Elsevier 65 jaar - 65 jaar advertenties

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.821
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Elsevier 65 jaar - 65 jaar advertenties

 1. 1. Elsevier 65 jaar65 jaar advertenties 1945www.elsevier.nl 201088 ELSEVIER 65 JAAR ELSEVIER 65 JAAR 1
 2. 2. Inhoud ARENDO JOUSTRA Non03 Voorwoord Arendo Joustra04 Inleiding07 Rue Elzvir (column Ren Zaaijer)08 Elseviers erfgoed Solus10 De hoeksteen van elk mediaplanDe wapenspreuk van Elsevier is Non Solus, wat (column Bert Kamp)zoveel betekent als niet alleen. Deze twee woorden zijn al vanaf het eerste nummer van Elsevier, dat 2712 33 jaar Elsevier in mijn levenoktober 1945 verscheen, met het weekblad verbonden. (essay Evert Bronkhorst)Een plaatje met deze twee woorden maakte de eersteCover 2 decennia zelfs onderdeel uit van het logo van Elseviers14 Qualitytime voor je advertentie Weekblad. Het beeldmerk verbond, als een soort (column Edwin van Kuilenburg) koppelteken, de twee titelwoorden Elseviers & Week- blad. Tegenwoordig siert het plaatje, enigszins15 Geschiedenis van de reclame ingemoderniseerd, het colofon van het weekblad. Nederland 1945 1960 Het beeldmerk laat behalve de tekst Non Solus16 Advertenties 1945 1960een oude, wijze man zien, die naast een boom staat. Hij grijpt naar een druiventros aan een wingerd die de boom omrankt. Het embleem dateert uit de zeventiende32 Geschiedenis van de reclame ineeuw, toen het vanaf 1620 als drukkersmerk in gebruik Nederland 1960 1975 was bij de internationaal bekende uitgeversfamilie Elsevier in Leiden.33 Advertenties 1960 1975Het huidige Elsevier heeft niets met deze familie te maken. Toen boekhandelaar Jacobus George Robbers in48 Geschiedenis van de reclame 1880 in Rotterdam een uitgeverij begon, nam hij naam in Nederland 1975 1990en beeldmerk over van die zeventiende-eeuwse drukker. Een decennium later begon hij een gellustreerd maand-49 Advertenties 1975 1990blad, dat hij eveneens Elsevier noemde. Door de Duitse bezetting staakte vijftig jaar later de uitgave van dat64 Geschiedenis van de reclame intijdschrift, om na de oorlog als weekblad verder te gaan. Nederland 1990 2005 Nu al 65 jaar lang.65 Advertenties 1990 2005Non Solus slaat op de mens die niet alleen voor zich- zelf is geboren. Hij moet het samen met anderen doen.80 Geschiedenis van de reclame inDat geldt ook voor de redactie van Elsevier. Die kan het blad niet maken zonder lezers, drukkers, bezorgers en, Nederland 2005 nu zoals uit deze uitgave overduidelijk blijkt, adverteerders.81 Advertenties 1990 2005 Arendo Joustra86 Colofon/Dankwoord Hoofdredacteur Elsevier ELSEVIER 65 JAAR3
 3. 3. Inleiding 1945201065 jaar ten toen: wie zijn wij om dat te bepalen? Bij de verkiezingvan de beste advertentie uit 65 jaar Elsevier hebben wedaarom zo veel mogelijk experts betrokken, namelijk u,adverterenonze lezers en websitebezoekers.De verkiezing is begin november 2010 live gegaan op dewebsite van Elsevier. Twee weken lang hebben lezers ensitebezoekers, adverteerders, planners en strategen vanin Elseviermediabureaus hun stem kunnen uitbrengen op en waar-dering kunnen uitspreken voor volgens hen de beste ad-vertentie.Wat vindt u terug in dezeSpecial Editie van Elsevier?Uiteraard staan de 65 genomineerde advertenties indeze Speciale Editie. Daarnaast wilden we zo veel mo-gelijk duiding geven aan de advertenties, maar ook aanOp 27 oktober 1945 verscheen het eerste nummer van El- dat wij, met ohs en ahs, online bladerden in deze schatde tijd waarin ze zijn verschenen. Met behulp van Hetseviers Weekblad, later Elsevier. Voor ons een historische van informatie vonden we het niet meer dan terecht dat ReclameArsenaal (www.reclamearsenaal.nl) en Wilbertgebeurtenis, want als Henk Lunshof en Jan Pieter Klautzwe ook een gedrukte versie met een aantal hoogtepunten Schreurs, reclamehistoricus en docent aan de Vrije Uni-niet een goede basis hadden gelegd, dan had Elsevier nuuit 65 jaar adverteren in Elsevier moesten maken. Zo veelversiteit Amsterdam, hebben we in vijf tijdvakken de ge-niet meer bestaan. adverteerders en zo veel merken die zich gedurende 65schiedenis van de reclame beschreven. Ook hebben we65 jaar na dato is Elsevier een van de weinige tijdschriftmer- jaar wilden koppelen aan het merk Elsevier. Dat verdient per jaar een aantal historische feiten benoemd. De coverken die al zo lang bestaan, en zon sterke positie innemen een aandenken. van Elsevier uit het betreffende jaar maakt het tijdsbeeldop de Nederlandse markt. De journalisten en schrijvers, decompleet. Een aantal experts in adverteren hebben tenlezers en ook de adverteerders hebben allen bijgedragenSelectie van advertentiesslotte hun visie gegeven op het merk Elsevier.aan die sterke positie en de ontwikkeling van Elsevier doorHoe maak je vervolgens een keuze uit advertenties in 65de jaren heen. En het merk blijft volop in ontwikkeling. Nieu- jaargangen Elsevier? Welke keuze je ook maakt, het zal De winnaar van de verkiezing Beste advertentie uit 65 jaarwe kansen in de markt met de komst van internet, mobiele altijd arbitrair zijn. De invalshoek die wij hebben gekozen, Elsevier met de meeste stemmen (gecombineerd met hogetelefoon en tablets (iPad) worden gretig omarmd om het is of een advertentie een mooi beeld oplevert. Een mooiwaardering) is geworden:Winnamerk Elsevier verder uit te bouwen.beeld kan een mooie, krachtige, typische tijdschriftencam- Adverteerder: Air France abeste r pagne zijn, maar ook een treffend tijdsbeeld. Zoals merken Datum: Elsevier 13 december 2008Digitaal archief Elsevier adver t65 jaar Elsevier is een prachtig moment om terug te kij- die in het verleden een positie in de markt hadden, maar nu niet meer bestaan. Of positioneringen die in de loopWe wensen u veel plezier en ook inspiratie bij het terughalenentie uit 65 jaar Elsken in de annalen. En dat gaat nu erg gemakkelijk dank-van de tijd totaal zijn gewijzigd. Zo draaide het in 1959 in van herinneringen en het kennismaken met wellicht onbe-evierzij het online digitale archief op elsevier.nl. Hier kunt ude communicatie van KLM om de technische specificaties kende merken. Als laatste bedanken we al onze klanten diebladeren in alle advertenties die de afgelopen 65 jaar invan het vliegtuig. In 2001 gaat het in de beroemde zwan- nog dagelijks hun vertrouwen uitspreken in het merk Elsevier,het weekblad zijn verschenen. Talloze passeren de revue. encampagne om de betrouwbaarheid van KLM als maat- en het daarmee mede vormgeven.Het biedt een kijkje in de historie van reclame makenschappij. Het vliegtuig wordt als een gegeven beschouwdna de Tweede Wereldoorlog. Alle campagnes staan in dewaaraan KLM zijn betrouwbaarheid mede ontleent, en iscontext van de tijd. Dat maakt het ook zo bijzonder. Geenniet meer terug te vinden in de advertentie. Matthieu van der Heidenenkele succesformule klopt langer dan een campagne.Per jaargang hebben we uiteindelijk n advertentie gese-Director Marketing & SalesOpmerkelijk is bijvoorbeeld dat in de eerste nummers lecteerd, waardoor we een mooi beeld van 65 adverteren Reed Business Media Amsterdamvan Elseviers Weekblad al advertenties stonden, slechtsin Elsevier hebben gekregen.vijf maanden na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Ren ZaaijerNederland. We vinden in die beginjaren al merken als Van Verkiezing Marketing Manager SalesLanschot Bankiers en Dagravit terug. Op de momentenWelke advertentie is dan de beste advertentie? We dach-Reed Business Media Amsterdam4 ELSEVIER 65 JAAR ELSEVIER 65 JAAR 5
 4. 4. REN ZAAIJERRue ElzvirOnlangs werd ik door collega John de Greef, fashion direc-Parijs zijn bestaansrecht gekregen. Echte relations franco-tor bij Elsevier, attent gemaakt op het bestaan van een Rue nerlandaises dus.Elzvir in Parijs. Ik was toch aan het graven in de historieIn feite hebben we in Nederland ook een Rue Elsevier. Zievan 65 jaar adverteren in Elsevier, dus het zo: Elsevier is een straat met meer-dit gegeven intrigeerde mij wel. Is er eendere winkels met kwaliteitsproducten.connectie tussen Elzvir en Nederland, of De straat van Elsevier, daar komt eenles Pays-Bas zoals de Fransen zeggen? Isspecifiek koopkrachtig publiek op af. Alsdit een grappig toeval, of ligt er meer aan adverteerder wil ik profiteren van de aan-ten grondslag?trekkingskracht van deze straat en mijnproduct of dienst graag kenbaar makenRue Elzvir ligt in de wijk Le Marais (3devia de etalages van de verschillende win-arrondissement) in Parijs, een straat waarkels. Alle spin-offs van het merk Elseviernaast hotels en appartementen ook een (weekblad, STIJL, Speciale Editie, website,wijnhandel en een klein bijzonder muse- mobiele telefoon, iPhone-app, iPad) heb-um, Muse Cognacq-Jay, te vinden zijn. In ben ervoor gezorgd dat we inmiddels eendit museum zijn topstukken te bezichtigen complete winkelstraat, een Rue Elseviervan onder anderen Jean-Baptiste Greuzehebben.en Rembrandt van Rijn (De ezel van Ba-Elsevier is een merk met zon rijke histo-laam). Hier is dus in elk geval sprake vanHet merk is rie, dat kent zijn weerga niet. Het merk iszogeheten relations franco-nerlandaises. nog rijker en sterker dan je zou vermoe- nog rijker den. Historie geeft handen en voeten aanHoe dieper je graaft, hoe meer details je dat gevoel van een sterk merk.tegenkomt. Er blijkt aan de Rue Elzvir en sterkerAdverteerders willen zich koppelen aanwel degelijk een Nederlandse connectieeen sterk merk, want dit straalt af op hunte kleven. De Nederlandse familie Elzvir dan je zoueigen merk. Je kiest je omgeving waar je(of Elsevier) is namelijk wereldberoemd je als adverteerder, als merk het meestals drukker/uitgever van belangrijke we-vermoeden thuis voelt. Die rijke historie geeft adver-tenschappelijke boeken. Omstreeks 1592teerders het gevoel dat ze met adverterenbegint Lodewijk Elzvir boeken te drukken een winkel openen aan de Rue Elsevier.en uit te geven in Leiden. Het gaat daarbij niet om de minste Virtueel kunt u een straatje om in 65 jaar historie via hetwerken. Een paar voorbeelden van auteurs: Galileo Galilei,digitale archief van Elsevier. In Parijs kunt u fysiek wandelenSimon Stevin, Hugo de Groot, Constantijn Huygens, Molire,in Rue Elzvir, in de ges