 130 65 35 65 130 10 90 10 245 35 245 10 90 10 130 65 35 65 130 10 150 10 +/- 258 20

A

A'

B

B'

WONINGNR. 322

WONINGNR. 324

WONINGNR. 326

WONINGNR. 328

1210

420

1630

4072

515

390

40

355

45 +/- 660 35 550 35 550 35 +/- 505 20

535

355

355

1539

040

195 230 90 +/- 90

5 30 +/- 2401 +/- 30

FUNDERINGS- EN RIOLERINGSPLAN -1 - schaal 1.60

LOT 1huisnr. 322

LOT 2huisnr. 324

nulpas straat

perc

eels

gren

s

perc

eels

gren

s

+000

nulpas straat-014

+014 +014 +012+028+037 +050+035+050+035

LOT 1huisnr. 326 A

LOT 2huisnr. 326 B

LOT 3huisnr. 326 C

LOT 4huisnr. 326 D

TERREINPROFIEL BB' - nieuwe toestand - schaal 1.250

TERREINPROFIEL AA' - nieuwe toestand - schaal 1.250

gaberit links

aanpalende woning

voet

pad:

bet

onda

llen

as v

an d

erij

weg

(asf

alt)

bord

uur

goot

bord

uur

goot

voet

pad:

bet

onda

llen

+004-003+000-004+002+016

perc

eels

gren

s

+014

aardingslusaardingslus

+580

+050 +045

nulpas straat

terreinprofiel bestaande toestand

te behouden muur, in overleg met eigenaar aanpalend perceelwoning links nr. 310

+087+061

perc

eels

gren

s

INPLANTING - nieuwe toestand- schaal 1.250

PLANNEN UITVOERING25/04/2016PLANNEN UITVOERING - aanpassing inplanting22/08/2016

BEGANE GROND +0 - schaal 1.50

Nutsvoorzieningen- Elektriciteit - TV: ondergrondse leidingen- Telefoon: ondergrondse leidingen- Er is een aardgasleiding aanwezig- Waterleiding = drinkwater voorziening- De rioleringsbuizen liggen in de as van de rioleringsdeksels

Aanwezige hoogstammen- Er zijn geen belangrijke hoogstammen op het openbaar domein aanwezig

Bestaande toestand:Bestaande verharde zones:- Er is een bestaande verharde binnenkoer in betondallen en klinkers: + 145,50 m²

Bestaande daken:- Hellend dak woning: + 118,60 m² (= 81,20 + 37,60)- Hellend dak schuur: + 114,80 m²- Hellend dak stal: + 91,30 m²- Hellend dak afdak: + 35,30 m²

Totale oppervlakte van de bestaande verharde zones: + 145,50 m²Totale oppervlakte van de bestaande daken: + 360,00 m²

Nieuwe toestand:Verharde zones:- Opritten in waterdoorlatende klinkers of gelijkaardig: + 84,85 m² (= 19,20 + 17,65 + 17,90 + 30,10)- Terrassen in waterdoorlatende klinkers of gelijkaardig: + 60,05 m² (= 17,65 + 14,50 + 14,50 + 13,40)

Daken:- Hellend dak woningen: + 273,30 m²- Plat dak dakkapellen: + 22,80 m² (= 4 x 5,70)- Plat dak toegangen: + 43,20 m² (= 2 x 21,60)

Totale oppervlakte van de verharde zones (waterdoorlatende klinker of gelijkaardig): + 144,90 m²Totale oppervlakte van de daken: + 339,30 m²

Vicky Dewitte