Case eyetracking advertenties LU

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  945
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Twee advertenties, LU biskwie en LU Prince Fourre met elkaar vergeleken. Door middel van eyetracking is het aandachtbehoudend en aandachttrekkend vermogen beplaald.

Transcript of Case eyetracking advertenties LU

 • 1. Voorbeeldcase LU biskwie en LU PrinceFourre
  DiepbiZniZ Consulting
  Robert-Jan van Diepen
  [email protected]
  +31 6 26640790
  Sheet 1

2. Twee LU advertentiesvergeleken
Ontwerp A
Ontwerp B
Vraag: welke van de twee ontwerpen verdient de voorkeur?
Methode: met eye tracking is bepaald, welk ontwerp de meeste kans op boodschapoverdracht heeft. Aandachttrekkend en aandachtbehoudend vermogen van de hele advertentie en van de losse elementen worden vergeleken.
Advies:beideontwerpenscorenredelijkgelijkwaardig
Sheet 2
3. Advies
Ontwerp A
Ontwerp B

 • Aandachttrekkendvermogen van merklogo van B is beterdan van A

LU logo wordt door meerrespondentenwaargenomen(65% vs61%)

 • aandachtbehoudendvermogen van ontwerp A is beterdan ontwerp B

(6,2 vs 5,8 seconden)
Het aandachttrekkendvermogen van het LU logo bij ontwerp A kanwordenverbeterd door de trekker teverwijderen en de landbouwwagen met koekjestelatenstaan.De zichtbaarheid van de URL kanwordenverbeterd door de achtergrondkleur van de URL uittevullen met eencontrasterendekleur.
Sheet 3
4. Areas of interest
Ontwerp A
Ontwerp B
In beideadvertentieszijnaeras of interest geselecteerd. De eyetracking data van allerespondentenzijn in de verschillende aeras of interest verzameldwaarna we uitsprakenkunnendoen over het aandachtbehoudend en aandachttrekkendvermogen van de verschillendeelementen in de advertentie.
Sheet 4
5. Aandachttrekkend vermogen
61%
65%
100%
39%
96%
100%
61%
65%
Ontwerp A
Ontwerp B
Meer respondentenkijken op het LU logo en de URL van ontwerp B (65% vs61%)
De getallen in de oranje boxen, representeren het percentage respondenten dat de desbetreffende aandachtsgebieden minimaal n keer waarneemt.
Sheet 5
6. Aandachtbehoudendvermogen
361 ms
320 ms
2250 ms
331 ms
1554 ms
3156 ms
513 ms
419 ms
Ontwerp A
Ontwerp B
Respondentenkijkenbijna 1 secondelangernaar de koekjes van ontwerp B.
De getallen in de oranje boxen, representeren de tijd die respondenten in de desbetreffende aandachtsgebieden spendeerden.
Sheet 6
7. Aandachttrekkend vermogen in de tijd
Ontwerp A
Ontwerp B
Eengroteraantalrespondentenfixeerthet logo van LU sneller in de eerste 4 secondenbij ontwerp A. (de lijnstijgtsneller).
De curve in de grafiek beschrijft het percentage respondenten dat na een bepaalde tijd voor de eerste keer het bijbehorende aandachtsgebied waarneemt. Hoe steiler de curve loopt en hoe hoger de curve komt, hoe beter een aandachtsgebied presteert.
Sheet 7
8. Aantalwaarnemingen
1,0
1,0
6,2
0,8
4,5
10,8
1,4
1,0
Ontwerp A
Ontwerp B
Er zijn meer fixaties op het logo van LU en de koekjes in ontwerp B Een groter aantal waarnemingen op het logo wijst erop dat er in ontwerp B meer evidentie is voor het echt lezen van het logo.
De getallen in de oranje boxen, representeren het aantal waarnemingen dat de respondenten in de aandachtsgebieden maakten.
Sheet 8
9. Heatmaps
Ontwerp A
Ontwerp B
Totaal aantal waarnemingen op de beide uitingen zonder beperking van tijd. Naar de gebieden met de rode kleur is het langst gekeken, daarna de gebieden met de gele kleur en tot slot de gebieden met de groene kleur.
Sheet 9
10. Methode
De twee ontwerpenwerdentussen40 andereuitingenaangebodenaan23 respondenten.
De respondenten hadden de opdracht naar de uitingen te kijken en konden wanneer zij dit wilden doorklikken naar de volgende uiting.
Oogbewegingen werden gemeten met de niet-invasieve Tobii 1750. Dit apparaat meet 50 keer per seconde waar de respondent kijkt.
Sheet 10
11. Meer cases, vragen of informatie: bel ons of kijk op
www.diepbizniz.nl
Robert-Jan van Diepen
[email protected]
+31 6 26640790
Sheet 11