De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n)...

of 11 /11
De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op Bijbelse antwoorden op menselijke vragen menselijke vragen Bénédicte Lemmelijn Bénédicte Lemmelijn

Transcript of De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n)...

Page 1: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

Een (g)oude(n) gidsEen (g)oude(n) gidsBijbelse antwoorden op Bijbelse antwoorden op

menselijke vragenmenselijke vragen

Bénédicte Lemmelijn Bénédicte Lemmelijn

Page 2: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

Inleiding:Inleiding:verrijking in kritische omgangverrijking in kritische omgang

Actuele, fundamenteel existentiële vragen Geen sluitend antwoord Proces van reflectie vanuit een

eeuwenoude traditie Bijbelse overlevering als reflectie Nadruk op het ‘Oude Testament’

Page 3: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

Het Oude Testament Het Oude Testament vandaagvandaag

Een levende en in het leven ingrijpende god

Daadwerkelijke inzet Wegwijzers en bemoediging in het

alledaagse leven

Page 4: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

IllustratieIllustratie

Drie invalshoeken:I. Oorsprong en doel van het

mens-zijnII. Verwerkelijking van het

samen-levenIII. Gods betrokkenheid in de menselij

ke lotgevallen

Page 5: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

I. Oorsprong en doel van het I. Oorsprong en doel van het mens-zijnmens-zijn

Zingevingsvraag Bijbelse traditie: scheppingsverhalen Reacties:

– Historisch verslag?– In overeenstemming brengen met de

wetenschap?– Fundamentalisme en creationisme– Poëzie, literatuur, gelovig getuigenis

Page 6: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

Een ideale wereldEen ideale wereld

God als machtige schepper God is een betrouwbare God De zevende dag, een dag van rust Van chaos naar orde De mens is bijzonder

Page 7: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

De mens als sluitstukDe mens als sluitstuk

“Laten wij mensen maken…” De mens komt van God De mens als “beeld van God” Gelijkwaardigheid als ideaal

Page 8: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

II. Verwerkelijking van het II. Verwerkelijking van het samen-levensamen-leven

Met beide voeten op de grond… Twee illustraties:

– De ‘tien geboden’: Grauwe opgelegde wetten of antwoord in verantwoordelijkheid en vrijheid?

– Het ‘jubeljaar’: verouderd voorschrift of actuele betekenis?

Conclusie

Page 9: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

III. God en de menselijke III. God en de menselijke lotgevallen: geweld, lijden en lotgevallen: geweld, lijden en

liefdeliefde Geweld: Gods wezen of menselijk

godsbeeld? Lijden: Waarom … laat God dit toe?

De problematiek van Job Liefde: Hooglied

Page 10: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

ConclusieConclusie

Een oude gids?Een gouden gids!

Page 11: De bijbel: een (g)oude(n) gids Studienamiddag Faculty Club Leuven 22 februari 2006 Een (g)oude(n) gids Bijbelse antwoorden op menselijke vragen Bénédicte.

De bijbel: een (g)oude(n) gids

Studienamiddag Faculty Club Leuven22 februari 2006

De bijbel:De bijbel: een (g)oude(n) een (g)oude(n)

gidsgids

Bijbelse antwoordenop menselijke vragen

H. & B. Ausloos-Lemmelijn

Leuven – Voorburg: Acco, 2005