Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

of 11 /11
17 april 2013 Patrick Kip, manager Wonen Woonbeheer Borne Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

Embed Size (px)

description

Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk. 17 april 2013 Patrick Kip, manager Wonen Woonbeheer Borne. Inhoud:. Borne en belanghouders. Noaberschap & Burgerbestuur als uitgangspunt. Voorbeelden uit Borne, wat ging goed, wat kan beter. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

Page 1: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

17 april 2013Patrick Kip, manager Wonen

Woonbeheer Borne

Conferentie Mij. Vastgoed

Met slim combineren renderen!Financieel en maatschappelijk

Page 2: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

Inhoud:

•Borne en belanghouders.

•Noaberschap & Burgerbestuur als uitgangspunt.

•Voorbeelden uit Borne, wat ging goed, wat kan beter.

•De rol van de gemeente bij deze voorbeelden.

•Succesfactoren.

•Toekomstige ontwikkelingen en wat is mijn, maar vooral ook uw rol.

Page 3: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

Borne in vogelvlucht:

• 21.000 Inwoners• Belanghouders: burgers, ondernemers,

gemeente, corporatie en zorgpartijen

Borne ligt centraal in Twente tussen Almelo en Hengelo aan de A1 en het spoor.

Woonbeheer Borne is de enige woningcorporatie in Borne met 2400 wooneenheden + overig vastgoed.

Page 4: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk
Page 5: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

Noaberschap en burgerbestuur

Van burgerinspraak via interactieve beleidsvorming en burgerinitiatief naar burgerbestuur.

Page 6: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

Plattegrond gemeente Borne

Page 7: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

Samen, co-creatie, doe-democratie, dynamiek, rendabel…kortom: FUSIE VAN BELANGEN

Page 8: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

De succesfactoren:• Dijkhuis en Kulturhus de Bijenkorf dicht bij elkaar (jongeren en ouderen helpen elkaar + commercie).

• Succesfactoren: enthousiaste mensen (gemeente, woonbeheer, welzijnspartijen, zorg) en Top-locatie.

• Vertrouwen in elkaar en in met elkaar…..Korte lijnen. Alle telefoonnummers. Verantwoordelijkheid+budget.

• De schaalgrootte van Borne.

• “Branding & Trots”.

Page 9: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

Gebruik maken van toekomstige ontwikkelingen en durf!

1. Investeren in woonservicegebieden (transitie AWBZ en WMO en Woonakkoord regering).

2. Stopzetten subsidies stichtingen/verenigingen door overheden.

3. Sloop gebouwen (o.a. scholen).

4. Minder regels (flexibele bestemmingsplannen) en durf de regels los te laten! Je ‘regelt’ goede initiatieven soms ‘kapot’.

Page 10: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

Vertrouwen is goed: controle is beter???

Page 11: Conferentie Mij. Vastgoed Met slim combineren renderen! Financieel en maatschappelijk

Hoe kan het ook?

Samen is leuker dan alleen!Delen is het nieuwe hebben!Kijk naar hoe het kan worden!

Samen voortouw nemen met inspirerende mensen:1.WMO Borne: Droomsessie met belanghouders.2.Woonservicegebieden Borne: Fusie van Belangen. Niels, Saman en Jan.