EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert...

of 48 /48
Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 | Van data naar daden Peter Weyers EDM

Transcript of EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert...

Page 1: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Peter Weyers

EDM

Page 2: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Zorgmijders

Wat is Wijk in Beeld?

WiB en Zorgmijders

Page 3: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Sociaal kwetsbare mensen die

vanuit de optiek van professionele hulpverleners

niet de zorg krijgen die zij nodig hebben

om zich in de samenleving te handhaven

en/of geen op de reguliere hulpverlening passende vraag hebben

en/of lijden aan ernstige en langdurige psychische problematiek

IGZ

Zorgmijders zijn:

Page 4: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Wel sociaal vangnet Geen sociaal vangnet

Wel

GezondheidsvaardighedenBevoorrechte patiënten Redden zich wel

Geen

GezondheidsvaardighedenRedden zich wel

Precariaat, kwetsbaren

(Samenvoeging van precair

en proletariaat)

De Wildt 2016

Levensverwachting ‘precariaat’ is 12 jaar lager is dan gemiddeld

Page 5: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Afzien van zorg omdat:

Gezondheid niet belangrijk gevonden wordt;

Zorg geld kost dat men niet heeft of er niet voor

over heeft;

Men de weg niet kan vinden;

Men de eigen situatie niet goed in kan schatten;

Men wel wil maar niet durft;

Men handelingsonbekwaam is;

en meer.

Zorgmijden omdat

Page 6: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Risicogroepen

17,1% van de bevolking heeft een IQ lager dan 85

Dat zijn 2,9 miljoen mensen (CBS 1-1-2015)

De groep ‘verkommerden en verloederden’ betreft

circa 110.00 burgers (Joosten 2016)

Daarnaast zijn er circa 35.000 daklozen (idem)

Het aantal kwetsbare personen buiten beeld van de hulpverlening

Bedraagt tussen 24.000 en 110.000 personen (Schout 2007)

Page 7: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Wijk in Beeld

Wijk in Beeld is een instrument waarmee

in kaart wordt gebracht wie er in de buurt woont,

hoe de verdeling is tussen verschillen ‘bloedgroepen’,

wat er leeft aan ambities en zorgen,

hoe concreet vormgegeven kan worden aan deze ambities

en hoe de zorgen kunnen worden verlicht.

Het sleutelwoord is “eigenaarschap”.

Page 8: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Sociaal economische status

Leefstijl

Waardenoriëntatie

Page 9: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Kennismaking Mentality

9

Burgers beter begrijpen: sociale milieus en waarden

kosmopolieten

13%nieuwe

conservatieven

8%

post-

materialisten

9%opwaarts

mobielen

15% post-

moderne

hedonisten

10%

gemaks-

georiënteerden

10%

traditionele

burgerij

13%

moderne

burgerij

22%

Page 10: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Kennismaking Mentality

10

Mentality milieus

Traditionele burgerij (TB)

Nieuwe conservatieven (NC)

Moderne burgerij (MB) Gemaksgeoriënteerden (gemaksgeoriënteerden)

Postmoderne hedonisten (PH)

Postmaterialisten (PM)

Opwaarts mobielen (OM)

Kosmopolieten (KP)

Page 11: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Kennismaking Mentality

11

En lezen andere tijdschriften

Page 12: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Kennismaking Mentality

12

Waarderen andere bekende Nederlanders

Page 13: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Kennismaking Mentality

13

Ze zitten er anders bij

Page 16: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Kennismaking Mentality 16

Levenshouding

Sociale relaties

• Gezin en familie staan centraal

• Harmonie zoeken, oriëntatie op gelijkgestemden

• Traditionele rolverdeling

Leefstijl en kernwaarden

• Plichtsbesef

• Orde, regelmaat en discipline

• Risicomijdend

• Sober en spaarzaam

• Gericht op passief vermaak

• Prijsbewust

• Fatsoen

• Sociaal

• Respect

• Gewoon

Sociodemo’s• Meer vrouwen dan mannen• Weinig jongeren• Minder hoogopgeleiden• Vaker modaal inkomen

De traditionele burger houdt vast aan traditionele normen en waarden en leeft sober

Ambities

• Vasthouden aan traditionele normen en waarden

• Gezin als hoeksteen van de samenleving

• Rustig en harmonieus leven

Maatschappij en politiek

• Maatschappelijk betrokken

• Solidair zijn met minderheden en betrokken bij het milieu

• Lokaal georiënteerd

• Acceptatie van autoriteit en regels

Werken en presteren

• Ondergeschikt aan gezinsleven

• Gedisciplineerd

9-12-2016

Page 17: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Kennismaking Mentality 17

Levenshouding

Sociale relaties

• Individualistisch

• Traditionele rolverdeling

• Oriëntatie op gelijkgestemden

Leefstijl en kernwaarden

• Materialistisch en statusgevoelig

• Consumptie- en vermaakgericht

• Technologie-minded

• Impulsief en avontuurlijk

• Vrijheid behouden

• Luxe

• Zakelijk

• Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn

• Extravert

• Machtig

• Risico en spanningzoekers

Sociodemo’s• Meer mannen dan vrouwen • Relatief veel jongeren • Gemiddeld opleidingsniveaus • Alle inkomensniveaus• Woont veel Randstedelijk

De opwaarts mobiel is statusgericht, materialistisch en staat open voor vernieuwing

Ambities

• Carrière maken

• Sociale status verwerven

• Vrij zijn van traditie en plichten

Maatschappij en politiek

• Open staan voor vernieuwing en verandering

• Internationale oriëntatie

• Verlangen naar erkenning en waardering

Werken en presteren

• Centrale drijfveer

• Verschaft identiteit en status

• Inkomensverbetering

• Work hard, play hard

• Hogerop komen

9-12-2016

Page 18: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 19: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 20: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 21: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 22: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 23: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Steckenberg

Herstructurering

Opvoeding

Saamhorigheid

Page 24: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

WiB en Zorgmijders

Page 26: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin

experiment en het breken met morele en sociale conventies

doelen op zichzelf zijn geworden. Postmoderne hedonisten

26

Page 27: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Kennismaking Mentality 27

Levenshouding

Sociodemo’s• Evenveel mannen als vrouwen• Meer jongeren• Meer hoogopgeleiden

De postmoderne hedonist is impulsief, tolerant en hecht veel waarde aan vrijheid

Ambities

• Vrij zijn

• Leven in het hier en nu

• Nieuwe ervaringen opdoen

• Onafhankelijk zijn

Maatschappij en politiek

• Weinig betrokken

• Tolerant

• Gelijke kansen

Werken en presteren

• Geen centrale rol

• Ondergeschikt aan privé

• Alle inkomensniveaus

Sociale relaties

• Individualistisch

• Vrienden belangrijker dan familie

Leefstijl en kernwaarden

• Impulsief

• Avontuurlijk

• Vrijblijvend ('anything goes')

• Kunst en (populaire) cultuur

• Ervaringsgericht

• Eigenwijs en intuïtief

• Innovatief en trendsettend

• Extravert

• Esthetisch

• Vrijheid en onafhankelijk zijn

• Ervaring belangrijker dan bezit

• Never a dull moment

9-12-2016

Page 28: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Kennismaking Mentality

Levenshouding

Sociale relaties

• Individualistisch

• Gezinsideaal

Leefstijl en kernwaarden

• Passief en impulsief, gericht op het hier en nu

• Informeel

• Materialistisch en consumptiegericht

• Vermaak- en ervaringsgericht

• Hechten aan uiterlijk vertoon

• Luxe

• Opvallend

• Trots

• Comfortabel

• Onbezorgd

• Plezier hebben

Sociodemo’s• Meer vrouwen dan mannen• Minder ouderen• Meer laagopgeleiden• Meer lage inkomens

De gemaksgeoriënteerden hecht waarde aan materiële rijkdom en is gericht op vermaak

Ambities

• Materiële rijkdom

• Vrij zijn en gemakkelijk leven

• Vermaak

Maatschappij en politiek

• Weinig interesse

• Verlangen naar erkenning en waardering

Werken en presteren

• Weinig ambitie

• Geen vastigheid of verantwoordelijkheid

289-12-2016 28

Page 29: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Gemaksgeoriënteerde kenmerken zich door:

Een ongezonde levensstijl: veel obesitas;

Gezondheid is geen belangrijk aspect in het leven;

Men leeft daardoor weinig “preventief”;

Ze hebben relatief vaak financiële problemen;

Besteden het beschikbare geld liever aan genieten dan aan gezondheid;

Ze doen weinig aan sport;

Hechten veel belang aan de eigen buurt, maar zijn tegelijkertijd weinig betrokken;

Moeite met veelheid en complexiteit van informatie, met name op het gebied van

gezondheid;

Kritisch ten aanzien van de gemeente; initiatieven vanuit de gemeente worden

meestal met een korrel zout genomen

Page 30: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Gemaksgeoriënteerden raken eerder overtuigd doordat een ander:

… mij laat zien dat ik er gratis nog iets anders bij krijg (That’s not all)

… mij garandeert dat ik de keuze altijd weer ongedaan kan maken (Guarantees)

… iets voor mij terug doet, zodat we elkaar helpen (Reciprocity)

… mij laat zien dat ik er niets mee verlies en er alleen maar mee kan winnen (Loss vs

Gain framing)

… mij laat zien dat een unieke kans voorbijgaat als ik nu geen besluit neem (Scarcity)

Page 31: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Communicatie stijl

ICT minded

Gericht op vermaak en gemak

Niet sterk gemotiveerd en daardoor passief

Overzichtelijk en gemakkelijk

Moeilijke en ingewikkelde zaken worden gemeden

Gevoelig voor informatie-overload

Page 32: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Communicatie tone-of-voice

Confronterend

Amuserend

Overredend

Hedonistisch

Materialistisch

Benadrukken onvermijdelijkheid, maar ook

gemak, ‘fun’

en individueel voordeel

Page 33: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 34: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 35: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 36: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 37: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Van data naar daden

JOGG Breda:

Communicatie aanpassen

Betrekken andere dienstverleners, scholen en sportverenigingen

Geen snoep meer bij de kassa

Parkeerverbod basisschool

Loopbus organiseren

Bewegingscoaches

Page 38: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Van data naar daden

Coaltitievorming en betrekken bewoners (eigenaarschap!)

Belangeninventarisatie

Beleidsprioritering

Implementatie

Monitoring en evaluatie

Page 39: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 40: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Mentality ijkpersonen Nijmegen | Standvast Wonen | 9-12-2016 |

Van data naar daden

Page 42: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Nieuwe conservatieven

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die

alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar geen voorstander is van

sociale en culturele vernieuwing.

42

Page 43: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

43

De open en kritische wereldburgers die postmoderne

waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne

waarden als maatschappelijk succes, materialisme en

genieten. Kosmopolieten

Page 44: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

44

Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf

willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal

onrecht en opkomen voor het milieu.

Page 45: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Kennismaking Mentality 45

Levenshouding

Sociale relaties

• Hiërarchisch

• Centrale rol familierelaties en tradtities

Leefstijl en kernwaarden

• Kunst en cultuur

• Risicomijdend

• Hechten aan etiquette

• Formeel

• Exclusief

• Cultureel

• Opwindend

• Rationeel

• Zakelijk

• Zoals het hoort

Sociodemo’s• Meer mannen dan vrouwen• Meer ouderen• Meer hoogopgeleiden• Meer hoge inkomens

De nieuwe conservatief is kritisch en hecht waarde aan etiquette

Ambities

• Vasthouden aan traditionele normen en waarden

• Beschermen van sociale status

Maatschappij en politiek

• Hiërarchisch

• Kritisch

• Politiek en historisch geïnteresseerd

• Interesse in technologische ontwikkeling

Werken en presteren

• Verschaft identiteit

• Superieur aan privé

9-12-2016

Page 46: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Kennismaking Mentality 46

Levenshouding

Sociale relaties

• Gezin en familie staan centraal

• Traditionele rolverdeling

Leefstijl en kernwaarden

• Regelmatig leven en conformistisch

• Consumptie- en vermaakgericht

• Lokaal georiënteerd

• Wil niet geconfronteerd worden met effect eigen handelen

• Genieten en gezelligheid

• Zekerheid

• Vertrouwen

• Conformistisch en risicomijdend

• Materialistisch en statusgevoelig

• Erbij willen horen, niet opvallen

Sociodemo’s• Evenveel mannen als vrouwen• Laag opleidingsniveau• Alle inkomensniveaus

De moderne burger is onlosmakelijk verbonden met haar sociale netwerk

Ambities

• Balans vinden tussen traditionele normen en waarden en verandering

• Status en aanzien verwerven

• Geld hebben

• Regelmatig leven

• Gelukkig gezinsleven

Maatschappij en politiek

• Verlangen naar autoriteit en regels

• Verlangen naar erkenning en waardering

Werken en presteren

• Zekerheid

• Inkomen én uitdaging

• Hoger opkomen geen doel

9-12-2016

Page 47: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Kennismaking Mentality 47

Levenshouding

Sociale relaties

• Netwerker

• Gericht op gelijkgestemden

Leefstijl en kernwaarden

• Consumptiegericht

• Nieuwsgierig

• Impulsief en avontuurlijk

• Statusgevoelig, gehecht aan etiquette

• Kunst en cultuur

• Ontplooien

• Genieten

• Beleven

• Open

• Esthetisch

• Autonoom

• Sociaal

Sociodemo’s• Evenveel mannen als vrouwen• Meer jongeren• Meer hoge inkomens

De kosmopoliet is autonoom binnen zijn sociale netwerk, sociaal maar niet afhankelijk

Ambities

• Maatschappelijk succes

• Zelfontplooiing

• Sociaal bewogen

Maatschappij en politiek

• Kritische wereldburger

• Internationaal georiënteerd

• Maatschappelijk en politiek geïnteresseerd

• Tolerant

Werken en presteren

• Zoekt intellectuele verrijking en diepgang

• Centrale drijfveer

• Doelgericht en ambitieus

• Inkomensverbetering

• Verschaft identiteit en status

9-12-2016

Page 48: EDM Peter Weyers - AICOM · • Zakelijk • Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn • Extravert • Machtig • Risico en spanningzoekers Sociodemo’s • Meer mannen dan vrouwen

Kennismaking Mentality 48

Levenshouding

Sociale relaties

• Individualistisch

• Partners hebben eigen vriendenkring

Leefstijl en kernwaarden

• Planmatig en principieel

• Niet consumptie- en vermaakgericht

• Sober en tweedehands

• Kunst en cultuur

• Maatschappijkritisch

• Milieubewust en idealistisch

• Innerlijke harmonie

• Zinvol leven

• Iets bijdragen aan de maatschappij

• De wereld zien

• Compassie

• Aandacht voor immateriële waarden

De postmaterialist is een maatschappijkritische idealist, met oog voor kunst en cultuur

Ambities

• Zelfontplooiing

• Solidair zijn en sociaal bewogen

• Opkomen voor het milieu

Maatschappij en politiek

• Maatschappijkritische idealisten

• Stelling nemen tegen sociaal onrecht

• Opkomen voor het milieu

• Maatschappelijk en politiek geëngageerd

• Reflectief en kritisch

• Solidair en tolerant

• Internationaal geïnteresseerd

Werken en presteren

• Balans zoeken tussen werken en privéleven

• Maatschappelijk nuttig zijn

Sociodemo’s• Evenveel mannen als vrouwen• Relatief veel ouderen• Hoog opleidingsniveau• Alle inkomensniveau

9-12-2016