BD-pagina september 2010

of 1 /1
ELISABETH TOPZORG | ZEKER VOOR U Hoe kun je nu beter weten welk beroep voor jou geschikt is, dan eens in de praktijk te gaan kijken? Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg biedt die mogelijkheid aan leerlingen van havo en vwo. In de week van donderdag 7 tot en met donderdag 14 oktober kunnen zij in de avonduren een kijkje in de keuken nemen bij elf verschillende beroepen. De Elisabeth Beroepentoer geeft informatie over heel verschillende beroepen: van verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp tot radiologisch laborant, en van analist tot operatie-assistent. Ook wordt aandacht gegeven aan de opleidingen. Het is de eerste keer dat het St. Elisabeth Ziekenhuis de Beroepentoer houdt. “Uiteraard hoopt het ziekenhuis dat het mes aan twee kanten snijdt: de leerlingen krijgen goede inhoudelijke voorlichting op de werkvloer, in de hoop dat zij kiezen voor een opleiding voor een van de beroepen in ons ziekenhuis. De meeste opleidingen starten in september 2011, en er zijn plaatsen beschikbaar”, licht stafmedewerker Manon Hagenaars toe. Als leerlingen kiezen voor een opleiding in het ziekenhuis, krijgen zij een baan waarbij zij in de praktijk leren. Zij krijgen hiervoor een salaris. Bovendien worden de studiekosten door het ziekenhuis vergoed. Na afronding van de praktijkopleiding is er een grote kans op een vaste aanstelling. Leerlingen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via de website van het ziekenhuis: www.elisabeth.nl/beroepentoer. Wekelijks vindt in aula van het St. Elisabeth Ziekenhuis tussen 10.00 en 11.00 uur een zondagsviering plaats. Het ziekenhuispastoraat zoekt vrijwilligers die een actieve bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van deze kerkdienst. De vrijwilligersclub die wekelijks de dienst mogelijk maakt, kan momenteel enige versterking gebruiken. Werken bij toerbeurt De vrijwilligers zorgen ervoor dat de aula wordt ingericht als kerkruimte en ze behartigen de interne tv-uitzending. Ze halen en brengen patiënten, schenken na afloop van de dienst koffie en brengen de communie rond in het ziekenhuis. Op zaterdagmorgen nodigen ze de patiënten voor de viering uit en informeren hen. De inzet gebeurt in overleg, volgens een rooster. De vrijwilligers werken bij toerbeurt, ongeveer één keer per vier weken een dagdeel. Contact Belangstellenden kunnen contact opnemen met geestelijk verzorger Ine Bertens of een van de collega’s van de dienst Pastoraat & Geestelijk Verzorging, telefoon (013) 5391313. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Reacties zijn ook welkom per e-mail: [email protected]. Kinderen met ADHD kunnen sinds enige tijd terecht bij een speciale poli in het St. Elisabeth. De poli is onderdeel van het ADHD-centrum, dat helemaal gericht is op het zo goed mogelijk behandelen en bijstaan van kinderen met ADHD. De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een aandachtstekort- stoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben problemen hun aandacht bij een spel of taak te houden, daarnaast zijn ze ook hyperactief en impulsief. Een combinatie die vaak voor problemen zorgt. Voorlichting Uit onderzoek blijkt dat behandeling met medicijnen belangrijk is. Het is van groot belang om kinderen en ouders goed voor te lichten over wat het kind nu precies heeft en wat de werking en mogelijk ook de bijwerkingen zijn van de medicijnen. Omdat voorlichting zo belangrijk is, is enige tijd geleden gestart met een speciale poli. De poli is onderdeel van het ADHD-centrum, waar de diagnose wordt gesteld door een van de gespecialiseerde kinderartsen. Daarna wordt de voorlichting verstrekt door de ADHD-verpleegkundige, Anita Govers. Zij bespreekt met het kind Mensen uit Tilburg en omgeving die een kind uit het buitenland hebben geadopteerd, hoeven voortaan niet meer voor een adoptiescreening naar de Randstad. Want het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft ook een adoptiepoli. ”Bijna 70 procent van de geadopteerde kinderen uit het buitenland heeft een behandelbare medische aandoening. Het is daarom belangrijk deze kinderen zo snel mogelijk te onderzoeken, voor screening en behandeling van problemen die te maken hebben met adoptie”, vertelt kinderarts en -infectioloog Charles Obihara. Onderzoeken De meeste kinderen die de adoptiepoli bezoeken komen uit Azië en Afrika. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde adviseert de kinderen binnen twee weken na aankomst in Nederland te laten onderzoeken. In het verleden is namelijk gebleken dat de gegevens in de medische rapporten van de adoptiekinderen niet altijd kloppen. Bij adoptiekinderen komen specifieke aandoeningen voor die Nederlandse kinderen minder vaak hebben. Dan gaat het om ziekten als tropische malaria en sikkelcelziekte (bloedziekte) bij adoptiekinderen uit Afrika en droge huid en eczeem bij Aziatische adoptiekinderen. Ook niet goed behandelde aangeboren afwijkingen komen voor. Goede begeleiding Voor het adoptiekind, de adoptieouders en de biologische ouders is adoptie een ingrijpende gebeurtenis. Een goede begeleiding is van groot belang voor een succesvol aanpassingsproces en en de ouders alle zaken die voor hen van belang zijn. Extra kennis Om de zorg voor kinderen met ADHD op een nog hoger peil te krijgen, houdt een selecte groep kinderartsen zich hiermee bezig: Jos Bruinenberg, Pim van Dijken, Annemieke Nissen, Joan Schermer en Carien Smeets. Deze vijf artsen bouwen extra kennis op, waardoor nog meer dan voorheen zorg op maat kan worden geleverd. En dat is noodzakelijk, omdat zowel het kind als de ADHD zich continu ontwikkelt. Daarnaast hebben kinderen met ADHD vaak andere problemen, voor de gezondheid van het kind. Bij het medisch onderzoek wordt gekeken naar zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van het adoptiekind. Daarna wordt met de ouders besproken of verdere behandeling nodig is, en volgt een advies over vaccinaties. Waar nodig wordt ook verwezen naar in adoptieproblematiek gespecialiseerde kinder- therapeuten. Bovendien wordt een verklaring afgegeven aan de afdeling infectiebestrijding van de GGD, die bijvoorbeeld graag wil weten of een kind TBC heeft of heeft gehad. die op verschillende leeftijden de kop op kunnen steken. Dan valt te denken aan zaken als PDD-NOS, specifieke leerstoornissen, opstandig gedrag, angststoornissen, depressieve kenmerken of motorische stoornissen. Als dit aan de orde is, wordt het kind doorverwezen naar de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het St. Elisabeth. In nauwe samenwerking met alle instanties wordt daar gekeken wat er precies aan de hand is, en wat de beste behandeling voor het kind is. Binnen het ADHD-centrum nemen kinderpsychiaters Marianne Gordijn en Diederik Boeykens deze zorg voor hun rekening. Vacatures St. Elisabeth Ziekenhuis zoekt: ANIOS Boekhouder GZ-psycholoog Medewerker transport Operatieassistenten Registratiemedewerker Zie voor een actueel overzicht: www.elisabeth.nl/vacatures • SEH-verpleegkundige • Stafmedewerker arbeidszaken • Verpleegkundigen voor de flexpool • Voedingsassistenten voor de flexpool ADHD-poli biedt zorg op maat Ziekenhuispastoraat zoekt vrijwilligers Informatieavonden voor havo- en vwo-leerlingen Meld je aan voor de St. Elisabeth Beroepentoer Goede begeleiding bij adoptie Een selecte groep kinderartsen houdt zich met ADHD bezig: (staand, vlnr) Joan Schermer, Jos Bruinenberg, Pim van Dijken, (zittend, vlnr) Carien Smeets, Annemieke Nissen en ADHD-verpleegkundige Anita Govers. Kinderarts Charles Obihara onderzoekt een kind. Ontdek welk beroep bij jou past Het St. Elisabeth Ziekenhuis zoekt jou! Meld je aan voor de St. Elisabeth Beroepentoer en kijk of jouw loopbaan bij ons start! Kijk voor meer informatie op: www.elisabeth.nl/beroepentoer www.elisabeth.nl Tel: 013 - 539 1313 Reageren op deze pagina? [email protected]

Embed Size (px)

description

maandelijkse pagina St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg in het Brabants Dagblad

Transcript of BD-pagina september 2010

Page 1: BD-pagina september 2010

E L I S A B E T H T O P Z O R G | Z E K E R V O O R U

Hoe kun je nu beter weten welk beroep voor jou geschikt is, dan eens in de praktijk te gaan kijken? Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg biedt die mogelijkheid aan leerlingen van havo en vwo. In de week van donderdag 7 tot en met donderdag 14 oktober kunnen zij in de avonduren een kijkje in de keuken nemen bij elf verschillende beroepen.

De Elisabeth Beroepentoer geeft informatie over heel verschillende beroepen: van verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp tot radiologisch laborant, en van analist tot operatie-assistent. Ook wordt aandacht gegeven aan de opleidingen. Het is de eerste keer dat het St. Elisabeth Ziekenhuis de Beroepentoer houdt. “Uiteraard hoopt het ziekenhuis dat het mes aan twee kanten snijdt: de leerlingen krijgen goede inhoudelijke voorlichting op de werkvloer, in de hoop dat zij kiezen voor een opleiding voor een van de beroepen in ons ziekenhuis. De meeste opleidingen starten in september 2011, en er zijn plaatsen

beschikbaar”, licht stafmedewerker Manon Hagenaars toe.

Als leerlingen kiezen voor een opleiding in het ziekenhuis, krijgen zij een baan waarbij zij in de praktijk leren. Zij krijgen hiervoor een salaris. Bovendien worden de studiekosten door het ziekenhuis vergoed. Na afronding van de praktijkopleiding is er een grote kans op een vaste aanstelling.Leerlingen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via de website van het ziekenhuis: www.elisabeth.nl/beroepentoer.

Wekelijks vindt in aula van het St. Elisabeth Ziekenhuis tussen 10.00 en 11.00 uur een zondagsviering plaats. Het ziekenhuispastoraat zoekt vrijwilligers die een actieve bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van deze kerkdienst.

De vrijwilligersclub die wekelijks de dienst mogelijk maakt, kan momenteel enige versterking gebruiken.

Werken bij toerbeurt De vrijwilligers zorgen ervoor dat de aula wordt ingericht als kerkruimte en ze behartigen de interne tv-uitzending. Ze halen en brengen patiënten, schenken na afloop van

de dienst koffie en brengen de communie rond in het ziekenhuis. Op zaterdagmorgen nodigen ze de patiënten voor de viering uit en informeren hen.De inzet gebeurt in overleg, volgens een rooster. De vrijwilligers werken bij toerbeurt, ongeveer één keer per vier weken een dagdeel.

ContactBelangstellenden kunnen contact opnemen met geestelijk verzorger Ine Bertens of een van de collega’s van de dienst Pastoraat & Geestelijk Verzorging, telefoon (013) 5391313. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Reacties zijn ook welkom per e-mail: [email protected].

Kinderen met ADHD kunnen sinds enige tijd terecht bij een speciale poli in het St. Elisabeth. De poli is onderdeel van het ADHD-centrum, dat helemaal gericht is op het zo goed mogelijk behandelen en bijstaan van kinderen met ADHD.

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben problemen hun aandacht bij een spel of taak te houden, daarnaast zijn ze ook hyperactief en impulsief. Een combinatie die vaak voor problemen zorgt.

VoorlichtingUit onderzoek blijkt dat behandeling met medicijnen belangrijk is. Het is van groot belang om kinderen en ouders goed voor te lichten over wat het kind nu precies heeft en wat de werking en mogelijk ook de bijwerkingen zijn van de medicijnen.

Omdat voorlichting zo belangrijk is, is enige tijd geleden gestart met een speciale poli. De poli is onderdeel van het ADHD-centrum, waar de diagnose wordt gesteld door een van de gespecialiseerde kinderartsen. Daarna wordt de voorlichting verstrekt door de ADHD-verpleegkundige, Anita Govers. Zij bespreekt met het kind

Mensen uit Tilburg en omgeving die een kind uit het buitenland hebben geadopteerd, hoeven voortaan niet meer voor een adoptiescreening naar de Randstad. Want het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft ook een adoptiepoli.

”Bijna 70 procent van de geadopteerde kinderen uit het buitenland heeft een behandelbare medische aandoening. Het is daarom belangrijk deze kinderen zo snel mogelijk te onderzoeken, voor screening en behandeling van problemen die te maken hebben met adoptie”, vertelt kinderarts en -infectioloog Charles Obihara.

OnderzoekenDe meeste kinderen die de adoptiepoli bezoeken komen uit Azië en Afrika. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde adviseert de kinderen binnen twee weken na aankomst in Nederland te laten onderzoeken. In het verleden is namelijk gebleken dat de gegevens in de medische rapporten van de adoptiekinderen niet altijd kloppen.Bij adoptiekinderen komen

specifieke aandoeningen voor die Nederlandse kinderen minder vaak hebben. Dan gaat het om ziekten als tropische malaria en sikkelcelziekte (bloedziekte) bij adoptiekinderen uit Afrika en droge huid en eczeem bij Aziatische adoptiekinderen. Ook niet goed behandelde aangeboren afwijkingen komen voor.

Goede begeleidingVoor het adoptiekind, de adoptieouders en de biologische ouders is adoptie een ingrijpende gebeurtenis. Een goede begeleiding is van groot belang voor een succesvol aanpassingsproces en

en de ouders alle zaken die voor hen van belang zijn.

Extra kennisOm de zorg voor kinderen met ADHD op een nog hoger peil te krijgen, houdt een selecte groep kinderartsen zich hiermee bezig: Jos Bruinenberg, Pim van Dijken, Annemieke Nissen, Joan Schermer en Carien Smeets. Deze vijf artsen bouwen extra kennis op, waardoor nog meer dan voorheen zorg op maat kan worden geleverd. En dat is noodzakelijk, omdat zowel het kind als de ADHD zich continu ontwikkelt.

Daarnaast hebben kinderen met ADHD vaak andere problemen,

voor de gezondheid van het kind. Bij het medisch onderzoek wordt gekeken naar zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van het adoptiekind. Daarna wordt met de ouders besproken of verdere behandeling nodig is, en volgt een advies over vaccinaties. Waar nodig wordt ook verwezen naar in adoptieproblematiek gespecialiseerde kinder-therapeuten.Bovendien wordt een verklaring afgegeven aan de afdeling infectiebestrijding van de GGD, die bijvoorbeeld graag wil weten of een kind TBC heeft of heeft gehad.

die op verschillende leeftijden de kop op kunnen steken. Dan valt te denken aan zaken als PDD-NOS, specifieke leerstoornissen, opstandig gedrag, angststoornissen, depressieve kenmerken of motorische stoornissen. Als dit aan de orde is, wordt het kind doorverwezen naar de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het St. Elisabeth. In nauwe samenwerking met alle instanties wordt daar gekeken wat er precies aan de hand is, en wat de beste behandeling voor het kind is.Binnen het ADHD-centrum nemen kinderpsychiaters Marianne Gordijn en Diederik Boeykens deze zorg voor hun rekening.

Vacatures St. Elisabeth Ziekenhuis zoekt:

• ANIOS• Boekhouder• GZ-psycholoog• Medewerkertransport• Operatieassistenten• Registratiemedewerker

Zie voor een actueel overzicht: www.elisabeth.nl/vacatures

• SEH-verpleegkundige• Stafmedewerkerarbeidszaken• Verpleegkundigenvoorde flexpool• Voedingsassistentenvoorde flexpool

ADHD-poli biedt zorg op maat

Ziekenhuispastoraat zoekt vrijwilligers

Informatieavonden voor havo- en vwo-leerlingen

Meld je aan voor de St. Elisabeth Beroepentoer

Goede begeleiding bij adoptie

Een selecte groep kinderartsen houdt zich met ADHD bezig: (staand, vlnr) Joan Schermer, Jos Bruinenberg, Pim van Dijken,

(zittend, vlnr) Carien Smeets, Annemieke Nissen en ADHD-verpleegkundige Anita Govers.

Kinderarts Charles Obihara onderzoekt een kind.

Ontdek welk beroep bij jou pastHet St. Elisabeth Ziekenhuis zoekt jou!

Meld je aan voor de St. Elisabeth Beroepentoer en kijk of jouw loopbaan bij ons start!

Kijk voor meer informatie op:

www.elisabeth.nl/beroepentoer

www.elisabeth.nlTel: 013 - 539 1313Reageren op deze pagina? [email protected]