Beleidsplan van JCI Belgium 2015 - Gregor Velz

download Beleidsplan van JCI Belgium 2015 - Gregor Velz

of 8

Embed Size (px)

description

JCI Belgium Beleidsplan 2015 Een plan om op te stijgen Deze uitgebreide beleidsplan is om een overzicht van mijn ideeën te presenteren en een benadering te willen geven van hetgeen ik zou willen doen - indien in 2015 - verkozen tot Nationaal President. Deze beleidsplan is niet volledig, noch ingegoten in marmer, maar geeft een breed beeld van mijn plannen binnen JCI Belgium, de punten waar ik me op zou willen focussen en de onderwerpen waar ik aan zou willen werken.

Transcript of Beleidsplan van JCI Belgium 2015 - Gregor Velz

  • 1. 1/8 JCI Belgium Beleidsplan 2015 Een plan om op te stijgen Gregor Velz Kandidaat Nationaal President 2015 4 april 2014

2. 2/8 Inleiding Deze uitgebreide beleidsplan is om een overzicht van mijn ideen te presenteren en een benadering te willen geven van hetgeen ik zou willen doen - indien in 2015 - verkozen tot Nationaal President. Deze beleidsplan is niet volledig, noch ingegoten in marmer, maar geeft een breed beeld van mijn plannen binnen JCI Belgium, de punten waar ik me op zou willen focussen en de onderwerpen waar ik aan zou willen werken. Ik ben uiteraard open voor opmerkingen of kritiek, en ik nodig u uit om mij uw suggesties mede te delen of met mij hierover te discuseren. Deze uitgebreide beleidsplan is voor U, niet voor mij of voor de Raad van Bestuur. In september 2014 vindt de Nationale Conventie plaats in Luik (de hete stad, de stad waar ik gedurende mijn studie mijn hart aan verloor), rekening houdend met uw feedback en die van de team die zal worden voorgesteld als toekomstige RVB zal een concreet beleidsplan worden opgesteld en zal de definitieve begroting aan de toekomstige bestuurders worden gepresenteerd en worden voorgelegd ter goedkeuring. Aarzel dus niet om hierover met mij te discuseren en mij uw opmerkingen door te sturen, Ik ben bereid om hieraan gehoor te geven. JCI Belgium is er om u te helpen en om u beter te dienen, ik nodigen u uit om uw gedachten en verwachtingen aan mij mede te delen! Rest mij nog te zeggen dat ik me erg op verheug om mijn geliefde organisatie met heel mijn hart en met de groots mogelijke betrokkenheid ten dienste te staan. Ik verheug me ook om u te ontmoeten, om te handelen, om te werken, en om samen met u een impact te hebben op de wereld. Samen zullen we de dingen in beweging brengen -lets go - ! JCI Belgium U, als lokale voorzitter, hebt zich waarschijnlijk ooit ook afgevraagd wat de reden van het bestaan is voor JCI Belgum? Vanuit mijn ervaring en feedback, weet ik dat dit voor velen van jullie niet altijd even gemakkelijk is om onderscheid te maken tussen de entiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Om die reden, hier is een korte samenvatting. JCI Belgium heeft een duidelijke doelstelling. Deze doelstelling wordt beschreven in acht punten in de statuten. Hier volgt een fragment uit artikel 4 (Om dit beter te kunnen begrijpen, gelieve te noteren dat "de leden" van JCI Belgium, de LOM is): "De vereniging heeft als doel de doelstellingen en waarden van JCI inc in Belgi te ontwikkelen : a) groeperen van de leden ; b) bijstand en ondersteuning van leden, ook leden training en creatie, en de regio's te stimuleren om nieuwe leden te introduceren; c) beschermen en verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden; d) de leden nationaal en internationaal vertegenwoordigen; e) te zorgen voor communicatie tussen de leden en de internationale overkoepelde organisaties; f) het bevorderen van onderlinge contacten, steun en samenwerking tussen regio's; g) de erkenning en de cordinatie van programma's met als doel verbetering van de sociale, economische, spirituele en culturele doelstellingen en het stimuleren van de leden om deel te nemen aan dergelijke activiteiten; h) zorgen voor een goede werking van de vereniging en om initiatieven te nemen om deze te verbeteren." 3. 3/8 Samenvattend kunnen we de doelstellingen van JCI Belgium in 3 punten samenvatten : dienen vertegenwoordigen op elkaar inwerken Dienen De LOM is de basis van JCI zonder de LOM en zonder de plaatselijke leden is er helemaal niets. Dat is de reden waarom elke nationale of internationale regionale entiteit op elk gewenst moment moet kunnen denken zodat alle intiatieven in het voordeel van de LOM kan worden genomen. JCI Belgium is er om de LOM te helpen (de leden), om hen te ondersteunen in alle denkbare taken bij alles wat hun dagelijks leven zou kunnen vergemakkelijken: in de administratie, algemene functie, in de representatie van de externe afbeelding door instrumenten (nieuwsbrief, tijdschrift, folders, website, agenda, Active Citizen Framework, en anderen), door het organiseren van nationale programma's en projecten (NCN, Awards, Active Citizen Day, delegaties bij internationale conferenties, interessante Algemene Vergaderingen), en - last but not least - door het verstrekken van en het bevorderen van de internationale voordelen en kansen. Vertegenwoordiging Een andere belangrijke taak van JCI Belgium is de vertegenwoordiging van haar leden naar buiten toe: in Belgi aan het publiek, maar vooral op internationaal niveau binnen JCI. Het is belangrijk dat JCI Belgium zich bewust is van trends en bijdraagt aan de ontwikkeling binnen de Europese en mondiale werking van JCI, dit in het belang van haar LOM, met de bedoeling dat zij haar goed kan voelen binnen de wereldorganisatie. Op elkaar inwerken "De leden groeperen", "zorgen voor de communicatie tussen de leden", "stimuleren van onderlinge contacten, steun en samenwerking tussen de regios " - de statuten zijn heel duidelijk hierin. JCI Belgium treedt op als bemiddelaar tussen twee regios, op een manier zodat elk n hiervan profijt kan trekken. Een stukje filosofie Mijn motivatie JCI heeft mijn leven veranderd. JCI gaf me de kans om mezelf te ontwikkelen en te groeien, ik heb enorm veel geleerd. Ik ontdekte de kwaliteiten en vaardigheden die ik in mij had, maar mij nooit van bewust ben geweest en ik heb deze nu kunnen ontwikkellen. Door JCI heb ik deelgenomen aan projecten en speciale evenementen, ondervondt ik uitzonderlijke ervaring en ontmoette ik wereldwijd unieke mensen. JCI kan hetzelfde doen voor u, voor u allen. Het is een eer om iets terug te kunnen geven en ik zou graag willen dat jullie van dezelfde kansen kunnen gienieten dat is ook de reden dat ik mij kandidaat heb gesteld als nationaal voorzitter. 4. 4/8 Mijn visie Mijn visie is dat JCI Belgium een netwerk wordt van jonge mensen die betrokken zijn, klaar om deel te nemen in projecten met een positieve impact, bereid om te investeren, bereid te willen groeien binnen hun omgeving, klaar om zich te vormen, innovatief, ondernemend, creatief, positief, en het nemen van een aantal risico's, maar nog steeds goed ontwikkeld en goed georganiseerd! Samengevat: Een netwerk van jongeren die bereid is te grijpen naar de maan! Mijn doel en werk thema voor 2015 Op het eind van het jaar zou ik graag willen dat elk JCI lid kan zeggen dat JCI Belgium hen tenminste EEN kans heeft gegeven die hen in staat stelde zich te ontwikkelen, iets bijzonders te leren, of een uitzonderlijke ervaring op te doen, die hen in staat heeft gesteld om verder te kunnen groeien, Dit kan zijn een project met impact in een functie van directeur in opleiding, naar een conferentie gaan of een zakelijk contact leggen who cares! JCI is de boot die ons verder zal brengen, en zoals ik hierboven schreef is mijn verlangen dat de leden moeten kunnen grijpen naar de maan, dus de boot zal een heel speciale boot moeten zijn de werktheama voor 2015 reeds eerder aangegeven is als volgt : Starship JCI takes you further! Ik zou graag willen dat ieder van u JCI ziet als een ruimteschip, als een unieke mogelijkheid om buiten de gebaande paden samen op te stijgen naar de hemel. Mijn beleidsplan Allereerst zou ik graag willen zeggen dat indien ik verkozen wordt, ik geen revolutie binnen de werking van JCI Belgium teweeg zal brengen. De distrubutie van taken inter-lokaal voor de 5. 5/8 verschillende nationale instanties (JCI Belgium) en regionale (JCI Vlaanderen en JCI BWB) blijft ongewijzigd. Ik denk dat het systeem zijn nut reeds heeft bewezen en er is geen behoefte of verlangen om het te veranderen. Daarom zal ik in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor Internationalisme. JCI Belgium heeft een relatief klein actieradius voor directe initiatieven. Echter, met een goede samenwerking binnen de regio en met u allen weet ik zeker dat we dingen gedaan kunnen krijgen. Ik zal er alles aan doen om een goede relatie met de regio te behouden en ik denk dat ik in het verleden reeds de eerste stappen hiertoe heb gezet. Mijn beleidsplan komt in grote lijnen overn met die van het afgelopen jaar, Peter Anckaert mijn voorganger wil ik overigens feliciteren en danken voor zijn uitstekende werk. Het is een voorrecht om door te kunnen gant op de basis die hij gelegd heeft, en in het geval hij geen tijd genoeg heeft om al zijn initiatieven te kunnen verwezelijken, zal het voor mij een eer zijn om zijn werk volgend jaar te kunnen voortzetten. Zijn slogan en zijn oproep "BE PROUD" blijft van kracht en zal niet verdwijnen in 2015. We hebben al vooruitgang geboekt en we zullen dit nog blijven doen tot het einde van het jaar. Maar buiten dat moeten we nog intenser trots zijn op ons werk en onze waarden verspreiden zodat onze organisatie kan groeien. Ik zal alles in het werk zetten om ervoor te zorgen dat wij deze filosofie blijven waarmaken. Maar natuurlijk heb ik ook mijn eigen visie, dus ik zou graag willen aanvullen met wat persoonlijke ideen om de zaken binnen een aantal apecten te verbeteren. Dit zij de gebieden waar ik graag op zou willen werken: Inspiratie In Belgi hebben we genoeg super goede projecten, maar helaas zijn de beste ideen vaak nog steeds beperkt tot een zeer beperkte kring. Ik hoop dat tijdens mijn jaar als voorzitter, JCI Belgium en de regio's, meer LOM kunnen inspireren en versterken in de uitwisseling van ideen en ervaringen. Hoe? Hier zijn enkele ideen: Hoofdpunt Bevordering van projecten met impact en inspiratie uit de inhoud van de projecten door de benoeming van een ambassadeur "Active Citizen Framework" (verantwoordelijk voor "Programs and Partners") Andere: Motiveren om "Project Gallery" te gebruiken op www.jci.cc Motiveren om deel te nemen aan nationale en internationale awards Prsentatie van de beste projecten op de JCI Active Citizen Day en in de magazine, en deze aantrekkelijk formaat vermeerderen en verspreiden. Poging doen om te starten met "Ten Outstanding