De Driehoek week33

download De Driehoek week33

of 24

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  16

Embed Size (px)

description

De Driehoek

Transcript of De Driehoek week33

 • Voor uw naaste een

  respectvol afscheid

  Uitvaartverzorging

  Ons team bestaatuitsluitend uit dames.

  Wij zijn dag ennacht bereikbaar:Tel. 0546-573979.

  De dames van Vunera kunnenu met raad en daad bijstaan

  en begeleiden.

  Meer informatiekunt u vinden opwww.vunera.nl.

  Wij kunnen voor u een uitvaart verzorgenongeacht waar u verzekerd bent.

  OPSLAGBOXEN

  voor bedrijf n particulier!!

  0546 - 604221 l www.rsopslagboxen.nl

  Pagina 6

  Het gemeentenieuwsvan de gemeente

  Wierden

  www.dedriehoek.netWoensdag 12 augustus 2015

  Boeken, cds, wijnenen meer

  in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

  WEBWINKEL

  ENTER - Op het Dorpsplein Enter wordt zaterdag 15 au-

  gustus van 9.00 tot 14.00 uur de Streekmarkt gehouden.

  Streekmarkt op Dorpsplein Enter Orgelconcert ENTER - Orgelbouwer en or-ganist Mattijs de Vreugd verzorgt zaterdag 22 augus-tus een concert op het orgel in de Hervormde Dorpskerk in Enter. Aanvang 19.30 uur. Het programma is niet alle-daags: onder andere fanfare van Lemmens, Schizo van Schumann. Entree 5,- euro.

  Supermoto op stratencircuitENTER - De Enterse Motor Club (EMC) houdt voor de derde keer een Supermoto wedstrijd op het stratencir-cuit De Krompatte in Enter, op zondag 23 augustus. Er zijn diverse veranderingen ten aanzien van voorgaande jaren. De voorgaande twee edities telden mee voor het Open Nederlandse Kampioen-schap, dit jaar betreft het een wedstrijd voor de BeNe-Cup. Met ingang van dit

  jaar word niet meer gestre-den om afzonderlijke open Belgische en Nederlandse kampioenschappen, maar hebben Belgi en Nederland besloten om een gezamenlijk kampioenschap te organise-ren dat bestaat uit een serie van tien wedstrijden, in elk land vijf wedstrijden. De rijders met een startlicentie van deze klassen strijden dus om n BeNeCup. Daar-bij is de BeNeCup nog steeds een open kampioenschap,

  zodat ook de sterkste rijders uit andere landen deel kun-nen nemen. Vervolgens is na een jaar van afwezigheid ook de Euro klasse weer in ere hersteld. Daarnaast heeft Enter als enige organisator een vijfde klasse, namelijk de EMC klasse. In de EMC klasse rij-den leden van de EMC tegen elkaar om de EMC Cup. Za-terdag 22 augustus is er van 17.00 tot 19.00 uur een extra vrije training.

  WIERDEN - Agri Fair 2015 is weer voorbij. Twee volle dagen, veel publiek. Was het zaterdag de dag van de brullende motoren, een dag eerder, vrijdag, ging het er iets rustiger aan toe. Met het traditionele oogsten, harmonicamuziek, de fokveedag en de markt. De jeugd vermaakte zich verder uitstekend met allerhande graafapparatuur en daarvoor was

  zand en ruimte genoeg op het terrein aan de Sluizendijk. Natuurlijk waren er de trapkarren met een parcours, en kon er gebouwd worden. Drie avonden stonden de spelers van Wierden geet Vedan op het podium. De Agri Fair werd afgesloten met een groot feest op zaterdagavond. Foto: Harry Broeze

  Genoeg zand en een graafmachine...

  Nieuwe ronde van drie kilometer

  WIERDEN - Ook in het jaar 2015 bevolken vele honder-den hardlopers dit jaar de straten van Wierden, deze keer in het laatste weekend van de schoolvakantie. Het bestuur van de Wiezo-loop verwacht dat er komend weekend net zo veel lopers en publiek op af komen als voorgaande jaren. Het zal

  vooral een gezellig weerzien worden zo na de vakanties, en het is een mooi moment om het sportseizoen af te trappen, aldus het bestuur. Voor voetbalclubs en andere sportverenigingen is het een prima gelegenheid om te zien hoe het met de conditie

  van de teams gesteld staat. Ook is het een leuke mid-dag uit voor inwoners van omliggende gemeenten en toeristen die in de omgeving vakantie vieren.

  Ook voor de jeugdAangezien het afgelopen weken niet mogelijk was om via de basisscholen kinde-ren op te roepen deel te ne-men aan de Kidsrun hoopt de organisatie dat ouders, vriendjes en vriendinnetjes elkaar motiveren om deel te nemen. Voor de kinderen is er net als voorgaande jaren een rondje van n kilome-ter uitgezet waarop in de verschillende leeftijdscate-gorien gelopen kan wor-den. Hierbij geldt vooral: meedoen is belangrijker dan winnen.

  Lees verder op www.dedriehoek.net

  BESTUUR WIEZOLOOP VERWACHT VEEL LOPERS EN ENTHOUSIAST PUBLIEK

  Op zaterdag 15 augustus wordt voor de zeventiende keer de Wiezoloop georganiseerd. Op de oorspronkelijke datum begin juli waren de weersvoorspellingen dusdanig dat de organisatie het niet verantwoord vond om de loop door te laten gaan. Maar de traditie wordt dit jaar niet doorbroken...

  Toch nog Wiezoloop!

  Eten met Maurice KemperWIERDEN - Na het succes van het kookboek Koken, Net als Thuis met recepten van vroeger organiseert ZorgAc-cent op woensdag 26 augus-

  tus 2015 Samen eten met een snufje koken. Op het menu komkommersoep en Babi Pangang, fruit en koffi e. Lees verder op pagina 19

  EVITA DE MUSICALEvita, met oudere (nou ja, wat heet oud...?) en jonge muzi-kale Wierdense talenten.

  2/3

  PROJECT 52FOTOS WEEK 32Lezers mailden hun fotos van de afgelopen week, een divers aanbod...

  17

  Zwemmen magWIERDEN - Het negatief zwemadvies dat eerder is uitgegaan voor de Tolplas in Hoge Hexel is afgelopen week weer ingetrokken. Er heeft opnieuw een bemon-stering plaatsgevonden door het Waterschap en daaruit blijkt dat de concentratie blauwalg in de zwemplas onder het waarschuwingsni-veau zit. De waarschuwing is ook verwijderd van de site zwemwater.nl Ook voor Het Lageveld in Wierden geldt geen waarschuwing.

  KLIK & WIN ACTIE

  Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix AssenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  VerzekeringenHypotheken

  ovmtwente.nlWierden Enter Borne

 • GEOPEND:

  VOOR DIVERSE PROJECTENIN DE REGIO ZOEKENWIJ:

  maureen@ctstechniek.nl - www.ctstechniek.nlPr. Bernhardplantsoen 306

  Postbus 399 - 7550 AJ Hengelo

  TIMMERLIEDENMETSELAARS /TEGELZETTERS

  ONDERHOUDSSCHILDERSMONTEURSMACHINEBOUWINSTALLATIEMONTEURS

  CTSTECHNISCH PERSONEEL

  Interesse? Neem dan vandaagnog contact opmet

  Maureen van de Scheur: 074 291 73 36

  www.overijssel.nl

  Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 23 juli 2015 een melding op grond van artikel

  28 van de Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van Stichting Enterse Sport Federatie.

  Het betreft het voornemen op bovengenoemde locatie te saneren overeenkomstig het Besluit

  Uniforme Saneringen (BUS). De sanering valt in de categorie Kleinschalig immobiel, als bedoeld

  in artikel 1.2 onder a van de Regeling Uniforme Saneringen (RUS). Deze kennisgeving geschiedt

  onafhankelijk van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de

  Wbb, het BUS en de RUS.

  Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak,

  terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing. Indien de melding

  in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de

  ontvangstdatum van de melding aanvangen met de sanering.

  Voor nadere inlichtingen over deze melding kunt u contact opnemen met de heer M. de Lange

  van het team Bodemsanering in Uitvoering, tel: 038 499 87 64.

  Kennisgeving

  Locatie Wierden - Sportlaan 2 in Enter

  Kijk ook op

  deweekkrant.nl

  www.dedriehoek.net De Driehoek woensdag 12 augustus 2015 2

  Afsluiting VBW met kerkdienstENTER - De Vakantie Bijbel Week in Enter wordt zon-dagmorgen 16 augustus afgesloten met een kinder-dienst in de Gereformeerde Kerk aan de Rijssenseweg. Voorganger is dominee A.P. Berensen en alle kinderen,

  ouders en belangstellenden zijn van harte welkom. En ook het VBW-combo ver-leent haar medewerking! Tegelijkertijd is er een geza-menlijke reguliere eredienst in de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat.

  Donderdagmorgen 13 augus-tus is de laatste VBW-mor-gen, en die is van 9.00 tot 12.00 uur in Ons Centrum, Putman Cramerstraat 55. Donderdagavond om 19.00 uur is er nog een gezellige filmavond.

  Woord en DaadWIERDEN - Supermarkt Coop komt in actie voor Stichting Woord en Daad. Klanten van de supermarktorganisa-tie kunnen acht weken lang hun statiegeld doneren aan de stichting. Coop verdub-belt het eindbedrag. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede. De op-brengst van de statiegeldac-tie wordt besteed aan onder-wijsprojecten in Latijns- en Midden-Amerika.

  DansavondWIERDEN - Bij zalencentrum Het Anker aan de Wilhelmi-nastraat in Wierden wordt zaterdag 15 augustus weer een dansavond gehouden. Iedereen die dansen kan is welkom.De dansavond begint om 20.15 uur en de entree is 5,- euro. De danslessen be-ginnen weer op maandag 7 september van 20.00 uur tot 22.30 uur . Voor september is de dansavond gepland op 12 september. Meer informatie: telefoon 0546-671614.

  ZitmaaierraceRECTUM/YPELO - Op zaterdag 22 augustus wordt de jaar-lijkse zitmaaierrace Rec-tum-Ypelo gehouden. Het evenement vindt plaats ter hoogte van Ypeloschoolweg 8 gemeente Wierden.Dit jaar is er voor het eerst een fair met verschillende kramen, hoofdzakelijk mo-gelijk gemaakt door produc-ten en diensten uit de omge-ving. Deze zijn er te vinden vanaf 16.00 uur!Van 17.00 uur gaat het ma-chinegeweld over de baan los. De zitmaaierrace maakt deel uit van het Overijssels kampioenschap. Er zijn ook enkele NK-rijders aanwezig.De avond wordt afgesloten met een gezellig tentfeest.

  www.zitmaaierrace.nl

  GezondheidscheckWIERDEN - Voor genteres-seerden biedt Carintreg-geland dinsdagmiddag 18 augustus van 13.30 tot 14.30 uur de mogelijkheid om een gratis gezondheidscheck te laten uitvoeren.Tijdens dit uurtje kan de wijkverpleegkundige de bloeddruk meten en het bloedsuiker