inschr sec school

of 2 /2
REGIO ALSEMBERG Sint-Victorinstuut Brusselsesteenweg 20, 1652 Alsemberg 02 380 15 89 www.sintvictor.be REGIO HALLE Don Bosco Halle, school voor Wetenschap en Technologie / STEM Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle 02 356 29 49 www.donboscohalle.be Don Bosco Centrum Leren en Werken Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle 02 356 22 36 www.donboscohalle.be Buitengewoon Secundair Onderwijs Don Bosco Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle 02 363 09 85 www.donboscobuso.be Heilig-Hart & College Vondel 41, 1500 Halle 02 363 85 70 www.hhchalle.be Sancta Maria Instuut Heerweg 77, 1502 Lembeek 02 356 68 68 www.sanctamarialembeek.be ALSEMBERG en HALLE SCHOOLJAAR 2016 - 2017 Je kind inschrijven in een secundaire school VRAGEN? Rina Dewulf LOP-deskundige 0499 86 49 30 [email protected] Deze brochure is een iniaef van het Lokaal Overlegplaorm (LOP) van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw secundair onderwijs. Verantwoordelijke uitgever: Chrisan Reunes, voorzier LOP Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw secundair onderwijs. CLB De Ring Halle 02 356 38 58 [email protected] Vrij CLB Halle 02 356 55 23 www.clbhalle.be REGIO HALLE GO! middenschool Halle Auguste Demaeghtlaan 40, 1500 Halle 02 363 82 44 www.campuskahalle.be GO! atheneum Halle Auguste Demaeghtlaan 40,1500 Halle 02 363 82 40 www.campuskahalle.be GO! technisch atheneum Pro Technica Halle Kluisstraat 1, 1500 Halle 02 361 59 59 www.kta-halle.be Overzicht van de scholen LOP_Halle_SO-2016-2017-ZoW.indd 1 24/01/16 16:27

Embed Size (px)

Transcript of inschr sec school

Page 1: inschr sec school

REGIO ALSEMBERG

Sint-Victorinsti tuutBrusselsesteenweg 20, 1652 Alsemberg02 380 15 89www.sintvictor.be

REGIO HALLE

Don Bosco Halle, school voor Wetenschap en Technologie / STEM

Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle02 356 29 49www.donboscohalle.be

Don Bosco Centrum Leren en Werken

Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle02 356 22 36www.donboscohalle.be

Buitengewoon Secundair Onderwijs Don Bosco

Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle02 363 09 85www.donboscobuso.be

Heilig-Hart & CollegeVondel 41, 1500 Halle02 363 85 70www.hhchalle.be

Sancta Maria Insti tuutHeerweg 77, 1502 Lembeek02 356 68 68www.sanctamarialembeek.be

ALSEMBERG en HALLESCHOOLJAAR 2016 - 2017

Je kind inschrijven in een secundaire school

VRAGEN?Rina DewulfLOP-deskundige0499 86 49 [email protected]

Deze brochure is een initi ati ef van het LokaalOverlegplatform(LOP)vanBeersel,Halleen Sint-Pieters-Leeuw secundair onderwijs.

Verantwoordelijke uitgever: ChristianReunes,voorzitterLOPBeersel,Halleen Sint-Pieters-Leeuw secundair onderwijs.

CLB De Ring Halle02 356 38 [email protected]

Vrij CLB Halle02 356 55 23www.clbhalle.be

REGIO HALLE

GO! middenschool HalleAuguste Demaeghtlaan 40, 1500 Halle02 363 82 44www.campuskahalle.be

GO! atheneum HalleAuguste Demaeghtlaan 40,1500 Halle02 363 82 40www.campuskahalle.be

GO! technisch atheneum ProTechnica Halle

Kluisstraat 1, 1500 Halle02 361 59 59www.kta-halle.be

Overzicht van de scholen

LOP_Halle_SO-2016-2017-ZoW.indd 1 24/01/16 16:27

Page 2: inschr sec school

1

22

26

4

14

25

11

FEBRUA

RIM

AA

RTA

PRIL

Beste leerlingBeste ouder

Met de secundaire scholen van Halle en Alsemberg werden afspraken gemaakt over de inschrijvingsperiodes voor het 1ste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs. In deze folder vindt u meer informatie over deze afspraken.

Voor de inschrijvingen voor het 2de tot en met het 7de jaar van het secundair onderwijs werden geen gezamenlijke afspraken gemaakt. Vraag dus na op de school wanneer en hoe je kan inschrijven.

Probeer de scholen goed te leren kennen voor de inschrijvingsperiode begint. De inschrijvingen gebeuren in de school zelf. Inschrijvingen per telefoon, fax of e-mail zijn niet geldig.

1. DE INSCHRIJVING IS GEREALISEERD.

Dit wil zeggen dat uw kind ingeschreven is. (uitzondering: ontbindende voorwaarde)

2. DE INSCHRIJVING IS UITGESTELD.

Er is voorlopig geen plaats voor uw kind.Anderen hebben voorrang tot aan het einde van de voorrangsperiode. Na deze periode contacteert de school u met de boodschap of uw kind ingeschreven kan worden of niet.Ondertussen zoekt u best een andere school als ‘plan B’.

3. DE INSCHRIJVING IS NIET GEREALISEERD.

Er is geen plaats voor uw kind. U ontvangt een weigeringsdocument. Krijgt u dit niet, vraagt u er dan naar! Op dit document staat een rangnummer. Dit is het nummer dat uw kind heeft op de wachtlijst van de school. U zoekt best meteen een andere school.

Wat na de inschrijving?

DRIE MOGELIJKHEDEN

Inschrijven in het eerste jaar van een secundaire school

Alsemberg

1-26/02/2016•Broersenzussen

van leerlingen die al ingeschreven zijn

•Kinderenvanpersoneelsleden

4-25/03/2016Alle kinderen(afhankelijkvande criteria voor voorrang)

Vanaf 11/04/2016Alle kinderen die nog steeds niet ingeschrevenzijn

Halle enLembeek

22/02-4/03/2016•Broersenzussen

van leerlingen die al ingeschreven zijn

•Kinderenvanpersoneelsleden

14-25/03/2016Alle kinderen(afhankelijkvande criteria voor voorrang)

Vanaf 11/04/2016Alle kinderen die nog steeds niet ingeschrevenzijn

Buitengewoononderwijs

22/02-4/03/2016•Broersenzussen

van leerlingen die al ingeschreven zijn

•Kinderenvanpersoneelsleden

Vanaf 11/04/2016Alle kinderen met een verslag

INSCHRIJVEN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

Wanneer kan u uw kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs? Enkel kinderen met een verslag voor buitenge-woononderwijskunnenzichinschrijven.Eenverslagwordtopgemaakt door een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).Zonderverslagkanuwkindnietingeschrevenwordenin het buitengewoon onderwijs.

LOP_Halle_SO-2016-2017-ZoW.indd 2 24/01/16 16:27