De Driehoek week53

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  17

Embed Size (px)

description

De Driehoek

Transcript of De Driehoek week53

 • Voor uw naaste een

  respectvol afscheid

  Uitvaartverzorging

  Ons team bestaatuitsluitend uit dames.

  Wij zijn dag ennacht bereikbaar:Tel. 0546-573979.

  De dames van Vunera kunnenu met raad en daad bijstaan

  en begeleiden.

  Meer informatiekunt u vinden opwww.vunera.nl.

  Wij kunnen voor u een uitvaart verzorgenongeacht waar u verzekerd bent.

  hypotheek nodig?ovmtwente.nl

  de Twentse verzekeraar zonder winstoogmerk sinds 1905

  OVM Twente.Zeker weten!

  Pagina 6

  Het gemeentenieuwsvan de gemeente

  Wierden

  www.dedriehoek.netWoensdag 30 december 2015

  Boeken, cds, wijnenen meer

  in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

  WEBWINKEL

  Van portret tot metaalWIERDEN/ENTER - Bij Kaliber Kunstenschool starten in de maand januari van het nieuwe jaar een aantal korte cursussen.Een perfecte manier om iets nieuws te proberen, omdat je in korte tijd veel leert. Vanaf 11 januari start de korte cursus Portrettekenen voor volwassenen in school De Passie aan de Akkerwal in Wierden. Twee dagen la-ter, op 13 januari, kunnen kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 starten in de Kids Klas Hout & Metaal. Deze stoere materialen vra-gen techniek en veel creati-viteit, zodat de cursisten aan

  het eind van de cursus leuke voorwerpen mee kunnen nemen. Maak bijvoorbeeld een robot, vliegtuig of wat je ook maar kunt bedenken! Dit jaar is er ook speciaal aanbod in Enter, in activitei-tencentrum t Zumpke aan de Reggestraat. Hier start 14 januari de Kids Klas Gitaar en op 13 januari de Pop-werkplaats voor kinderen uit groep 6 tot en met 8. In deze laatste cursus vormen de kinderen in tien lessen samen een echte band! Kijk voor al het aanbod in Wierden en Enter op www.kaliberkunstenschool.nl/cursusaanbod-wierden.

  WIERDEN/ENTER - Het nieuwe jaar staat klaar. Maar eerst wordt het oudejaarsdag en wordt het oude jaar weggeschoten. Zoals door vriendengroep De Keet, op 31 december, op de Elsmoat in Enter. Carbid schieten voor het goede doel. Het terrein is open vanaf 12.00!Inmiddels worden de traditionele oliebollen gebakken

  en ligt bij de durfals, de mensen zonder koudwatervrees, zwembroek of zwempak klaar: op 1 januari wacht het water van recreatieplas Het Lageveld op de duik van honderden zwemmers. Medewerkers en redactie van weekkrant De Driehoek wensen alle lezers een gezond en gelukkig 2016!

  Een prettige jaarwisseling!

  Van Sluijs: Sport is meer dan sport alleen

  WIERDEN - Het is ook samen leven, je talenten ontwik-kelen, een gezamenlijk doel hebben. Het is willen win-nen en leren verliezen. Van Sluijs: Sport is maat-schappelijk goud dat we willen verzilveren. Het CDA onderschrijft het belang van sport en bewegen en zet zich in om jong en oud in bewe-

  ging te krijgen en te houden. Sport is een verbindende factor en kan een positieve bijdrage leveren aan maat-schappelijke themas als jeugd, onderwijs, talentont-wikkeling en zorg. De vele vrijwilligers en tientallen sportverenigingen in onze

  gemeente vormen daarbij het cement van de samenleving. Met het nieuwe jaar voor de deur en bijbehorende goede voornemens zou ik onze in-woners graag uitdagen om in 2016 in beweging te komen of te blijven. Actief sporten en bewegen maakt je sterk en veerkrachtig, het ver-mindert stress en voorkomt dat je ziek wordt. Uit eigen ervaring weet ik ook dat je sneller herstelt van ziekte als je fi t bent. Begin 2015 kreeg ik de diagnose lym-feklierkanker, maar mede dankzij een goede conditie heb ik de behandeling met chemokuur en bestraling goed kunnen doorstaan. Genoeg reden dus om in te zetten op het ondersteunen van een systeem dat gezond leven stimuleert. Complete stelling op

  www.dedriehoek.net

  SPORT IS BELANGRIJK VOOR EEN STERKE EN GEZONDE SAMENLEVING

  Sport is belangrijk voor een sterke en gezonde samenleving. Dat is de stelling van Michel van Sluijs, lid van de schaduwfractie van CDA Wierden-Enter. Bewegen is goed voor de gezondheid, het houdt mensen fi t en vitaal. Maar sport is meer dan sport alleen, benadrukt hij.

  Sport! Kom in beweging!

  Nieuwjaarstoernooi FlitsWIERDEN - Badmintonclub Flits houdt op 2 en 3 janu-ari het jaarlijkse BC Flits Nieuwjaarstoernooi. De bes-te jeugdige badmintonners uit Overijssel en Gelderland spelen op zaterdag 2 janu-ari in sporthal n Dikken in Wierden. Het toernooi van Badmintonclub Flits maakt

  onderdeel uit van het Re-gionaal Circuit Jeugdtoer-nooien Oost. Op zondag 3 januari spelen de senioren. Op zowel zaterdag als zon-dag wordt er van 09.00 tot 18:00 uur gespeeld. Kom langs in sporthal n Dikken en maak kennis met de bad-mintonsport en BC Flits!

  NieuwjaarsreceptieWIERDEN - Inwoners van de gemeente Wierden zijn wel-kom op woensdagavond 6 januari 2016 in het gemeen-tehuis aan de Plantsoenlaan in Wierden.De gemeenteraad en het col-lege van B&W willen 2016 graag inluiden met de inwo-ners en houdt deze woens-dagavond de nieuwjaarsre-ceptie in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom. Om-streeks 20.00 uur houdt bur-gemeester Henk Robben zijn nieuwjaarstoespraak. Ook maakt hij dan het nieuwe jaarthema bekend. De re-ceptie duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.

  BURGEMEESTER KIJKT VOORUITRobben over statushouders, gemeentelijke grond en fi ets-tochten.

  2/3

  COLUMNDE PUTTERDe wethouder over lijstjes maken voor het nieuwe jaar. Hij maakt er zelf ook een.

  7

  Jj bent aan zet!WIERDEN - Veel reacties kwa-men binnen op de oproep om een bericht, een foto, een verhaal of een koopje op de website www.dedriehoek.net te plaatsen!De geplaatste berichten en verhalen zijn te vinden op de paginas 24 en 25 in deze krant.Blijf vooral schrijven, fotos maken en plaats je berichten van deze week op de websi-te! Wellicht vind je het dan volgende week terug op een pagina in de papieren Drie-hoek.

  Schrijf mee, want Jj bent aan zet!

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de nieuwe thriller van Suzanne Vermeer

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga naar de site van uw lokale krant

  Van der MeidenWIERDEN - Professor doc-tor Anne van der Meiden spreekt zondag 3 januari in de Hervormde Kapel aan de Dahliastraat 4 in Wierden. De dienst begint om 10.00 uur. Anne van der Meiden is n van de meest begena-digde sprekers in deze regio; hij vertelt regelmatig anek-dotes en hij gebruikt humor om een verhaal te verduide-lijken en de hoorder scherp te houden. Voor Van der Meiden is de vraag: Wat betekent Het Woord voor het hier en nu. Iedereen is welkom.

  PCOB: praktische visie langer thuiswonenWIERDEN - Wat kan ik doen? Een praktische visie op straks langer thuiswonen is het thema waarover Jeanet Berkhof, dienstverlener bij

  Huis blijft Thuis, spreekt tij-dens de eerste PCOB-bijeen-komst in 2016. Wie hierover vragen heeft kan die mailen naar info@huisblijftthuis.nl

  of bellen via 06-100 43 222. De bijeenkomst is op dins-dag 19 januari in Het Anker te Wierden. Aanvang 14.30 uur.

 • GeheleWintercollectie

  Grotestraat 2 - Rijssen - Tel. 0548-512216

  50%50%korting

  De finale begint nu...

  Dinsdag 29 dec.

  EXTRAEXTRAKOOPAVONDKOOPAVONDin Rijssen tot21.00 uur

  Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 7 december 2015 een melding op grond van

  artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van NTP Milieu Enschede. Het

  betreft het voornemen op bovengenoemde locatie te saneren overeenkomstig het Besluit

  Uniforme Saneringen (BUS). De sanering valt in de categorie Kleinschalig immobiel, als bedoeld

  in artikel 1.2 onder a van de Regeling Uniforme Saneringen (RUS). Deze kennisgeving geschiedt

  onafhankelijk van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de

  Wbb, het BUS en de RUS.

  Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak,

  terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing. Indien de melding

  in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de

  ontvangstdatum van de melding aanvangen met de sanering. Voor nadere inlichtingen over

  deze melding kunt u contact opnemen met de heer M. de Lange van het team Bodemsanering

  in Uitvoering, tel: 038 499 8764

  Kennisgeving

  KENNISGEVING MELDING BESLUIT UNIFORME SANERINGENLOCATIE WIERDEN - STOKREEFSWEG 7 IN ENTER.

  www.overijssel.nl

  Grotestraat 72 Borne 074 - 266 33 04 www.nieuwkamp.nl info@nieuwkamp.nl

  Rond de feestdagen zijn wij geslotenvan vrijdag 18 december tot maandag 4 januari

  Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op nummer 06 81 29 42 63.

  www.dedriehoek.net De Driehoek woensdag 30 december 2015 2

  Oud papier kerk: donaties verenigingenENTER - Het College van Kerkrentmeesters heeft het eind van dit jaar meerdere verenigingen blij gemaakt met een donatie van elk 500,- euro, afkomstig van de papieropbrengst van de Ge-reformeerde Kerk te Enter.

  Iedereen is dit jaar op de n of andere manier in aanra-king gekomen met de wijzi-gingen in de zorg. Vandaar dat de kerkrentmeesters meerdere zorgboerderijen verrasten met een gift: Stich-ting Vrienden Zorgboerde-

  rij De Piet, Zorgboerderij De Ktter, Zorgboerderij Miklath en Stichting Bowie. De nieuwe Muziekvereni-ging Enter krijgt een bijdra-ge voor nieuwe uniformen en het Gospelkoor His Mas-ters Voices sluit de rij.

  OliebollenactieHOGE HEXEL - De clubleiding van de jeugdclubs van Hoge Hexel bakt en verkoopt op oudejaarsdag, donderdag 31 december, weer de jaarlijkse oliebollen en appelflappen. De heerlijke oliebollen en appelflappen worden tussen 9.00 en 12.00 verkocht van-uit de hal van de Hervormde kerk aan de Piksenweg in Hoge Hexel. De opbrengst wordt dit jaar besteed aan het zendingswerk.

  Samen tafelenENTER - Voor alle 55-plussers uit Enter en omgeving wordt dinsdag 12 januari om 17.00 uur wordt een w