Geef richting aan uw nalatenschap - Amazon S3...2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij...

8
MODERNE CARITAS DOOR STICHTING RCOAK Geef richting aan uw nalatenschap STEUN AAN MENSEN DIE HET OP EIGEN KRACHT NIET REDDEN

Transcript of Geef richting aan uw nalatenschap - Amazon S3...2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij...

Page 1: Geef richting aan uw nalatenschap - Amazon S3...2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij namens de stichting potentiële beneficiënten en dragen we zorg voor de afwikkeling

MODERNE CARITAS DOOR STICHTING RCOAK

Geef richting aan uw nalatenschap

STEUN AAN MENSEN DIE HET OP EIGEN KRACHT NIET REDDEN

Page 2: Geef richting aan uw nalatenschap - Amazon S3...2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij namens de stichting potentiële beneficiënten en dragen we zorg voor de afwikkeling

Een weg omhoogStichting RCOAK ondersteunt al ruim 400 jaar zwakkeren in de maatschappij. Wij selecteren kansrijke projecten, die een weg omhoog kunnen vormen voor mensen die buiten de boot vallen. Waardigheid, zingeving en participatie staan

bij ons voorop.

MAAK HET VERSCHILWilt u een positieve impuls geven aan de kwetsbaren in onze samenleving? Een schenking aan Stichting RCOAK biedt u die mogelijkheid. Met onze expertise en ons

landelijke netwerk fungeren we voor u als gids in het brede spectrum van goede doelen. We zijn kritisch, weten goed wat er speelt en zijn bedreven in het inschatten van potenties van een project. Bovendien heeft Stichting RCOAK een uitstekende reputatie bij goede doelen, mede vanwege ons transparante (donatie)beleid.

DESKUNDIG EN DUURZAAMOnze betrokkenheid bij projecten reikt verder dan alleen het verstrekken van donaties: we monitoren de voortgang en vragen om evaluaties. Samen met onze landelijke partners zorgen we ervoor dat veelbelovende initiatieven niet alleen een goede start krijgen, maar zich ook duurzaam kunnen ontwikkelen. Kwetsbare groepen blijvend bereiken, daar gaat het om.

ONZE GARANTIESStichting RCOAK gebruikt de opbrengst van haar vermogen om projecten te ondersteunen. Als u Stichting RCOAK in uw testament opneemt, kunt u het verschil maken bij die projecten

waarbij onze bijdrage alleen niet genoeg is. Door middel van ons netwerk kunnen wij ook projecten specifiek voor u selecteren. Zo garanderen wij u dat uw geld rechtstreeks van betekenis is voor de mensen die ú voor ogen heeft.

Wij voeren een professioneel beleid, zowel bij onze donaties als bij ons vermogensbeheer. De jaarrekeningen van Stichting RCOAK kunt u eenvoudig inzien op onze website, zie www.rcoak.nl/jaarverslag. Schenkingen gebruiken wij nooit om overheadkosten mee te financieren: iedere gedoneerde euro komt daadwerkelijk bij onze projecten terecht.

U kunt erop vertrouwen dat uw schenking bij ons in goede handen is.

mr. J.M.J. (Joop) Janssen,voorzitter

drs. F.M. (Frieda) de Pater, directeur

Page 3: Geef richting aan uw nalatenschap - Amazon S3...2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij namens de stichting potentiële beneficiënten en dragen we zorg voor de afwikkeling

FONDS OP NAAM

U doet een schenking met een gerichte opdracht. Hierbij bepaalt u zelf de naam, de doelstelling en het bereik. Stichting RCOAK draagt de volledige zorg voor uw fonds en garandeert dat de schenking conform de doelstelling van de erflater wordt besteed.

Wanneer u besluit om Stichting RCOAK met een Fonds op Naam in uw testament op te nemen, komen de notariële afwikkeling en bijhorende kosten voor onze rekening.

ERFSTELLING

U benoemt Stichting RCOAK tot erfgenaam, waarmee u Stichting RCOAK recht geeft op (een deel van) uw nalatenschap.

Uw nalatenschap wordt toegevoegd aan het vermogen van Stichting RCOAK. Uit het rendement worden projecten voor kwetsbare groepen gerealiseerd, zoals door u aangegeven in uw testament.

LEGAAT

U laat Stichting RCOAK een vooraf bepaald geldbedrag (of effecten-portefeuille) na of een object van waarde, zoals bijvoorbeeld onroerend goed.

Uw nalatenschap wordt besteed aan de doelstelling en doelgroep van uw keuze.

UW NALATENSCHAP 100% NAAR UW DOELSTELLING Stichting RCOAK brengt geen kosten in rekening aan legatanten en kent zelf een zeer lage

kostenstructuur. Zo weet u dat uw nalatenschap altijd geheel terechtkomt bij het door u bestemde doel. Iedere schenking is door onze ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting.

Nalaten aan Stichting RCOAK

Uw levensvisie wilt u vertaald zien in uw nalatenschap. Door Stichting RCOAK in uw testament op te nemen, steunt u niet één goed doel, maar een scala

aan goede doelen die aansluiten bij wat ú belangrijk vindt in de maatschappij. Nalaten kan op drie manieren:

Page 4: Geef richting aan uw nalatenschap - Amazon S3...2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij namens de stichting potentiële beneficiënten en dragen we zorg voor de afwikkeling

Anderen gingen u voor

MAALTIJDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN

In de inloophuizen van De Regenboog Groep kunnen dak- en thuislozen een

gezonde maaltijd krijgen – gratis of tegen een gering bedrag. Stichting RCOAK is medefinancier van deze maaltijden, aangezien gemeentelijke subsidies hier niet in voorzien. In de inloophuizen kunnen dak- en thuislozen ook douchen en hun kleren wassen. Weer mens worden! Als tegenprestatie houden zij onder begeleiding ‘hun’ inloophuis draaiende.

Mevrouw Mol (overleden in 2012) had de uitdrukkelijke wens dat haar volledige nalatenschap ten goede zou komen aan

bijzonder weerloze Amsterdammers. Zij benaderde Stichting RCOAK om haar bevlogenheid en hart voor dak- en thuislozen ook na haar dood vorm te geven. Jaarlijks doneert Stichting RCOAK uit haar nalatenschap aan diverse organisaties in de stad, die dak- en thuislozen voorzien in hun meest urgente noden.

Erfstelling Fonds op Naam

ODENSEHUISCENTRUM VAN ONTMOETING

Odensehuizen geven een plek én een stem aan

mensen met (beginnende) dementie, hun mantelzorgers en familie, en buurtbewoners. Het huis is een centrum van ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Mensen met dementie worden aangesproken op hun kracht en gemotiveerd om hun talenten te benutten. Zonder steun van vermogensfondsen zouden Odensehuizen niet van de grond zijn gekomen.

Stichting Henriëtte Hofje vertrouwde ons in 2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij namens de stichting potentiële beneficiënten

en dragen we zorg voor de afwikkeling van donaties. Hiermee nemen wij Stichting Henriëtte Hofje alle werk uit handen, terwijl hun doelstelling nog steeds gerealiseerd wordt. Het vermogen van Stichting Henriëtte Hofje is sinds 2016 ondergebracht in een Fonds op Naam, waarmee Stichting RCOAK projecten voor ouderen financiert.

Page 5: Geef richting aan uw nalatenschap - Amazon S3...2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij namens de stichting potentiële beneficiënten en dragen we zorg voor de afwikkeling

Drugspastoraat Kinderhospice Psychosociale zorg bij kanker

Bij Stichting Drugspastoraat Amsterdam staat de menselijke waardigheid van drugsverslaafden

voorop. Een drugsverslaafde over zijn uiterlijk: “Als mensen me zien lopen, denken ze meteen dat ik ze ga beroven ofzo.” Drugsverslaafden kunnen met levensvragen en hun dagelijkse zorgen bij de pastores terecht. Het Drugs- pastoraat wijst de weg naar hulpverlening en bemiddelt bij overheidsinstanties. Geïsoleerd levende drugsverslaafden vinden er een gemeenschap, die verbindt en hun leven weer zin geeft.

Het Lindenhofje is een verpleegkundig kinderzorghuis waar ernstig en/of chronisch

zieke kinderen kunnen logeren. Deze palliatieve zorgvoorziening bevindt zich in een hofje aan de Lindengracht, dat in bezit is van Stichting RCOAK. Het Lindenhofje wil een zo gewoon mogelijk (t)huis zijn, waar ook 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg wordt geboden. Bij kinderen met een beperkte levensverwachting wordt pastorale begeleiding geboden, indien de ouders dat op prijs stellen.

In tegenstelling tot kankeronderzoek en -preventie, wordt psychologische (na)zorg van patiënten nauwelijks

gefinancierd. Stichting RCOAK steunt daarom centra voor psychosociale onder-steuning. Kankerpatiënten ontmoeten er lotgenoten en werken aan acceptatie en zingeving. Een cliënt van het Ingeborg Douwes Centrum: “Door mijn ziekte werd ik mij in één klap bewust van mijn kwetsbaarheid. Maar ik ontdekte ook mijn oerkracht. Ik heb geleerd in het nu te leven.”

MODERNE CARITAS Stichting RCOAK ondersteunt al ruim 400 jaar zwakkeren in de samenleving.

Zo financieren wij inloophuizen en maaltijdvoorzieningen voor dak- en thuislozen, het drugspastoraat voor (ex-)verslaafden, belevingsgerichte zorg voor dementerende ouderen, (cultuur)participatieprojecten voor kwetsbare ouderen en psychosociale en

palliatieve zorg voor (kanker)patiënten, thuis en in hospices.

Page 6: Geef richting aan uw nalatenschap - Amazon S3...2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij namens de stichting potentiële beneficiënten en dragen we zorg voor de afwikkeling

Feiten & Cijfers

VERMOGEN STICHTING RCOAK

ARMOEDEBESTRIJDING OUDERENZORG

100 mln.

300

JAARLIJKS GEHONOREERDE

PROJECTEN

DONATIES

LANDELIJK NETWERK

ACTIEF IN AMSTERDAM ÉN

HEEL NEDERLAND

SAMENWERKING met andere fondsen en organisaties

ruim

ca.

Opgericht eind

16de eeuw

WERKTERREINEN

LID VAN DE

FIN Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland

GEMIDDELD

€ 2,6 MLN. PER JAAR

€ 1 mln. aan projecten in Amsterdam

ANBI-STATUS

Projectenoverzicht en jaarverslagen op WWW.RCOAK.NL

AANVRAGEN JAARLIJKS

ca.450

Page 7: Geef richting aan uw nalatenschap - Amazon S3...2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij namens de stichting potentiële beneficiënten en dragen we zorg voor de afwikkeling

ContactHeeft u vragen na het lezen van deze brochure of wilt u

vrijblijvend een afspraak maken, aarzel dan niet om contact op te nemen met Frieda de Pater. Zij is telefonisch bereikbaar op

020 623 22 88 of via e-mail: [email protected].

U bent van harte welkom voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor in Amsterdam. Mocht u er de voorkeur aan geven dat Frieda de Pater bij u komt, dan is dat eveneens mogelijk. Wij voorzien u graag van advies over een nalatenschap op maat

aan Stichting RCOAK.

ZINGEVING

PARTICIPATIE

WAARDIGHEID

Page 8: Geef richting aan uw nalatenschap - Amazon S3...2013 haar vermogen toe. Sindsdien selecteren wij namens de stichting potentiële beneficiënten en dragen we zorg voor de afwikkeling

Stichting RCOAK

BEZOEKINFORMATIEU vindt ons kantoor in het hofje Liefde is het Fondament, aan de Keizersgracht 334 tussen de Leidsestraat en de Westermarkt, naast Felix Meritis. Het kantoor is bereikbaar met tramlijn 13-14-17 halte Westermarkt en 1-2-5 halte Keizersgracht. Betaald parkeren kunt u langs de grachten of in parkeergarage Europarking, Marnixstraat 250.

© Stichting RCOAK

ADRESStichting RCOAKKeizersgracht 3341016 EZ Amsterdam

CONTACTT 020 623 22 88E [email protected] www.rcoak.nl

ADMINISTRATIE KvK Amsterdam 41200091 RSIN en ANBI-nummer 003609571IBAN NL96 ABNA 230000576

CARITAS EN COMPASSIE SINDS DE 16DE EEUW