De server het huis uit. Parkeer uw server in het datacenter van uw provider.

2
COLOCATIE REAGEER OP DIT ARTIKEL VIA FORUM.COMPUTERTOTAAL.NL COMPUTER!TOTAAL MEI 2006 76 Voor veel gebruikers is het al jaren de gewoonste zaak van de wereld om hun computer, bijvoor- beeld in de vorm een ftp-server, via een particuliere internetaansluiting permanent met internet te verbinden. Tegenwoordig kunnen particulieren hun computer echter ook via het datacenter van hun provider aansluiten op internet. Dit heet colocatie en in dit artikel leggen we uit hoe het werkt en waar u op moet letten als u hiervoor kiest. Parkeer uw server in het datacenter van een provider bij plaatst u uw computer (in dit verband vaker aangeduid als server) in het datacenter van uw provider. Uw server is dan via een razendsnelle verbinding permanent verbonden met internet. Vanwege hoge kosten was colocatie tot enkele jaren terug alleen betaalbaar voor bedrijven. Als gevolg van de toegenomen concurrentie tussen aanbieders enerzijds en de lagere prijzen voor da- taverkeer anderzijds, ligt colocatie tegenwoordig ook binnen het bereik van particulieren. Tegen- woordig kunt u al vanaf twintig euro per maand een server in een datacenter van een internetpro- vider plaatsen. Bedrijven die colocatie voor zo’n prijs aanbieden zijn bijvoorbeeld Caveo Internet Diensten, TransIP en EasyColo. TOEPASSINGEN Het is mogelijk om een eigen gamesserver in een datacenter te plaatsen. In de praktijk gebeurt dit meestal door een groep vrienden die de maan- delijkse kosten dan met elkaar delen. Voordeel is dat ze de server geheel naar wens kunnen confi- gureren voor hun eigen spel(len). Veel particulie- ren maken websites voor derden en hosten deze sites dan zelf op een eigen webserver. Als u van plan bent om een eigen radiostation op internet te beginnen, kunt u een streaming server in een datacenter plaatsen. Bedenk wel dat een radio- station op internet veel dataverkeer genereert. In principe bent u dus geheel vrij om te bepalen welke applicaties u draait op de server die u wilt plaatsen, maar er is toch een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden. Zo is het bijvoor- beeld niet toegestaan om illegale software of mp3-bestanden waarop auteursrechten berus- ten via ftp aan te bieden. Ook kunt u geen server plaatsen die als primair doel het versturen van spam heeft. Als een provider u daarop betrapt, zal uw server onmiddellijk van internet worden losgekoppeld. Bepaalde aanbieders tolereren ook niet dat u een server plaatst waarop IRC-ap- plicaties draaien. SERVERRUIMTE Zoals gezegd: als u vanuit huis via uw particu- liere internetaansluiting een server met internet verbindt, heeft u vaak een beperkte uploadsnel- heid. Als u een server plaatst in een datacenter is uw server doorgaans met een snelheid van 10Mbit/sec en soms zelfs met 100Mbit/sec met internet verbonden. De beschikbare bandbreedte is dus in geen enkel opzicht een beperkende fac- tor. Alle gegevens kunnen door eindgebruikers razendsnel via internet worden opgevraagd. Het voordeel van colocatie is dat u de server geheel naar eigen wens kunt inrichten. Voorwaarde is wel dat u voldoende kennis dient te hebben van hardware, besturingssystemen en internetgere- lateerde zaken. Ook moet u rekening houden met de tijd die met het installeren en het onderhou- den van uw server is gemoeid. Uw server wordt in een kast geplaatst met daar- in aansluitingen voor internet en stroom. De af- metingen van een kast worden uitgedrukt in aan- tallen U’s, een U is een hoogtemaat en staat voor 4,45 cm. Een kast met servers is doorgaans 46U hoog. De kasten zijn zowel aan de voor- als aan de achterkant goed toegankelijk, zodat u gemakkelijk aan de achterzijde kabels en snoeren kunt inplug- gen. In een kast staan meerdere servers en deze De server het huis uit A ls u uw computer via een particuliere in- ternetaansluiting met internet verbindt, is de beschikbare bandbreedte die u tot uw beschikking heeft vaak een beperkende factor. Als u een bestand binnenhaalt of een webpagina opvraagt bent u aan het downloaden. Op het moment dat u vanuit huis een server met internet verbindt en u geeft andere gebruikers de gelegen- heid hier bestanden vanaf te halen, dan bent u aan het uploaden. Hoe meer bandbreedte u upstream beschikbaar heeft, hoe meer bezoekers uw server tegelijkertijd kan afhandelen, op voorwaarde dat voldoende processorcapaciteit beschikbaar is. In de praktijk zult u merken dat bij meerdere verzoe- ken tegelijk uw server alles trager afhandelt, als gevolg van de beperkte bandbreedte. Sinds enige tijd is er voor particulieren een inte- ressant alternatief beschikbaar: colocatie. Hier- Een serverkast in een datacenter. Gemakkelijk toegang via de achterkant van de serverkast. door Marc Boersma C!T05_p076_p077_Co-locatie.indd 76 24-3-2006 11:47:09

description

Voor veel gebruikers is het al jaren de gewoonste zaak van de wereld om hun computer, bijvoorbeeld in de vorm een ftp-server, via een particuliere internetaansluiting permanent met internet te verbinden. Tegenwoordig kunnen particulieren hun computer echter ook via het datacenter van hun provider aansluiten op internet. Dit heet colocatie en in dit artikel leggen we uit hoe het werkt en waar u op moet letten als u hiervoor kiest.

Transcript of De server het huis uit. Parkeer uw server in het datacenter van uw provider.

Page 1: De server het huis uit. Parkeer uw server in het datacenter van uw provider.

ColoCatie

REAGEER OP DIT ARTIKEL VIA FORUM.COMPUTERTOTAAL.NLCOMPUTER!TOTAALMEI 200676

Voor veel gebruikers is het al jaren de gewoonste zaak van de wereld om hun computer, bijvoor-beeld in de vorm een ftp-server, via een particuliere internetaansluiting permanent met internet te verbinden. Tegenwoordig kunnen particulieren hun computer echter ook via het datacenter van hun provider aansluiten op internet. Dit heet colocatie en in dit artikel leggen we uit hoe het werkt en waar u op moet letten als u hiervoor kiest.

Parkeer uw server in het datacenter van een provider

bij plaatst u uw computer (in dit verband vaker aangeduid als server) in het datacenter van uw provider. Uw server is dan via een razendsnelle verbinding permanent verbonden met internet. Vanwege hoge kosten was colocatie tot enkele jaren terug alleen betaalbaar voor bedrijven. Als gevolg van de toegenomen concurrentie tussen aanbieders enerzijds en de lagere prijzen voor da-taverkeer anderzijds, ligt colocatie tegenwoordig ook binnen het bereik van particulieren. Tegen-woordig kunt u al vanaf twintig euro per maand een server in een datacenter van een internetpro-vider plaatsen. Bedrijven die colocatie voor zo’n prijs aanbieden zijn bijvoorbeeld Caveo Internet Diensten, TransIP en EasyColo.

toepassingen Het is mogelijk om een eigen gamesserver in een datacenter te plaatsen. In de praktijk gebeurt dit meestal door een groep vrienden die de maan-delijkse kosten dan met elkaar delen. Voordeel is dat ze de server geheel naar wens kunnen confi-gureren voor hun eigen spel(len). Veel particulie-ren maken websites voor derden en hosten deze sites dan zelf op een eigen webserver. Als u van plan bent om een eigen radiostation op internet te beginnen, kunt u een streaming server in een datacenter plaatsen. Bedenk wel dat een radio-station op internet veel dataverkeer genereert. In principe bent u dus geheel vrij om te bepalen welke applicaties u draait op de server die u wilt plaatsen, maar er is toch een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden. Zo is het bijvoor-beeld niet toegestaan om illegale software of mp3-bestanden waarop auteursrechten berus-ten via ftp aan te bieden. Ook kunt u geen server plaatsen die als primair doel het versturen van spam heeft. Als een provider u daarop betrapt,

zal uw server onmiddellijk van internet worden losgekoppeld. Bepaalde aanbieders tolereren ook niet dat u een server plaatst waarop IRC-ap-plicaties draaien.

serverruimteZoals gezegd: als u vanuit huis via uw particu-liere internetaansluiting een server met internet verbindt, heeft u vaak een beperkte uploadsnel-heid. Als u een server plaatst in een datacenter is uw server doorgaans met een snelheid van 10Mbit/sec en soms zelfs met 100Mbit/sec met internet verbonden. De beschikbare bandbreedte is dus in geen enkel opzicht een beperkende fac-tor. Alle gegevens kunnen door eindgebruikers razendsnel via internet worden opgevraagd. Het voordeel van colocatie is dat u de server geheel naar eigen wens kunt inrichten. Voorwaarde is wel dat u voldoende kennis dient te hebben van hardware, besturingssystemen en internetgere-lateerde zaken. Ook moet u rekening houden met de tijd die met het installeren en het onderhou-den van uw server is gemoeid. Uw server wordt in een kast geplaatst met daar-in aansluitingen voor internet en stroom. De af-metingen van een kast worden uitgedrukt in aan-tallen U’s, een U is een hoogtemaat en staat voor 4,45 cm. Een kast met servers is doorgaans 46U hoog. De kasten zijn zowel aan de voor- als aan de achterkant goed toegankelijk, zodat u gemakkelijk aan de achterzijde kabels en snoeren kunt inplug-gen. In een kast staan meerdere servers en deze

De server het huis uitA

ls u uw computer via een particuliere in-ternetaansluiting met internet verbindt, is de beschikbare bandbreedte die u tot

uw beschikking heeft vaak een beperkende factor. Als u een bestand binnenhaalt of een webpagina opvraagt bent u aan het downloaden. Op het moment dat u vanuit huis een server met internet verbindt en u geeft andere gebruikers de gelegen-heid hier bestanden vanaf te halen, dan bent u aan het uploaden. Hoe meer bandbreedte u upstream beschikbaar heeft, hoe meer bezoekers uw server tegelijkertijd kan afhandelen, op voorwaarde dat voldoende processorcapaciteit beschikbaar is. In de praktijk zult u merken dat bij meerdere verzoe-ken tegelijk uw server alles trager afhandelt, als gevolg van de beperkte bandbreedte. Sinds enige tijd is er voor particulieren een inte-ressant alternatief beschikbaar: colocatie. Hier-

Een serverkast in een datacenter. Gemakkelijk toegang via de achterkant van de serverkast.

door Marc Boersma

C!T05_p076_p077_Co-locatie.indd 76 24-3-2006 11:47:09

Page 2: De server het huis uit. Parkeer uw server in het datacenter van uw provider.

ColoCatie

REAGEER OP DIT ARTIKEL VIA FORUM.COMPUTERTOTAAL.NLCOMPUTER!TOTAAL

MEI 2006 77

ontwikkelen gezamenlijk veel warmte. De kasten dienen daarom goede ventilatiemogelijkheden te hebben. Als de warmte niet goed kan worden afgevoerd, bestaat de kans dat uw server kapot gaat als gevolg van oververhitting. De ruimtes waar de servers staan worden gekoeld en soms worden de kasten ook nog gekoeld via een inge-bouwde ventilator. Als u besluit een server te plaatsen in een da-tacenter, wordt de prijs grotendeels door twee factoren bepaald: het aantal U’s en de hoeveelheid dataverkeer. Hoe hoger uw server, hoe meer U’s en dus hoe hoger de maandprijs. Bij het afsluiten van het contract geeft u aan hoeveel dataverkeer u per maand denkt te verbruiken. In het geval u hierboven komt, wordt een hoger maandtarief in rekening gebracht. Bij sommige aanbieders kunt u tegenwoordig alleen rackmountable servers in de kast plaatsen. Dit zijn servers die met speciale bou-ten en rails worden opgehangen. Als deze servers een hoogte hebben van 1U, worden ze ook wel ‘pizzadozen’ genoemd. In bepaalde gevallen is het toegestaan om desktop-pc’s of zelfs towermodel-len in een kast te plaatsen, maar deze mogelijkheid komt steeds minder voor. Vaak is een monitor en toetsenbord in de serverruimte aanwezig, die u in uw server kunt prikken om deze te configureren.

FaCiliteiten Moderne datacenters beschikken doorgaans over uitstekende faciliteiten. Camera’s bewaken 24 uur per dag de ruimtes waar de servers staan gestatio-neerd en de beelden worden opgeslagen op harde schijf. In geval van diefstal of sabotage kan dan gemakkelijk worden nagegaan wie de dader was. Een uitgebreide blusinstallatie is eveneens aan-wezig. Vaak betreft het hier een watermist-blus-systeem, waarbij het vuur wordt gedoofd maar de servers intact blijven. Stroomuitval is desastreus voor servers en daarom beschikken de datacen-

ters over een UPS (Uninteruptable Power Supply), die er in het geval van (tijdelijke) stroomuitval voor zorgt dat uw servers nog een tijdje blijven draaien. In extreme noodgevallen beschikken de datacen-ters ook nog over stroomgeneratoren en over een flinke hoeveelheid brandstof. Bij de meeste data-centers komt u overigens niet zomaar naar binnen. Uw naam dient op een autorisatielijst te staan en bij elk bezoek dient u zich te legitimeren. Bij het betreden van een datacenter dient u vaak ook nog speciale beschermhoesjes over uw schoenen te doen, om zo te voorkomen dat u vuil van buiten meebrengt. De vloeren in een datacenter zijn overi-gens verhoogd, zodat alle kabels gemakkelijk weg-gewerkt kunnen worden. Als u buiten kantooruren toegang wilt hebben tot het datacenter kunnen daar extra kosten voor worden berekend. Support tijdens kantooruren is vaak gratis, buiten deze uren betaalt u hiervoor een extra bedrag. Als particulier draait u doorgaans geen bedrijfskritische applica-ties op uw server, dus tijdens een storing buiten kantooruren kunt u beter wachten tot de volgende werkdag. Bij sommige aanbieders kunt u zelfs auto-matisch een sms-bericht ontvangen als uw server geen connectie meer heeft met internet.

uptime-garantie Een handige functie is de remote power switch. Hiermee kunt u via internet uw server automatisch

herstarten, door korte tijd de stroomvoorziening te onderbreken. Bij het installeren van software is het namelijk vaak nodig de server te herstarten. Met de remote power switch voorkomt u dat u helemaal naar het datacenter dient af te reizen om uw server aan- en uit te zetten. Colocatiediensten worden vaak aangeboden met een Service Level Agreement (SLA). Hierin staat het geboden ser-viceniveau beschreven, met een bepaalde uptime- garantie. Een uptime-garantie van 95% per maand betekent dat uw server maximaal 5% van alle uren in een maand offline mag zijn. In de praktijk halen de meeste datacenters een uptime van rond de 100% per maand. Een Service Level Agreement met hogere uptime-garanties zijn wel mogelijk (tot wel 99,9%), maar daarvoor betaalt u een extra bedrag per maand en dat is voor particulieren niet zo inte-ressant. Belangrijk is wel dat u tussentijds statistie-ken voor dataverkeer kunt opvragen. Bij sommige providers moet u daarvoor uw contactpersoon bellen, maar soms kunt u via een gebruikersnaam en wachtwoord via een beveiligde website real-time het verbruikte dataverkeer bekijken. Het is wel belangrijk om uw verbruikte dataverkeer re-gelmatig in de gaten te houden. Providers geven tegenwoordig veel dataverkeer weg, maar het is vervelend om achteraf met hoge rekeningen we-gens het overschrijden van een limiet te worden geconfronteerd.

Rackmountable servers vastgeschroefd in de serverkast . Onder de verhoogde vloer worden kabels weggewerkt .

Statistieken geven inzicht in het dataverkeerverbruik.

C!T05_p076_p077_Co-locatie.indd 77 24-3-2006 11:47:19