Dorps-Courant Februari 2016 - 209

of 22 /22
• Bèrse praot • Van de redactie • Van de dorpsraad • Wat ALS... • DrieOpEenRij • Politieberichten • Daverende voorstelling • Bokkerijers nieuws • Terugblik pronkzittingen • Sara of Abraham gezien? • Colofon • Darttoernooi Single-501 • Play Back • In gesprek met Walter van Haren • Terug in Beers (27) • Mark Derks vanuit San Francisco • Twee bijzondere portretten • Workshop Clownerie • Seniorenpagina • Familie Degen wint familietoernooi • Taart van Twan • TheYoungOnes • Wie zijn wij? • Stichting Leergeld • Gedicht • Parochieberichten Activiteitenkalender Februari 2016 Pronkzitting foto Floris

Embed Size (px)

description

Dorpskrant Beers Nb

Transcript of Dorps-Courant Februari 2016 - 209

Page 1: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

• Bèrse praot• Van de redactie• Van de dorpsraad• Wat ALS...• DrieOpEenRij• Politieberichten• Daverende voorstelling• Bokkerijers nieuws• Terugblik pronkzittingen• Sara of Abraham gezien?

• Colofon• Darttoernooi Single-501• Play Back• In gesprek met

Walter van Haren• Terug in Beers (27)• Mark Derks vanuit

San Francisco• Twee bijzondere portretten• Workshop Clownerie

• Seniorenpagina• Familie Degen wint

familietoernooi• Taart van Twan• TheYoungOnes• Wie zijn wij?• Stichting Leergeld• Gedicht• Parochieberichten• Activiteitenkalender Fe

brua

ri 2

016

Pronkzitting

foto Floris

Page 2: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

februari 20162

Bèrse praotNat: We zien al wer begonne an de twèdde maond van ’t jaor 2016. Het jaor waar gestart mi moi rustig vuurwerk. Ze hebbe schienbaar de bejaarde ’n bietje ontzien went ’t waar dizze keer heel rustig op ’t plein en de Grotestraot. “ Al béj al, ’n moi en goei begin” zei de slachter, en héj begon béj ’t begin, ‘ne worst te stoppen. Tat: Zeg dè wel! En zo dinken ze in Kuuk d’r ok over. Overal wurdt ’t Kerkbezoek minder en minder. In Kuuk brochte ze ’t Kerstverhaal op ’n eigentiedse manier mi ’n licht/ lasershow. En wa dinkte? De Martnuskerk zaat vol. Dè makte nie duk mèr mi teggeworrig, ’t waar dan wel kunstlicht mar ’t symboliseerde in ieder geval goed ‘t Kerstlicht wa veur iedereen mot schiene.Nat: Ja, in Kuuk daor kunne ze er iets van. D’n ènne keer viene ze daor ’n Romeinse brug in de Maas. Dan wèr ’n paar sandalen en now viene ze wèr ’n unike Romeinse vonds uut de eurste eeuw. In ‘ne tuin an de Grotestraot hebben ze now ’n kiendergrafje gevonden. En de leden van de werkgroep WAC mar graven. Ze vrute bekant d’n hele tuin um. Tat: Juust en as ze daor klaor zien in dië tuin dan kunne ze verder in ’t centrem van Kuuk, went ’t centremplan houdt in: dè ’t hele centrem van Kuuk op de schup mot. Dè is dan de zoveulste keer. Dè hawt wel in dè ‘t ’n beeldkwaliteit plan mot worre. Ze hebbe al berèkend dè ’t huidige plan zo’n slordige 6.5 miljoen Euro gèt koste. Mar now komme ze tot de ontdekking

, dè er mar 3,5 miljoen Euro bescikbaar is. Hoe zal de Gementeraod hier op reageren?Nat: Kiek, en now snap ik eigenlijk pas goed, wurrem dè er mar 50.00.-Euro bescikbaar is veur ’t opknappen van ’t Burgemeister van den Braakplein in Bèrs. Ik waar is béj de uutleg van de plannen van de herindeling van ’t plein gewest. En zover ik now kan bekieke, dan zie ik wel iets in ’t plan wa gepresenteerd wier. Op ’t “ gebruiksplein “ zoas de Gement dè noemt, mag wel ordelijk geparkeerd worre. Ok an de zijde van ’t plein komme parkeervakken.De grote wens ( ok die van de buren ) is: Dè de grote en hoge platanen mi dè kolossale blad, vervange worden deur ander gruun dè nie oppervlakkig wortelt.Kiek went anders kunne ze de bestraoting an ’t ophalen blieven en dè zal toch wel nie de bedoeling zien. De kiosk, vrouwke Doortje en d’n beuk blieve staon.Tat: Kumt allemaol goed zei de dokter. Dè ziedde trouwens ok wel op ’t plein béj de kerk van Bèrs. Ik bin wel bang as er nog overstromingen komme, dè ’t water dan toch wel heel wa verder zal gaon dan ’t symbolische gele pad went deur ’t smelten van ’t ijs stijgt het waterpeil ovver de hele wereld en zeker in Bèrs. Toch merk ik wel dè ’t plein veul kiekers trekt. Ok’t informatiebord mi foto’s van o.a.v. Frank van Riet, trekt veul aandacht.

Van de redactieDe afgelopen weekenden hebben we weer genoten van de pronk-zittingen. Gedurende vier avonden hebben we kunnen genieten van de prachtige optredens van dorpsgenoten. Dat de avonden nog steeds veel belangstelling genieten, blijkt ieder jaar ook weer uit de vroege wachtrijen die er zijn om een kaartje te bemachti-gen voor de gewenste avond. Dat moet de deelnemers erg goed doen.De carnaval is sowieso altijd weer een mooi moment om bij te praten. Gezellig op zaterdagavond naar de kroeg, op zondagmid-dag met de kinderen naar de optocht, de Boerenbruiloft en de kindermiddag op dinsdag om het af te sluiten. Mooie gelegen-heid om elkaar in de drukte van alle dag weer eens te zien.

Deadline vervroegdVerder willen wij van de redactie nog even laten weten dat de deadlines voor het aanleveren van kopij zijn vervroegd. Om de Dorps-Courant rond de eerste woensdag van de maand bij ieder-een in de bus te krijgen zijn we daartoe genoodzaakt. De dead-line is voortaan twee weken plus twee dagen VOOR de eerste woensdag van de volgende maand. De kopij voor het maartnum-mer moet maandag 15 februari binnen zijn.

De redactie

CAFE cafetaria zaal CATERING tel. 0485 - 31 80 09

Page 3: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

3februari 2016

Opening sportveld en dorpsentree 30 maartHet sportveldje en de dorp-sentree openen we op 30 maart vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur. We starten bij het sportveld en daarna staan we in ‘t Wapen stil bij het verhaal van de Beerse overlaat. Ook blikt de dorpsraad kort terug op 2015 en vooruit in 2016. Houd deze datum vrij, want het wordt weer een gezellige dorpsbijeenkomst. Iedereen is dan van harte welkom. Wil je al eerder op het sportveld: Check op ons.beers.nl of het

sportveldje vrij is.

Oproep verenigingenWelke vereniging heeft be-hoefte om meer jeugdleden te betrekken bij de vereniging? Laat het aan Robert Mathijssen van ons bestuur weten, want hij wil graag met jullie daar-over van gedachten wisselen, [email protected].

Naar Kern met PitOp 23 januari gingen Dick Blokland en Heleen Gijsbers, namens de werkgroep Burg. van den Braakplein, naar Veghel om hun idee voor het

dorpsplein in te dienen bij de organisatie Kern met Pit om zo een subsidie van € 1.000,- te winnen.

Van Kern met PitDe subsidie voor het informa-tiebord Beerse Overlaat wordt door Kern met Pit defi nitief uitgekeerd, omdat het bord binnen 1 jaar gerealiseerd is. Dat hoorde Annoesjka Wintjes, Piet Theunissen en Piet van den Bergh van de werkgroep dorpsentree, ook op 23 januari in Veghel. Beers was dus goed vertegenwoordigd daar!

Dorpsraad voltalligDe dorpsraad is weer voltallig, want we hebben een nieuw

bestuurslid erbij, dat is Jetske Jansen. Met zeven personen sterk gaan wij 2016 in. Eerder was het bestuur groter, namelijk negen personen, maar met zeven leden aange-vuld met werkgroepen denken wij effi ciënter aan de slag te kunnen voor ons dorp. Op onze website stellen wij ons aan iedereen voor.

Meer informatie, zie www.onsbeers.nl, volg ons op facebook.

Van de Dorpsraad

wat ALS … Afgelopen periode ben ik bezig geweest met het schrijven van een boek over de ziekteperiode van Frank.Op het moment dat we erachter kwamen dat Frank deze ver-schrikkelijke ziekte had ben ik begonnen met het bijhouden van aantekeningen. Ik wilde dit verhaal op papier zetten voor Ivo en Dion, zodat hen alles in detail bij blijft. Tijdens het schrijven proefde ik interesse van mensen om me heen, ze waren benieuwd naar het verhaal. Om deze reden heb ik ervoor gekozen om het boek uit te brengen.Ben je geïnteresseerd in het boek ''wat ALS...''? Dan kun je dit voor € 12,50 bestellen op: www.boekoverfrank.nlVan elk verkocht exemplaar gaat € 2,50 naar Stichting ALS Nederland. De boeken zijn tevens verkrijg-baar bij Jos v.d. Heuvel.

Lieve groeten, Diny Claassen

Lekker Lachen bij de SpijkerOp zaterdag 19 maart is het weer zover, dan word voor de 6e keer het Buutreednersevenement Lekker Lachen bij de Spijker georganiseerd!De kaartverkoop zal plaats vinden op zondag 6 maart vanaf 11.00 uur!De kaarten zijn te koop voor 14 euro p.p. en max 6 kaarten p.p.Er zijn al verschillende buutreedners vastgelegd zoals o.a. Mar-lon Kicken, Jan Strik en coming man Jorlan Manders.Ongetwijfeld zal ook de 6e editie wederom een succes worden dus zorg dat je erbij bent want vol=vol!

In het maart-nummer zullen we hier op terugkomen met het vol-ledige programma.

Namens de organisatie Stannie en Roy Toonders

Productielocatie:Havenlaan 31, 5433 NK Cuijk

Kantoor:Keersluisweg 9, 5433 NM Cuijk

tel 0485-335170

www.smals.com

Stamboomonderzoek nog nooit zo makkelijkVanaf deze week zijn alle burgerlijke stand akten van de gemeenten in het noordoos-telijk deel van Brabant online op naam te doorzoeken en digitaal te raadplegen. Dat is inclusief de nieuw openbaar geworden geboorteakten van 1915, huwelijksakten van 1940 en overlijdensakten van 1965. Een belangrijke mijlpaal voor stamboomonderzoek in Brabant!Bijna 25 jaar geleden werd op het voormalige Rijksarchief in Noord-Brabant (thans het BHIC) gestart met het invoe-ren van persoonsgegevens en andere informatie uit de archieven van de burgerlijke stand. De laatste jaren is daar-bij de nadruk verlegd naar de akten van de gemeenten in het noordoosten van onze provin-cie. Deze week is dit grote pro-ject gereed gekomen en zijn de

laatste akten online gezet. Ook waren deze originele akten al gescand, zodat ze nu dus niet alleen gezocht maar tevens bekeken kunnen worden op de website.

15 Miljoen BrabandersDe database bevat nog di-verse andere bronnen, zoals oude kerkboeken, memories van successie (belasting over erfenissen), militieregisters en inschrijvingsregisters van strafgevangenissen. Opgeteld zijn dat meer dan 15 miljoen persoonsvermeldingen, alleen al in deze personendatabase. Om precies te zien wat er per bron en plaats toegankelijk is gemaakt en/of gescand, wordt er een handig overzicht bijge-houden.

www.bhic.nl

Page 4: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

februari 20164

leen was die een dag later al kapot.10: Dat de nieuwe ontwikkelingen bij de Kraaijenbergse Plassen eindelijk starten zodat Beers weer een boost krijgt. Verder is het heel goed vertoeven in Beers.11. De burgemeester van Beers: Milan Josipovic.

Roy van Lieshout

1. Mijn naam is Roy van Lieshout. Ik ben 27 jaar en woon sinds afgelopen zomer samen met Debbie van den Elzen op de Vang 12. De wekker gaat om kwart voor 6 en rond half 7 stap ik in de auto richting VGI-support in Arnhem waar ik nu zo’n 1,5 jaar werk-zaam ben als CAD-operator. Tussen 5 en 6 uur ben ik thuis en ’s avonds tijd om wat in en om het huis te doen en te relaxen.3. Mijn Hobby’s zijn darten en voetbal. Dar-ten doe ik bij Café Libre in Mill meestal op woensdagavond en in het weekend probeer ik zoveel mogelijk een toernooitje mee te pakken. Voetbal beperk ik tot het kijken ervan, voornamelijk wedstrijden van Ajax waar ik al van jongs af aan supporter van ben.4. Ik kijk veel op dartfreakz.nl voor het laat-ste dartsnieuws en voetbalzone.nl voor het laatste voetbalnieuws. Facebook om op de hoogte te blijven wat er om me heen allemaal gebeurd.5. Geboren en getogen in Wilbertoord, en daarna in Langenboom 3 jaar samengewoond met Debbie tot we in augustus vorig jaar eindelijk de sleutel kregen van ons huisje in Beers.

6. Na een avondje stappen en iets te diep in het glaasje te hebben gekeken rustig huis-waarts gekeerd, waar ik vervolgens thuis op mijn slaapkamer werd aangevallen door mijn dressboy (kledingrek). Na flink gevecht hier-

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden:1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe

ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Vertel iets verrassends over jezelf. 6. Wat is je grootste blunder? 7. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 8. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 9. Wat is je grootste miskoop ooit? 10. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen?

DrieOpEenRij

10. Alle verkeersdrempels Beers uit te beginnen bij de Graafsedijk en de Elstweg. Deze zijn met landbouw voertuigen of een paardentrailer niet te doen.11. Ik heb onze buurvrouw Mariëlle van de Leuvert gevraagd om het stokje van mij over te nemen.

Roy Toonders

1. Mijn naam is Roy Toonders, 23 jaar en woon samen met ons pap en mam Jan, Stannie, broeder Jan en trouwe hond Rex op de Grotestraat 28.2. Ik sta om 10:00 uur op en doe dan eerst

een bakje koffie met ons pap en mam. Dan nemen we even de dag door en gaan we aan de slag want iedere dag is anders. Verder train ik twee keer in de week bij HBV en op zondag voetballen. Ik volg ook nog een thuisstudie en deze hoop ik in april af te ronden.3. Mijn hobby’s zijn voetballen bij HBV, een wedstrijdje kijken van Feyenoord of zaalvoetballen. Een biertje drinken met vrienden is ook wel leuk.4. haha natuurlijk www.cafezaaldespijker.nl, www.hbvbeers.nl verder is het leuk om geregeld even op Facebook te kijken.5. Ik heet Roy maar iedereen noemt me Kees.6. Op tv gekomen bij All You Need Is Love, dit was eigenlijk als geintje maar werd wel uitgezonden.7. Een kast, brede schouders en beresterk. Oh nee dat is jan, ik ben meer een plank.8. ‘s nachts mogen ze me wel wakker maken voor een mooi feestje maar het zou fijn zijn als ze me dan ‘s morgens laten liggen.9. Hier kan ik een boek over schrijven maar een muziekboxje op vakantie voor 30 euro die de verkoper mooi wist te verkopen al-

Gerbert Oosterlaken

1. Mijn naam is Gerbert Oosterlaken en ben 56 jaartjes jong. Ik ben getrouwd met Antonet en samen met onze kinderen Marieke, Lisette en William wonen wij op de Elstweg nr. 42.2. Bij ons is geen dag hetzelfde maar meestal ben ik rond 6.30 u mijn bed uit. Dan volgt iedere dag een kort ontbijt en daarna ga ik aan de slag op ons bedrijf met zeugen, biggen, vleesvarkens en akker-bouw. Ik kan mijn eigen tijd indelen maar het werk varieert van kantoorwerk tot echt met de dieren bezig zijn.3. Een van mijn grootste hobby's is toch het werken met en praten over varkens. Daarnaast heb ik veel plezier in de paar-densport. Trainen met Marieke of Lisette en wedstrijden bezoeken.4. Leuke websites zijn pigsinnovationtour.nl, ketenduurzaamvarkensvlees.nl, google en marktplaats.5. Niet veel mensen weten dat ik tijdens mijn bestuursperiode bij Lto-Nederland mede aan de wieg heb gestaan van de suc-cesvolle antibioticareductie in de veehou-derij vanaf 2008.6. Vergadering moeten bijwonen in Houten en vol gas naar Nijkerk rijden om er daar achter te komen dat op tijd komen er niet meer in zit.7. Het beste ben ik te vergelijken met een diesel: niet altijd de snelste maar wel een volhouder.8. Voor iets met de familie of bedrijf kun je mij altijd wakker maken. Maar ook voor een lekkere soft ijs word ik graag wakker.9. Tata pick-up lag als een rots op de weg, maar elke 100.000km lag steevast de kop-pakking eruit.

Page 5: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

5februari 2016

Antwoorden met foto inleveren vóór 15 februari. Mail naar [email protected] Tekst en foto apart, jpeg, min. 400 kb.

Tussen 02 december 21.00 uur en 03 december 08.00 uur werd gepoogd in te breken in een schuur aan de Vianenstraat.

Op 03 december werd tussen 19.15 uur en 21.30 uur ingebroken in een vrijstaande woning aan de Jan van Daalstraat.

Op 12 december omstreeks 02.30 uur vond een eenzijdig ver-keersongeval plaats aan de Millseweg. Om onduidelijke rede-nen was een bestuurder tegen een boom aangereden. Het letsel bestond uit een breuk en scheur in enkele beenderen.

In de avond van 31 december, ná 20.45 uur, werd ingebroken in een woning aan de Millseweg.

Heeft u, al dan niet naar aanleiding van bovenstaande meldin-gen, informatie voor de politie, neemt u dan s.v.p. contact met mij op. Waarvoor dank.

[email protected]: WijkAg_CuijkWstTel 0900-8844

--POLITIE----BERICHT--

hans ooms

• Oost brabant• Team Maas & Leijgraaf

mee toch in slaap gevallen op de grond, ’s ochtends wakker geworden met een bloedneus, kledingrek kapot en schuifdeur van mijn kleding-kast uit de rails gevallen. ( maar ik had dus wel gewonnen )7. Een Gitaar: Je moet me een beetje bespelen om er mooie en goede dingen uit te laten komen, als je nog niet weet hoe dit moet dan raak je de gevoelige snaar of krijg je een valse noot. 8. Liever niet, als er geen goede of dringende reden is om me wakker te maken dan laat me maar mooi liggen.9. We hebben ooit eens 2 goudvissen gekocht, toen we thuis kwamen van de winkel had één vis maar 1 oog. Twee dagen later dreven ze al-lebei op hun zijkant. Het waren twee fantastische dagen.10. Het parkeerprobleem op de Vang mag van mij wel aangepakt wor-den, iedere keer als we thuiskomen met de auto is de vraag waar we kunnen parkeren.11. Ton van den Elzen mag van mij de vragenlijst invullen.

Daverende voorstelling in de Schouwburg!Op zondag 6 maart 2016 organiseert sportvereniging Olympia Cuijk een jubile-umshow in de schouwburg van Cuijk. De Beerse zussen Wendy en Lean Coppelmans organiseren in samenwerking met voorzitter Inge Daanen, uit Cuijk, deze dag. Een klein jaar en vrijwel elk vrij uurtje wordt hieraan besteed. Volgens de schouwburg zelf zijn het, voor amateurs, veelbelovende en professionele plannen. Tijdens de voorstelling zullen verschillende Beerse kinderen hun gym-, dans- en turntalen-ten aan u presenteren. Wilt u hierbij zijn? Dat kan! Voor slechts €5 is er via de website

van de schouwburg een kaartje te koop, hierbij is garderobe en 1 consumptie inbegrepen. U heeft de keuze aanwezig te zijn tijdens de middag- of avondvoorstelling.Voor leden is het natuurlijk erg leuk als familie, vrienden en/of dorpsgenoten komen kijken. Daarnaast viert de ver-eniging dat weekend haar 50 jarig jubileum, om deze reden willen zij iedereen binnen de gemeente de mogelijkheid geven te komen genieten van sportplezier.

Namens Wendy en Lean: “kom kijken en heb een geweldige middag- of avondactiviteit!”.

Page 6: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

februari 20166

Switchen van accountant is niet iets

wat een ondernemer dagelijks doet.

U wilt één goede reden?

Kijk op www.slootenvandenbogaart.nl

en u krijgt er zeven!

Eén goede reden?

Grotestraat 112, 5431 DM Cuijk

Postbus 45, 5430 AA Cuijk

T 0485 310 277 F 0485 310 400

E [email protected]

www.slootenvandenbogaart.nl

ColadiscoDe Coladisco is voor alle kin-deren vanaf groep 6 t/m de 3e klas voortgezet onderwijs bij De Spijker op carnavalszater-dag. Inloop van 18.45 uur tot 19.00 uur. Entree €4,50 inclu-sief 3 consumpties en een zakje chips. Om 20.45uur is de zaal open voor iedereen en mag je worden opgehaald of lekker blijven hangen met je ouders op het aansluitende thema-bal ‘Lekker lallen met z’n alle’. Eenmaal binnen is binnen, er is security aanwezig en tot 20.45 uur zal er geen alcohol geschonken worden in de zaal.Vriendjes en vriendinnetjes van buiten Beers zijn ook van harte welkom.

Thema-avond 2016Dit jaar is het thema ‘Lekker lallen met z’n alle’. De avond begint om 21.00 uur met een playbackshow waar-mee iedereen kan meelallen met ouderwetse en gezellige carnavalskrakers. Na de play-backshow zal Feest-DJ Markza ervoor zorgen dat het feest los barst bij De Spijker.

Optocht en optochtbalDe optocht start om 14.11uur ter hoogte van Slaapsfeer met aansluitend optochtbal in ’t Wapen van Beers waar de prijsuitreikingen plaats vinden. Mocht u zich nog niet opgege-ven hebben het kan nog vóór 6 februari bij Carel ten Haaf of via www.debokkerijers.nl

BoerenbruiloftProgramma op de carnavals-maandagmiddag is als volgt:14.00 uur: Samenkomst bij café-zaal De Spijker14.15 uur: Opstellen en vertrek bruidsstoet naar de Vang; alwaar de bruidegom zijn aan-

staande bruid gaat ophalen.15.45 uur: Huwelijksvoltrek-king op het bordes van het auw Gemèntehuus, ten overstaan van Prins André d’n Urste als burgemeester en unne speciale pastoor met misdienaars en getuigen. 16.45 uur: Receptie met voordrachten van familie en bekenden18.00 uur: Boerenbal met medewerking van orkest “de Brabanten”

FamiliecarnavalOp carnavalsdinsdag 9 februari is het weer groot feest voor de gehele familie.We verzamelen om 14.30uur op het Burg. van de Braakplein om de ballonnen op te laten, na het oplaten van de ballon-nen begint de kindermiddag in café-zaal 't Wapen van Beers. We hebben weer een leuk pro-gramma met o.a. - Bekendmaking van de win-

naars van de kleurwedstrijd- Uitreiking prijs ballonnen-

wedstrijd 2015 - Optredens van de kleine en

de grote dansgarde- Een prijs voor het origineelst

verklede meisje en jongen.In de pauze krijgen de kinde-ren een verrassing maar verder is het vooral meedoen met dan-sen en hossen !!!

     

Bo en Willem boerenbruidspaar

2016

Programma boerenbruiloft

datum: maandag 8 februari waar: café/zaal De Spijker

tijd: 14.00 uur genodigden en andere belangstellenden

15.45 uur huwelijksvoltrekking 16.45 uur receptie

18.00 uur boerenbal met medewerking van de Brabanten

 

gratis entree

Carnavalsprogramma2015-2016

FEBRUARI2016za 6 SleuteloverdrachtinCuijk

CarnavalsmisColadiscovanafgroep6inZaaldeSpijkerThema-avondbijdeSpijker“Lallenmetz’nalle”

zo 7 OptochtmetaansluitendhetOptochtbalin’tWapenvanBeers

ma 8 BoerenbruiloftinZaaldeSpijkerdi 9 Ballonnenoplaten

ophetBurg.vanBraakpleinmetaansluitendFamiliecarnavalin’tWapenvanBeers

vr 12 Herringschellein’tWapenvanBeers

Page 7: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

7februari 2016

RONNY’s

Molenstraat 28 Cuijk 0485-318726 www.ronnyshaarstudio.nl

Haarstudio

Terugblik Pronkzittingen Ook dit jaar hebben we kun-nen genieten van 4 geweldige zittingsavonden!De presentatie was wederom in handen van Sjors Vink, die de hele avond weer mooi aan elkaar wist te praten.

Kleine dansgarde: Mirthe, Fre-derique, Nina, Leiske, Sarah, Iris en Britt, onder begeleiding van Femke Boeijen en Debbie vd Elzen lieten het publiek genieten van een supermooie dans die ze vol enthousiasme lieten zien.

Jeugdraad: De dames/heren van de Jeugdraad lieten een volledig nieuwe manier van (de was) strijken zien. Vooral de afbeeldingen op de strijk-planken maakt het strijken een stuk aangenamer!

Grote Dansgarde: deze dames hadden weer 2 geweldige dansen ingestudeerd, onder begeleiding van Tari van Du-ren. De prachtige gardedans, maar ook een geweldige, wilde showdans op de muziek van Jungle Book.

’t Prinsengilde: zij wisten weer een feestje op het podium te

bouwen met het toepasselijke nummer “Polonaise”.

Crisis: Kenny (Grad vd Heu-vel) vertelde hoeveel last hij heeft van de crisis. Zo is hij vreselijk geschrokken omdat hij bijna een baan had gekre-gen… Ondanks zijn beperkte eisen is dit echter niet door-gegaan!

Een kijkje in de keuken: Huub (Gosens), Daan (ten Haaf) en Bart (Derks) geven het publiek een kijkje in de keuken, door hen mee te laten genieten van hun voorbereiding voor de zittingen. Er komen veel ideeën voorbij, ze vinden ze echter niet allemaal geschikt om te gebruiken tijdens de zitting. Wel wordt het duide-lijk waarom de pomp van een zwembad aan de Molenstraat het niet meer doet en stellen ze voor om de CV’s van Beers en Vianen samen te voegen en deze dan de nieuwe naam “de Bokkemussen” of “de Heirij-ders” te geven.

Hendrik: Hendrik (Frans vd Camp uit Haps) vertelt over zijn belevenissen in het be-jaardentehuis. Het blijkt daar vooral geen suffe bedoening te zijn, maar er gebeurd van alles! Wel is hij tot de ontdek-king gekomen dat vroeger alles toch echt mooier was en dat zijn schoonmoeder te vergelij-ken is met een wilde padden-stoel.

The snotty professor: Professor Hatsjoe (Gert-Jan Kuppeveld) vertelt, tijdens zijn vele nies-buien door, over voetbal- en bokswedstrijden die hij heeft bezocht en leert het publiek dat jagen ook een soort van sport is.

Onder de loep: de vrijwil-lige Beerse Opsporingsdienst (Nancy vd Besselaar, Mark Roelofs en Esther Bodden) brengt onder de aandacht dat Beers niet meer zo veilig blijkt te zijn. Er schijnen verschil-lende incidenten gebeurd te zijn waaronder een raket die als bbq gebruikt wordt, een burenbrandje en nog veel meer. Ze vertellen echter ook dat er in Beers erg veel “powervrouwen” zijn en deze krijgen dan ook een muzikale ode. Ook komt het gesprek op de “zwarte Pieten discussie” en blijken er in Beers heel veel “Pieten” te wonen (erg opvallend, de grootste familie van Beers, de fam. Claassen, heeft geen “Piet”…) die dan ook uitgebreid besproken en bezongen worden.

Theodorus Theologies: deze

pastoor (Rob Poel uit Cuijk) heeft het erg druk om alle brui-loften, dopen en begrafenissen bij te kunnen houden en dan ook nog zorgen voor de juiste personen bij de juiste gelegen-heid! Binnen de parochie gaat hij van kerk naar kerk, maar vond het fietspad van Beers toch wel erg donker…

Conny en Hetty: zij namen de zaal weer mee met een com-pilatie van nummers uit hun optredens van de laatste jaren.

Lezing voor de kleine man: al-les wat je altijd al wilde weten over scheten werd verteld door deze kleine man (Sander Lange). Van de zachte scheet tot de anale flater, het kwam allemaal voorbij. Medewerkers achter de scher-men: algehele leiding: Laura Theunissen, Anita van Lanen en Simone Cornelissen, tech-niek: Raymond vd Berg en Rik Vos, toneelmeesters: Robert Jacobs en Sander Claassen, grime: Manon Uitewaal, Fem-ke Boeijen, Debbie vd Elzen en Eefje Kaak, tekst eindlied: Ca-rel ten Haaf, video-opnamen: Peter vd Heuvel, de Spijker: Stanny, Roy en hun personeel

Page 8: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

februari 20168

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Losse exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Kapsalon Jos van den Heuvel, Bakkerij van Dijk, Café de Spijker en 't Wapen van Beers.

Abonnement voor buiten Beers € 30.-, Europa € 40.-, Wereld € 45.- per jaar.

Kopij en tips richten aan:“Stichting Dorpskrant Beers”telefoon: 06 37309742emailadres: [email protected]: www.dorpscourant.nl

Aanlevercondities:Tekst: .doc of .txt-bestand, foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 12 Mb per email).

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen.

Deadline kopij 2 weken voor de eerste woens-dag van de maand. (maandag 15 februari)

De vormgeving en druk wordt verzorgd door Flekx gra� media

De bezorging is in handen van Joop Wennekes, Grotestraat 18, t. 331271

Redactie

Marcel Linders Linda Reijs

Piet Theunissen Bernice Hendriks Harry Bardoel

Sara of Abraham gezien?

Carin Hendriks-Vergeest heeft 9 januari 2015 Sarah gezien. Ze wil graag alle

aanwezige bedanken voor het gezellige feest! Ook wil Carin de Spijker en het

personeel bedanken voor de goede verzorging.

Page 9: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

9februari 2016

Wijkaccomodatie ’t TrefpuntBurg van de Braakplein 25437 DA Beers

˃ Inloopspreekuur dinsdag 8.00-9.00 uur˃ Geen wachtlijst˃ Behandeling op afspraak ˃ Met/zonder verwijzing˃ Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding:

0485-321869of

www.fysiotherapietheunissen.nlCuijk – Beers – Vianen

P.M.J. Theunissen

’t Wapen van Beers organiseert Dart-toernooi Single-501 “Beers Gesloten”Net als vorig jaar organiseert ’t Wapen van Beers een dart-toernooi. Dit gezelligheids toernooi zal plaatsvinden op vrijdag 12 februari en be-gint om 20:00 uur. Er wordt gespeeld volgens het speltype Single-501. Er wordt gespeeld in een poulesysteem, waarna vervolgens verder wordt gegaan in een winnaars en een verliezersronde. Inschrijven voor het toernooi kan t/m 7 februari middels Facebook of bij ’t Wapen van Beers aan de

bar. Het inschrijfgeld bedraagt €4,- per persoon. Wij hopen op net zo´n en-thousiaste deelname als vorig jaar zodat we een sportief en gezellig toernooi kunnen organiseren.

Tennisvereniging Play Back

Een terugblik op de afgelopen weken:Op zondag 27 december vond het Guten Rutsch-toernooi plaats. Er hadden zich 23 leden aangemeld om na de kerstdagen gezellig een bal-letje te slaan. De activiteiten-commissie had het paviljoen en het terras gezellig aange-kleed in winterse sferen, dus niets stond een gezellige en sportieve middag in de weg. De eerste drie ronden waren gepland, daarna werden de volgende ronden door de deel-nemers zelf in elkaar gezet. Tussen de ronden door was er gelegenheid om bij te kletsen onder het genot van de goed verzorgde winterse hapjes en drankjes. We kijken terug op een zeer geslaagd toernooi.

Op zondag 3 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We hebben met elkaar geproost op een sportief jaar en op een mooi jubile-umjaar voor Play Back.

Zondag 17 januari heb-ben we, hoe toepasselijk ook gezien de eerste sneeuw van deze winter, het sneeuw-baltoernooi

voor de jeugd georganiseerd .In de warme sporthal hebben we onderling wedstrijdjes gespeeld en tennisoefeningen gedaan. Na een pauze hebben we allerlei spelletjes gedaan qua tennis en daar hoorde natuurlijk ook de spellen ge-vangenisje en bobslee bij.We waren blij met de opkomst en de kinderen gaven aan dat dit voor herhaling vatbaar is.Kortom: het was een mooi begin van het nieuwe tennis-seizoen.

Een vooruitblik op de komen-de weken:Op dinsdag 1 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenver-gadering plaats in het pavil-joen van tennisvereniging Play Back. De ALV begint om 20:30 uur. Wij hopen weer veel leden te mogen begroeten.

Page 10: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

februari 201610

Geboren 27-3-1949 te Cuijk in het ziekenhuis bij de nonnen. Ik kom uit een groot gezin uit Beers, en was het 10de kind. Toen ik vier jaar was, viel ik van de hooibalken af en had toen een hersenschudding en mijn arm gebroken. Ik ging met mijn zusje Greet

naar de kleuterschool bij de nonnen. Toen ik zes jaar was ben ik in een grote, gloeiend hete sop pot gevallen. Daarna ging ik naar de eerste klas op de jongensschool bij meester Geurts. Dit ging goed. De derde en vierde klas bij ‘meester Gijs’, dit ging ook (nog) goed. De vijfde en zesde klas zat ik in de klas bij meester Jansen. Dit ging wat minder goed. Meester Jansen, we noemden hem ook wel ‘Hem’ en die kwam bij ons thuis eieren halen. Dertig bruine eieren, een heel hortje vol. Toen vroeg mijn vader aan hem: ‘Hoe doen de jongens het eigenlijk op school?’ Meester Janssen antwoordde dat het heel goed ging op school. Vader was blij en gaf de eieren gratis aan de meester mee.Toen kregen wij het rapport

en bleven alle jongens zitten. Waarom? Omdat er tussen de 30 bruine eieren, 1 wit ei zat. En daarna moest ik meteen vanuit de 5de klas naar Box-meer. Hier zat ik bij de Paters in het klooster. De leraar vroeg aan mij waar ik vandaan kwam. Ik zei: ‘Uit Beers!’ ‘Oh’, zei de Pater, ‘Dan loop je 10 jaar achter!’ Als we in Beers naar de lagere school liepen, dan deden we eerst altijd voetballen. En deden we ‘Hendrien’(die woonde in het huis waar nu Henrie Loeffen met zijn gezin woont) plagen, want die was ‘nie wies’ met de jongens van Smits en Claassen. En bij ‘vui-le Doris’( die woonde in een oud huisje op de plek waar nu Pieter en Willemien ten Haaf wonen) met de jongens van Theunissen erbij. Dan kwamen we een keer te vroeg op school, toen waren

we aan het voetballen. De bal vloog in de goot van het dak. Toen klom hij met een jongen van Theunissen op het dak. De meester zei dat ze naar onder moesten

komen, maar dat durf-den ze niet, want dan zwaaide er wat! Ze wachtten tot de school begon en zijn toen naar huis gegaan. Als we uit school kwa-men, hadden we altijd ruzie met de jongens van de landbouw-school. Die hadden op dezelfde tijd de school uit. We schoten bij Smits naar binnen (zij hadden een eigen be-drijf) en het personeel kwam in overall naar buiten om te vragen waarom we binnen kwamen. Walter en zijn vrien-

den gaven aan dat ze gepest waren door de jongens van de landbouw-school. Het personeel ging naar buiten en gaven de jongens van de land-bouwschool een standje. Ze vluchtten geschrok-ken weg en Walter en zijn vrienden hebben nooit meer last van ze gehad. Het was Nieuwjaar en toen schoten we met carbid. We wisten de sleutel te liggen en we deden dit bij Smits weg pikken. De deksel vloog over de weg heen en we moesten er met de hamer opslaan. Toen zat het zo vast, dat het er bijna niet meer afging.

In gesprek metWalter van Haren

Walter met paarden

Uitje bij de Sint Jansbeek in Mook (Walter, Kees en Greet)

Witte hoeve 1949 (Ouderlijk huis)

Walter is de kerstboom aan het verbranden

Jongensschool Beers, Walter en Kees

Page 11: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

11februari 2016

Jo, mijn broer, liep de weg over. Toen schoot de deksel van de melktuit af en kreeg hij deze tegen zijn billen aan. Hij brulde zijn kop eraf en ver-telde hij aan Pa van Haren dat hij de deksel van de melktuit

tegen zijn billen had gekregen. Pa werd zo boos dat hij van gift de melktuit in elkaar heeft getimmerd met de hamer. En toen was het afgelopen met het carbid schieten. Rien, mijn broer, schoot met

Walter 20 jaar oud

Walter in de Jan van Daalstraat in Beers

Walter met tractor naar Duitsland SMT Sambeek

Rapport LTS Mill Rapport Jongensschool Boxmeer

de katapult bij hoekpalen de stoppen kapot. En zat de Dom-melsvoort zonder stroom. Toen moest Cor van der Heuvel ko-men om nieuwe stoppen erin te draaien. Hij ging naar mijn vader toe, en hij zei ‘Nu moet het een keer afgelopen zijn met die jongens van jullie!’Ik had een bromfi ets (RAP) en hij liep niet zo hard als die van Tiny Hermanussen en Theo de Keijzer. Toen was ik best een beetje jaloers. Ik ging naar de LTS in Box-meer en naar de avondschool in Mill en we gingen altijd bij de moeder van Tiny Her-manussen koffi e drinken. Ik heb bij de smid gewerkt in Oeffelt, daarna bij het Besto

in Boxmeer samen met Harry Nabuurs. In 2002 ben ik gescheiden van mijn eerste vrouw, waarvan ik één kind heb, Eric. 38 jaar lang werkte ik bij Chicopé in Cuijk, totdat ik in 2005 een hersenbloeding kreeg en afgekeurd werd. Een tijdje daarna kwam ik mijn huidige vrouw, Brenda, tegen waar ik nu heel gelukkig mee ben. In 2008 zijn we daadwerkelijk getrouwd met elkaar. Ik heb jarenlang hobbymatig bij de SMT een tractor gehad, maar helaas kon ik dit door mijn hersenbloeding niet meer bijhouden. Nu ga ik met mijn huidige vrouw veel op reis en woon ik in Nieuw-Bergen en ben ik een gelukkige opa van in totaal 10 kleinkinderen. Wij (ik met mijn broers en vrienden) waren de provo’s van Beers. We waren rebels in onze jeugd en in de jaren ’60.

Page 12: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

februari 201612

Mede door het wereldwijde web kwam bij oud-Beersenaar Henk Aldenhoven opborrelende herinneringen naar boven aan Beers. Persoonlijke herinneringen tussen 1945 – 1970, die hij in Beers beleefde heeft hij aan het papier toevertrouwd en …. aan de Dorps-Courant. Het is een heel boekwerk geworden. In verschillende delen zullen wij voor publicatie zorgen, regelmatig voorzien van bijpassende foto’s. Reacties naar [email protected].

Iedere maand vertelt Henk Aldenhoven over zijn herin-neringen aan Beers. Deze maand vertelt hij onder over de Bouwordegroep en de dienstplicht.

Voor de voormalige bar was een tankstation verrezen en de bar was nu een shop. Toon Essers, tegenover het klooster aan de Grotestraat in Beers, had lucht gekregen van de interessante uitdaging via de Bouworde en is in 1966 voor 4 weken mee op werk-kamp gegaan naar centraal Zwitserland en op dezelfde wijze actief geweest in een bergdorpje niet ver van An-dermatt en Disentis op ruim 1800 meter hoogte. Aldaar, in het gehucht Milez met minder dan tien huizen en waar maar enkele mensen permanent woonden, was een vakantie-huis voor kinderen uit Bell-inzona in aanbouw met inzet van de goedkope krachten van de Internationale Bouworde. Onze werkzaamheden heb-ben voornamelijk bestaan uit het graven van een gat waar een betonnen zinkput voor afvalwater in moest komen en het verzamelen van grotere en kleinere keien in de wat hoger gelegen vlakkere delen voor het opvullen van de ruimte aan de buitenzijde van de betonnen fundamenten van het gebouw.

Dirigentloos orkest

Een bijzondere ervaring viel ons ten deel rond 20 juli. Midden in de nacht trok een dirigentloos orkest van tingelende bellen door het dorp waar alle inwoners en bouwordewerkers wak-ker van werden. De optocht duurde ongeveer een kwartier. Vanwaar dit nachtelijk feest? Een sneeuwbui had in de hogere delen, boven de 1500 meter een wit tapijt uitge-spreid ook over de aanwezige grazige almen en dit dreef de bellende koeien naar lagere delen waar de sneeuw in de vorm van regen naar beneden was gekomen door de daar heersende hogere temperatu-ren. De volgende ochtend lag er een sneeuwlaag van ruim tien centimeter.

Als dank voor onze inzet werd de gehele Bouworde-groep een dagtrip aangeboden via Bellinzona naar het toen mondaine Lugano op de grens met Italië. Beetje jammer dat de zon zich die dag niet van zijn beste kant liet zien en Lugano niet kon schitteren onder een alles verwarmende en versierende julizon. Het gehele verblijf was een aan-eenschakeling van unieke ervaringen.

WintersportdorpjeEnkele jaren geleden, zomer 2009, heb ik onder mistige omstandigheden met Truus nog eens een bezoek gebracht

aan het bergdorpje van des-tijds. Er was weinig leven te bespeuren. Met veel moeite kon ik me een beetje oriënte-ren en heb waarschijnlijk het gebouw waar Toon en ik meer dan één steentje werk aan hebben bijgedragen tussen de enkele aanwezige bouwwer-ken kunnen ontdekken. De grootste verandering die di-rect in het oog sprong was de skilift die vanuit Milez naar hogere en lagere delen wees. Het dorpje was een winter-sportdorpje geworden en verkeerde voor het moment in een toestand van zomerslaap. De grotere gebouwen – zo was af te leiden - stonden in dienst van skiactiviteiten. Ik betwijfelde of er nog per-manente bewoning was. De weg vanuit het dal was van onverhard destijds, veranderd in geasfalteerd maar nog wel even smal.

DienstplichtNa alle vorenstaande va-kantiewerkzaamheden, een vijfjarige opleiding aan de kweekschool met ontvangst van mijn hoofdakte als vol-ledig bevoegd onderwijzer werd ik opgeroepen voor eerste oefening in de Tappijn-kazerne te Maastricht. Deze oefening begon op 30 novem-ber en heeft offi cieel 96 dagen geduurd. Het meest spectacu-laire was het vijfdaagse bivak op de Brunssummer Heide met nachtelijk wachtlopen,

slapen in het kleine twee-persoons tentje met al mijn kleren aan en alle dekens over vanwege de lage temperaturen (-5 graden C.), het herhaalde-lijk bestormen van een bezette heuvel en maaltijden uit blik. Heerlijk die maaltijden, als je honger hebt! Ik heb voor mijn eerste oefeningen in dienst van het vaderland een beloning ontvangen van 96 keer fl . 1,10 en dat is ruim honderd en vijf gulden plus niet te vergeten de riante kost en inwoning en elke twee weken een retourkaartje om het thuisfront te laten zien hoe goed het met me was. De examendrukte had me terug-verwezen naar 68 kilogram-men en de diensttijd van drie maanden schonk mij er weer vijf bij. Vanwege een rugpro-bleempje van hernia-achtige aard dat al langer met enige regelmaat te pas en te onpas opspeelde, hoefde ik na zes weken geen diensten meer te draaien en hoorde ik eigenlijk niet meer bij de aanwezige lichting en weer zes weken later werd ik in stilte uitge-schreven; geen ceremonie met de vlag, geen handdruk en zeker geen gouden met bijpas-sende envelop. De opleiding tot onderwijzer, opvoeder en de militaire dienstplicht in de vorm van eerste oefening, met name het geblaf en de denigrerende scheldwoorden als onderdeel van opvoeden tot kadaverdiscipline, voelden voor mij als volledige tegen-polen; als kat en hond met ontbloot gebit en de haren recht overeind tegenover el-kaar. In dat opzicht was ik blij dat ik van de vervulling van deze plicht zó snel afscheid mocht nemen.Snel na 5 maart, mijn offi ciële uitschrijfdag of afzwaaidag waarbij niemand zwaaide of het moet aan de Gildeweg zijn geweest, kwam er nog eenmaal een soort van vakan-tiewerk op mijn pad.

Volgende maand vertelt Henk verder over zijn herinneringen aan Beers.

1966 Milez Zwitserland. Alle deelnemers aan het Bouw-kamp.Knielend: 2e van links: Toon Essers. Schuin achter Toon staand: Henk Aldenhoven.

Bouworde 1966. Met Frau Inge Monn uit Bellinzona in Lugano. Zij was de initiator van de bouw van het vakan-tiecentrum voor behoeftige jeugd van Bellinzona in het bergdorpje Milez.

Page 13: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

13februari 2016

Grotestraat 13 5437 AR Beers Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl

BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1 30-08-10 14:29

Grotestraat 13 5437 AR Beers Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl

BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1 30-08-10 14:29

Grotestraat 13 5437 AR Beers Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl

BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1 30-08-10 14:29

Studiein het buitenland

Mark Derks vanuit San FranciscoBeste dorpsbewoners, Nadat Jan Kaak zich een aantal jaren geleden eerder vanuit Beers naar San Francisco heeft begeven, ben ik inmid-dels 6 maanden geleden ook vertrokken in deze stad aan de andere kant van de plas voor het opdoen van een nieuwe ervaring. Het was met name de eerste weken even wennen aan alles wat er op me af kwam; zoals de huisvesting, studie, huisgenoten en de omgeving. Maar inmiddels ben ik gewend en bevalt het me hier goed.

Het eerste half jaar ben ik in een zogenaamd “hackers-house” verbleven samen met

een groot aantal internationale huisgenoten die om verschil-lende redenen (ondernemen, studie, relaties) hier tijdelijk of wat langer in dit aparte huis verblijven. San Francisco is een gekkenhuis. Het wordt op dit moment genoteerd als nummer 3 van de duurste steden ter wereld. Door het beperkte aanbod van huisves-ting dient vrijwel iedereen creatief te zijn om zijn kamer, woonkamer, of soms zelfs boot als slaapplaats te delen voor

een plekje in de stad, waar zoveel gebeurt op het gebied van innovatie. Zelf ben ik op dit moment bezig om te verhuizen. Het kan gezellig zijn om zo veel huisgenoten te hebben, maar het studeren is hierdoor erg hectisch. De studie bevalt goed, maar was met name op het einde van het eerste semester vrij pittig. Amerikanen zijn niet van het benauwde, dat betreft zowel de hoeveelheid regels als de hoge werkbelasting. Overigens is het mooi en bijzonder om zo veel verschillende verha-len te horen in een dergelijk internationaal georiënteerde stad. Iedere dag zijn er bij-eenkomsten, conferenties en evenementen voor mensen met specifieke interesses of overige doeleinden. Door de hoeveelheid innovatie die hier wordt gecreëerd door o.a. de start-ups maar ook onder-nemers en topbedrijven als Google, Facebook etc., wordt er ook regelmatig over Venture Capitalists (VC's) gesproken die hun financiën beschik-baar stellen voor het liefst het nieuwe billion-dollar idea.

Doordat ik zelf de afgelopen 2 jaren ook vrij ondernemend

ben geweest heb ik de mogelijkheid gekregen om mij te verbinden met HealthcareInnova-tionTransfer (HIT). Dit om te bekijken of er mogelijkheden zijn om bruggen

te bouwen vanuit het veld dat ik hier bestudeer naar de Nederlandse zorg. Doordat dit een publiek-private organi-satie betreft die verbonden is met het Nederlandse Consu-laat Generaal, heb ik ook deze collega’s mogen ontmoeten en verhalen van hen mogen horen. Het is leuk om te ervaren hoeveel Nederlandse ondernemers samenwerkin-gen proberen aan te gaan met veelal bedrijven uit Sillicon Valley en alle spannende ver-

halen en ambities die daar bij komen kijken. Tevens is het interessant om soms aanwezig te mogen zijn bij de vele eve-nementen en bijeenkomsten die er plaatsvinden. Doordat 2 stagiaires van HIT op zoek waren naar een huisvesting, heb ik ze uitgenodigd om bij mijn verblijfplaats in te trekken. Vervolgens kwam er nog een Nederlandse stagiaire vanuit Tesla in dit huis wonen en werd het huis opeens

overspoeld door “Dutchies”. Hollandse oliebollen hebben de huisgenoten dus voor het eerst mogen proeven.

Wat ik helaas nog niet veel heb kunnen doen maar na het zien van foto’s en horen van verhalen zeker nog op mijn lijstje staat, is het verken-nen van de mooie natuur en omgeving van Californië. Regelmatig hoor ik verhalen van de roadtrips die velen in deze omgeving maken en dit staat dan ook op mijn lijstje om mogelijk in de vakantie of na de studie met ons gezin te doen.

Groeten vanuit de States!

Mark Derks

Page 14: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

februari 201614

Twee bijzondere portrettenIn de zijkapel van de

kerk in Beers staan 2 levensgrote, fraaie

portretten van de 3e burgemeester van Beers, Johannes Arts en zijn echtgenote Theodora van den Heuij. Ze zijn af-komstig van de zusters van Liefde uit Schijndel. Zij hebben deze mee-genomen uit het door hen verlaten klooster in Beers. Zover bekend zijn deze portretten de oudste van mensen uit Beers, dus zéér bijzonder en erg de moeite waard om getoond te worden.

Johannes Arts is op 15 april 1795 geboren in St. Antho-nis, als zoon van Henricus Arts en Johanna Baltussen. Hij trouwde op 6 mei 1821 met Theodora van den Heuij, geboren op 8 juni 1792, als dochter van Peter van den Heuij en Adriana Deenen uit Linden. Ze komen in Beers wonen, alwaar 6 kinderen worden geboren. Zij kopen op 25 juli 1833 voor 3150,- gul-den (± 1430 euro) van Martin Cuppen en lenen hiervoor 4000,- gulden (± 1810 euro)

van Hermen Barten. In 1842 kopen zij Kerkenhoek sectie B-159 (nu café “De Spijker”) van de minderjarige kinderen van de overleden smid Reinier Kempkes voor 2021,- gulden (± 910 euro).

Johannes Arts wordt in 1832 burgemeester van Beers als opvolger van Antoon Goos-sens (wonend op de “Bunge-laar”), die de opvolger was van de eerste burgemeester Willem Anne Lodewijk, graaf van Gronsveld Diepenbroek en

Rees en Impel. Op 14 sep-tember 1856 komt Johannes Arts te overlijden en wordt als burgmeester opgevolgd door Petrus Hendricus Thijs-sen. Theodora van den Heuij overlijdt op 16 maart 1874. De oudste zoon Peter, geboren op 14 juli 1822 werd burgemees-ter van Nistelrode en is, na 2x getrouwd te zijn, aldaar over-leden in 1885. Tot 1906 bleven de dochters Adriana en Maria nog wonen op de “Sendonck”. Dochter Johanna Katharina was al overleden in 1884 en

zoon Johannes Theodorus, bakker in nu “De Spijker”, is overleden in 1904. In 1901 wordt de “Sendonck”door de kinderen verkocht aan Petrus Hendricus Barten en zoon Theodorus bouwde in 1904 samen met zijn zussen Kerken-hoek 124 (nu Grotestraat 22), dat bij zijn overlijden op 24 april 1914, bij testament, werd geschonken aan de zusters. Zo kwamen de zusters dus ook in het bezit van deze prachtige portretten.

Kees Wijnhoven

Workshops Clownerie winter/voorjaar 2016“De kunst van het contact maken”“Lachen is de kortste afstand tussen mensen”

In ieder mens schuilt een clown.De cursus geeft inzicht hoe de clown open staat voor het leven. Niets is raar.Het contact dat de clown weet te creë-ren tussen zichzelf en het publiekis een belangrijk aspect van deze cursus.Improvisatie, fantasie, emotie, jabber-taal, creativiteit en uitdagingen open de verborgen talenten van de clown en van jezelf!In de clownfantasie ervaar je dat alles anders kan zijn.Er wordt vanuit het hart (intuïtie) en niet vanuit het hoofd (bedenken) gespeeld.Herbeleef je kind-zijn. Een uitdaging voor iedereen.

Een reeks van zestal donderdagavon-den van 20.00 tot 22.00 uur te Cuijk.

Data donderdag:

21-28 januari & 4-11-18-25 februari 201610-17-24-31 maart & 7-14 april 2016

Informatie:www.clownkunst.nl E [email protected] ~ T 0485 322 746 ~ M 06 2010 7917

Page 15: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

15februari 2016

RummikubU kunt niet kaarten of biljarten, maar u hebt wel zin in een spelletje Rummikub, maar is er niemand om gezellig mee te doen? Geen nood. Begin januari 2016 is er een groep gestart in Ontmoetings-ruimte ’t Trefpunt. De opkomst was boven verwachting, maar zoals het spreek-woord luidt; “Hoe meer zielen hoe meer vreugde”. Rummicub is een denkspel dat inzicht, durf en tactiek combineert. Het traint geheugen en alertheid. De boog moet niet altijd gespannen staan en ont-spanning is erg belangrijk voor je geest. Kom dus op maandagmorgen een paar uurtjes Rummikub spelen. De koffi e is bruin en kost maar € 0,70.

Aktiviteiten Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt Prijsrikken –1e – 3de en 5de donderdag van de maand om 13.30 uurInleggeld bedraagt € 0,50 per donderdag-middag. Een gezellig middagje rikken voor alle 50plussers.Kienen – 2de en 4de Donderdagmiddag van de maandHandwerken – MaandagmiddagRummikub – Maandagmorgen 10.00 – 12.00 uurKoersballen – DinsdagmorgenBridgen – DonderdagmorgenKoffi e-uurtje – Woensdagmorgen aanslui-tend eetpuntZingen - Zangkoortje “Vûr de lol” o.b.v. Ans Bergmans en Willem Beeken.Woensdagmorgen van 10.00 tot ca. 11.45 uur. 06 en 20 januari – 03 en 17 februari 2016.Sportieve aktiviteiten Nordic Walking en/of Lopen – Elke maan-dagmorgen starten we om 09.00 uur vanaf het Burg.v.d.Braakplein. Na afl oop samen even lekker koffi edrinken.Zitgymnastiek/gymnastiek – bibliotheek-ruimte/kloosterhof – dinsdagmiddag

Openingstijden Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt

Maandag t/m donderdagmorgen van 09.30 – 11.30/12.00 uur.Maandag t/m vrijdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.Alle aktiviteiten beginnen tussen 13.30 en 14.00 uur – ontmoetingsruimte geopend voor alle aktiviteiten vanaf 13.15 uur.

KBO – jaarplanning 201617 februari 2016 – Jaarvergadering met voorlichting door Ella en Henk Mijnsber-gen11 maart 2016 – Voorjaarsmodeshow 08 en 09 april 2016 – Regionale Ouderen-beurs – Fitland Mill13 april 2016 – Voorlichting door M. van Daal [scootmobielenElektrische scooters/steps – e-cars en brommobielen]25 mei 2016 – Voorlichting Remedica – “Het hart op de goede plaats”17 augustus 2016 – Busreis14 september 2016 – Voorlichting Teun Arts [relaxfauteuils en zitmeubels]21 oktober 2016 – Najaarsmodeshow09 november 2016 – Ontmoetingsmiddag14 december 2016 – Kerstviering

Inloopspreekuur computer, tablet en mobiele telefoonHeeft u vragen over uw computer, tablet of mobiele telefoon?Wilt u meer weten over computercursus-sen die aangeboden worden?Wilt u weten hoe u eBooks van de biblio-theek kunt lenen of hoe de apps van de bibliotheek werken?Kom dan naar het inloopspreekuur in de bibliotheek Cuijk. Docenten van het Digitaal Ouderen Steunpunt Cuijk helpen u graag. De inloopspreekuren zijn gratis

en bedoeld voor senioren. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang dat u uw laptop, tablet of telefoon [met op-lader] meeneemt.Voor data en ver-dere informatie; www.doscuijk.nl of www.biblioplus.nl/aktiviteiten

OLC – CuijkOuderen Levens-vragen “Goeie Praet” data 201610 februari – 09

maart – 06 april – 04 mei – 01 juni – 29 juni Locatie; Steunpunt ’t Trefpunt – om 10.00 uur.Info; Wilma van der Waart – [email protected]

Extra handjesWelke vrijwilliger wil elke 2de en 4de donderdagmiddag van de maand gast-heer/vrouw zijn van 13.30 – 16.30 uur tijdens het kienen.Hebt u belangstelling of misschien wilt u eerst een keertje meedraaien?Neem dan contact op met; telefoon 0485-317966/314055 of via mail [email protected] / [email protected]

BoekenBoeken verrijken ons leven. Ze brengen ont-roering en plezier.Leest u graag? Kom dan eens gratis een boek lenen tijdens de openingstijden van de Ontmoetingsruimte. Er is altijd wel een gastheer/vrouw aanwezig en u kunt ook nog lekker genieten van een kopje koffi e ad. € 0,70.

Workshop Bloemschikken PaasdecoratieOntmoetingsruimte ’t Trefpunt – vrijdag 18 maart 2016 – 09.30 – 12.00 uur. Opgeven t/m zondag 13-03-2016 bij;Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nel-lie.vd.broek@hetnet.nlMieke van Lanen – tel. 0485-317966 – [email protected]

TelefoonnummersBeheersstichting Beers-Linden: Frans Martens - tel.313085 Nelly v.d. Broek - tel.314055 Mieke v. Lanen - tel.317966Huisartsenpost: tel.0900-8880KBO Beers-Linden: Jan Robben – tel.314314Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel.322787Ouderenadviseurs: Ella Mijnsbergen - tel.314615Ria Blokland – tel. 315386SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: tel: 574440Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Ans van den Bergh – tel. 316655Secretaris: Martha Thijssen – tel. 320988

PrikserviceOpeningstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in 't Trefpunt

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban. Gi

ldeka

mp 17

Cuij

ktel

efoon

: (04

85) 3

1 27 1

6inf

o@ha

nslem

merst

weew

ieler

s.nl

Page 16: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

februari 201616

“Taart van Twan”De taart van Twan is deze maand gebak-ken voor Tari van Duren, omdat:Tari al 9 jaar actief is bij de Beerse Carna-valsvereniging, de eerste 3 ja-ren was ze zelf dansmarieke en de 6 jaren daaropvolgend als begeleid-ster. Dit houdt in dat ze 1 tot 3 keer per week met de dans-garde traint om de showdans en gardedans in te studeren. Ze regelt de kostuums voor de dames en gaat geregeld mee naar activi-teiten van de carnavalsverenigingen, zoals naar recepties en de jaarlijkse sleuteloverdracht.

Tevens heeft Tari meegewerkt aan het opzetten van de Revu 100 jaar HBV. Ze heeft voor 6 groepen de choreografi e opgesteld en elke zondag was ze druk bezig om de dans-passen er bij de 6 groepen in te studeren!

Kerstboomverbranding ’t Neie Huukske

Spreekuur rijbewijskeuringCUIJK - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en ove-rige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kun-nen hiervoor 2 februari en 1 maart terecht op de locatie Wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250. Schikt de da-tum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio . Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 52,50. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kan-tooruren naar het landelijke af-

sprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: �088 23 23 300. Zelf een datum plan-nen kan via www.regelzorg.nl.

De keuring is verplicht voor automobilisten die 75 jaar of ouder zijn op het moment dat het rijbewijs moet worden verlengd en voor automobilis-ten met rijbewijs C/D/E. Soms is een bezoek aan een keu-ringsarts ook verplicht als de leeftijd van 75 jaar nog niet is bereikt. Of dat voor u het geval is, kunt u nagaan op www.keuringscheck.nl. Zo kan worden voorkomen dat pas

bij aanvraag van een nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. En dat lukt dan niet meer op tijd. Ook worden op deze manier onnodige keuringen, met alle kosten van dien, voorkomen. Op de website wordt ook aangegeven welk van de 3 keuringsformu-lieren – de zogenaamde Eigen Verklaring – u nodig heeft. De Eigen Verklaring is verkrijg-baar bij de meesten gemeenten en met DigiD via mijn.cbr.nl (met DigiD). Ook is het mogelijk Regelzorg te vragen u een Eigen Verklaring toe te zenden. Voor vragen over het

invullen van de Eigen Verkla-ring kunt u contact opnemen met de medisch adviseur van Regelzorg. Verwerking en be-oordeling ervan door het Cen-traal Bureau Rijvaardigheids-bewijzen (CBR), kan tot drie maanden in beslag nemen. Daarom wordt geadviseerd om ten minste vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Familie Degen wint familietoernooiZondag 27 december was het weer ontzettend gezellig in de Kloosterhof waar de 44e editie van het familietoernooi werd gehouden.Vanaf 11.00 uur stroomde die vol met volleyballers en overige familie. Gelukkig was al vroeg de koffi e klaar en het bleef de hele dag lekker vol in de kantine. Vanzelfsprekend bleef het niet bij koffi e alleen.In de zaal startten 10 teams om 12.00 uur met de wedstrijden. In twee klassen werd er op niveau gespeeld. De familie Degen wist de wis-selbeker in bezit te houden door ongeslagen de A-klasse

te winnen. De familie ten Haaf werd tweede en nieuwkomer Lange uit Boekel werd derde.In de B-klasse bleef de familie Coenen ongeslagen. De familie Hendrix werd tweede en Roef-fen behaalde de derde plek. Na afl oop, bij de prijsuitrei-king, werd vermeld dat de families Nabuurs en ten Haaf aan alle toernooien hebben deelgenomen maar dat er nog steeds families zijn die voor de eerste keer meedoen, zoals de familie ten Haaf van de broers Richard en Karel.Volgend jaar wordt het 45e familietoernooi gehouden op Tweede Kerstdag.

De einduitslag:Klasse A Klasse B1. Degen 1. Coenen2. ten Haaf 2. Hendrix3. Lange 3. Roeffen4. van Duren 4. Degen 25. Nabuurs 5. ten Haaf

foto: Lex Schulte

Page 17: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

17februari 2016

Iedere maand worden aan 3 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden:1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je?2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit?3. Wat zijn je hobby’s?4. Wat vind je de leukste website?5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten?6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen?8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je?9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je later willen worden?10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen?11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze lijst in te vullen? Mail zijn/haar emailadres of telnummer. Ant-woorden met foto mailen vóór de 15e van de maand [email protected] Doc. of txt-bestand. Foto jpeg, 200 dpi.

1. Ik ben Renske van den Bergh, 11 jaar en ik woon met mijn moeder (Saskia), mijn vader (Joris), mijn zus (Kirsten), hond (Roef) en acht herten of zo, twee geiten, en wat kippen op de Broekkant. 2. Mijn wekker gaat om 7 uur. Dan ga ik ontbijten en om 8 uur fi ets ik naar school.3. Mijn hobby’s zijn hockeyen en Harry Potter.4. Mijn leukste website is Youtube.5. Met Roef onze hond, mama en papa en Kirsten.6. Harry Potter en de Vuurbeker.7. Met boer Jan, dan kan ik lekker op de tractor rijden.8. Sneller internet en hockeyclub.9. Dierenarts voor grote dieren.10. Sparen voor een computer.11. Ik nomineer Mathijs Theunissen.

1. Hoi ik ben Merle Janssen, ik woon samen met mijn vader Adwiek, moeder Ingrid, broer Twan en zus Britt, op De Geest 8.2. Ik sta doordeweeks rond half 8 op, aankleden, ontbijten, klaarmaken en daarna naar school. Na school meestal afspreken met vriendinnen, naar paard-rijden of 's avonds naar Jong Nederland.3. Mijn hobby's zijn tekenen, paardrij-den, knutselen en Jong Nederland.4. Akasharijkunst.nl.5. Met familie, vriendinnen, Klaartje en

Renske

Binky.6. Passie voor paarden.7. Met Anky van Grunsven.8. Een groot pretpark bouwen.9. Iets met dieren.10. Dan zou ik verder sparen voor iets leuks.11. Jennifer van Herk.

Vorige maand zijn door een foutje niet alle antwoorden geplaatst die Sam had ingestuurd. Dus hier volgt de herkansing.

1. Hallo, ik ben Sam Vloet, 3 jaar en woon samen met mijn mama (Karen), papa (Antwin), onze hond (Wolf) en onze poes (James) op de Bungelaar 3 in Beers.2. Ik slaap graag een beetje uit en als ik dan wakker ben, ga ik samen met mama ontbijten (papa is meestal al vroeg weg). Op maandag, dinsdag en vrijdag ga ik fi jn spelen bij Rieny Vos. En op woensdag ga ik eerst met mama zwemmen en daarna meestal iets leuks doen. Op donderdag zijn opa en oma bij mij en is het de hele dag feest! Na het eten ´s avonds vind ik het altijd gezellig in bad waarna mama mij een verhaaltje voorleest voor ik ga slapen.3. Koekjes bakken, bos wandelen, tram-poline springen en in mijn eigen huisje spelen.4. Kindertube (Mickey Mouse Club-house!)5. Papa en mama, opa en oma en de bu-

ren. (Wolf nemen we ook mee!)6. Geen (daar staat mijn beer), maar Dora’s vrolijke avonturen wordt vaak uit de kast gehaald.7. Met Rieny Vos dan kan ik lekker de hele dag doen wat ik zelf wil.8. Ik maak Julianatoren in Beers.9. Mama10. Snoep!11. Mijn grote vriendin en buurmeisje Mila Muskens.

Merle

Sam

Page 18: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

februari 201618

Gedicht

Parochiële zaken:Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereik-baar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 [email protected] van de parochie.Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede zaterdag van de maand en de vierde zondag van de maand en voor de bijzondere feestdagen.Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duide-lijk leesbaar voorzien van €11.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken.Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad.Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nlHuwelijks- en jubileumvieringen. [email protected]. H. van Haren tel: 314333 [email protected]. S. Vromans tel: [email protected]. We bieden de mogelijkheid tot dopen op zondag na de Eucharistieviering of in overleg met de pastoor Theo Lamers, of met con-tactpersoon A. Lenkens tel: 320855 [email protected]

Geloofgemeenschap H. Lambertus

RMC Radius verder als SociomDe naamswijziging is een logisch vervolg op de fusie van RMC en Radius, precies een jaar geleden. Hiermee ontstond één organisatie voor welzijns- en maatschappelijk werk in het Land van Cuijk. Het jaar 2015 stond in het teken van het structureren en opbouwen van de organisatie. Inmiddels is de tijd rijp voor de volgende stap: een krachti-ge nieuwe naam en uitstraling. Een naam die onderstreept waar de organisatie sterk in is: mensen verbinden, ondersteu-nen, in hun kracht zetten en in beweging brengen.

Een naam met bete-kenisDe naam Sociom is zorgvul-dig gekozen en combineert ‘sociaal’ met de beginletters van ‘omgeving’. Kortom: een organisatie met een sociaal gevoel, actief in je vertrouwde omgeving. Waarbij ‘om’ ook verwijst naar actie, radertjes en beweging. Want Sociom zet mensen in hun kracht en

brengt ze in beweging. Dit is ook terug te zien in het logo, dat bestaat uit een opeensta-peling van allerlei soorten cirkels. De cirkels zijn warm van kleur en verschillend qua vorm. Hiermee staan ze voor de diversiteit van de samen-leving.

Nieuwe lookDe nieuwe naam is van toe-passing vanaf 1 januari. De komende maanden krijgen alle uitingen de nieuwe look-and-feel. Dit gebeurt stap voor stap.

Benieuwd naar Sociom en het verhaal achter de nieuwe naam? Bekijk de animatie op www.sociom.nl.

Stichting Leergeld Land van Cuijk ontvangt cheque Industriële Kring

Stichting Leergeld is een or-ganisatie die in nagenoeg alle regio’s van ons land een afde-ling heeft, waaronder Leergeld Land van Cuijk. Leergeld heeft als missie: ‘het voorkomen van sociale uitsluiting van kinde-ren uit gezinnen met minimale fi nanciële middelen’. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buiten-schoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.Door het aanbieden van deze mogelijkheid kunnen kinderen zich op alle gebieden des levens zo normaal mogelijk ontwik-kelen, zodat zij later volwaardig mee kunnen in de samenleving. Zie: www.leergeld.nl De continuïteit van Stichting Leergeld is afhankelijk van giften waarmee de activiteiten bekostigd kunnen worden. Geld wat gedoneerd wordt, gaat rechtstreeks terug de maat-schappij in door het helpen van kinderen uit alle plaatsen in het Land van Cuijk. De Industriële Kring heeft een geweldig bedrag van

€ 2.500,- gedoneerd aan Stich-ting Leergeld.

carnavalde levensgenietersJantje Greetje Pietje

vinden dit zuidelijke feestveel meer dan mieters

stille Pietjemetamorfoseert

in vlotte Pietvlotte Grietje

metamorfoseertin dwaze Grietdwaze Jantje

metamorfoseertin dolle Janzij laten los

het lastige levenzingen hossen danseneffe genietend beleven

carnavaller zijngeeft de ruimte

aan jouwvlotte dwaze dolle kant

dat is veel meerdan fi jn.

Roc Andreas ©Cuijk, jan. 2016

Page 19: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

19februari 2016

H. Martinusparochiegeloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Opgaven activiteitenkalender: [email protected]

ActiviteitenkalenderFebruari5 feb Schoolcarnaval6 feb Carnvalsmis6 feb 16.30 uur: VCV Veenendaal H2 – Energo/Flip Schoon-

maak H16 feb 17.00 uur: Vocasa Nijmegen D1 – Energo/Flip Schoon-

maak D16 feb Coladisco met aansluitend Thema-avond "Lekker lallen

met z'n allen" bij De Spijker7 feb Optocht met aansluitend Optochtbal bij 't Wapen van

Beers8 feb Boerenbruiloft bij Zaal De Spijker9 feb Ballonoplaten op het Burg. van Braakplein met aanslui-

tend Familiecarnaval in 't Wapen van Beers11 feb start familiebiljarttoernooi ‘t Wapen van Beers12 feb Darttoernooi ‘t Wapen van Beers, aanvang 20.00u13 feb Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de

Quayschool 9.00-11.00u14 feb HBV 1 - Constantia,14.30 uur15 feb deadline Dorps-Courant, kopij aanleveren tot 23.5917 feb Jaarvergadering KBO met voorlichting door Ella en

Henk Mijnsbergen20 feb 19.00 uur: Energo/Flip Schoonmaak H1 – Taurus

Houten H220 feb 17.00 uur: Energo/Flip Schoonmaak D1 – Peelpush

Meijel D221 feb SV Milsbeek 1 - HBV 1, 14.30 uur27 feb Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de

Quayschool 9.00-11.00u27 feb Papiercontrainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie

Huukske, vr. 11.00u-za. 11.00u.27 feb Inzameling spullen Beers Best, 10.00 – 11.00 uur,

voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal.28 feb Presentatieviering communicanten, 11.00u kerk Beers

Maart5 mrt 14.30 uur: Zaanstad H2 – Energo/Flip Schoonmaak H15 mrt 16.30uur: Thor Bergambacht D1 – Energo/Flip Schoon-

maak D16 mrt HBV 1 - Olympia 1, 14.30 uur6 mrt Jubileumshow SV Olympia Cuijk, Schouwburg Cuijk 11 mrt KBO Voorjaarsmodeshow 12 mrt Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de

Quayschool 9.00-11.00u13 mrt SIOL 1 - HBV 1, 14.30 uur19 mrt 19.00 uur: Energo/Flip Schoonmaak H1 – VCN Ca-

pelle H119 mrt 17.00 uur: Energo/Flip Schoonmaak – VCN Capelle

D119 mrt Lachen met de Spijker20 mrt HBV 1 - Excellent 1, 14.30 uur21 mrt deadline Dorps-Courant, kopij aanleveren tot 23.5926 mrt 17.00 uur: Energo/Flip Schoonmaak D1 – Inter Rijs-

wijk D1

Kerkberichten januari en februari 2016Zaterdag 6 febr. Geb.Dienst 19.00 Visserskoor. Carnavalsdienst.Zaterdag 13 febr. H. Mis 19.00 Koor Together.Zondag 28 febr. H. Mis 11.00 Presentatie 1ste Com. Eigenkoortje.Zaterdag 12 mrt. H. Mis 19.00 TogetherZondag 27 mrt. H. Mis 11.00 Pasen Gemengd koor

Misintenties13 febr.: Fam van Bergen-van de Lockand, overleden ouders van Dijk-Verplak, Marinus Huberts echtgenoot van Odilia Sengers.28 febr.: Riek Wagemans-Lamers weduwe van Ad Wagemans.Tien Toonen en echtgenote Marietje van Zuilen.Huub Bulkens echtgenoot van Nelly Willems.Marie Claassen-Kuppeveld.12 maart: Geen intenties.27 maart. Pasen: Tien Toonen en echtgenote Marietje van Zuilen, Riek Wagemans-Lamers we-duwe van Ad Wagemans, en overleden Familie-leden Ad Wagemans-Lamers, uub Bulkens echt-genoot van Nelly Willems. Jaargetijde, arie Claassen-Kuppeveld.

OverledenOp woensdag 16 december is Bets Janssen-Janssen echtgenote van Frans Janssen overleden. En zoals de familie schreef, met weemoed in ons hart, maar zo dankbaar voor het vele dat zij voor ons gedaan heeft maar dan als lid van het Gemengd- en het Lambertuskoor. Zij stond altijd klaar, regelde vele zaken en was een heel kurate penningmeester. Daarom was het ‘Erelid van het koor’ ook op zijn plaats. Bets maar ook Frans onze hartelijke dank.Op maandag 21 december is zij na een H. Mis en een mooie uitvaartdienst op het kerkhof alhier begraven. Frans –Miranda – Luuke en de kleinkinderen, sterkte met dit verlies en veel steun aan elkaar en aan de vele mooie dagen die je samen hebt mogen beleven.Bets, rust zacht bij de Heer die jij zoveel lof hebt toegezongen.

Toekomst van de parochie H. Martinus, Cuijk en omgeving. Cq. Toekomst kerk van Beers.

Op zaterdagavond 9 janu-ari na de avondmis is er een bijeenkomst geweest in de kapel. Hier gaf het bestuur uitleg over de beleidsplannen, samengevat in het schrijven van de uitgaven “Een nieuwe mantel voor Martinus”. Voor belangstellende zijn er nog exemplaren te verkrijgen bij H. van Haren, een telefoontje en men stop het bij u in de bus.Jammer genoeg was de be-langstelling niet erg groot, maar dat was geen reden om minder goed te vergaderen. Na een goede uitleg door de vice-voorzitter Piet van de Koolwijk over het financiële en materiele cq. gebouwen en pastoor Theo Lamers over het pastorale gedeelte, is er

goed gebruik gemaakt van de rondvraag. Vele vragen gingen vooral over de toekomst van het kerkgebouw en de voort-zetting van de kerkdiensten.Heel duidelijk verwoorde de voorzitter dat wij nog verschil-lende jaren op deze voet door kunnen gaan, wanneer we voldoende financiële midde-len bij elkaar brengen voor het dekken van de onkosten. Maar deze zijn vrij groot en we gaan ervan uit dat het nog wel ± 4 of 5 jaar kan duren voordat de deuren officieel sluiten. Maar we moeten ervan uitgaan dat het gaat gebeuren en wat dan.Dinsdagavond 19 januari is er een vergadering van de werkgroep ‘Rondom de Toren’. Hier komt de vraag op tafel,

wat zijn er voor mogelijkheden voor onze kerk. Zijn er nog mensen in onze gemeenschap die mee willen denken over dit vraag stuk, laat het ons we-ten, je bent van harte welkom om mee te praten en te denken over het Kerkgebouw wat ons

dorp zo siert.Op dinsdagavond 16 februari is er een uitgebreide inspraak-avond in het Akkertje in Vianen om 20.00 uur.Werkgroep ‘Rondom de Toren’. H. van Haren.

Page 20: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

U kunt op ons rekenen!

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent bankieren zoals u dat wilt.

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze

kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke

beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien

Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van

uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak met (0485) 450 450

Een aandeel in elkaar

Hoenderstraat 8 | 5437 AC BeersTel. 0485-320790 | Fax 0485-330129

[email protected]

AANNEEM-, TIMMER- &ONDERHOUDSBEDRIJF

LEUKE WANDELROUTE VAN 1,5 KM & PAUZEPLAATS VOOR PASSANTEN

www.barendonk.nl

Millseweg 13, 5437 NB Beersb.g.g. 0622 44 72 54 t 0485 31 64 36 b.g.g. 0485 32 15 51

e [email protected] facebook.com/Barendonk

Page 21: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

Maasziekenhuis: pasfoto bij patiëntregistratie

BEUGEN - Maasziekenhuis Pantein maakt voortaan pasfoto’s van patiënten voor het interne, elektronisch patiëntendossier. Dit ge-beurt uit het oogpunt van patiëntveiligheid en om te voldoen aan de landelijke eisen van patiëntidentificatie en patiëntverificatie.

Controleplicht

Het ziekenhuis zet deze stap omdat medewerkers en hulpverleners een controleplicht hebben. Het gebruik van een pasfoto draagt bij aan zorgvuldige en veilige zorg. De specialist of polimedewerker ziet zo in één oogopslag wie hij of zij voor zich heeft.

Geleidelijke invoering

De komende tijd worden alleen pasfoto’s van nieuwe patiënten gemaakt. Daarna volgen bestaande patiënten. De foto’s worden toe-gevoegd aan het elektronisch dossier van de patiënt. Dit dossier is om privacyredenen alleen zichtbaar voor de betrokken zorgverle-ners.

Belangrijk: legitimatie

Een patiëntkaart of ponsplaatje, zoals het Maasziekenhuis dat in het verleden kende, wordt niet meer gebruikt. Identificatie gebeurt tegenwoordig met behulp van een geldig legitimatiebewijs en het burgerservicenummer (BSN). Het is om die reden noodzakelijk dat een patiënt die naar het ziekenhuis komt altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich heeft.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn in december 2015 drie jubilarissen in het zonnetje ge-zet.Christine Arts en Toos Bouten zijn maar liefst 25 jaar als vrijwilligster verbonden aan de VVV Cuijk en Joyce Reedijk 12,5 jaar. En nog altijd denken ze niet aan stoppen!Samen met de andere vrijwilligers van het team VVV/TOP Cuijk zetten ze zich enthousiast in voor de promotie van Cuijk en omge-ving.In de wintertijd (van 1 november - 1 april) is de VVV/TOP aan de Maasstraat 17 in Cuijk geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 14.00 uur.Wist u dat deze periode zich uitstekend leent voor een bezoek aan een museum of het maken van een wandeling? Daarnaast is het mogelijk om een rondleiding door het Culturele Hart van Cuijk o.l.v. een deskundige gids te boeken bij ons. Onze medewerkers zijn u graag van dienst met tips en informatie.Loopt u gerust eens binnen en neem dan meteen een kijkje in de Romeinse tuin, die achter ons pand ligt.

Voor meer informatie:VVV en Toeristisch Ontmoetingspunt CuijkMaasstraat 17, 5431 EB CuijkT: 0485 - 317644 of E: [email protected]

Graag tot ziens!

Maandag 28 december 2015

R. McDonald: 20 mille voor kinder MaasziekenhuisBEUGEN - De kinderafdeling van Maasziekenhuis Pantein heeft een donatie van maar liefst 20 duizend euro ontvangen van het 30-jarige Ronald McDonald Kinderfonds.

DroomplekDit gebeurde in het kader van de hieraan verbonden jubileumactie. Daarmee werden ziekenhuizen en enkele kinder- en jeugdrevali-datie/zorgcentra uitgedaagd een origineel idee te bedenken om een ‘Droomplek voor ouders en kind’ te realiseren.

Verrijdbare speelmoduleMede door die te realiseren droomplek moeten ouder en kind zich nog meer gaan thuis voelen in het ziekenhuis. 27 Nederlandse ziekenhuizen en centra vielen in de prijzen, waaronder het idee van de kinderafdeling van het Maasziekenhuis. Dit betreft een zie-kenhuisbreed inzetbare en verrijdbare speelmodule, ontworpen door kinderen die in het ziekenhuis lagen. Zij zijn daarbij begeleid door pedagogisch en creatief medewerker Berry Geurts. Samen met de vele aangereikte ideeën van de kinderen en ouders - immers de beste 'architecten' vertoeven hier in bed - is een 'uitdagend' ontwerp ontwikkeld.

Family CareDe prijswinnaars zijn bekend gemaakt tijdens een drukbezocht symposium ‘Zorg voor ouder en kind’, waarbij het thema ‘Family Care’ centraal stond. De bekendmaking en prijsuitreiking gebeurde door Robert ten Brink en Pia Dijkstra (zie foto). De donatie werd in ontvangst genomen door Berry Geurts en teammanager Carola van Dijk van de kinderafdeling.

Page 22: Dorps-Courant Februari 2016 - 209

22december 2015

Januari is ‘Openbaarheidsmaand’, dan laat het BHIC snuffelen in ‘geheime’ archieven…BHIC maakt archieven openbaar

Een nieuw jaar betekent bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) dat er nieuwe archiefstukken openbaar worden. Iedereen kan nu via de overzichtslijst kennisnemen van documenten, archieven en archiefbestanden die vanaf deze datum openbaar zijn geworden en dus toegankelijk zijn. Zo wordt het vergeten verleden weer actueel. Daarnaast schenkt het BHIC de hele maand januari elke maandag op www.brabantbekijken.nl aandacht aan een paar van die nieuwe archiefstukken. Ieder jaar worden er archiefstukken openbaar. Dat gaat doorgaans geruisloos, maar er zitten vaak boeiende of leuke stukken bij. In 2016 schuift de openbaarheidsgrens weer een jaartje op. Voor archieven met een openbaarheidsbeperking van 75 jaar valt het jaar 1940 vrij, een belangrijk jaar waarin de spanningen van de Tweede Wereldoorlog in de archiefstukken voelbaar zijn en tot uitdruk-king komen. Bron van informatieDit jaar zijn er weer stukken openbaar geworden uit het archief van de vooraanstaande Brabantse familie Van de Mortel – De La Court. Zo vinden we stukken over de oprichting van het Jeugdwerkkamp ‘De Witte Bergen’ op het landgoed van de heer J. Van de Mortel. Eind 1939 werd dit kamp weer door het ministerie van Defensie voor militaire doeleinden in beslag genomen en opgeheven.Hoe het afliep met een jonge boer uit Veghel die op 12 mei 1940 moest voorkomen vanwege lijkroof op een omgekomen soldaat, is terug te vinden in de stukken van het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch.In het dagrapportenboek van veldwachter J. Belterman van de gemeente Heesch in 1940 lezen we dat er op 5 april een verkeerson-geluk in Heesch heeft plaatsgevonden. Een bestelbusje is op de spoorwegovergang door een trein gegrepen, waarbij de chauffeur en de bijrijder dodelijk verongelukt zijn. De twee overlijdensakten onder elkaar in de Burgerlijke Stand van Oss tonen aan dat de twee slachtoffers hoogstwaarschijnlijk in het ziekenhuis zijn overleden. In datzelfde dagboekenrapport voel je de spanningen van de Tweede Wereldoorlog als veldwachter Belterman op 10 mei het uitbreken van de oorlog en op 10 juni de explosie van een vliegtuig-bom in Heesch optekent en wat voor impact dit heeft op de autoriteiten en de bevolking.Dit jaar zijn er ook weer stukken vrijgekomen uit het archief van Hero Nederland en voorgangers, zoals scripts en aantekeningen over reclamefilmpjes. Maar er is zoveel meer.Nieuwsgierig geworden? Hier vind je het overzicht van archiefstukken op het BHIC die per 1 januari 2016 openbaar zijn geworden.Openbaarheid archieven Het BHIC vervult binnen de provincie Noord-Brabant een belangrijke rol in de openbaarheid van de overheid. Onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden kunnen met eigen ogen zien wat de overheid aan stukken heeft geproduceerd. Maar ook archieven van particulieren komen op de openbaarheidslijst voor.De Archiefwet 1995 bepaalt dat archiefbestanden van overheidsinstellingen na twintig jaar worden overgedragen aan het archief. Ruim 95 procent van de overgedragen stukken is direct in te zien. Voor de rest geldt een beperking op de openbaarheid, meestal om-wille van de privacy van nog levende personen. Over particuliere archieven maakt het BHIC speciale afspraken met de schenkers. De beperkingen gelden altijd voor een van tevoren vastgestelde periode. En dus zijn er jaarlijks nieuwe archiefdelen in de openbaar-heid. ’s-Hertogenbosch, 4 januari 2016