friso 2012 nr 09

of 16 /16
Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Fryslân // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk Dinsdag 28 februari 2012 // 135e JAARGANG // week 09 Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen, maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van. Ontbijtservice bij uw bakker www.bakkerijvanderwerf.nl Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517 Súd 128 0515 542507 Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362 Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201 Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698 Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www. boogaardinstallatie.nl Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen Openingstijden: di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur wo. 9.00 - 11.30 uur do. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur vrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur za. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur Restaurant Jopie’s Húskeamer 3-gangen-keuzemenu e 23,50 p.p. vanaf 2 personen een fles wijn GRATIS open vrijdag t/m zondag Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772, www.jopieshuskeamer.com De fijnste KOGELBIEFSTUK bij ons e 1,95 per 100 gram! Specialiteit: EIGEN GEMAAKTE WORST!! BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854 OPEN HAARDEN KACHELS EN ZONWERING Noard 119 • Workum Tel. 0515-542240 / 541852 Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376 VOOR AL UW BLOEMEN & PLANTEN Pagina 2 Informatiepagina Metty Graafsma powered by: Kantoortijden Klameare iedere dinsdag van 11.00-14.00 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl [email protected] Pagina 5 Pagina 15 Pagina 7 Parcoursrecord op Oerpolderloop Vishandel Bijlsma is nog een begrip Toneelclub Ferwoude viert eerste lustrum De Raad van State heeft uiter- mate kritisch geoordeeld over het initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie en Partij van de Arbeid in de Tweede Ka- mer over het ‘kinderpardon’, zo kwam gistermorgen in het nieuws. Daarbij werd echter aangetekend dat de twee ge- noemde fracties in het parle- ment hun wetsvoorstel toch doorzetten. Afgelopen donderdagavond heeft ook de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zich ach- ter de ‘Mauro’s’ gesteld. Het betreft hier kinderen die hier minstens acht jaar zijn en die echt in Nederland zijn gewor- teld. In onze gemeente gaat het om drie kinderen die met uit- zetting worden bedreigd. De motie, ingediend door Groen- Links, kreeg brede steun, al stemden delen van de frac- ties van Gemeentebelangen, CDA en VVD tegen. Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal stelde bij deze gelegenheid dat ieder raadslid dat tegen deze motie zou stemmen, inhumaan bezig zou zijn. Meer hierover elders in deze krant. Raad achter ‘Mauro’s’ Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl Sanitiem Visser Technisch installatie bedrijf ZATERDAGACTIE Zin in een nieuwe badkamer? HANS GROHE ACTIE Douchemengkraan e 159,95 Badmengkraan e 198,00 Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk organiseerde in samenwerking met Bigband Cue afgelopen zon- dagmiddag een prachtig winterconcert in de Klameare te Workum. De bands die optraden waren de Friese jazzformatie Bigband Cue, The Bigbatband, popkoor Bolsward, popkoor Local Vocal uit Sneek en de jonge jazzmuzikanten van The Bigbatband. Een hoofdrol was deze middag weggelegd voor de zangleerlingen van Jannie Brandsma, de vaste zangeres van Bigband Cue. Ze trad ook op als dirigent van de popkoren. Foto Koos Haantjes. Winterconcert voltreffer NIEUWE WINTERKAART NIEUWE WINTERKAART Kijk ook op: www. .nl Uw auto verzekeren? (0515) 543 481 • www.hjgworkum.nl www.jantegel.nl Jacob Bouwhuis Het is de fracties van de PvdA en de FNP ter ore gekomen dat het Ping-loket, dat bedoeld is voor persoonlijk financieel ad- vies in moeilijke tijden, met sluiting wordt bedreigd, zo bleek donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Volgens de FNP doet het Ping- loket bijzonder goed werk door mensen met financiële proble- men op een laagdrempelige ma- nier te helpen. Woordvoerster Corrie Bergstra denkt dat er in deze sombere tijden steeds meer mensen in de knel komen en op zoek gaan naar hulp. Door het Ping-loket te sluiten “spanne wy it hynder efter de wein.” Ze vroeg het college om het loket toch open te houden, desnoods met minder middelen en minder openingsuren. Bij het sluiten van het loket verwacht ze ook een stevige toename van de werk- druk op de sociale afdelingen van onze gemeente, temeer daar de nieuwe wet op gemeentelijke schuldhulpverlening pas door de Eerste Kamer is aangenomen. Raadslid Johan Feenstra (PvdA) sloot zich daarbij aan. Het is voor zijn partij erg belangrijk dat mensen niet in de schuldsane- ring terecht komen. Voorkomen is in hun visie altijd beter dan ge- nezen. Het Ping-loket zorgt daar- voor. De fractie van de PvdA is dan ook zeer verbaasd en onaan- genaam verrast over de bericht- geving dat het in november 2010 geopende Ping-loket met sluiting wordt bedreigd. Het Ping-loket verricht goed werk, zo meende ook wethouder Sjoerd Tolsma. In 2011 hebben zich 336 personen gemeld met problemen van financiële aard. Daarbij kon ongeveer 30 procent direct worden geholpen. In 250 gevallen is een schuldsanering- traject uitgestippeld. Tolsma is zich er van bewust dat de pro- blemen eerder toe- dan afnemen. Hij probeert andere partijen te benaderen om meer middelen los te weken, zodat het loket vooralsnog kan doorfunctione- ren. Momenteel is het Ping-loket nog drie dagdelen per week toe- gankelijk. Ping-loket sluit nog niet

Embed Size (px)

description

friso 2012 nr 09

Transcript of friso 2012 nr 09

 • Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Frysln // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk

  Dinsdag 28 februari 2012 // 135e JAARGANG // week 09

  Een originele verrassing tergelegenheid van een verjaardag,

  huwelijk of jubileum is:een feestelijk ontbijt thuis

  laten bezorgen, maar dan wels morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werfweet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517 Sd 128 0515 542507Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.

  boogaardinstallatie.nl

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Restaurant Jopies Hskeamer3-gangen-keuzemenu e 23,50 p.p.

  vanaf 2 personen een fles wijn GRATISopen vrijdag t/m zondag

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772, www.jopieshuskeamer.comDe fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  e 1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354

  Sinds 1854

  OPEN HAARDENKACHELS EN ZONWERING

  Noard 119 WorkumTel. 0515-542240 / 541852

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  VOOR Al UW BlOEMEN & plANTEN

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Metty Graafsmapowered by:

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 11.00-14.00 uurTel. 055-5762828

  [email protected]

  Pagina 5 Pagina 15Pagina 7

  Parcoursrecordop Oerpolderloop

  Vishandel Bijlsmais nog een begrip

  Toneelclub Ferwoudeviert eerste lustrum

  De Raad van State heeft uiter-mate kritisch geoordeeld over het initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie en Partij van de Arbeid in de Tweede Ka-mer over het kinderpardon, zo kwam gistermorgen in het nieuws. Daarbij werd echter aangetekend dat de twee ge-noemde fracties in het parle-ment hun wetsvoorstel toch doorzetten.Afgelopen donderdagavond heeft ook de gemeenteraad van Sdwest-Frysln zich ach-ter de Mauros gesteld. Het betreft hier kinderen die hier

  minstens acht jaar zijn en die echt in Nederland zijn gewor-teld. In onze gemeente gaat het om drie kinderen die met uit-zetting worden bedreigd. De motie, ingediend door Groen-Links, kreeg brede steun, al stemden delen van de frac-ties van Gemeentebelangen, CDA en VVD tegen. Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal stelde bij deze gelegenheid dat ieder raadslid dat tegen deze motie zou stemmen, inhumaan bezig zou zijn.Meer hierover elders in deze krant.

  Raad achter Mauros

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserTechnisch installatie bedrijf

  Zaterdagactie Zin in een nieuwe badkamer?

  Hans groHe actiedouchemengkraan e 159,95Badmengkraan e 198,00

  Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk organiseerde in samenwerking met Bigband Cue afgelopen zon-dagmiddag een prachtig winterconcert in de Klameare te Workum. De bands die optraden waren de Friese jazzformatie Bigband Cue, The Bigbatband, popkoor Bolsward, popkoor Local Vocal uit Sneek en de jonge jazzmuzikanten van The Bigbatband. Een hoofdrol was deze middag weggelegd voor de zangleerlingen van Jannie Brandsma, de vaste zangeres van Bigband Cue. Ze trad ook op als dirigent van de popkoren. Foto Koos Haantjes.

  Winterconcert voltrefferNIEUWE WINTERKAART NIEUWE WINTERKAART

  Kijk ook op:

  www. .nl

  Uw auto verzekeren?

  (0515) 543 481 www.hjgworkum.nl

  www.jantegel.nl

  Jacob BouwhuisHet is de fracties van de PvdA en de FNP ter ore gekomen dat het Ping-loket, dat bedoeld is voor persoonlijk financieel ad-vies in moeilijke tijden, met sluiting wordt bedreigd, zo bleek donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Volgens de FNP doet het Ping-loket bijzonder goed werk door mensen met financile proble-men op een laagdrempelige ma-nier te helpen. Woordvoerster Corrie Bergstra denkt dat er in deze sombere tijden steeds meer mensen in de knel komen en op zoek gaan naar hulp. Door het Ping-loket te sluiten spanne wy it hynder efter de wein.

  Ze vroeg het college om het loket toch open te houden, desnoods met minder middelen en minder openingsuren. Bij het sluiten van het loket verwacht ze ook een stevige toename van de werk-druk op de sociale afdelingen van onze gemeente, temeer daar de nieuwe wet op gemeentelijke schuldhulpverlening pas door de Eerste Kamer is aangenomen. Raadslid Johan Feenstra (PvdA) sloot zich daarbij aan. Het is voor zijn partij erg belangrijk dat mensen niet in de schuldsane-ring terecht komen. Voorkomen is in hun visie altijd beter dan ge-nezen. Het Ping-loket zorgt daar-voor. De fractie van de PvdA is dan ook zeer verbaasd en onaan-genaam verrast over de bericht-

  geving dat het in november 2010 geopende Ping-loket met sluiting wordt bedreigd.Het Ping-loket verricht goed werk, zo meende ook wethouder Sjoerd Tolsma. In 2011 hebben zich 336 personen gemeld met problemen van financile aard. Daarbij kon ongeveer 30 procent direct worden geholpen. In 250 gevallen is een schuldsanering-traject uitgestippeld. Tolsma is zich er van bewust dat de pro-blemen eerder toe- dan afnemen. Hij probeert andere partijen te benaderen om meer middelen los te weken, zodat het loket vooralsnog kan doorfunctione-ren. Momenteel is het Ping-loket nog drie dagdelen per week toe-gankelijk.

  Ping-loket sluit nog niet

 • Bibliotheek WorkumBegine 52,

  telefoon [email protected]

  www.bibliotheekworkum.nl

  Bibliotheek KoudumDs. L. Tinholstraat 3B,

  telefoon [email protected]

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 28 februari 2012

  THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND

  Postbus 267, 8600 AG SneekTel. 0515-461100

  e-mail:[email protected]

  www.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis!

  Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan:

  Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg /

  consultatiebureau Voedingsvoorlichting en

  dieetadvisering Cursussen en

  themabijeenkomsten Uitleen van hulpmiddelen en

  verpleegartikelen Thuishotel

  Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met

  de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon:

  0515-461100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  Spreekuur Wijkverpleegkun-dige:

  U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging &

  Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg

  regelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen met

  de aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.

  Tel. 0515-461424Wijkverpleegkundige:

  Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do

  tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:

  Ria SpeerstraInloopspreekuur: ma en vrij

  tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.

  Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige:

  Toos v/d BroekSpreekuur: dagelijks tussen

  13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.

  Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige:

  Linda FolkertsInloopspreekuur: di en dotussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,

  ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06-51101399

  Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561

  BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. 0514-604101

  Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur.Tel. 0515-461412

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGING

  WORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,

  H. de Jong, tel. 0515 [email protected]

  EMMAUS KOUDUMVeel meer dan zomaar een

  kringloopwinkel.Onderweg 6, Koudum,

  [email protected]

  Afgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand

  van 9.30-15.00 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343.

  Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buiten

  openingstijden.

  DIERENARTSENPRAKTIjKVAN WAARD TOT KLIF

  Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur en

  volgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIjEFURD EN

  GAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebied

  van wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere

  werkdag van 8.30-10.00 uur.

  TIMPAAN WELZIjNMaatschappelijk Werk:

  Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward

  0515-573763E-mail:

  [email protected] Spreekuur maandag t/mvrijdag van 8.30-9.30 uur

  Jongerenwerk:Voor ondersteuning aan

  diverse Jongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-

  50286406E-mail:

  [email protected] Huisman,

  0515-421313E-mail:

  [email protected]

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLAND

  Meldpunt vermiste engevonden huisdieren.Tel. 088-0064692/

  www.amivedi.nl

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen

  09.00-17.00 uur geopend en op afspraak.

  Telefoon 0900-8844.Inloopspreekuur wijkagent:

  elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van

  10.30 en 11.30 uur.

  Buurtagent:Johan Swieringa voor Nijefurd

  E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:

  [email protected]

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met

  het kantoor in Balk,Eigenhaard 3

  Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070

  Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  Openingstijden diverse instellingen en diensten

  HuisartsWorkum, Hindeloopen,

  It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen: Via het telefoon-nummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de

  dienstdoende huisarts.

  TandartsZaterdag 3 maart

  en zondag 4 maart 2012Tandartspraktijk

  R.j. MeijeringWjukslach 1

  8723 GC Koudumtel. 0514-522424

  Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende

  praktijk op zaterdag enzondag om 11.00 uur en

  om 17.00 uur.

  Het is verplicht eenindentiteitsbewijs mee

  te brengen.

  Frisos ferlineDe NVV Besturenbond Workum organiseert zaterdag een filmavond voor leden en belangstellenden in Ons Gebouw. Gepresenteerd wordt de film Peter schiet raak. Het is een echte ontspanningsfilm met vrolijke zang en muziek. s Middags wordt een leuke kinderfilm vertoond. Kinderen van 6 tot 14 jaar.

  Feestavond Zeilvereniging Workum: Op woensdag hield de zeilvereniging Workum de jaarlijkse feestavond in hotel De Wijnberg. Het toneelstuk De kening syn stoel was in goede handen bij de leden van het Frysk Selskip De Sweach uit Beetsterzwaag. De bezoekers aan deze feestavond hebben genoten van het toneelspel. Het was echt een stuk met een lach en een traan. De spelers werden dan ook beloond met een hartelijke applaus. De bijzondere attractie is steeds weer de verloting. De hoofdprijs een fraai schilderstuk, vervaardigd door M. Groenhof uit Heidenschap, werd gewon-nen door mevr. De Vries-Graafsma. Begeleid door The Frisian Band werd deze avond besloten met een gezellig bal.

  Op jl. donderdag hield de Buurtvereniging Sylspaed en omstreken een feestavond op de bovenzaal van De Wijnberg. Toneelvereniging Aldtsjerk trad, evenals vorige jaren, op. De toneelvereniging heeft ook vorige jaren de avonden verzorgd en is bij de buurtvereniging steeds goed bevallen. Er werd deze avond geen entree geheven. Bovendien werden de aanwezigen getrakteerd op een kop koffie met daarbij een belegd broodje. Een ieder had iets meegebracht voor de te houden verloting en de te verkopen nummertjes vlogen weg. Bij huwelijksfeesten is traditie geworden dat door de buurt 50 gulden aan het bruidspaar wordt aangeboden bij een zilveren huwelijksfeest. Samenwerken is prima en er werd geen klacht gehoord toen het zover was dat de zaal met vereende krachten moest worden opgeruimd. Gaat het daar aan het Sylspaed allemaal zo gemakkelijk, kan men zich afvragen. Het antwoord luidt: Ja, met elkaar de zaken aanpakken en verder geen gezeur. Zo werd ook deze feestavond weer een groot succes.

  De sjongforieniging De Lofstem te Heidenskip zal D.V. haar jaarlijkse uitvoeging ver-zorgen op dinsdag a.s. Opgevoerd zal worden het stuk Efter de Kimen. Jo komme dochs ek!

  Vervolg zie volgende week

  Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

  Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker

  Kerkdiensten

  Zondag 4 maart 2012

  WORKUMRooms Katholieke Kerk

  Zaterdag 3 maart19.00 uur

  Pastoor A. Bultsma

  Baptisten Kerk9.30 uur

  br. H. Tieleman(Heilig Avondmaal)

  Protestantse GemeenteVrijdag 2 maart

  19.30 uurDoopsgezinde kerkWereldgebedsdag

  Zondag 4 maart9.30 uur

  ds. L. Marchand

  Doopsgezinde Kerk10.00 uur

  zr. P.B. Bergsma-Overdiepdienst in Workum

  IT HEIDENSKIP11.15 uur

  ds. G. Schormans

  Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem.Cordinator: Tjitske Visser, Noard 177, Workum, tel. 0515-543709, [email protected]

  Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op de voicemaildan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

  Zorggroep Tellens, Nij Marinacker, Marinacker 1, tel. 0515-436820

  Activiteitenprogramma WaldrikhiemDienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

  LETS DO IT! Vakantiecursus ENGELS voor 55+ !Vindt u het leuk om Engels te leren spreken maar is het er nooit van gekomen?

  Geef u dan nu op voor de cursusavonden Engels!De taal leren op een leuke, gezellige en ontspannende manier!

  Waar: Dienstencentrum Waldrikhiem WorkumWanneer: maandagavond 19:00- 20:30 uur (Start bij voldoende aanmeldingen)

  Kosten: 10 lessen voor 180,- (incl. reader) Aanmelden of meer info via [email protected] of

  nummer 06-14 04 35 25 (Laura Marseille)

  Skil 6a 8711 CN Workum Tel.: 0515-541619 B.g.g.: 06-20278801 www.klameare.nl

  Goochelvoorstelling en OEPS Vanmiddag (dinsdag) 28-02-2012 een bijzondere kinder en jeugdmiddag in de Klameare.Vanaf 13.30 uur hebben we een OEPS met allemaal leuke workshops, ontwerpen, yoga, koken en knutselen met de goochelkunst. En om 15.00 uur gaan we met zijn allen naar de goochelacademie (grote zaal Klameare) waar Aarnoud Agricola uit Utrecht ons het echte goochelen-gaat laten zien. En... hij heeft van de Magische Kring Centraal Nederland (MKCN) toestemming gekregen om kinderen enkele goocheltrucs te leren. Toegang t/m/ 12 jaar e 5,00 euro Volwassenen e 5,00 euro (donateurs) Volwassenen e 7,50 euro

 • Workumer Krant Friso // Pagina 3 // Dinsdag 28 februari 2012

  Jan Pieter DykstraIt giet oan! Met deze in schaats-kringen sinds 1997 vermaarde ontboezeming besloot afgelopen zaterdagmiddag Rutger Fopma heel toepasselijk zijn korte ope-ningsfrase voor de tentoonstel-ling in de Waag, die als onder-werp de genoegens en (kleine) ongenoegens heeft van een win-ter - met ijs en weder dienende omstandigheden, zoals dat voor-behoud vaak in advertenties van ijsclubs wordt gebezigd. IJs en weder dienende, natuurlijk een onmisbare uitdrukking van de mogelijk- en onmogelijkheden die de van nature wispelturige koning Winter Jkelburd beschikbaar heeft (wij hebben daarmee weer uitgebreid kennis kunnen maken) om alle aanspra-kelijkheden op ijs(leed)vermaak te ontlopen. In de taal heeft die uitdrukking trouwens al lang het predikaat gevleugeld opgeist en gekregen.De genoegens en eventuele onge-noegens, die verre in de minder-heid zijn op deze kleine intieme uitstalling, konden door de orga-nisatie een kleine groep vrijwil-ligers onder aanvoering van Ma-delon d Aulnay - vooral getoond worden door de belangeloze me-dewerking van o.a. mevrouw Van Zuilen, de IJsclub Workum, de Bi-bliotheek Workum en de families P. Gaastra en Y. Haagsma. De uit It Heidenskip afkomstige familie Gaastra stelde een fraai belge-reid bellentuig beschikbaar. De met sneeuwplankglijders uitge-ruste belleslide (een tikker) is eigendom van de van oorsprong Workumer familie Haagsma, maar ook nog eens in Workum vervaardigd circa 1890 - en wel bij Obe Yntema, wagenmaker en carroseriebouwer, nu in Heeren-veen gevestigd. Die familie Ynte-ma is trouwens in een vitrine op een foto te zien, waarop ze met zo n product uit eigen bedrijf een tochtje op de Dolte maakte, en ter hoogte van Rehoboth voor de fotograaf poseerde. Of het paard, een schimmel, eigen-dom was of voor de gelegenheid gehuurd, is op dit moment niet bekend, maar misschien dat na-zaten fan Obe en Haantje Jan Yntema dat nog paraat hebben. De overige genoemde sponsors stelden attributen, schaatsen, medailles etc., ter beschikking. Verder elfstedenstempelkaar-ten, deelnemerslijsten van wed-strijden, een boekenverzameling (van mevrouw Van Zuilen) met ijspret als onderwerp, fotos van Henk Gorter en Geert Bakker (ook recente van de ijsbergen bij Hindeloopen). Zelfs is in een vitrine het beroemde Workumer (kerfsnee-)aardewerk te bewon-deren in de vorm van enkele mi-niatuursleden en natuurlijk de stoertske kop waaruit de gleo-ne poeiermolke bij een koek-en-zopie-tentje kon worden genut-tigd. Heel toepasselijk was dat ook de drank waaraan de geno-digden zich tijdens deze opening konden laven, uiteraard met een stik brune of wite koeke.Bij de getoonde zaken vallen ook de aquarellen op die ooit gemaakt werden door Yke Nauta (1865-1928). Hij trouwde op 30-jarige leeftijd met Mintsje Martens

  Schotanus en vervaardigde deze uiterst precies getekende en van passende gedichtjes of liedjes (bijvoorbeeld To Boalsert yn e merke) voorziene kunstwerkjes voor haar. Bijzonder is daarbij dat het een soort literaire, ar-tistieke elfstedentocht betreft; van elke stad op het traject heeft hij een karakteristiek hoekje of gebouw in beeld gebracht. Ooit werd deze cyclus, uniek in zijn verscheidenheid, door een fami-lielid van deze Nautas, en wel de medeoprichter van Warkums Erfskip Jacob Jansen, Worku-mer van geboorte en hoogleraar in de diergeneeskunde, aan het museumbestuur geschonken.

  Van Max (Marten) Nauta (1896-1958), een zoon van genoemd echtpaar en in kunstkringen een gewaardeerd schilder is er een fraai wintergezicht (olie op doek), dat de traditie ademt van bijvoorbeeld Ostade.Na de korte opening stelde Rut-ger Fopma voor om hem naar de verdieping van de Waag te vol-gen waar de tentoonstelling gro-tendeels is ingericht. Maar Gerrit Twijnstra, de penningmeester van de vereniging, die met deze tentoonstelling dan wel geen pikstart om in ijswedstrijdter-men te blijven, maakt, maar wel enthousiast een nieuw begin met

  de mogelijkheden die de verza-melde collectie biedt, stak als of-ficial van de organisatie bij wijze van geconstateerde valse start een ingepakte fles spiritualin (smaakt ook wel in poeiermol-ke) omhoog. Daarmee bedankte het bestuur deze voorzitter, die de vereniging ruim twintig jaar in de baan hield. Hoewel hij al een decennium te kennen gaf, dat hij de redens yn it fet wilde zet-ten, was hij zolang er geen nieu-we wynbrekker opdook immer bereid om voor het bestuur maar weer op te lizzen, verrichtte in bealch fol wurk. Nu, hoewel nog geen nieuwe trierider bekend is, achtte hij toch de tijd daar om

  de doorlopers op it stalt f te binen.Er is, zeer verheugend, in ieder geval sprake van nieuw lan in de rijen der vereniging, nu uit-mondend in dit expositie-initi-atief. Wellicht, zoals onlangs uit de kring van de geraadpleegde adviesgroep viel te destilleren, zit er iemand uit die groep al op het bankje de redens nder te binen, maar wil hij eerst in stilte op de naast de iisbaan gelegen Polkefeart trieride.Expositie IJspret en WinterleedTijdens openingsuren VVV,Plaats: de Waag, Merk, Warkum

  IIsnocht en prykjende fingers

  Gerrit Twijnstra, de penningmeester van de vereniging, overhandigt Rutger Fopma een ingepakte fles spiritualin. Foto Henk Gorter.

  Jacob BouwhuisKort voor de jaarwisseling werd de nieuwe parkeergarage aan het Boschplein in Sneek geopend. De meeste appartementen boven de garage zijn bewoond en ook de omliggende winkelpanden zijn in gebruik genomen. Vervolgens is ook een nieuwbouwproject met woningen en appartementen aan de Balthuskade tot een afronding gekomen. Daarmee heeft het to-tale gebied, dat gezien wordt als een belangrijke toegangspoort naar de binnenstad van Sneek, een forse upgrading ondergaan. Bleef over het beroemde, aan de buitenkant gerestaureerde, hotel Ozinga. Na een lange zoektocht is de eigenaar Woningstichting De Wieren er in geslaagd een uit-bater te vinden voor de locatie van het voormalige hotel, waar moeke Jikke Ozinga op haar spe-

  ciale manier jarenlang de scep-ter zwaaide. Restaurantketen Humphreys wil het pand vlak bij de even beroemde Watertoren wel huren en exploiteren.Aanvankelijk had De Wieren een exploitant gevonden die in sa-menwerking met onderwijsin-stellingen het pand zou huren en gebruiken als een horeca-leerbe-drijf. Nadat de onderwijspartijen zich hebben terugtrokken is een zoektocht gestart naar een an-dere huurder/gebruiker, met po-sitief resultaat.Voor de binnenbouw en een nog te realiseren uitbouw, waarin het restaurant zal worden gevestigd, is 650.000 nodig. Woningstich-ting De Wieren vraagt de ge-meente om een lening ter hoogte van dit bedrag. Dit riekt naar een vorm van staatssteun, maar vol-gens het college blijft deze trans-

  actie binnen de toegestane gren-zen, zo bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Dat laatste punt vormde dan ook de kern van de discussie in de raad. De meeste raadsfracties waren het er over eens dat het verstrekken van le-ningen aan marktpartijen geen taak is voor de overheid, maar dit is een zeer uitzonderlijk doel. De politiek belandt hierdoor in een spagaat, vond Angeline Kerver (GroenLinks), want hoewel het hier gaat om een partner die het niet gaat om winstbejag, moet het duidelijk zijn dat niet iedereen bij de gemeente kan aankloppen. Ook Sicco Rijpma (FNP.) en Djo-ke de Jong (PvdA) waren verre van blij met het voor bank spelen van de gemeente. Maar het gaat om het pand van Jikke Ozinga en dan spelen bepaalde emoties een rol bij de besluitvorming. Emoti-

  onele chantage noemde Mirjam Bakker (D66) dit voorstel, maar tezamen met andere raadsleden had ze toch respect voor woning-bouwvereniging De Wieren die haar nek heeft uitgestoken om het karakteristieke hotelpand van de ondergang te redden. De emoties wonnen het van de rati-onele overwegingen en hoewel de stemming meerdere fracties verdeelde, ging de meerder-heid schoorvoetend achter het leningsvoorstel van het college staan.De oproep van raadslid Klaas Jan Semplonius (Totaal Lokaal) in de kranten, waarin hij iedereen oproept om zich bij de gemeente te melden voor een lening, ont-moette bij meerdere partijen af-keurende reacties. Een raadslid onwaardig, zo vond Hans Visser van het CDA.

  Lening Sneker hotel OzingaEmoties winnen het in de gemeenteraad

 • Workumer Krant Friso // Pagina 4 // Dinsdag 28 februari 2012

  OVERlIJDEN

  FamilieberichtenFamilieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en vol-gens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en fotos worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aanspra-kelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze stan-daard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadruk-kelijk wordt verzocht of vermeld.

  DANKBETUIGING

  Hallo allemaal,Ik ben verhuisd van Learmole 12

  naar Lynbaen 3.

  pim de Boer

  It behulpzaam wezen, of hiel gewoan sizze it is s wurk. In earm om s skouder, in tut, in han, triennen, wurden, telefoan, mail, it er wezen, kaarten, gedichten en blommen. Foar s wie it of wij efkes yn in dream belanne wienne. Net te leauwen sa folle meilibjen, sawol foar as nei it ferstjerren fan myn mem, skoanmem, en s beppe en lde beppe

  Popkje Watzema - Hoornveld

  Troch dat wij net alle adressen hawwe fan de minsken die wij betankje wolle dogge wij it mar sa.

  Tankje wol allegeare, jim meilibjen wie byson-der foar s!!

  Afke Bouwsma-Watzema Jelle Bouwsma

  Arjen, Geja en bern Ester, Willem en bern

  Warkum, febrewaris 2012

  ToneelvoorstellingAnne Zernike, IJlst

  In november 2011 was het 100 jaar geleden dat Anne Zernike (1887-1972) bevestigd werd als eerste vrouwelijke predikant, die verbonden was aan een kerkelijke gemeente in ons land en wel in Friesland, in Bovenknijpe. De in IJlst geboren Korneel Roosma-de Vries, voorganger in de Doopsgezinde Gemeente van Holwerd, Blija en Ternaard, geeft in deze voorstelling het leven van Anne Zernike weer:- Hoe Anne Zernike haar positie als vrouw in

  het ambt heeft ervaren.- Ook worden haar theologische opvattingen

  belicht.Anne was echtgenote van de bekende schilder Jan Mankes.Van harte welkom.

  Donderdag 8 maart.Om 20.00 uur in de Mauritiuskerk

  Entree 5,-

  Fertrietlik, mar tankber dat wy har salang yn s fermidden ha mochten, litte wy witte dat ferstoarn is, s altyd positive en tankbere beppe

  Willemke

  Stiens: Willemke en Jan Warkum: Ruurdje en Siebren Warkum: Harmen Warkum: Hendrik en bern

  Snits, 26 febrewaris 2012

  Als ik de dagen niet meer weetals ik de namen niet meer kenen wat ik weet direct weer vergeetzodat ik je niet meer kenbegin dan aan een heel oud lieddan zing ik mee en twijfel nietveilig in Jezus armen.

  Niemand weet wat leven is alleen dat het gegeven is en dat God hiervan het begin en einde is

  Psalm 34:1

  Na een bewogen leven vol liefde, zorg, verdriet en aandacht voor allen die haar dierbaar waren, is onze lieve, blijmoedige Mem, Beppe en Oerbeppe op de dag des Heren vol vertrouwen op haar Heer en Heiland vredig en rustig ingeslapen

  Willemke Westerhuis-Vlieger

  * Workum, 24 mei 1920 Sneek, 26 februari 2012

  Sinds 18 mei 1995 weduwe vanHendrik Westerhuis

  Jan Westerhuis Joke de Jong-Westerhuis Hendrikus de Jong Jetske Braaksma Theunis Westerhuis Lotty Westerhuis-Fekkes Marten Westerhuis Jelly Westerhuis Bea Westerhuis Klein- en achterkleinkinderen

  De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op woensdag 29 februari a.s.om 14.00 uur in de Fonteinkerk te Oudemirdum, waarna de teraardebestellingzal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.

  Gelegenheid tot condoleren een half uur voorde aanvang van de dienst.

  Correspondentieadres:T. WesterhuisDoltewal 38711 AX Workum

  Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

  BANDSTRA BOUWMARKT Sd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

  MENGVERF60.000 kleuren. 1,2 miljoen kleurformules!

  Verf-LBM + Systeem + Acryl + BeitsLatex - ook in zijdeglas en stuc.

  Kwaliteitsverf voor binnen en buiten!Officieel Wyzonol-dealer

  ECHTSCHEIDING VIA MEDIATION

  GRATIS INTAKEGESPREK

  Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nlLET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

  MERKTEGELS bODEMPRIJZEN!!Wand & Vloerafhaalprijsjes

  Bezoek ook onzeTEGElOUTlET

  HIER VINDT U ALTIjD DE jUISTE TEGEL!!

  Het adres voor uw kettingzaag, kettingen, slijpen,zaagkleding, bladblazers en bladzuigers

  Alle types op voorraad:hobby, semi-prof en professioneel

  Machines worden voor reparatie ofwinteronderhoudsbeurt GRATIS gehaald en gebracht

 • Workumer Krant Friso // Pagina 5 // Dinsdag 28 februari 2012WORKUM III Henk de Boer

  Heimwee

  Hoe erg je het ook naar je zin hebt op een vreemde bestemming, heimwee kan soms opeens de hoek om komen lopen en je knock-out proberen te slaan op de meest onvoorziene momenten. Om me heen hoor ik regelmatig soortgenoten verzuchten dat ze ouders, vriend-jes, vriendinnen, sport of huisdieren missen. Ook ik heb natuurlijk weleens een momentje dat ik het liefst mijn hele Nederlandse le-ventje in Spanje zou willen importeren, maar gelukkig duren deze momenten nooit erg lang. Het soort heimwee dat echter als een irritante bromvlieg om me heen blijft zweven is heimwee naar de overheerlijke Hollandse kost en dan met name naar een bord boe-renkoolstamppot met een groot stuk Unox rookworst. Doordat zui-delijk Spanje n groot tapasrestaurant is en de Italianen me hier met regelmaat de overheerlijkste pastas voorschotelen, zou ik ab-soluut niks te klagen moeten hebben. Dit boerenkoolakkefietje heb ik helaas zelf niet volledig in de hand. Ik kan me nog voor de geest halen dat dit type heimwee mij ook tijdens mijn verblijf in Nieuw-Zeeland overviel. Daar heb ik een heuse Missie-boerenkool opgezet, wat een moestuin vol boerenkoolplantjes op moest leveren. Helaas waren mijn tuinierskunsten niet van hoogwaardige kwaliteit waar-door ik deze missie niet als geslaagd kon beschouwen.

  Dat ik dit keer heimwee heb naar boerenkoolstamppot wijt ik aan mijn ouders. Op de een of andere manier weten die onze Skype mo-menten altijd te laten samenvallen met ogenblikken dat dit heer-lijke gerecht bij hen op het menu staat. Doordat mijn vader mijn boerenkoolpassie met mij deelt, kan hij het vaak niet laten om mij van dit heuglijke feit op de hoogte te brengen. Vorige week was het weer zover, tijdens een Skype moment werd er weer gesproken over dit gouden kostje. Dit keer kon ik me mezelf niet meer onder con-trole houden en heb ik voor begin april een ticket naar Nederland geboekt. Met het vooruitzicht op een week lang boerenkoolstamp-pot hoop ik dat mijn heimwee me een tijdje met rust laat. Nu maar hopen dat meneer Walthuis die week genoeg porties boerenkool op voorraad heeft

  olumn Svea ReekersC

  Jacob BouiwhuisOp grond van een verordening uit de Gemeentewet stelt de ge-meenteraad de conjunctuurnota vast. In die conjunctuurnota worden met name de financi-ele kaders voor de eerstvolgende begroting en meerjarenbegro-ting opgenomen. In grote lijnen gaat het hierbij om het te hante-ren rentepercentage en het infla-tiepercentage voor de komende jaren, die volgens het voorstel van het college op verschillende manieren kunnen worden bere-kend en vastgesteld. De bepaling van het inflatiepercentage is van belang voor de jaarlijkse aanpas-sing van de tarieven voor de be-lastingen, heffingen en overige vergoedingen en daarnaast voor de jaarlijkse aanpassing van de benvloedbare kosten.Ook is het van belang voor de toevoeging van rente aan de re-serves om deze waardevast te houden. De vaststelling van het rentepercentage is van belang voor de toe te rekenen inves-teringslasten van de verschil-lende programmaonderdelen en grondexploitaties.Een saai en moeilijk grijpbaar agendastuk, maar een kolfje naar

  de hand van de financieel speci-alisten van de fracties, zo bleek ook donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeente-raad weer eens, simpelweg om-dat een procentje meer of min-der gelijk om miljoenen gaat. Een miskleun van een procent kan leiden tot zeer ingrijpende bezui-nigingen.Vooral Johan Feenstra (PvdA) had zijn huiswerk goed gemaakt. Hij kwam met twee moties waar-in hij opriep om andere rekenme-thodes te gebruiken dan die de voorkeur hebben van het college. Vooral de motie over de loons-verhogingen van het ambtelijk personeel zat doordacht in el-kaar. Het college stelde dat op dit moment niet te voorspellen is of en hoeveel de lonen in 2013 zul-len stijgen omdat de CAO-onder-handelingen nog geen resultaat hebben opgeleverd. Daarom ging het college voorlopig uit van de nul procent optie. En dat is niet reel, stelde Feenstra. De laatste CAO voor het gemeenteperso-neel liep tot 1 juni 2011. Het ligt daarom meer voor de hand dat lonen over de jaren 2011, 2012 en 2013 met minstens n pro-cent per jaar zullen stijgen. Dat blijkt ook uit het loonbod van het College van Arbeidszaken.

  Mocht de loonstijging achteraf meevallen, dan kunnen de cijfers in een later stadium makkelijker worden bijgesteld en dat levert minder bezuinigingen op. Hij re-kende voor dat de methode van het college in het slechtste geval een tekort van 3,5 miljoen tot mogelijk 6 miljoen per jaar zou kunnen opleveren.Zijn argumenten vonden zoveel bijval bij de overige fracties dat wethouder Maarten Offinga meteen de suggesties omarmde. Hoewel hij vindt dat de nullijn momenteel de beste oplossing is, wil hij voor de komende jaren niet een nat pak oplopen. Hoewel er wel dertig methodes zijn om de toekomstige financin van een gemeente te berekenen, heeft elke methode voor- en nadelen. Werkelijke inflatieverwachtin-gen wijken immers vaak af van de geraamde en verwachte ont-wikkelingen.De rest van het voorstel leverde geen aanpassingen op, ondanks een uitgebreid en zeer inge-wikkeld financieel college van raadslid Klaas Jan Semplonius, dat trouwens halverwege door de burgemeester werd afgekapt vanwege een herhaling van zet-ten.

  Raadslid Johan Feenstra maaktfinancile huiswerk heel goedMET DE BILLEN BLOOTToch nog onverwacht kwam er zaterdag een einde aan de win-terslaap van Ons Aller Derde. Balk 3 stond op het programma en tegen alle verwachtingen in moesten Onze Jongens ook daad-werkelijk in actie op de groene mat. Zeg maar gerust met de bil-len bloot want Balk is een van de 11 concurrenten. Anders, maar ook met de billen bloot was het bericht in een landelijk dagblad over een schennispleger.Schennispleger?! Wat heeft Wor-kum daar mee te maken? Alles! Want de meneer in kwestie had een grote voorkeur om zijn hob-by in Action-winkels uit te voe-ren. En laat nu net in Workum een Action-winkel zijn deuren hebben geopend Het kan dus best dat je binnenkort, als je aan-dacht helemaal opgeslokt wordt door de koopjes, je plotseling een heel verrassende aanbieding voor ogen getoverd krijgt. Ex-clusief bij Action! Winkelformule Action koopt restpartijen op en verkoopt die weer door voor een lage prijs. Volgens Frans zat daar ook een partij potloodventers bij die, naar nu blijkt, uit de verpak-king zijn ontsnapt.Hieruit blijkt wel dat de nazit gezellig was. Vooral omdat Balk met 2-1 aan de broek kreeg. Tjamke schoof de eerste bal bin-nen en Sander versierde nog voor de rust een strafschop en schopte hem er voor straf zelf ook in. Balk scoorde nog wel te-gen maar dat was slechts voor de statistiek en stond de euforie

  aan de nazittafel op geen enkele manier in de weg. En dan is een schennispleger een dankbaar voetbal-nazit-onderwerp.Op dat moment vroeg Ali wat een schennispleger eigenlijk was? Kijk, antwoordde Gerard, een schennispleger is iemand die zijn je-weet-wel in het openbaar laat zien. Maar een allround schen-nispleger doet dat niet alleen bij de Action maar kan dat ook bij de Blokker, Poiesz, of bij de sla-ger. Hoewel dat dan weer min-der opvalt tussen de vleeswaren. Dat vond Ali dus ook en nam een flinke hap van zijn frikandel.

  Ida HylkemaDe vierde editie van de Oerpol-derloop in It Heidenskip kon afgelopen zondag met bijna windstil weer en een voorjaars-zonnetje onder ideale omstan-digheden worden gelopen. Het leverde een parcoursrecord op: Eric Negerman uit Hilversum liep de 14 kilometer in 44.47 mi-nuten. Snelste vrouw was Ylona Kruis uit Ysbrechtum met 58.25.De Oerpolderloop werd dit jaar voor de tweede keer georgani-seerd door SV Friesland. Deze had de organisatie overgenomen van Folkert Jellesma en Antje van der Wal, die met hun hardloop-

  winkel Bij Folkert nog wel spon-sor waren en de prijzen beschik-baar stelden. Eric Negerman en Ylona Kruis komen ook op de hikke in de winkel Bij Folkert in Sneek.Dit jaar was er naast de hoofdaf-stand van 14 kilometer ook een loop van 7 kilometer. Dit gaf on-der meer lopers met minder er-varing of kilometers in de benen de gelegenheid om ook aan de Oerpolderloop mee te doen. In totaal hadden zich voor beide lo-pen 340 deelnemers aangemeld. De deelnemers kregen na afloop een kop snert in het dorpshuis, gemaakt door Heidenskipsters.

  Op de 14 kilometer werd dus winnaar Erik Negerman uit Hil-versum in 44.47. Tweede bij de mannen werd Jan Albert Veene-ma uit Sneek (49.09) en derde Nyk Adema uit Wons (49.39). Snelste vrouw was Ylona Kruis in 58.25. Tweede werd Anneke de Boer uit Nijland (1.02.20) en derde Marjan de Ruiter-Abma (1.02.52).Op de 7 kilometer was de snel-ste man Menno Hunneman met 27.52. Tweede werd Jarno Meijers (28.34) en derde Willem Jelle Bellinga (32.29). Snelste vrouw was Fleur Baljet (29.58), gevolgd door Tessa Boot (31.07) en Ingrid Jansen (37.51).

  Parcoursrecord op Oerpolderloop

  Concentratie bij de start. Foto Tryntsje Tjalma.

  Een dikke pluimvoor Auke PierHet enige dat mogelijk nieuws oplevert is eens een keer goed nieuws, aldus de politie. In dit geval is de Hermandad goed te spre-ken over het Aprs Ski feest in de verwarmde tent op de Stedsple in Workum van het afgelopen weekend. Er is fei-telijk geen verstoring van de openbare orde geweest, zoals dat in het politiejargon heet. De organisatie verdient met andere woorden een pluim. De afvoer van de feestgangers met name leek op een strak geregisseerde operatie. Auke Pier Buma verstaat de kunst om dit feest op diverse pun-ten goed te laten verlopen, zo stelt de politie tevreden vast.

 • Workumer Krant Friso // Pagina 6 // Dinsdag 28 februari 2012

  BANDSTRA BOUWMARKT Sd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

  RolgordijnenPliss / Lamellen

  Rolhordeuren / RolhorgordijnenOp maat gemaakt!

  GRATIS opmeten en plaatsen

  SCHERP

  GEPRIJSD

  ZATERDAG 3 MAART A.S. 14.30 UUR

  pupil van de Week is: Jelle BokmaSponsor van de pupil van de Week is: Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt

  De balsponsors van de thuiswedstrijden van Workum 1 zijn:- AquaResort It Soal Camping & Jachthaven- Bakkerij Van der Werf- Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal- Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport- Fytsmakkerij J.F. Scheltema- Autobedrijf Yntema Workum- Zuid West Hoek Keukens- Slagerij Thijs van der Meer- Eethuis & Stadscaf De Smidte- Friesland Foods Cheese Workum- Hunias Drukkerij & Workumer Krant Friso- HJGverzekeringen&financilediensten- ZWF Ontwerp- Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot

  - Sanitiem Visser- Taxi v.d. Bles- Eartiids Workum, groot in eertijdse-spullen- Bergsma Groothandel Makkum- Eetcaf De Witte Herbergh- Lunchroom Sd- Administratiekantoor Westendorp- It Pottebakkershs- Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland- Pallie Sport- Bakker Workum Konstruktiewerken- Woudasport.nl Teamkleding- Hotel-Caf-Restaurant De Gulden Leeuw

  WORKUM 1 - CREIL 1

  Op 29 februari 2012 vieren wij onze 15de verjaardag omdat we dan 60 jaar bestaan!

  Daarom krijgt iedere 15de klant een gratis emmertje zure haring en kost een zoute haring maar 60 cent!

  Ook bieden we 3 lekkerbekjes aan voor maar 60 dubbeltjes

  Deze actie is geldig vanwoensdag 29 februari 2012 t/m zaterdag 3 maart 2012

  (maximaal 10 haringen per klant en zolang de voorraad strekt)

  Naar aanleiding van een vondst in de National Archives in Londen is de afgelopen jaren een inven-tarisatie gemaakt van de brieven van Nederlandse koopvaarders die bewaard zijn gebleven. Histo-ricus Roelof van Gelder ploegde voor de Koninklijke Bibliotheek zon 38.000 brieven door van en aan Nederlandse scheepslie-den uit de periode 1650-1815. Onder de naam Sailing Letters is dit project online beschikbaar. Tijdens met name de vier En-gelse oorlogen namen de Engel-sen vele Nederlandse schepen in beslag. Daarbij bewaarden ze de inhoud van de scheepskisten, omdat die mogelijk interessante informatie voor hen konden be-vatten. Zo kwamen de vele brie-ven uiteindelijk in het Engelse archief terecht. In het schip De Jonge Stoffel, dat in beslag geno-men werd, werden vier mappen aangetroffen. Veel brieven van en aan schipper Huijte Fookles uit Workum, onder andere naar Hamburg, Sint Petersburg, veel

  scheepspapieren en een journaal uit 1779. Het bijzondere aan de brieven is het inzicht in de denk- en leef-wereld van de gewone man in de 17e en 18e eeuw. Brieven van en aan de thuisgebleven geliefde, fa-milie, vrienden en zakenrelaties geven een beeldend verslag van weersomstandigheden, ziektes, oorlogen en andere bijzonderhe-den. Derk Bolt bezorgt de post na vierhonderd jaar...In zijn programma probeert verslaggever Derk Bolt een aan-tal in de 17e en 18e eeuw ver-stuurde, nooit aangekomen brie-ven, alsnog bij de nazaten van de geadresseerden te bezorgen. Speurt Derk in Spoorloos vaak naar verloren ouders, in Brieven Boven Water leidt het spoor hem van verre voorouders naar na-zaten in het heden. Een van de door de Britten gekaapte sche-pen was dus dat van Huijte Fook-les uit Workum. In museum War-kums Erfskip te Workum is een vaste tentoonstelling gemaakt waar de bezoekers naar de voor-werpen en afbeeldingen kunnen zien, terwijl ze naar het levens-verhaal van de schipper Huijte Fookles luisteren. De crew van KROs Brieven Boven Water is

  een paar dagen in Workum ge-weest en heeft op diverse loca-ties opnamen gemaakt. Een van de acteurs is boer Jan, bekend van Boer zoekt Vrouw. Boer Jan Ybema stamt af van Huijte Fook-les. Er zitten zes generaties tus-sen, zo heeft Gerrit Twijnstra (bekend sneuper) uitgezocht. De aflevering zal in april of mei te zien zijn op de tv. Regisseur van het geheel is Peter Tetteroo.

  Ook in de Gertrudis zijn opnamen gemaakt die in april of mei op de televisie te zien zullen zijn. Foto Henk Gorter.

  Workumer schipper uit de 18e eeuw Fookles herleeft

 • Workumer Krant Friso // Pagina 7 // Dinsdag 28 februari 2012

  Voor toneelliefhebbers uit Fer-woude en omgeving staat er aanstaande vrijdag- en zater-dagavond een interessante ge-beurtenis op het programma. In dorpshuis de Djippert wordt dan het vijfjarig bestaan van de toneelvereniging Yn e Djippert gevierd met de aansprekende klucht Heisa om de Haverklap van de hand van Aris Bremer. Het is trouwens niet zo dat ko-mend weekeinde precies op de dag nauwkeurig dit jubileum kan worden herdacht. Het is ech-ter de vijfde keer dat Yn e Djip-pert het jaarlijkse toneelstuk in het eerste weekend van maart op de planken brengt. De vereniging werd in het begin trouwens ook wel Yn it Djippe genoemd, om-dat de leden zonder veel echte toneelervaring de sprong in het djippe waagden en dat deden in de Djippert. Maar hoe dat al-lemaal zij, Ferwoude heeft een even levendige als levende to-neelvereniging en het zal duide-lijk zijn dat een dergelijke ver-eniging voor een toch vrij kleine dorpsgemeenschap van eminent belang is.Vroeger waren er veel toneelge-zelschappen en -verenigingen van elders die Ferwoude aan-deden om daar hun kunnen te vertonen. Na afloop, aan de bar, zeiden Wiebren Stellingwerf en Epke Zonderland dan vaak te-gen elkaar: Soks soene wy hjir ek hawwe moatte, soks soene wy nochris oprjochtsje moatte. Het bleef er echter wat bij, totdat de beide Ferwoudsters zon vijf jaar geleden de knoop doorhak-ten. En it gie daliks wol goed, aldus Epke Zonderland, de voor-zitter van Yn e Djippert en ook de man die het regisseren van de stukken voor zijn rekening neemt, wy hiene daliks al in stik as tsien leden. Momenteel telt de vereniging veertien leden. Een mooi aantal voor een toch niet al te groot dorp. Zonderland wijst er echter eerlijk op dat er ook een paar leden elders wonen, zoals bijvoorbeeld in Workum. Maar hoe dat ook moge zijn, Fer-woude kan natuurlijk trots zijn

  op zon toneelvereniging die zich trouwens uitsluitend bezighoudt het brengen van toneelstukken in het Fries.Heisa om de Haverklap is een klucht die ongetwijfeld veel lach-salvos zal losmaken. Beppe Ha-verklap woont in een klein huisje aan een pleintje, maar haar klei-ne woning heeft wel een grote achtertuin. De buren hebben het op die grote tuin voorzien en daarom denken ze slim te zijn door beppe Haverklap in een be-

  jaardenhuis te prakkesearjen. Enfin, het zal duidelijk zijn hoe het afloopt. De gewiekste beppe is iedereen te glad af, komt terug en alles keert weer ten goede.De repetities voor Heisa om de Haverklap verlopen in een pri-ma en enthousiaste sfeer. Als een soort gast-regisseur is evenals vorig jaar Romke Gabe Draaijer uit Warns weer gestrikt. Hij heeft daar ook zelf baat bij, want hij heeft zijn sporen in de toneelwe-

  reld al verdiend en wil nog ver-der op dit pad. En foar my is it ek moai, want ik kin der noch fan leare, aldus de vaste regisseur Epke Zonderland. Draaijer had onder andere een leidende rol bij het openluchtspel De Fisk dat in Molkwerum is opgevoerd en speelde ook mee in het beroemde openluchtspel in Jorwert. De in-breng van Draaijer toont wel aan dat de toneelvereniging van Fer-woude, al speelt de gezelligheid tijdens de repetities natuurlijk

  ook een niet te verwaarlozen rol, het brengen van toneel serieus opvat. Enfin, dat zal vrijdag- en zaterdagavond zeker weer blij-ken. De opvoeringen zijn uiter-aard in de Djippert en beginnen om 20.00 uur. De toegangsprijs is 5 euro en voor leerlingen van de basisschool slechts 1 euro. Het beloven twee prachtige avonden te worden. Ferwoude kan trots zijn op een dergelijke vereniging binnen zijn grenzen. Op naar het tweede lustrum! (AS)

  Vrijdag en zaterdag met aansprekende kluchtToneelclub Ferwoude viert eerste lustrum

  De crew. Bij het zien van deze foto is het eigenlijk direct al duidelijk dat er vrijdag en zaterdag ontzettend veel te lachen zal zijn.

  Op zaterdag 14 april aanstaande om 23.40 uur is het precies hon-derd jaar geleden dat the Tita-nic, het schip dat niet kon zin-ken, tch gezonken is. Tot zover niets bijzonders, zult u denken. Maar gedegen speurwerk in de annalen van diverse historische verenigingen en een rondgang op internet, hebben een aantal interessante feiten opgeleverd; het blijkt dat er drie Friezen aan boord van the Titanic waren. Te weten de stoker Wessel van der Brugge, een dame van wie alleen haar voornaam bekend is, Alie, en een man genaamd Sibbele. Nu weten we dat Sibbele af-komstig was uit Rijs en voor zijn beroep mollenvellen verkocht. Hij wilde zijn geluk in New York gaan beproeven en had na lang sparen een enkeltje New York

  weten te bemachtigen. Alie was afkomstig uit een rijke familie uit Koudum en tevens was zij een familielid van de kapitein. Zij had dus een bevoorrechte posi-tie aan boord. Dit in tegenstelling tot Sibbele, die armoedig was en daarom niet gewenst was in de eerste klasse. Het verhaal wil dat Alie en Sibbele elkaar ontmoet-ten op de loopplank ten tijde van het vertrek van het schip vanuit Southampton. Schijnbaar was het liefde op het eerste gezicht, want overlevenden wisten te vertellen dat die twee elkaar con-stant probeerden op te zoeken. Een verhaal dat bijna te mooi is om waar te zijn, maar toch Precies honderd jaar na dato wordt het verhaal van Alie en Sibbele, en in mindere mate van stoker Wessel, uit de doeken ge-

  daan. Op een podium van ruim 700 vierkante meter zal de hele reis, en dus het hele verhaal, ver-teld worden door middel van een spreekstalmeester, diverse ac-teurs en misschien ook door u. De term 2.0 staat namelijk voor in-teractief en dat houdt niets meer of minder in dat u een kleine rol kunt meespelen in dit geheel. Hoe werkt dit?, hoor ik u vra-gen. Vrij simpel, het staat u vrij om deze avond het schouwspel vanaf de zijkant te aanschouwen, maar de acteurs zullen een aan-tal keren een beroep doen op de aanwezigen om met hen mee te doen. U kunt denken aan dansen, aan het praten over het schip, aan het aansporen van Sibbele om achter Alie aan te gaan, et cetera. Aangezien het verhaal verteld wordt over de hele begane grond van de Klink, neemt het podium

  ruim 700 vierkante meter in beslag. En daar de Klink over diverse grote beamerschermen beschikt, kunt u kiezen om van-uit uw luie stoel naar een groot scherm te kijken, maar u bent van harte uitgenodigd om de ac-teurs te volgen, als zij zich naar diverse compartimenten van het schip begeven. Uiteraard wordt de afloop hier niet prijs gegeven, maar dat de climax van de avond om ongeveer 23.40 uur zal zijn, moge duidelijk zijn. Een bijzonder verhaal dus, ge-speeld op een bijzonder (groot) podium, met bijzondere acteurs. Op zaterdag 14 april vanaf 21.00 uur kunt u in de Klink, te Kou-dum, getuige zijn van een histo-risch liefdesverhaal. Voor meer informatie, zie: www.klinkkou-dum.com.

  Op zaterdag 14 april in Koudumer KlinkModern (meespeel)toneel rond ondergang TitanicDartsuitslagenSeptember 1 - Kypmantsje 1 7-3Douwe Postma 105 checkChris Deinum 107 checkAnne van der Zee 1x 180Vloot 1 - September 2 5-5

  AmivediVermist: Koudum, Beukenlaan, 20 februari: Cypersgrijze poes, 11 maanden. Warns, Pastory-wei, 1 februari: Cypersbruine ex-kater met wit op neus en lin-kerbovenlip, witte sokken voor, kousen achter, witte bef; 15 jaar; heeft chip. Gevonden. Nijemir-dum, Heaburgen, 19 februari: Cy-persgrijs met witte kat; overle-den. Fotos www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

 • Workumer Krant Friso // Pagina 8 // Dinsdag 28 februari 2012

  OMGEVINGS-VERGUNNING

  AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Bolsward, B 4052 - OV 20120151 Vergunningaanvraag voor het aanleg-gen van een dam/visuele loopbrug tussen Dr. Beekhuissingel - LysbetLubbertsstraat. (21-02-2012)Bolsward, Catrijn Epessingel 26 - OV 20120153 Vergunningaanvraag voor aanbouw garage en bijkeuken. (20-02- 2012) . Bolsward, Twibaksdyk 4 - OV 20120156 Vergunningaanvraag voor het bouwen van een vuurwerk-bunker. (20-02-2012)Hichtum, Sieswerd 13 - UV 20120158 Vergunningaanvraag voor uitbreiding ligboxenstal. (20-02-2012) IJlst, Eegracht 43 - OV 20120162 Vergunningaanvraag voor het aanleg-gen van walbeschoeiing en insteekha-ven. (22-02-2012)IJlst, Eegracht 8 - OV 20120149 Vergunningaanvraag voor het plaatsen van de slijpsteen naast Eegracht 8. (17-02- 2012)Makkum, Kerkeburen 1 - OV 20120154 Vergunningaanvraag voor het veranderen/vervangen van de kozijnen. (16-02-2012) Makkum, Strnwei 7 UV 20120157 - Vergunningaanvraag voor het wijzigen van een milieu inrichting Strnwei 5 en Waardwei 2. (20-02-2012)Oppenhuizen, Douwestrjitte 5 - OV 20120152 Vergunningaanvraag voor uitbreiding van de garage. (20-02-2012) Sneek, Frittemaleane 4 - UV 20120150 Vergunningaanvraag voor brandveilig gebruik. (17-02-2012) Sneek, Jousterkade 2 - OV 20120144 Vergunningaanvraag voor het wijzigen van de deuren. (16-02-2012) Sneek, Pier Heemstrastraat 50 101 - UV 20120159 Vergunningaanvraag voor brandveilig gebruik. (21-02-2012) Sneek, Pottenbakkersstraat 22 - OV 20120146 Vergunningaanvraag voor nieuwbouw loods. (16-02-2012) Sneek, Scharnestraat 36 a - OV 20120160 Vergunningaanvraag voor het vervangen van de dakkapel-len. (21-02- 2012) Sneek, Schrijnwerkersstraat 3 - OV 20120143 Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een lichtre-clame. (16-02-2012) Stavoren, Stadsfenne 21 B - OV 20120145 Vergunningaanvraag voor het inrichten en in stand houden (voor de duur van 3,5 jaar) van een gronddepot gelegen aan de Middel-weg te Stavoren. (16-02-2012) Warns, Klipper 5 - OV 20120147 Vergunningaanvraag voor het plaat-sen van 2 nieuwe overheaddeuren. (17-02-2012) Westhem, De Kat 1 - OV 20120148 Vergunningaanvraag voor het bou-wen van een ligboxenstal en een sleufsilo. (17-02- 2012)

  Woudsend, De Zwaan 2 - OV 20120163 Vergunningaanvraag voor het vergroten van de be-drijfsloods. (22-02-2012)

  Voor nadere informatie over aange-vraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, te-lefoon 0515 48 90 00. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor het inzien van een aanvraag dient u vooraf een afspraak te maken via het gemeenteloket telefoon 0515 - 48 90 00.

  OPENBARE WELSTANDSVERGADERING De lokale adviescommissie Ruim-telijke Kwaliteit van Hs en Hiem vergadert a.s. maandag vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis, Stadslaan 75 te IJlst. De agenda kunt u vanaf de vrijdag voor de vergadering inzien op de www.sudwestfryslan.nl onder bekendmakingen>mededelingen>welstandsagenda.

  VERLENGING BESLISTERMIJNHeeg, De Burd 17 OV 20111141 -Verlenging beslistermijn voor het restaureren/veranderen van een bestaande schuur. (22-2-2011)Schaard, Zuiderlaan 16 OV 20111104 - Verlenging beslistermijn voor het renoveren van de boerderij (herstel-len metselwerk, vervangen van riet en rode dakpannen door oude holle dakpannen en het vernieuwen van de schoorsteen). (30-03-2012)Sneek, De Loten, De Hemmen II en Woudvaart. Witmarsum, Potstal OV 20111178 - Verlenging beslis-termijn voor het plaatsen van vier reclameborden. (16-02-2012)

  VERLEENDE OMGEVINGS-VERGUNNING - UITGEBREID

  Sneek, Tjalkstraat 11 - UV 20111094 Verleende vergunning voor brandvei-lig gebruik. (22-02-2012)

  TER INZAGEAlle stukken liggen ter inzage van 23 februari 2012 tot en met 3 april 2012

  BEROEPTegen deze beschikking kan tot en met 3 april 2012 beroep worden ingesteld door de aanvrager, advi-seurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroep-

  schrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in wer-king treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de recht-bank, sector bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden.

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Bolsward, De Wymerts 7 A - OV 20120029 Verleende vergunning voor het vernieuwen van de kozijnen in het bedrijfsverzamelgebouw. (17-02-2012)Bolsward, Turfkade 18 - OV 20120055 Verleende vergunning voor het plaat-sen van een dakkapel aan de zijkant van de woning en het verwijderen van een deel van het dak. (17-02-2012 ) Ferwoude, Buren 27 - OV 20120067 Verleende vergunning voor het ver-bouwen van de woning. (22-02-2012) Heeg, De Burd 25 A - OV 20111164 Verleende vergunning voor het plaat-sen van een kiosk. (17-02-2012 ) Hemelum, Buorren 33 - OV 20120019 Verleende vergunning voor het realiseren van een in-/uitrit aan de achterzijde. (16-02-2012 ) IJlst, Jurjen Hoomanstraat - OV 20111038 Verleende vergunning voor het bouwen van een 15 apparte-menten aan de Jurjen Hoomansstraat 2, 4, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 8, Hendrik Huizengastraat 10, 12 en W.M. Oppedijkstraat 7a, 7b. (17-02-2012) Makkum, Bleekstraat 36 B - OV 20111119 Verleende vergunning voor de uitbreiding van de woning. (20-02-2012 ) Makkum, Gedempte Putten 2 - OV 20111143 Verleende vergunning voor het verbouwen en renoveren van de woning. (21-02-2012 )Sneek, Gedempte Pol 32 - OV 20120048 Verleende vergunning voor het veranderen van de winkel naar een afhaal/bezorg pizzeria en het plaatsen van gevelreclame. (21-02-2012 ) Sneek, Hugo de Grootstraat 19 - OV 20111173 Verleende vergunning voor het wijzigen van de gevels. (17-02-2012 )Sneek, Scholeksterlaan 10 - OV 20120110 Verleende vergunning voor een aanbouw aan de voorzijde van de woning. (22-02-2012)Workum, Breewarsdyk 4 - OV 20111067 Verleende vergunning voor het verbouwen van de deel van de boerderij tot 2 appartementen en het maken van een nieuwe in-/uitrit. (21-02-2012 )

  BEZWAAR Belanghebbenden kunnen te-gen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van ver-lening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders

  INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: [email protected] | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

  Ta jo tsjinstWoensdag 5 januari 2011 MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SDWEST FRYSLN 1ste Jaargang | Nummer 1BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SDWEST-FRYSLN 2e Jaargang | Week 9 2012

  SdwestFrysln

  CENTRAAL POSTADRES Gemeente Sdwest-Frysln Postbus 10.000 8600 HA Sneek

  GEMEENTELOKET SDWEST-FRYSLN T. 0515 - 48 90 00 F. 0515 - 48 99 99 E. [email protected] Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 uur.

  LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Ma van 18.00 - 20.00 uur

  LOKET SNEEK Marktstraat 15 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Do van 18.00 - 20.00 uur

  LOKET WORKUM Merk 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Di van 18.00 - 20.00 uur

  WMO-LOKETVoor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij de gemeenteloketten en in Sneek bij het Wmo-loket, Marktstraat 12 (tegenover het gemeenteloket). Of via 0515 48 90 00.

  MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 uurZat van 9.00 - 13.00 uur

  MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 uurma avond van 19.00 - 20.00 uur

  MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 uurvrij mid. van 13.00 - 15.30 uur

  MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 uur

  KRANT NIET ONTVANGEN? Klachten over de bezorging tijdens kantooruren: 088 800 20 02, of via mail [email protected] De bekendmakingen kunt u ook inzien en downloaden via www.gemeentesudwestfryslan.nl

  Iepenbiere kommisjegearkomstenFoar alle kommisjes:Tiidstip 19.30 oereLokaasje Riedseal Drylts, Stadslaan 75

  Aginda kommisje Doarp, Std en OmkritenDatum: tiisdei 6 maart 2012

  Riedsfoarstellen- Ekstra nderhld brgen en wlen- Notysje Beleidskaders (stap 2 yn it beliedsproses) om te kommen ta

  de fststelling fan in ferbrede Gemeentelijk Riolerings Plan- Kredyt frning ferhuzing folkstunekompleks Noorderhoek Snits en it

  opromjen en werynrjochtsjen fan it lde terrein- m.e.r.- beoardielingsbeslt bestimmingsplan Bad Hindeloopen- Bestimmingsplan Jachthavenstraat 53, 55, 57, 59 te Sneek- (Bestimmingsplan Kloosterweg 7 te Hartwerd- Bou opslachloads foar it be- en ferwurkjen fan biomassa op it perseel

  Tolheksleane 2 yn Kimswert- Utstel sammele begruttingswizigingen

  Oare behannelpunten - Planntjouwing Furmerusfl ats Snits (op fersyk fan CDA)

  Aginda Kommissie Boarger en MienskipDatum: woansdei 7 maart 2012

  Riedsfoarstellen- Kadernota Partisipaasje (re-yntegraasje, ynboargering en edukaasje)- Oardening Wmo-platfoarm- Oanfraach Stifting VPTZ Zwf foar ferboukosten Hospice Sneek

  Oare behannelpunten- Romtelike ferkenning en stdeboukundige stdzje sportkompleks

  De Rolpeal yn Workum- Homo-emansipaasje (op fersyk fan GL)

  Aginda Kommisje Bestjoer en FinnsjesDatum: tongersdei 8 maart 2012

  Riedsfoarstellen- Beneaming bestjoersleden Boalserter Stiftings:- Houckemaleen - Het Weeshuis- Sint Anthony Gasthuis- Untwikkelfi sy gemeente Sdwest-Frysln- Reaksje gemeente Sdwest-Frysln op de provinsjale fi sy op de lokaal-

  bestjoerlike ynrjochting fan Noard-Frysln- Begrutting ISZF 2012- Utstel sammele begruttingswizigings

  Digitale ynformaasje:Fia de haadpagina fan de gemeentlike webside, www.gemeenteswf.nl, kinne jo de agindastikken digitaal rieplachtsje fi a de link vergaderdata en - stukken.De gearkomsten kinne ek live folge wurde fi a de link vergaderingen live.

  Sprekrjocht:Under de gearkomste fan de riedskommisje kinne jo gebrk meitsje fan jo sprekrjocht.

  Dyjinge dy t fan it sprekrjocht gebrk meitsje wol, jout dat troch yn reedlik termyn, mei foarkar ien dei foarfgeand oan de gearkomste, oan de griffi er fan de kommisje. Dat kin fi a tillefoannmer 0515-489194, of jo stjoere in mail nei griffi [email protected] Jo fermelde drby jo namme, adres en tillefoannmer en it nderwerp wr t jo it wurd oer hawwe wolle.

 • Workumer Krant Friso // Pagina 9 // Dinsdag 28 februari 2012

  Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

  van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, telefoon 0515 - 48 90 00Voor het inzien dient u vooraf een afspraak te maken via het gemeente-loket telefoon 0515 - 48 90 00.

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tege-lijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden ge-vraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden

  BESTEMMINGSPLANONTWERP BESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN RECREATIEPARK BAD HINDELOOPEN

  Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het bestemmings-plan Recreatiepark Bad Hinde-loopen hebben voorbereid n dat ten behoeve van de landschappelijke inpassing het beeldkwaliteitsplan Recreatiepark Bad Hindeloopen is opgesteld.

  INHOUDHet plangebied ligt ten zuiden van Hindeloopen ter plaatse van de hui-dige camping Schuilenburg. Directe aanleiding voor het bestemmingsplan is de wens om de camping te heront-wikkelen tot een recreatieterrein met

  maximaal 191 recreatiewoningen, een voorzieningengebouw met onder andere een zwembad, winkel en ho-recavoorziening en verplaatsing c.q. uitbreiding van het aantal ligplaatsen.Gelijk met het bestemmingsplan zal ook het opgestelde beeldkwali-teitsplan ter inzage worden gelegd. Dit beeldkwaliteitsplan wordt in het kader van artikel 12a Woningwet vastgesteld als welstandskader voor het gebied.

  TER INZAGEHet ontwerp van dit bestemmings-plan en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 2 maart t/m 12 april 2012 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten.Het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/ontwerp en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nlDe digitale planbestanden van het bestemmingsplan Recreatiegebied Bad Hindeloopen (dus niet van beeldkwaliteitsplan) zijn te down-loaden op de volgende weblocatie: http://diensten.iszf.nl/swf/ro-online/upload/1EA9C481-4CC0-4F39-984C-5E3DDBF0121B/

  REAGERENGedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswij-ze over het ontwerpbestemmmings-plan naar voren brengen en/of een inspraakreactie over het beeldkwali-teitsplan indienen. Uw zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in de leeftijd van min negen maanden tot 23 jaar. Hiervoor slaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Frysln de handen ineen met Timpaan, CEDIN en Stichting Maatschappelijk Werk Frysln. In Zuidwest Friesland zullen in de loop van 2011 tien consultatiebureaus omgebouwd worden tot Centra voor Jeugd en Gezin. Om alvast kennis te maken, vindt u hier eens in de twee weken een artikel van het CJG.

  Meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidwest Frysln vindt u op www.cjg-zwf.nlTelefonisch is het CJG bereikbaar op werkdagen van 8.00 -17.00 uur en iedere dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur via 0900-254 1 25410 consultatiebureaus in Zuidwest Frysln maken onderdeel uit van het CJG.

  Weet je nog hoe eng veel dingen leken toen je nog een kind was? Je moeder kwijtraken in een drukke winkel, in het donker wakker worden of Zwarte Piet? Dit artikel gaat over angsten bij kinderen en hoe je ermee kunt omgaan.

  Angst is je zorgen maken om wat er allemaal kan gebeuren of je direct bedreigd voelen door (mogelijk) gevaar. Kinderen die bang zijn, laten dat merken in hun gedrag. Ze kunnen gaan roepen, huilen, zich aan hun ouders vastklampen of het object van hun angst proberen te vermijden.

  Waarvoor zijn kinderen bang?Kinderen kunnen voor allerlei dingen bang zijn: voor de afvoer in bad, voor brand, inbrekers, oorlog of onweer. Naarmate kinderen ouder worden komt sociale angst (bang voor kritiek, mislukking, afwijzing enzovoort) vaker voor. De angsten die samenhangen met lichamelijke pijn of enge beesten nemen dan juist af. Angst kan soms nuttig zijn. Het zorgt ervoor dat kinderen voorzichtig zijn in de buurt van een sloot, een hond of vreemde mensen. Maar soms staat de angst niet in verhouding tot het werkelijke

  gevaar. Dan kan het een kind belem-meren in zijn dagelijkse functioneren. Als de angst zich heeft ontwikkeld tot een fobie, kunt u het beste professio-nele hulp zoeken.

  Wat veroorzaakt angst? Angsten en fobien kunnen te maken hebben met de aanleg van een kind. Het ene kind reageert gevoeliger op bepaalde gebeurtenissen dan het andere. Angsten kunnen ook ontstaan door de confrontatie met de angstige reacties van anderen. Een oorzaak kan ook liggen in het feit dat kinderen veel aandacht krijgen als zij angstig zijn. Dat is bedoeld om kinderen gerust te stellen maar te veel aandacht kan de angst ongewild ook versterken.

  Omgaan met angstPraat met je kind over zijn angsten en neem ze serieus, ook al vind jij het onzin. Blijf rustig en praat over situaties waarbij je zelf bang was. Vertel hoe je daarmee omging en hoe je de angst overwon. Geef het goede voorbeeld en houd je eigen angst onder controle. Leer je kind een aantal basisvaardigheden om met een angstige situatie om te gaan.

  Bijvoorbeeld diep ademhalen, dan spieren ontspannen, en denken aan iets leuks. Leer een kind om zichzelf moed inpraten, bijvoorbeeld: Het is maar een sprinkhaan, die doet niks.

  Leren omgaan met angsten kan ook betekenen dat je kinderen geleidelijk confronteert met een voorwerp of situatie die hen bang maakt. Doe dit altijd in kleine stapjes. Het kan tijd kosten om angsten te leren overwin-nen. Met geduld, oefenen en veel prijzen bij elke kleine stap vooruit, zullen kinderen het vertrouwen ont-wikkelen dat nodig is om volwassen te worden. Als ouders te veel be-scherming bieden, kan dat de angst bij kinderen aanmoedigen. Zorg dat je niet meegaat in het vermijdings-gedrag van je kind. Praat erover en steun je kind om dingen te proberen. Soms kan het goede voorbeeldge-drag van andere kinderen een kind over zijn angst heen helpen.

  Op deze plek kun je regelmatig arti-kelen over Positief Opvoeden lezen. Voor meer informatie en advies kun je terecht bij www.cjg-zwf.nl.

  Angst bij kinderen

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goed functioneren rioolstel-sel. Het gaat hierbij niet alleen om de volksgezondheid maar gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het af-voeren van regenwater en het beheer van de grondwaterstand.

  De beleidsvoornemens en maatrege-len stelt de gemeente Sdwest-Frys-ln vast in het zogeheten verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Op dit moment zijn de voorbereidin-gen voor het vGRP in volle gang. In de gemeenteraad van 22 maart wordt de kadernotitie vGRP (Stap 2) behandeld. De voorbereidende discussie hierover wordt op 6 maart

  gevoerd, in de Commissie Doarp, Std en Omkriten.

  Nadat de kadernotitie in de Gemeen-teraad is vastgesteld wordt deze fi nancieel uitgewerkt (Stap 3) in een kostendekkingsplan en wordt het tarief voor de rioolheffi ng berekend.

  Na Stap 3 wordt het concept ver-breed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 opgesteld. Dit concept wordt komend najaar 6 weken ter inzage gelegd en het wordt met de bevolking en dorps- wijkbelangen gecommuniceerd. Vervolgens wordt het plan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Voorbereidingen om te komen tot verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)

  Het college van burgemeester en wethouders van Sdwest Frysln maakt bekend dat op het WMO-loket, marktstraat 12, te Sneek, ter inzage is gelegd hun besluit van 21 februari 2012 waarbij is besloten:- een gedeelte van de weg nabij

  de woning aan de Pastorijstraat 7 te Oudega (W) aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats en op het onderbord het kenteken te vermelden van het voertuig van degene voor wie de parkeerplaats wordt aangemerkt.

  Degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit een bezwaarschrift indie-nen bij het college van burgemeester en wethouders van Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Eventuele bezwaarschriften kunnen

  worden ingediend binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden onderte-kend en moet tenminste bevatten:

  a. de naam en het adres van de indiener

  b. de dagtekeningc. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gerichtd. de gronden van het bezwaar

  Het bezwaarschrift schorst de wer-king van het besluit waartegen het is gericht niet. Hiertoe kan, indien tegen dit besluit bezwaar is gemaakt en onverwijlde spoed dat vereist, op verzoek van de belanghebbende een voorlopige voorziening worden getroffen door de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, post-bus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  Sdwest Frysln en uw inspraakreac-tie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indie-nen van een mondelinge zienswijze en/of inspraakreactie. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzage termijn. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw L. van der Bijl van de afdeling Backof-fi ce Ruimtelijke Ordening, via het algemeen telefoonnummer 0515-489000.

  MELDINGEN MILIEU Sneek, Smidsstraat 8 - op 5 maart 2011 een melding ingevolge het Be-sluit algemene regels voor inrichtin-

  gen milieubeheer is ontvangen voor het in werking hebben van een kerk met kinderdagverblijf.Workum, Wiske 5 - op 27 januari 2012 een melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer is ontvangen voor het plaatsen van sleufsilos.Sneek, Professor Zernikestraat 5 - op 24 januari 2012 een melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een inrichting voor het stallen en onderhouden van boten;

  VERORDENINGEN ENREGLEMENTEN

  BELASTINGVERORDENINGEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad in haar vergadering van 23

  februari 2012 de volgende verorde-ningen heeft vastgesteld:1. Eerste wijzigingsverordening on-

  roerende-zaakbelastingen 20122. Eerste wijzigingsverordening foren-

  senbelasting 20123. Eerste wijziging tarieventabel

  legesverordening 2012

  Deze verordeningen treden in werking op de eerste dag na die van deze bekendmaking. De ingangs-datum van de verordeningen OZB en forensenbelasting is met terug werkende kracht 1 januari 2012. De ingangsdatum van de legesverorde-ning is 1 maart 2012.De verordeningen liggen ter inzage op de gemeenteloketten. Een ieder kan op zijn verzoek, tegen betaling van de kosten, een afschrift krijgen van de genoemde verordeningen.

  Verkeersbesluit

  Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2012 organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NL DOET - de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest-Frysln steken op verschillende plaatsen in de gemeente hun handen uit de mouwen. Ze gaan onder andere aan de slag bij Zorgboerderij Veldzicht in Parrega, MFC Maggenheim in Mak-kum en La Mamas, een project voor tienermoeders in Sneek. NL DOET zet vrijwillige inzet in de spotlights

  en stimuleert iedereen om een dag(deel) mee te doen en iets te betekenen voor een ander.

  Doe ook mee!Ook u kan zich als vrijwilliger aan-melden om net als het college van burgemeester en wethouders de handen uit de mouwen te steken. Dat kan als individu, maar natuurlijk ook met een groepje, bijvoorbeeld met collegas of vrienden. Bent u handig en vindt u het niet vervelend een paar uurtjes fl ink aan te pakken, of vindt u het leuk om anderen een prettige dag te bezorgen? In vrijwil-ligerswerk is veel mogelijk.

  NL DOET Vorig jaar waren zon 250.000 Nederlanders actief, een recordaan-tal. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van veel sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NL DOET zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.

  Aanmelden voor een klusAanmelden voor NL DOET op 16 of 17 maart 2012 kan via de website www.nldoet.nl.

  Steek de handen uit de mouwen tijdens NL DOET 2012!

 • Het is voorjaarsvakantie deze week en dus zijn morgen de deu-ren van het filmtheater open. Om 16.00 uur wordt een sensa-tionele Belgische animatiefilm gedraaid voor het hele gezin (90 minuten, 6 jaar en ouder, in het Nederlands nagesynchroni-seerd). Deze Belgische animatie-film gaat over Sammy, een jonge zeeschildpad die vers vanuit het ei op zoek gaat naar Shelly, het vrouwtje dat al op de eerste dag van Sammys leven het hart van de jonge schildpad heeft gesto-len, maar die gelijk weer is ver-dwenen. Samen met zijn vriendje Ray vecht hij met hongerige haai-en en piranhas, ontsnapt hij aan een roofvogel en gaat hij op zoek naar een mysterieuze geheime doorgang. Zijn reis gaat door s werelds ruigste en mooiste zee-en met weelderige koraalriffen en vriendelijke zeedieren. Maar Sammy krijgt ook te maken met talloze gevaren, zoals de mens. Maar ook stuit de onervaren zeeschildpad op de gevolgen van een olieramp en andere ecologi-sche themas, zoals overbevis-sing, watervervuiling, de invloed van plastic zwerfafval op het zee-leven, walvisvaart en klimaat-verandering.Kristalheldere en diepblauwe oceanen, kleurrijke koraalriffen en bij tijd en wijle betoverende onderwater landschappen ma-ken duidelijk dat het animatie-team zijn werk uitstekend heeft gedaan. De dierlijke personages zijn direct vanaf hun vuurdoop op het scherm innemend. Geen houterige figuren, maar leven-dige personages die qua uiterlijk en beweging veel op de originele dieren lijken, zonder daarbij hun vermenselijkte gezicht te verlie-zen. De film ziet er prachtig uit. Movie2Movie: Sammys avon-turen bevat genoeg sterke pun-ten om een breed spectrum aan leeftijdsgroepen te kunnen

  charmeren. Fraai animatiewerk, bevallige personages en een prij-zenswaardige, niet overdreven drammerige boodschap. Een film die de grauwe middenmoot ruimschoots ontstijgt. TVFilm: De makers van deze mooie ani-matiefilm nemen veel tijd om de prachtig vormgegeven onderwa-terwereld te presenteren.Om 20.00 uur wordt een onheil-spellende film vertoond over bal-lerina Nina Sayers die langzaam de greep op haar eigen leven verliest (VS 2010, 110 minuten, in het Engels gesproken, in het Nederlands ondertiteld). Wat zij meemaakt is geen melodrama, maar een horrorfilm. Met alle stijlkenmerken vandien: bre-kende spiegels, dubbelgangers, afbrekende vingernagels. Span-nende muziek, een hyperrealis-tische soundtrack - je hoort de gewrichten kraken - en een con-tinu kantelende werkelijkheid.Sayers carrire lijkt al bijna voorbij te zijn. Ze is achter in de twintig en woont samen met haar betuttelende moeder Erica, die ook ballerina was. Dan krijgt ze de mogelijkheid een grote rol te dansen. Thomas Leroy, de ar-tistiek leider van haar balletge-zelschap, wil een nieuwe, rauwe versie van Het Zwanenmeer brengen. En Nina krijgt de rol van de witte zwaan, de verbeel-ding van onschuld en elegantie, die haar op het lijf is geschre-ven. Maar Nina heeft een rivale: een nieuwe danseres, Lily. Zij is de belichaming van de zwarte zwaan, die staat voor bedrog en sensualiteit. Tussen hen beiden ontstaat een vreemde vriend-schap. Nina is onzeker en per-fectionistisch en ze staat onder grote druk. Langzaam verliest ze de greep op de werkelijkheid. Werkelijkheid en fictie beginnen door elkaar te lopen en jarenlang onderdrukte gevoelens moeten naar buiten.

  Trouw: Wat zich ontspint, is een soort psychologische nagelvijl-horror. Natalie Portman levert het soort fysieke inspanning dat smeekt om een Oscar. Alge-meen Dagblad: Aronofski weet de wurgende beklemming van Nina zo intens te verfilmen dat de kijker ook bevangen wordt door haar groeiende paniek. De Volkskrant: Het is een gitzwarte psychothriller die de krochten van de menselijke geest tastbaar en zelfs aantrekkelijk maakt. De Telegraaf: Black Swan geeft een soms adembenemend beeld van de fysieke en geestelijke opoffe-ringen die een gedreven danse-res voor haar kunst brengt.

  Workumer Krant Friso // Pagina 10 // Dinsdag 28 februari 2012

  Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de ge-meenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wnseradiel en Gaasterln-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar.- Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar.- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.- Tussenschoolse opvang.- Peuterspeelzalen.e-mail: [email protected]: www.kinderopvangzwfrl.nl

  Op onze wandeling door het oude Workum aan de hand van Henk Gorter belanden we deze week bij het pand Sd 13. H. A. Bergsma was hier destijds gevestigd en volgens de Kamer van Koophandel was dat van 1943 tot 1963 met een groothandel in limonade en sigaretten. Op de foto uit de oude doos is links nog de rails te zien waarop de lorrie ten behoeve van de han-delsactiviteiten van Bergsma van voor naar achteren ging. Veel Workumer jongens hebben bij Bergsma een zakcentje verdiend met het vullen van flessen. Het prachtige perceel Sd 13 heeft in de loop van de jaren een scala aan bestemmingen gekend: her-berg, wethouderswoning, de limonadefabriek van Hotze Zijl-stra, een antiekwinkel, Slavenburgs bank, fotozaak Steggerda en nu galerie De Vereeniging. In de Friso van 26 juli 2011 heeft Minte de Jong de complete geschiedenis van het pand verteld. U kunt dit vinden op www.workuminbeeld.nl onder geschiede-nis.

  Workum vanvroeger en nu

  In het bijschrift bij de twee fotos van de (voormalige) Gerefor-meerde kerk in de rubriek Wor-kum van vroeger en nu in de krant van vorige week is een sto-rende fout geslopen. De laatste dienst in het kerkgebouw was inderdaad op 29 mei 2005. De voorgangers in die dienst echter waren ds. B. de Boer, ds. G. To-renbeek en ds. J. A. Droogendijk. Dit zijn de laatste drie predikan-ten die de Gereformeerde kerk van Workum hebben gediend voordat die in de PKN opging. De informatie dat de laatste voor-ganger ds. Wassenaar zou zijn geweest, dwarrelde op ons bu-reau. De bureauredactie heeft dit niet verder nagetrokken, wat in dit geval dus wel had moeten ge-beuren. Dezelfde bureauredactie schrijft in het bijschrift verder hoe minder kerken hoe beter, dat zal duidelijk zijn. Deze zin kan gemakkelijk verkeerd wor-den verstaan. Hier wordt uiter-aard bedoeld: wat geweldig dat er een kerkfusie plaatsvond, hoe minder de christenheid verdeeld

  is, hoe beter. En het is uiteraard zeker niet zo dat de redactie graag kerken ziet verdwijnen als zijnde nutteloze instellingen of iets dergelijks. Het zij verre van ons!Het zal duidelijk zijn dat wij voor deze foute berichtgeving onze excuses aanbieden.Hoofdredactie Friso

  Rechtzetting verhaal overGereformeerde kerk

  Jacob BouwhuisZeven kleine en grote partijen in de gemeenteraad van Sdwest-Frysln hebben geconstateerd dat de landelijke fracties in de Tweede Kamer van ChristenUnie en PvdA een initiatiefwet heb-ben ingediend voor een generaal kinderpardon. Dit is bestemd voor kinderen van asielzoekers die hier minstens acht jaar ver-blijven en in Nederland gewor-teld zijn. Deze initiatiefwet is inmiddels de Raad van State ge-passeerd (en door deze Raad van een negatief oordeel voorzien, CU en PvdA zetten de initiatief-wet echter door) en is gereed voor behandeling in de Kamer.De fracties in de gemeenteraad van Sdwest-Frysln constateer-den donderdagavond in een mo-tie van GroenLinks, dat er inmid-dels meer dan vijfentwintig grote gemeenten een oproep aan hun gemeenteraden en/of colleges hebben gedaan om de minister te vragen een dergelijk pardon te steunen. Via de site Kinder-

  pardon Nu hebben tot eind vo-rige week 124.000 mensen deze oproep ondersteund. Er is dus sprake van brede maatschappe-lijke steun voor het pardon voor gewortelde kinderen van asiel-zoekers. Volgens de fracties gaat het in onze gemeente om drie kinderen die met uitzetting wor-den bedreigd.De ondertekenaars van de motie vinden dat kinderen van asiel-zoekers die in Nederland gewor-teld zijn, niet naar hun land van herkomst teruggestuurd moeten worden. Ook vinden ze dat deze kinderen niet blootgesteld moe-ten worden aan ellenlange en moeilijke procedures als gevolg van de huidige regelgeving.De tegenstanders van de motie waren vooral te vinden bij het CDA en de VVD. Fractievoorzit-ter Hans Visser van het CDA meldde meteen dat zijn fractie verdeeld zou stemmen over de motie. Maar de meerderheid van zijn fractie vindt dit een zaak voor de landelijke politiek. Vol-

  gens hem gaat het in totaal om ongeveer 1500 kinderen en een dergelijk pardon kan een aan-zuigende werking veroorzaken. Het is aan minister Leers om uitzonderingen te maken en niet aan gemeenteraden. Een derge-lijk pardon geeft volgens Gaby Broekhuijsen (VVD) valse hoop aan de kinderen die het aangaat. Waarom is er gekozen voor kin-deren die hier al acht jaar wonen, waarom niet vier jaar en waarom geen bejaarden, vroeg hij zich af.Klaas Jan Semplonius (Totaal Lo-kaal) legde meteen het mes op ta-fel door te stellen dat hij minister Leers beschouwt als de slechtste minister sinds jaren en dat ieder raadslid inhumaan bezig is door tegen deze motie te stemmen. De laatste opmerking leverde hem een stevige reprimande van bur-gemeester Hayo Apotheker op. De motie haalde trouwens wel een ruime meerderheid, zij het dat een deel van de fracties van Gemeentebelangen, het CDA en de VVD tegen stemden.

  Raad achter kinderpardon

  Wegens voorjaarsvakantieFilmtheater morgen open

  Gezellige avondvan de ToerclubMotorclubleden van de War-kumer Toerclub trakteerden zichzelf zaterdag op een fees-telijk avond. Met de formatie Beunstra, sa Frysk as blues mar wze kin, was het een gezellige avond die tot in de late uurtjes duurde. Het is al-weer het vierde jaar dat de Warkumer Toerclub op de laatste zondag van de maan-den maart tot en met oktober gezamenlijk een toertocht rijdt. Mooie tochten, weg van de snelweg, van Waddenkust tot toeren over de rivierdij-ken van de IJssel. Traditie is de gezamenlijke lunch op het keerpunt van de steeds wisse-lende routes. Onder het motto samen uit, samen thuis rijden de motoren in de namiddag Workum weer binnen. Ook een keer zelf meerijden? Onze eerste toerrit van 2012 is op zondag 25 maart en wij star-ten om 11.00 uur vanaf garage Siemonsma.

 • Workumer Krant Friso // Pagina 11 // Dinsdag 28 februari 2012

  Jacob BouwhuisIn 2006 sloot de gemeente Wn-seradiel al een koopovereen-komst met W. Genee uit Makkum met betrekking tot een boerderij met landerijen, gelegen aan de Papiermolenstreek in Makkum. Het was de bedoeling de bestem-ming van de boerderij en het land te wijzigen in bedrijfsdoeleinden om daarmee de oppervlakte van het bedrijventerrein in Makkum met ongeveer 5 hectare uitgeef-baar terrein te vergroten. Als ontbindende voorwaarde is des-tijds in de koopovereenkomst opgenomen dat de overeen-komst ontbonden kan worden wanneer geen onherroepelijke wijziging van het bestemmings-plan gerealiseerd kan worden. Vervolgens is de planologische procedure tot wijziging van het bestemmingsplan voorbereid en uitgevoerd. In december 2009 is het bestemmingsplan bedrij-venterrein De Papiermolen Mak-kum door de raad van de voor-malige gemeente Wnseradiel gewijzigd vastgesteld.Tot zover niks aan de hand, ware het niet dat tegen dat besluit door derden beroep is aangetekend bij de Raad van State en tevens een verzoek om een voorlopige voor-ziening is ingediend. In augustus vorig jaar heeft de bestuursrech-ter het besluit van de gemeente tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd, waardoor de oorspronkelijke bestemming agrarische doelein-den is gehandhaafd.Naar aanleiding van deze uit-spraak is het eventueel uitvoe-

  ring geven aan de koopover-eenkomst opnieuw overwogen. Wanneer de gemeente een be-roep zou doen op de ontbinden-de voorwaarde moet de gemeen-te rekening houden met een mogelijke schadevergoeding aan de verkoper. Tegenover deze for-se schadevergoeding van enkele tonnen komt geen bezit te staan. Verder wordt in het Bedrijven-terreinenplan regio Zuidwest Frysln rekening gehouden met ontwikkeling van dit plan. Een exploitatieberekening met een verwachte verkoop van gron-den na 2016 laat een positief resultaat zien. Op basis van deze argumenten en de argumenten van behoorlijk bestuur, heeft het college van burgemeester en wethouders in januari besloten om geen beroep te doen op de ontbindende voorwaarde, maar om toch over te gaan tot aankoop van de boerderij met het omlig-gende land. Met deze transactie is een bedrag van ongeveer 1.200.000 gemoeid.Zoals gebruikelijk werden de kritische noten tijdens de ge-meenteraadsvergadering van Sdwest-Frysln van afgelopen donderdagavond door de op-positiepartijen gekraakt.Volgens Bas Gerdingh (Groen-Links) is het risico met deze aankoop te groot, omdat het te dicht bij een natuurgebied ligt. Wanneer een nieuw bestem-mingsplan weer bij de Raad van State sneuvelt, is de grond niet honderd euro, maar drieneen-halve euro per vierkante meter waard. Ook vroeg hij zich af of er op termijn wel voldoende

  klanten voor de bewuste grond zullen komen opdagen. Een ge-meente moet vooral in een tijd van recessie niet te veel grond in eigen beheer hebben, want dan stevent die gemeente af op een faillissement. Een bongel oan e poat noemde Henk Hoe-kema (Gemeentebelangen) de aanstaande uitbreiding van het grondbezit van de gemeente. Hij pleitte voor het gebruik ma-ken van de ontbindende voor-waarde, ook al kost dat enkele tonnen. Klaas Jan Semplonius (Totaal Lokaal) betwijfelde ook of er straks voldoende animo is voor het toekomstige industrie-terrein. Daarnaast verwacht hij dat de schadeclaim wel wat naar

  beneden bijgesteld kan worden. De meeste raadsleden vonden dat het simpelweg een kwestie van behoorlijk bestuur is dat tot de aankoop wordt besloten. Daarbij merkte Gaby Broekhuij-sen (VVD) op dat de gemeente in deze mindere tijden toch ambitie toont voor de toekomst.De schadeclaims die het gevolg zijn van beslissingen van de herindelinggemeenten, moeten niet groter worden, zo merkte Pieter Dijkstra (CDA) op. Vorige raadsvergadering lag eenzelfde probleem bij Burgwerd op ta-fel. Hij vroeg zich daarom af of er nog meer van dergelijke aan-koopacties uit het verleden in de

  kast liggen. Volgens wethouder Leo Stoel is dat niet het geval. Hij rechtvaardigde de aankoop door te stellen dat Makkum wel degelijk belang heeft bij strate-gisch gelegen industrieterrein. Met enkele aanpassingen in het bestemmingsplan zijn de proble-men in de uitspraak van de Raad van State oplosbaar. We moeten opereren als betrouwbare over-heid en kunnen, gezien de leef-tijd van verkoper W. Genee deze partij niet langer aan het lijntje houden. Aan enkele tonnen scha-declaim hebben we niets, aldus wethouder Stoel, die daarmee de meerderheid van de raad van Sdwest-Frysln achter zich schaarde.

  We moeten opereren als een betrouwbare overheid

  De aanslag voor de gemeente-lijke belastingen ligt binnenkort bij de inwoners en ondernemers van Sdwest-Frysln op de mat. Het heffen van belasting is nodig om de verschillende gemeente-lijke taken te kunnen uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil en de aanleg van riolering. De gemeente kijkt kritisch naar wat er aan belas-tinggeld binnenkomt en wat we uitgeven, zodat het huishoud-boekje op orde blijft, zo zegt wethouder Maarten Offinga van financin. Iedereen die vanaf 1 januari van dit jaar afvalstoffenheffing be-taalt in de gemeente Sdwest-Frysln, krijgt opnieuw korting. Dit jaar gaat het om 12,50 euro. De kosten voor het ophalen en storten van huishoudelijke af-valstoffen zijn namelijk lager dan geraamd. Dit komt onder andere doordat inwoners hun afval goed gescheiden aanbieden.Dankzij een gedegen financieel beleid stijgen de meeste lasten met 2 procent, de inflatiecorrec-tie. Uitzonderingen hierop zijn de afvalstoffenheffing, deze is gelijk gebleven, en de rioolhef-fing. Voor de rioolheffing heeft de gemeenteraad besloten om te groeien naar een volledige kos-tendekkendheid. Dit betekent

  voor dit jaar een lastenstijging met 4 procent. Met vragen over de aanslag kunnen inwoners terecht op de gemeentelijke website, www.gemeent