Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

of 18 /18
Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen Bas Derks Plv. directeur BVE Ministerie OCW juni 2013 [email protected]

Embed Size (px)

description

Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen. Bas Derks Plv . directeur BVE Ministerie OCW juni 2013 b.j.l.derks @minocw.nl. Inhoud Actieplan Focus op Vakmanschap Waarom entreeopleidingen? Wat wordt er vernieuwd? Tussen Wal en Schip Aanpalend beleid. Entreeopleiding. 2. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

Page 1: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

Focus op vakmanschap&Entreeopleidingen

Bas DerksPlv. directeur BVEMinisterie OCW

juni 2013

[email protected]

Page 2: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

2

Inhoud

1. Actieplan Focus op Vakmanschap2. Waarom entreeopleidingen?3. Wat wordt er vernieuwd? 4. Tussen Wal en Schip5. Aanpalend beleid

Entreeopleiding

Page 3: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

3

Focus op Vakmanschap

Kernpunten: De lat omhoog voor onderwijskwaliteit Verminderen van kwalificaties en

opleidingen Vereenvoudiging van het BVE stelsel Bestuur en bedrijfsvoering op orde

Page 4: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

4

Focus op Vakmanschap

Wijzigingen: Verkorten en intensiveren opleidingen Nieuwe bekostigingssystematiek Macrodoelmatigheid Vereenvoudiging kwalificatiestructuur Einde drempelloze instroom mbo-2 Entreeopleidingen

Page 5: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

5

Entreeopleidingen en mbo-2

Waarom?

Aanleiding rapport Commissie Oudeman (2010) Complexiteit in opdracht en doelgroep Complexiteit in verwachtingen en

beeldvorming

Page 6: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

6

•Concentratie op mbo-1•Bekostiging onvoldoende•Niet elke docent hiervoor geschikt•Door drempelloze instroom druk op mbo-2, 3 en 4

Kwetsbare jongeren

Page 7: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

Conclusies voor beleid

Advies Cie. Oudeman:

•Kwalitatieve intake voor mbo-2•Apart bekostigingsmodel voor mbo-1

Focus op Vakmanschap:

•Vooropleidingseisen mbo-2•Entreeopleidingen met apart bekostigingsmodel•Entreeopleidingen alleen voor studenten zonder vooropleiding•Bindend studieadvies voor entreeopleidingen

7

Page 8: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

8

Nieuw in entreeopleiding (1)

Nieuwe naam Entreeopleiding: entree tot arbeidsmarkt of tot mbo-2

Uitsluitend voor hen die niet aan de vooropleidingseisen voor mbo (2-3-4) voldoen

Studenten die uitvallen uit mbo-2, -3 of -4 kunnen het in een andere mbo-2-opleiding opnieuw proberen, maar niet in entreeopleiding

Page 9: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

9

Nieuw in entreeopleiding (2)

Intensivering mbo-1, nu entreeopleiding:bol:

Minimaal 1000 uren onderwijs, waarvan minimaal 600 uur contacturen (“verbondenheid”)

bbl: Minimaal 200 begeleide onderwijsuren

bol én bbl: Nominale studieduur: één jaar

Page 10: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

10

Nieuw in entreeopleiding (3)Beperking duur van de onderwijsinspanning

Maximale inschrijvingsduur = bekostigingsduur = twee jaar: een student kan na twee jaar geweigerd wordenNa vier maanden alle studenten een studieadvies Bij uitblijven studieresultaten kan studieadvies zijn negatief én bindend; daarna andere entreeopleiding of werk zoeken

Page 11: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

11

Nieuw in entreeopleiding (4)

bindend studieadvies:Iedere student binnen 4 maanden een studieadvies, positief of negatiefNegatief bindend studieadvies alleen n.a.v. gebrek aan studieresultaten over gehele linie (dus niet vanwege 1 vak) Bij gebrek aan studieresultaten heeft instelling de mogelijkheid de opleiding te beëindigen.

Page 12: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

Nieuw in entreeopleiding (4)

bindend studieadvies:

•Studenten < 18 jaar moeten na negatief bindend studieadvies andere entree opleiding aangeboden krijgen (evt. bij andere instelling)•Studenten > 18 jaar kunnen andere entree opleiding aangeboden krijgen•Indien student zich daarna meldt bij een andere instelling, kan student alleen geweigerd worden, als deze al 2 studiejaren ingeschreven is geweest bij een entreeopleiding•Procedure voor afgeven bindend studieadvies formeel vaststellen (medezeggenschap).

12

Page 13: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

13

Nieuw in entreeopleiding (5)

Andere bekostigingBekostiging (t-2) wordt apart zichtbaar binnen de lumpsum (totaalbudget van ca. € 100 mln.)Geen diplomabekostiging in de entreeopleidingBekostiging is aflopend; wegingsfactor 1,2 voor het eerste jaar en 0,6 voor tweede jaar van inschrijving van de student

Hoger niveau van bekostiging dan bij mbo-2, 3 of 4 (ca. € 10.000 per student)

Page 14: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

14

Tussen Wal en Schip

Gezamenlijke verantwoordelijkheid hulpverlening, gemeenten en onderwijsinstellingen

VNG en MBO Raad organiseerden regionale conferenties over samenwerking en verzamelen best-practices (“Samen voor jongeren”)

Gemeenten belangrijke spil, geen eenzijdige doorzettingsmacht

Page 15: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

Tussen Wal en Schip

Samenwerking is nodigOver intake: met vmbo, pro, vsoOver hulpverlening op school en inzet plus-voorziening: met jeugdhulpverlening, gemeente, vo-instellingenOver stageplaatsen en begeleiding tijdens stage en werk: met leerbedrijven, UWV en werkgevers Over uitvallers en bindende studieadviezen: gemeente (sociale zaken, rmc)

15

Page 16: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

16

Aanpalend beleid (1)

Taal en Rekenen : Meer aandacht voor taal en rekenen Eindniveau is 2F Opleidingen doen ervaringen op 2011-2014 in 2014 besluit over examenregeling

Kwalificatiedossiers (KD’s):SBB bekijkt de huidige 29 kwalificaties en komt (wellicht) met advies voor een beperkt aantal KD’s

Page 17: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

17

Aanpalend beleid (2)

Experimenten er zijn geen gevolgen voor lopende experimenten als vakscholen en vm2 mogelijkheid voor het volgen entreeopleiding

in vmbo blijft (examinering door een roc)

Page 18: Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

Dank voor uw aandacht.

[email protected]

18