DE Conferentie 2004 Mark Kas

Click here to load reader

download DE Conferentie 2004 Mark Kas

of 33

Embed Size (px)

Transcript of DE Conferentie 2004 Mark Kas

 • 1. CATCH: MATROZEN OP HET HOLODECK Mark Kas cordinator informatica NWO Exacte Wetenschappen

2. Visioen : HOLODECK (Startrek The Next Generation) 3. Trefwoorden

 • Integratie van collecties

Interoperabiliteit

 • Geheel is meer dan de som der delen
 • Interactief

Kennisverrijking Personalisatie 4. Onderzoek bij NWO: Acht gebieden Geesteswetenschappen (GW) Exacte Wetenschappen (EW) o.a. informatica o.a. (kunst)geschiedenis 5. Wat doetNWO ?

 • Organisatie van competities

Beheer van lopende projecten

 • Cordinatie van (nationale) onderzoeksplannen
 • Beleidsvoorbereiding en -uitvoering

Regie voeren Voor ministeries en maatschappelijke partijen 6. Vraaggestuurd onderzoek Cultureel Erfgoed Informatica NWO 7. Vraaggestuurd onderzoek Cultureel Erfgoed Informatica NWO CATCH 8. C ontinuous A ccess T o C ultural H eritage CATCH= 9. Wie zijnCATCH(op dit moment) ? Cultureel Erfgoed Koninklijke Bibliotheek Nationaal Archief Rijksmuseum Naturalis Beeld en Geluid ROB DEN Informatica Vrije Universiteit, MPI Rijksuniv Groningen Techn Univ Eindhoven Universiteit van Tilburg Telematica Instituut, MPI Universiteit Maastricht 10. Wie zijnCATCH(op dit moment) ? Paul Doorenbosch Henk Matthezing Cathy Jager Peter Sigmond Dirk Houtgraaf Johan Oomen Guus Lange Jos Taekema Jaap van den Herik Frank van Harmelen Lambert Schomaker Paul de Bra Antal van den Bosch Mettina Veenstra Eric Postma 11. eenvraag gestuurd informatica onderzoek programma CATCH= 12. Informatica onderzoek in Nederland

 • Ongeveer 900 personen

= 550 fte onderzoek

 • Groepen aan 10 universiteiten
 • NWO EW financiert ca. 160 uitvoerders

= alle, behalve EU Rotterdam, Wageningen UR Gaat de komende jaren groeien naar ca. 250

 • Drie onderzoeksinstituten

CWI, Telematica Instituut, Max Planck Instituut 13. Waarom isCEinteressant voorinformatica ?

 • Veel data

There is no data like more data

 • Heterogeen
 • Onvoorspelbare, autonome processen

Multimodaal, incompleet, inconsistent Menselijke creativiteit

 • Gedistribueerd

Vraagt nieuwe inzichten, middleware, agents 14. Waarom isinformaticainteressant voorCE ?

 • Zoeken en vinden, ondanks de data- en informatielawine

Automatisering mt

 • Integratie website en collectiebeheer (front/back)
 • Beschikbaarheid(24/7)

Automatisering mt

 • Veranderende vraag van het publiek:

Automatisering mt

 • Snelheid

Automatisering mt

 • Integratie over collecties heen

Automatisering mt

 • Individualisering

Automatisering mt 15.

 • Integratie vandigitalecollecties

Interoperabiliteit:

 • Geheel is meer dan de som der delen
 • Interactief

Kennisverrijking: Personalisatie : Thema 1: Semantic interoperability through metadata Thema 2: Knowledge enrichment through automated analyses Thema 3: Personalisation through presentation Vraag vanuit Cultureel Erfgoed 16. Wat gaatCATCH nietdoen?

 • De problemen met Word oplossen

of met andere bestaande applicaties

 • Digitaliseren
 • Panklare (professionele) produkten opleveren

Uitgangspunt zijn de bestaande datacollecties Het gaat om research, niet om development

 • Standaarden afdwingen

niet duwen maar trekken 17. Wat gaatCATCH weldoen?

 • Onderzoek naar de ontwikkeling van software tools

1. Om kennis en objecten met elkaar te verbinden

 • Onderzoek naar wetenschappelijke methoden en technieken

2. Om verspreide digitale objecten virtueel te integreren 3. Om toegankelijkheid en interactie te verbeteren 1. Om nieuwe fundamentele kennis te verwerven 2. Om nieuwe toepassingskennis te verwerven

 • Zie voor details deprogrammatekst

18. Wat gaatCATCH weldoen?

 • Doelgroep:collectiebeheerders
 • Aanpak :gezamenlijke teams vaninformaticiendeskundigen uit cultureel erfgoedinstellingen
 • Aanpak : informaticihuisvesten incultureel erfgoed-instellingen
 • Aanpak :resultaatgericht werkenintegrators, bijvoorbeeldGeheugen van Nederland
 • Kennisoverdracht:gebruikersgroepen

19. Onderzoeksteams CE -instelling Informaticaoz-groep deskundigen onderzoekers 20. Onderzoeksteams CE -instelling Informaticaoz-groep NWO 1 aio 1 postdoc 1 program-meur deskundigen onderzoekers 21. Onderzoeksteams CE -instelling Informaticaoz-groep NWO 1 aio 1 postdoc 1 program-meur deskundigen onderzoekers 22. Gebruikersgroepen Per thema: CATCH- onderzoeksteams andere CE-instellingen bedrijfsleven 23. Looptijd, budget en projecten

 • Looptijd fase 1: 2004 - 2010

Officieel op 1 november 2004 begonnen

 • Budget fase 1: M 6
 • Financiering beschikbaar voor:

M 5 van NWO EW en M 1 van NWO GW

 • 6 kernprojecten
 • 4 nog te selecteren projecten

Hiervoor: open ronde 24. Looptijd, budget en projecten

 • Looptijd fase 2: 2006 - 2012

Start tweede ronde in november 2005

 • Beoogd budget fase 2: M 6,5
 • Financiering beschikbaar voor:

NWO EW, NWO Algemeen Bestuur, OCW

 • 7 8 nog te selecteren projecten

Start derde ronde in november 2006 25. De 6 CATCH-kernprojecten Cultureel Erfgoed Koninklijke Bibliotheek Nationaal Archief Rijksmuseum Naturalis Beeld en Geluid ROB DEN Informatica Vrije Universiteit, MPI Rijksuniv Groningen Techn Univ Eindhoven Universiteit van Tilburg Telematica Instituut, MPI Universiteit Maastricht CHOICE STITCH SCRATCH MITCH CHIP RICH 26. Competitie: Open Ronde 2004

 • Twee fasen:

1.Vooraanmelding 2 februari ca. 2 blz.

 • Wat is er te halen?

2.Volledig voorstel 13 april hoofdtekst 3.000 woorden

 • Vier projecten, elk ca. M 560
 • OiO, 3-jarige postdoc, 4-jarige programmeur,
 • k 24 materieel krediet
 • Zie details in de Uitnodiging tot indiening van subsidie-aanvragen

27. Competitie: Open Ronde 2004

 • Wat moet ik brengen?

1. Onderzoeksteam:n of meer kennisinstellingen

 • En onderzoeker= hoofdaanvragerdient aanvraag in

2. Onderzoeksteam:n of meer CE-instellingen

 • Commitment voor begeleiding, huisvesting, toegang tot data
 • B egeleiding CE = 25% van NWO-subs =
 • k 140 = k 45 pj
 • En CE-instellinggaat onderzoekers huisvesten

28. Competitie: Open Ronde 2004- Vooraanmelding

 • = verkort voorstel, ca. 2 bladzijden
 • In het Engels
 • Synopsis van het onderzoeksvoorstel
 • Betrokken partijen en hun rollen
 • Scientific aspects
 • Innovation
 • Relevance for cultural heritage (= breder dan n instelling)
 • Deadline: 2 februari 2005, 12:00 uur

29. Competitie: Open Ronde 2004- Vooraanmelding

 • Programmacommissiekijkt naar:
 • Geeft positief/negatief advies
 • Passendheid binnenCATCH
 • Samenwerking/samenvoeging
 • In principe 12 laten uitwerken tot volledig voorstel

30. De CATCH-programmacommissie Paul Doorenbosch, KB Dirk Houtgraaf, Nat. Peter Sigmond, RM Peter Doorn, KNAW Jos Taekema, DEN Jaap vd Herik, UM Antal vd Bosch, UvT Paul de Bra, TUE Jan vd Lubbe, TUD Frank van Harmelen, VU Guus Schreiber, VU Thema 1 Thema 2 Thema 3 Informatiekunde ToKeN MultimediaN NWO EW: Christien Bok, Mark Kas, Annejet Meijler NWO GW: Alice Dijkstra, Annemarie Bos 31. Competitie: Open Ronde 2004 Volledig voorstel

 • Hoofdtekst maximaal 3.000 woorden
 • Zie de Uitnodiging voor details
 • Deadline: 13 april 2005, 12:00 uur
 • Medio mei: beoordeling en prioritering door deInternational Scientific Advisory Board (ISAB)
 • Eind juni: subsidiebesluit door stuurgroep =
 • Gebiedsbestuur NWO EW + voorzitter GB GW + vertegenwoordiger cultureel erfgoed
 • 4 nieuwe projecten treden toe tot het CATCH-consortium

32. Belangstelling?

 • Neem contact op met hetCATCH-bureau
 • Of met Jos Taekema
 • Of met Paul Doorenbosch

www.nwo.nl/catch www.informaticaplatform.nl > Over IPN > Zwaartepuntenmatrix 33. HOLODECK blijft nog even een visioen To boldly go... CATCH