Inleidende begrippen i.v.m. elektrische stroom

download Inleidende begrippen i.v.m. elektrische stroom

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Inleidende begrippen i.v.m. elektrische stroom. (1) Stroomsterkte. Microscopische schaal. wel stroom. geen stroom. beweging van de vrije elektronen is ongeordend. beweging van de vrije elektronen is geordend. Definitie. Q. A. = lading die per tijdseenheid door een doorsnede - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Inleidende begrippen i.v.m. elektrische stroom

 • Inleidende begrippen

  i.v.m.

  elektrische stroom

 • (1) Stroomsterkte

  beweging van de vrije elektronen is ongeordendwel stroomgeen stroombeweging van de vrije elektronen is geordendMicroscopische schaal

 • Definitie

  =lading die per tijdseenheiddoor een doorsnedevan de geleider loopt

  QA

 • QI = tA staat voor Ampre

 • Meetinstrumenten

  multimeter

 • Multimeter schakelen als A-metercomV/A10ADeaansluitbussen

 • Multimeter schakelen als A-metercomV/A10ADeregelknop

 • Multimeter schakelen als A-meterToelichting:

  DCA staat voor gelijkstroomACA staat voor wisselstroom

 • (2) Spanning

 • Losse geleider

  De vrije elektronenbewegen in alle richtingen en zinnen

 • Geleider onder spanning

  De vrije elektronen bewegenin dezelfde richting en zinspanning

 • Spanningsbron

 • Spanningsbron, symbolische voorstelling

  +-spanningsbron,vaste waarderegelbarespanningsbron+-

 • V staat voor VoltSymbool voor spanningU

  [U] = V

 • Multimeter schakelen als V-metercomV/A10ADeaansluitbussen

 • Multimeter schakelen als V-metercomV/A10ADeregelknop

 • Multimeter schakelen als V-meterToelichting:

  DCV staat voor gelijkspanningACV staat voor wisselspanning

 • Conventionele stroomzin en werkelijke zin van de elektronenstroom

 • (3) Weerstand

 • Geleider onder spanning

  De vrije elektronen botsenmet de ionenstroomzinvrije elektronen

 • Geleider onder spanning

  De vrije elektronen botsenmet de ionen.Elke botsing hindertde elektronenstroom.Dit verschijnsel bepaalt de weerstand van de geleider.

 • staat voor OhmSymbool voor weerstandR

  [R] =