members.ziggo.nlmembers.ziggo.nl/teijodkp/dtb/Bellingwolde Blijham...  · Web viewFol 2-3 – 7...

of 147 /147
Rechterlijk archief Bellingwolde en Blijham 732-698 (1795-1799) Inventaris van het archief van het gerecht van Bellingwolde en Blijham, 1729 - 1803 (1810) Verantwoording Dit document bevat extracten van akten uit het rechterlijk archief van Bellingwolde en Blijham: korte samenvattingen van verkoopactes, leningen, boedelscheidingen. Alle namen die voorkomen in de aktes zijn vermeld, alsmede de transactie zelf, het onderwerp van de akte. Alle juridische en financiële voorwaarden heb ik gelaten voor wat ze zijn. Als in de voorwaarden locaties worden genoemd heb ik die wel overgenomen, bijvoorbeeld daar waar een huis als onderpand heeft gediend. De akten in dit deel van het protocol zijn (vrijwel allemaal) opgesteld in Bellingwolde en in Oude Pekela. Daar waar de akte vermeldde waar deze is opgesteld heb ik dat overgenomen. De aktes waren vrijwel chronologisch, maar de protocollatie vond blijkbaar ook tegelijk in Bellingwolde en Oude Pekela plaats. Ik heb de chronologie laten prevaleren. De aktes zijn ondertekend. Onder rechter W. Meurs is er blijkbaar niet gewerkt met een kladversie. De handtekeningen heb ik vermeld tussen [ en ]. Ik heb de extracten in hedendaags Nederlands en de hedendaagse spelling genoteerd, voor namen heb ik de originele spelling gehandhaafd. Teijo Doornkamp, augustus 2014 Referentie Citeerinstructie: GrA 732-698 Toegang 732: Gerechten in Westerwolde en Bellingwolde, 1621 - 1811 Inventarisnummer 698: Protocollatie akten 14 december 1795 t/m 15 mei 1799 Oude benaming: Rechterlijk Archief VI yy 10 732-698 (1795-1799) Pag 1

Embed Size (px)

Transcript of members.ziggo.nlmembers.ziggo.nl/teijodkp/dtb/Bellingwolde Blijham...  · Web viewFol 2-3 – 7...

Rechterlijk archief Bellingwolde en Blijham 732-698 (1795-1799)

Inventaris van het archief van het gerecht van Bellingwolde en Blijham, 1729 - 1803 (1810)

Verantwoording

Dit document bevat extracten van akten uit het rechterlijk archief van Bellingwolde en Blijham: korte samenvattingen van verkoopactes, leningen, boedelscheidingen. Alle namen die voorkomen in de aktes zijn vermeld, alsmede de transactie zelf, het onderwerp van de akte. Alle juridische en financile voorwaarden heb ik gelaten voor wat ze zijn. Als in de voorwaarden locaties worden genoemd heb ik die wel overgenomen, bijvoorbeeld daar waar een huis als onderpand heeft gediend.

De akten in dit deel van het protocol zijn (vrijwel allemaal) opgesteld in Bellingwolde en in Oude Pekela. Daar waar de akte vermeldde waar deze is opgesteld heb ik dat overgenomen. De aktes waren vrijwel chronologisch, maar de protocollatie vond blijkbaar ook tegelijk in Bellingwolde en Oude Pekela plaats. Ik heb de chronologie laten prevaleren. De aktes zijn ondertekend. Onder rechter W. Meurs is er blijkbaar niet gewerkt met een kladversie. De handtekeningen heb ik vermeld tussen [ en ].

Ik heb de extracten in hedendaags Nederlands en de hedendaagse spelling genoteerd, voor namen heb ik de originele spelling gehandhaafd.

Teijo Doornkamp, augustus 2014

Referentie

Citeerinstructie: GrA 732-698

Toegang 732: Gerechten in Westerwolde en Bellingwolde, 1621 - 1811

Inventarisnummer 698: Protocollatie akten 14 december 1795 t/m 15 mei 1799

Oude benaming: Rechterlijk Archief VI yy 10

Fol 1 14 december 1795 Oude Pekela Egbert Geerts [Egbert Geerts] en Tjadduwe Jans [Tjadduw IJans] (el), wonend te Oude Pekela, lenen van Hilligie Jans, weduwe van Jan Jans Mars, waarvoor Hindrik Engels [Hindrik Engels] met procuratie compareerde, 1475 Car gld tegen 3,75% rente wegens geleverde winkelgoederen.

Fol 1-2 16 december 1795 Oude Pekela Joh. Philipp Meertz [J.P. Meerts], mede namens zijn vrouw Christina Smits, staat in erfscheiding af aan zijn dochter Johanna Meertz [Johanna Meerts] en Hindrik Schoonbeek [H. Schoonbeek] (el), een huis en tuin, gelegen te Nieuwe Pekela op stadsgrond, noordkant, nr 7, lit A, boven de verlaten. Ten N Evert Hendriks Schortenbroek, ten O Sipke de Jonge, ten Z Nicolaas Schmaal, ten W het Heerenhoofddiep. Prijs: 1000 Car gld.

Fol 2-3 7 januari 1796 Harm Molanus a Doedens [H.M. a Doedens], Jan Oortwijn [Jan Oortwijn] en Egtbert Geerts [Egbert Geerts], diakenen van de Gereformeerde Gemeente van Oude Pekela, cederen aan schoolmeester H. Wester [H. Wester], mede namens zijn vrouw Annegijn Doedens, 700 Car gld, die Hindrik Alles en zijn vrouw hebben geleend van Hillebrand Hillebrands en Reint Brons als diakenen van de Gereformeerde Gemeente van Oude Pekela voor een nieuw schip conform verzegeling dd 28 maart 1780 voor drost A.H. van Swinderen. Hindrik Alles [Hindrik Alles Buining], met procuratie dd 7 januari 1796 van zijn vrouw, gaat akkoord. Hij huurt dit geld tegen 4% rente.

Fol 3-4 8 januari 1796 Jan Hindriks Ophaijken [Jan Hinderks] en Rikke Rentes [merk], voormond, en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Hindriks en Kunne Hindriks (in leven el), de sibbevoogd Roelf Jans is overleden, lenen van Harm Everts [Harm Eeverts] en Eppijn Berends (el), 450 Car gld tegen 3% rente. [Hinderk Jans Koster] [Hinderk Jans Dick]

Fol 4-5 13 januari 1796 Ties Harms [Tijs Harms], Hindrik Harms Dijkhuis [Hindrik Harms Dijkhuis] en Jan Hendriks Koster [Jan Hinderks Koster], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Klaas Harms Dijkhuis [Klaas H. Dijkhuis] bij wijlen Jantje Hendriks in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Hij geeft de voorstanders dan 3200 Car gld en een uitzet. De mombers krijgen het lijfstoebehoor meteen.

Fol 5 13 januari 1796 Freerk Jans Peper [Freerk Jans Peeper] en Luitjen Harms [Luitjen Harms], voormond, en vreemde voogd over het kind van Swaantje Harms Schuur bij wijlen Jan Adams in echte verwekt, de sibbevoogd is absent, doen de afrekening. Batig saldo is 502 Car gld 12 st 6 du. Adam Jans [Adam Jans], voor de wet meerderjarige pupil, gaat akkoord. Hij krijgt het batig saldo en de erfportie die hij van Jan Jans Mars tegoed heeft en nog bij zijn weduwe op rente berust.

Fol 6 14 januari 1796 Bellingwolde Jan Jans Mulder [Jan Jans Mulder], H. Clewitz [H. Clewits] en R. Boelens [R. Boelens], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen kapitein J.J. van Ingen en Swaantje Beving, doen de afrekening. Batig saldo is 9 11 st 7 du. Evert van Ingen [E. van Ingen], voor de wet meerderjarige pupil, gaat akkoord. Hij krijgt het resterende deel uit de boedel, 1717 Car gld 11 st.

Fol 6-7 15 januari 1796 Bellingwolde Tonko Cornellis [T.K.], Berend Geerts [merk], voormond, sibbevoogd over de minderjarige kinderen van wijlen Geert Geerts en Martje Cornelissen (in leven el), de vreemde voogd is overleden, doen de afrekening. Batig saldo is 5 Car gld 4 st. Harmke Geerts [Harremke Geerts] en Kasper Conraads [Kasper Konraads] (el), Roelfje Geerts [merk] en Cornellis Geerts [merk], allen voor de wet meerderjarig, gaan akkoord. Zij krijgen het batig saldo. [E. Riensema] [Jan E. Degenhard]

Fol 7 16 januari 1796 Jan Harms Gelms [Jan Harms Gelms], Jan Jurjens [Jan Jurrijns] en Lutje Harms [Luitjen Harms], voormond, sibbe en vreemde voogd over het kind van wijlen Wubbe Elzes en Jetske Reites (in leven el), doen de afrekening. Nadelig saldo is 20 Car gld 1 st. Elijzabeth Wubbes [Elijzabet Wubbes] en Adam Jans [Adam Jans] (el) gaan akkoord. Zij krijgen het eigendom van een huis, tuin, heemstede en 2 kampen groenland.

Fol 8 18 januari 1796 Oude Pekela Schipper Hindrik Derks Klein [Hindk D. Klein], met procuratie dd heden van zijn vrouw Maria Martina Mulders, verkoopt aan burger N. Kranenborg [Nanno Kranenborg], mede namens zijn vrouw

van een stadsveenplaats, van het Heerenhoofddiep tot aan de behuizing van Tijmen Willems te Oude Pekela, zuidkant, nr 4 en 5, beneden de verlaten, stadsgrond. Ten N het Herenhoofddiep, ten O Hindrik Alles Buining, ten Z Sijmen Willems, ten W verkopers, H.D. Uchtman en cons en koper.

deel van 2 kampen land te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond. Ten N het Herenhoofddiep, ten O, ten Z Tj... Willems [?], ten W Geert Starke.

Prijs: 275 Car gld.

Fol 9 18 januari 1796 Remme Hendriks [Remmo Hinderks], Jan Arends [Jan Arents] en Hendrik Elzes [Hendrik Elzes], voormond, sibbe en vreemde voogd over de kinderen van Jan Arends bij wijlen Etje Jans in echte verwekt, doen de afrekening. Batig saldo is 787 Car gld 3 st. Jan Jans Arends [Jan Jans Arens], voor de wet meerderjarig, gaat akkoord en krijgt zijn aandeel, 393 Car gld 11 st 4 du waaronder een met de voormond mandelig stuk land te Blijham.

Fol 9-10 20 januari 1796 Focko Joesten de Jonge [Fokke Joesten d Jonge], verkoopt aan Jan Alberts Buseman [Jan Alberts Buzeman], een dalle, gelegen te Nieuwe Pekela, stadsgrond, nr 20, tussen het middelste en bovenste verlaat. Ten N Frederik Jans Grewe, ten Z Wilt Roelfs, ten O de wijk, ten W Jurjen Koerts en Sijge Cornellis. Prijs: 84 Car gld. De schuld wordt gecedeerd aan Geert Jans Grewe [Gerdt Jans Grwen]. Koper gaat akkoord en huurt tegen 3% rente.

Fol 10-12 21 januari 1796 Cornellis Willems [Corneeils Wiellems], Menne Berends [Memme Beerents], Pieter Berends Kreiter [Pieter Beerents Kreiter], Albert Berends Kreiter [Albert Berents Kreiter], Hans Geerts [Hans Geerts in qlte] nom uxoris Anna Berends, Hindrik Hindriks [Hinderk Hinderks] en Trijntje Hindriks [Trijntie Hinderks], verkopen aan Hillenius Hommes [Hillenius Hommes] en Grietje Pieters [Grietje Pieters] (el), ca 5 deimt land, gelegen in de Uitham onder Bellingwolde. Ten N en W Koene Pieters, ten O Folckert Okkes, ten Z de Herenweg. Prijs: 3478 Car gld.

Fol 12-13 21 januari 1796 Jurjen Hendriks en Rikste Geerts (el), verkopen aan Memme Berends Kreiter en Wendelke Hilverts Winter (el), een stuk land, gelegen in de heerd van verkopers te Bellingwolde. Ten N en W verkopers, ten O de Herenweg, ten Z kopers. Koper zal een heg ter scheiding plaatsen en een sloot graven. Prijs: 180 Car gld. Getuigen: [G.L. Schelts] [I.H. Hajer]

Fol 13-14 21 januari 1796 Jan Berends, wonend te Bellingwolde, verkoopt aan Roelf Berends Bruzer en Antje Lukens (el), 1/3 deimt vergraven en onvergraven land, gelegen te Bellingwolde. Ten N en O verkoper, ten Z Wirtje Alberts meijerwijze, ten W Freerk Lukens. Prijs: 130 Car gld. Getuigen: [G.L. Schelts] [I.H. Hajer]

Fol 15-16 21 januari 1796 Hilke Jans [Hilke Jans], weduwe van Harm Roelofs en wettige voogdesse van haar kinderen met hem, verkoopt aan Harm Jans [Harm Jans] en Hendrikje Egtberts [Hindertie Egberts] (el), ca 3 deimt land, gelegen te Den Ham onder Bellingwolde. Ten N Pieter Berends Kreiter en cons, ten Z de Moersloot, ten O de weduwe van Hindrik Joestens, ten W de weduwe van Here Jans. Prijs: 1532 Car gld 3 st.

Fol 16 21 januari 1796 Gerechtsvoogd I.H. Hajer [J.H. Hajer voogd] heeft op 18 januari 1796 ter instantie van predikant N.H. Smit voor 350 Car gld en aanvullende kosten het zetma gedaan in de goederen van L.A. Kramer, bezittend de nalatenschap van wijlen Anna Geerts Lewe, waaronder begrepen de nalatenschap van Jan Geerts Boerland en die van Charlotte Wagenitz. N.H. Smit had dit recht uit de nalatenschap van zijn vader verkregen, die het bij cessie had verkregen van koopman B. Haitzema, die het weer had verkregen van Maria Martina Haitzema, weduwe van H. Schmaal. De voogd heeft hiervoor opgeschreven: 1 kabinet, 1 kast, 1 schap, 2 bedsteden beddegoed, 2 tafels, 1 haal, 1 tang, 1 wagen, 1 wipkar, 1 ploeg, 1 eg, 3 koeien, 2 paarden.

Fol 17 21 januari 1795 [zal 1796 moeten zijn] Bellingwolde Harbert Berends [Harbert Beerents], gedurende de scheiding van de boedel van Engel Engelkes Lups voormond over de minderjarige kinderen van Poppe Harberts bij wijlen Geertruid Jans, doet de afrekening. Batig saldo is 231 Car gld 11 st. Harm Poppes [Harm Poppes] en Berend Okkes [Beerent Okkens], sibbe en vreemde voogd over deze kinderen, gaan akkoord. Zij krijgen het batig saldo.

Fol 18-19 22 januari 1796 Koopman H.J. Hilbrands en Elzijna Smit (el), verkopen aan Mozes Izaks jode en Hester Miggels (el), een behuizing en schuur, de grond erachter en de kalk- en looikuipen met gereedschappen, gelegen te Oude Pekela. Ten N de drift van Kranenborg, ten O Haje Wilkes, ten Z de Herenweg, ten W Mons. J. Scholtens. Prijs: 1000 Car gld. De schuld en het recht van gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan burger R. Haitzema. Koper gaat akkoord en huurt tegen 5% rente. Getuigen: [T.R.D. Ruiter als getuige] [Derk Tammes D Ruiter]

Fol 19 22 januari 1796 Reint Mennes [Rijnt Mennes] en Grietje Harms [Grietije Harms] (el), wonend te Oude Pekela, lenen van Jakob van Calcar en Willem Bolt in comp. 475 Car gld tegen 5% rente. Hun huis is onderpand.

Fol 20 22 januari 1796 Reint Mennes [Rijnt Mennes] en Grietje Harms [Grietije Harms] (el), wonend te Oude Pekela, lenen van Harm Rentes, 475 Car gld tegen 5% rente. Hun huis is onderpand.

Fol 20-21 22 januari 1796 Reint Mennes [Rijnt Mennes] en Grietje Harms [Grietije Harms] (el), wonend te Oude Pekela, lenen van Albert Jans Bisschop en Harm Arends Bol in comp, 225 Car gld tegen 5% rente. Hun huis is onderpand.

Fol 21 23 januari 1796 Grietje Jans Klok [Grietje Jans Kolk], Antje Jans Klok [Antie Jans Klok] en Wessel Hindriks [Wessel Hinderks] (el), erfgenamen van wijlen Hindrik Derks Knol, hebben overeenstemming over zijn nalatenschap met zijn weduwe Hendrikje Jans [H.I.]. De weduwe behoudt de gehele boedel. Zij betaalt de anderen 120 Car gld ter compensatie.

Fol 22-23 28 januari 1796 Reinder Derks [Reinder Derks], verkoopt aan Wessel Reinders [Wessel Reinders] en Leinje Harms [Lienie Harms] (el), ca deimt land, gelegen te Bellingwolde in de Lete. Ten N Jan Kroeses, ten Z en O verkoper, ten W Pieter Jakobs Kreiter en cons. Prijs: 100 Car gld.

Fol 23 1 februari 1796 Roelof Wijchers [R.W.], met procuratie van zijn vrouw Hillegijn Jans, leent van Jurjen Coerts, 360 Car gld tegen 4% rente.

Fol 24 1 februari 1796 Harm Jans Kappel [Harm Jans Kappel] verkoopt aan Harm Berends Treningen [Harm Beerens Treningen], een huis, tuin en kamp land, ca 1 mudde roggeland groot, van de zuidkant van de tuin tot aan de sloot van H.A. Nap, gelegen te Nieuwe Pekelam zuidkant, nr 18, stadsgrond Ten N H.A. Nap, ten O de wijk, ten W Klaas Jurjens, ten Z de weduwe van Geert Smook. Prijs: 655 Car gld.

Fol 25-26 1 februari 1796 Harm Jans Kappel [Harm Jans Kappel] verkoopt aan Jan Tobias Stel [Jan Tobias Stel], mede namens zijn vrouw Anna Geerts Hut, een kamp groenland, ca 1 mudde groot, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, nr 18, stadsgrond. Ten N Klaas Jurjens, ten Z Hindrik Snijder, ten O de wijk, ten W Klaas Jurjens. Prijs: 150 Car gld.

Fol 26-27 6 februari 1796 Adriaan Meijnet [A. Meijnet], Enno Doedes Lichtenvoort [E.D. Lichtenvoort] en Johanna Catharina Meijnet [Johanna Catharina Lichtenvoort Geb. Meijnet] (el), mede namens hun broer L.S. Maijnet, verkopen aan Teitje Teidens, weduwe van Gerhardus Nieborg [Tietje Tiedens wed. G. Nieborg], van een behuizing te Bellingwolderschans. Ten N en W het Pastorieplein, ten O de Commiestuin, ten Z de straat. Grondpacht 12 Car gld aan de erven van L. Trip. Prijs: 150 Car gld.

Fol 27-28 8 februari 1796 Jan Derks [Jan Derks in kwalite van mien vrouw Elssijn Wolters], mede namens zijn vrouw Elzijn Wolters, en Klaas Jans [Claas Jans], lenen van Klaas Derks en Rijkeltje Hindriks (el) en Hendrik Derks en Margijn Berends (el), 800 Car gld tegen 4% rente.

Fol 28-29 8 februari 1796 Wolter Jans [Wolter Jans], met procuratie dd 8 februari 1796 van zijn vrouw Menkijn Jans, leent van Klaas Derks en Rijkeltje Hindriks (el) en Hendrik Derks en Margijn Berends (el), 1200 Car gld tegen 4% rente. Wijndel Derks [Wijndel Derks] stelt zich borg voor 275 Car gld.

Fol 29-30 8 februari 1796 Hindrikje Jans [H.I.], weduwe van Hinderk Derks Knol, leent van Geert Bruins Jans en Gezijn Jans (el), 320 Car gld tegen 4,5% rente. Hieronder is begrepen een rentebrief van 660 Car gld die crediteuren ten laste van comparant hadden.

Fol 30-31 9 februari 1796 Koopman Benjamin Haijmans [Benjamin Haimans], mede namens zijn vrouw Roosje Izaks, leent van weduwe Lammert L. Dijk en Klaas E. Wildebuir en Jantje Hindriks Klatter (el), 400 Car gld (elk voor de helft) tegen 5% rente.

Fol 31-32 10 februari 1796 Jurjen Derks Polter [Jurjen Derks Polter], met procuratie dd heden van zijn vrouw Jantje Tonnis, verkoopt aan Albert Alberts Huberts [Albert Alberts Huibert], mede namens zijn vrouw Hendrikje Klazes, 2 kampen bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 33, zuidkant, stadsgrond. Ten N Harm op t Holt, ten Z Jan Eltjes Degenhart, ten O de wijk, ten O de weduwe van Albert Hibbes. Prijs: 671 Car gld.

Fol 32-33 10 februari 1796 Jurjen Derks Polter [Jurjen Derks Polter], met procuratie dd heden van zijn vrouw Jantje Tonnis, verkoopt aan Fokke Hendriks [Fokke Hinders], mede namens zijn vrouw Annegien Berends, een kamp bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 33, zuidkant, stadsgrond. Ten N Jan Klazens, ten Z Willem Jacobs, ten O de wijk, ten W Jan Tonnis. Prijs: 370 Car gld.

Fol 33-34 10 februari 1796 Jan Cornellis van Drijssen [Jan Cornelius van Drijssen], met procuratie dd heden van zijn vrouw Geesjen Jans Dik, leent van Harm Pieters Hulst en Harmke Jurjens (el), 400 Car gld tegen 4% rente. Onderpand is onder meer hun heem in de Nieuwe Pekela, stadsgrond, nr 29, ten N het Hoofddiep, ten O E. Stehuis, ten Z H.R. Grimminga, ten W Klaas Hendrik Sjourts.

Fol 34-35 11 februari 1796 Jan Abels [Jan Abels in kwalijtee] voor zijn schoonvader Freerk Elzes voormond, die wegens ziekte niet kan compareren, Harm Jans [Harm Jans], sibbevoogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Roelfs ter Ham en Sijtske Jans (in leven el), de vreemde voogd is absent, doen de afrekening. Batig saldo is 556 Car gld 3 st 6 du. Saske Jans [Saske Jans] en Evert Geerts [Evert Geerts] (el), gaan akkoord. Zij krijgt haar aandeel in de ouderlijke nalatenschap, 281 Car gld 6 st 7 du.

Fol 35 13 februari 1796 Geert Mauritz en Jantje Feddes (el), lenen van burger R. Haitzema, 500 Car gld tegen 5% rente. Getuigen: [Harm Jans Middel] en [Sikko Pieters]

Fol 36 13 februari 1796 Roelf Willems en Harm Berends Trenegen, voormond en vreemde voogd over het minderjarige kind van wijlen Egtbert Hindriks bij wijlen Barbara Pieters in echte verwekt, met een machtiging van Grietje Ebes, weduwe van Egtbert Hindriks, verkopen aan Frans Jans, mede voor zijn vrouw Marijke Jans, een kamp groenland, ca 1 mudde groot, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 10, zuidkant. Ten N Hendrik Ruten, ten O de wijk, ten Z Willem Jans, ten W Roelf Jans. Prijs: 275 Car gld. Getuigen: [Koert Jans Middel] en [Hinderk Jans Rusen]

Fol 37-38 13 februari 1796 - Roelf Willems en Harm Berends Trenegen, voormond en vreemde voogd over het minderjarige kind van wijlen Egtbert Hindriks bij wijlen Barbara Pieters in echte verwekt, met een machtiging van Grietje Ebes, weduwe van Egtbert Hindriks, verkopen aan Hendrik Jans Ruten, mede namens zijn vrouw Okkien Alberts, een kamp groenland, ca 1 mud groot, gelegen te Nieuwe Pekela, stadsgrond, zuidkant, nr 16. Ten N Frans Jans, ten O de wijk, ten Z Willem Jans, ten W Roelf Jans. Prijs: 225 Car gld. Getuigen: [Koert Jans Middel] en [Frans Jans]

Fol 39-40 18 februari 1796 Harm Jans Kremer [Harm Jans], Aalderik Hindriks Oostendorp [Aaldrik H. Oostendorp] en Roelof Pieters [Roelf Pieters], de laatste 2 met procuratie van hun vrouwen, verkopen aan Albert Harms [Albert Harms] en Swaantje Engelkes [Swaantje Engelkes] (el), een kamp groenland, gelegen te Blijham, de Gloepe genaamd, ca 3 deimt groot. Ten N Eppien Tjarks, ten O en Z de weduwe van Jan Jurjens, ten W Luken Eppes. Prijs: 2000 Car gld.

Fol 41-42 20 februari 1796 Annegien Roelfs [Annegijn Roelfs], weduwe van Jan Haijes, cedeert aan de diakonie van het karspel Nieuwe Pekela, waarvoor boekhoudend diaken Roelf Berends [Roelof Beerents boekhoudend dijaaken] compareerde, een verzegelde restschuld van 128 Car gld en het recht van gereserveerd eigendom op een huis, die zij tegoed heeft van wijlen Jan Jakobs en zijn weduwe. Koopman Jurjen Koerts [Jurjen Koerts] heeft het geld voor de diakonie voorgeschoten.

Fol 42-43 24 februari 1796 Jakob Jeltes [Jacob Jeltes], Klaas Tjakkes [Klas Tiakkes] en Hindrik Jans Visker [Hindr. Jans Visker], voormond, sibbe en vreemde voogd over de zoon van wijlen Klaas Jeltes en Jantje Halbes, doen de afrekening. Batig saldo is 423 Car gld 6 st 7 du. Jelte Klazens [Jelto Claassen], voor de wet meerderjarig, gaat akkoord. Hij krijgt het batig saldo en de ouderlijke nalatenschap:

een verzegeling van 1250 Car gld ten laste van Jan Eilderts Kuiper en Gepke Bartelds

een dito van 1200 Car gld ten laste van Derk Jeltes

een verzegeling van 700 Car gld ten laste van Freerkje Klazens Barlage, weduwe van Klaas Jeltes, hertrouwd met Geert Wubbes

een dito van 475 Car gld ten laste van Geert Potjewijt

een dito van 368 Car gld ten laste van de weduwe van Jan Witting

een obligatie van 200 Car gld ten laste van Hendrik J. Visker

Fol 44-45 24 februari 1796 Wessel Jans de Boer [Wessel Jans de Boer], met procuratie van zijn vrouw Hillegijn Geerts Bosscher, verkoopt aan Berend Hindriks Smilde [Beerent Hinderk Smilde], mede namens zijn vrouw, een kamp groenland, ca 1 mudde groot, gelegen te Oude Pekela, op stadsgrond, nr 3. Ten N Feike Geerts Slaper, ten O kopers, ten Z Reint H. Spelde, ten W de wijk. Prijs: 84 Car gld.

Fol 45-46 24 februari 1796 Wessel Jans de Boer [Wessel Jans de Boer], met procuratie van zijn vrouw Hillegijn Geerts Bosscher, verkoopt aan Feike Geerts Slaper [Feike Geerts Slaper], mede namens zijn vrouw Swaantje Geerts Brakke, 2 leijingen, gelegen te Oude Pekela, stadsgrond, nr 3. De 1e ten N Harm H. Smilde, ten O en Z Berent H. Smilde, ten W de wijk. De 2e ten N en O B.H. Smilde, ten Z J.H. Smilde, ten W de wijk. Prijs: 40 Car gld 10 st.

Fol 46-47 24 februari 1796 Wessel Jans de Boer [Wessel Jans de Boer], met procuratie van zijn vrouw Hillegijn Geerts Bosscher, verkoopt aan Harm Hindriks Smilde [Harm Hinderk Smilde], mede namens zijn vrouw, een kamp bouwland, gelegen te Oude Pekela, op stadsgrond, nr 3, zuidkant. Ten N Jan H. Smilde, ten O Berend H. Smilde, ten Z Feike Geerts Slaper, ten W de wijk. Prijs: 165 Car gld.

Fol 48-49 25 februari 1796 Hindrik Harms Smid [Hinderk Harms Smit mede inaam van mijn vrou], mede namens zijn vrouw Grietje Hindriks, leent van Willem Hessels Detmers, H. Jager en Willem Carsjens, 600 Car gld (elk 200 Car gld) tegen 4% rente.

Fol 49-50 2 maart 1796 25 februari 1796 Harm Hindriks Smilde [Harm Hinderk Smilde], met procuratie van zijn vrouw Swaantje Jans Das, leent van Elze Harms Gelms, wonend te Onstwedde, 650 Car gld tegen 4% rente.

Fol 50-51 7 maart 1796 Wilt Roelof [Wilt Roelfs in qlte], met procuratie van Lummegien Jans, weduwe van Geert Martens Smook, verkoopt aan Hidsersd de Vries [H. Vrijes], mede namens zijn vrouw Frouwke Remmerts:

2 kampen land, 1 groen-, 1 bouwland, ca 2 mudde groot, gelegen te Nieuwe Pekela, op stadsgrond, nr 19. Ten N Klaas Jurjens, ten O de weduwe van Reint Roelofs, ten Z de wijk, ten W de weduwe van Rense Roelofs.

2 stukken dal en veen, mede gelegen te Nieuwe Pekela, op stadsgrond, nr 19. Ten N Klaas Jurjens, ten O het kruiswerk, ten Z de wijk, ten W de weduwe van Reint Roelofs.

Prijs: 172 Car gld.

Fol 52-53 7 maart 1796 Wilt Roelof [Wilt Roelfs qlte], met procuratie van Lummegien Jans, weduwe van Geert Martens Smook, verkoopt aan Wessel Harms [Wessel Harmns], mede namens zijn vrouw Trijntje Jans, 2 stukken dal, elk ca 30 roeden groot, gelegen te Nieuwe Pekela, stadsgrond, nr 19. Ten N Klaas Jurjens, ten O en W de weduwe van Reint Roelf, ten Z de wijk. Prijs: 62 Car gld.

Fol 53-55 7 maart 1796 Wilt Roelof [Wilt Roelfs in qlte], met procuratie van Lummegien Jans, weduwe van Geert Martens Smook, verkoopt aan Hindrik Berends Froom [Hinderk Berents Vroom], mede namens zijn vrouw, van veen en ondergrond in de plaats op nr 19, stadsgrond, achter het Kruiswerk, gedeeld en ongedeeld met de weduwe van Reinder Roelofs. De 1e aan snee zijnde put is voor de weduwe, de volgende voor koper, enz tot aan de Onstwedder zwette.Ten N Klaas Jurjens, ten O genoemde zwette, ten Z Hindrik Everts Schortenbroek, ten W het Kruiswerk. Prijs: 1000 Car gld.

Fol 55-56 7 maart 1796 Jacob Jans Moij [Jacob Jans Mooj] en Geertje Jans Bouten [Geertije Jans Bouten], lenen van Harm Andries Nap en Maria Jans Moij, 350 Car gld tegen 4% rente wegens achterstallige huur in plaats van rente.

Fol 56-57 14 maart 1796 Stijntje Harms, weduwe van Evert Hindriks Schortenbroek, verkoopt aan Roelof Klazens Koops en Trijntje Harms (el), een kamp groenland, gelegen te Nieuwe Pekela, achter de behuizing van Harm Harms de Jonge, nr 26, zuidkant, eigen grond, ca 3 mudde groot. Ten N en Z Garrelt Jans, ten O Arent Jans en Wijcher Hindriks, ten W de wijk. Prijs: 500 Car gld. Getuigen: [Klaas Jans Niebuur] [Willem Klasens Niebuir]

Fol 57-58 14 maart 1796 Hindrik Everts Schokkenbroek [Hinderk Everts Schokkenbroek], met procuratie van zijn vrouw Grietje Lammerts, verkoopt aan Willem Klazens Nieboer [Willem Klasens Niebuir], van een mandelige plaats veen, versneden en onversneden, met de ondergrond, gelegen te Boven Pekela, zuidkant, nr 30, stadsgrond. Ten N Arent Jans, ten O Wilt Roelofs, ten Z de zwette, ten W kerkvoogd Jurjen Koerts. Prijs: 300 Car gld.

Fol 58-59 14 maart 1796 Roelof Poortmans [Roelf Poortmans] en Jannes Garrelts Tobias [Jans Garrels Tobias] hebben overeenstemming over de scheiding van 2 kampen bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 24, zuidkant, eigen grond, die zij mandelig van Harmannus Poker hebben gekocht. 1e Comparant krijgt het 1e kamp. Ten N Eenje Abels en 1e comparant zelf, ten Z Wijcher Hindriks en cons, ten O Eenje Abels, ten W de wijk. 2e Comparant krijgt het aangrenzende kamp. De afspraken met Harmannus Poker blijven gehandhaafd.

Fol 59-60 14 maart 1796 Barteld Martens Noordhorn [Bartelt Martens Noordhoorn] en Trijntje Harms Kamminga [Trijntje Harms Camminga] (el), lenen van Jakob Hessels Detmers en Derk Harms Hesseling 1500 Car gld.

Fol 60 21 maart 1796 Geert Wubbes [Geert Wubbes], Karsjen Jans [Karssijn Jans] en Harm Hindriks Naatjes [Harm Hinderks Nat...], voormond, vader/sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Karsjen Jans bij wijlen Beelke Jans in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen.

Fol 61 22 maart 1796 Freerk Hindriks Gosselaar [Freerk Hind. Gosselaars], Nanne Harms Siks [Nanne Harms Siks], en Remmo Jochems [Remmo Jochems], voormond, sibbe en vreemde voogd over de kinderen van wijlen Adde Nannes en Hilje Hindriks Gosselaar (in leven el), doen de afrekening. Batig saldo is 2 Car gld 9 st 6 du. Hindrik Addens Gosselaar [Hindrik Addens Gosselaar], door het huwelijk meerderjarig, gaat akkoord. Hij krijgt zijn aandeel in de ouderlijke nalatenschap: 1296 Car gld 6 st 2 du.

Fol 62-63 30 maart 1796 Mr. scheeptimmerman Harm Jans Bok [Harm Jans Bok], wonend te Oude Pekela, verkoopt aan koopman Baltes Johannes de Vries [Baltus Johannis die Vries] en Lammegien Luikens [Lammegijn Luikens] (el), een kofschipshol. Prijs: 900 Car gld en 2 gouden dukaten (910 Car gld 10 st), plus zijn oude kofschip ter waarde van 500 Car gld.

Fol 63-64 4 april 1796 Wortel [sic] Jans [Wolter Jans], met procuratie van zijn vrouw Hinkijn Jans, leent van Klaas Jurjens, Hindrik Derks, en Hindrik J. Draijer, voormond en voogden over het minderjarige kind van Wolter Alberts bij wijlen Lubbegien Derks in echte verwekt, 600 Car gld tegen 4% rente. Jan Derks [Jan Derks] stelt zich borg.

Fol 64-65 4 april 1796 Klaas Sijbrands [Claas Sibrants], wonend te Oude Pekela, stelt zich borg voor Hindrik Hindriks Solter, mede wonend te Pekela, varend in het kofschip de Peperboom, 35 lasten groot, voor 10000 Car gld, ten behoeve van de Lande, te dienen ter Comptoir van de Convooien en Licenten ter plaatse, alwaar aan het genoemde schip expeditie is of zal worden verleend, dat binnen een maand na terugkeer in deze Republiek, behoorlijk zal worden geverifieerd, dat het schip alleen in neutrale havens heeft geladen en gelost, zulks conform de resolutie van de Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden dd 26 februari 1796.

Fol 65-66 4 april 1796 Pieter Edes [Pieter Edes], wonend te Oude Pekela, stelt zich borg voor schipper Eije Sijbrands, mede wonend te Oude Pekela, varend op het smakschip de Eendragt, 33 lasten groot, voor 10000 Car gld, ten behoeve van de Lande, te dienen ter Comptoir van de Convooien en Licenten ter plaatse, alwaar aan het genoemde schip expeditie is of zal worden verleend, dat binnen een maand na terugkeer in deze Republiek, behoorlijk zal worden geverifieerd, dat het schip alleen in neutrale havens heeft geladen en gelost, zulks conform de resolutie van de Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden dd 26 februari 1796.

Fol 66-67 4 april 1796 Burgers H.J. Hilbrands [Hilbrand J. Hilbrands], J. de Jonge [J. de Jonge], beiden wonend te Oude Pekela en Elzo Bruggers [Elzo Bruggers], wonend te Blijham, stellen zich borg voor schipper Jan Derks de Ruiter, wonend te Oude Pekela, varend op het kofschip de Jonge Ruiter, 34 lasten groot, voor 10000 Car gld, ten behoeve van de Lande, te dienen ter Comptoir van de Convooien en Licenten ter plaatse, alwaar aan het genoemde schip expeditie is of zal worden verleend, dat binnen een maand na terugkeer in deze Republiek, behoorlijk zal worden geverifieerd, dat het schip alleen in neutrale havens heeft geladen en gelost, zulks conform de resolutie van de Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden dd 26 februari 1796.

Fol 67-68 4 april 1796 Burger Egtbert Geerts [Egbert Geerts], wonend te Oude Pekela, stelt zich borg voor schipper Berend Geerts, mede wonend te Oude Pekela, varend op het kofschip de 3 Gebroeders, 36 lasten groot, voor 10000 Car gld, ten behoeve van de Lande, te dienen ter Comptoir van de Convooien en Licenten ter plaatse, alwaar aan het genoemde schip expeditie is of zal worden verleend, dat binnen een maand na terugkeer in deze Republiek, behoorlijk zal worden geverifieerd, dat het schip alleen in neutrale havens heeft geladen en gelost, zulks conform de resolutie van de Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden dd 26 februari 1796.

Fol 67-68 4 april 1796 Burger Egtbert Geerts [Egbert Geerts], wonend te Oude Pekela, stelt zich borg voor schipper Berend Harm de Boer, mede wonend te Oude Pekela, varend op het kofschip het Welvaren van Blijham, 34 lasten groot, voor 10000 Car gld, ten behoeve van de Lande, te dienen ter Comptoir van de Convooien en Licenten ter plaatse, alwaar aan het genoemde schip expeditie is of zal worden verleend, dat binnen een maand na terugkeer in deze Republiek, behoorlijk zal worden geverifieerd, dat het schip alleen in neutrale havens heeft geladen en gelost, zulks conform de resolutie van de Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden dd 26 februari 1796.

Fol 69-70 7 april 1796 Hindrik Ronda en B. Smedes, curatoren van de thans overleden Elizabeth Hofmeester, doen de afrekening. Batig saldo is 85 Car gld 4 st 4 du. Geert Koerts Kramer [Geert Koerts Cramer] en Jan Alberts [Jan Alberts], voor hun respectievelijke vrouwen als erfgenamen van Elizabeth Hofmeester, gaan akkoord. Zij krijgen het batig saldo en de boedel:

een erfpachtbrief van 3 tuinen, gelegen in Oostfriesland bij de Langakkerschans

een verzegelde rentebrief van 1200 Car gld ten laste van Nantko Fokkes

een verzegelde eigendomsbrief over 4 tuinen, mede gelegen in Oostfriesland bij de Langakkerschans

Fol 70-71 7 april 1796 Derk A. Prins [Derk A. Prins] en Tjaart Jans [Tjaart Jans], curatoren van de minderjarige kinderen van Fenne Harms bij wijlen Evert Harms in echte verwekt gedurende de scheiding van de nalatenschap van hun vader Evert Harms Warnders, doen de afrekening. Nadelig saldo is 6 Car gld 7 st 6 du. Roelf Everts [Roelf Evers], en Antje Everts [Antje Evers Warders] en Hindrik Addes [Hinderk Addes Gosselaar] (el), beiden voor de wet meerderjarig, gaan akkoord. Zij krijgen de nalatenschap.

Fol 71-73 7 april 1796 Bellingwolde Harm Everts [Harm Everts Warnders], wonend te Bellingwolde, verkoopt aan Hindrik Addes [Hinderk Addes Gosselaar] en Antje Everts [Antje Evers Warders] (el), mede wonend alhier, zijn behuizing en boerenplaats, strekkend van de Nieuwe A tot de Munsterse bodem, gelegen te Bellingwolde, ca 25 deimt groot. Ten N en O Eppo Adams, ten Z en W Christina Nannings. Met een vrouwenzitplaats in de kerk van Bellingwolde, de 3e bank vanaf de zuiddeur. Met 7 graven op het kerkhof van Bellingwolde. Prijs: 7600 Car gld. Verkopers moeder krijgt de tijd hares levens vrije kost en inwoning aan de noordkant van de woning naast de Herenweg, 1/3 deel van de appel en perenbomen, deel van de zomertuin, plaats in de schuur voor turf en andere ballast.

Fol 73-74 13 april 1796 Fennegien Hendriks [Fennechijn Hinderks], wonend te Oude Pekela, verkoopt aan Pieter Jans Pothuis [Pieter Jans Pothuis] en Lijzabeth Hindriks [Elizabeth Hinderks] (el), een behuizing, schuur, tuin en kloosterveenplaats, gelegen te Oude Pekela, stadsgrond, nr 27, zuidkant. Ten N Hindrik Edzerds, ten O Klaas Kl. Kuiper en cons, ten Z de Barlagezwette, ten W Harm Jacobs Moij en cons. Prijs: 2800 Car gld, het vastgoed voor 2000 Car gld en de losse goederen voor 800 Car gld.

Fol 75-76 14 april 1796 Jan Hindriks Mulder, met procuratie van zijn vrouw Aaltje Reinders Luttie, verkoopt aan Pieter Hanzens Copie en Renske Alberts (el), een behuizing, gelegen te Langakkerschans. Grondpacht aan de Stad Groningen is 1 Car gld 7 st. Ten N de weduwe van Egtbert Upkens, ten O Wilt Mennes Troost, ten Z en W de straat. Prijs: 1031 Car gld. Getuigen: [Uilke Molenaar] [I.H. Hajer]

Fol 76-77 21 april 1796 Jan Jans Mulder [Jan Jans Mulder en in qualitee], met procuratie van zijn vrouw, leent van Aaldrik Ebbens en Geertruida Groenevelt (el), wonend op het Oude Bonder Nieland in Oostfriesland, 4000 Car gld tegen 3,5% rente.

Fol 77-78 21 april 1796 Jan Jans Tuin [merk], Jan Jans Teuben [Jan Jans Teuben] en Roelf IJzebr. Bultena [Roelf I. Bultena], voormond, vader/sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Jan Jans Teuben bij wijlen Garbeltje Jans Tuin in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel, behalve een bijbel met zilveren krappen, een zilveren oorijzer en 2 zilveren gespen, die voor de mombers zijn. Hij zal zijn kinderen tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De kinderen krijgen dan elk 8 Car gld. Getuigen: [Jan Jans Mulder] en [I.H. Hajer]

Fol 79-81 21 april 1796 Jan van der Borch [J. v.d. Borgh], met procuratie dd heden van zijn vader Klaas van der Borch, Klaas Freerks [F.K.], met procuratie van zijn vrouw Jaapkjen Pieters, Hindrik Arends [Hinderk Arents] met procuratie van Sijwert Arents, Jacob Arents, Luitje Arents en Grietje Arents, Remmelt Jacobs [Remmelt Jacobs] met procuratie van Krin Jacobs en Geesje Jacobs, Willem Alberts [Willem Alberts] met procuratie van zijn vrouw Martje Jakobs, Jakob Berends Mars [Jacob Beerents Mars] met procuratie van zijn vrouw Anje Krins van der Borch, Corstiaan de Boumeester [K. den Boumeester] met procuratie van Eva Glasmaker, Antonia Glasmaker, Laurends Glasmaker, Pieter Glasmaker en Johannes de Boumeester, tezamen erfgenamen van wijlen C.M. van der Borch, verkopen aan Jan Hindriks [Jan H. Mulder], met procuratie van zijn vrouw Aaltje Reinders Lutje, een behuizing, gelegen te Langakkerschans. Grondpacht aan de Stad Groningen is 1 Car gld 16 st. Ten N E. Engelkes, ten O Jan Jans Mulder, ten Z Wessel Kloosterhuis, ten W de Herenstraat. Prijs: 4100 Car gld. Kopers betalen 2100 Car gld. De restschuld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan Willem Hessels Detmers [W.H. Dethmers]. Kopers betalen 4% huur. Jan Jans Mulder [Jan Jans Mulder] stelt zich borg.

Fol 81-82 21 april 1796 Willem Karsjens [Willem Carsjens], Klaas Dates Rentema [Klaas Dates Rentema] en Jan Eelders Kuiper [Jan Eelders Kuiper], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Wessel Jans [Wessel Jans] bij wijlen Maijke Eppes in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen tot hun 25e onderhouden en laten onderwijzen. Zij krijgen dan 1025 Car gld 2 st 4 du, het zilvergoed uit de inventaris en een damasten rok.

Fol 82-84 22 april 1796 Berend Hindriks Gozen [Beerent H. Goosens], boedelhoudster van zijn vrouw Fennegien Jans, Jan Wolters [Jan Wolters] en Geert Boelens [Geert Boelens], voor hun vrouwen Zwaantje Jans en Geertruid Jans, samen erfgenamen van wijlen Jan Geerts Elken, ontvangen van Grietje Pieters Staal, weduwe van Jan Kaspers Drenth, 400 Car gld van de 500 Car gld die zij schuldig is conform verzegeling dd 4 mei 1781 voor drost A.H. van Swinderen. De restschuld van 100 Car gld wordt gecedeerd aan Mons. R. Haitzema [R. Haitzema]. Grietje Pieters Drenth [Greten Peters], weduwe van Jan Kaspers Drenth, gaat akkoord.Zij huurt tegen 0,5% rente per maand. Pieter Jans Drenth [Pieter Jans Drent] stelt zich borg.

Fol 84-86 25 april 1796 Heije Wilkes Smit en Geertje Jans (el), verkopen aan koopman Izak Mozes en Hester Michels, behuizing en tuin, gelegen te Oude Pekela, eigen grond. Ten N de wijk, ten Z het Herenhoofddiep, ten O Nanne a Besten, ten W koper. Prijs: 570 Car gld. Koper betaalt 170 Car gld en nemen de schuld van 400 Car gld over van verkoper aan Mons. R. Haitzema conform verzegeling dd 15 november 1790 voor drost A.H. van Swinderen. R. Haitzema behoudt het recht op gereserveerd eigendom en gaat akkoord. Koper huurt dit bedrag tegen 5% rente. Getuigen: [A. Bonnes] en [Derk Tammes d. Ruiter]

Fol 86-87 25 april 1796 Hindrikje Jans [H.I.], weduwe van Hindrik Derks Knol, verkoopt aan Jan Hindriks Onstwedder [Jan Hindriks Onstwedder], mede namens zijn vrouw Aaltje Egtberts, een kamp roggeland, achter het middelste verlaat te Oude Pekela, nr 6, zuidkant, stadsgrond. Ten N W.J. Meijer, ten O de wijk, ten Z koper, ten W Hartog Lazarus. Prijs: 350 Car gld, het gewas erop 100 Car gld.

Fol 87-88 27 april 1796 Jakob Jans [Jacob Jans] en Maria a Besten [Maria Besten], wonend te Oude Pekela, verkopen aan schipper Evert Alberts Kater [Evert Alberts Kater] en Elizabeth Timotheus [Elijzabet Timotheus], een behuizing en tuin, gelegen te Oude Pekela, eigen grond, met een mandelige drift met Derk H. Hesseling. Prijs: 1000 Car gld.

Fol 88-89 28 april 1796 Lodewijk Karels en Swaantje Giesbers (el), wonend te Langakkerschans, verkopen aan Harm Jans van der Laan en Lamberta Antonia Brinkema (el), mede wonend te Langakkerschans, een behuizing, staande te Langakkerschans in de Agterstraat. Ten N s Lands Putten, ten O de Brakken, ten Z Houwe Jans, ten W de straat. Grondpacht aan de Stad Groningen is 1 Car gld. Prijs: 1175 Car gld. Getuigen: [Dr. G.L. Schelts] [I.H. Hajer]

Fol 89-91 28 april 1796 Koopman Jan Jans Mulder, wonend te Langakkerschans, met procuratie dd 28 april 1796 van zijn vrouw Jantje Jans, verkoopt aan Lodewijk Karels en Swaantje Giesbers, een behuizing, met een klein huisje erachter, en een hofje voor het huis, gelegen in de Agterstraat te Langakkerschans. Grondpacht aan de Stad Groningen is 1 Car gld 12 st. Ten N Hindrik Gerlofs, ten O de wal, ten Z de Dodendwinger, ten W de straat. De middelmuur ten noorden en de put zijn mandelig met weduwe L. van der Tuuk. Prijs: 2220 Car gld. Getuigen: [Dr. G.L. Schelts] [I.H. Hajer]

Fol 91-92 28 april 1796 Lodewijk Karels en Swaantje Giesberts (el), wonend te Langakkerschans, lenen van commies Hindrik Jager en Swaantje Oesten (el), wonend te Langakkerschans, 800 Car gld tegen 4% rente. Getuigen: [Dr. G.L. Schelts] [I.H. Hajer]

Fol 92-93 28 apil 1796 Folkert Harms [Folkert Harms], wonend te Bellingwolderschans, verkoopt aan Geert Jans [Geert Jans], mede namens zijn vrouw Jantje Harms, een behuizing, gelegen te Bellingwolderschans. Grondpacht is 12 st aan L. Trip of diens erven. Ten N Jakob Eppes, ten O Mevr. Lasberg, ten Z en W de straat. Daarnaast enige bakkersgereedschappen. Prijs: 950 Car gld, 800 voor de vaste, 150 voor de losse goederen.

Fol 93-94 J.H. Bruins [J.H. Bruins], met procuratie van zijn vrouw, leent van koopman Jan Dekker 413 Car gld 13 st tegen 4%. Een obligatie dd 24 april 1795 voor dat bedrag, wordt gemortificeerd. In de kantlijn: Deze verzegeling te bezorgen bij Geert Holman in Oldenborg.

Fol 94-96 2 mei 1796 Hindrik Hindriks Strobos, wonend te Oude Pekela, cedeert aan Harm Everts, mede namens zijn vrouw Eppijn Berends, een restschuld van 800 Car gld en het recht op gereserveerd eigendom voor 2/6 van 1 lotsplaats met huis en 2 tuinen, gelegen te Beneden Pekela op het Nieuwediep, nr 14 en 15 , zuidkant, beneden de verlaten, let C, stadsgrond. Ten N de Pekelder A, ten O Edzerd Hindriks en cons, ten Z de Barlagezwette, ten W Jan Tjarks en cons. Schuldenaar is Hindrik Sirtjes volgens verzegeling dd 25 januari 1794 voor rechter A.W. Hoeth. Hindrik Sirtjes en Geertje Jakobs (el), gaan akkoord. Zij huren dit bedrag tegen 3,5% rente. Getuigen: [A. Bonnes] en [Nicolaus Schmaal].

Fol 96-97 2 mei 1796 Koopman Nicolaus Schmaal [Nicolaus Schmaal], met procuratie van zijn vrouw Geertje Eltjes, leent van Hindrik Hindriks Strobos, 750 Car gld tegen 4% rente.

Fol 97-99 4 mei 1796 Koopman Abraham Izaks [Abraham Izaks], met procuratie dd heden van zijn vrouw Rebekka Izaks, verkoopt aan koopman Jan Berends Uilenborg [Jan Beerents Uijlenberg] en Marijke Alberts [Mareke Alberts] (el), een behuizing en tuin, gelegen te Oude Pekela, stadsgrond, nr 27, L.K. Ten N Geert Maurits, ten O Geert Slaper, ten Z het Heerenhoofddiep, ten W Gerardus Hensems. Prijs: 1100 Car gld.

Fol 99-100 4 mei 1796 Jakob Alting [Jakob Alting], wonend te Wedde, met procuratie dd 4 mei 1796 van zijn vrouw, cedeert aan Klaas Klazens [Klaas Klaasens], mede namens zijn vrouw Lubbegien Klazens, een restschuld van 500 Car gld en het recht op gereserveerd eigendom voor 4 kampen land, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 42, zuidkant, stadsgrond. Ten N Wijndelt Derks, ten O Aaltje Berends en cons, ten Z Mense Jans, ten W de wijk. Schuldenaren zijn Mense Jans en vrouw volgens verzegeling dd 12 maart 1782 voor de drost van Wedde. Mense Jans [Mens IJans], met procuratie van zijn vrouw gaat akkoord en huurt tegen 4% rente.

Fol 100-102 6 mei 1796 Burgers H.D. Uchtman [H.D. Uchtman], H. van der Schoor [H. van der Schoor] en Reint Brons [Reint Brons], mede als curator van de afwezige Eildert Pieters Brons, allen met procuratie dd 2 april 1795 van de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Trijntje Jakobs Wolf, weduwe van Pieter Brons, verkopen aan Swaantje Karssens [Swaantje Karsiens W.A.IJ. Kroen], weduwe van Albert Kroon, een behuizing, schuur en tuin, met een vrije plaats tussen de behuizing en die van burger H.D. Uchtman, gelegen te Oude Pekela, eigen grond. Ten N het land van koopman N. Kranenborg, ten O H.D. Uchtman, ten Z de weg, ten W Hindrik Keun. Prijs: 1625 Car gld 10 st.

Fol 102-104 7 mei 1796 H. Goeman Heres [Hindrik Goeman Heres], met procuratie dd heden van zijn vrouw, verkoopt aan Luiken Everts [Luiken Everts], een behuizing, schuur en de vaste beklemming van 62 deimt 16 roeden land, gelegen te Blijham op het Heem. Ten N de erven van Wilt Jurjens, ten O de Nieuwe A, ten Z Gert Jaijkens, ten W behuizing en tuin van Wilt Jurjens. Grondpacht aan de kerkvoogden van Winschoten is 201 Car gld 2 st. Daarnaast een legerstede op het kerkhof van Blijham. Prijs: 21200 Car gld.

Fol 104-105 9 mei 1796 Harm Jans Tunteler [Harm Jans Tuntelder], wonend te Nieuwe Pekela, leent van Albert Sijbolds ten Have, wonend te Blijham, 1200 Car gld tegen 4% rente. Hindrikje Franssens [Hindertie Fransens], wonend te Nieuwe Pekela, stelt zich borg.

Fol 105 9 mei 1796 Remmelt Jakobs [Remmelt Jacobs] verkoopt aan Roelf Klazens Koop [Roelf Klaasens Koop], mede voor zijn vrouw Trijntje Harms, een kamp groenland, ca 2 mudde groot, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 30, stadsgrond. Ten N koper, ten O Jan Oosterhuis, ten Z koper, ten W de wijk. Prijs: 375 Car gld.

Fol 106 9 mei 1796 Remmelt Jakobs [Remmelt Jacobs] verkoopt aan Hindrik Jans Hesseling [Hindrik Jans Hesseling], mede voor zijn vrouw Trijntje Halbes, 2 kampen land, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 29, stadsgrond. Ten N Jan Oosterhuis, ten O de wijk, ten Z Jan Oosterhuis, ten W Hindrik Roelf Grimminga. Prijs: 676 Car gld.

Fol 107-108 9 mei 1796 Remmelt Jakobs [Remmelt Jacobs] verkoopt aan burger N. Buining [Nicol. Buining], mede voor zijn vrouw Elsje Pothof, een behuizing en kamp land met daarin een hof, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 29, zuidkant, stadsgrond. Ten N het Hoofddiep, ten O de wijk, ten Z Jan Oosterhuis, ten W Hindrik Roelf Grimminga. Prijs: 1100 Car gld. Daarnaast een boekweitmolen voor 600 Car gld. Koper betaalt 400 Car gld. De restschuld en het recht van gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan burgeresse Enna de Cock, weduwe van M.A. Mees, waarvoor burger G.R. de Cock [G.R. de Cock in qualite] met procuratie dd 30 april 1796 compareerde. Kopers gaan akkoord en huren tegen 4% rente.

Fol 108-110 9 mei 1796 Burger G.R. de Cock [G.R. de Cock] verkoopt aan burger Jakob Hindriks Huisman [J.H.H.], met procuratie van zijn vrouw Mettina Margaretha de Cock, 2 kampen bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 27, zuidkant, stadsgrond. Ten N en Z Klaas Jans Nieboer, ten O de wijk, ten W Wilt Roelf en cons. Prijs: 175 Car gld.

Fol 110-112 11 mei 1796 Gerhardus Strootman [G. Strootman] en Trijntje Willems [Trijntje Wijllmes] (el), verkopen aan Berend Hindriks Smilde [Beerent Hinderk Smiller] en Albertje Reins [Albertie Reints] (el), stadsveenplaats met groen- en bouwland, een nieuwe behuizing en tuin, glegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, nr 1 let A, stadsgrond. Ten N het Hoofddiep, ten O Harm Cornellis en cons, ten Z de Onstwedder zwette, ten W koper en cons. Prijs: 3200 Car gld. Koper betaalt 1000 Car gld. De restschuld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan koopman Jurjen Koerts [Jurjen Koerts]. Koper gaat akkoord en huurt tegen 4% rente.

Fol 112-113 14 mei 1796 Arend Jans [Arent Jans] en Teke Poortmans [Teeke Poortmans] (el), verkopen aan Hindrik Jans Hesseling [Hinderk Jans Hesseling], mede voor zijn vrouw Trijntje Halbes, 3 kampen bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 30, zuidkant, stadsgrond. Het 1e kamp ten N Meerten Warrenders, ten O Jan Oosterhuis en cons, ten Z Roelf. Kl. Koop, ten W de wijk. Het 2e kamp ten N kopers, ten O Jan Oosterhuis, ten Z Roelf Klazens Koop, ten W de wijk. Het 3e kamp ten N Hindrik R. Grimminga, ten O Wilt Roelofs, ten Z Willem Klazens, ten W de wijk. Prijs: 500 Car gld.

Fol 113-114 14 mei 1796 Harm Berends Trenningen [Harm Beerens Treningen], leent van Elze Bruins Trenningen, wonend te Laude onder Sellingen, 600 Car gld regen 3% rente.

Fol 114 14 mei 1796 Sijbrand Hindriks [Sibrand Hinderks in kw], met procuratie dd heden van Aaltje Sijbrands, leent van Pieter Geerts en en Grietje Edzerds (el), 200 Car gld tegen 4% rente.

Fol 115-116 14 mei 1796 Klaas Harms de Wijk [Klaas Harms d. Wijk], meester-scheepstimmermansbaas te Oude Pekela, verkoopt aan schipper Jan Kiers [Jan Kijrs] en Wietske Wietzes [Wijtske Wijtzes] (el), het hol van een smakschip genaamd de vrouw Wietske. Prijs: 6955 Car gld. Koper betaalt 1455 Car gld, de restschuld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan burger G. Starke en Compagnie [Geert Starke & Comp].

Fol 117-118 14 mei 1796 Schipper Jan Kiers [Jan Kijrs] en Wietske Wietzes [Wijtskes Wijtzes] (el), zijn schuldig aan mr. blokmaker Jannes Pieters Blok [Jans Pieters Blok] 575 Car gld voor geleverd rondhout voor zijn smakschipshol genaamd de vrouw Wietske. Koper heeft 192 Car gld betaald, de restschuld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan schipper Harm Eilders Todde van Sappemeer.

Fol 118-119 14 mei 1796 Schipper Jan Kiers [Jan Kijrs] en Wietske Wietzes [Wijtskes Wijtzes] (el), zijn schuldig aan Jan Harms Smit [Jan Harms Smit] 800 Car gld voor geleverd ijzerwerk voor zijn smakschipshol. Het schip is onderpand.

Fol 119-120 14 mei 1796 Schipper Jan Kiers [Jan Kijrs] en Wietske Wietzes [Wijtskes Wijtzs] (el), zijn schuldig aan burger H.D. Uchtman 107 Car gld voor geleverd hout en ijzer voor zijn smakschipshol genaamd de vrouw Wietske. Het schip is onderpand.

Fol 120-121 14 mei 1796 Schipper Jan Kiers [Jan Kijrs] en Wietske Wietzes [Wijtskes Wijtzes] (el), zijn schuldig aan mr. zeilmaker Pieter Reins Brons [Pieter R. Brons] 662 Car gld 2 st voor geleverd zeilwerk voor zijn smakschipshol genaamd de vrouw Wietske. Het schip is onderpand.

Fol 121-122 14 mei 1796 Schipper Jan Kiers [Jan Kijrs] en Wietske Wietzes [Wijtskes Wijtzes] (el), zijn schuldig aan touwslager Albert Pieters de Jonge [Albert P. de Jonge] 1088 Car gld voor geleverd touwwerk voor zijn smakschipshol genaamd de vrouw Wietske. Het schip is onderpand.

Fol 122-123 14 mei 1796 Schipper Jan Kiers [Jan Kijrs] en Wietske Wietzes [Wijtske Wijtzes] (el), zijn schuldig aan koopman Egtbert Geerts [Egbert Geerts] 288 Car gld 8 st 7 du voor geleverde goederen voor zijn smakschipshol genaamd de vrouw Wietske. Het schip is onderpand.

Fol 124 20 mei 1796 Harmannus van Eem, Lodewijk Groeneveld en Tammo Reints de Ruiter, voormond, sibbe en vreemde voogd over het kind van wijlen Jan Harms Visker en Hindrikje Lubbes, doen de afrekening. Batig saldo is 88 Car gld 14 st 6 du. Lubbartus Jans Visker [Lubbartus J. Visscher], voor de wet meerderjarig, gaat akkoord. Hij krijgt het batig saldo en de nalatenschap: een verzegeling van 2400 Car gld ten laste van Klaas E. Wildeboer.

Fol 124-126 23 mei 1796 Tjadduwe Pieters Brons [Tjadduwe P. Brons] en Berend Goethuis [B. Goedhuis] (el), Remke Pieters Brons [Remke Pieters Brons] en Hindrikus Gesterkamp [Hinderrikus K. Gesterkamp] (el), Reint Brons [Reint Brons], H.D. Uchtman [H.D. Uchtman], H. van der Schoor [H. van der Schoor], met procuratie van Jakob Pieters Brons en de laatste 2 namens hun vrouwen Aaltje en Fennegien Pieters Brons, Maria Pieters Brons [M.P. Brons] en L. Hornstra [L. Hornstra] (el), Swaantje Pieters Brons [Swaantje Pieters], haar echtgenoot als schipper absent, Reint Brons als curator van de absente Eildert Pieters Brons, tezamen erfgenamen van wijlen Trijntje Jakobs hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Iedere comparant krijgt 646 Car gld 13 st 4 du. 400 Car gld blijft de komende 2 jaren ter beschikking van Reint Brons, H.D. Uchtman en H. van der Schoor om schulden te betalen. Er tekent nog [Lisabet Beenes].

Fol 126-127 24 mei 1796 Egtbert Tjarks Pot [Ebbe Tjarks Bot] en Kornellissijn Hindriks [Knelsijnz Hijnderks Wijnt] (el), lenen van Hans Pieters 400 Car gld tegen 6% rente. Berend Hindriks Smilde [Beerent Hinderk Smilde] en Albertje Hindriks Wind [Albertje Hinderks], weduwe van Hindrik Harms Wind, en Derk Lanterman stellen zich borg.

Fol 127-128 24 mei 1796 Hindrik Jans Middel [Hindrik Jans Middel] en Trijntje Hindriks Kuiper [Trijntje Hinderks Kuiper], thans bruid en bruidegom, lenen van Berend Geerts en Engeltje Pieters (el), 1000 Car gld tegen 4% rente. Hindrik Klazens Kuiper [Hinderk Klasens Kuper], en Koert Jans Middel [Koert Jans Middel] en Grietje Hindriks [Grietje Hinderks] (el), stellen zich borg.

Fol 129-130 24 mei 1796 Alegonda a Besten [Alegonda a Besten], weduwe van Albert Harms Smit, verkoopt aan Hindrik Jans Middel [Hindrik Jans Middel] en Trijntje Hindriks Kuiper [Trintje Hinderks Kuiper] (aanstaande el), een behuizing, schuur en tuin en appelhof, gelegen te Oude Pekela, nr 23, zuidkant, stadsgrond. Ten N het Hoofddiep, ten O Hilbrand Hilbrands, ten Z Jan Hindriks, ten W Benjamin Haimans en cons. Prijs: 1050 Car gld.

Fol 130-131 26 mei 1796 Wedman T. Aapkens, met procuratie dd 23 mei 1796 van Wendelke Aapkens, weduwe Mellema, verkoopt ingevolge haar recht van gereserveerd eigendom over Berend Jans en vrouw, aan Berend Hindriks en Fenne Jans (el), een behuizing en tuin, gelegen te Bellingwolde. Grondpacht aan verkoopster is 10 Car gld. Ten N Jan Jurjens Smit, ten O en Z Harm Jans, ten W de weg. Prijs: 215 Car gld. Getuigen: [I.H. Hajer] en [B. Mars]

Fol 131-132 26 mei 1796 Johannes Oterdoom [Johannes Oterdoom], met procuratie dd 24 mei 1796 van Jakobus Oterdoom en Gepke Derks (el), verkoopt aan Wirtje Alberts [Wirtje Albers], wonend in de Leete te Bellingwolde, ca deimt land, gelegen in de Leete, onder vaste beklemming gebruikt door Stoffer Ottens. Jaarhuur is 4 Car gld. Ten N de weduwe van Hindrik Prijt, ten O Hans Berends, ten Z en W Stoffer Ottens. Prijs: 87 Car gld.

Fol 133-134 28 mei 1796 Jan Hindrik Cappen [Jan Hindriks Cappen], Lukas van Wolde [L. van Wolde] en Hindrik Jans Wolker [Hinderk J. Wolker], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Jan Eltjes Degenhart [Jan E. Degenhardt] bij wijlen Jakobje Hindriks in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel, behalve een verzegeling van 250 Car gld ten laste van Reemt Haikes, die mandelig blijft. Vader zal zijn kinderen tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Hij betaalt de mombers dan 2500 Car gld.

Fol 134-136 3 juni 1796 Wilhelmus Mulder [Wilhelm.s Mulder], met procuratie van zijn vrouw, verkoopt aan Anthonij Warffemius [A. Warffemius], met procuratie van zijn vrouw, een behuizing, gelegen te Langakkerschans. Ten N de wal, ten O Hindrik Klazens, ten Z de straat, ten W Willem Karjes. Grondpacht aan de Stad Groningen 14 st. Prijs: 1570 Car gld. Hindrik Bregenbeek [Hinderk Bregenbeek], met procuratie van Sivert Jans Toorn, en Wessel Jans, stellen zich borg.

Fol 136-137 14 juni 1796 Pieter Jans Pothuis [Pieter Jans Pothuis] en Elijzabeth Hindriks [Elizabeth Hinderks] (el), lenen van Hans Pieters Schabels, wonend te Oude Pekela, 600 Car gld tegen 4% rente.

Fol 137-139 16 juni 1796 Burger Egtbert H. Maathuis [Egbert H. Maathuis qt voor mijn moeder Elisabet Schipvaart], met procuratie van zijn moeder Elizabeth Schipvaart, weduwe H. Maathuis, verkoopt aan Willem Berends Mulder [Wilhelmus Mulder], met procuratie van zijn vrouw Anna Puls, een behuizing, bakkerijhuis en pakhuis, gelegen te Langakkerschans in de Voorstraat. Grondpacht aan de Stad Groningen voor huis en bakkerij is 3 Car gld 7 st, het pakhuis 4 st hoendergeld. Ten N en W de wal, ten O de straat, ten Z de Molendrift. Prijs: 2400 Car gld. De koopschat en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan Sijvert Jans Toren, waarvoor Geert Jans Hopkes [Geert Jans Hopkes] compareerde.

Fol 140-141 16 juni 1796 Burger Egtbert H. Maathuis [Egbert H. Maathuis qt voor mijn moeder Elisabet Schipvaart], met procuratie van zijn moeder Elizabeth Schipvaart, weduwe H. Maathuis, verkoopt aan Jan Berends [Jan Berents] en Wenke Ebes [Wemke Ebes] (el), een deel van een behuizing, gelegen te Langakkerschans. Ten N en O Folkert Harms, ten Z Hindrik Homan, ten W de straat. Het deel dat wordt verkocht ten N en O Folkert Harms, ten Z Hindrik Randa, ten W de straat. Grondpacht aan de Stad Groningen is 1 Car gld 12 st, kopers betalen daarvan 1/3. De put is mandelig met Hindrik Randa. Prijs: 1700 Car gld.

Fol 141-143 16 juni 1796 Burger Egtbert H. Maathuis [Egbert H. Maathuis qt voor mijn moeder Elisabet Schipvaart], met procuratie van zijn moeder Elizabeth Schipvaart, weduwe H. Maathuis, verkoopt aan Hindrik Randa [Hindrik Randa], met procuratie van zijn vrouw Klazijna H. Blom, een deel van een behuizing, gelegen te Langakkerschans. Ten N en O Folkert Harms, ten Z Hindrik Homan, ten W de straat. Het deel dat wordt verkocht ten N Jan Berends, ten Z Hindrik Homan, ten O Folkert Harms, ten W de straat. De put en middenmuur zijn mandelig met Jan Berends. Grondpacht aan de stad Groningen is 1 Car gld 12 st, kopers betalen daarvan 1/3. Prijs: 700 Car gld. Koper betaalt 350 Car gld, de restschuld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan Melle Fikkes [Mello Fikkes], mede voor zijn vrouw Anje Pieters. Kopers gaan akkoord en huren tegen 4% rente.

Fol 144 16 juni 1796 Hindrik Grommel [Hinderk Grommel], Jakob Eppes [Jacob Eppes] en Dietert Jans [Dietert Jans], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Folkert Harms [Folkert Harms] bij wijlen Hindrikje Jans in echte verwekt hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Het nadelige saldo van de nalatenschap is 203 Car gld 17 st. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen tot hun 18e onderhouden en zoveel als mogelijk is laten onderwijzen.

Fol 145-146 17 juni 1796 Jan Wolters [Jan Wolters], mede namens zijn vrouw Zwaantje Jans, leent van Juffer Jantje Heres, 900 Car gld tegen 4% rente vanwege een verzegelde rentebrief dd 27 maart 1771 voor pastoor en kerkvoogden van Nieuwe Pekela tussen comparanten en wijlen de Heer Alstorphius, die door de gezamenlijke erfgenamen van de Heer Alstorphius is gecedeerd. Harm Cornellis [Harm Kornellijs] stelt zich borg.

Fol 146 23 juni 1796 Berend Nieborg, Harm Hindriks Does en Engel Bruggers, voormond, sibbe en vreemde voogd over de kinderen van Otte Tijdes en Harmke Hindriks Does in echte verwekt, doen de afrekening. Batig saldo is 214 Car gld 8 st 7 du. Grietje Ottes [Grietje Ottens] en Harm Freerks [Harm Freerks] (el), Tijde Ottens [Tede Ottes], Trijntje Ottes [Trijntje Ottens] en Hindrik Ottes [Hinderk Ottens], allen voor de wet meerderjarig, gaan akkoord. Ieder krijgt zijn aandeel van 42 Car gld 17 st 6 du uit de ouderlijke nalatenschap.

Fol 147-149 30 juni 1796 Wilhelmus Mulder en Anna Puls, wonend te Langakkerschans, verkopen aan Anna Cornelius, weduwe van wijlen Jan Derks, wonend op de Kroonpolder, een behuizing, gelegen te Langakkerschans. Ten N en W de wal, ten O de straat, ten Z verkopers. Grondpacht aan de Stad Groningen is 1 Car gld 15 st 4 du. Prijs: 1900 Car gld. Getuigen: [Nanne Hinderks] en [I.H. Hajer]

Fol 149 30 juni 1796 Pieter Jans Smit [Pieter Jans Smid], wonend te Bellingwolderschans, Jan Roelfs [Jan Roelfs Smit] en Pieter Pieters [Pieter Pieters], samen 2e comparant hebben overeenstemming over de nalatenschap van de vrouw van 1e comparant en moeder van 2e comparanten. De weduwnaar behoudt de gehele boedel, de zonen krijgen een behuizing, gelegen te Bellingwolderschans. Ten N de straat, ten O weduwe J.H. Muller, ten Z de Landsplek, ten W de straat. De zonen betalen de weduwnaar 50 Car gld.

Fol 150-151 30 juni 1796 Jan Roelfs [Jan Roelfs Smit], wonend te Oostwold en Pieter Pieters [Pieter Pieters], verkopen aan Evert Harms [Evert Harms], mede voor zijn vrouw Stoffertje Ulpharts, een behuizing met grond, gelegen te Bellingwolderschans. Ten N de straat, ten O weduwe J.H. Mulder, ten Z de Landsplek, ten W de straat. Grondpacht aan de erven L. Trip is 1 Car gld 3 st. Prijs: 250 Car gld.

Fol 151-152 1 juli 1796 Schipper Pieter K. Boon [Pieter Klaasens Boon], met procuratie van zijn vrouw Remke Reints Brons, is schuldig aan burger Catharina ten Cate geboren Meurs [Cath. ten Cate gebooren Meurs], met procuratie van haar man H.F. ten Cate, 843 Car gld 7 st wegens geleverd touwwerk voor zijn smakschip de Jonge Catharina. Het schip is onderpand.

Fol 152-153 18 juli 1796 Lukas Jans van der Woude [L. van Wolde] namens zijn vrouw Afijn Eltjes (el), Elzijn Eltjes [Elsijn Eltjes], Nicolaas Schmaal [Nicolaus Schmaal] met procuratie van zijn vrouw Geertje Eltjes, Jan Eltjes [Jan E. Degenhardt], Klaas Teunis [Klaas Tonnijs], vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Abel Eltjes bij Wubbegijn Hilbrands in echte verwekt, mede voor de sibbevoogd Jan Hilbrands en met procuratie van de voormond Hindrik J. Drajer, en Hindrik Harms Dijkhuis [Hindrik Harms Dijkhuis], Jan Koster [Jan Hinderks Koster] en Willem Klazens [Willem Klaasens Kraat], voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van Jantje Eltjes bij wijlen Pieter Wessels in echte verwekt, samen erfgenamen van wijlen Eltje Abels en Martje Jans (in leven el), hebben overeenstemming over hun nalatenschap. Ieder krijgt 476 Car gld 5 st.

Fol 153-155 18 juli 1796 Menno Cornelius [Menno Cornelis], Jan Koster en Hinderk Derks [Hendrik Derks], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Janna Derks [Janna Derks] bij wijlen Joe de Joes in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de vader met de moeder. Moeder behoudt de gehele boedel, uitgezonderd de borgtocht voor het bovenste verlaat, die ten laste is van de meerderjarige kinderen en de voorstanders. Zij is 3467 Car gld 19 st schuldig aan de meerderjarige kinderen en de voorstanders. Zij huurt de aandelen van de 2 meerderjarige kinderen tegen 4% rente. Zij zal de 2 jongere kinderen Jedzijna en Derk de Juis zolang zij willen onderhouden en laten onderwijzen en het jongste tot 18 jaar. Zij krijgen dan hun deel van bovengenoemde som. Menno Cornellis, met procuratie van de meerderjarige kinderen, accepteert hun aandeel.

Fol 155-156 21 juli 1796 Geertruid Jans, weduwe van Roelf Balster, verkoopt aan Wessel Jans de Boer, mede namens zijn vrouw, uit de nalatenschap van wijlen haar man een zitplaats in de 3e bank van achteren zuidkant in de Gereformeerde Kerk van Oude Pekela. Prijs: 61 Car gld. Getuigen: [Jan Scholtens] en [Grietje Hinderks]

Fol 156-157 21 juli 1796 Geertruid Jans, weduwe van Roelf Balster, verkoopt aan Roelf Balster, een behuizing, gelegen te Oude Pekela op de Veendijkdijk,. stadsgrond, nr 14. Daarnaast een klein huisje aan de zuidkant naast deze behuizing. Ten N een diakoniehuis, ten O dr. Brouwer, ten Z Eekhof, ten W de dijk. Prijs: 150 Car gld. Getuigen: [Jan Scholtens] en [Wessel IJans de Boer].

Fol 157-158 13 augustus 1796 Luitenant-kolonel E.D. Lichtenvoort [E.D. Lichtenvoort] en mevrouw J.C. Meijnet [J.C. Lichtenvoort geb. Meijnet] (el), verkopen aan Albertje van Oosten [Albertje van Oosten], weduwe Here Jans, een behuizing, schuur en tuin, gelegen te Bellingwolderschans. Ten N de wal, ten O de straat, ten Z burger Meijnet, ten W de majoorstuin. Grondpacht aan de erven L. Trip is 3 Car gld 7 st. Daarnaast een tuintje, gelegen in de Bellingwolderschans. Ten N en W de straat, ten O Geert Hindriks, ten Z de publieke gang. Grondpacht aan de erven Trip 6 st. Prijs: 3700 Car gld.

Fol 159-160 13 augustus 1796 Lowijs Samuel Meijnet [Louis Samuel Meijnet], Adriaan Meijnet [A. Meijnet], en Johanna Catharina Meijnet [J.C. Lichtenvoort geb. Meijnet] en Lt Kolonel Enno Doedes Lichtenvoort [E.D. Lichtenvoort] (el), samen erfgenamen van hun ouders eerwaarde David Samuel Meijnet en Geertruida van Proeten, hebben overeenstemming over hun nalatenschap. Adriaan Meijnet krijgt van de vaste goederen in en rond de Bellingwolderschans:

een stuk land, ca 8 deimt groot, gelegen buiten de Winschoterpoort. Ten N de Nieuwe A, ten O weduwe I.M. Bultena en Geert Berents, ten Z de weg, ten W comparant zelf en weduwe Here Jans

een stuk land, ca 2 deimt groot, buiten de Bellingwolderpoort. Ten N de conterscharpgracht, ten O en Z Hindrik Schmaal, ten W Berent Jans. Tjaakjen Pieters, vrouw van A. Meijnet mag indien hij overlijdt deze beide stukken land kopen voor 6375 Car gld.

een kampje land en het kalkwerk, gelegen buiten de Winschoterpoort. Ten N de A, ten O Feibe Berents, ten Z de conterscharpgracht, ten W de haven.

Catharina Meijnet en Lt Kolonel Enno Doedes Lichtenvoort (el) krijgen een behuizing en tuin, gelegen in de Bellingwolderschans. Ten N de Majoortuin, ten O de wal, ten Z de straat, ten W 2e comparant Adriaan Meijnet. Zij verdelen de losse effecten en uitstaande kredieten, contanten, goud, zilver, huisraad en levende have, en compenseren daarmee 1e comparant.

Fol 161-162 3 september 1796 Derk Jans Witting [Derk Jans Witting] en Janna Derks [Janna Derks] (el), wonend te Nieuwe Pekela, verkopen aan Here Sijmons [Heere Sijmons], wonend te Langakkerschans, met procuratie dd 1 september 1796 van zijn vrouw Klaaske Aljes Mulder, trekschuit varend van de Langakkerschans op Winschoten vv, genummerd 3. Prijs: 4450 Car gld.

Fol 162-163 7 oktober 1796 Mr. scheepstimmerman Jan Hindriks op Heijken [Jan Hinderks] verkoopt aan Harm Andries Nap en vrouw, waarvoor hun zoon H.H. Nap [Harm H. Nap] compareerde, en Koert Jans Middel [Koert Jans Middel], een nieuwe trekschuit. Prijs: 1125 Car gld. Koopman Egtbert Geerts [Egbert Geerts] en Hindrik Jans Middel [Hindrik Jans Middel] hebben dit geld van kopers ontvangen.

Fol 163-165 20 oktober 1796 Jan Berends [Jan Berents], wonend te Langakkerschans, met procuratie van zijn vrouw, verkoopt aan Hindrik Jacobs [Hinderk Jachobs], met procuratie van zijn vrouw Fentje Elzes, een deel van een behuizing en tuin, gelegen te Langakkerschans. Ten N en O Folckert Harms, ten W de straat, ten Z verkopers. Grondpacht aan de Stad Groningen 10 st. Prijs: 760 Car gld.

Fol 165-166 20 oktober 1796 Jakob Stikker, wonend te Bellingwolde, verkoopt aan Carsjen Jans en Geertruid Geerts (el), een behuizing en tuin, gelegen te Bellingwolde, strekkend van de Hereweg tot aan de dwarssloot van het oude Hof. Ten N en O Roelf IJzebrands, ten Z en W Berend Okkes. Prijs: 790 Car gld. Getuigen: [G.L. Schelts] en [I.H. Hajer]

Fol 166-167 7 november 1796 Hindrik Berends Velthuis [Hinderk Beerents Veldhuis], Jan Hindriks Kok [Jan Hindriks Cok] en Focko Willems [Fokko Willems], voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van Elzijn Hindriks Kok [Elsjen Hinderks Kok] bij wijlen Harm Berends Velthuis in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de vader met de moeder. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kind tot 18 jaar onderhouden en laten onderwijzen. Het krijgt dan 52 Car gld 10 st.

Fol 167-168 21 november 1796 Hindrik Harms Dijkhuis, tijdens de verdeling van de nalatenschap van wijlen Eltje Abels en Martje Jans (in leven el) voormond over het minderjarige kind van Jantje Eltjes bij wijlen Pieter Wessels in echte verwekt, doet de afrekening. Batig saldo is 472 Car gld. Jan Eltjes [Jan Eltjes], Jan Koster [Jan Hinderks Koster] en Willem Klazens [Willem Klaasens Kraat], voormond, sibbe en vreemde voogd over dit kind, gaan akkoord. Zij krijgen dit batig saldo en de nalatenschap.

Fol 168 23 november 1796 Klaas E. Wildeboer [Klaas E. Wildebour], Luppe Rijks [Luppo Rijkes] en Harm Geerts [Harm Geerts], voormond en voogden over het minderjarige kind van Mebe Jans en Aaltje Harms (in leven el), en Sijmon Jakobs [Sijmon Jacobs], hebben overeenstemming over de nalatenschap van wijlen Antje Jans, in leven vrouw van Sijmon Jakobs. De weduwnaar behoudt de gehele boedel. Hij betaalt de mombers 139 Car gld 6 st 4 du ter compensatie.

Fol 169-170 24 november 1796 Berend Nieborg [Beerent Nieborg] en Frouwe Aaldriks [Frouwe Aaldriks] (el), verkopen aan Jan Lubberts Waalkens [Jan Lubbers Waalkens] en Aaltje Derks [Aaltjen Derks] (el), ca deimt land, gelegen in de plaats van verkopers te Bellingwolde. Ten N de weg, ten O weduwe Here Jans, ten Z en W verkopers. Prijs: 375 Car gld.

Fol 170-171 26 november 1796 Burgers Nanne Jakobs [N. Jakobs] en T.F. Schelts [T.F. Schelts], kerkvoogden te Winschoten, geassisteerd door representanten van het volk van Stad en Lande, verkopen aan Berend S. ten Have en Frouwe Bonkes (el), waarvoor Poppe Hillenius ten Have [Poppo Hillenius ten Have] met procuratie dd 25 november 1796 compareerde, 3 akker land, gelegen te Blijham met een jaarhuur van 31 Car gld 10 st, in gebruik bij kopers, conform genoteerd in het staatboek van de oudste pastorie. Prijs: 931 Car gld 6 st.

Fol 172 26 november 1796 Burgers Nanne Jakobs [N. Jakobs] en T.F. Schelts [T.F. Schelts], kerkvoogden te Winschoten, geassisteerd door representanten van het volk van Stad en Lande, verkopen aan burger R. Haitzema, voor wie zijn zoon burger B. Haitzema [B. Haitzema in qlte] compareerde, land gelegen te Blijham met een jaarhuur van 22 Car gld 10 st, in gebruik bij Hindrik Heijes en vrouw, conform genoteerd in het staatboek van de oudste pastorie. Prijs: 626 Car gld.

Fol 173 26 november 1796 Burgers Nanne Jakobs [N. Jakobs] en T.F. Schelts [T.F. Schelts], kerkvoogden te Winschoten, geassisteerd door representanten van het volk van Stad en Lande, verkopen aan Harm Everts [Harm Eeverts], mede voor zijn vrouw Eppijn Berends, een kamp land gelegen te Blijham in de Gaare met een jaarhuur van 27 Car gld, in gebruik bij Luppo Abels en vrouw, conform genoteerd in het staatboek van de jongste pastorie. Prijs: 696 Car gld.

Fol 173-174 13 december 1796 Sijbrand Hindriks [Sibrand Hinderks], wonend te Oude Pekela, met een machtiging van zijn moeder Aaltje Sijbrands, weduwe van Hindrik Israls, verkoopt aan Jan Hindrik Norder [Jan H. Norder] en Martje Bartelds (el), mede wonend te Oude Pekela, een kamp groenland, ca 1 mudde groot, gelegen te Oude Pekela, eigen grond. Ten N kopers, ten W verkoopster, ten Z Willem Jans, ten W Pieke Folkers. Prijs: 100 Car gld.

Fol 174-175 30 december 1796 Otto Harms Hatebuir [Otte Harms], met procuratie dd 29 december 1796 van zijn vrouw Lubbegijn Adams, leent van Hilbrand Benes, Harm Harms Duin en Harm Jacobs Fijn, voorstanders over de kinderen van Swaantje Adams in echte verwekt bij Freerk Hendriks, 150 Car gld tegen 4% rente.

Fol 175-176 9 januari 1797 Jan Hindriks Jonker [merk], Harm Pieters Hulst [Harm Pieters Huls] en Arend Jans [Arent Jans], voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van wijlen Hindrik Hindriks Jonker en Grietje Hindriks Jonker (in leven el), hebben overeenstemming over vaders nalatenschap met Annegien Jans, de weduwe van Hindrik Hindriks Jonker, die Klaas Derks [Klaas Derks] heeft gemachtigd. De weduwe behoudt de gehele boedel. Zij betaalt de mombers 1000 Car gld ter compensatie.

Fol 176-177 9 januari 1797 (Akte is doorgehaald) Hindrik Edzerds [Hindrik Edzerts], met procuratie van zijn vrouw Pietje Freerks, leent van Mr. scheepstimmerman Hindrik Alles Buining en Bielke Jacobs (el), 500 Car gld ten behoeve van de handgift van 1850 Car gld die debiteuren moeten betalen aan schipper Geert Leekster voor een gekocht smakschip.

Fol 177-178 12 januari 1797 (Akte is doorgehaald) Hindrik Edzerds [Hindrik Edzerts], met procuratie van zijn vrouw Pietje Freerks, leent van Evert Jakobs en Grietje Jeronimus (el), wonend te Oude Pekela, 300 Car gld ten behoeve van de handgift van 1850 Car gld die debiteuren moeten betalen aan schipper Geert Leekster voor een gekocht smakschip.

Fol 178-179 19 januari 1797 Freerk Hindriks Gosselaar [Freerk Hindriks Gosselaar], Remmo Jochems [R. Jochems], voormond en vreemde voogd over het kind van wijlen Adde Nannes en Hilje Hindriks Gosselaar (in leven el), de sibbevoogd is absent, doen de afrekening. Batig saldo is 26 Car gld 12 st 5 du. Eltje Addens Gosselaar [Eltje Adden Gosselaar], voor de wet meerderjarig, en Hindrik Derks Klein [Hinderik Derks Klein] (el), gaan akkoord. Zij krijgen het batig saldo en de nalatenschap van hun ouders.

Fol 179-180 26 januari 1797 (Akte is niet ondertekend) Nanne Hindriks, Engelke Vriese, voormond en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Nannes en Klara Pieters (in leven el), de sibbevoogd is wegens ziekte absent, doen de afrekening. Batig saldo is 19 Car gld 18 st 6 du. Willem Hindriks, voor de wet meerderjarig, gaat akkoord. Hij neemt de administratie over. Hij krijgt zijn aandeel in het batig saldo en de ouderlijke nalatenschap, tezamen met zijn minderjarige zuster en broer: een verzegeling van 1500 Car gld ten laste van Bareld Roelfs, een verzegeling van 1000 Car gld ten laste van Uniko Eltjes, een obligatie van 700 Car gld ten laste van Nanne Hindriks, een dito van 300 Car gld ten laste van Pieter Hindriks.

Fol 180-181 26 januari 1797 Jan Berends [Jan Berents], wonend te Bellingwolde, verkoopt aan Hindrik Eilderts [Hinderk Eilderts], het eigendomsrecht van de eeuwigdurende beklemming van ca deimt land, gelegen te Bellingwolde, door Jan Eilderts beklemd gebruikt met een jaarhuur van 4 Car gld, conform verzegeling dd 15 mei 1789. Prijs: 82 Car gld.

Fol 181-182 28 januari 1797 Predikant G.J. Spandaw [G.J. Spandaw], wonend te Bellingwolde, stelt zich borg voor burger Jacob Oterdoom, commies-collecteur van convooien en licenten te Bellingwolde ten behoeve van het committee zaken van de marine te Den Haag, voor 300 Car gld. Burgers Stephaan Brandt [Stephan Brandt] en Albert Geerts [Albert Geerts], mede wonend te Bellingwolde verklaren dat predikant G.J. Spandaw capabel en sufficient is om de borg te voldoen.

Fol 184-185 3 februari 1797 Niesijn Derks [Nijesijn Derks], weduwe van Derk Heijes, cedeert aan schipper Evert Pauls Vos [Evert Pouls Vos], wonend te Nieuwe Pekela, mede voor zijn vrouw Antje Roelofs, een restschuld van 300 Car gld en het recht op gereserveerd eigendom van 2 kampen bouwland, ca 4 mudde roggeland groot, gelegen te Nieuwe Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 16, stadsgrond, die zij tegoed had van Harm Stoffers Smit [Harm Stoffers Smit] en Annechien Eltjes conform verzegeling dd 2 mei 1791 voor rechter Hoeth. Ten N Hindrik Jans Ruten, ten O de wijk, ten Z Feije, ten W Roelf Jans en cons. Harm Stoffers Smit, mede namens zijn vrouw, gaat akkoord. Hij huurt dit bedrag tegen 3,25% rente.

Fol 183 4 februari 1797 Adolf Maurits Hanemeijer [Adolf Maurits Hanemeijer], Wolter Jans [Wolter Jans] en Geert Roelfs Kramer [Geert Roelfs Kramer], voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van Klaas Jans Groot [Claas Jans Grooth] bij wijlen Aaltje Adolfs in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kind tot 18 jaar onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 575 Car gld. Onderpand bij verlies van zijn schip zijn de gelden uit het Patrottisch Compact of Liefdegifte te Nieuwe Pekela.

Fol 185-186 4 februari 1797 (Akte is niet getekend) Tjarko Luikens en Hillenius Eppens, voormond en sibbevoogd over de zoon van wijlen Derk Luikens bij wijlen Frouwe Hillenius in echte verwekt, de vreemde voogd is overleden, doen de afrekening. Nadelig saldo is 74 Car gld 1 st. Hillenius Derks, die heden zijn veniam aetatis heeft gekregen, gaat akkoord. Hij krijgt de gehele boedel:

het eigendom van een boerenplaats, gelegen te Bellingwolde, thans gebruikt door de weduwe van Roelf Haijes

het eigendom van een boerenplaats, gelegen te Bellingwolde, meijerwijze gebruikt door Luke Tjarks

het eigendom van 8 deimt land, gelegen bij de Oude Schans in de heerd van Hindrik Hofsnijder

een boerenplaats, gelegen te Blijham en landerijen erbij, die hijzelf bewoont

een obligatie van 400 Car gld ten laste van Adde Nannes

een dito van 500 Car gld ten laste van Eppijn Luikens

een dito van 600 Car gld ten laste van dezelfde

een dito van 600 Car gld ten laste van dezelfde

een dito van 500 Car gld ten laste van dezelfde

een dito van 1500 Car gld ten laste van Klaas Berends

een dito van 400 Car gld ten laste van Jan Cornellis

een dito van 1000 Car gld ten laste van dezelfde

een dito van 50 Car gld ten laste van Jantje Abra Hindriks

een dito van 44 Car gld ten laste van Tijs Engels

Fol 187-188 6 februari 1797 Koopman Nicolaus Schmaal [Nicolaus Schmaal] en Geertje Eltjes [Geertje Eltjes] (el), verkopen aan Egtbert Jans Dik [Egbert Jans Dik], mede namens zijn vrouw Gezijn Wessels, een stuk bouwland, ca 2 mudde groot, gelegen te Nieuwe Pekela, stadsgrond, zuidkant, nr 28. Ten N Jan Oosterhuis, ten O Klaas Jans, ten Z Harm Pieters Hulst, ten W de wijk. Prijs: 445 Car gld, het gewas erop 100 Car gld. Hoite Roelfs [Hooite Roelfs], die het recht op gereserveerd eigendom had, is volledig betaald.

Fol 188-190 6 februari 1797 Koopman Nicolaus Schmaal [Nicolaus Schmaal] en Geertje Eltjes [Geertje Eltjes] (el), verkopen aan koopman Nicolaas Buining [Nicol. Buining], met procuratie van zijn vrouw Elsje Pothof, een kamp bouwland, ca 1 mudde groot, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 29, zuidkant, stadsgrond. Ten N Evert Jans Kater, ten O de wijk, ten Z Jan Oosterhuis, ten W Meerten Warrenders en cons. Prijs: 250 Car gld, het gewas erop 50 Car gld. Kopers betalen 100 Car gld, de restschuld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan schipper Harm Pieters Hulst, mede voor zijn vrouw Harmke Jurjens. Kopers huren tegen 4% rente. Hoite Roelofs [Hooite Roelfs], die het recht van gereserveerd eigendom had, is volledig betaald.

Fol 191-192 6 februari 1797 Koopman Nicolaus Schmaal [Nicolaus Schmaal] en Geertje Eltjes [Geertje Eltjes] (el), verkopen aan schipper Jan Kies [Jan Kijrs], met procuratie van zijn vrouw Wijtske Wijtses, een behuizing en tuin, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 7, noordkant, stadsgrond. Ten N Hindrik Schortenbroek en cons, ten O Hindrik Schoonbeek, ten Z het Hoofddiep, ten W de wijk. Prijs: 888 Car gld. De koopschat en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan Hindrik Derks [Hindrik Derks Groot], Harm Pieters Hulst [Harm Pieters Hulst], Klaas Derks [Klaas Derks] en Pieter Harms Hulst [Pieter Harms Hulst], elk voor deel. Kopers huren tegen 3% rente. Hoite Roelfs, die het recht van gereserveerd eigendom had, is volledig betaald.

Fol 193-194 6 februari 1797 Hidde Remmelts [Hidde Remmels] en Aaltje Derks [Aaltie Derks], wonend te Veendam, verkopen aan Harm Harms de Weerdt [Harm Harms de Weerdt], mede voor zijn vrouw Elisabeth Klazens, een kamp groenland, ca 2 mudde groot, gelegen te Pekela, nr 20, zuidkant, stadsgrond. Ten N Jans Harms Zeven, ten O Popke Oestens, ten Z Wilt Roelfs, ten W Jan Pieters Schuuring en cons. Prijs: 557 Car gld.

Fol 194-195 8 februari 1797 Burger R.A. van der Feltz [R.A. van der Feltz], wonend te Langakkerschans, ontvanger van de convooien en licenten te Workum, met procuratie dd 7 februari 1797 van zijn vrouw, leent van koopman Albert Henzems en vrouw, wonend te Christiaan Eberhards Polder onder Bonda, 800 Car gld tegen 4% rente.

Fol 196 13 februari 1797 Burger G.R. de Cock [G.R. de Cock], met procuratie van predikant R.T. de Cock, verkoopt aan schipper Klaas Derks [Klaas Derks] en Rijkeltje Hindriks [Rikeltije Hinderks] (el), een stuk groenland, ca 3 mudde groot, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 28, zuidkant, stadsgrond. Ten N kopers, ten O Klaas Jans en cons, ten Z Hindrik Derks Klein, ten W de wijk. Prijs: 470 Car gld.

Fol 196-198 17 februari 1797 Wessel Jans de Boer [Wessel Jans de Boer] nom ux en Grietje Eilderts Mugge [Griete Eilderts Mugge], met procuratie van haar man Geert Geerts Bosscher, en Engelke Jacobs [Engelke Jacobs] nom ux, cederen aan Geert Jans Huising en Jantje Berends Kuiper, waarvoor Klaas Egtberts Wildeboer [Klaas E. Wildebour] met procuratie compareerde, een restschuld van 295 Car gld 5 st en het recht op gereserveerd eigendom voor 2 kampen land, gelegen te Nieuwe Pekela, stadsgrond, het 4e en 5e kamp van voren op nr 10, zoals door Nijssijn Derks, weduwe van Hindrik Reinders aan Tamme Gerrits en Diefke Geerts (el) conform verzegeling dd 16 mei 1774 voor pastor en kerkvoogden van Nieuwe Pekela was verkocht, en waarvan de schuld en het recht op gereserveerd eigendom in dezelfde verzegeling waren gecedeerd aan Geert Berends Bosscher, waarvan de 1e comparanten erfgenamen zijn. Diefke Geerts [Deeuwke Geerds], weduwe van Tamme Gerrits, gaat akkoord en huurt tegen 4% rente.

Fol 198-200 17 februari 1797 Schipper Berendt Alders Koning [Beerend Alders K.] en Kenna Busscher [Kenna Busscher] (el), verkopen aan Engelke Jacobs [Engelke Jacobs] en Albertje Geerts Busscher [Albertje Geerts Busker] (el) een tjalkschip, thans voor hun huis aan wal liggend. Prijs: 3700 Car gld.

Fol 200 17 februari 1797 Harm Hindriks Smilde [Harm Hinderk Smilde], mede namens zijn vrouw Swaantje Jans Das, leent van schipper Reint Mennes en Grietje Harms (el), 500 Car gld tegen 5% rente.

Fol 201 17 februari 1797 Berend Hindriks Smilde [Beerent Hinderk Smilde], mede namens zijn vrouw Albertje Reints Wilts, leent van schipper Reint Mennes en Grietje Harms (el), 300 Car gld tegen 5% rente.

Fol 202-203 18 februari 1797 Harmannus Wilken Poker [Harmannus Wilken Poker in qlte], met procuratie dd 2 februari 1797 van Wijcher Hindriks, verkoopt aan Jacob Hindrik Wijchers [Jacob H. Wijgers], een kamp bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 25, eigen grond. Ten N Arend Jans, ten O de wijk, ten Z Arend Jans, ten W Harmannus Homfeld en cons. Prijs: 375 Car gld 15 st.

Fol 203-204 18 februari 1797 Harmannus Wilken Poker [Harmannus Wilken Poker in qlte], met procuratie dd 2 februari 1797 van Wijcher Hindriks, verkoopt aan schipper Klaas Derks [Klaas Derks], mede namens zijn vrouw Rijkeltje Hindriks, een kamp bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, eigen grond. Ten N de weduwe van Garrelt Jans, ten O de wijk, ten Z Arend Jans, ten W Jan Steenwijk en cons. Prijs: 455 Car gld.

Fol 204-206 20 februari 1797 Koopman Nicolaas Schmaal [Nicolaus Schmaal], met procuratie van zijn vrouw, cedeert aan schipper Harm Pieters Hulst [Harm Pieters Huls] en Harmke Jurjens (el), een restschuld van 363 Car gld 6 st 6 du en het recht van gereserveerd eigendom voor een stuk bouwland, ca 2 mudde groot, die zij tegoed hebben van Egtbert Jans Dik en Gezijn Wessels conform verzegeling dd 6 februari 1797 voor mij rechter. Egtbert Jans Dik [Egbert Jans Dik], met procuratie van zijn vrouw, gaat akkoord.

Fol 206-207 1 maart 1797 Albert Fransen [Albert Fransens], met procuratie van zijn vrouw, verkoopt aan Harm Jans Tunteler [Harm Jans Tunteler], een behuizing en tuin, groen- en bouwland, dallen en venen, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 13, zuidkant, stadsgrond. Ten N Hindrikje Franssen, ten O Harm A. Nap en cons, ten Z het kruiswerk, ten W de wijk. Prijs: 1810 Car gld.

Fol 207-208 1 maart 1797 Hindrik Koops [Hinderk Koops], wonend te Oude Pekela, legtimus tutor van zijn minderjarige kinderen bij wijlen Wemeltje Wolters in echte verwekt, erfgenaam van Hillegijn Ottens, weduwe van Wolter Wijchers, met procuratie van Klaas Harms de Wijk en mede-erfgenaam Jantje Wolters (el), verkopen aan Berend Jakobs Bontdrager [Berend Jacobs Bondrager], mede voor zijn vrouw, Kornelis Willem Smit [Corneelis Willem Smit], mede voor zijn vrouw, Harm Geerts Smit [Harm Gerrs Smitt], Hindrik Jans Vlas [Hinderk Jans Vlas], mede voor zijn vrouw, de eersten wonend te Nieuwe Pekela, de laatste te Oude Pekela, een behuizing en tuin, gelegen te Oude Pekela, eigen grond. Ten N de Dwarswijk, ten O Lammert Jans de Jonge, ten Z Hartog Lazarus, ten W de wijk. Prijs: 825 Car gld.

Fol 209-210 1 maart 1797 Mr. scheepstimmermansbaas Reint Brons [Reint Brons], wonend te Oude Pekela, verkoopt aan schipper Jan Markus Vos [Jan Markus Vos], mede voor zijn vrouw Fennegien Israels, een nieuw tjalkschuitshol. Prijs: 1400 Car gld en hun oude tjalkschuit.

Fol 210-211 2 maart 1797 Jan Doedens Smit [Jan Doedes Smit], mede voor zijn vrouw Geeske Freerks, verkoopt aan Hindrik Philippus [Hinderk Fijlips], mede voor zijn vrouw Bauke Egtberts, zijn toerbeurt in het wagenveer van de Langakkerschans, met de gerechtigheid van 2 paarden in de paardenwasserij van het Snikdiep bij het huis van wijlen Jan Ebbens. Prijs: 350 Car gld.

Fol 211-212 Cornelis Nannes Hazewinkel [Cornelus N. Hazuwinkel], wonend te Nieuwe Pekela, met procuratie van zijn vrouw Geertruid Berends, verkoopt aan Hindrik Harms Karsens [H.H.K.], mede namens zijn vrouw Anna Jans Dijk, een kamp bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 10 [18?], zuidkant, stadsgrond. Ten N en Z Klaas Jurjens, ten O de wijk, ten W Tidde Tiessens en cons. Prijs: 255 Car gld. Kopers betalen 25 Car gld, de restschuld van 200 Car gld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan Antje Jans [Antje Jans], weduwe van Andries Kroon. Kopers gaan akkoord en huren tegen 4% rente.

Fol 212-214 13 maart 1797 Burger Tammo Reints de Ruiter [T.R. D. Ruiter in qlte], met procuratie van burger J.J. Durlen en burgeresse S.H.W. Durlen geboren Sijlman, verkoopt aan burger Pieter Schetsberg [Pieter Schetsberg] en Grietje Roelfs Schuur [Grieten Roelfs Schur] (el), 5 deimt land, gelegen te Winschoterhogebrugge. Ten N de A, ten O de weg, ten Z weduwe Eltjes, ten W brouwer Hindrik Tjapkes. Prijs: 3500 Car gld. Kopers betalen 500 Car gld, de restschuld van 3000 Car gld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan burger J. van Uildriks med dr, waarvoor burger H. Busscher [H. Busscher] dd 24 februari 1797 was geprocureerd. Kopers gaan akkoord en huren tegen 3,5% rente.

Fol 214-215 24 maart 1797 Anna Edzerds [Anna Edzes] en Albartus Bonnes [Albartus Bonnes] (el), Grietje Edzerds [Grietj Edss] en Pieter Geerts [Pieter Geert] (el), allen wonend te Oude Pekela, erfgenamen van wijlen Elzijn Reints, weduwe van Geert Harms Bakker, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. 1e comparanten krijgen de vaste goederen:

een stadsveenplaats, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, beneden te verlaten, nr 19 en 20 . Ten N Harm J. Bok en cons, ten O de kinderen van Jan Tjarks, ten Z de Barlagezwette, ten W de wijk

een behuizing en tuin, gelegen te Oude Pekela, nr 16 en 17 lit B, zuidkant, stadsgrond. Ten N het Hoofddiep, ten O Jan Pieters Blok, ten Z de kinderen van Jan Tjarks, ten W de weduwe van Hindrik Hoog in de Wind

Zij betalen 2e comparanten 847 Car gld ter compensatie. Ze huren dit bedrag tegen 4%.

Fol 215-216 24 maart 1797 Albartus Bonnes [Albartus Bonnes] en Anna Edzers [Anna Edzes] (el) verkopen aan Pieter Geerts [Pieter Geerts] en Grietje Edzerds [Grietje Edses], een behuizing en tuin, gelegen te Oude Pekela, nr 16 en 17 lit B, zuidkant, stadsgrond. Ten N het Hoofddiep, ten O Jan Pieters Blok, ten Z de kinderen van Jan Tjarks, ten W de weduwe van Hindrik Hoog in de Wind. Prijs: 400 Car gld.

Fol 216-218 1 april 1797 Hindrik Harmannus Dijkhuis [Hindrik Harms Dijkhuis], G.R. de Cock [G.R. de Cock], en Jacob Riensema [J. Riensema], voormond, sibbe en vreemde voogd over de kinderen van wijlen Jannes Hermannus Dijkhuis en M.M. de Cock (in leven el), Jacob Hindriks Huisman [J.H.H.], legtimus tutor over zijn minderjarige kinderen bij wijlen M.M. de Cock in echte verwekt, verkopen aan brouwer Harm Nannes [Harm Nannes], met procuratie van zijn vrouw Hemke Harms, een behuizing, tuin en gereedschappen van een brouwerij, gelegen te Nieuwe Pekela, stadsgrond, noordkant, nr 10. let B. Ten N de gereformeerde kerk en Harm op t Holt, ten O de erven van Klaasje Koning, ten Z het Hoofddiep, ten W de Kerklaan. Prijs: 5525 Car gld, waarvan 1500 Car gld voor de brouwersgereedschappen. Daarnaast 3 kampen bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 26, zuidkant, eigen grond. Het 1e kamp ten N Harm Hulst, ten O Arend Jans, ten Z de weduwe van Garrelt Jans, ten W de wijk. Het 2e kamp ten N de weduwe van Garrelt Jans, ten O Arend Jans, ten Z Hindrik E. Schokkenbroek, ten W de wijk. Het 3e kamp ten N H. Homfeld, ten W Wijcher Hindriks en cons, ten Z Klaas Jans Nieboer en cons, ten W de wijk.

Fol 219 1 april 1797 Hindrik Harmannus Dijkhuis [Hindrik H. Dijkhuis], G.R. de Cock [G.R. de Cock], en Jacob Riensema [J. Riensema], voormond, sibbe en vreemde voogd over de kinderen van wijlen Jannes Hermannus Dijkhuis en M.M. de Cock (in leven el), Jacob Hindriks Huisman [J.H.H.], legtimus tutor over zijn minderjarige kinderen bij wijlen M.M. de Cock in echte verwekt, verkopen aan Hidde Uges [Hidde Uges], wonend te Nieuwe Pekela, mede voor zijn vrouw Grietje Pieters, een stuk bouwland, ca 5 bak groot, gelegen te Nieuwe Pekela, eigen grond, zuidkant, nr 27. Ten N Klaas Jans, ten O de wijk, ten Z verkopers, ten W Wilt Roelfs. Prijs: 125 Car gld.

Fol 220 3 april 1797 Hindrik Harmannus Dijkhuis [H.H. Dijkhuis], G.R. de Cock [G.R. de Cock], en Jacob Riensema, voormond, sibbe en vreemde voogd over de kinderen van wijlen Jannes Hermannus Dijkhuis en M.M. de Cock (in leven el), Jacob Hindriks Huisman [J.H.H.], legtimus tutor over zijn minderjarige kinderen bij wijlen M.M. de Cock in echte verwekt, verkopen aan Jacob Hindriks Sap [Jacob Hinderks Sab], een kamp bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, eigen grond, zuidkant, nr 27. Ten N Hidde Uges, ten O de wijk, ten Z de kinderen van H. Homfeld, ten O Wilt Roelfs en cons. Prijs: 55 Car gld.

Fol 221 3 april 1797 Hindrik Jurjens Polter [Hindrik Jurjens Polter], met procuratie van zijn vader Jurjen Derks Polter, en Jan Jurjens Polter [Jannes J. Polter] hebben overeenstemming over de nalatenschap hun vader. Jan Jurjens Polter krijgt

stadsveenplaats met behuizing, schuur en nog een klein huisje, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, nr 38, stadsgrond. Ten N het Hoofddiep, ten O Jacob Harms Mulder, ten Z de Onstwedder zwette, ten W de wijk.

3 dallen, mede gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, nr 39, stadsgrond. Ten N Hindrik Derks, ten O de wijk, ten Z Hindrik Derks, ten W Jurjen Koerts.

Hij brengt 6145 Car gld ter compensatie in in de gemeenschappelijke boedel.

Fol 222-223 3 april 1797 Scheepstimmermansbaas Harm Derks [Harm Derks], wonend te Muntendam, verkoopt aan schipper Berend Jacobs Bontdrager [Berend Jacobs Bondrager] en Anne Jans Vlas [Anna Jans Flas] (el), een smakschipshol. Prijs 3120 Car gld en hun oude tjalkschuit. Kopers betalen 247 Car gld en de tjalkschuit, de restschuld wordt gecedeerd aan koopman H.A. Nap [Harm Andries Nap]. Koper gaat akkoord.

Fol 223-225 5 april 1797 Oude Pekela Berend Hindriks Smilde [Beerent Hinderk Smilde], mede voor zijn vrouw Albertje Reints, Harm Hindriks Smilde [Harm Hinderk Smilde], mede voor zijn vrouw Zwaantje Jans Das, wonend te Oude Pekela, verkopen aan Klaas Hindriks [K.H.], deel van een stadsveenplaats met behuizing en tuin, behalve het onvergraven veen en de ondergrond hiernaast gelegen. Daarnaast een dal, ca 3 mudde roggeland groot, alles gelegen te Oude Pekela, zuidkant, nr 3 stadsgrond. Ten N de oude wijk, ten O Harm Hindriks Smilde, ten Z de Barkelasloot, ten W de wijk. Prijs: 895 Car gld. Kopers betalen 245 Car gld, de restschuld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan Ailke Ailkes, weduwe van Boele Doedes, waarvoor Harm Molanus a Doedens [H.M. a Doedens] compareerde. Kopers gaan akkoord en huren tegen 4% rente.

Fol 226 6 april 1797 Berend Freerks [Berend Freerks] en Teelke Jans [Teelke Jans] (el), lenen van Wessel Kloosterhuis en Doetje Harkes (el), 3