Adv. EO VISIE VIS201045 - Michael-Brian-C&W

1
Prijzen zijn adviesverkoopprijzen. Te koop bij de christelijke boek en muziek winkel. Voor meer informatie bel tel.: 0263190222. een onvergetelijk najaar met inspirerende muziek michael w. smith brian doerksen cOME & WORSHIP 48571 dvd48572 *ook verkrijgbaar op dvd rra10153 IME1308 www.gmi.nl €17,90 €17,90 BELEEF UNIEKE AANBIDDING EN GETUIGENISSEN RONDOM HET THEMA VAN GENADE DE NIEUWE CD VAN NEDERLAND'S MEEST GELIEFDE GOSPELARTIEST MET NIEUWE KLASSIEKERS. DE KROON OP ZIJN WERK! ONTDEK DE NIEUWE MUZIEK VAN DE BESTE AANBIDDINGSLEIDERS MET ONDER ANDERE: BLUETREE, BRIAN DOERKSEN EN PAUL BALOCHE Adv. EO VISIE VIS201043-Brian/Michael/C&W.indd 1 07-10-10 16:38

description

48571 dvd48572 *ook verkrijgbaar op dvd rra10153 IME1308 bElEEf unIEkE aanbIddIng En gETuIgEnISSEn ROndOM HET THEMa Van gEnadE dE nIEuWE cd Van nEdERland'S MEEST gElIEfdE gOSPElaRTIEST MET nIEuWE klaSSIEkERS. dE kROOn OP zIjn WERk! Adv. EO VISIE VIS201043-Brian/Michael/C&W.indd 1 07-10-10 16:38 OnTdEk dE nIEuWE MuzIEk Van dE bESTE aanbIddIngSlEIdERS MET OndER andERE: bluETREE, bRIan dOERkSEn En Paul balOcHE www.gmi.nl

Transcript of Adv. EO VISIE VIS201045 - Michael-Brian-C&W

Page 1: Adv. EO VISIE VIS201045 - Michael-Brian-C&W

Prijzen zijn adviesverkoopprijzen. Te koop bij de christelijke boek en muziek winkel. Voor meer informatie bel tel.: 0263190222.

een onvergetelijk najaarmet inspirerende muziek

michael w. smithbrian doerksen cOME & WORSHIP

48571dvd48572 *ook verkrijgbaar op dvd rra10153 IME1308

www.gmi.nl

€17,90 €17,90 €6,99

bElEEf unIEkE aanbIddIng

En gETuIgEnISSEn ROndOM HET THEMa

Van gEnadE

dE nIEuWE cd Van nEdERland'S MEEST gElIEfdE

gOSPElaRTIEST MET nIEuWE klaSSIEkERS.

dE kROOn OP zIjn WERk!

OnTdEk dE nIEuWE MuzIEk Van dE bESTE aanbIddIngSlEIdERS MET OndER andERE:

bluETREE, bRIan dOERkSEn En Paul

balOcHE

Adv. EO VISIE VIS201043-Brian/Michael/C&W.indd 1 07-10-10 16:38