BASISCURSUS Wet bescherming...

of 24 /24

Embed Size (px)

Transcript of BASISCURSUS Wet bescherming...

Page 1: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,
Page 2: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

BASISCURSUSWet bescherming persoonsgegevens

en andere privacywetgeving

Gerrit-Jan Zwenne, Peter Blok, Gilles van Blarkom en Ite van Dijkdinsdag 26 mei en 2 juni 2009

Page 3: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

Gerrit-Jan Zwenne• [email protected] Universiteit Leiden• Bird & Bird Den Haag

Gerrit-Jan Zwenne• [email protected] Universiteit Leiden• Bird & Bird Den Haag

Page 4: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

programmaEERSTE CURSUSDAG• Inleiding Gerrit-Jan Zwenne• Reikwijdte en toepassing

van de Wbp Peter Blok• Regels voor verwerking van

persoonsgegevens Gerrit-Jan Zwenne

• Rechtsbescherming en toezicht door CBP Ite van Dijk

EERSTE CURSUSDAG• Inleiding Gerrit-Jan Zwenne• Reikwijdte en toepassing

van de Wbp Peter Blok• Regels voor verwerking van

persoonsgegevens Gerrit-Jan Zwenne

• Rechtsbescherming en toezicht door CBP Ite van Dijk

TWEEDE CURSUSDAG• Internationale aspecten

Peter Blok• Kwaliteits- en beveiligings-

vereisten Gilles van Blarkom• Audits en compliance Gilles

van Blarkom• Evaluatie van de Wbp

Gerrit-Jan Zwenne

TWEEDE CURSUSDAG• Internationale aspecten

Peter Blok• Kwaliteits- en beveiligings-

vereisten Gilles van Blarkom• Audits en compliance Gilles

van Blarkom• Evaluatie van de Wbp

Gerrit-Jan Zwenne

Page 5: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

IND schond privacywetbij asielzoekersDEN HAAG 31 JAN. 03 Het ministerie van Justitie heeft vorigjaar stuctureel de Wet bescherming persoonsgegevensgeschonden bij de opslag van privacygevoelige persoons-gegevens over asielzoekers.

Dit blijkt uit een interne notitie van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie. De dienst voldeed niet aan de wettelijke criteria voor de opslag van vertrouwelijke gegevens. De dienst verwacht daardoor grote “politieke en juridische risico’s” telopen, zo blijkt uit de notitie van vorig jaar september.

De rechten van de asielzoekers bij de opslag van hunpersoonsgegevens worden zo vaak geschonden dat in het rapport de vrees wordt uitgesproken dat de advocatuur voor de IND kostbare en tijdrovende procedures zullen aanspannen.

IND schond privacywetbij asielzoekersDEN HAAG 31 JAN. 03 Het ministerie van Justitie heeft vorigjaar stuctureel de Wet bescherming persoonsgegevensgeschonden bij de opslag van privacygevoelige persoons-gegevens over asielzoekers.

Dit blijkt uit een interne notitie van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie. De dienst voldeed niet aan de wettelijke criteria voor de opslag van vertrouwelijke gegevens. De dienst verwacht daardoor grote “politieke en juridische risico’s” telopen, zo blijkt uit de notitie van vorig jaar september.

De rechten van de asielzoekers bij de opslag van hunpersoonsgegevens worden zo vaak geschonden dat in het rapport de vrees wordt uitgesproken dat de advocatuur voor de IND kostbare en tijdrovende procedures zullen aanspannen.

Page 6: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

'Advocaten wetendat ze fout zitten'Justitie vervolgt een handelsinformatie-bureau dat wordtbeschouwd als een criminele organisatie. Maar ook de opdrachtgevers gaan niet vrijuit, vindt het College beschermingpersoonsgegevens.DEN HAAG, 5 SEPT 04. Het College bescherming persoonsgegevens(CBP) in Den Haag kan er kort over zijn. ,,Heel advocatend Nederland'' maakte de afgelopen jaren gebruik van de diensten van het handelsinformatiebureau in Zoetermeer. De gegevensmakelaar had zichgespecialiseerd in het opsporen van persoonlijke informatie over mensen met schulden of een strafblad, van wie de schuldeiserssofinummers wilden achterhalen, bankrekeningen, uitkeringen, inkomens, huur- of belastingschulden, autobezit, of zelfs crimineleantecedenten. 'Verhaalsinformatie' wordt het wel genoemd: gegevenswaarmee overheden, advocaten, banken, deurwaarders of verzekeraarshun uitstaande schulden kunnen verhalen.

'Advocaten wetendat ze fout zitten'Justitie vervolgt een handelsinformatie-bureau dat wordtbeschouwd als een criminele organisatie. Maar ook de opdrachtgevers gaan niet vrijuit, vindt het College beschermingpersoonsgegevens.DEN HAAG, 5 SEPT 04. Het College bescherming persoonsgegevens(CBP) in Den Haag kan er kort over zijn. ,,Heel advocatend Nederland'' maakte de afgelopen jaren gebruik van de diensten van het handelsinformatiebureau in Zoetermeer. De gegevensmakelaar had zichgespecialiseerd in het opsporen van persoonlijke informatie over mensen met schulden of een strafblad, van wie de schuldeiserssofinummers wilden achterhalen, bankrekeningen, uitkeringen, inkomens, huur- of belastingschulden, autobezit, of zelfs crimineleantecedenten. 'Verhaalsinformatie' wordt het wel genoemd: gegevenswaarmee overheden, advocaten, banken, deurwaarders of verzekeraarshun uitstaande schulden kunnen verhalen.

Page 7: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

RTL gebruikte parkeergaragebeelden onrechtmatig[22 mei 2009] De parkeergarage waarin Yolanthe Cabau van Kasbergen en Wesley Sneijder elkaar zoenden voor het oog van de beveiligings-camera’s, heeft een wanprestatie geleverd door de beelden te verkopenaan RTL Boulevard. Het RTL-programma, maar ook De Telegraaf die de beelden woensdag afdrukte op de voorpagina, profiteren van dezewanprestatie en handelen daarmee onrechtmatig. Dit zegt advocaatCharissa Koster van Bousie Advocaten, een bekend advocatenkantoordat gespecialiseerd is in mediarecht.

Volgens Koster waanden de presentatrice en de profvoetballer zichonbespied in de Amsterdamse parkeergarage.

‘De wet beveiliging persoonsgevens schrijft voor dat de parkeergaragecamera’s mag ophangen voor beveiligingsdoeleinden, maar ze niet maggebruiken voor iets anders, zoals een roddelprogramma’, aldus Koster. ‘Je zou kunnen zeggen dat de parkeergarage het ‘contract’ met Yolanthe nietnakomt.’

RTL gebruikte parkeergaragebeelden onrechtmatig[22 mei 2009] De parkeergarage waarin Yolanthe Cabau van Kasbergen en Wesley Sneijder elkaar zoenden voor het oog van de beveiligings-camera’s, heeft een wanprestatie geleverd door de beelden te verkopenaan RTL Boulevard. Het RTL-programma, maar ook De Telegraaf die de beelden woensdag afdrukte op de voorpagina, profiteren van dezewanprestatie en handelen daarmee onrechtmatig. Dit zegt advocaatCharissa Koster van Bousie Advocaten, een bekend advocatenkantoordat gespecialiseerd is in mediarecht.

Volgens Koster waanden de presentatrice en de profvoetballer zichonbespied in de Amsterdamse parkeergarage.

‘De wet beveiliging persoonsgevens schrijft voor dat de parkeergaragecamera’s mag ophangen voor beveiligingsdoeleinden, maar ze niet maggebruiken voor iets anders, zoals een roddelprogramma’, aldus Koster. ‘Je zou kunnen zeggen dat de parkeergarage het ‘contract’ met Yolanthe nietnakomt.’

Page 8: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

inleiding en achtergronden

Wat is privacy? Welke privacywetten zijn er? En welke nationale en internationale

regelingen? Wat is de betekenis daarvan? Waarom harmoniseren?

Page 9: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

roadmap• achtergronden

- wat is privacy?• relationele privacy• informationele privacy• communicatiegeheim

• de privacywet- verdragen, grondwet - Richtlijn 95/46- Wet bescherming

persoonsgegevens- andere privacywetten

• harmoniseren- hoe en waarom?

• jargon / termen- verantwoordelijke- betrokkene- bewerker- CBP- FG

Page 10: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

to define the province of privacy distinctly is

impossible

James Fitzjames Stephen 1873

to define the province of privacy distinctly is

impossible

James Fitzjames Stephen 1873

the most striking thingabout the right to privacy is that nobody seems to have any clear idea of

what it isJudith Jarvis Thompson 1975

the most striking thingabout the right to privacy is that nobody seems to have any clear idea of

what it isJudith Jarvis Thompson 1975

the concept of privacy is elusiveand ill−defined

oPosner 1978

the concept of privacy is elusiveand ill−defined

oPosner 1978

the good news aboutprivacy is that 84 percent of us are concerned about

privacy. the bad news is that we do not know what we

meanBranscomb 1994

the good news aboutprivacy is that 84 percent of us are concerned about

privacy. the bad news is that we do not know what we

meanBranscomb 1994

privacy means manythings to many peopleand different things in

different contextsBerman & Mulligan 1999

privacy means manythings to many peopleand different things in

different contextsBerman & Mulligan 1999

you have zero privacy anyway. get over itScott McNealy

you have zero privacy anyway. get over itScott McNealy

Page 11: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

viewed in terms of the relation of the individual to social

participation, privacy is the voluntary and temporary

withdrawal of a person from the general society through physical or psychological means, either in a state of solitude or small group intimacy or, when among larger

groups, in a condition of anonymity or reserve…

viewed in terms of the relation of the individual to social

participation, privacy is the voluntary and temporary

withdrawal of a person from the general society through physical or psychological means, either in a state of solitude or small group intimacy or, when among larger

groups, in a condition of anonymity or reserve…

...the claim of individuals, groupsor institutions to determine forthemselves when, how and to what extent information about

themselves is communicated to others

Alan F Westin 1967

...the claim of individuals, groupsor institutions to determine forthemselves when, how and to what extent information about

themselves is communicated to others

Alan F Westin 1967

the right to be left aloneSamual D. Warren & Louis D. Brandeis 1890

the right to be left aloneSamual D. Warren & Louis D. Brandeis 1890

Page 12: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

privacy• relationele privacy

- het recht om met rust te worden gelaten• huisrecht

• communicatiegeheim- aanspraken m.b.t. vertrouwelijkheid van

medium• briefgeheim• telefoongeheim

• informationele privacy- aanspraken van individu om zelf te bepalen

welke informatie over hem of haar ter beschikking komt van anderen

• de bescherming van persoonsgegevens

Vgl. Westin“claims of

individuals to…”

Vgl. Westin“claims of

individuals to…”

“viewed in terms of the relation…”

“viewed in terms of the relation…”

Page 13: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

“ieder voordeel heb z’n nadeel”

papier…

Page 14: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

power to the individual!power to the individual!

need forexplicit legalsafeguards

need forexplicit legalsafeguards

informationele privacy... hoezo?

loss of implicittechnical

safeguards

loss of implicittechnical

safeguards

more data collected,

generated and processed usingcomputers and

networks

more data collected,

generated and processed usingcomputers and

networks

Page 15: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

Wet bescherming persoonsgegevensData Protection Act 1998

Loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Personuppgiftslagen etc.

Wet bescherming persoonsgegevensData Protection Act 1998

Loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Personuppgiftslagen etc.

ontwikkeling privacy wetgeving

fundamentele rechten1948 Univ. Decl. of Human Rights

(art. 12)

1950 European Convention on Human Rights (art. 8)

1966 Intern. Covenant on Civil and Political Rights (art. 17)

harmonisatie1980 OECD-Guidelines

1981 CoJ Convention 108

1995 EC Data Protection Directive 95/46/EC

Page 16: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

EVRM• privé-, familie- en gezinsleven, woning en

correspondentie- zowel rechtstreekse als horizontale werking

• HR 9 januari 1987, AB 1987, 231- Europees Hof van Rechten vd Mens

• beperkingen- alleen bij wet, én

- noodzakelijk in het belang• nationale en/of openbare veiligheid• economisch welzijn van het land• voorkomen wanordelijkheden en strafbare feiten• bescherming gezondheid of goede zeden, rechten en vrijheden

van anderen

Page 17: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

privacrichtlijn (95/46/EG)

• Europese Unie- richtlijn bescherming persoons-gegevens

• grondslag- Art. 95 (100A) EG-verdrag

• “maatregelen inzake onderlinge aanpassing van wettelijke en bestuurlijke bepalingen […] die de instelling van de interne markt betreffen

– o.g.v. art. 251 -2 (189) volstaat gekwalificeerdemeerderheid i.p.v. unanimiteit!

Page 18: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

• waarborgen bescherming- van de fundamentele rechten en vrijheden

van natuurlijke personen, inzonderheid van het recht op persoonlijke levenssfeer

• wegnemen belemmeringen- m.b.t. vrije verkeer van persoonsgegevens

tussen Lid-Staten om redenen die verbandhouden met deze bescherming

doel van richtlijn 95/46

Page 19: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

harmonisation is the solution!harmonisation is the solution!

member states react

ban the transfer of personal data to countries without

‘adequate protection’

member states react

ban the transfer of personal data to countries without

‘adequate protection’

harmoniseren... waarom?

incentive for companies to

process their data in member state

with lowest level of protection

incentive for companies to

process their data in member state

with lowest level of protection

1970

national data protection acts

different levels of protection

1970

national data protection acts

different levels of protection

‘evasion’ of national data protection acts

via telecoms

Page 20: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

Wbp

• implementatie Richtlijn 95/46- implementatietermijn 24 oktober 1998- inwerkingtreding 1 september 2001

• karakteristieken- kaderwet

• vergaand gelaagd opgezet• ‘geconditioneerde zelfregulering’

– verzameldoel, in melding, gedragscodes, enz

Page 21: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

meer privacywettenWet gelijke behandeling

- ‘red liningWGBO

- Art. 7: 448 t/m 7:460 en 7:468 BW

• inlichtingenplicht• dossierplicht• Geheimhoudingsplicht

en verder o.a.- WGBA, AWR, WOB,

WvSr, WvSv, enz.

Rl. 2002/58 en 2006/24

Telecommunicatiewet - verkeers- en

locatiegegevens - ongevraagde elektr.

communicatie (spam!)- geheime nummers en

nummerherkenning- ongespecif.rekening- hinderlijke oproepen

(stalking)- ‘spyware’ en ‘cookies’

• art. 4.1 BUDE

Page 22: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

jargon ‘controller’

(not: ‘responsibleperson’..!)

‘controller’(not: ‘responsible

person’..!)

‘data subject’or ‘individual’‘data subject’or ‘individual’

‘processor’‘processor’

‘privacy officer’‘privacy officer’

‘data protectionauthority’

‘data protectionauthority’

• betrokkene - degene op wie de gegevens betrekking hebben- natuurlijke persoon

• verantwoordelijke- heeft zeggenschap over doel en wijze van verwerking- natuurlijk persoon of rechtspersoon, of bestuursorgaan

• bewerker- bewerkt gegevens ten behoeve van verantwoordelijke

zonder aan zijn of haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen

• CBP- d.w.z. College bescherming persoonsgegevens - toezichthouder m.b.t. verwerking persoonsgegevens

• FG- functionaris voor de gegevensbescherming

Page 23: BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevenszwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2009/07/GJZ...BASISCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving Gerrit-Jan Zwenne,

proportionaliteit & subsidiariteit

• privacyinbreuk niet onevenredig in verhouding met het doel waarvoor wordt verwerkt

• verwerking alleen als verwerkingsdoel nietop andere (minder belastende wijze) kanworden bereikt