DrJimmy&Hyslop&–SAC&Beef& …

of 11 /11
27/11/14 1 Ne)osyön/ (residuaalinen syön/) ja sen mi)aus Iso Britanialaisessa Stabiliserrotukarjassa Dr Jimmy Hyslop – SAC Beef Specialist Naudanlihantuotannon asiantun/ja Rehuhyötysuhde emolehmätuotannossa Mikä on Stabiliser? Emolehmätuotantoon muodoste)u yhdistelmärotu, jossa on pyri)y saamaan paras mahdollinen yhdistelmä emo ja teurasominaisuuksia Muodoste)u seuraavista roduista: Punainen angus Simmental Gelbvieh Hereford Eniten lukumääräänsä lisäävä ”rotu” IsossaBritanniassa Vuodesta 1998 0 > 40000 eläimeen

Embed Size (px)

Transcript of DrJimmy&Hyslop&–SAC&Beef& …

Dr  Jimmy  Hyslop  –  SAC  Beef   Specialist  Naudanlihantuotannon  
asiantun/ja  
• Mikä  on  Stabiliser?   • Emolehmätuotantoon  muodoste)u  yhdistelmärotu,  jossa  on  
pyri)y  saamaan  paras  mahdollinen  yhdistelmä  emo-­  ja   teurasominaisuuksia  
• Muodoste)u  seuraavista  roduista:     ü Punainen  angus   ü Simmental   ü Gelbvieh   ü Hereford  
• Eniten  lukumääräänsä  lisäävä  ”rotu”  Isossa-­Britanniassa     ü Vuodesta  1998  0  >  40000  eläimeen  
27/11/14  
2  
60-­70  %  rehun  kulutuksesta  kuluu  emolehmien  ruokintaan   • Rehuhyötysuhteen  vaihtelu  eläinten  (yksilöiden)  välillä  voi  
olla  £30-­£50/eläin  samalla  ruokinnalla  (£  1  =  1,26  e)  
• Molemmissa  tuotantovaiheissa  voidaan  saavu)aa  merki)äviä   säätöjä    
• Miksi  NFE  =  ne)osyön//residuaalinen  syön/?   ü  60-­70  %  rehujen  kulutuksesta  muodostuu  emolehmien  
ruokinnista   ü Emolehmätuotannossa  60-­90  %  ravintoaineista  kuluu  
emolehmien  ylläpitoon,  ei  eläinten  kasvuun   ü Emolehmätuotannossa  rehuhyötysuhteen  mi)aamisen  tulisi  
kohdistua  sekä  ylläpitoajan  e)ä  kasvun  ravintoaineiden   mahdollisimman  hyvään  hyödynnykseen  
ü Ne)osyön/  mahdollistaa  tämän  –  perinteinen   rehumuuntosuhde  ei  (syön/,  kg  ka/kasvu)  
(rehuhyötysuhteen  perusteella  tehdyt  eläinvalinnat  kasva)aa   eläinten  aikuiskokoa  –  tämä  ei  ole  tavoiteltavaa)    
Rehuhyötysuhde  emolehmätuotannossa  
ü Ne)osyönnissä  lasketaan  eläimen  syön/  perustuen:   ü Eläimen  kokoon  (metabolinen  elopaino)   ü Eläimen  kasvuun  (päiväkasvu)   ü Rasvapitoisuuteen  (pintarasvan  paksuus  ultraäänimi)auksella)  
 (lisäksi  härillä  teurasprosenc)   ü Ne)osyön/  on  rehuhyötysuhteen  mi)ausmenetelmä,  jolla  
voidaan  laskea  ne)o  (se,  mitä  jää  jäljelle,  kun  vähennykset  on   tehty)  eli  todellinen  syönnin  ero:   ü Riippuma)a  eläimen  koosta  (kg),  kasvusta  (kg/pv)  tai  rasvaisuusasteesta  
(mm)  
• Kahdeksan  viikon  ajan  jaksolla   • Tarkkaan  mi)aukseen  tarvitaan  kolme  merkitsevää  
mi)auskohde)a:   ü Kuiva-­aineen  syön/   ü Päiväkasvu   ü Rasvapitoisuus   ü  sekä  härillä  teurasprosenc  
27/11/14  
4  
• Kahdeksan  eläinryhmää  on  mita)u   ü Siitossonnit        
Ø 395  nuorta  Stabiliser  siitossonnia  (10-­13  kk)   Ø 39  Beef  Shorthorn-­sonnia  
ü Loppukasvatus  härät   Ø 197  Stabiliser  härkää  (15-­19  kk)  
• Alustavat  geneecset  tunnusluvut  on  määrite)y  592  eläimelle   käy)äen  siitossonnimallia    
• Ne)osyönnin  periytyvyys  on  30  %  -­  sama  kuin  maitotuotoksen  
Woldin  Tilan  Ne)osyön/  Hanke  
Wold Farm NFE project 8 full batches through the system
(Breeding bulls) 395 young Stabiliser breeding bulls
(10-13 months old) (& 39 Beef Shorthorns)
(Finishing steers) 197 Stabiliser steers (15-19 months old)
Preliminary genetic parameters determined for 592 animals using a sire model (Heritability of NFE 30% - similar to milk yield)
8 8 8
NFE – graphic presentation
NFE – often depicted
-2.00
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
Bull
Low NFE – GREEN – top third (-ve NFE values desirable)
Mid NFE – BLUE – average
Matala  ne(osyön-  -­  vihreä  -­  paras  kolmannes  (nega-iviset  ne(osyön-tulokset  ovat  toivo(avia     Keskimääräinen  ne(osyön-  -­  sininen  -­  keskiarvotulos     Korkea  ne(osyön-  -­  punainen  -­  eivät  onnistuneet  testauksessa  niin  hyvin        
27/11/14  
5  
11/26/2014
5
NFE results – 78 Stabiliser bulls
10 10 10
Low NFE Average High NFE
Mean LW (kg) 545 570 547
DLWG (kg/d) 1.69 1.68 1.73
Fat depth (mm) 5.2 5.7 5.3
DMI (kg/d) 10.5 11.4 12.3
FCR (DMI:LWG) 6.4 7.0 7.3
NFE (kg/d) -0.77 -0.10 +0.86
Cost deviation
from average - £12 0 + £12
NB: @ feed cost of £155/t DM - 12 weeks on Wold farm NFE test
Ne)osyön/  tulokset  –  78  stabiliser  sonnia  
Ne)osyön/tuloksia  –  Ryhmän  8  sonneista  
Syön-,  kg  ka/pv   10,5   11,4   12,3  
Rehumuuntosuhde,   (kg  ka/kasvu)  
6,4   7,0   7,3  
Kustannus  ero   keskimääräiseen  
-­  £12   0   +  £12  
NFE results – 78 Stabiliser bulls
10 10 10
Low NFE Average High NFE
Mean LW (kg) 545 570 547
DLWG (kg/d) 1.69 1.68 1.73
Fat depth (mm) 5.2 5.7 5.3
DMI (kg/d) 10.5 11.4 12.3
FCR (DMI:LWG) 6.4 7.0 7.3
NFE (kg/d) -0.77 -0.10 +0.86
Cost deviation
from average - £12 0 + £12
NB: @ feed cost of £155/t DM - 12 weeks on Wold farm NFE test Rehukustannus  £155/tn  ka  –  12  viikon  testausajanjaksolla   Woldin  /lalla  
27/11/14  
6  
• Merki)ävimmät  löydökset  ryhmän  8  sonneista:   ü Samankokoisten,  samalla  päiväkasvulla  kasvaneiden  ja  
samassa  rasvaisuusasteessa  olleiden  eläinten     Matalan  ne)osyönnin  eläimillä  
Ø Söivät  16  %  vähemmän   ØNiiden  rehumuuntosuhde  oli  13  %  parempi   Ø Rehukustannus  oli  £24  matalampi  12  viikon  ajanjaksolla    
verra)una  korkean  ne)osyönnin  eläimiin     Eläinten  dieec  oli  50:50  karkearehu:väkirehu   Karkearehuna  oli  vehnäkokoviljasäilörehu  
Woldin  /lan  ne)osyön/-­hankkeen  tuloksia  –     Esimerkki  ryhmä  6  
11/26/2014
6
Key findings for Batch 8 bulls:-
For same size animals, same DLWG, same fat depth:-
low NFE beef cattle
eat 16 % less feed
had 13 % better FCR
cost £24 less to feed over a 12 week period
compared to high NFE beef cattle
Diet was 50:50 on a forage:concentrate basis with WCW as the basal forage
12 12 12
NFE results – 80 Stabiliser steers
Ne)osyön/tulokset  –  80  Stabiliser  härkää  
Matala   ne(osyön-  
Syön-,  kg  ka/pv   12,1   13,2   13,7  
Rehumuuntosuhde,   (kg  ka/kasvu)  
6,7   7,1   7,7  
Kustannus  ero   keskimääräiseen  
-­  £15   0   +  £7  
11/26/2014
7
DLWG (kg/d) 1.82 1.87 1.80
Fat depth (mm) 6.8 7.2 6.8
DMI (kg/d) 12.1 13.2 13.7
FCR (DMI:LWG) 6.7 7.1 7.7
NFE (kg/d) -0.79 -0.04 +0.83
Cost deviation
from average - £15 0 + £7
NB: @ feed cost of £165/t DM - 12 weeks on Wold farm NFE test
14 14 14
Low NFE Mid NFE High NFE
Sale LW (kg) 642 650 639
CCW (kg) 341.8 344.8 341.8
KO (g/kg) 533 531 535
Fat score (1-15) 8.58 8.97 8.39
Conf score (1-15) 8.00 7.77 7.89
MusD (mm) 73 72 72
EMA (cm2) 82 82 81
IMF (%) 4.7 5.0 5.3
Matala   ne(osyön-  
Rasvaluokka  (1-­15)   8,58   8,97   8,39  
Lihakkuusluokka  (1-­15)   8,00   7,77   7,89  
Selkälihaksen  paksuus,   mm  
73   72   72  
DLWG (kg/d) 1.82 1.87 1.80
Fat depth (mm) 6.8 7.2 6.8
DMI (kg/d) 12.1 13.2 13.7
FCR (DMI:LWG) 6.7 7.1 7.7
NFE (kg/d) -0.79 -0.04 +0.83
Cost deviation
from average - £15 0 + £7
NB: @ feed cost of £165/t DM - 12 weeks on Wold farm NFE test
14 14 14
Low NFE Mid NFE High NFE
Sale LW (kg) 642 650 639
CCW (kg) 341.8 344.8 341.8
KO (g/kg) 533 531 535
Fat score (1-15) 8.58 8.97 8.39
Conf score (1-15) 8.00 7.77 7.89
MusD (mm) 73 72 72
EMA (cm2) 82 82 81
IMF (%) 4.7 5.0 5.3
• Merki)ävimmät  löydökset  ryhmän  6  häristä:   ü Samankokoisten,  samalla  päiväkasvulla  kasvaneiden  ja  
samassa  rasvaisuusasteessa  olleiden  eläinten     Matalan  ne)osyönnin  eläimillä  
Ø Söivät  12  %  vähemmän   ØNiiden  rehumuuntosuhde  oli  13  %  parempi   Ø Rehukustannus  oli  £22  matalampi  12  viikon  ajanjaksolla    
verra)una  korkean  ne)osyönnin  eläimiin     Ei  vaikutuktusta  lihan  syön/laatuun  
Ne)osyön/  ja  lihan  syön/laatu  (kaksi  härkäryhmää)  
11/26/2014
8
Key findings for Batch 6 steers:-
For same size animals, same DLWG, same fat depth:-
low NFE beef cattle
eat 12 % less feed
had 13 % better FCR
cost £22 less to feed over a 12 week period
compared to high NFE beef cattle
No apparent effect on MEQ
16 16 16
NFE & MEQ (2 batches of steers ) No evidence of NFE vales having any influence on MEQ
Bulls no worse than steers for SSF
11/26/2014
8
Key findings for Batch 6 steers:-
For same size animals, same DLWG, same fat depth:-
low NFE beef cattle
eat 12 % less feed
had 13 % better FCR
cost £22 less to feed over a 12 week period
compared to high NFE beef cattle
No apparent effect on MEQ
16 16 16
NFE & MEQ (2 batches of steers ) No evidence of NFE vales having any influence on MEQ
Bulls no worse than steers for SSF
Ne)osyönnillä  ei  ole  todiste)u  olevan  mitään  vaikutusta  lihan  syön/laatuun  
Sonnien  lihan  leikkuuvoimates/n  tulokset  eivät  ole   olleet  heikompia  kuin  härkien  
27/11/14  
9  
Mielenkiintoisia  tuloksia  hankkeesta    
Sonnit  vs.  härät    
Härät   Sonnit  
Kasvu,  kg/pv   1,47   1,84  
11/26/2014
9
Some interesting findings from the project
Bulls vs steers
Steers Bulls
DLWG (kg/d) 1.47 1.84
Fat depth 7.4 5.2
DMI (kg/d) 12.81 12.80
FCR (DMI:LWG) 8.8 7.1
Net Feed Efficiency (82 Stabiliser Bulls)
-2.00
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
Bull
Low NFE Mid NFE High NFE
NB: @ feed cost of £155/t DM - 12 weeks on Wold farm NFE test Rehukustannus  155/tn  ka  –  12  viikon  testausajanjaksolla  
Kasvatuksen  kustannusero:  20  %  edullisempaa  kasva)aa  sonneja  
27/11/14  
10  
GHG issues
Average CH4 emissions were 445, 461 & 489 l/day (SIG **) for the mean
low, mid & high NFE bulls & steers respectively
20 20 20
Acknowledgements Project Partners
Technology Strategy Board
Sonnit  
Matala    
Matala    
KA    
Kiitokset  
• Hankekumppanit  
11/26/2014
10
GHG issues
Average CH4 emissions were 445, 461 & 489 l/day (SIG **) for the mean
low, mid & high NFE bulls & steers respectively
20 20 20
Acknowledgements Project Partners
Technology Strategy Board
27/11/14  
11  
11/26/2014
11