Dames & Dilemma's

download Dames & Dilemma's

of 6

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Dames & Dilemma's

Transcript of Dames & Dilemma's

 • 1DamesDilemmas

  &

  Powered by

  Van dilemma naar daadkrachtRobeco op weg naar diversiteit

  Geen uitdaGinG te Groot2 topvrouwen vertellen

  PinkCAPITALSpeciale Editie 17 april 2013

 • 2 3

  Leni Boeren: Al vanaf mijn

  zesde had ik een helder

  beeld voor ogen. Dat

  was niet de top bereiken,

  maar wel onafhankelijk

  zijn. En het verschil maken. Wat dat

  inhoudt? Samen met anderen dingen

  creren en bereiken die in eerste instantie

  moeilijk lijken, maar toch haalbaar blijken

  te zijn. Ik zeg altijd: geen uitdaging is

  te groot, overal is een oplossing voor.

  Ook Hester Borrie was nooit bewust

  onderweg naar de top, maar geeft wel toe

  dat ze niet vies is van een beetje macht.

  Grappend: Zo veel mogelijk, zou ik willen

  zeggen! Natuurlijk zit er een grens aan die

  macht; je moet mensen wel meekrijgen.

  Vroeger had ik de neiging om altijd mijn punt

  te willen maken of in ieder geval nog even

  te zeggen wat ik ervan vond. Inmiddels

  heb ik geleerd om op de juiste momenten

  invloed uit te oefenen. Volgens Leni is de

  mate van invloed in hun positie beperkt.

  We zitten in een glazen huis en worden van

  alle kanten bekeken. Logisch, want op onze

  positie heb je de verantwoordelijkheid voor

  het totaal. De beslissingen die je neemt, zijn

  in die zin veel delicater dan wanneer je een

  niveau lager iets probeert te bereiken voor

  je eigen afdeling. Het is gewoon een totaal

  andere rol. Voordat ik hier zat had ik nooit

  kunnen bedenken dat het zo zou werken.

  Jammer dan

  In een complexe wereld met toenemende

  regelgeving toegevoegde waarde blijven

  bieden voor hun klanten het is elke dag

  weer een uitdaging. Leni: Het lukt alleen

  als we een duidelijke visie hebben en

  keuzes durven maken. Zoals onze keuze

  om in plaats van index tracking (zeg maar:

  de markt volgend, red.) succesvol actief te

  beleggen. Dat vergt lef en dat lef hebben

  we in de board samen getoond. Dat

  we klinkt ons bekend in de oren. Vrouwen

  ook op topposities blijken altijd moeite

  te hebben om hun eigen succes op te eisen.

  Leni ziet dat anders. Dat ik we zeg, heeft

  niets te maken met het feit dat ik een vrouw

  ben. Op welk niveau je ook zit, je doet het

  samen. Degene die ik zegt, die jokt.

  Hester dankt haar carrire naar eigen

  zeggen vooral aan het plezier dat ze heeft

  in werken. Ik heb de vele uren nooit als

  vermoeiend ervaren. Bovendien heb ik

  geleerd om, ook als het moeilijk wordt,

  te blijven relativeren. Ze legt uit dat ze

  bij een nieuwe uitdaging nooit lang blijft

  twijfelen. Ik probeer het gewoon. Lukt het

  niet, jammer dan. Op papier kun je nooit de

  modus vinden die zich in de praktijk aan je

  voordoet, is mijn ervaring.

  Paplepel

  Voor beide vrouwen waren hun moeders

  bepalend voor het verloop van hun leven

  en carrire. De trial & error-strategie

  waaraan Hester ook nu nog de voorkeur

  geeft, is haar met de paplepel ingegoten.

  Dames Dilemmas &

  Ik heb thuis altijd het vertrouwen gekregen

  om zelf mijn fouten te mogen maken.

  Toen ik als ultieme bta lekker tegen alle

  verwachtingen in besloot Italiaans te gaan

  studeren, zei mijn moeder: Moet je doen.

  Daarmee gaf ze me de ruimte om een half

  jaar later op mijn schreden terug te keren

  en alsnog economie te gaan studeren.

  Bij Leni thuis ging het anders. Zij moest alle

  traditionele verwachtingen die haar moeder

  van haar had naast zich neerleggen om haar

  eigen dromen waar te maken. Mijn moeder

  heeft me nooit een strobreed in de weg

  gelegd, maar ze had andere idealen voor

  me. Het is vooral uit liefdevolle bezorgdheid

  dat ze daaraan vasthoudt. Dat ik al vroeg

  leerde omgaan met weerstand, heeft me

  uiteindelijk juist geholpen in mijn carrire.

  Geur van succes

  Op de vraag waar ze trots op zijn, hoeven

  de vrouwen niet lang na te denken. Hester

  noemt de retailafdeling. Lange tijd wisten

  we niet goed hoe we die afdeling het best

  konden neerzetten. Toen hebben we in

  de board een duidelijke keuze gemaakt

  om ervoor te gaan. Na een periode van

  geconcentreerde aandacht zagen we

  ineens een omslagpunt. De veranderingen

  op deze afdeling kregen de geur van succes

  en zelfs de grootste criticasters wilden zich

  er graag bij aansluiten. Ook Leni heeft

  zon succesnummer. IT is binnen Robeco

  behoorlijk complex. Lange tijd kwamen

  we er niet goed uit. We besloten het over

  een geheel andere boeg te gooien en de

  IT-knoop eerst te ontrafelen. Vervolgens

  hebben we het proces van denken en

  doen aangepakt. We ontwerpen een deel,

  voeren dat uit en evalueren alvorens we

  weer verder gaan. Deze aanpak heeft veel

  opgeleverd. Intern lopen de processen veel

  beter en extern krijgen we waardering uit

  de markt voor onze innovatieve aanpak.

  Lef hebben

  Tot slot een persoonlijke tip voor vrouwen die

  ook hun circle of influence willen vergroten.

  Leni: Als je bereid bent om er met volle

  inzet voor te gaan, te blijven leren en het

  lef hebt om keuzes te maken en het anders

  te doen dan je omgeving van je verwacht,

  dan ben je in staat om anderen te inspireren

  en je invloedsfeer te vergroten. Ik zou bijna

  zeggen: Wie wil dat niet? Hester: Zet je

  stip op de horizon voldoende ver weg. Er

  komen onderweg genoeg hindernissen op

  je pad, dus als je die stip te dichtbij zet, kom

  je nergens. Je moet jezelf blijven uitdagen.

  De top. Het was nooit het doel van Leni Boeren en Hester Borrie. Het verschil maken, daar ging het ze om. Dat hebben ze

  bereikt bij Robeco. Een dubbelinterview.

  Op welk niveau je ook zit, je doet het

  samen. Wie ik zegt, die jokt

  zitten in een

  glazen huisWe

 • 4 5

  Bij Robeco stromen nog altijd meer mannen dan vrouwen door naar de top, en haken meer vrouwen af dan ons lief is. Dat moet en kan anders.

  Op de bijeenkomst Dames & Dilemmas op 8 april stonden nut en noodzaak van een gezonde mix in het bedrijf centraal.

  Er is een verband tussen het aantal vrouwen in de top en

  de resultaten van de organisatie. Hoe diverser het team, hoe

  creatiever de invalshoeken en oplossingsrichtingen en hoe

  afgewogener de beslissingen. Bovendien leidt diversiteit

  tot meer medewerkerstevredenheid en een aantrekkelijker

  werkgeverschap. Tijdens de tweede Dames&Dilemmas-

  bijeenkomst benadrukte Monique Sturmans, trekker van

  het Pink Capital Netwerk en recent gekozen tot Robeco-

  rolmodel, nog eens het belang van diversiteit binnen het

  bedrijf. Samen met de andere vijf winnaars van de Robeco

  Rolmodellenverkiezing - Monique Donga, Monique Donders,

  Peter Ferket, Rogier Buurman en Erik van der Maarel -

  nam Monique deel aan een talkshow waarin een veelheid

  aan themas aan bod kwam. Hoe kun je een rolmodel voor

  anderen zijn? Is er binnen Robeco genoeg ruimte om je

  kwetsbaarheid te tonen? Blijft er naast al die ambities van

  vrouwen nog genoeg ruimte over voor ambitieuze mannen?

  Hoe erg is het om een excuustruus te zijn? Hoe zorg je ervoor

  anDere bril

  dat alle competenties in een team optimaal benut worden?

  En hoe maak je verschillen tussen collegas productief? De

  deelnemers vuurden talloze vragen af op de rolmodellen

  in het panel, die daar elk vanuit hun eigen standpunt op

  reageerden.

  Klonen

  Op de vraag wat hij eraan doet om diversiteit onder de

  aandacht te brengen, antwoordde Peter Ferket: Ik voer veel

  discussie met teamleiders over de invulling van vacatures. Ik

  probeer ze ervan te overtuigen dat diversiteit een kracht is,

  en dat ze niet op zoek moeten gaan naar waar we zelf al zo

  goed in zijn. Niet klonen dus, maar kijken welke kwaliteiten

  je mist in je team en welke personen die kunnen toevoegen.

  Ook Erik van der Maarel gelooft in een gezonde mix, zeker in

  sales. Helaas blijft het aantal vrouwen dat op onze vacatures

  reageert bedroevend laag. Misschien ligt het aan hoe we

  de afdeling of de vacature neerzetten. Willen we Robeco

  aantrekkelijk maken voor vrouwelijk talent, dan moeten we

  daarmee aan de slag. Of het invoeren van quota daarbij

  een oplossing is? Het panel denkt van niet. Peter: Quota:

  nee. Targets: ja. Erik: We moeten vrouwen niet om andere

  redenen dan hun merites laten doorstromen. Monique

  Sturmans: De balans moet beter, en we bepalen zelf waar

  die ligt.

  Twijfel tonen

  De balans tussen werk en priv kwam ook aan de orde. Hoe

  hebben de rolmodellen die geregeld? Monique Donders heeft

  strakke afspraken met haar partner en een oppas aan huis.

  Daar kun je prima een werkweek omheen bouwen. Je moet

  je alleen niet gek laten maken door mensen die om vijf uur

  nog willen vergaderen. Bij Monique Sturmans thuis zorgen

  haar ouders voor de continuteit. Bij Rogier Buurman ligt de

  nadruk soms op work, en soms op life. Ik ga me pas zorgen

  maken als dat niet meer in beweging is.

  Rogier pleitte overigens ook voor meer ruimte voor twijfel

  binnen de organisatie. Je wordt een betere manager als je je

  onzekerheid kunt tonen en de tijd neemt om te reflecteren.

  De aanwe